Sivustokokoelmien ja yleisten asetusten hallinta SharePoint-hallintakeskuksessa

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

SharePoint Online -järjestelmänvalvojana voit SharePoint-hallintakeskus avulla:

 • Luo ja Hallitse sivustokokoelmien, mukaan lukien varaamalla ja sivustokokoelmien tallennustilan seuranta

 • käyttöoikeuksien ja käyttäjien hallinta ja sivustojen sisällön suojaaminen

 • käyttäjäprofiilien hallinta ja omien sivustojen määritys (Omat sivustot)

 • Ottaminen käyttöön ja tietyn SharePoint Online ominaisuuksien tai yleisten asetusten määrittäminen

Seuraavassa on yleiskatsaus tärkeistä tiedoista kannattaa ottaa huomioon suunnittelun muodostetaan, määritetään ja hallitaan SharePoint Online -ympäristössä.

Avaa hallintakeskus

 • Kirjaudu Office 365:een yleisenä järjestelmänvalvojana tai SharePoint-järjestelmänvalvojana.

 • Valitse sovellusten käynnistimen kuvake Kuvake, joka näyttää vohvelilta ja tarkoittaa painiketta, jota napsauttamalla avautuu useita sovellusruutuja valittavaksi. vasemmasta yläkulmasta ja avaa Office 365 -hallintakeskus valitsemalla Järjestelmänvalvoja. (Jos et näe Järjestelmänvalvoja-ruutua, sinulla ei ole organisaatiossasi Office 365 -järjestelmänvalvojan oikeuksia.)

 • Valitse vasemmasta ruudusta Hallintakeskukset > SharePoint.

Sivustokokoelma on ryhmä sivustoja, joilla on sama omistaja ja samat hallinta-asetukset, esimerkiksi käyttöoikeudet. Kun luot sivustokokoelman, sen päätason sivusto luodaan automaattisesti. Sen jälkeen voit luoda päätason sivustoon haluamasi määrän alisivustoja.

Sivustokokoelman hierarkkinen kaavio, jossa näkyy pääsivusto ja alisivustot.

Toiminnoille ja asetuksille voidaan määrittää pää- ja alisivustoissa eritasoisia oikeuksia. Tällaista hierarkiaa käyttämällä voit luoda pääsivuston koko ryhmän käyttöön ja siihen yksittäisiä työsivustoja sekä jaettuja sivustoja sivuprojekteja varten. Voit luoda erillisiä sivustokokoelmia organisaation eri osastoja tai ulkoisia verkkosivustoja varten.

SharePoint-hallintakeskuksen sivustokokoelma-asetukset

Miten päätät järjestää sivustokokoelmien määräytyy koko organisaation ja sen tarpeisiin. Lisätietoja sivustokokoelmien luomisesta on artikkelissa luominen tai poistaminen sivustokokoelman.

Jos voit selvittää, muutaman basic tiedot. – esimerkiksi mitä sivustokokoelman käytetään ja jossa käyttäjät käsittelevät pääsevät käyttämään sitä – Valitse tämä auttaa sinua päätösten sivustomallin millaisia tietoja haluat käyttää, kuinka paljon tallennustilaa varaaminen , ja kuinka monta sivustokokoelmaa joudut ehkä luoda. Jos haluat tarkastella tallennustilan rajoitusten tai sivustokokoelmia, joissa tuetaan palvelupakettisi määrä, katso SharePoint Online-rajoitukset.

Asia, jonka haluat selvittää:

Kysy :

Mitä sivustomalleja käytetään?

Sivustokokoelmaa luotaessa voidaan käyttää sivustomallia. Sivustomalli on esitäytetty luetteloilla, kirjastoilla, sivuilla ja muilla elementeillä tai toiminnoilla yrityksen tarpeiden mukaan. Voit käyttää mallia sellaisenaan tai mukauttaa sivustoa tarpeidesi mukaan.

Kukin sivusto perii sivustokokoelmalle valitsemasi mallin ominaisuudet. Sivustokokoelmassa voi käyttää useampaa kuin yhtä sivustomallia.

 • Millaista sisältöä sivustoihin tallennetaan?

 • Onko sivustolla jokin erityistarkoitus?

 • Miten käyttäjät käsittelevät sisältöä?

Kuinka monta sivustokokoelmaa tarvitaan?

Päätökseen vaikuttavat yrityksen tarpeet ja tallennusrajoitukset.

Tietyntyyppiset sivustot, kuten julkinen verkkosivusto, sovellushakemisto, hakukeskus ja oman sivuston isäntä, ovat erillisiä sivustokokoelmia. Jotkin näistä voidaan luoda automaattisesti, kun rekisteröidyt Office 365 -käyttäjäksi. Voit tarvita lisää sivustokokoelmia, jos organisaatiossa on muita eritystarkoituksia. Joidenkin ryhmien on esimerkiksi rajoitettava sisällön käyttöoikeutta.

