Skype for Businessin pikanäppäimet

Monet käyttäjät kokevat työskentelevänsä tehokkaammin ulkoisella näppäimistöllä käyttämällä Skype for Businessissa pikanäppäimiä. Liikunta- ja näkörajoitteisten käyttäjien voi olla helpompi käyttää pikanäppäimiä kuin kosketusnäyttöä, ja lisäksi ne ovat tärkeä vaihtoehto hiirelle. Tässä artikkelissa kuvataan Skype for Businessin pikanäppäimet.

Huomautukset: 

  • Artikkelissa esitellyt pikanäppäimien kuvaukset koskevat USA-näppäimistöasettelun mukaista näppäimistöä. Muut näppäimistöasettelut saattavat toimia eri tavalla.

  • Jos pikanäppäin edellyttää vähintään kahden näppäimen painamista samanaikaisesti, näppäimet on erotettu toisistaan plusmerkillä (+). Jos toista näppäintä on painettava heti ensimmäisen näppäimen painamisen jälkeen, näppäimet on erotettu toisistaan pilkulla (,).

Sisältö

Usein käytetyt pikanäppäimet PC:llä

Seuraava taulukko on kätevä viite usein käytetyistä pikanäppäimistä Skype for Businessissa.

Toiminto

Näppäin

Pääikkuna: Etsi yhteyshenkilö

F6 (voidaan joutua painamaan 2 tai 3 kertaa)

Kun yhteystieto on valittu: näytä lisää vaihtoehtoja, esimerkiksi puhelun soittaminen tai keskustelun aloittaminen

Enter

Kun yhteystieto on valittu: avaa asiayhteyteen liittyvä valikko

Vaihto+F10

Hyväksy saapuva puhelu tai keskustelu

Windows-näppäin+Vaihto+O

Hylkää saapuva puhelu tai keskustelu

Windows-näppäin+Escape

Mikrofonin vaimentaminen ja vaimennuksen poistaminen puhelun aikana

Windows-näppäin+F4

Kun puhelun aikana on jo muodostettu videoyhteys: käynnistä kamera/sammuta kamera

Windows-näppäin+F5

Lopeta työpöydän jakaminen

Alt+T

Keskusteluikkuna: kutsu yhteyshenkilö käynnissä olevaan keskusteluun

Alt+V

Keskusteluikkuna: lopeta keskustelu

Alt+Q

Yleinen siirtyminen ja liikkuminen

Voit käyttää seuraavia pikanäppäimiä huolimatta siitä, mikä elementti on aktiivinen.

Toiminto

Näppäin

Hyväksy saapuva kutsuilmoitus.

Windows-näppäin+Vaihto+O

Hylkää saapuva kutsuilmoitus

Windows-näppäin+Esc

Tee Etsi yhteyshenkilö -hakukentästä aktiivinen.

Ctrl+Vaihto+Välilyöntinäppäin

Avaa pääikkuna ja tee hakukentästä aktiivinen

Ctrl+Alt+Vaihto+3

Mikrofonin vaimentaminen ja vaimennuksen poistaminen puhelun aikana

Windows-näppäin+F4

Kun puhelun aikana on jo muodostettu videoyhteys: käynnistä kamera/sammuta kamera

Windows-näppäin+F5

Lopeta näytön jakaminen puhelussa

Ctrl+Vaihto+S

Ota hallinta takaisin jakaessasi näyttösi puhelun aikana

Ctrl+Alt+Välilyöntinäppäin

Skype for Businessin pääikkuna

Käytä näitä pikanäppäimiä, kun Skype for Business in pääikkuna on etualalla.

Toiminto

Näppäin

Siirry Yhteystietoluettelo-välilehteen

Ctrl+1

Siirry jatkuvan keskustelun välilehteen

Ctrl+2

Siirry Keskustelu-luettelon välilehteen

Ctrl+3

Siirry Puhelin-välilehteen

Ctrl+4

Siirry Kokoukset-välilehteen

Ctrl+5

Siirrä edustajana puhelu jonkun toisen työpuhelinnumeroon. (Ei käytettävissä kaikissa Office 365-tilauksissa.)

Ctrl+1 tai Ctrl+Vaihto+1

Avaa Järjestelmä-valikko. Alt avaa valikkorivin.

Alt+Välilyöntinäppäin

Avaa Tiedosto-valikko

Alt+F

Aloita Pikakokous

Alt+M

Avaa Työkalut-valikko

Alt+T

Avaa Ohje-valikko

Alt+H

Siirry nopeasti ikkunan pääosien välillä

F6

Yhteystietoluettelo

Käytä näitä pikanäppäimiä ollessasi Yhteystieto-luettelossa.

