Sivustokokoelmien tallennustilarajojen hallinta

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

SharePoint Online Office 365: ssä on varattu, joka perustuu oman (katso SharePoint Online-rajoitukset) käyttäjämäärä tallennustilan määrä. Tallentaminen on käytettävissä kaikkien sivustokokoelmien vuokraajan ja on keskitetyn resurssivarantoon, josta kaikki voit piirtää. Yleinen järjestelmänvalvoja, sinun ei tarvitse divvy tallennustilaa tai kohdistaa tilan perusteella käyttö uudelleen. Kaikki käsitellään automaattisesti: sivustokokoelmien käyttää kiinni tarvittaessa tarvitsemansa, enintään 25 teratavun (TT) sivustokokoelmaa kohden. Jos löydät tallennustilan varanto on vähän, voit ostaa lisää tallennustilaa osoitteessa kustannus gigatavua (gt) kuukaudessa SharePoint Online-hallintakeskuksen kautta.

Varantotallennusmalli on uusi ominaisuus SharePoint Onlinessa. Voit hyödyntää sitä määrittämällä tallennustilan hallinta-asetukseksi "automaattinen". Tämän jälkeen SharePoint Online ohittaa sivustokokoelmille aiemmin määritetyt rajoitukset, ja niiden rajoiksi määritetään 1 teratavu. Uusilla Office 365 -asiakkailla varantotallennus on käytössä oletusarvoisesti.

Tallennustilarajojen automaattinen hallinta

 1. Kirjaudu Office 365:een yleisenä järjestelmänvalvojana tai SharePoint-järjestelmänvalvojana.

 2. Valitse sovellusten käynnistimen kuvake Kuvake, joka näyttää vohvelilta ja tarkoittaa painiketta, jota napsauttamalla avautuu useita sovellusruutuja valittavaksi. vasemmasta yläkulmasta ja avaa Office 365 -hallintakeskus valitsemalla Järjestelmänvalvoja. (Jos et näe Järjestelmänvalvoja-ruutua, sinulla ei ole organisaatiossasi Office 365 -järjestelmänvalvojan oikeuksia.)

 3. Valitse vasemmasta ruudusta Hallintakeskukset > SharePoint.

 4. Valitse Asetukset.

 5. Valitse Sivustokokoelman tallennusvälineiden hallinta -kohdassa Automaattinen.

  Office 365:n SharePoint Onlinen asetukset -näyttö, jossa Sivustokokoelman hallinta näkyy korostettuna
 6. Valitse OK.

Jos haluat mieluummin hienosäätää kullekin sivustokokoelmalle kohdennettua tallennustilaa, voit määrittää tallennustilan hallinta-asetukseksi "manuaalinen" ja määrittää yksittäisten sivustokokoelmien tallennustilarajat. Tässä tapauksessa on suositeltavaa määrittää myös sähköposti-ilmoitus, jotta sinä ja muut sivustokokoelmien järjestelmänvalvojat saatte tiedon, kun sivustokokoelman tallennustilaraja alkaa lähestyä.

Tärkeää: SharePoint Online laskee tallennustilan gigatavuina (Gt) megatavujen (Mt) sijaan, ja ainoastaan kokonaisluvut ovat sallittuja. Tämä ei vaikuta SharePoint Onlinessa käytössä olevaan kokonaistallennustilaan.

Tallennustilarajojen manuaalinen hallinta

 1. Kirjaudu Office 365:een yleisenä järjestelmänvalvojana tai SharePoint-järjestelmänvalvojana.

 2. Valitse sovellusten käynnistimen kuvake Kuvake, joka näyttää vohvelilta ja tarkoittaa painiketta, jota napsauttamalla avautuu useita sovellusruutuja valittavaksi. vasemmasta yläkulmasta ja avaa Office 365 -hallintakeskus valitsemalla Järjestelmänvalvoja. (Jos et näe Järjestelmänvalvoja-ruutua, sinulla ei ole organisaatiossasi Office 365 -järjestelmänvalvojan oikeuksia.)

