SmartArt-grafiikkaobjektit

Tässä artikkelissa

Yleistä SmartArt-grafiikasta

Huomionarvoiset asiat asettelua valittaessa

Tekstiruutu

SmartArt-grafiikkaobjektien tyyli, väri ja tehosteet

SmartArt-grafiikkaobjektien animaatiot

SmartArt-grafiikkaobjektien luominen

Yleistä SmartArt-grafiikasta

SmartArt-grafiikan avulla voit visuaalisesti esittää tietojasi ja ideoitasi. Voit luoda SmartArt-grafiikkaobjekteja valitsemalla eri asetteluja ja luoda kätevästi sanomasi.

Yleensä esityksissä käytetään pelkkää tekstisisältöä, vaikka kuvat ja grafiikat helpottavat tiedon ymmärtämistä ja muistamista. Laadukkaiden kuvien luominen voi olla haastavaa – etenkin, jos et olet ammattisuunnittelija tai sinulla ei ole varaa käyttää sellaista. Jos käytössäsi on Microsoft Office 2007 -versiota aiempia versioita, joudut käyttämään paljon aikaa muotojen koon määrittämiseen ja tasaamiseen, tekstin muotoilemiseen sekä muotojen manuaaliseen käsittelyyn, jotta ne vastaisivat tiedoston yleistä tyyliä, sen sijaan, että voisit keskittyä tiedoston sisältöön. SmartArt-grafiikan ja muiden uusien ominaisuuksien, kuten teema, avulla voit luoda laadukkaita kuvia vain muutamalla hiiren napsautuksella.

Voit luoda SmartArt-grafiikkaobjekteja Excel-, PowerPoint- ja Word-ohjelmissa sekä Outlookin sähköpostiviesteissä. Vaikka SmartArt-grafiikkaobjekteja ei voi luoda muissa Office-ohjelmissa, voit kopioida SmartArt-grafiikkaobjektit ja liittää ne kuvina haluamiisi ohjelmiin.

Koska PowerPoint-esitykset sisältävät usein dioja, joissa on luettelokohtia, voit PowerPointia käyttäessäsi nopeasti muuntaa dian tekstin SmartArt-kuvaksi. Sen lisäksi voit muuntaa PowerPoint-dian kuvia SmartArt-kuviksi käyttämällä jotakin uusista valokuville tarkoitetuista SmartArt-kuvan asetteluista. Lisäksi voit lisätä SmartArt-kuvaan animaatioita PowerPoint-esityksissä.

Kun luot SmartArt-grafiikkaobjektia, sinua pyydetään valitsemaan tyyppi, kuten Prosessi, Hierarkia tai Suhde. Tyyppi on kuin SmartArt-grafiikkaobjektin luokka, ja jokainen tyyppi sisältää useita erilaisia asetteluja.

Lisätietoja on kohdassa SmartArt-grafiikan luominen.

Sivun alkuun

Huomionarvoiset asiat asettelua valittaessa

Kun valitset SmartArt-grafiikkaobjektin asettelua, mieti, mitä tietoja haluat välittää ja haluatko tietojen näkyvän jollakin tietyllä tavalla. Koska asettelujen vaihtaminen käy nopeasti, kokeile erilaisia asetteluja (tyyppien välillä), kunnes löydät sanomaasi parhaiten kuvaavan vaihtoehdon. Kokeile eri tyyppejä ja asetteluja käyttäen alla olevaa taulukkoa apuna.

Kun vaihdat asetteluja, suurin osa tekstistä ja muusta sisällöstä, väreistä, tyyleistä, tehosteista ja tekstin muotoilusta siirretään automaattisesti uuteen asetteluun.

Huomautus   Alla olevan taulukon avulla pääset alkuun. Taulukko ei ole kattava luettelo.

Tehtävä

Käytettävä tyyppi

Ei-peräkkäisten tietojen esittäminen.

Luettelo

Prosessin tai aikajanan vaiheiden esittäminen.

Prosessi

Jatkuvan prosessin esittäminen.