Toiminto

Näppäin

Poista valittu mukautettu ryhmä tai yhteyshenkilö

Poista

Siirrä valittu ryhmä ylös

Alt+Ylänuoli

Siirrä valittu ryhmä alas

Alt+Alanuoli

Avaa pikavalikossa valitun yhteyshenkilön tai ryhmän yhteystietojen kortti

Alt+Enter

Tiviistä tai laajenna valittu ryhmä

Välilyöntinäppäin

Poista valittu yhteyshenkilö Yhteystietoluettelosta (vain muut kuin jakeluryhmän jäsenet)

Vaihto+Delete

Yhteystietokortti

Käytä näitä pikanäppäimiä yhteystietokortissa. Avaa yhteystietokortti Alt+Enter-pikanäppäimillä.

Toiminto

Näppäin

Sulje yhteystietokortti

Esc

Siirry yhteystietokortin alaosassa olevissa välilehdissä

Ctrl+sarkain

Siirry yhteystietokortin alaosassa olevissa välilehdissä käänteisessä järjestyksessä

Ctrl+Vaihto+Sarkain

Keskusteluikkuna

Käytä näitä pikanäppäimiä ollessasi Keskustelu-ikkunassa.

Toiminto

Näppäin

Avaa Ohjeen aloitussivu ollessasi Ohje-valikossa

F1

Poistu koko näytön näkymästä. Muussa tapauksessa Keskustelu-ikkuna sulkeutuu vain, jos äänen tai videon toisto tai jakaminen ei ole käynnissä.

Esc

Hyväksy kutsuilmoitus. Näitä ovat ääni-, video-, puhelu- ja jakopyynnöt.

Alt+C

Sulje Keskustelu-ikkuna.

Alt+F4

Jätä kutsuilmoitukset huomiotta. Näitä ovat ääni-, video-, puhelu- ja jakopyynnöt.

Alt+l

Liitä ääni kokoukseen uudelleen

Alt+R

Avaa Tallenna nimellä -valintaikkuna Keskustelu-ikkunassa lähetetylle tiedostolle.

Alt+S

Kutsu yhteyshenkilö käynnissä olevaan keskusteluun

Alt+V

Tallenna pikaviestihistorian sisältö. Toimii henkilökohtaisissa keskusteluissa, kun käytät OOutlookia.

Ctrl+S

Näytä tai piilota pikaviestin alue

Ctrl+W

Lähetä tiedosto tai lisää neuvottelun aikana kokousliite

Ctrl+F

Käynnistä OneNote tehdäksesi muistiinpanoja keskustelusta

Ctrl+N

Näytä tai piilota osallistujaluettelo

Ctrl+R

Kun hallitset toisen käyttäjän jaettua näyttöä kokouksessa: siirry vasemmalle edelliseen käyttöliittymän osaan Keskustelu-ikkunassa

Ctrl+Vaihto+Alt+Vasen nuoli

Kun hallitset toisen käyttäjän jaettua näyttöä kokouksessa: siirry vasemmalle edelliseen käyttöliittymän osaan Keskustelu-ikkunassa

Ctrl+Vaihto+Alt+Oikea nuoli

Lisää tai lopeta video

Ctrl+Vaihto+Enter

Aseta meneillään oleva äänikeskustelu pitoon tai jatka sitä

Ctrl+Vaihto+H

Merkitse keskustelu tärkeäksi. Toimii kahdenkeskisissä keskusteluissa, mutta ei ole käytettävissä kokouksissa.

Ctrl+Vaihto+I

Näytä tai piilota jakovaihe

Ctrl+Vaihto+Y

Vaihda kutistettuun näkymään

Ctrl+Vaihto+P

Lisää ääni / lopeta ääni

Ctrl+Enter

Vain Lync 2013 ja Skype for Business 2015: tilapainikkeessa oltaessa vastaava kuvaselite avautuu

Ylänuoli

Vain Lync 2013 ja Skype for Business 2015: Kun tilapainike on aktiivinen, tehdään oletustoimenpide. Äänen osalta mikrofoni mykistetään tai mykistys poistetaan. Videon osalta kamera käynnistyy tai pysähtyy.

Välilyöntinäppäin

Poista tai piilota avoinna oleva kuvaselite tai kupla, jossa on näppäimistösyöte.

Esc

Kun jaat näyttösi, aseta näppäimistön kohdistus työkalupalkin päälle näytön jakamisen hallitsemiseksi. Skype for Business 2016:ssa voit siirtää kohdistuksen takaisin keskusteluikkunaan painamalla Esc-näppäintä.

Ctrl+Vaihto+Välilyöntinäppäin

Vain Skype for Business 2016: siirry nopeasti ikkunan pääosien välillä

F6

Puhelunhallinnan asetukset (keskusteluikkunassa)

Käytä näitä pikanäppäimiä puheluiden hallinnassa käydessäsi vertaispuhelua. Tämä ei toimi neuvottelupuhelua käytäessä.

