Sivunvaihtojen lisääminen

Word lisää sivunvaihdon automaattisesti jokaisen sivun loppuun, kun luot asiakirjaa. Voit lisätä manuaalisen sivunvaihdon mihin tahansa kohtaan asiakirjassa. (Voit aina poistaa sivunvaihdon, jonka olet lisännyt, mutta et voi poistaa sitä, jonka Word lisää automaattisesti kunkin sivun loppuun.) Lisäksi voit määrittää Wordin säännöt niin, että automaattiset sivunvaihdot sijoitetaan haluamaasi kohtaan. Tämä on erityisen hyödyllistä, jos työstät pitkää asiakirjaa.

Voit vaikuttaa asiakirjan muotoiluun myös käyttämällä osanvaihtoja.

 1. Napsauta kohtaa, josta haluat aloittaa uuden sivun.

 2. Valitse Lisää > Sivunvaihto.

  Sivunvaihto-valinta on korostettuna Lisää-välilehdessä

Näet lisäämiesi sivunvaihtojen paikat valitsemalla ensin Aloitus ja sitten Kappale-ryhmästä Näytä/piilota.

Näytä/Piilota-kuvake näkyy korostettuna Aloitus-välilehdessä.

Sivunvaihdot näyttävät tältä:

Sivunvaihto

Automaattisten sivunvaihtojen mukauttaminen

Voit estää automaattisten sivunvaihtojen lisäämisen epäsuotuisiin sijainteihin, kuten yhteenkuuluvien tekstirivien väliin, muuttamalla valittujen kappaleiden sivunvaihtoasetuksia.

 1. Valitse kappaleet, joissa haluat käyttää asetuksia.

 2. Valitse Asettelu ja napsauta sitten Kappale-ryhmän nuolta.

  Nuoli, joka avaa Kappale-valintaikkunan, on korostettu Asettelu-välilehdessä.

 3. Valitse Kappale-ruudussa Tekstin käsittely -välilehti.

  Valitse seuraavista vaihtoehdoista:

  • Leski- ja orporivien esto lisää sivun ala- tai yläreunaan vähintään kaksi kappaleen riviä.

  • Sido seuraavaan estää yhdessä pidettävien kappaleiden väliset vaihdot.

  • Pidä rivit yhdessä estää sivunvaihdot kappaleiden keskellä.

  • Sivunvaihto ennen lisää sivunvaihdon tietyn kappaleen edelle.

Uuden sivun aloittaminen

 1. Napsauta kohtaa, josta haluat aloittaa uuden sivun.

 2. Valitse Lisää > Sivunvaihto.

  Sivunvaihdon lisääminen

Näet lisäämäsi sivunvaihdon tarkan paikan ottamalla käyttöön tulostumattomat merkit (muotoilumerkit) valitsemalla Aloitus > Kappale > Näytä/piilota.

Näytä/piilota-painike

Sivunvaihto näyttää tältä:

Sivunvaihto

Pitkässä asiakirjassa sivunvaihtoja kannattaa lisätä harkiten

Jos aiot lisätä manuaalisesti sivunvaihtoja useita sivuja pitkään asiakirjaan, voit joutua muuttamaan sivunvaihtoja myöhemmin. Kun muokkaat asiakirjaa, sivu voi vaihtua keskellä kappaletta tai jopa sellaisten kappaleiden välillä, jotka haluat pitää yhdessä.

Kappaleen yksi ainoa rivi voi myös jäädä sivun alalaitaan ("leskirivi") tai sivun ylälaitaan (“orporivi”).

Voit estää tällaisten tahattomien sivunvaihtojen syntymisen asetuksilla, jotka kertovat Wordille, missä sivunvaihto saa ja ei saa tapahtua.

Tahattomien sivunvaihtojen estäminen   

 1. Valitse kappaleet, joissa haluat käyttää asetuksia.

 2. Valitse Sivun asettelu ja avaa sitten Kappale-ruutu napsauttamalla Kappale-ryhmän nuolta.

  Kaikkien kappalelisäasetusten näyttäminen

 3. Valitse Tekstin käsittely ‑välilehti.

  Kappale-valintaikkunan asetukset

  Jos haluat sivun ala- tai yläreunaan vähintään kaksi kappaleen riviä    Napsauta Leski- ja orporivien esto -ruutua.