Kehä

Organisaatiokaavion luominen.

Hierarkia

Päätöspuun esittäminen.

Hierarkia

Yhteyksien ja suhteiden osoittaminen.

Suhde

Osien suhteiden ja yhteyksien esittäminen kokonaisuuteen.

Matriisi

Käytä kuvia sisällön ilmaisemiseen tai korostamiseen.

Kuva

Suhteellisten yhteyksien esittäminen niin, että suurin osa on ylhäällä tai alhaalla.

Pyramidi

Ota huomioon myös tekstin määrä, koska tarvitsemasi tekstin määrä ja muotojen lukumäärä vaikuttavat siihen, miltä asettelu näyttää. Ovatko yksityiskohdat pääkohtia tärkeämpiä? Yleensä SmartArt-grafiikkaobjektit ovat tehokkaimmillaan silloin, kun muodot ja teksti rajoitetaan keskeisiin kohtiin. Liika teksti voi heikentää SmartArt-grafiikan visuaalisuutta, ja sanoman kuvallinen ilmaisu heikkenee. Jotkin asettelut, kuten Luettelo-tyypin Puolisuunnikasluettelo-asettelu, toimivat kuitenkin hyvin, jos tekstiä on paljon.

Jotkin SmartArt-grafiikkaobjektien asettelut sisältävät vain tietyn määrän muotoja. Esimerkiksi Suhde-tyypin Vastaavat nuolet -asettelulla kannattaa esittää kahta vastakkaista ajatusta tai käsitettä. Vain kahdessa muodossa voi olla tekstiä, eikä asettelua voi muuttaa siten, että se sisältäisi paljon ideoita tai käsitteitä. Jos valitset asettelun, jossa muotojen määrä on rajattu, SmartArt-grafiikkaobjektissa näkymättömän sisällön viereiseen tekstiruutuun tulee näkyviin punainen X.

Vastaavat nuolet -asettelu

Jos haluat esittää useita ideoita, vaihda toiseen asetteluun, jossa on paljon muotoja tekstille, kuten Pyramidi-tyypin Peruspyramidi-asettelu. Muista, että asettelujen tai tyyppien vaihtaminen voi muuttaa tietojen tulkintaa. Esimerkiksi oikealle osoittavia nuolia sisältävän asettelun, kuten Prosessi-tyypin Perusprosessi-asettelun, merkitys eroaa SmartArt-grafiikkaobjektin merkityksestä. Siinä nuolet kulkevat kehässä, kuten Kehä-tyypin Jatkuva kehä -asettelussa. Nuolet merkitsevät yleensä tiettyyn suuntaan virtaamista tai etenemistä, kun taas samantyylinen asettelu, jossa on yhdysviivat nuolien asemesta, merkitsee yhteyttä muttei välttämättä virtaa.

Jos et löydä haluamaasi asettelua, voit säätää asettelun rakennetta lisäämällä ja poistamalla muotoja SmartArt-grafiikasta. Esimerkiksi Prosessi-tyypin Perusprosessi-asettelu näkyy kolmen muodon kanssa, mutta saatat tarvita prosessiin vain kaksi muotoa tai jopa viisi muotoa. Kun lisäät tai poistat muotoja ja muokkaat tekstiä, muotojen järjestys ja tekstin määrä kyseisissä muodoissa päivitetään automaattisesti – SmartArt-grafiikkaobjektin alkuperäinen rakenne ja asettelun reunus säilytetään.

Kun valitset asettelun, paikkamerkkiteksti (kuten [Teksti]) tulee näkyviin. Paikkamerkkitekstiä ei tulosteta, eikä se näy PowerPoint-esityksen aikana. Voit korvata paikkamerkkitekstin haluamallasi tekstillä. Huomaa, että paikkamerkkitekstin sisältävät muodot tulostetaan ja näytetään aina, ellei niitä poisteta.

Vihje   Jos SmartArt-grafiikkaobjekti näyttää mielestäsi laimealta, vaihda toiseen, alimuotoja sisältävään asetteluun tai ota käyttöön toinen SmartArt-tyyli tai värimuunnos.