Huomautus: Tämän artikkelin julkista SharePoint Online -verkkosivustoa koskevat tiedot koskevat sinua vain, jos organisaatiosi on hankkinut Office 365:n ennen 9. maaliskuuta 2015. Asiakkaat, joilla tämä ominaisuus on käytössä, voivat jatkaa käyttöä vähintään kaksi vuotta siirtymispäivämäärän (9. maaliskuuta 2015) jälkeen. Uudet asiakkaat, jotka ovat tilanneet Office 365:n siirtymispäivämäärän jälkeen, eivät voi käyttää tätä ominaisuutta. Jatkossa Office 365 -asiakkaille tarjotaan alan johtavia kolmannen osapuolen tarjouksia. Niiden avulla voi pitää yllä julkista verkkosivustoa, joka mahdollistaa täyden verkkoratkaisun ja -tavoitettavuuden. Lisätietoja muutoksesta on artikkelissa Tietoja julkisen SharePoint Online -verkkosivuston muutoksista Office 365:ssä.

 • Onko organisaatiossa osastoja tai ryhmiä, joiden tiedot on säilytettävä erillään?

 • Tarvitaanko erityistarkoituksiin erilaisia sivustokokoelmia?

 • Käytetäänkö SharePointissa sovelluksia? (Jos käytetään, sovellushakemistosivusto kannattaa luoda.)

Kuinka paljon tallennustilaa kukin sivustokokoelma tarvitsee?

Kun organisaation ostoksia SharePoint Online -palvelu, on varattu sitä ostettu Office 365-palvelupaketin tyypin ja resurssivarantoon tallennustilan se ostettujen käyttöoikeuksien määrän perusteella. Tallennustilan kokonaismäärä on yhdistetty, jotta voit määrittää, kuinka paljon tallennustilaa Kukin sivustokokoelma (vähintään 50 Mt) antaa.

Kun määrität uuden sivuston tallennustilan, näet organisaatiolle varatun tallennustilan kokonaismäärän ja jäljellä olevan uusille sivustokokoelmille varattavissa olevan tilan määrän. Sivustokokoelmalle varatun tallennustilan määrää voi tarvittaessa myöhemmin suurentaa. Voit valvoa, kuinka paljon tallennustilaa kukin sivustokokoelma tarvitsee, ja saada ilmoituksen, kun sivustokokoelmalle varattu tallennustila alkaa loppua.

Jos huomaat, että koko organisaatiolle varattu tallennustila alkaa loppua, voit tehdä jonkin seuraavista vaihtoehdoista:

 • Vähennä SharePoint Online sivustojen sisällön.

 • Poista ainakin yksi sivustokokoelma.

 • Hanki lisää tallennustilaa Microsoftilta tai jälleenmyyjältäsi.

On tärkeää seurata käytetyn tallennustilan määrää sekä määrittää yhdessä sivustokokoelmien järjestelmänvalvojien ja sivustojen omistajien kanssa organisaatiossa noudatettavat tiedostojen enimmäiskokoja koskevat ohjeet ja käytännöt.

Lisätietoja on artikkelissa Hallitse sivustokokoelmien tallennustilarajojen.

 • Kuinka monta sivustokokoelmaa tarvitaan?

 • Kuinka paljon tallennustilaa tilaus sisältää?

 • Tarvitsevatko tietyt sivustokokoelmat enemmän tallennustilaa niiden tallentaman sisällön tyypin tai määrän vuoksi?

 • Voivatko sivuston käyttäjät luoda tiettyyn sivustokokoelmaan omia ryhmäsivustoja? Lisätietoja sivustojen luomisen sallimisesta on artikkelissa Ryhmäsivustojen luomisoikeuden antaminen käyttäjille.

Tarvitaanko monikielisyyden tukea?

Monikielisyyskäyttöliittymän ansiosta käyttäjät voivat katsella sivustoja tai verkkosivuja muulla kuin sivuston tai sivustokokoelman oletuskielellä. Monikielisyyskäyttöliittymä ei ole käännöstyökalu, se muuttaa vain tietyn käyttöliittymän oletuselementtien kielen.

Monikielisyyskäyttöliittymä muuttaa ainoastaan yksittäisten käyttäjien käyttöliittymän eikä se ei vaikuta siihen, miten muut käyttäjät näkevät sivuston. Mahdollinen sivuston oletuskielellä luotu sivuston sisältö näkyy yhä oletuskielellä.

Monikielisyyskäyttöliittymä on oletusarvoisesti käytössä. Jos sivustokokoelmassa on tarkoitus käyttää monikielisyyskäyttöliittymää, myös sivustokokoelman järjestelmänvalvojan on otettava se käyttöön. Sinun ja sivustojen omistajien on päätettävä etukäteen, mikä kieltä käytetään sivustokokoelmien ja sivustojen oletuskielenä, sillä kun kieli on määritetty, sitä ei voida muuttaa.

Kun olet luonut sivustokokoelman, on tärkeää varmistaa, että sivuston kieli ja aluekohtaiset asetukset ovat oikein. Jos luot esimerkiksi ranskankielisiä sivustoja, kieleksi asetetaan aina ranska, vaikka itse olisit Kanadassa. Valitsemastasi kielestä riippumatta sinun on tämän takia hyvä varmistaa, että sekä aluekohtaiset asetukset että kieliasetukset vastaavat sijaintiasi oikein.

