Sivuston perusmukauttamistoimet

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Voit nopeasti ja helposti luoda dynaamisia ja ammattimaisia Web-sivustoja – mukaan lukien ryhmäsivustoja, blogisivustoja ja erilaisia kokoustyötiloja – käyttämällä laajaa sivustomallien valikoimaa. Näistä sivustomalleista luodut Web-sivut soveltuvat sellaisenaan moniin eri organisaatioihin ja tarkoituksiin, mutta haluat ehkä kuitenkin joskus mukauttaa sivuston joitakin sivuja tai jopa sivuston kaikkia sivuja. Jos esimerkiksi haluat käyttää uutta intranet-sivustoa, jotta organisaatiosi myyntiryhmä voi kokeilla uutta tuotetta ja innostua siitä, voit perustaa sivuston Ryhmän sivusto -malliin. Sen jälkeen voit lisätä tekstiä tai kuvia yksittäisille sivuille, muuttaa ylälinkkipalkkia, järjestää uudelleen pikakäynnistyksen kohteita ja muokata niitä sekä muuttaa sivuston fonttia ja muotoilua.

Microsoft Office SharePoint Designer 2007 on paras työkalu Windows SharePoint Services 3.0- ja Microsoft Office SharePoint Server 2007 -sivustojen mukauttamiseen. Tässä artikkelissa tutustutaan joihinkin perustapoihin, joiden avulla voit mukauttaa SharePoint-sivustoja käyttämällä Office SharePoint Designer 2007:ää.

Huomautus: Kaikissa tämän artikkelin esimerkeissä käytetään SharePointin Ryhmän sivusto -mallia.

Tämän artikkelin sisältö

Lyhyt esittely sivujen mukauttaminen

Tekstin tai kuvan lisääminen sivulle

Ylälinkkipalkin mukauttaminen

Pikakäynnistyspalkin mukauttaminen

Muuta fontteja ja muotoilua

Ehdotettu seuraavat vaiheet

Nopea johdanto sivujen mukauttamiseen

Avaat sivun ja haluat aloittaa mukauttamisen, muttet voi valita haluamaasi, ja osoitin näyttää usein seuraavan kuvan kaltaiselta.

Osoitin sivulla ilmaisemassa aluetta, jonka muokkaaminen on estetty

Osoitin, joka näyttää tältä, ilmaisee alueita, jotka eivät ole muokattavissa. Perustyylisivulla, johon sivu perustuu, määritetyt sisältöpaikkamerkit hallitsevat sitä, onko alue muokattavissa. Siksi sivujen muokkaaminen edellyttää perustyylisivujen ja sisältöpaikkamerkkien tuntemista.

Mistä kotisivu saa sisältönsä ja muotoilunsa?

Kotisivun sisältö ja muotoilu ovat peräisin oletusperustyylisivulta. Perustyylisivut ovat sivumalleja, jotka ovat aina liitettynä sivuihin. Kun perustyylisivu muuttuu, kaikki siihen liitetyt sivut muuttuvat myös. Perustyylisivut helpottavat useiden sivujen päivittämistä samanaikaisesti yhden toiminnon avulla. Perustyylisivujen avulla voit myös helposti ottaa käyttöön yhdenmukaisen ulkoasun – mukaan lukien kuvat, fontit ja muotoilu – vain muutamalla tai kaikilla SharePoint-sivuston sivuilla.

Windows SharePoint Services 3.0 -sivustojen oletusperustyylisivu on nimeltään default.master, ja se sijaitsee sivuston _catalogs/masterpage-kansiossa. Default.master hallitsee kotisivun ja kaikkien muiden oletussivujen (kuten luettelolomakkeiden) muotoilua. Voit mukauttaa kotisivun ulkoasua joko lisäämällä sisältöä kotisivun alueisiin, jotka oletusperustyylisivu on määrittänyt muokattaviksi, tai mukauttamalla sivuston oletusperustyylisivua.

Huomautus: Office SharePoint Server 2007 -sivuston kotisivuja ei ehkä hallitse default.master vaan eri perustyylisivu. Se, mihin perustyylisivuun kotisivu liitetään, määräytyy sen sivustomäärityksen mukaan, josta sivusto on luotu.

Mitä paikkamerkit ovat?

