Sivun julkaisuasettelujen mukauttaminen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Sivujen julkaisuasettelut ovat täysin mukautettavissa Microsoft Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa. Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka voit nopeasti avata sivun asettelun Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa ja lisätä mukautettua sisältöä. Tässä artikkelissa kerrotaan myös, kuinka voit lisätä sivukenttiä ja sisältökenttiä, joiden avulla sisällön omistajat voivat lisätä sisältöä selaimen kautta.

Tärkeää: Jotta voit luoda sivun julkaisuasettelun, sinun on käsiteltävä palvelimessa, jossa on käytössä Microsoft Office SharePoint Server 2007, sijaitsevaa sivustoa, ja julkaiseminen on oltava otettu käyttöön sivustokokoelman ylätason sivustossa. Jotta voit luoda sisältötyyppejä (joilla määrität julkaisusivun sisällön), sinulla on myös oltava kyseisen ylätason sivuston sisällön kirjoitusoikeudet. Jos et voi luoda sivun asettelua, ota yhteys palvelimen järjestelmänvalvojaan.

Tämän artikkelin sisältö

Sivun asettelu-ominaisuudet

Avaa sivuasettelun muokkaamista varten

Mukautetun sisällön lisääminen sivun asettelu

Lisää page-kenttä

Sisällön kentän lisääminen

Sivun asettelu

Kun otat julkaisemisen käyttöön ja määrität sivun asetteluja, sisällön omistajat voivat käyttää asetteluja Web-sivujen luomiseen Office SharePoint Server 2007 -sivustossa pelkän selaimen avulla. Sivun asettelut ovat sivumalleja, jotka määrittävät sivun ulkoasun, käytettävissä olevat sivukentät ja sisältökentät sekä elementit, joiden tulee olla sivulla (kuten luettelot ja kirjastot). Voit esimerkiksi määrittää yhden sivun asettelun matkaraporteille, toisen sivun asettelun uutiskirjeartikkeleille ja kolmannen sivun asettelun suunnitelmien päivityksille. Käyttöoikeuden omaavat käyttäjät voivat sitten luoda näihin sivun asetteluihin perustuvia uusia julkaisusivuja, ja määritetyn tyyppisen sisällön sisältävät uudet sivut noudattavat yhdenmukaista muotoa.

Julkaiseminen Office SharePoint Server 2007 -ohjelmassa automatisoi työnkulkuprosessin ja helpottaa julkaisusivuun perustuvien uusien sivujen luomista selaimessa. Sivun luomisen ja muokkaamisen jälkeen sisällön omistaja lähettää sivun tarkistukseen. Kun tarkistaja hyväksyy artikkelin ja julkaisee sen, sivu näytetään sivustossa muille käyttäjille.

Sivun asettelun luomisen jälkeen voit mukauttaa sen täysin Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmalla.

Lisätietoja julkaisusivuston sivujen ja sisältötyyppejä on artikkelissa Create lisääminen julkaisusivun asetteluun.

Sivun alkuun

Sivun asettelun avaaminen muokkausta varten

Sivun asettelusta luodun sivun tarkastelemisen ja julkaisemisen aikana saatat joskus huomata jotakin, jonka takia haluat muuttaa pohjana olevaa sivun asettelua. Kaikki sivustossa olevat julkaisusivut tallennetaan sivustokohtaiseen Sivut-asiakirjakirjastoon, jossa voit määrittää, mitä sivun asettelua on käytetty kunkin sivun luomiseen.

 1. Siirry selaimessa sivustoon ja valitse Sivuston toiminnot -valikosta Näytä sivuston kaikki sisältö. Valitse sitten Sivut-asiakirjakirjasto.

  Tai voit siirtyä suoraan http://your_site/pages/forms/allitems.aspx, missä your_site sivuston, kuten fabrikamweb/rahoitus http://fabrikamweb/finance alisivuston URL-osoite.

  Julkaisuominaisuus luo automaattisesti Sivut-asiakirjakirjaston, joka sisältää sivuston kaikki sivut, jotka on luotu sivun asetteluista. Sivun asettelu -sarakkeesta näet, mitä sivun asettelua on käytetty tietyllä sivulla, ja voit tarkastella sivua selaimessa napsauttamalla linkkiä.

 2. Avaa sivun asettelu, jota haluat mukauttaa Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa, tekemällä jompikumpi seuraavista:

  • Napsauta sivua Sivut-asiakirjakirjastossa ja valitse sitten Muokkaa Microsoft Office SharePoint Designerissa. Valitse pyydettäessä Muokkaa sivun asettelua.