Lisätietoja monikielisistä sivustoista on ohjeaiheessa Monikielisyysominaisuuksien esittely.

 • Tarvitseeko joitakin sivustokokoelmia luoda tietyllä kielellä?

Hallinto on joukko käytäntöjä, rooleja, vastuita ja prosesseja, jotka hallitsevat sitä, miten organisaatiossa käytännössä toimitaan liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Nämä tavoitteet keskittyvät tarjottavien palveluiden ja työntekijöiden luoman immateriaaliomaisuuden hallintaan. Kun suunnittelet sivustokokoelmia, suunnittele samalla, miten niiden hallinto järjestetään.

Kun suunnittelet sivustokokoelmien hallintoa, mieti vastauksia seuraaviin kysymyksiin.

Asia, jonka haluat saavuttaa:

Kysy:

Tehokas sivustokokoelma muodostuu yksilöistä ja ryhmistä, joilla on yhteiset tavoitteet.

Parantaako sivustokokoelman rakenne organisaation tehokkuutta?

Suojattu sivusto, joka on avoin tietoja tarvitseville mutta estää tietojen luvattoman katselemisen.

Onko rakenne sellainen, että sen mahdollistama tietoarkkitehtuuri vastaa säädösten, tietoturvan ja yksityisyyden suojan vaatimuksia?

Käyttöoikeusmalli, joka sallii luku- tai kirjoitusoikeudet tai molemmat.

Millaisia käyttöoikeuksia käyttäjät tarvitsevat sisältöön?

Käyttöoikeuksien myöntäminen ulkoisille käyttäjille ainoastaan niitä edellyttävissä sivustokokoelmissa. Lisätietoja sivuston käyttöoikeuden myöntämisestä ulkoisille käyttäjille artikkeleissa Sivustojen tai tiedostojen jakaminen ulkoisten käyttäjien kanssa.

Tarvitsevatko yrityksen ulkopuoliset käyttäjät käyttöoikeuden?

Hyvin ylläpidetyt sivustot, joita varten on olemassa hallittu suunnitelma.

Kenellä on oikeus luoda ja hallita sivustokokoelman sivustoja?

Tiettyjen toimintojen ja sovellusten sijainti, eristetyt ratkaisut mukaan lukien.

Mitä ominaisuuksia ja toimintoja käyttäjillä on käytettävissään?

Sivustokokoelma, jonka sisällöstä on hyötyä sivuston käyttäjille.

Onko hakutuloksissa näkyvä sisältö sellaista, mitä sivustokokoelman käyttäjät etsivät?

Hallittavissa oleva ratkaisu, joka on helppo päivittää.

Kuinka paljon mukautuksia haluat sallia?

SharePoint-järjestelmänvalvojana voit myös saa oikeuden Palauta poistetut sivustokokoelmat. Roskakorin avulla voit Palauta poistetut sivustokokoelmat-, kunhan ne eivät ole yli 90 päivää Roskakori. Sivustokokoelman poistetaan automaattisesti pysyvästi Roskakori 90 päivän jälkeen. Recycle bin-antaa sinulle aikaa, varmista, että sivustokokoelman ei sisällä tietoja organisaatiossasi tarvittavien. Lisätietoja on artikkelissa poistetun sivustokokoelman palauttaminen.

Käyttöoikeuksien hallinta ja sisällön suojaaminen

Käyttöoikeudet ja suojaus ovat tärkeitä huomioon otettavia seikkoja määritettäessä sivustokokoelmaa ja otettaessa se käyttöön. Onnistuneen sivuston luominen edellyttää käyttäjäkannan hallintaa ja sisällön ja tietojen suojaamista.

SharePoint Online -palvelun hallinta sisältää kolme järjestelmänvalvojan roolia:

 • Yleinen järjestelmänvalvoja    Office 365 -portaalin järjestelmänvalvoja; voi hallita palvelun käyttöoikeuksia, käyttäjiä ja ryhmiä, toimialueita ja tilattuja palveluita. Office 365:ssä yleinen järjestelmänvalvoja on myös SharePoint Online -järjestelmänvalvoja.

 • SharePoint-järjestelmänvalvoja    Yleinen järjestelmänvalvoja, jonka päätehtävänä on hallita SharePoint Online -ympäristöä SharePoint-hallintakeskuksessa. Voi luoda ja hallinnoida sivustokokoelmia, määrittää sivustokokoelmien järjestelmänvalvojat, päättää palveltavan käyttäjän asetukset sekä määrittää yritystietopalvelut ja suojatun säilön, InfoPath Forms Services ‑palvelut, tietueiden hallinnan, haun ja käyttäjäprofiilit.

 • Sivustokokoelman järjestelmänvalvoja    Käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet sivustokokoelman hallinta. Sivustokokoelman voi olla useita Järjestelmänvalvojat, mutta vain yksi ensisijainen järjestelmänvalvoja. SharePoint Online -järjestelmänvalvojan on määritettävä käyttöoikeudet sivustokokoelman ensisijainen järjestelmänvalvoja, kun luot sivustokokoelman ja lisää sen jälkeen sivustokokoelman järjestelmänvalvojat voivat lisätä.

