Sivun reunusten määrittäminen ennen laskentataulukon tulostamista

Voit kohdistaa Microsoft Excel -laskentataulukon tulostetulla sivulla voit muuttamalla reunuksia, käyttämällä mukautettuja reunuksia tai keskittämällä laskentataulukon sivulla vaaka- tai pystysuunnassa.

Sivun reunuksilla tarkoitetaan tyhjää tilaa laskentataulukon tietojen ja tulostetun sivun reunojen välillä. Sivun ylä- ja alareunuksia voi käyttää esimerkiksi ylä- ja alatunnisteille sekä sivunumeroille.

 1. Valitse tulostettava laskentataulukko tai tulostettavat laskentataulukot.

  Laskentataulukoiden valitseminen

  Valittava kohde

  Tee näin

  Yksittäinen laskentataulukko

  Napsauta taulukonvalitsinta.

  Taulukonvalitsimet

  Jos haluamasi valitsin ei ole näkyvissä, tuo se esiin napsauttamalla valitsimien vierityspainikkeita. Napsauta sitten valitsinta.

  Taulukonvierityspainikkeet

  Vähintään kaksi vierekkäistä taulukkoa

  Napsauta ensimmäisen laskentataulukon taulukonvalitsinta. Pidä sitten VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla ja napsauta viimeisen valittavan laskentataulukon taulukonvalitsinta.

  Vähintään kaksi taulukkoa, jotka eivät sijaitse vierekkäin

  Napsauta ensimmäisen laskentataulukon taulukonvalitsinta. Pidä sitten CTRL-näppäintä alhaalla ja napsauta muiden valittavien taulukoiden valitsimia.

  Työkirjan kaikki laskentataulukot

  Napsauta taulukonvalitsinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Valitse kaikki taulukot, kun pikavalikko tulee näkyviin.

  Vihje    Kun olet valinnut useita laskentataulukoita, taulukon yläreunan otsikkorivillä näkyy teksti [Ryhmä]. Voit peruuttaa usean samasta työkirjasta valitun laskentataulukon valinnan napsauttamalla mitä tahansa valintaan sisältymätöntä taulukkoa. Jos näkyvissä ei ole yhtään valitsematonta taulukkoa, napsauta valitun taulukon valitsinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Pura taulukoiden ryhmittely.

 2. Valitse Sivun asettelu -välilehden Sivun asetukset -ryhmästä Reunukset.

  Sivun asettelu -välilehden Sivun asetukset -ryhmä

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat käyttää esimääritettyjä reunuksia, valitse Normaali, Leveä tai Kapea.

   Vihje  Jos olet aiemmin käyttänyt mukautettua reunusasetusta, se on käytettävissä esimääritettynä reunusasetuksena Viimeisin mukautettu asetus.

  • Jos haluat määrittää mukautetut sivun reunukset, valitse Mukautetut reunukset ja lisää sitten haluamasi reunusarvot Yläreuna-, Alareuna-, Vasen- ja Oikea-ruutuihin.

  • Jos haluat määrittää ylä- tai alatunnisteen reunukset, valitse Mukautetut reunukset ja lisää sitten uusi reunusarvo Ylätunniste- tai Alatunniste-ruutuun. Ylä- tai alatunnisteiden reunusten määrittäminen muuttaa paperin yläreunan etäisyyttä ylätunnisteeseen tai paperin alareunan etäisyyttä alatunnisteeseen.

   Huomautus  Ylä- ja alatunnisteiden asetusten on oltava pienemmät kuin ylä- ja alareunusten asetukset ja suuremmat tai yhtä suuret kuin tulostimen pienin reunusten asetus.

  • Jos haluat keskittää sivun vaaka- tai pystysuunnassa, valitse ensin Mukautetut reunukset ja sitten Keskitä sivulle -kohdasta Vaakasuoraan- tai Pystysuoraan-valintaruutu.

Vihje  Jos haluat nähdä, miltä uudet reunukset näyttävät tulostetussa laskentataulukossa, valitse Sivun asetukset -valintaikkunan Reunukset-välilehdestä Esikatselu. Voit muuttaa reunuksia esikatselussa valitsemalla ikkunan oikeasta alakulmasta Näytä reunukset -valintaruudun ja vetämällä sitten sivun vasemmassa ja oikeassa reunassa tai ylä- tai alareunassa olevia mustia reunuskahvoja.

Huomautus    Laskentataulukolle määrittämäsi sivun reunukset tallentuvat kyseisen laskentataulukon yhteyteen, kun tallennat työkirjan. Uusien työkirjojen oletusarvoisia sivun reunuksia ei voi muuttaa.

Käyttö: Excel 2010, Excel 2007, Excel 2016 Preview, Excel Starter, Excel 2013Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kyllä Ei

Miten voimme parantaa?

255 merkkiä jäljellä

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!

Tukiresurssit

Vaihda kieli