Toiminto

Näppäin

Lopeta puhelu tai keskustelu

Alt+Q

Siirto: Avaa valitsin vertaispuhelun aikana. (Ei käytettävissä kaikissa Office 365 -tilauksissa.)

Ctrl+Vaihto+T

Asettaa puhelun pitoon

Ctrl+Vaihto+H

Näyttää valintapaneelin

Ctrl+Vaihto+D

Video (keskusteluikkunassa)

Käytä näitä pikanäppäimiä käyttäessäsi videota Keskustelu-ikkunassa.

Toiminto

Näppäin

Näytä keskusteluikkuna koko näytön tilassa

F5

Poistu koko näytön videotilasta

F5 (Skype for Business 2016) tai Esc

Avaa Videovalikoima uuteen ikkunaan; näytäVideovalikoima

Ctrl+Vaihto+O

Lukitse videosi kaikille kokouksen osanottajille

Ctrl+Vaihto+L

Pikaviestintä (keskusteluikkuna)

Käytä näitä pikanäppäimiä käydessäsi pikaviestikeskustelua.

Toiminto

Näppäin

Avaa Ohje

F1

Tallenna pikaviestikeskustelu tiedostoon

F12

Tallenna pikaviestikeskustelu keskusteluhistoriaan

Ctrl+S

Valitse keskustelun kaikki sisältö

Ctrl+A

Leikkaa valittu teksti

Ctrl+X

Liitä kopioitu teksti

Vaihto+Insert tai Ctrl+V

Kopioi valittu teksti

Ctrl+C

Muuta valittu teksti lihavoiduksi

Ctrl+B

Muuta valittu teksti kursiiviksi

Ctrl+l

Muuta valittu teksti alleviivatuksi

Ctrl+U

Tekee edellisen toiminnon uudelleen

Ctrl+Y

Kumoaa edellisen toiminnon

Ctrl+Z

Muuta kirjoittamasi tekstin väriä

Ctrl+Vaihto+F

Avaa tiedosto, joka on vastaanotettu Skypen kautta

Alt+P

Hylkää tiedosto, joka on lähetetty Skype n kautta

Alt+D

Tee pikaviestin syötealueesta aktiivinen

Ctrl+Vaihto+M

Aloita uusi rivi pikaviestissä, jota et ole vielä lähettänyt

Vaihto+Enter

Keskustelu- tai kokousvaihe

Toiminto

Näppäin

Näytä Keskustelu-ikkuna koko näytön tilassa

F5

Poistu koko näytön tilasta

Esc

Lopeta jakaminen

Alt+T

Hallitse esitettävää sisältöä

Ctrl+Vaihto+E

Näytä tai piilota jakovaihe

Ctrl+Vaihto+Y

Pakota odottava L1-ilmoitus koko näytön näkymään

Ctrl+Vaihto+A

Siirry puhujan näkymään

Ctrl+Vaihto+J

Siirry gallerianäkymään

Ctrl+Vaihto+l

Kun hallitset toisen käyttäjän jaettua näyttöä kokouksessa: siirry vasemmalle edelliseen käyttöliittymän osaan Keskustelu-ikkunassa

Ctrl+Vaihto+Alt+oikea nuolinäppäin

Kun hallitset toisen käyttäjän jaettua näyttöä kokouksessa: siirry vasemmalle edelliseen käyttöliittymän osaan Keskustelu-ikkunassa

Ctrl+Vaihto+Alt+Vasen nuoli

Keskusteluympäristö

Toiminto

Näppäin

Poista valitut kohteet

Poista

Siirry luettelon alkuun

Home

Siirtyy luettelon loppuun

End

Siirry yksi sivu ylöspäin, joka on noin 24 riviä

Page Up

Siirry yksi sivu alaspäin, joka on noin 24 riviä

Page Down

Siirry edelliseen yhteystietoon keskustelun aloittamiseksi

Ylänuoli

Siirry alaspäin seuraavaan yhteystietoon keskustelua varten

Alanuoli

Välilehtikeskustelut

Toiminto

Näppäin

Avaa välilehti-ikkunan järjestelmävalikko

Alt+Välilyöntinäppäin

Tee välilehden kohde aktiiviseksi välilehtikeskustelun näkymässä

Ctrl+Vaihto+T

Siirry seuraavaan välilehteen (käy keskeytyksettä läpi kaikki välilehdet).

Ctrl+Sarkain

Siirry tiettyyn välilehden numeroon ja aseta kohdistin kyseiseen keskusteluun.

Ctrl+1,2…9

Kiinnitä valittu keskustelu välilehteen tai irrota se välilehdestä

Ctrl+O

Sulje välilehti

Esc

Pysyvä keskustelu

Pysyvässä keskusteluikkunassa käytetään samoja pikanäppäimiä kuin keskusteluikkunassa ja pikaviesteissä. (Ei käytettävissä Office 365 -tilauksissa.)