Luotaessa sivustokokoelman SharePoint Onlineyleisenä järjestelmänvalvojana tai SharePoint-järjestelmänvalvoja määrittää ensisijainen sivuston sivustokokoelman järjestelmänvalvoja. Voit määrittää yhden tai useamman sivustokokoelman järjestelmänvalvojat varmuuskopioiden hyvä suojaavat on samalla tavalla kuin se on hyvä olla käytettävissä Office 365: n sisällä toissijainen Yleinen järjestelmänvalvoja.

Lisätietoja on artikkelissa Sivustokokoelman järjestelmänvalvojien hallinta.

SharePoint Online mahdollistaa sivuston käyttäjien kutsua ulkoisia käyttäjiä (eli käyttäjät, joilla ei ole Office 365-tilauksesi käyttöoikeuden) voivat tarkastella tai muokata sisältöä sivustoissa. Jos mietit, minkälaisia käyttäjät on koko ulkoisille käyttäjille ja mitä käyttöoikeuksia ulkoisen käyttäjän on, Lue lisää ohjeaiheesta ulkoisen jakamisen SharePoint Online-ympäristön hallinta. Ulkoisen jakamisen on tehokas yhteistyö-ominaisuus, joka tukee organisaation tarpeiden yhteiskäytön alihankkijoiden ja asiakkaiden tai asiakkaille. On kuitenkin tärkeää ulkoisen jakamisen hallinta huolellisesti varmistaa, että kaikki sisältö, joita et halua jaetun suojataan asianmukaisesti.

Käyttäjät voivat jakaa sisältöä sivustoilla organisaation ulkopuolisten henkilöiden kanssa kolmella tavalla:

Ulkoinen jakaminen on käytössä oletusarvoisesti SharePoint Online -ympäristössä (Alihallinta) ja sen sivustokokoelmat. Voit halutessasi poistaa sen käytöstä yleisesti ennen henkilöiden sivustojen käytön aloittaminen tai kunnes tiedät tarkalleen siitä, miten haluat käyttää ominaisuutta. Voit päättää haluat sallia ulkoisen jakamisen tietyissä sivustokokoelmissa, kun sivustokokoelmissa, joka tallentaa sisältöä, joka on merkitsevä yrityksesi jätä se käytöstä. Anna huoliteltuja huomioon, kun otat käyttöön ulkoisen jakamisen ja Salli ulkoisen jakamisen myönnettävä käyttöoikeustaso.

Voit määrittää ulkoisen jakamisen kahdella tasolla SharePoint-hallintakeskuksessa:

 1. Voit ottaa ulkoisen jakamisen käyttöön tai poistaa sen käytöstä yleisesti koko SharePoint Online ympäristössä (eli alihallintasivustossa).    Jos otat käyttöön ulkoisen jakamisen, Määritä Jos haluat sallia vain todennettujen käyttäjien kanssa tai jos haluat, että käyttäjät voivat jakaa sisältöä sekä todennettujen käyttäjien anonyymin vieraskäytön linkkien kautta.

 2. Voit ottaa ulkoisen jakamisen käyttöön tai poistaa sen käytöstä yksittäisissä sivustokokoelmissa.    Tämä tarjoaa mahdollisuuden suojatun sisällön tietyissä sivustokokoelmissa, joita et halua jakaa. Voit myös määrittää jakamisen tason haluat sallia sivustokokoelman (todennettujen käyttäjien kanssa tai jakamisen todennettujen käyttäjien ja anonyymin vieraskäytön linkkien kautta).

Lisätietoja ulkoisen jakamisen ottamisesta käyttöön ja hallitsemisesta on artikkelissa Ulkoisen jakamisen hallinta SharePoint Online -ympäristössä. Lisätietoja käyttäjien sisällön jakamisesta on artikkelissa Sivustojen ja tiedostojen jakaminen organisaation ulkopuolisten henkilöiden kanssa.

SharePoint Online Sisältöoikeuksien hallinnan käyttää Microsoft Azure Active Directory Rights Management Services (RMS), tietojen suojaus-tekniikkaa Office 365: ssä. Tietoa sisältöoikeuksien hallinnan (IRM) suojaus voidaan lisätä tiedostoja SharePoint-luetteloissa ja kirjastoissa. Lisätietoja on artikkelissa Mikä on Microsoft Azure Active Directory Rights Management?

Kun sisältöoikeuksien hallinta on käytössä luettelossa tai kirjastossa, tiedostot salataan ja ainoastaan valtuutetut käyttäjät voivat tarkastella tai käsitellä niitä. Jokainen rajoitettu tiedosto sisältää myös myöntämiskäyttöoikeuden, joka asettaa rajoituksia tiedostoa tarkasteleville käyttäjille. Tyypillisiä rajoituksia ovat tiedoston määrittäminen vain luku -tilaan, tekstin kopioinnin poistaminen käytöstä, paikallisen kopion tallentamisen estäminen sekä tiedoston tulostamisen estäminen. Asiakasohjelmat, jotka voivat lukea IRM-tuettuja tiedostotyyppejä, käyttävät rajoitetun tiedoston myöntämiskäyttöoikeutta näiden rajoitusten toimeenpanossa. Tämä mahdollistaa rajoitetun tiedoston suojauksen säilymisen myös palvelimesta lataamisen jälkeen.