Sivun alkuun

Tekstiruutu

Tekstiruutu on ruutu, jonka avulla voit kirjoittaa ja muokata SmartArt-grafiikkaobjektissa näkyvää tekstiä. Tekstiruutu näkyy SmartArt-grafiikkaobjektin vasemmalla puolella. Kun lisäät ja muokkaat tekstiä tekstiruudussa, SmartArt-grafiikkaobjekti päivittyy automaattisesti – muotoja lisätään ja poistetaan tarpeen mukaan.

Kun luot SmartArt-grafiikkaobjektin, SmartArt-grafiikkaobjekti ja sen tekstiruutu täytetään paikkamerkkitekstillä, jonka voit korvata omilla tiedoillasi. Tekstiruudun yläosassa voit muokata tekstiä, joka tulee näkyviin SmartArt-grafiikkaobjektiin. Tekstiruudun alaosassa voit tarkastella lisätietoja SmartArt-grafiikkaobjektista.

Tason 1 ja Tason 2 tekstiä tekstiruudussa

SmartArt-grafiikkaobjekteissa, jotka sisältävät kiinteän määrän muotoja, tulee näkyviin vain osa tekstiruudun tekstistä. Teksti, kuvat tai muu sisältö, joka ei tule näkyviin SmartArt-grafiikkaobjektissa, on merkitty punaisella X-merkillä tekstiruudussa. Sisältö, joka ei näy, on silti käytettävissä, jos vaihdat toiseen asetteluun. Jos kuitenkin säilytät tämän asettelun ja suljet tiedoston, näitä tietoja ei tallenneta yksityisyyden suojaamiseksi.

Tekstiruutu, jossa on punainen X

Tekstiruutu on kuin luonnos tai luettelomerkeillä varustettu luettelo, joka yhdistää tiedot suoraan SmartArt-grafiikkaobjektiin. Jokainen SmartArt-grafiikkaobjekti luo omat yhdistämismäärityksensä tekstiruudun luettelokohtien ja SmartArt-grafiikkaobjektin muotojen välille.

Voit luoda uuden luettelokohdan tekstiruutuun painamalla ENTER. Voit sisentää tekstiruudun rivin valitsemalla sisennettävän rivin ja valitsemalla sitten SmartArt-työkalujen Rakenne-välilehden Luo grafiikka -ryhmästä Siirrä alemmalle tasolle. Voit ulontaa rivin valitsemalla Siirrä ylemmälle tasolle. Voit sisentää rivejä tekstiruudussa myös painamalla SARKAIN-näppäintä ja ulontaa rivejä näppäinyhdistelmällä VAIHTO+SARKAIN. Nämä muutokset muuttavat yhdistämismäärityksiä tekstiruudun kohtien ja SmartArt-grafiikkaobjektin asettelun muotojen välillä. Tekstiä voi siirtää vain yhtä tasoa alemmalle tasolle kuin sen yläpuolella oleva rivi. Ylimmän tason muotoa ei voi siirtää alemmalle tasolle.

Jos SmartArt-työkalut- tai Rakenne-välilehti ei ole näkyvissä, kaksoisnapsauta SmartArt-grafiikkaobjektia.

Huomautus   Valitun asettelun mukaisesti jokainen tekstiruudun kohta kuvataan SmartArt-grafiikkaobjektissa joko uutena muotona tai luettelokohtana muodon sisällä. Huomaa, kuinka seuraavissa kahdessa SmartArt-grafiikkaobjektissa sama teksti on yhdistetty eri lailla. Ensimmäisessä esimerkissä luettelokohdat on esitetty eri muotoina. Toisessa esimerkissä luettelokohdat on esitetty muodon sisällä luettelokohtina.

Hierarkialuettelo-SmartArt-grafiikkaobjekti, jonka tekstiruudussa on luettelokohtia, mutta jonka muodoissa ei ole luettelokohtia

Perusprosessi-SmartArt-grafiikkaobjekti, jonka tekstiruudun luettelokohdat ovat luettelokohtina muodossa.

