SmartArt-grafiikkaobjektin animointi

Tässä artikkelissa

Yleistä animoinnista

Animaation lisääminen

Animaation käänteinen järjestys

Animaation poistaminen

Yleistä animoinnista

SmartArt-grafiikkaobjektiin tai sen yksittäiseen muotoon voi lisätä animaation, joka tehostaa sanomaa tai näyttää haluamasi tiedot vaiheittain. Voit esimerkiksi lisätä lennähtävän muodon tai häivyttää muodon hitaasti.

Voit valita parhaiten sopivan animaation SmartArt-grafiikkaobjektin asetteluun tarkastelemalla SmartArt-grafiikkaobjektin tietoja tekstiruudussa, koska useimmat animaatiot käynnistyvät tekstiruudun yläreunasta ja siirtyvät siitä alaspäin. Voit myös toistaa animaation käänteisessä järjestyksessä. Jos tekstiruutu ei ole näkyvissä, voit tuoda sen näyttöön.

Käytettävissä olevat animaatiot riippuvat SmartArt-grafiikkaobjektille valitusta asettelusta. Voit aina animoida kaikki muodot kerralla tai yhden muodon kerrallaan.

Paras tapa animoida SmartArt-grafiikkaobjekti on käyttää Animoi-luettelon vaihtoehtoja. Voit tarvittaessa mukauttaa animaatiota Mukautettu animaatio tehtäväruutu.

Animoidut kohteet on merkitty diaan tulostumattomilla numeroiduilla tunnisteilla. Tunnisteet vastaavat Mukautettu animaatioluettelo animaatioita ja ne näkyvät SmartArt-grafiikkaobjektin vieressä. Tunnisteet ja Mukautettu animaatio -tehtäväruutu näkyvät vain normaalinäkymässä.

Huomautus: Käytä animaatioita harkiten, etteivät ne peitä sanomaasi alleen tai rasita yleisöäsi.

SmartArt-grafiikkaobjektien animaatiot

SmartArt-grafiikkaobjekteissa käytettävät animaatiot eroavat muodoissa, tekstissä tai WordArt-objekteissa käytettävistä animaatioista seuraavalla tavalla:

 • Muotojen välillä olevat yhdysviivat liittyvät aina toiseen muotoon, eikä niitä animoida erillisinä.

 • Jos käytät animaatiota SmartArt-grafiikkaobjektin muotoihin, animaatio esitetään siinä järjestyksessä, jossa muodot esiintyvät. Järjestys voidaan muuttaa kokonaisuudessaan käänteiseksi. Jos grafiikkaobjektissa on esimerkiksi kuusi muotoa, joista jokaisessa on yksi kirjain kirjaimesta A kirjaimeen F, voit esittää animaation kirjaimesta A kirjaimeen F tai kirjaimesta F kirjaimeen A. Animaatiota ei voi esittää muussa järjestyksessä, esimerkiksi kirjaimesta A kirjaimeen C ja sitten kirjaimesta F kirjaimeen D. Voit kuitenkin luoda useita dioja, jos haluat käyttää tällaista järjestystä. Voit esimerkiksi luoda dian, jossa animoidaan muodot kirjaimesta A kirjaimeen C ja toisen dian, jossa animoidaan muodot kirjaimesta F kirjaimeen D.

 • Kun muunnat versiota Microsoft Office PowerPoint 2007 aikaisemmalla PowerPointin versiolla luodun kaavion SmartArt-grafiikkaobjektiksi, jotkin animaatioasetukset saattavat hävitä tai animaatio saattaa näyttää erilaiselta.

Kun siirryt toiseen asetteluun, lisätyt animaatiot siirtyvät myös uuteen asetteluun.

Sivun alkuun

Animaation lisääminen

 1. Napsauta SmartArt-grafiikkaobjektia, jonka haluat animoida.

 2. Valitse haluamasi animaatio Animaatiot-välilehden Animaatiot-ryhmän Animoi-luettelosta.

  Animaatiot-välilehden kuva

Kun animoit SmartArt-grafiikkaobjektin, voit valita käytetystä asettelusta riippuen seuraavat vaihtoehdot.

Animaatio

Kuvaus

Yhtenä objektina

Animaatiota käytetään koko SmartArt-grafiikkaobjektissa suurena kuvana tai objekti.

Kaikki kerralla

Kaikki SmartArt-grafiikkaobjektin muodot animoidaan kerralla. Tämän vaihtoehdon ja Yhtenä objektina -vaihtoehdon ero näkyy erityisesti silloin, kun muotoja kierretään tai kasvatetaan. Kun valittuna on Kaikki kerralla -vaihtoehto, jokainen muoto kiertyy tai kasvaa itsenäisesti. Kun valittuna on Yhtenä objektina -vaihtoehto, koko SmartArt-grafiikkaobjekti kiertyy tai kasvaa kokonaisuutena.