Oletusarvoisesti IRM on käytössä, kun tilaat Office 365: n. Ennen kuin otat IRM-palvelun avulla SharePoint-hallintakeskus, Office 365: n yleisen järjestelmänvalvojan on asennettava ensin oikeuksien hallintaan Windows PowerShell-moduulin ja muodostaa yhteyden oikeuksienhallintapalveluun. Katso lisätietoja määrittää sisältöoikeuksien hallinnan (IRM) määrittäminen SharePoint Onlinessa ja Käyttää Information Rights Management luetteloon tai kirjastoon.

Omien sivustojen ja sosiaalisten ominaisuuksien käyttöönottaminen

Käyttäjäprofiili on SharePoint-käyttäjää kuvaava ominaisuuskokoelma. Omien sivustojen ja henkilöhaun kaltaiset ominaisuudet hyödyntävät käyttäjäprofiileja parannetun ja mukautetun käyttökokemuksen luomiseen organisaation henkilöstölle. Monet sosiaaliset ominaisuudet hyödyntävät käyttäjäprofiileja, joten käyttäjäprofiilien ja sosiaalisten ominaisuuksien määrittäminen kannattaa tehdä yhdessä.

Kun käyttäjätili on luotu Office 365:ssä, järjestelmänvalvoja voi lisätä manuaalisesti käyttäjätietoja, kuten tehtävänimikkeen, osaston, puhelinnumerot ja muut Office 365:n yleisessä osoiteluettelossa näkyvät tiedot. Järjestelmänvalvoja voi myös käyttää Microsoft Online Services -palveluiden hakemistosynkronointityökalua organisaation Active Directory -käyttäjätilien (ja muiden Active Directory -kohteiden) replikoimiseen Office 365:een. Nämä tiedot syötetään käyttäjän SharePoint Online -profiiliin.

Jos olet syöttänyt käyttäjäprofiilitiedot manuaalisesti Office 365 -hakemistopalveluun tai synkronoinut ne Active Directoryn kanssa ja haluat lisätä käyttäjäprofiileihin tietoja, mutta tietojen lisäämistä varten ei ole kenttää, voit luoda SharePoint Online -käyttäjäprofiiliominaisuuden. Voit myös määrittää käytännöt, joiden mukaan nämä ominaisuudet toimivat.

Käyttäjäprofiilin lisäominaisuudet voivat parantaa organisaation sosiaalista SharePoint-kokemusta, kuten henkilöhakua ja suosituksia. Voit esimerkiksi luoda käyttäjäprofiiliominaisuuden nykyiselle projektille, jonka parissa työntekijä työskentelee, jolloin muut käyttäjät löytävät tarvitsemansa alan asiantuntijat.

Ota huomioon, että nämä ominaisuudet ovat SharePoint online-tilaan ja näitä tietoja ei replikoida Office 365: een. Tämä tarkoittaa Office 365-palveluja, kuten Exchange Online- tai Skype for Business-ei näe näitä tietoja, koska sitä ei voi lisätä yleisestä osoiteluettelosta.

Käyttäjäprofiileja suunniteltaessa kannattaa ensin arvioida organisaation yhteistyötarpeet seuraaviin kysymyksiin vastaamalla. Voit rajoittaa suunnittelun laajuutta keskittymällä ominaisuuksiin, jotka ovat välttämättömiä kunkin sivustokokoelman tärkeimmille liiketoimintatarpeille tai skenaarioille. Jos ominaisuutta ei tarvita mihinkään tiettyyn skenaarioon, älä lisää sitä suunnitelmaan varmuuden vuoksi vaan odota, ilmeneekö sille käytön aikana todellista tarvetta. Uusia ominaisuuksia ei ehkä tarvitse lisätä lainkaan.

Asia, jonka haluat selvittää:

Kysy:

Mitä ominaisuuksia haluat käyttää core käyttäjäprofiilien? Ominaisuudet ovat tärkeitä, kun etsit käyttäjiä, jota käytetään, kun sisällön kohdistaminen käyttäjäryhmien luominen ja vahvistamiseksi työtovereiden ja Työryhmä välisiä suhteita.

Vastaavatko käyttäjäprofiilien oletusominaisuudet tarpeitasi?

Miten käyttäjät täyttävät nämä tiedot, ja kuka voi nähdä tiedot?

Jos uusia ominaisuuksia luodaan, mitä käytäntöjä niihin käytetään?