Kun avaat SharePoint-sivuston kotisivun ensimmäisen kerran Office SharePoint Designer 2007:ssä, kotisivun paikkamerkit näyttävät tässä kuvatun kaltaisilta.

Paikkamerkki kotisivulla

Perustyylisivun paikkamerkit määrittävät liitettyjen sivujen alueita, joihin voi lisätä sisältöä tai joissa sisältöä voi muokata. Paikkamerkit varaavat myös paikkoja toiminnoille, joita jo käytetään sivulla tai joita varataan tulevaa käyttöä varten jossakin toisessa ohjelmassa, kuten Microsoft Office Forms Server 2007:ssä tai Microsoft Office Project Server 2007:ssä. Office SharePoint Server 2007 -sivustojen perustyylisivuilla on useampia pakollisia oletuspaikkamerkkejä kuin Windows SharePoint Services 3.0 -sivustojen perustyylisivuilla.

Alueotsikossa paikkamerkin nimen jäljessä lukee joko (perus) tai (mukautettu). Paikkamerkit, joiden jäljessä lukee (perus), sisältävät sivuston perustyylisivun oletussisältöä ja paikkamerkit, joiden jäljessä on (mukautettu), sisältävät nykyiseen sivuun lisättyä mukautettua sisältöä.

Voit mukauttaa paikkamerkin sisältöä, kuten ylälinkkipalkin tai pikakäynnistyksen, poistamalla ensin paikkamerkin lukituksen muokkausta varten. Poista lukitus napsauttamalla paikkamerkin viereistä nuolta ja valitsemalla Luo mukautettu sisältö.

Paikkamerkki ja valikko, jossa näkyy Luo mukautettu sisältö -komento

Voit mukauttaa jokaisen perustyylisivun paikkamerkin itsenäisesti. Voit esimerkiksi muuttaa paikkamerkissä käytössä olevia tyylejä, siirtää paikkamerkin toiseen sijaintiin sivulla tai poistaa sen kokonaan. Sinun tulee kuitenkin olla erittäin varovainen, jos haluat poistaa sisältöpaikkamerkkejä. Jos poistat perustyylisivulta sisältöpaikkamerkin, jokainen kyseiselle alueelle sisältöä toimittava sisältösivu näyttää virhettä.

Mitä tapahtuu, jos jokin menee vikaan?

Joskus myös kokeneilta käyttäjiltä tehdä muokattaessa kotisivun virheet. Kun mukauttaminen kotisivusta menee awry, voit palauttaa alkuperäisen kotisivun sivustomäärityksestä, joista sivusto on luotu käyttämällä. Lisätietoja siitä, miten, tutustu artikkeliin sivustomääritykseksi mukautetun sivun palauttaminen. Myös, jos sinulla on versiotiedot käytössä tiedostokirjaston sivustoosi ja että muokattava sivulla on tallennettu asiakirjakirjaston, voit aina palata sivun aiemman version Jos kohtaat ongelmia.

Entä sivut, jotka eivät ole kotisivuja?

Perustyylisivu hallitsee kotisivun lisäksi kaikkia SharePoint-sivuston oletussivuja. Jos haluat mukauttaa sivua, voit aloittaa kirjoittamalla mukautettua sisältöä sivun paikkamerkkeihin. Jos et voi tehdä kaikkia muutoksia paikkamerkeissä, voit muokata perustyylisivua, joka hallitsee kyseistä sivua.

Kun avaat sivun Office SharePoint Designer 2007:ssä, saat selville kyseisen sivun muotoilua hallitsevan perustyylisivun Sivu-näkymän oikeasta yläkulmasta, jossa on määritetty sivun sijainti ja nimi, kuten seuraavassa kuvassa on esitetty.

Sivu-näkymän oikea yläkulma, jossa perustyylisivu on ilmoitettu

Tässä tapauksessa sivu AllItems.aspx on liitetty oletusperustyylisivuun, joka sijaitsee sivuston _catalogs-kansion masterpage-kansiossa ja jonka nimi on default.master. Aina kun mukautat sivua, sinun tulee päättää, teetkö mukautuksia

 • vain yhdelle sivulle lisäämällä tai muokkaamalla sisältöä sisältöpaikkamerkissä vai

 • perustyylisivuun, jolloin muutokset näkyvät kaikilla kyseiseen perustyylisivuun yhdistetyillä sivuilla.

