Sivun tarkastelu -Web-osa

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Sivun tarkastelu -Web-osan avulla voit tuoda Web-sivun, tiedoston tai kansion näkyviin Web-osa-sivuun. Määritä sisällön linkiksi hyperlinkki, tiedostopolku tai kansion nimi.

Huomautukset: 

 • Sivun tarkastelu -Web-osaa voi käyttää selaimessa, joka tukee HTML-kielen IFRAME-elementtiä.

 • Tiedoston tai kansion tuominen näyttöön vaatii Microsoft Internet Explorerin.

Sisältö

Esimerkkejä Sivun katselu -verkko-osan käytöstä

Tapa, jolla Sivun katselu -verkko-osa näyttää verkko-sivun verkko-osa-sivun sisällä

Sivun katselu -verkko-osan mukautetut ominaisuudet

Verkko-osien yhteiset ominaisuudet

Esimerkkejä Sivun tarkastelu -Web-osan käytöstä

Sivun tarkastelu -Web-osan avulla voit näyttää esimerkiksi

 • suosikkiuutislähteesi Internetistä Web-osa-sivun uutiskatsausalueessa

 • luettelon verkkopalvelimen aktiivisista työryhmätiedostoista, joita haluat tarkastella säännöllisin välein

 • usein käytetyn asiakirjan tai laskentataulukon.

Sivun alkuun

Tapa, jolla Sivun tarkastelu -Web-osa näyttää Web-sivun Web-osa-sivun sisällä

Sivun tarkastelu -Web-osaan linkitetty sisältö eristetään muusta Web-osa-sivun sisällöstä HTML-kielen IFRAME-elementin avulla. Tämä elementti varmistaa, että mikään Sivun tarkastelu -Web-osassa sisältönä näytetty HTML-elementti ei ole ristiriidassa muiden Web-osa-sivun HTML-elementtien kanssa. Web-osa-sivu saattaa esimerkiksi jo sisältää HTML-kielen FORM-elementin, eikä sivu näkyisi oikein, jos myös linkitetyssä sisällössä olisi HTML-kielen FORM-elementti, joka ei ole HTML-kielen IFRAME-elementin sisällä.

Sivun tarkastelu -Web-osa näyttää sisällön asynkronisesti sivun muiden osien kanssa. Tämä tarkoittaa, että voit tarkastella ja käyttää muita sivun Web-osia, jos linkki palauttaa sisällön hitaasti.

Sivun alkuun

Sivun tarkastelu -Web-osan mukautetut ominaisuudet

Sivun tarkastelu -Web-osan mukautetut ominaisuudet näkyvät jäljempänä.

Huomautus: Et voi tarkastella tai muokata mukautettuja ominaisuuksia omassa näkymässä.

Ominaisuus

Kuvaus

Web-sivu-, Kansio- tai Tiedosto-ryhmä

Määrittää Sivun tarkastelu -Web-osassa näytettävän sisällön tyypin.

Valitse jokin seuraavista:

 • Web-sivu     Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat näyttää Sivun tarkastelu -Web-osan sisältönä Web-sivun. Tämä vaihtoehto määrittää automaattisesti HTTP-protokollan (http://) Linkki-tekstiruutuun ja piilottaa Selaa-painikkeen, jos se on näkyvissä. Tämä on oletusarvo.

 • Kansio     Tällä vaihtoehdolla voit näyttää kansion tiedostojen luettelon. Tämä vaihtoehto piilottaa Selaa-painikkeen, jos se on näkyvissä.

 • Tiedosto     Tämän vaihtoehdon valitsemalla voit tuoda näyttöön tiedoston sisällön. Tämä vaihtoehto tuo näyttöön myös Linkki-tekstiruudun Selaa-painikkeen. Tiedosto aukeaa joko erillisessä selainikkunassa tai Web-osan sisällä, jos tiedoston avaava sovellus tukee sen sisäistä aktivointia selainikkunassa.

Linkki

Määrittää hyperlinkin, kansion tai tiedoston linkiksi sisältöön, joka näytetään Sivun tarkastelu -Web-osassa.

 • Jos valitset edellä mainitun Web-sivu-vaihtoehdon, määritä kelvollinen hyperlinkki. Käytettävissä olevat hyperlinkkiprotokollat ovat:

  • HTTP-protokolla (http://)

  • HTTP-protokolla, joka on suojattu SSL-salauksella (https://).