Tarvitaanko yhdenmukaisen luokituksen avulla SharePoint-hakupalvelu vastaa ja Etsi käyttäjiä? Esimerkiksi oletetaan, että luot profiiliominaisuuden, jonka nimi on ”Kysy minulta”. Tämä ominaisuus haluat hallita, mitä käyttäjät voivat kirjoittaa tähän kenttään. Jos annat ne oman arvon kirjoittaminen ne voi kirjoittaa eri tavalla kuin miten joku hakea sitä. Tässä tapauksessa haluat ehkä luoda termistön, joka määrittää, mitä käyttäjä voi halutessaan täytä tiedot asetukset.

Haluatko luoda termijoukon, joka antaa käyttäjille vaihtoehtoja uuden profiiliominaisuuden täyttämistavasta?

Lisätietoja termijoukoista on artikkelissa Tietoja hallituista metatiedoista.

Huomautukset: 

 • Vaikka Directory-Synkronointityökalu (DirSync)-sovelluksessa Active Directory-käyttäjäprofiilien uuteen ja synkronoida SharePoint Online-Active Directory-tietoja käsitellään vain yhteen suuntaan – paikallisen Active Directory-järjestelmästä SharePoint Online. Tällä varmistetaan, että käyttäjätiedot SharePoint online vastaa parhaiten nykyisen ja tarkka tilan Active Directory-käyttäjätiedot. Lue lisätietoja Office 365-hakemistopalvelun määrittäminen Office 365: n hakemistosynkronoinnin ja Ottaa käyttöön Office 365: n Hakemistosynkronoinnille (DirSync) Microsoft Azure.

 • Kun käyttäjäprofiilit synkronoidaan Active Directoryn kanssa, myös Active Directory -ryhmiä voidaan synkronoida. Ryhmien synkronointi kertoo SharePoint Onlinelle, mitkä käyttäjät kuuluvat mihinkin ryhmään.

 • Jos Active Directory -järjestelmänvalvoja on luonut mukautetut määritteet Active Directoryssa, näitä tietoja ei yhdistetä Office 365 -oletusominaisuuksiin eikä niitä synkronoida.

Lisätietoja käyttäjäprofiilien hallinnasta on artikkelissa Käyttäjäprofiilien hallinta SharePoint Onlinessa.

SharePoint-käyttäjäryhmistä mahdollistavat sisällön näyttäminen käyttäjille projektin tai tehtävän perusteella. Käyttäjäryhmien voivat määrittää yhden tai kohteiden yhdistelmä: jakeluluettelon, Windows-käyttöoikeusryhmiä, SharePoint-ryhmän jäsenyys organisaation rooli. tai yleisten ominaisuuksien käyttäjä profiilit voit kohdistaa sisällön käyttäjäryhmille siirtymislinkit, luettelokohteita, kirjastokohteiden ja verkko-osia.

Ennen kuin luot kohdesisällölle kohderyhmiä, tee yhteistyötä sivustokokoelman järjestelmänvalvojien ja sivuston omistajien kanssa, jotta tiedät, mitä elementtejä heidän sivustoillaan käytetään. Näin saat tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät eri sivustoja ja voit päättä, miten haluat käyttää sisällön kohdistamista.

Kun määritetty, käyttäjäryhmien voidaan kohdistaa sisältöä useilla eri tavoilla. Esimerkiksi Microsoft Office 2016-ohjelmissa, voit määrittää linkit, joka näyttää Tallenna nimellä > SharePoint viimeksi käytetyt kansiot- ja määritä käyttäjäryhmiä, jotka voit tarkastella kunkin linkin. Omissa sivustoissa (aiemmalta nimeltään Omat sivustot) voit määrittää käyttäjäryhmä siirtymislinkkejä, jotka näkyvät yläosan linkkipalkissa. Ympäristössä, jossa käyttäjäryhmät määritetään sivuston järjestelmänvalvojat voivat käyttää verkko-osien sisällön yleisön mukaan.

Käyttäjäryhmiä suunniteltaessa tavoitteena tulee olla löytää pienin mahdollinen joukko tärkeimpiä käyttäjäryhmiä organisaation tarpeiden perusteella.

SharePoint Online käyttäjäryhmien eroavat muista SharePoint-käyttöoikeudet. Jos haluat poistaa käytöstä henkilön oikeudet tiettyyn sivustoon, asiakirjakirjaston tai tiedostoon, valitse Tee, määrittämällä käyttöoikeudet. Saat lisätietoja tämän ominaisuuden suunnittelun Käyttöoikeusstrategian suunnitteleminen.

Lisätietoja käyttäjäryhmien hallinnasta on ohjeaiheessa Käyttäjäprofiilien käyttäjäryhmien hallinta SharePoint Onlinessa.

Omat sivustot ovat verkkosivustoja, joiden kautta kaikki organisaation jäsenet voivat käyttää monipuolisia yhteisöpalvelu- ja yhteiskäyttöominaisuuksia. Omat sivustot tarjoavat lisäksi Office 365 -käyttäjille keskitetyn sijainnin tärkeiden tietojen tallentamista, jakamista ja seuraamista varten. Käyttäjät pääsevät omille sivustoilleen valitsemalla SharePoint Online -sivuston yläreunassa Sivustot. Valitsemalla Uutissyöte tai OneDrive käyttäjä siirtyy toiseen Oma sivusto -sijaintiin, kun Oma sivusto -sivustokokoelma on luotu. Jos napsautat käyttäjänimeä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa ja valitset Tietoja minusta, siirryt Oma sivusto -sivulle, jossa kuvataan Oma sivusto -omistajan toimia.