  • Siirry selaamalla sivustokokoelman ylätason sivuston pääsivuvalikoimaan, joka sisältää kaikki sivustokokoelmassa käytettävissä olevat sivun asettelut. Valitse Sivuston toiminnot -valikosta Sivuston asetukset ja valitse sitten Muokkaa kaikkia sivuston asetuksia. Valitse Galleriat-kohdasta Perustyylisivut ja sivuasettelut. Valitse haluamasi sivun asettelu ja valitse sitten Muokkaa Microsoft Office SharePoint Designerissa.

   Tai voit siirtyä suoraan http://your_top_level_site/_catalogs/masterpage/page_layout_file_name, missä your_top_level_site sivuston, kuten fabrikam ylimmän tason sivuston http://fabrikam-sivuston URL-osoite. Tätä URL-Osoitetta ilmoittaa, että sivuasettelu sijaitsee perustyylisivuun -kansioon, joka sijaitsee ylimmän tason sivuston _catalogs -kansiossa. Tätä URL-Osoitetta ilmaisee myös, että sinulla on oltava oikeudet, voit avata ja muokata pääsivustoon halutaan muuttaa sivun asettelua.

Sivun alkuun

Mukautetun sisällön lisääminen sivun asetteluun

Kun olet avannut sivun asettelun muokkausta varten Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa, voit muokata sitä, kuten mitä tahansa muuta perustyylisivuun liitettyä sivua. Kun lisäät mukautettua sisältöä sivun asetteluun, kyseinen sisältö näkyy kaikilla julkaisusivuilla, jotka on luotu myöhemmin kyseisestä sivun asettelusta.

 1. Kun sivun asettelu on avoinna SharePoint Designerissa, valitse paikkamerkki, johon haluat lisätä sisältöä, napsauta näkyviin tulevaa nuolta ja avaa sitten paikkamerkki muokkausta varten valitsemalla Luo mukautettu sisältö.

  Paikkamerkki, jonka sisältövalikko on aktivoituna

 2. Nyt voit muokata sivun tätä osaa ominaisuuksien avulla, joita tavallisesti käytät sivujen muokkaamiseen. Voit esimerkiksi käyttää seuraavia ominaisuuksia:

  • Taulukot    Luo taulukoita sisällön tasaamisen helpottamiseksi valitsemalla Taulukko-valikon Lisää taulukko.

  • Grafiikka    Valitse ja vedä kuvia Kuvat-kansiosta sivun tähän osaan.

  • Teksti    Valitse ja kirjoita sitten kohtaan, missä haluat tekstin näkyvän.

  • Web-osan vyöhyke    Lisää Web-osan vyöhyke, jotta sivustossa vierailevat henkilöt voivat lisätä tai poistaa Web-osia, kuten asiakirjakirjastojen ja luetteloiden näkymiä.

  • Web-osat    Lisää sivulle esimerkiksi asiakirjakirjastojen ja luetteloiden näkymiä.

 3. Tallenna sivu valitsemalla Tiedosto-valikosta Tallenna. Voit vaihtoehtoisesti painaa CTRL+S.

Sivun alkuun

Sivukentän lisääminen

Julkaiseminen Office SharePoint Server 2007 -ohjelmassa on järjestelmä, jossa Web-sisältöä siirretään luonnosvaiheesta hyväksynnän kautta julkaistavaksi. Jos olet vastuussa Web-sisällön luomisesta, haluat ehkä näyttää Web-sivulla tietoja itse Web-sivulta. Jos olet esimerkiksi vastuussa uutissivustosta, haluat ehkä näyttää artikkelisivulla artikkelin sisällön lisäksi myös yhteyshenkilön tai tiedoston nimen tai päivämäärän, jona artikkeli on määrä julkaista tai poistaa sivustosta. Saat kaikki nämä aikaan lisäämällä sivun asetteluun sivukenttiä.

Voit myös käyttää sivukenttiä, jotta sisältöavustajat voivat kirjoittaa tietoja kyseisiin kenttiin selaimen kautta. Julkaisemisella voit esimerkiksi määrittää ajoituksen alkamispäivämäärän, jotta voit määrittää, milloin sivu tulee julkaista. Voit myös määrittää ajoituksen päättymispäivämäärän, jotta voit määrittää, milloin sivu ei enää näy sivustossa. Koska ajoituksen alkamis- ja päättymispäivämäärä ovat sivukenttiä, jotka voit lisätä sivulle, sisällön omistaja voi muuttaa näitä päivämääriä selaimen kautta heti tapahtuvaa julkaisemisjärjestelmän ajoitusmoduulille päivittämistä varten. Lisäämällä haluamasi kentät sisältötyyppiin, johon sivun asettelu on liitetty, ja lisäämällä sitten kyseiset sivukentät sivun asetteluun, voit nopeasti luoda tavan, jolla sisällön omistajat voivat lisätä yksilöllistä sisältöä kullekin julkaisusivulle.