   Voit käyttää absoluuttista tai suhteellista URL-osoitetta. Tiedostopolkua ei kuitenkaan voi käyttää.

 • Jos valitset Kansio-vaihtoehdon, määritä kelvollinen paikallis- tai verkkokansio. Kansion tuominen näyttöön vaatii Microsoft Internet Explorerin.

 • Jos valitset Tiedosto-vaihtoehdon, määritä kelvollinen tiedostopolku. Tiedoston tuominen näyttöön vaatii Microsoft Internet Explorerin. Voit myös etsiä tiedoston Selaa-painikkeen avulla.

Sivun alkuun

WWW-osien yhteiset ominaisuudet

Kaikilla WWW-osilla on yhteisiä ominaisuuksia, jotka määrittävät ulkoasun, asettelun ja lisäominaisuudet.

Huomautus: On useita syitä, miksi työkaluruudussa näkyvissä olevat yhteiset verkko-osien ominaisuudet voivat poiketa tässä osassa esitetyistä:

 • Työkaluruudun Lisäasetukset-osa tulee näkyviin, jos sinulla on siihen tarvittavat käyttöoikeudet.

 • WWW-osan suunnittelija on voinut määrittää yhden tai useita yhteisistä ominaisuuksista piiloon tai on voinut luoda lisäominaisuuksia, joita ei ole lueteltu työkaluruudun Ulkoasu-, Asettelu- eikä Lisäasetukset-osissa.

 • Jotkin käyttöoikeuksien ja ominaisuuksien asetukset on voitu poistaa käytöstä tai piilottaa WWW-osan ominaisuuksista.

Ulkoasu

Ominaisuus

Kuvaus

Otsikko

Määrittää Web-osan otsikon, joka on näkyvissä Web-osan otsikkorivillä.

Korkeus

Määrittää Web-osan korkeuden.

Leveys

Määrittää Web-osan leveyden.

Chrome-tila

Määrittää, koko Web-osan ulkoasun sivulla, kun käyttäjä avaa Web-osa-sivun. Oletusarvon mukaan chrome-tilan asetus on Normaali ja koko Web-osa on näkyvissä. Näkyviin tulee vain otsikkorivi, kun tilaksi asetetaan Pienennetty.

Chrome-tyyppi

Määrittää, tulevatko otsikkorivi ja Web-osan kehyksen reunus näkyviin.

Asettelu

Ominaisuus

Kuvaus

Piilotettu

Määrittää, onko verkko-osa näkyvissä, kun käyttäjä avaa verkko-osasivun. Jos tämä valintaruutu on valittuna, verkko-osa on näkyvissä vain sivun rakennenäkymässä ja sen otsikon lopussa lukee (Piilotettu).

Voit piilottaa WWW-osan, jos haluat lähettää sen avulla tietoja toiseen WWW-osaan WWW-osan yhteyden kautta mutta et halua WWW-osan olevan näkyvissä.

Suunta

Määrittää WWW-osan sisällön tekstin suunnan. Esimerkiksi arabiassa lukusuunta on oikealta vasemmalle, kun taas englannissa ja useimmissa muissa eurooppalaisissa kielissä lukusuunta on vasemmalta oikealle. Tämä asetus ei ole välttämättä käytettävissä kaikentyyppisissä WWW-osissa.

Alue

Määrittää alueen, jossa WWW-osan sisältävä WWW-osasivu sijaitsee.

Huomautus: Verkko-osasivun vyöhykkeet eivät näy luetteloruudussa, jos sinulla ei ole vyöhykkeen muokkausoikeutta.

Vyöhykkeen indeksi

Määrittää WWW-osan sijainnin vyöhykkeessä, kun vyöhyke sisältää useamman kuin yhden WWW-osan.

Voit määrittää järjestyksen kirjoittamalla tekstiruutuun positiivisen kokonaisluvun.

Jos vyöhykkeen WWW-osat on järjestetty ylhäältä alaspäin, arvo 1 merkitsee sitä, että WWW-osa näkyy vyöhykkeessä ylimpänä. Jos vyöhykkeen WWW-osat on järjestetty vasemmalta oikealle, arvo 1 merkitsee sitä, että WWW-osa näkyy vyöhykkeessä äärimmäisenä vasemmalla.