Sivun alkuun

Tekstin tai kuvan lisääminen sivulle

Kun olet napsauttanut sisältöpaikkamerkkiä ja tehnyt alueesta muokattavan valitsemalla Luo mukautettu sisältö, voit napsauttaa paikkamerkkiruudun sisällä ja aloittaa kirjoittamisen. Voit myös vetää sivustossa sijaitsevia kuvia kansioluettelosta paikkamerkkiin.

Sivun alkuun

Ylälinkkipalkin mukauttaminen

Ylälinkkipalkin välilehdet luetteloivat kotisivun ja linkittävät siihen automaattisesti. Välilehdet luetteloivat myös tämän sivuston kaikkien alisivustojen kotisivun ja linkittävät siihen, jos olet luonut alisivuston selaimen avulla ja valinnut Haluatko, että tämä sivusto näytetään pääsivuston ylimmässä linkkipalkissa? -vaihtoehdon.

Ylälinkkipalkki, jossa on kotisivu-linkki

Voit muokata ylälinkkipalkkia joko selaimessa (valitsemalla Sivuston asetukset ja siirtymällä sitten Ylälinkkipalkki-sivulle) tai Office SharePoint Designer 2007:ssä (suorittamalla seuraavat vaiheet). Ylälinkkipalkin muokkaaminen Office SharePoint Designer 2007:ssä on visuaalisempi tapa työskennellä, koska voit vetää sivuja linkkipalkkiin. Kun nimeät sivun siirtymisnäkymässä, selainikkunassa näkyvä sivun otsikko muutetaan myös automaattisesti uuden nimiseksi.

 1. Avaa sivusto, jonka ylälinkkipalkkia haluat muuttaa, Office SharePoint Designer 2007:ssä.

 2. Valitse Sivusto-valikosta Siirtyminen.

  Siirtymisnäkymä avautuu antaen visuaalisen esityksen sivustosta. Ruudut, joissa on maapallosymboleja, edustavat linkkipalkkeja.

  Siirtymisnäkymä ja linkkipalkit

Sivuston aiemmin luodun sivun linkin lisääminen ylälinkkipalkkiin

 • Valitse kansioluettelosta sivu, johon haluat linkittää ylälinkkipalkista, ja vedä sitten sivu sijaintiin SharePointin yläsiirtymispalkki -ruudun alle. Kun sivu on sijainnissaan, näet yhdysviivan, joka ilmaisee, että ylälinkkipalkkiin on lisätty linkki kyseiselle sivulle.

  Huomautus: 

  • Luetteloiden pääsivulta nimeltä AllItems.aspx ja sijaitsee luetteloita ja luettelon nimi / kansion (nimi on esimerkiksi ilmoitukset, kalenterin, linkkejä, tehtäviä tai ryhmän keskustelu-luettelosta nimi)-sivustossa. Kirjastojen pääsivulta nimeltä AllItems.aspx ja se sijaitsee kirjaston nimen ja lomakkeiden/kansion (jossa kirjaston nimi on kirjaston nimi)-sivustossa.

  • Jos kansioluettelo ei ole näkyvissä, valitse Tehtäväruudut-valikosta Kansioluettelo. Jos et pysty lukemaan siirtymisnäkymässä olevien ruutujen otsikoita, koska teksti on katkaistu, aseta osoitin ruudun päälle. Koko nimi näytetään kohdeohjeessa. Jos sivuja ei näytetä SharePointin yläsiirtymispalkki -ruudun alla, laajenna sivujen luettelo napsauttamalla ruudun alaosassa olevaa plusmerkkiä (+).

Uuden sivun linkin lisääminen ylälinkkipalkkiin

 • Napsauta hiiren kakkospainikkeella SharePointin yläsiirtymispalkki -ruutua, valitse Uusi ja sitten Sivu.

  Ohjelma luo uuden sivun.

  Jos uusi sivu ei tule näkyviin kansioluetteloon, avaa uusi sivu muokkausta varten kaksoisnapsauttamalla sitä, ja uusi sivu tulee näkyviin.

Ylälinkkipalkin linkin nimeäminen uudelleen

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella muutettavaa sivua SharePointin yläsiirtymispalkki -ruudussa ja valitse sitten Nimeä uudelleen.