SharePoint Online -järjestelmänvalvoja voi mukauttaa minkä tahansa organisaation kaikkien käyttäjien oman sivuston sisältöä sekä ottaa käyttöön tietosuojaa turvaavia käytäntöjä.

Omilla sivustoilla on oletusarvoisesti kolme pääosaa:

 • Oma uutissyöte on oletussiirtymissivu. Sivulla näkyvät käyttäjän määrittämiin työtovereihin ja kiinnostuksen kohteisiin liittyvien toimien syötteet. Käyttäjät voivat mukauttaa uutissyötteitään seuraamalla työtovereita, määrittämällä kiinnostuksenkohteita sekä toimia, joita he haluavat seurata.

 • Oma OneDrive for Business -sisältö on verkko-osasivu, jossa näkyy käyttäjän omaan sivustoon tallentama sisältö.

 • Omat sivustot on linkkisivu sivustoille, joita käyttäjät ovat päättäneet seurata, ja siinä on linkkejä ehdotetuille sivustoille.

 • Tietoja minusta näyttää käyttäjän profiilisivun organisaation muille käyttäjille. Sen kautta käyttäjät voivat jakaa asiantuntemustaan, profiiliin liittyviä kuvia ja niin edelleen. Oma uutissyöte- ja Oma OneDrive for Business -sisältö ‑sivut näkyvät vain käyttäjälle itselleen, mutta Oma profiili ‑sivun näkevät kaikki käyttäjän omaa sivustoa käyttävät käyttäjät.

Voit suunnitella tehokkaasti omien sivustojen SharePoint Online järjestelmänvalvojan Määritä kiintiön omia sivustoja tarvitaan. Lisäksi SharePoint Online järjestelmänvalvoja määrittää tärkeitä kokoonpanotietoja, kuten Luotettujen isäntäsijaintien, Ensisijainen hakukeskus, mitä tilejä tai ryhmiä on lukuoikeudet omia sivustoja ja muihin tietosuoja ja tietoturva-asetukset, jotka löytyvät SharePoint-hallintakeskuksessa, valitse Käyttäjäprofiilit. SharePoint Online järjestelmänvalvoja ohjaa myös Käyttäjäprofiiliominaisuuksien, joka näytetään oman sivuston käyttäjien käyttäjäprofiilin sivuilla.

Sivustokokoelman järjestelmänvalvojat tai sivuston omistajat voivat määrittää, onko ryhmäsivustoilla käytettävissä oleva Sivustosyöte käytössä sivustolla. Ominaisuuden käyttöönotto luo sivustokohtaisen uutissyötteen ja mikrosyötteen, joka voidaan lukea sivustolla ja jota voidaan seurata omalta sivustolta.

Seuraavassa taulukossa on sosiaalisten ominaisuuksien käyttöoikeuksia koskevia ohjeita:

Käyttöoikeudet

Ohjeet

Henkilökohtaisen sivuston luominen

Oletusarvoisesti kaikki todennetut käyttäjät voivat luoda oman sivuston. Tarkista, sopiiko tämä oletusasetus sinun organisaatiollesi. Voit myös antaa Luo henkilökohtainen sivusto -oikeuden vain tietylle käyttäjien joukolle määrittämällä sen yhdelle tai usealle käyttöoikeusryhmälle.

Sosiaalisten ominaisuuksien käyttö

Oletusarvon mukaan kaikki todennetut käyttäjät lisätä luokituksia ja sosiaalisten tunnisteiden asiakirjoja, SharePoint Online muita kohteita ja muita kohteita, kuten ulkoisen verkkosivujen ja blogimerkintöjä. Käyttäjien myös jättää ajoittamattoman muistiinpanot profiilisivut Oma sivusto-Web-sivuston tai SharePoint Online millä tahansa sivulla. Vaihtoehtoisesti voit myöntää organisaation käyttäjien käyttää sosiaalisten ominaisuuksien käyttöoikeudet alijoukkoa vähintään yksi käyttöoikeusryhmät.

Omien ominaisuuksien käyttö

Oletusarvoisesti kaikki todennetut käyttäjät voivat muokata profiiliaan, lisätä tai poistaa työtovereita ja lisätä tai muokata jäsenyyksiä. Voit myös antaa Käytä omia ominaisuuksia -oikeuden vain tietylle käyttäjien joukolle määrittämällä sen yhdelle tai usealle käyttöoikeusryhmälle.

Erityishuomiot

Seuraavat oman sivuston ominaisuudet vaativat erityistä huomiota:

 • Uutissyöte    Uutissyöte-ominaisuus on oletusarvoisesti käytössä, joten käyttäjät voivat seurata työtoverien toimintaa oman sivustonsa uutissyötesivulla. Käyttäjät näkevät uutissyötteessä vain toiminnot, joihin heillä on käyttöoikeudet. Kun suunnittelet omia sivustoja, harkitse, mitä vaikutuksia tällä ominaisuudella on tietosuojaan, ja määritä tarvittavat suojausratkaisut.