Seuraavassa kuvassa esitetään sarakkeet sivun asettelun sisältötyypille selaimessa. Kyseisen sisältötyypin sarakkeet näkyvät kenttinä Office SharePoint Designer 2007 -ohjelman työkaluryhmässä.

Sivun asettelun tyypin tietojen ja näytettyjen kenttien välinen suhde

Lisää sivukenttiä sivun asettelun muokattaviin alueisiin noudattamalla seuraavia ohjeita:

 1. Kun sivun asettelu on avoinna SharePoint Designerissa, valitse paikkamerkki, johon haluat lisätä sisältöä, napsauta näkyviin tulevaa nuolta ja avaa sitten paikkamerkki muokkausta varten valitsemalla Luo mukautettu sisältö.

  Huomautus: Kun luot taulukkoa, jonka haluat lisätä aiemmin luodulle sivulle, taulukko on joskus helpompi luoda ensin tyhjälle sivulle. Siten saat määritettyä tietojen muotoilun ja rakenteen juuri sellaiseksi kuin haluat. Sen jälkeen voit kopioida taulukon ja liittää sen paikkamerkkiin sivulla, jossa haluat julkaista sen. Lisää sitten sivukentät taulukon varattuihin kenttiin noudattamalla jäljellä olevia vaiheita.

 2. Jos työkaluryhmä ei ole näkyvissä, valitse Tehtäväruudut-valikosta Työkaluryhmä.

 3. Vedä sivukenttä, jonka haluat lisätä, muokattavaan alueeseen Sivukentät-osasta.

  Ohjausobjekti lisätään sivulle.

  Huomautus: Jos työkaluryhmän Sivukentät-osan kohteet eivät ole näkyvissä, se johtuu luultavasti siitä, ettet muokkaa sivun asettelua. Sivukentät ja sisältökentät ovat käytettävissä vain sivun asetteluissa.

Sivun alkuun

Sisältökentän lisääminen

Voit myös näyttää tietoja sisällöstä (metatietoja), jotka olet lisännyt sivun asetteluun käyttämällä sisältökenttiä. Esimerkkinä on edelleen uutissivusto: Jos sivun asettelu sisältää kentän artikkelin tekstiosaa varten, voit lisätä kyseisen kentän yhteydessä myös toisen kentän, joka näyttää sen päivämäärän ja kellonajan, jolloin artikkelin tekstiosaa on viimeksi muokattu. Tämä tehdään lisäämällä sivun asetteluun sisältökenttä. Voit lisätä sisältökentän sivun asetteluun seuraavasti:

 1. Kun sivun asettelu on avoinna SharePoint Designerissa, valitse paikkamerkki, johon haluat lisätä sisältöä, napsauta näkyviin tulevaa nuolta ja avaa sitten paikkamerkki muokkausta varten valitsemalla Luo mukautettu sisältö.

  Huomautus: Kun luot taulukkoa, jonka haluat lisätä aiemmin luodulle sivulle, taulukko on joskus helpompi luoda ensin tyhjälle sivulle. Siten saat määritettyä tietojen muotoilun ja rakenteen juuri sellaiseksi kuin haluat. Sen jälkeen voit kopioida taulukon ja liittää sen paikkamerkkiin sivulla, jossa haluat julkaista sen. Lisää sitten sivukentät taulukon varattuihin kenttiin noudattamalla jäljellä olevia vaiheita.

 2. Jos työkaluryhmä ei ole näkyvissä, valitse Tehtäväruudut-valikosta Työkaluryhmä.

 3. Vedä sisältökenttä, jonka haluat lisätä, muokattavaan alueeseen Sisältökentät-osasta.

  Ohjausobjekti lisätään sivun sisältöön.

  Huomautus: Jos työkaluryhmän Sivukentät-osan kohteet eivät ole näkyvissä, se johtuu luultavasti siitä, ettet muokkaa sivun asettelua. Sivukentät ja sisältökentät ovat käytettävissä vain sivun asetteluissa.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×