 2. Kirjoita sivun uusi nimi. Linkkipalkin linkki muutetaan heti, kun poistut sivulta.

  Tämä muutos vaikuttaa vain SharePointin ylälinkkipalkin linkkiin. Se ei vaikuta tiedoston nimeen eikä sivun otsikkoon.

Linkin poistaminen ylälinkkipalkista

 • Napsauta siirtymisnäkymässä hiiren kakkospainikkeella SharePointin yläsiirtymispalkki -ruudun alapuolella poistettavaa sivua ja valitse sitten Poista.

  Sivun linkki poistetaan ylälinkkipalkista. Itse sivua ei poisteta.

Linkkien järjestyksen muuttaminen ylälinkkipalkissa

 • Voit järjestää sivuja uudelleen vetämällä niitä. Jos esimerkiksi sivu nimeltä Koti on luettelossa ensimmäisenä ja sivu nimeltä Suunnitelmat on luettelossa toisena ja haluat vaihtaa niiden järjestyksen, vedä Koti-ruutu Suunnitelmat-ruudun oikealle puolelle siirtymisnäkymässä.

  Huomautus: Varmista, että molemmat ruudut pysyvät SharePointin yläsiirtymispalkki -ruudun alapuolella.

Sivun alkuun

Pikakäynnistyksen mukauttaminen

Pikakäynnistys näyttää automaattisesti linkkejä sivuston kaikkiin SharePoint-luetteloihin ja -kirjastoihin, jotka luot Office SharePoint Designer 2007:ssä tai selaimessa (selaimessa sinun on valittava Näytä tämä luettelo (kirjasto) pikakäynnistyksessä -asetus). Sivustot-osa sisältää automaattisesti linkkejä sivuston kaikkiin alisivustoihin. Henkilöt ja ryhmät -osa sisältää automaattisesti linkkejä kaikkien käyttäjien ja ryhmien, joilla on sivuston käyttöoikeudet, luetteloon. Seuraavassa kuvataan vaiheet, joita noudattamalla voit mukauttaa pikakäynnistyksen asiakirja-, kuva-, luettelo-, keskustelu- ja kyselyosia Office SharePoint Designer 2007:llä.

Pikakäynnistys, jossa näkyy oletusasetukset

 1. Avaa Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa sivusto, jonka pikakäynnistyksen haluat muuttaa.

 2. Valitse Sivusto-valikosta Siirtyminen.

  Siirtymisnäkymä avautuu antaen visuaalisen esityksen sivustosta. Ruudut, joissa on maapallosymboleja, edustavat linkkipalkkeja.

  Siirtymisnäkymä, jossa näkyy pikakäynnistys laajennettuna

Pikakäynnistyksen osan poistaminen

Haluat ehkä poistaa pikakäynnistyksen osan, jos et käytä osan edustamaa ominaisuutta. Jos esimerkiksi et käytä keskusteluja, voit poistaa Keskustelut-osan.

 • Napsauta hiiren kakkospainikkeella ruutua, joka edustaa poistettavaa osaa, kuten Keskustelut, ja valitse sitten pikavalikosta Poista.

Sivuston aiemmin luodun sivun linkin lisääminen pikakäynnistykseen

 • Valitse kansioluettelosta sivu, johon haluat linkittää pikakäynnistyksestä, ja vedä sitten sivu sijaintiin Pikakäynnistys-ruudun alapuolelle.

Huomautus: 

 • Luetteloiden pääsivulta kutsutaan AllItems.aspx ja sijaitsee luetteloita ja luettelon nimi / sivuston hakemistoon. Kirjastojen pääsivulta kutsutaan AllItems.aspx ja sijaitsee kirjaston nimen ja lomakkeiden/sivuston hakemistoon.

  Jos haluat, että linkki näkyy samalla tasolla kuin pikakäynnistyksen otsikot (kuten Asiakirjat, Kuvat ja Luettelot), varmista, että vedät linkin heti Pikakäynnistys-ruudun alle. Jos haluat, että linkki näkyy aiemmin luodun otsikon alla, varmista, että vedät linkin heti kyseisen otsikon alle. Sivun linkki lisätään pikakäynnistykseen.