Katso myös

Skype for Businessissa siirtyminen helppokäyttötoimintojen avulla

Näytönlukuohjelman käytön aloittaminen Skype for Businessissa

Monet käyttäjät kokevat työskentelevänsä tehokkaammin ulkoisella näppäimistöllä käyttämällä Skype for Business Mac-tietokoneissaissa pikanäppäimiä. Liikunta- ja näkörajoitteisten käyttäjien voi olla helpompi käyttää pikanäppäimiä kuin kosketusnäyttöä, ja lisäksi ne ovat tärkeä vaihtoehto hiirelle. Tässä artikkelissa kuvataan Skype for Business Mac-tietokoneissain pikanäppäimet.

Sisältö

Skype for Business for Macin pikanäppäimet

Voit suorittaa tehtäviä tehokkaasti Skype for Business Mac-tietokoneissa -sovelluksessa seuraavien pikanäppäimien avulla.

Toiminto

Näppäin

Kirjaudu sisään tai ulos

KOMENTO + G

Pikakokous

KOMENTO + N

Aloita puhelu

Vaihto + KOMENTO + R

Lopeta Skype for Business

KOMENTO + Q

Pienennä aktiivinen ikkuna

KOMENTO + M

Palauta aktiivinen ikkuna

KOMENTO + 1

Sulje aktiivinen ikkuna

KOMENTO + W

Liity verkkokokoukseen URL-osoitteen kautta

Ylänuoli + KOMENTO + O

Emojit ja symbolit

VAIHTO + KOMENTO + VÄLILYÖNTINÄPPÄIN

Poistu koko näytön tilasta työpöydän tarkastelun aikana

ESC

Asetusten määrittäminen

KOMENTO + PILKKU

Näytä oikeinkirjoitus ja kielioppi

KOMENTO + KAKSOISPISTE

Ilmoita ongelmasta

ALT + KOMENTO + B

Katkaise yhteys

YLÄNUOLI + KOMENTO + E

Aseta pitoon

YLÄNUOLI + KOMENTO + H

Vaimenna mikrofoni

YLÄNUOLI + KOMENTO + M

Käynnistä video

YLÄNUOLI + KOMENTO + V

Näytön jakaminen

YLÄNUOLI + KOMENTO + S

Siirrä puhelu

ALT + KOMENTO + T

Hyväksy kaikki odotustilassa olevat henkilöt

YLÄNUOLI + KOMENTO + A

Mykistä yleisö

Vaihto + KOMENTO + M

Piilota

KOMENTO + H

Piilota muut

ALT + KOMENTO + H

Valintapaneeli

KOMENTO + 2

Lync for Mac 2011:n pikanäppäimet

Voit suorittaa tehtäviä tehokkaasti Lync-sovelluksessa seuraavien pikanäppäimien avulla.

Toiminto

Näppäin

Kirjaudu sisään tai ulos

KOMENTO + G

Peruuta sisäänkirjautuminen

KOMENTO + PISTE

Poistu Lync

KOMENTO + Q

Näytä yhteystietoluettelo

KOMENTO + L

Sulje aktiivinen ikkuna (yhteystietoluettelo tai viesti-ikkuna)

KOMENTO + W

Tallenna pikaviesti

KOMENTO + S

Oikeinkirjoituksen tarkistaminen

KOMENTO + Vaihto + KAKSOISPISTE (:)

Kumoa teksti

KOMENTO + Z

Leikkaa teksti

KOMENTO + X

Kopioi teksti

KOMENTO + C

Liitä teksti

KOMENTO + V

Valitse kaikki viesti-ikkunassa

KOMENTO + A

Avaa keskusteluhistoria

KOMENTO + O

Lähetä sähköpostiviesti valitulle yhteyshenkilölle

KOMENTO + E

Avaa keskusteluikkuna, valitse yhteyshenkilö

ENTER tai VÄLILYÖNTI

Lopeta puhelu

KOMENTO + Vaihto + RETURN

Poistu koko näytön videosta

ESC

Keskeytä koko näytön video

VÄLINÄPPÄIN

Tapaa puhelun kautta

KOMENTO + N

Liity verkkokokoukseen URL-osoitteen kautta

YLÄNUOLI + KOMENTO + N

Poistu koko näytön tilasta työpöydän tarkastelun aikana

ESC

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Skype for Businessin käytettävyys toimintarajoitteisille henkilöille

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on jokin toimintarajoite tai kysymyksiä helppokäyttöisyydestä, ota yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun teknisen tuen saamiseksi. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on koulutettu monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käyttöön. Saat siltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustossa.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×