SmartArt-grafiikkaobjektin animointi

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Sisältö

Yleistä animoinnista

Animaation lisääminen

SmartArt-grafiikkaobjektin yksittäisten muotojen animointi

Animaation käänteinen järjestys

Animaation poistaminen

Yleistä animoinnista

SmartArt-grafiikkaobjektiin tai sen yksittäiseen muotoon voi lisätä animaation, joka tehostaa sanomaa tai näyttää haluamasi tiedot vaiheittain. Voit esimerkiksi lisätä lennähtävän muodon tai häivyttää muodon hitaasti.

Tarkastella tietoja päättää, mitä animaatio toimii parhaiten SmartArt-grafiikkaobjektin asettelun, SmartArt-grafiikkaobjektin tekstiruudussa, koska useimmat animaatio alkaa tekstiruudun alkuun ja siirtyy alaspäin. Vaihtoehtoisesti voit toistaa animaation käänteisessä järjestyksessä. Jos teksti-ruutu ei ole näkyvissä, voit tuoda sen.

Käytettävissä olevat animaatiot riippuvat SmartArt-grafiikkaobjektille valitusta asettelusta. Voit aina animoida kaikki muodot kerralla tai yhden muodon kerrallaan.

Paras tapa animoida SmartArt-grafiikkaobjekti on käyttää Animoi-luettelon vaihtoehtoja. Voit tarvittaessa mukauttaa animaatiota Mukautettu animaatio tehtäväruutu.

Animoidut kohteet on merkitty diaan tulostumattomilla numeroiduilla tunnisteilla. Tunnisteet vastaavat Mukautettu animaatioluettelo animaatioita ja ne näkyvät SmartArt-grafiikkaobjektin vieressä. Tunnisteet ja Mukautettu animaatio -tehtäväruutu näkyvät vain normaalinäkymässä.

Huomautus: Käytä animaatioita harkiten, etteivät ne peitä sanomaasi alleen tai rasita yleisöäsi.

SmartArt-grafiikkaobjektien animaatiot

SmartArt-grafiikkaobjekteissa käytettävät animaatiot eroavat muodoissa, tekstissä tai WordArt-objekteissa käytettävistä animaatioista seuraavalla tavalla:

 • Muotojen välillä olevat yhdysviivat liittyvät aina toiseen muotoon, eikä niitä animoida erillisinä.

 • Jos käytät animaatiota SmartArt-grafiikkaobjektin muotoihin, animaatio esitetään siinä järjestyksessä, jossa muodot esiintyvät. Järjestys voidaan muuttaa kokonaisuudessaan käänteiseksi. Jos grafiikkaobjektissa on esimerkiksi kuusi muotoa, joista jokaisessa on yksi kirjain kirjaimesta A kirjaimeen F, voit esittää animaation kirjaimesta A kirjaimeen F tai kirjaimesta F kirjaimeen A. Animaatiota ei voi esittää muussa järjestyksessä, esimerkiksi kirjaimesta A kirjaimeen C ja sitten kirjaimesta F kirjaimeen D. Voit kuitenkin luoda useita dioja, jos haluat käyttää tällaista järjestystä. Voit esimerkiksi luoda dian, jossa animoidaan muodot kirjaimesta A kirjaimeen C ja toisen dian, jossa animoidaan muodot kirjaimesta F kirjaimeen D.

 • Kun muunnat versiota Microsoft Office PowerPoint 2007 aikaisemmalla PowerPointin versiolla luodun kaavion SmartArt-grafiikkaobjektiksi, jotkin animaatioasetukset saattavat hävitä tai animaatio saattaa näyttää erilaiselta.

Kun siirryt toiseen asetteluun, lisätyt animaatiot siirtyvät myös uuteen asetteluun.