 • Jos kansioluettelo ei ole näkyvissä, valitse Tehtäväruudut-valikosta Kansioluettelo. Jos et pysty lukemaan siirtymisnäkymässä olevien ruutujen otsikoita, koska teksti on katkaistu, aseta osoitin ruudun päälle. Koko nimi näytetään kohdeohjeessa. Jos sivuja ei näytetä Pikakäynnistys-ruudun alla, laajenna sivujen luettelo napsauttamalla ruudun alapuolella olevaa plusmerkkiä (+).

Uuden sivun linkin lisääminen pikakäynnistykseen

 • Napsauta hiiren kakkospainikkeella Pikakäynnistys-ruutua, valitse pikavalikosta Uusi ja sitten Sivu.

  Ohjelma luo uuden sivun.

  Tämä toiminto luo uuden sivun ja vastaavan linkin otsikkona samalle tasolle kuin Asiakirjat, Kuvat ja Luettelot. Jos haluat luoda uuden sivun aiemmin luotuun osaan, napsauta hiiren kakkospainikkeella kyseisen osan otsikon ruutua Pikakäynnistys-ruudun asemesta, valitse pikavalikosta Uusi ja sitten Sivu.

Pikakäynnistyksen linkin nimeäminen uudelleen

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella muutettavaa sivua Pikakäynnistys-ruudussa ja valitse sitten Nimeä uudelleen.

 2. Kirjoita sivun uusi nimi. Linkkipalkin linkki muutetaan heti, kun poistut sivulta.

  Tämä muutos vaikuttaa vain pikakäynnistyksen linkkiin. Se ei vaikuta tiedoston nimeen eikä sivun otsikkoon.

Pikakäynnistyksen linkkien järjestyksen muuttaminen

 • Voit järjestää sivuja uudelleen vetämällä niitä siirtymisnäkymässä. Jos esimerkiksi haluat siirtää Luettelot-sivun Asiakirjat-sivun eteen, valitse Asiakirjat ja vedä se sitten Luettelot-ruudun oikealle puolelle (tai valitse Luettelot ja vedä se Asiakirjat-ruudun vasemmalle puolelle).

  Huomautus: Varmista, että ruudut jäävät Pikakäynnistys-ruudun alapuolelle.

Sivun alkuun

Fonttien ja muotoilun muuttaminen

Fonttien ja muotoilun sivustosta ohjaavat yleisesti CSS-tyylisivut (CSS). Sivustojen Windows SharePoint Services 3.0 CSS-säännöt määritetään core.css, joka sijaitsee http://my_server/_layouts/language tunnus/tyylit-tiedostossa. (Office SharePoint Server 2007 sivustoja voi käyttää eri tyylisivu.) Jos sinulla on oikeus muokata core.css-tiedoston, voit muokata muuttaa fontin värin, fonttikokojen, kappaleväli, taustakuvat, reunat, merkkivälin ja paljon muuta. Kun muokkaat core.css, core.css paikallisen kopion luodaan automaattisesti sivustossasi. Paikallinen core.css ohittaa palvelimen core.css, kun se on liitetty sivun ja perustyylisivun. Mutta jos teet virheen ja haluat palata oletusarvon core.css, on helppo tehdä poistamalla vain kopioitu core.css.

Sivuston oletusperustyylisivua käsittelemällä ja käyttämällä CSS-ominaisuudet- ja Tyylien hallinta -tehtäväruutuja voit määrittää muutettavassa visuaalisessa elementissä käytetyt tyylit ja muokata sitten kyseisiä tyylejä. Jos haluat muuttaa sivuston kaikkien sivujen ulkoasua, varmista, että käsittelet sivuston oletusperustyylisivua etkä default.aspx-sivua.

Tyylin muokkaaminen -valintaikkunan avaaminen CSS-ominaisuudet-tehtäväruudusta

Jos esimerkiksi haluat muuttaa sivun taustaväriä, sinun on paikannettava tyylit, jossa taustaväri on määritetty, ja muutettava sitten tyylit käyttämään haluamaasi taustaväriä.