Jos käytät Organisaatiokaavio-asettelua, jossa on Avustaja-muoto, viivalla merkitty luettelokohta osoittaa Avustaja-muodon.

Tekstiruutu, jossa näkyy johtajan, alaisen ja avustajan luettelokohdat.

Vihje   Jos et halua kaikkea tekstiä eri muodoissa, vaihda eri asetteluun, joka näyttää kaiken tekstin luettelokohtina.

Vaikka merkkimuotoiluja, kuten fontti, fontin koko, lihavointi, kursivointi ja alleviivaus, voidaan käyttää tekstiruudussa, ne eivät näy siinä. Kaikki merkkimuotoilut näkyvät kuitenkin SmartArt-grafiikkaobjektissa.

Kun lisäät johonkin muotoon lisää tekstiä, fontin koko pienenee ja SmartArt-kuvan muiden muotojen tekstit pienenevät samankokoisiksi, jotta SmartArt-kuva näyttää yhtenäiseltä ja ammattimaiselta. Asettelun valinnan jälkeen voit siirtää hiiren osoittimen minkä tahansa valintanauhassa näkyvän eri asettelun päälle, jotta näet, miltä sisältö näyttää käytettäessä kyseistä asettelua.

Sivun alkuun

SmartArt-grafiikkaobjektien tyyli, väri ja tehosteet

SmartArt-työkalujen Rakenne-välilehdessä on kaksi valikoimaa, joiden avulla voit nopeasti muuttaa SmartArt-grafiikkaobjektien ulkoasua  –SmartArt-tyylit ja Muuta värejä. Kun asetat hiiriosoittimen pikkukuvan päälle jommassakummassa näistä valikoimista, huomaat SmartArt-tyylin tai värivariaation vaikutuksen SmartArt-grafiikkaobjektiin, vaikkei sitä edes oteta käyttöön.

Voit lisätä ammattilaisten suunnittelemia tehosteyhdistelmiä SmartArt-grafiikkaobjektiin käyttämällä SmartArt-tyyliä. Pikatyylit sisältävät muodon täyttöjä, reunoja, varjostuksia, viivatyylejä, liukuvärejä ja kolmiulotteisia (3-D) perspektiivejä, ja niitä käytetään koko SmartArt-grafiikkaobjektiin. Voit myös käyttää yksittäisiä muotojen tyylejä SmartArt-grafiikkaobjektien muotoihin.

Toinen valikoima, Muuta värejä, sisältää valikoiman SmartArt-grafiikkaobjektien eri värivaihtoehtoja, joista jokainen käyttää teeman värit eri tavalla SmartArt-grafiikkaobjektien muodoissa.

SmartArt-tyylit ja väriyhdistelmät on suunniteltu sisällön korostamiseen.

Jos esimerkiksi käytät kolmiulotteista SmartArt -tyyliä perspektiivillä, näet jokaisen samalla tasolla.

Organisaatiokaavio-asettelu valkoisella ääriviivalla

Voit myös käyttää kolmiulotteista SmartArt-tyyliä perspektiivillä korostamaan tulevaisuuteen ulottuvaa aikajanaa.

Perusaikajana linnunsilmänäkymällä

Vihje   Kolmiulotteiset SmartArt-tyylit, erityisesti näkymäkohtainen 3-D, voivat viedä huomion välitettävästä sanomasta, ellei niitä käytetä säästeliäästi. Kolmiulotteiset SmartArt-tyylit toimivat usein hyvin tiedoston ensimmäisellä sivulla tai esityksen ensimmäisessä diassa. Yksinkertaisemmat kolmiulotteiset tehosteet, kuten viisteet, eivät ole häiritseviä, mutta myös niitä kannattaa käyttää säästeliäästi.

Jos haluat korostaa eri vaiheita Prosessi-tyypin SmartArt-grafiikkaobjektissa, voit käyttää mitä tahansa Värillinen-kohdan yhdistelmiä.