  Vihje:  Voit estää leski- ja orporivien syntymisen huolehtimalla, että ruudun valinta on aina valittuna.

  Jos haluat estää sivunvaihdot sellaisten kappaleiden välillä, jotka haluat pitää yhdessä    Valitse Sido seuraavaan -valintaruutu.

  Jos haluat estää sivunvaihdon kappaleen keskellä    Valitse Pidä rivit yhdessä -valintaruutu.

  Jos haluat lisätä sivunvaihdon tietyn kappaleen edelle    Valitse Sivunvaihto ennen -valintaruutu.

Manuaalisen sivunvaihdon lisääminen

 1. Napsauta kohtaa, josta haluat aloittaa uuden sivun.

 2. Valitse Lisää-välilehden Sivut ‑ryhmässä Sivunvaihto.

  Määritä, mihin Word sijoittaa automaattiset sivunvaihdot

  Jos lisäät manuaalisia sivunvaihtoja asiakirjoihin, jotka ovat useita sivuja pitkiä, voit ehkä joutua muuttamaan näitä sivunvaihtoja, kun muokkaat asiakirjaa. Välttääksesi vaikean sivunvaihtojen muuttamisen manuaalisesti, voit määrittää asetukset, joilla voidaan hallita sitä, mihin Word sijoittaa automaattiset sivunvaihdot.

Kappaleen keskellä olevien sivunvaihtojen estäminen   

 1. Valitse kappale, jonka haluat estää näkyvän kahdella sivulla.

 2. Sivun asettelu -välilehdessä, napsauta kappaleen valintaikkunan avainta ja valitse sitten rivinvaihdot ja sivunvaihdot -välilehti.

 3. Valitse Pidä rivit yhdessä -valintaruutu.

Sivunvaihtojen estäminen kappaleiden välissä

 1. Valitse kappaleet, jotka haluat pitää yhdessä samalla sivulla.

 2. Sivun asettelu -välilehdessä, napsauta kappaleen valintaikkunan avainta ja valitse sitten rivinvaihdot ja sivunvaihdot -välilehti.

 3. Valitse Sido seuraavaan -valintaruutu.

Sivunvaihdon määrittäminen kappaleen edelle

 1. Osoita kappaletta, jota ennen haluat sivunvaihdon.

 2. Sivun asettelu -välilehdessä, napsauta kappaleen valintaikkunan avainta ja valitse sitten rivinvaihdot ja sivunvaihdot -välilehti.

 3. Valitse Sivunvaihto ennen -valintaruutu.

Jos haluat sivun ala- tai yläreunaan vähintään kaksi kappaleen riviä

Ammattimainen asiakirja ei koskaan pääty sivulle, joka sisältää vain yhden rivin uudesta kappaleesta, eikä sivun alussa koskaan ole edelliseltä sivulta alkaneen kappaleen viimeinen rivi. Sivun yläreunassa olevaa kappaleen viimeistä riviä kutsutaan leskeksi. Ensimmäistä kappaleen riviä yksinään sivun alalaidassa kutsutaan orporiviksi.

Taulukon rivien sivunvaihtojen estäminen

 1. Valitse kappaleet, joissa haluat estää leski- ja orporivit.

 2. Sivun asettelu -välilehdessä, napsauta kappaleen valintaikkunan avainta ja valitse sitten rivinvaihdot ja sivunvaihdot -välilehti.

 3. Valitse Leski- ja orporivien esto -valintaruutu.

Huomautus: Tämä asetus on oletusarvoisesti käytössä.

 1. Napsauta riviä taulukkoon, johon et halua sivunvaihtoa. Valitse koko taulukko, jos et halua taulukon osan menevän seuraavalle sivulle.

  Huomautus: Taulukon, joka on suurempi kuin sivu, on katkettava.

 2. Valitse Taulukkotyökalut -välilehdessä asettelu.

  Taulukkotyökalujen Asettelu-välilehti

 3. Valitse taulukko -ryhmässä ominaisuudet.

  Office 14:n valintanauha

 4. Valitse rivin -välilehti ja tyhjennä Salli rivijako seuraavalle sivulle rivin -valintaruutu.

Et voi poistaa Wordin automaattisesti lisäämiä sivunvaihtoja.