Se on yleensä kannattaa luoda kopion muokkaaminen Oletusperustyylisivu sijaan Oletusperustyylisivu suoraan. Kuitenkin jos tehdä muutoksia suoraan Oletusperustyylisivu ja eivät ole tyytyväinen olet tehnyt haluamasi muutokset, voit aina palauttaa Oletusperustyylisivu sivustomääritykseksi. Lisätietoja on artikkelissa sivustomääritykseksi mukautetun sivun palauttaminen.

 1. Voit luoda kopion Default.master-sivusta napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella Default.master-sivua kansioluettelossa ja valitsemalla sitten Kopioi.

 2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella masterpage-kansiota ja valitse sitten Liitä.

  Oletusperustyylisivun kopio kansioluettelossa

 3. Avaa default_copy(1).master-sivu muokkausta varten kaksoisnapsauttamalla sitä.

 4. Valitse rakennenäkymässä default_copy(1).master-sivu, jossa haluat muokata tyyliä.

  Huomautus: Joissakin rakennenäkymässä näkyvissä sisältöalueissa ei käytetä tyylejä, jonka takia Käytä tyylejä -tehtäväruudussa ei näy vastaavia tyylejä. Jos esimerkiksi valitset sisältöpaikkamerkin, Käytä tyylejä -tehtäväruudussa ei näy tyyliä. Sisältöpaikkamerkit näkyvät kuitenkin HTML-elementeissä, kuten <td> -tunnisteessa.

 5. Jos Käytä tyylejä -tehtäväruutu ei ole näkyvissä, valitse Tehtäväruudut-valikosta Käytä tyylejä.

 6. Valitse Käytä tyylejä -tehtäväruudusta Asetukset ja valitse sitten Näytä valituissa kohteissa käytetyt tyylit.

  Jokainen siinä alueessa käytetty tyyli, jossa kohdistin on, korostetaan sinisellä, ja korostuksen sisällä tulee näkyviin tyylin esikatselu.

  Seuraavassa kuvassa rakennenäkymässä on valittuna div.ms-titleareaframe. Käytä tyylejä -tehtäväruudussa näkyy kolme tyyliä, joita on käytetty div.ms-titleareaframe-tyylissä. Ylin tyyli, Div.ms-titleareaframe, määrittää taustaväriä.

  Huomautus: Koska kirjainkoolla on merkitystä tyyleissä, isokirjaiminen Div.ms-titleareaframe eroaa pienikirjaimisesta div.ms-titleareaframe.

  Rakennenäkymässä valittu Div.ms-titleareaframe näyttää vastaavan tyylin Käytä tyylejä -tehtäväruudussa.

  1. Div.ms-titleareaframe on valittuna rakennenäkymässä.

  2. div.mstitleareaframe-tyylissä käytössä olevat kolme tyyliä näkyvät Käytä tyylejä -tehtäväruudussa.

 7. Tyyli, jota haluat muokata hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Valitse kaikki X esiintymää, jossa X on kerrat, jossa tyyliä käytetään sivulla.

  Napsauta hiiren kakkospainikkeella tässä esimerkissä ylintä tyyliä, Div.ms-titleareaframe-tyyliä.

 8. Kun olet valinnut tyylin kaikki esiintymät, napsauta tyyliä uudelleen hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Tyylin muokkaaminen.

 9. Tee Tyylin muokkaaminen -valintaikkunassa haluamasi muutokset ja valitse sitten OK.

  Voit seurata esimerkiksi Muokkaa tyyliä -valintaikkunassa luokka, valitse Tausta. Taustan väri -luettelosta Punainen Punainen ja valitse sitten OK.

Uusi tyyli otetaan käyttöön sivulla.

Muokattu tyyli rakennenäkymässä

Jatka tyylien muokkaamista, kunnes perustyylisivu näyttää haluamaltasi.

Jos päätät, että et ole tyytyväinen perustyylisivuun tehtyjä muutoksia milloin tahansa, voit nollata salasanasi sivustomäärityksestä. Lisätietoja on artikkelissa sivustomääritykseksi mukautetun sivun palauttaminen.

Sivun alkuun

Suositeltavat jatkotoimet

Perusmukauttamistoimista on hyvä aloittaa, mutta jos haluat tehdä laaja-alaisia, sivustonlaajuisia mukautuksia, sinun on ensin tutustuttava paremmin perustyylisivuihin ja tyylisivuihin. Lisätietoja on seuraavissa artikkeleissa:

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×