 3. Valitse vasemmasta ruudusta Hallintakeskukset > SharePoint.

 4. Valitse Asetukset.

 5. Valitse Sivustokokoelman tallennusvälineiden hallinta -kohdassa Manuaalinen.

 6. Valitse OK.

Tallennustilarajan määrittäminen

 1. Kirjaudu Office 365:een yleisenä järjestelmänvalvojana tai SharePoint-järjestelmänvalvojana.

 2. Valitse sovellusten käynnistimen kuvake Kuvake, joka näyttää vohvelilta ja tarkoittaa painiketta, jota napsauttamalla avautuu useita sovellusruutuja valittavaksi. vasemmasta yläkulmasta ja avaa Office 365 -hallintakeskus valitsemalla Järjestelmänvalvoja. (Jos et näe Järjestelmänvalvoja-ruutua, sinulla ei ole organisaatiossasi Office 365 -järjestelmänvalvojan oikeuksia.)

 3. Valitse vasemmasta ruudusta Hallintakeskukset > SharePoint.

 4. Valitse Sivustokokoelmat-välilehdessä vähintään yksi sivustokokoelma luettelosta.

 5. Valitse Tallennuskiintiö. Jos tallennuskiintiö-painike ei ole käytössä, valitse sivustokokoelma, jolle haluat määrittää kiintiön alla olevasta luettelosta.

  Tallennuskiintiö-painike on korostettuna Sivustokokoelmat-välilehdessä
 6. Kirjoita Limit storage quota for each site collection (Rajoita kunkin sivustokokoelman tallennuskiintiötä) -kohtaan tallennuskiintiö (gigatavuina), jonka haluat kohdentaa sivustokokoelmalle.

 7. Jos haluat lähettää sivustokokoelman järjestelmänvalvojille sähköposti-ilmoituksen, kun heidän sivustokokoelmansa tallennustilaraja alkaa lähestyä, valitse vastaava valintaruutu. Anna sitten prosenttimäärää kuvaava luku 1–100. Sähköposti-ilmoitus lähetetään, kun tallennustila täyttyy valittuun prosenttimäärään asti.

  Määritä tallennuskiintiö -valintaikkuna

  Vihje: Sinun täytyy mahdollisesti päivittää prosenttimäärä uusien tallennustila-arvojen mukaisesti.

 8. Valitse Tallenna.

Kun sivustokokoelman järjestelmänvalvojat asettavat tallennustilarajat manuaalisiksi, niitä on valvottava säännöllisesti sen varmistamiseksi, että ne eivät haittaa suorituskykyä ja tuotantoa. Kun sivustokokoelmien tallennuskiintiö on määritetty manuaalisesti, järjestelmänvalvojan on suositeltavaa määrittää myös sähköposti-ilmoitus, joka ilmoittaa sivustokokoelman tallennustilarajan lähestymisestä. Tallennuskiintiötä koskeva varoitussähköposti lähetetään tavallisesti viikoittain, mutta vasta sen jälkeen, kun sivustokokoelma on saavuttanut tietyn varoitustason. Tämän vuoksi sivuston järjestelmänvalvojat saavat usein varoitussähköpostin liian myöhään. Näin voi käydä esimerkiksi siinä tapauksessa, että levykiintiövaroituksen ajastintehtävä, joka käynnistää varoitussähköpostin lähettämisen, ajoitetaan lähettämään varoitussähköpostiviesti viikoittain joka sunnuntai. Tällöin sivustokokoelman saavuttaessa kiintiön varoitusrajan maanantaina järjestelmänvalvoja saa siitä ilmoituksen sähköpostitse vasta kuuden päivän kuluttua. On mahdollista, että sivustokokoelma saavuttaa enimmäistallennusrajan ennen kuin järjestelmänvalvoja saa varoitussähköpostiviestin. Tämä voi aiheuttaa sivustokokoelman siirtymisen vain luku -tilaan ja keskeyttää tuotannon.

Kun sivustokokoelmien tallennustilarajat on määritetty manuaalisiksi, järjestelmänvalvojien on valvottava seuraavia seikkoja:

 • sivustokokoelmien säännöllinen tallennustilan käyttö

 • käyttötrendien ja -mallien analysointi

 • vapaan tallennustilan varaaminen uudelleen sivustokokoelmille, jotka vaativat enemmän tilaa

 • varoitustasojen uudelleenmääritys

Tarjoamme käyttöön PowerShell-komentosarjan, jota järjestelmänvalvojat voivat käyttää sivustokokoelmiensa valvontaan. Windows PowerShell -komentosarja hakee tiedot sekä luo ja lähettää tallennustilaa koskevat varoitusilmoitukset järjestelmänvalvojalle.

