SmartArt-grafiikkaobjektin animointi

PowerPoint for Office 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Lisää korostusta tai tietojen näyttäminen vaiheet, voit lisätä animaation SmartArt-kuvan tai yksittäisen muodon SmartArt-kuvan. Voit tehdä esimerkiksi muodon lennähtäen nopeasti näytön laitaan tai hitaasti Alkuhäivytys.

Animaation lisääminen

SmartArt-grafiikkaobjektin animoiminen Siirry SmartArt-grafiikkaobjekti, jonka haluat animoida, valitse animaatiotja valitse sitten animaatio -ryhmässä animaation haluat tyyppi. Valitse Lisää Lisää-painike saa näkyviin lisää vaihtoehtoja. (Jos haluat poistaa animaation, vain valitsemalla ei mitään.)

Animaatio-välilehden Lisää-painike

Kun olet lisännyt animaation, voit animoida yksittäisiä muotoja.

 1. Animaatiot -välilehden animaatio -ryhmästä Tehosteasetuksetja valitse sitten Yksi kerrallaan.

  Animaatiot-ryhmän Tehosteasetukset-painike

 2. Valitse Mukautettu animaatio -ryhmässä Animaatioruutu.

  Animaatioruutu

 3. Napsauta Animaatioruutu-luettelon laajennusmerkkiä Nuolenkärkimerkin laajentaminen , jolloin näkyviin tulevat kaikki SmartArt-grafiikkaobjektin muodot.

 4. Valitse kaikki muodot, että et haluat animoida, (pitämällä CTRL-näppäintä ja napsauttamalla kutakin muotoa puolestaan), ja valitse sitten ei mitäänanimaatio -ryhmässä. (Tämä poistaa animaatiotehosteen muodosta. Ei poista muodon lisääminen SmartArt-grafiikkaobjektiin.)

  Animaatiot-ryhmän animaatioton Ei mitään-asetus

 5. Napsauta kutakin jäljelle jäävää muotoa hiiren kakkospainikkeella Animaatioruutu-kohdassa ja valitse sitten haluamasi animaatioasetukset.

Vihje: Käyttämällä Animaatiosivellintä voit nopeasti kopioida animaatioita SmartArt-grafiikkaobjektista toiseen ( animaatiot -välilehden Mukautettu animaatio -ryhmässä).

 1. Siirry SmartArt-grafiikkaobjektiin, jonka animaation haluat muuttaa käänteiseen järjestykseen.

 2. Valitse animaatiot -välilehden animaatio -ryhmässä valintaikkunan ruudun avain Valintanauhassa oleva valintaikkunan avainpainike .

  Animaatiot-välilehden valintaikkunan käynnistin

 3. SmartArt-animaatio -välilehti ja valitse sitten Käänteinen järjestys -valintaruutu.

  SmartArt-animaatio-välilehden osa, jossa näkyy Käänteinen järjestys -valintaruutu

Animaatiota voi säätää tehosteasetuksilla.

Tärkeää: Jotkin animaatiotehosteet, jotka eivät ole käytettävissä SmartArt-grafiikkaobjekteissa, ovat käytettävissä muodoissa. Jos haluat käyttää kyseisiä tehosteita SmartArt-grafiikkaobjektissa, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muunna muodoiksi.

 1. Siirry SmartArt-grafiikkaobjektiin, jonka animaatiota haluat säätää.

 2. Valitse Animaatiot-välilehden Mukautettu animaatio -ryhmässä Animaatioruutu.

  Animaatioruutu

 3. Napsauta Animaatioruutu-luettelossa muokattavan animaation vieressä oikealla puolella olevaa nuolta ja valitse Tehosteasetukset.

  Avattava valikko, jossa näkyvät Tehosteasetukset

 4. Valitse valintaikkunan SmartArt-animaatio-välilehden Ryhmitä grafiikka -luettelossa jokin seuraavista asetuksista:

  Vaihtoehto

  Kuvaus

  Yhtenä objektina

  Koko SmartArt-grafiikkaobjekti animoidaan yhtenä suurena kuvana tai objektina.

  Kaikki kerralla

  Muodot animoidaan yksitellen samanaikaisesti. Tämän vaihtoehdon ja Yhtenä objektina -vaihtoehdon ero näkyy erityisesti silloin, kun muotoja kierretään tai kasvatetaan. Kun valittuna on Kaikki kerralla -vaihtoehto, jokainen muoto kiertyy tai kasvaa itsenäisesti. Kun valittuna on Yhtenä objektina, koko SmartArt-kuva kiertyy tai suurenee kokonaisuutena.

  Yksi kerrallaan

  Muodot animoidaan yksitellen, peräkkäin.