Yksi kerrallaan

Jokainen muoto animoidaan erikseen yksi toisensa jälkeen.

Haaran mukaan yksi kerrallaan

Kaikki saman haaran muodot animoidaan kerralla. Tämä vaihtoehto sopii hyvin organisaatiokaavion tai hierarkia-asettelun animointiin, ja se on samantyyppinen kuin Yksi kerrallaan -vaihtoehto.

Tason mukaan kaikki kerralla

Kaikki samalla tasolla olevat muodot animoidaan kerralla. Jos asettelussa on esimerkiksi kolme tason 1 tekstiä sisältävää muotoa ja kolme tason 2 tekstiä sisältävää muotoa, tason 1 tekstiä sisältävät muodot animoidaan ensin kerralla ja sen jälkeen animoidaan tason 2 tekstiä sisältävät muodot.

Tason 1 ja Tason 2 tekstiä tekstiruudussa

Tason mukaan yksi kerrallaan

SmartArt-grafiikkaobjektin muodot animoidaan ensin tason mukaan ja sitten yksittäin kyseessä olevalla tasolla. Jos asettelussa on esimerkiksi neljä tason 1 tekstiä sisältävää muotoa ja kolme tason 2 tekstiä sisältävää muotoa, jokainen tason 1 tekstiä sisältävä muoto animoidaan erikseen. Tämän jälkeen animoidaan erikseen jokainen tason 2 tekstiä sisältävä muoto.

Huomautukset: 

 • Eräät animaatiot käyttäytyvät eri tavoin Kaikki kerralla ja Yhtenä objektina -vaihtoehtojen yhteydessä. Kun Kaikki kerralla -vaihtoehtoa käytetään esimerkiksi Lisäys-animaatioon, kauempana olevat muodot lennähtävät nopeammin niin, että kaikki muodot saapuvat päätepisteeseen samanaikaisesti. Kun käytössä on Yhtenä objektina -vaihtoehto, kaikki SmartArt-grafiikkaobjektin osat animoidaan samalla tavalla (esimerkiksi Lisäys-animaatiossa samalla nopeudella).

 • Jos käytät SmartArt-grafiikkaobjektiin jotain muuta kuin Yhtenä objektina -animaatiota, samaan SmartArt-grafiikkaobjektiin käyttämäsi muut animaatiot eivät voi olla Yhtenä objektina -animaatioita. Samaan SmartArt-grafiikkaobjektiin käytettyjen useiden animaatioiden on oltava kaikkien Yhtenä objektina -animaatioita tai mikään niistä ei voi olla Yhtenä objektina -animaatio.

 • Jos käytät animaatiota (poikkeuksena Yhtenä objektina) SmartArt-grafiikkaobjektiin, SmartArt-grafiikkaobjektin tausta on aina näkyvissä diassa. Taustaa ei voi animoida, vaikka tausta ei olisikaan näkyvissä (taustassa ei ole käytetty täyttöä tai viivoja).

 • Jos käytät animaatiota, kuten Lisäys, SmartArt-grafiikkaobjektiin ja poistat animaation sitten tietyistä muodoista, kyseiset muodot tulevat näkyviin diassa.

 • Jos kopioit animaation sisältävän SmartArt-grafiikkaobjektin toiselle dialle, myös animaatio kopioidaan.

 • Muotoihin voidaan käyttää lisäanimaatiotehosteita, kuten Värinvaihdos-aloitustehostetta tai Käännä-lopetustehostetta. Tehosteet, joita ei voida käyttää SmartArt-grafiikkaobjekteihin, näkyvät himmennettyinä.

Sivun alkuun

Animaation käänteinen järjestys

 1. Napsauta SmartArt-grafiikkaobjektia, jonka animaation haluat muuttaa käänteiseen järjestykseen.

 2. Valitse Animaatiot-välilehden Animaatiot-ryhmästä Mukautettu animaatio.

  Kuva Animaatiot-ryhmästä

 3. Napsauta mukautettua animaatiota hiiren kakkospainikkeella Mukautettu animaatioluettelo -luettelossa ja valitse sitten pikavalikosta Tehosteasetukset.

 4. Valitse SmartArt-animaatio-välilehti ja valitse sitten Muuta järjestys käänteiseksi -valintaruutu.

Sivun alkuun

Animaation poistaminen

 1. Napsauta SmartArt-grafiikkaobjektia, jonka animaation haluat poistaa.

 2. Valitse Animaatiot-välilehden Animaatiot-ryhmän Animoi-luettelosta Ei animaatiota.

  Kuva Animaatiot-ryhmästä

Sivun alkuun

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Hienoa! Haluatko antaa muuta palautetta?

Miten voimme parantaa?

Kiitos palautteesta!

×