 • Tunniste- ja huomautustyökalu    Tunnisteet ja huomautukset-työkalua voidaan ottaa käyttöön tai poistaminen käytöstä- SharePoint-hallintakeskus avulla määrittämällä Käytä tunnisteet ja huomautukset-käyttöoikeus. Tämä asetus koskee kaikille käyttäjille, joilla on käytössä tunnisteet ja huomautukset-käyttöoikeudet.

Lisätietoja omien sivustojen hallinta Katso SharePoint Onlinen oman sivuston hallinta-asetukset.

On joitakin ominaisuuksia, jotka käyttävät tai hallita yleisesti SharePoint-hallintakeskukseen. Auttaa suunnitelman aikaa ja resursseja, se on hyödyllinen, onko organisaatiollasi liiketoiminnan on tietyissä.

Tämän vaiheen avulla voit määrittää, missä kohtaa saatetaan tarvita organisaation asiantuntijoita auttamaan kumppania suunnittelemaan kyseisten ominaisuuksien määritykset. Jotta voit esimerkiksi kerätä ominaisuuksien, kuten termisäilö tai tietueiden hallintaominaisuudet (esimerkiksi sisällönjärjestäminen), määrittämisessä tarvittavat vaatimukset, sinun täytyy ehkä tehdä yhteistyötä organisaatiosi yrityksen luokituksesta, tietueiden ja sisällön hallinnasta vastaavien käyttäjien kanssa.

Tarvitsetko seuraavia ominaisuuksia?

Lisätietoa määrityksestä on kohdassa:

Sivuston suunnittelijat haluavat luoda ja julkaista selainkäyttöisiä lomakkeita, jotka sivuston käyttäjät voivat täyttää.

InfoPath Forms Services-palvelun avulla lomakkeita lomakemallit hahmonnetaan selaimessa. Ei käytettävissä E3 ja E4 Office 365-palvelupakettia. InfoPath Forms Services tue SharePoint Server 2016.

Sinun on käsiteltävä ulkoisiin sovelluksiin tallennettuja yritystietoja ja haluat integroida tiedot SharePoint Online -sivustoille.

Voit käyttää yritystietopalveluja tietolähteiden yhdistämiseen, kuten SQL Azure -tietokannat tai Windows Communication Foundation -verkkopalvelut (tunnetaan myös nimellä WCF).

Haluat luoda ja käyttää luokituksia sivustojen tietojen luokittamiseen ja järjestämiseen.

Voit käyttää termisäilön hallintatyökalua keskitetysti hallittujen hierarkkisten termien (termijoukkojen) luomiseen, viemiseen ja hallitsemiseen.

Sinun on reititettävä sisältö automaattisesti tiettyihin sijainteihin tietueiden tai asiakirjojen hallinnan ehtojen mukaisesti.

Sinun on määritettävä SharePoint Online -ympäristön haku.

Haluat tarjota käyttäjille mahdollisuuden etsiä ja asentaa sisäisesti kehitettyjä yrityssovelluksia tai kolmannen osapuolen sovelluksia sivustojen mukauttamiseen ja laajentamiseen.

Haluat luoda eDiscovery Center -keskuksen ja hallita sisältöä, joka saattaa kuulua eDiscovery-pyyntöihin -tutkimuksiin, -valvontoihin tai -oikeustapauksiin.

eDiscovery Center -keskus on sivustokokoelma ja se on luotava SharePoint-hallintakeskuksessa. eDiscovery Center -keskuksen lomake sijaitsee uuden sivustokokoelman valintaikkunan Yritys-välilehdessä. Jokaisesta uudesta tapauksesta tulee sivusto eDiscovery Center -keskuksen sivustokokoelmassa.

Osana suunnittelun on arvioitava, onko organisaatiolla on tiettyjä liiketoimintatarpeiden, joka saattaa edellyttää ulkopuolisten palveluiden tai sovellusten avulla voit mukauttaa SharePoint Online. Esimerkiksi organisaation joutua siirtämään suurta määrää sisältöä tai suuri määrä käyttäjiä SharePoint Online -sivustoon. Tai voit joutua liiketoimintaprosesseja, joissa tuki sähköpostia käyttävä luetteloiden. Jos arvelet, että organisaation hyötyä kolmannen osapuolen ‑palveluista ja ‑sovelluksista, tarkista Tutki käytettävissä sovelluksia ja asiantuntijapalveluita kumppaneita on lueteltu Microsoft-kumppaneille. Voit etsiä asiantuntijoita avulla voit ottaa käyttöön pilvessä tai mukauttaa Microsoft Office 365 yrityksesi tarpeisiin. Se on hyvä tutkimiseen ja kolmannen osapuolen palveluista sekä ratkaisuja suunnittelun prosessin alussa.

Palaa artikkeliin SharePoint Onlinen suunnitteluopas Office 365 for Business -tilaajille.

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×