  Taso kerralla

  Kaikki samalla tasolla olevat muodot animoidaan kerralla. Jos sinulla on esimerkiksi kolme muotoa, joissa on tason 1 tekstiä, ja kolme muotoa, joissa on tason 2 tekstiä, tason 1 muodot animoidaan yhdessä ensin ja sitten tason 2 muodot animoidaan yhdessä.

  Tasot yksi kerrallaan

  Tason kukin muoto animoidaan yksi kerrallaan ennen seuraavan tason muotoihin siirtymistä. Jos sinulla on esimerkiksi neljä muotoa, joissa on tason 1 tekstiä ja kolme muotoa, joissa on tason 2 tekstiä, tason 1 muodot animoidaan yksi kerrallaan, ennen kuin tason 2 muodot animoidaan yksi kerrallaan.

Huomautukset: 

 • Kaikki kerralla -animaatio toimii eri tavalla kuin Yhtenä objektina -animaatio. Kun Kaikki kerralla -vaihtoehtoa käytetään esimerkiksi Lisäys-animaatioon, kauempana olevat muodot lennähtävät nopeammin niin, että kaikki muodot saapuvat päätepisteeseen samanaikaisesti. Jos valitset saman animaation ja Yhtenä objektina -vaihtoehdon, kaikki muodot lennähtävät samalla nopeudella.

 • Jos valitset minkä tahansa muun kuin Yhtenä objektina -animaation, SmartArt-grafiikkaobjektin tausta näkyy diassa. Taustaa ei voi animoida, joten jos se tekee diastasi epäsiistin, kokeile määrittää SmartArt-grafiikkaobjektin täytön ja viivojen asetukseksi Ei mitään.

 1. Siirry SmartArt-grafiikkaobjektia, jonka haluat poistaa animaation.

 2. Valitse Animaatiot-välilehden Mukautettu animaatio -ryhmässä Animaatioruutu.

  Animaatioruutu

 3. Animaatioruutu -luettelossa muutettava animaation oikealla puolella olevaa nuolta ja valitse sitten Poista.

Voit päättää, mitä animaatio toimii parhaiten, katsomalla SmartArt-grafiikkaobjektin teksti-ruudun tiedot koska useimmat animaatio alkaa tekstiruudun yläreunan luettelomerkki ja siirtyy alaspäin sieltä. Vaihtoehtoisesti voit toistaa animaation käänteisessä järjestyksessä (katso kohta ”Käänteinen järjestys animaation” yllä). Jos teksti-ruutu ei ole näkyvissä, valitse SmartArt-työkalujen rakenne -välilehden Luo grafiikka -ryhmässä Tekstiruutu .

Käytettävissä olevat animaatiot riippuvat SmartArt-grafiikkaobjektille valitusta asettelusta. Voit aina animoida kaikki muodot kerralla tai yhden muodon kerrallaan.

SmartArt-grafiikkaobjekteissa käytettävät animaatiot eroavat muodoissa, tekstissä tai WordArt-objekteissa käytettävistä animaatioista seuraavalla tavalla:

 • Muotojen välillä olevat yhdysviivat liittyvät aina toiseen muotoon, eikä niitä animoida erillisinä.

 • Jos käytät animaatiota SmartArt-grafiikkaobjektin muotoihin, animaatio esitetään siinä järjestyksessä, jossa muodot esiintyvät. Järjestys voidaan muuttaa kokonaisuudessaan käänteiseksi.

  Esimerkki:     Jos grafiikkaobjektissa on kuusi muotoa, joista jokaisessa on yksi kirjain kirjaimesta A kirjaimeen F, voit esittää animaation kirjaimesta A kirjaimeen F tai kirjaimesta F kirjaimeen A. Animaatiota ei voi esittää muussa järjestyksessä, esimerkiksi kirjaimesta A kirjaimeen C ja sitten kirjaimesta F kirjaimeen D. Voit kuitenkin luoda useita dioja, jos haluat käyttää tällaista järjestystä. Voit esimerkiksi luoda dian, jossa animoidaan muodot kirjaimesta A kirjaimeen C ja toisen dian, jossa animoidaan muodot kirjaimesta F kirjaimeen D.

 • Kun vaihdat käyttöön toisen SmartArt-kuvan asettelun, myös lisätyt animaatiot käyttävät tätä uutta asettelua.

Animaation lisääminen

Tärkeää: Muiden animaatiotehosteiden, kuten Värinvaihdos Sisääntulo tehosteen tai tehosteen Lopeta kääntäminen ovat käytettävissä vain muodot. Tehosteita, joita ei voi käyttää SmartArt-grafiikkaobjektien näkyvät himmennettyinä. Jos haluat käyttää SmartArt-grafiikkaa, Muunna SmartArt-kuvan yksittäisiksi muodoiksija sitten lisätä animaatiotehosteenkäytettävissä olevat animaatiotehosteet.