 1. Asenna SharePoint Online -hallintaliittymä.

  Windows PowerShell for SharePoint -tuotteiden käyttöoikeudet sekä ajantasaisimmat tiedot löydät online-ohjeista artikkelista Windows PowerShell for SharePoint Server 2016 -viitemateriaali.

 2. Kopioi seuraava teksti muuttujien määrittelyjen kanssa ja liitä se tekstieditoriin, esimerkiksi Muistioon. Sinun on määritettävä kaikki organisaatiokohtaiset syöttöarvot. Tallenna tiedosto ja anna sille nimeksi ”GetEmailWarning.ps1”.

  Huomautus: Voit käyttää toista tiedostonimeä, mutta tiedosto on tallennettava ANSI-koodattuna tekstitiedostona, jonka pääte on .ps1.

  #Connect to tenant admin center using GA credentials 
  $username = "<GA Account or Tenanat Admin>"
  $password = ConvertTo-SecureString "<Password>" -AsPlainText -Force
  $cred = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  Connect-SPOService -Url <SharePoint Admin Center Url> -Credential $cred

  #Local variable to create and store output file
  $filename = Get-Date -Format o | foreach {$_ -replace ":", ""}
  $result = "<Local folder path>"+$filename+".txt"

  #SMTP and Inbox details
  $smtp = "<smtpserver>"
  $from = "<Tenant admin account>"
  $to = "<Tenant admin account or whom the email to be sent>"
  $subject = "Alert : PFA Site Collection Quota Usage details"
  $body = "PFA quota usage details"

  #Enumerating all site collections and calculating storage usage
  $sites = Get-SPOSite -detailed
  foreach ($site in $sites)
  {
  $percent = $site.StorageUsageCurrent / $site.StorageQuota * 100
  $percentage = [math]::Round($percent,2)
  Write-Output "$percentage % $($site.StorageUsageCurrent)kb of $($site.StorageQuota)kb $($site.url)" | Out-File $result -Append
  }

  #Sending email with output file as attachment
  sleep 5
  Send-MailMessage -SmtpServer $smtp -to $to -from $from -subject $subject -Attachments $result -body $body -Priority high
 3. Jossa:

  • <GA Account or Tenanat Admin> on sivustokokoelman yleisen järjestelmänvalvojan tai vuokraajan järjestelmänvalvojan tili.

  • <Password> on sivustokokoelman yleisen järjestelmänvalvojan tai vuokraajan järjestelmänvalvojan tilin salasana.

  • <SharePoint Admin Center Url> on SharePoint-hallintakeskuksen URL-osoite.

  • <Local folder path> on paikallinen polku kansioon, johon haluat tallentaa tiedot.

  • <smtpserver> on SMTP-postipalvelimesi nimi.

  • <Tenant admin account> on tili, joka näkyy varoitussähköpostin Lähettäjä-rivillä.

  • <Tenant admin account or whom the email to be sent> on sähköpostivaroituksen vastaanottava tili.

 4. Vaihda SharePoint Online -hallintaliittymä:ssa paikalliseen hakemistoon, johon tallensit komentosarjatiedoston.

  ./GetEmailWarning.ps1

  Kun komentosarja on suoritettu onnistuneesti, tekstitiedosto luodaan sijaintiin, jonka olet määrittänyt komentosarjan <Local folder path>-muuttujassa.

SharePoint Online -tallennuskiintiö ei ole muuttunut, mutta käytössä on uusi mittayksikkö. Aiemmin SharePoint-tallennustila laskettiin megatavuina (Mt), ja nyt se lasketaan gigatavuina (Gt). Ainoastaan kokonaisluvut ovat sallittuja. Jos tallennuskiintiösi oli aiemmin määritetty megatavuina, kiintiö muunnetaan gigatavuiksi (1024 Mt = 1 Gt) ja arvo pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun. Tällä tavoin 5000 megatavusta tulee 4 gigatavua. Kullekin sivustokokoelmalle voidaan määrittää 1 Gt:n minimikiintiö. Jos määrität SharePoint Online -tallennuskiintiön PowerShellin avulla, arvo pyöristetään ylöspäin lähimpään kokonaislukuun. Näin vältetään tilanne, jossa alle yhden gigatavun tallennustilaksi tulisi 0 Gt.

Katso myös

SharePoint Onlinen rajoitukset

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×