Jos esimerkiksi lisäät verkko-osan tyhjään vyöhykkeeseen, jonka järjestys on ylhäältä alaspäin, tämän verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvona on 0. Kun lisäät toisen verkko-osan vyöhykkeen alaosaan, tämän toisen verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvona on 1. Jos haluat siirtää toisen verkko-osan vyöhykkeessä ylimmäiseksi, kirjoita 0 ja kirjoita sitten ensimmäisen verkko-osan arvoksi 1.

Huomautus: Jokaisella vyöhykkeen verkko-osalla on oltava yksilöllinen Vyöhykkeen indeksi -arvo. Tämän vuoksi yhden verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvon muuttaminen voi muuttaa samassa vyöhykkeessä myös jonkin toisen verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvon.

Erikoisasennus

Ominaisuus

Kuvaus

Salli pienentäminen

Määrittää, voiko Web-osan pienentää.

Salli sulkeminen

Määrittää, voiko WWW-osan poistaa WWW-osasivulta.

Salli piilottaminen

Määrittää, voiko Web-osan piilottaa.

Salli alueen vaihtaminen

Määrittää, voiko Web-osan siirtää eri vyöhykkeeseen.

Salli yhteydet

Määrittää, voiko Web-osa olla yhteydessä muihin Web-osiin.

Salli muokkaaminen omassa näkymässä

Määrittää, voiko WWW-osan ominaisuuksia muokata omassa näkymässä.

Vientitila

Määrittää, minkä tasoisia tietoja voi viedä WWW-osaan. Määritysten mukaan tämä asetus ei ehkä ole käytettävissä.

Otsikon URL-osoite

Määrittää sen tiedoston URL-osoitteen, joka sisältää lisätietoja WWW-osasta. Tiedosto tulee näkyviin erilliseen selainikkunaan WWW-osan otsikkoa napsautettaessa.

Kuvaus

Määrittää kohdeohjeen, joka tulee näkyviin, kun osoitinta pidetään verkko-osan otsikon tai verkko-osan kuvakkeen päällä. Tämän ominaisuuden arvoa käytetään, kun haet verkko-osia työkalurivin Etsi verkko-osia -valikon Hae-komennolla seuraavissa verkko-osien valikoimissa: sivusto, näennäispalvelin ja verkko-osien sivu.

Ohjeen URL-osoite

Määrittää sen tiedoston sijainnin, joka sisältää WWW-osan ohjeen. Ohjeen tiedot tulevat näkyviin erilliseen selainikkunaan napsautettaessa WWW-osa-valikon Ohje-komentoa.

Ohjetila

Määrittää, miten selain näyttää Web-osan ohjeen sisällön.

Valitse jokin seuraavista:

 • Modal Avaa erillisen selainikkunan, jos selain tukee tällaista toimintoa. Käyttäjän on suljettava ikkuna ennen palaamista Web-sivuun.

 • Modeless Avaa erillisen selainikkunan, jos selain tukee tällaista toimintoa. Käyttäjän ei tarvitse sulkea ikkunaa ennen palaamista Web-sivuun. Tämä on oletusarvo.

 • Navigate Avaa Web-sivun nykyiseen selainikkunaan.

Huomautus: Vaikka mukautetut Microsoft ASP.NET -verkko-osat tukevat tätä ominaisuutta, oletusarvoiset Windows SharePoint Services 3.0 -ohjeaiheet avautuvat vain erillisessä selainikkunassa.

Luettelon kuvakkeen kuvan URL-osoite

Määrittää sen tiedoston sijainnin, jota käytetään WWW-osan kuvakkeena WWW-osaluettelossa. Kuvan koon on oltava 16 x 16 kuvapistettä.

Otsikon kuvakkeen kuvan URL-osoite

Määrittää sen tiedoston sijainnin, jota käytetään WWW-osan otsikkorivillä. Kuvan koon on oltava 16 x 16 kuvapistettä.

Tuonnin virhesanoma

Määrittää sanoman, joka tulee näyttöön, jos Web-osan tuonnissa ilmenee ongelma.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×