 1. Valitse SmartArt-kuva, jonka haluat animoida.

 2. Valitse haluamasi animaatio animaatiot -välilehden animaatiot -ryhmästä Animoi -luettelosta.

  Animaatiot-välilehden kuva

 1. Valitse SmartArt-kuva, jonka haluat animoida.

 2. Valitse animaatiot -välilehden animaatiot -ryhmästä haaran mukaan yksi tai tason mukaan yksi mukaan.

  Animaatiot-välilehden kuva

 3. Valitse Animaatiot-välilehden Animaatiot-ryhmässä Mukautettu animaatio.

  Kuva Animaatiot-ryhmästä

 4. Valitse Mukautettu animaatioluetteloLaajenna nuolenkärki Nuolenkärkimerkin laajentaminen näyttämään kaikki muodot SmartArt-kuvan.

 5. Valitse Mukautettu animaatio-luettelosta kaikki muodot, joita et halua animoitava pitämällä CTRL-näppäintä painettuna ja napsauttamalla kutakin muotoa puolestaan.

 6. Valitse Poista. Tämä poistaa animaatiotehosteen muodosta. SmartArt-grafiikkaobjektissa ei poista muoto.

 7. Valitse kaikki jäljellä olevat muodot, jotka haluat tarkan animaatioasetukset valitsemalla muodon Mukautettu animaatio-luettelossa ja joko muotoa hiiren kakkospainikkeella tai valitsemalla Muuta.

 8. Kun olet valmis, valitsemalla haluamasi animaatioasetukset, sulje Mukautettu animaatio-ruudussa.

Huomautus: Tehosteita, joita ei voi käyttää SmartArt-grafiikkaobjektien näkyvät himmennettyinä. Jos haluat käyttää SmartArt-grafiikkaa, Muunna SmartArt-kuvan yksittäisiksi muodoiksi ja sitten lisätä animaatiotehosteenkäytettävissä olevat animaatiotehosteet.

 1. Napsauta SmartArt-grafiikkaobjektia, jonka animaation haluat muuttaa käänteiseen järjestykseen.

 2. Valitse Animaatiot-välilehden Animaatiot-ryhmässä Mukautettu animaatio.

  Kuva Animaatiot-ryhmästä

 3. Mukautetun animaation Mukautettu animaatio -luettelossa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Tehosteasetukset.

 4. SmartArt-animaatio -välilehti ja valitse sitten Käänteinen järjestys -valintaruutu.

Kun voit animoida SmartArt-grafiikkaobjektin asettelua, jota käytetään mukaan seuraavilla asetuksilla animaatiota voi säätää tehosteasetuksilla.

Animaatioiden

Kuvaus

Yhtenä objektina

Animaation otetaan käyttöön, aivan kuin koko SmartArt-grafiikkaobjekti on yhtenä suurena kuvana tai objekti.

Yhdellä kertaa

SmartArt-grafiikkaobjektin muodot animoidaan yhtä aikaa. Tämä animaatio ja yhtenä objektina välinen ero on eniten huomattavat animaatioita, jossa muotojen kiertäminen tai kasvaa. Yhdellä kertaa, jossa on muotoja kiertyy tai kasvaa itsenäisesti. Yhtenä objektina, jonka koko SmartArt-grafiikkaobjektin kiertyy tai kasvaa.

Yksi kerrallaan

Jokainen muoto animoidaan yksitellen, peräkkäin.

Haaran mukaan yksi kerrallaan

Kaikki saman haaran muodot animoidaan yhtä aikaa. Animaatio toimii hyvin haaroja organisaatiokaavion tai hierarkia-asettelu, ja se on samanlainen kuin yksi kerrallaan.

Tason samalla kertaa

Kaikki samalla tasolla muodot animoidaan yhtä aikaa. Jos sinulla on asettelu, jossa kolme muodot, joissa on tason 1 ja tason 2 tekstiä sisältävät muodot, kolme tason 1 tekstiä sisältäviä muotoja ovat animoidaan ensin kerralla ja sitten kolme tason 2 teksti animoidaan sisältäviä muotoja.

Tason 1 ja Tason 2 tekstiä tekstiruudussa

Tason yksi kerrallaan

SmartArt-grafiikkaobjektin muodot animoidaan ensin tason mukaan ja valitse sitten yksitellen olevalla tasolla. Jos sinulla on asettelu, jossa neljä tason 1 tekstiä sisältäviä muotoja ja kolme eri neljä tason 1 tekstiä sisältäviä muotoja tason 2 tekstiä sisältäviä muotoja animoida erillisinä ensimmäisenä ja kaikkien kolmen tason 2 tekstiä sisältäviä muotoja ovat esimerkiksi animointi d yksitellen.