Voit poistaa sivunvaihdot, jotka olet lisännyt manuaalisesti. Sivunvaihdon poistaminen   

 1. Valitse luonnos.

  Luonnos-painike

 2. Valitse sivunvaihto napsauttamalla reunusta pisteviivan vieressä.

  Manuaalinen sivunvaihto asiakirjassa

 3. Paina DEL-näppäintä.

Manuaalisen sivunvaihdon lisääminen

 1. Napsauta kohtaa, josta haluat aloittaa uuden sivun.

  Word-valintanauhan kuva

 2. Valitse Lisää-välilehden Sivut ‑ryhmässä Sivunvaihto.

Kappaleen keskellä olevien sivunvaihtojen estäminen

 1. Valitse kappale, jonka haluat estää näkyvän kahdella sivulla.

 2. Sivun asettelu -välilehdessä, napsauta kappaleen valintaikkunan avainta ja valitse sitten rivinvaihdot ja sivunvaihdot -välilehti.

 3. Valitse Pidä rivit yhdessä -valintaruutu.

  Sivunvaihtojen estäminen kappaleiden välissä

 1. Valitse kappaleet, jotka haluat pitää yhdessä samalla sivulla.

 2. Sivun asettelu -välilehdessä, napsauta kappaleen valintaikkunan avainta ja valitse sitten rivinvaihdot ja sivunvaihdot -välilehti.

 3. Valitse Sido seuraavaan -valintaruutu.

Sivunvaihdon määrittäminen kappaleen edelle

 1. Osoita kappaletta, jota ennen haluat sivunvaihdon.

 2. Sivun asettelu -välilehdessä, napsauta kappaleen valintaikkunan avainta ja valitse sitten rivinvaihdot ja sivunvaihdot -välilehti.

 3. Valitse Sivunvaihto ennen -valintaruutu.

Ammattimainen asiakirja ei koskaan pääty sivulle, joka sisältää vain yhden uuden kappaleen rivin, eikä sivun alussa ole edelliseltä sivulta alkaneen kappaleen viimeinen rivi. Sivun yläreunassa olevaa kappaleen viimeistä riviä kutsutaan leskeksi. Ensimmäistä kappaleen riviä yksinään sivun alalaidassa kutsutaan orporiviksi.

 1. Valitse kappaleet, joissa haluat estää leski- ja orporivit.

 2. Sivun asettelu -välilehdessä, napsauta kappaleen valintaikkunan avainta ja valitse sitten rivinvaihdot ja sivunvaihdot -välilehti.

 3. Valitse Leski- ja orporivien esto -valintaruutu.

Huomautus: Tämä asetus on oletusarvoisesti käytössä.

Taulukon rivien sivunvaihtojen estäminen

 1. Napsauta riviä taulukkoon, johon et halua sivunvaihtoa. Valitse koko taulukko, jos et halua taulukon osan menevän seuraavalle sivulle.

  Huomautus: Taulukon, joka on suurempi kuin sivu, on katkettava.

 2. Valitse Taulukkotyökalut -välilehdessä asettelu

  Valintanauhan kuva

 3. Valitse taulukko -ryhmässä ominaisuudet

  Valintanauhan kuva

 4. Valitse rivin -välilehti ja tyhjennä Salli rivijako seuraavalle sivulle rivin -valintaruutu.

Lisää sivunvaihto manuaalisesti mihin tahansa asiakirjassa:

 1. Jos et ole muokkausnäkymässä, valitse Muokkaa asiakirjaa > Muokkaa Word Onlineissa.

  Word Onlinessa muokkaaminen

 2. Aseta kohdistin siihen kohtaan, josta haluat aloittaa uuden sivun.

 3. Valitse Lisää > Sivun vaihto.

  Sivunvaihto-painike Word Onlinessa

Manuaalinen sivunvaihto näyttää muokkausnäkymässä tältä:

Sivunvaihto Word Onlinessa

Et voi nähdä tätä lukunäkymässä. Lukunäkymässä manuaaliset sivunvaihdot näyttävät sivujen välissä olevalta tyhjältä tilalta aivan kuten automaattiset sivunvaihdot.

Vihje:  Voit nopeasti lisätä sivunvaihdon käyttämällä näppäinyhdistelmää Ctrl+Enter.

Katso myös

Rivin- ja sivunvaihdot

Osanvaihdon lisääminen

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×