Sivun alkuun

Animaation lisääminen

Tärkeää: Muiden animaatiotehosteiden, kuten Värinvaihdos Sisääntulo tehosteen tai tehosteen Lopeta kääntäminen ovat käytettävissä vain muodot. Tehosteita, joita ei voi käyttää SmartArt-grafiikkaobjektien näkyvät himmennettyinä. Jos haluat käyttää SmartArt-grafiikkaa, Muunna SmartArt-kuvan yksittäisiksi muodoiksija sitten lisätä animaatiotehosteenkäytettävissä olevat animaatiotehosteet.

 1. Napsauta animoitavaa SmartArt-grafiikkaa.

 2. Valitse haluamasi animaatio Animaatiot-välilehden Animaatiot-ryhmän Animoi-luettelosta.

  Animaatiot-välilehden kuva

Kun animoit SmartArt-grafiikkaobjektin, voit valita käytetystä asettelusta riippuen seuraavat vaihtoehdot.

Animaatio

Kuvaus

Yhtenä objektina

Animaatiota käytetään koko SmartArt-grafiikkaobjektissa suurena kuvana tai objekti.

Kaikki kerralla

Kaikki SmartArt-grafiikkaobjektin muodot animoidaan kerralla. Tämän vaihtoehdon ja Yhtenä objektina -vaihtoehdon ero näkyy erityisesti silloin, kun muotoja kierretään tai kasvatetaan. Kun valittuna on Kaikki kerralla -vaihtoehto, jokainen muoto kiertyy tai kasvaa itsenäisesti. Kun valittuna on Yhtenä objektina -vaihtoehto, koko SmartArt-grafiikkaobjekti kiertyy tai kasvaa kokonaisuutena.

Yksi kerrallaan

Jokainen muoto animoidaan erikseen yksi toisensa jälkeen.

Haaran mukaan yksi kerrallaan

Kaikki saman haaran muodot animoidaan kerralla. Tämä vaihtoehto sopii hyvin organisaatiokaavion tai hierarkia-asettelun animointiin, ja se on samantyyppinen kuin Yksi kerrallaan -vaihtoehto.

Tason mukaan kaikki kerralla

Kaikki samalla tasolla olevat muodot animoidaan kerralla. Jos asettelussa on esimerkiksi kolme tason 1 tekstiä sisältävää muotoa ja kolme tason 2 tekstiä sisältävää muotoa, tason 1 tekstiä sisältävät muodot animoidaan ensin kerralla ja sen jälkeen animoidaan tason 2 tekstiä sisältävät muodot.

Tason 1 ja Tason 2 tekstiä tekstiruudussa

Tason mukaan yksi kerrallaan

SmartArt-grafiikkaobjektin muodot animoidaan ensin tason mukaan ja sitten yksittäin kyseessä olevalla tasolla. Jos asettelussa on esimerkiksi neljä tason 1 tekstiä sisältävää muotoa ja kolme tason 2 tekstiä sisältävää muotoa, jokainen tason 1 tekstiä sisältävä muoto animoidaan erikseen. Tämän jälkeen animoidaan erikseen jokainen tason 2 tekstiä sisältävä muoto.

Huomautukset: 

 • Eräät animaatiot käyttäytyvät eri tavoin Kaikki kerralla ja Yhtenä objektina -vaihtoehtojen yhteydessä. Kun Kaikki kerralla -vaihtoehtoa käytetään esimerkiksi Lisäys-animaatioon, kauempana olevat muodot lennähtävät nopeammin niin, että kaikki muodot saapuvat päätepisteeseen samanaikaisesti. Kun käytössä on Yhtenä objektina -vaihtoehto, kaikki SmartArt-grafiikkaobjektin osat animoidaan samalla tavalla (esimerkiksi Lisäys-animaatiossa samalla nopeudella).