Huomautukset: 

 • Kun otat käyttöön tarkistettaessa koko tiedosto, jotkin animaatiot toimivat eri tavalla kuin ne tehdään, jos haluat käyttää yhtenä objektina. Esimerkiksi yhdellä kertaa vaihtoehto on käytetty Lisäys -animaatio, muotoja, jotka on toisaalta lisäys lentää nopeampi nopeus niin, että kaikki muodot vuoroon kohteisiin samalla kertaa. SmartArt-grafiikkaobjektin kaikista osista animoidaan yhtenä objektina käytetty, samalla tavalla (kyseessä Lisäys esimerkiksi ovat yhtä nopeita).

 • Jos haluat käyttää animaatiota SmartArt-grafiikkaobjektissa kuin yhtenä objektina, muut animaatiot, joita haluat käyttää samaa, SmartArt-grafiikkaobjektin ei voi olla yhtenä objektina. SmartArt-grafiikkaobjektien useiden animaatioiden on oltava kaikki yhtenä objektina tai kaikki ei yhtenä objektina.

 • Jos haluat käyttää animaatiota (poikkeuksena yhtenä objektina) SmartArt-grafiikkaobjektin, SmartArt-grafiikkaobjektin tausta on aina näkyvissä diassa. Ei ole mahdollista animoitava taustaa, vaikka taustan saattavat olla näennäinen sinua, jos se ei ole täyttöä tai käytetty viivoja.

 • Jos animaatio, kuten Lisäys, käyttää SmartArt-grafiikkaobjektissa ja poista sitten animaatio tietyn muodon, muodon, josta olet poistanut animaation alkaa näy diassa.

 • Jos voit kopioida animaation toiseen diaan käytössä on SmartArt-grafiikkaobjektin, myös animaatio kopioidaan.

 1. Napsauta SmartArt-grafiikkaobjektia, jonka haluat poistaa animaation.

 2. Valitse animaatiot -välilehden animaatiot -ryhmässä Animoi -luettelosta Ei animaatiota.

  Kuva Animaatiot-ryhmästä

Voit päättää, mitä animaatio toimii parhaiten SmartArt-grafiikkaobjektin asettelun, tarkastella tietoja SmartArt-grafiikkaobjektin tekstiruudussa, koska useimmat animaatio alkaa tekstiruudun alkuun ja siirtyy alaspäin. Vaihtoehtoisesti voit toistaa animaation käänteisessä järjestyksessä (katso kohta ”Käänteinen järjestys animaation” yllä). Jos teksti-ruutu ei ole näkyvissä, voit tuoda sen.

Käytettävissä olevat animaatiot riippuvat SmartArt-grafiikkaobjektille valitusta asettelusta. Voit aina animoida kaikki muodot kerralla tai yhden muodon kerrallaan.

SmartArt-grafiikkaobjektin animointi paras tapa on vaihtoehdot käyttäminen Animoi luettelosta. Tarvittaessa voit mukauttaa animaation, valitse Mukautettu animaatio - tehtäväruutu.

Animoidut kohdat on merkitty diassa tulostumattomat numeroidun tunnisteet. Tunnisteet vastaavat Mukautettu animaatiotehoste animaatiot, näkyvät SmartArt-grafiikkaobjektin reunaan ja näkyvät vain Normaali näkymä, jossa on Mukautettu animaatio -tehtäväruutu.

SmartArt-grafiikkaobjekteissa käytettävät animaatiot eroavat muodoissa, tekstissä tai WordArt-objekteissa käytettävistä animaatioista seuraavalla tavalla:

 • Muotojen välillä olevat yhdysviivat liittyvät aina toiseen muotoon, eikä niitä animoida erillisinä.

 • Jos haluat käyttää SmartArt-grafiikkaobjektin animaation, animoinnin järjestyksessä, jossa muodot näkyy. Tilauksen voi peruuttaa kokonaisuudessaan. Esimerkiksi jos sinulla on kuusi muodot, joista jokaisessa on yksi kirjain A – F, voit toistaa animaation a F tai F aakkosjärjestyksessä. Et voi toistaa animaation väärässä järjestyksessä, kuten A – C ja F D. Voit kuitenkin luoda useita dioja jäljitteleminen tässä järjestyksessä. Tässä esimerkissä voit luoda yhden dian, A – C muodot animoidaan ja toisen dian, D. F muodot animoidaan

 • Kun siirryt Siirry käyttämään asettelua, animaatio, jotka olet lisännyt on siirretty uuteen asetteluun.

Huomautus: Käytä animaatioita harkiten estää peittävä viesti tai yleisöäsi.

Katso myös

SmartArt-kuvan luominen

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×