Perusprosessi-asettelu, jossa Värillinen alue - korostusvärit 5 - 6

Jos sinulla on Kehä-tyypin SmartArt-grafiikkaobjekti, voit käyttää mitä tahansa Liukuvärialue - korostus n -asetuksia korostamaan kehäliikettä. Nämä värit siirtyvät liukuvärin mukana keskimmäiseen muotoon ja sitten taas takaisin ensimmäiseen muotoon.

Jatkuva kehä -asettelu, jossa Liukuvärialue - korostus 3

Värejä valittaessa sinun tulee myös miettiä, tulostetaanko SmartArt-grafiikka vai tarkastellaanko sitä online-tilassa. Esimerkiksi Teeman päävärit on tarkoitettu mustavalkotulostukseen.

Vihje   Väriyhdistelmät, joiden nimessä on Läpinäkyvä, toimivat parhaiten, jos sinulla on kuvan tai ponnahdustehosteen sisältävä taustadia, jonka avulla olet halunnut tuoda esille tiedoston rakenteen.

Voit lisätä tiedostoon muuta sisältöä tukevan SmartArt-grafiikkaobjektin. Jos muutat tiedoston teema, SmartArt-grafiikkaobjektin ulkoasu päivitetään automaattisesti.

Voit mukauttaa SmartArt-grafiikkaobjektien lähes kaikkia osia, jos et löydä haluamaasi ulkoasua valmiista valikoimista. Jos SmartArt-tyylien valikoimassa ei ole sopivaa täyttö-, viiva- tai tehosteyhdistelmää, voit käyttää yksittäisiä muotojen tyylejä tai mukauttaa muodon kokonaan itse. Jos muodon koko ja sijainti eivät täytä odotuksiasi, voit siirtää muotoa tai muuttaa muodon kokoa. Suurin osa mukautusasetuksista sijaitsee Muotoilu-välilehden SmartArt-työkalut-osassa.

Voit vaihtaa SmartArt-grafiikkaobjektien mukauttamisen jälkeenkin toiseen asetteluun, jolloin suurin osa tekemistäsi mukautuksista säilytetään. Voit myös poistaa kaikki muotoiluun liittyvät muutokset ja aloittaa alusta napsauttamalla Rakenne-välilehden Palauta-ryhmän Palauta grafiikka -painiketta.

Palauta grafiikka -painike

Voit muuttaa SmartArt-grafiikkaobjektin ulkoasua muuttamalla sen muodon tai tekstin täyttöä, lisäämällä tehosteita (kuten varjostuksia, heijastuksia, hehkuja tai pehmeitä reunoja) tai lisäämällä kolmiulotteisia tehosteita (kuten viisteitä tai kiertoja).

Sivun alkuun

SmartArt-grafiikkaobjektien animaatiot

Huomautus   Animaatiot ovat käytettävissä vain SmartArt-grafiikkaobjekteissa, jotka on luotu käyttämällä PowerPointia.

SmartArt-grafiikkaobjektiin tai sen yksittäiseen muotoon voi lisätä animaation, joka tehostaa sanomaa tai näyttää haluamasi tiedot vaiheittain. Voit esimerkiksi lisätä lennähtävän muodon tai häivyttää muodon hitaasti.

Käytettävissä olevat animaatiot riippuvat SmartArt-grafiikkaobjektille valitusta asettelusta. Voit aina animoida kaikki muodot kerralla tai yhden muodon kerrallaan.

Lisätietoja animaation lisäämisestä SmartArt-grafiikkaobjektiin esityksessä on kohdassa SmartArt-grafiikkaobjektin animointi.

Sivun alkuun

SmartArt-grafiikkaobjektien luominen

Lisätietoja SmartArt-grafiikkaobjektien luomisesta on seuraavissa artikkeleissa.

Sivun alkuun

Käyttö: Word 2010Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kyllä Ei

Miten voimme parantaa?

255 merkkiä jäljellä

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!

Tukiresurssit

Vaihda kieli