 • Jos käytät SmartArt-grafiikkaobjektiin jotain muuta kuin Yhtenä objektina -animaatiota, samaan SmartArt-grafiikkaobjektiin käyttämäsi muut animaatiot eivät voi olla Yhtenä objektina -animaatioita. Samaan SmartArt-grafiikkaobjektiin käytettyjen useiden animaatioiden on oltava kaikkien Yhtenä objektina -animaatioita tai mikään niistä ei voi olla Yhtenä objektina -animaatio.

 • Jos käytät animaatiota (poikkeuksena Yhtenä objektina) SmartArt-grafiikkaobjektiin, SmartArt-grafiikkaobjektin tausta on aina näkyvissä diassa. Taustaa ei voi animoida, vaikka tausta ei olisikaan näkyvissä (taustassa ei ole käytetty täyttöä tai viivoja).

 • Jos käytät animaatiota, kuten Lisäys, SmartArt-grafiikkaobjektiin ja poistat animaation sitten tietyistä muodoista, kyseiset muodot tulevat näkyviin diassa.

 • Jos kopioit animaation sisältävän SmartArt-grafiikkaobjektin toiselle dialle, myös animaatio kopioidaan.

Sivun alkuun

SmartArt-grafiikkaobjektin yksittäisten muotojen animointi

 1. Napsauta animoitavaa SmartArt-grafiikkaa.

 2. Valitse animaatiot -välilehden animaatiot -ryhmästä haaran mukaan yksi tai tason mukaan yksi mukaan.

  Animaatiot-välilehden kuva

 3. Valitse Animaatiot-välilehden Animaatiot-ryhmässä Mukautettu animaatio.

  Kuva Animaatiot-ryhmästä

 4. Valitse Mukautettu animaatioluetteloLaajenna nuolenkärki Nuolenkärkimerkin laajentaminen näyttämään kaikki muodot SmartArt-kuvan.

 5. Valitse Mukautettu animaatio-luettelosta kaikki muodot, joita et halua animoitava pitämällä CTRL-näppäintä painettuna ja napsauttamalla kutakin muotoa puolestaan.

 6. Valitse Poista. Tämä poistaa animaatiotehosteen muodosta. SmartArt-grafiikkaobjektissa ei poista muoto.

 7. Määritä kunkin jäljellä olevan muodon animointiasetukset valitsemalla ensin muoto Mukautettu animaatio -luettelosta ja sitten joko napsauttamalla muotoa hiiren kakkospainikkeella tai valitsemalla Muuta.

 8. Kun olet valmis, valitsemalla haluamasi animaatioasetukset, sulje Mukautettu animaatio-ruudussa.

Huomautus: Tehosteita, joita ei voi käyttää SmartArt-grafiikkaobjektien näkyvät himmennettyinä. Jos haluat käyttää SmartArt-grafiikkaa, Muunna SmartArt-kuvan yksittäisiksi muodoiksi ja sitten lisätä animaatiotehosteenkäytettävissä olevat animaatiotehosteet.

Sivun alkuun

Animaation käänteinen järjestys

 1. Napsauta SmartArt-grafiikkaobjektia, jonka animaation haluat muuttaa käänteiseen järjestykseen.

 2. Valitse Animaatiot-välilehden Animaatiot-ryhmässä Mukautettu animaatio.

  Kuva Animaatiot-ryhmästä

 3. Mukautettu animaatio- Mukautettu animaatioluettelohiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Tehosteasetukset.

 4. Valitse SmartArt-animaatio-välilehti ja valitse sitten Muuta järjestys käänteiseksi -valintaruutu.

Sivun alkuun

Animaation poistaminen

 1. Napsauta SmartArt-grafiikkaobjektia, jonka animaation haluat poistaa.

 2. Valitse Animaatiot-välilehden Animaatiot-ryhmän Animoi-luettelosta Ei animaatiota.

  Kuva Animaatiot-ryhmästä

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Jaa Facebook Facebook Twitter Twitter Sähköposti Sähköposti

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Hienoa! Haluatko antaa muuta palautetta?

Miten voimme parantaa?

Kiitos palautteesta!

×