Office
Kirjaudu sisään

Sivuhahmonnuksen parantaminen tulostusvälimuistin määrittämisellä

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Jos sivustossasi on paljon kävijöitä, voit parantaa sivuston tehokkuutta määrittämällä useimmin käytetyt sivut tallentumaan tulostusvälimuistiin.

Huomautus: Jos haluat käyttää tulostukseen tallentamisesta välimuistiin, julkaiseminen-ominaisuus on otettava käyttöön sivustossa.

Sisältö

Lisätietoja sivun uudet ominaisuudet

Luo uusi välimuistiprofiili

Sivujen tulostusvälimuistiasetusten määrittäminen sivustokokoelman määrittäminen

Sivujen tulostusvälimuistiasetusten määrittäminen sivustotasolla

Sivujen tulostusvälimuistiasetusten määrittäminen sivun asettelujen määrittäminen

Tietoja sivujen tallentamisesta tulostusvälimuistiin

Sivujen tallentaminen tulostusvälimuistiin tallentaa valitun sivun kaikkien ohjausobjektien hahmonnetun sisällön lisäksi useita eri versioita tästä esihahmonnetusta sivusta. Voit määrittää sivujen tulostusvälimuistin asetukset sivustokokoelman, sivuston ja yksittäisten sivuasettelujen tasolla. Sivujen tulostusvälimuisti on oletusarvoisesti pois käytöstä.

Kun sivu hahmonnetaan ensimmäisen kerran tiettyyn käyttäjäluokkaan kuuluvalle käyttäjälle, samaan luokkaan kuuluva sivu latautuu jokaisella tarkastelukerralla edellistä nopeammin, koska .aspx-sivussa olevia ohjausobjekteja ei tarvitse suorittaa uudelleen HTML-sisällön muodostamiseksi. Sivun hahmontamiseen tarvittava aika lyhenee. Sivujen tulostusvälimuisti voi parantaa palvelimen suorituskykyä, koska se vähentää palvelinhallintaan tarvittavia toimia ja tietokantakutsujen määrää.

Ennen kuin päätät, haluatko tehostaa sivujen ja sivujen kohteiden hahmontamista sivujen tulostusvälimuistia käyttämällä, tutustu seuraavaan luetteloon tulostusvälimuistin käyttämisen mahdollisista eduista ja haitoista. Luettelo ei ole täydellinen, vaan asiaan voi liittyä muitakin huomioitavia seikkoja.

Sivujen tulostusvälimuistin käyttämisen edut

Sivujen tulostusvälimuistin käyttämisen haitat

 • Ensimmäisen hahmonnuksen jälkeen kunkin vastaavan sisältöluokan (esimerkiksi sivun tai sivussa olevan kohteen) vastausnopeus suurenee ja viive vastaavasti lyhenee.

 • Ensimmäisen hahmonnuksen jälkeen kunkin palvelimen sivua kohti käyttämä suoritinaika ja energia pienenee.

 • Kukin hahmonnetun sivun tietolähde voi antaa palvelimen käsiteltäväksi useampia WWW-asiakkaita kuin ennen, sillä tulostusvälimuistin käyttäminen vähentää liikennettä.

 • Aina, kun sivupyyntöön vastataan välimuistiin tallennetulla sivun versiolla, palvelimen ei tarvitse tehdä seuraavia toimia:

  • yhteyden muodostaminen tietokantaan sekä .aspx-sivun lähdekoodin ja sivussa mahdollisesti olevien .ascx-ohjausobjektien noutaminen

  • ohjausobjektien lataaminen ja hahmontaminen uudelleen

  • ohjausobjektien mahdollisesti käyttämien tietolähdekyselyjen suorittaminen.

 • Tulostusvälimuistin käyttäminen kuluttaa muistitilaa. Sivun jokainen versio vie osan WWW-asiakkaan muistista.

 • Jos tulostusvälimuistia käytetään usean WWW-edustapalvelimen kanssa, se voi vaikuttaa tietojen yhdenmukaisuuteen. Voit määrittää, ettei välimuistiprofiili tarkista päivityksiä jokaista pyyntöä varten erikseen vaan esimerkiksi päivittää WWW-sivun välimuistiin tallennetun version vasta 60 sekunnin kuluttua siitä, kun alkuperäinen sivu on päivitetty. Jos topologiassa on kaksi WWW-edustapalvelinta ja kuormituksen tasaus on määritetty tietyllä tavalla, sivuston sisällön lukija saattaa havaita epäyhdenmukaisia tietoja, jos pyydetty sivu ensin hahmonnetaan yhdessä palvelimessa ja seuraava pyyntö reititetäänkin toiseen palvelimeen 60 sekunnin kuluessa.

Sivun alkuun

Uuden välimuistiprofiilin luominen

Välimuistiprofiilit kuvaavat kunkin sivujen tulostusvälimuistilajin tiettyjä välimuistiasetuksia. Välimuistiprofiili määrittää seuraavat välimuistiin liittyvät asiat:

 • aika, jonka verran kohteita säilytetään välimuistissa

 • tietoturvan lujittamiskäytäntö

 • asetusten, kuten keston ja muutosten, umpeutuminen

 • välimuistin osiointi käyttö- ja käyttäjäoikeuksien sekä muiden mukautettujen asetusten perusteella.

Koska välimuistiprofiilin voi määrittää keskitetysti sivustokokoelmalle, voit päivittää profiilin yhdessä paikassa, minkä jälkeen muutos otetaan käyttöön koko sivustokokoelmassa. Voit määrittää uusia välimuistiprofiileja vain, jos olet sivustokokoelman järjestelmänvalvoja.

Huomautus: Välimuistiprofiilit määrittävät sellaisen sivukokoelman, yksittäisen sivuston tai perustyylisivun sivujen tulostusvälimuistin toiminnan, jossa välimuistiprofiilit otetaan käyttöön.

 1. Siirry sivustokokoelman pääsivuston aloitussivuun.

 2. Valitse Sivuston toiminnot valikosta Painikkeen kuva , Sivuston asetukset.

 3. Valitse Sivustokokoelman hallinta -kohdasta Sivustokokoelman välimuistiprofiilit.

 4. Valitse Välimuistiprofiilit-sivusta Lisää uusi kohde.

 5. Kirjoita Otsikko-osaan uuden välimuistiprofiilin otsikko.

 6. Kirjoita Näyttönimi-osaan välimuistiprofiilin nimi.

  Näyttönimi tulee näkyviin sivuston ja sivujen asettelujen omistajien käytettävissä olevien välimuistiprofiilien luetteloon.

 7. Kirjoita Näytä kuvaus ‑osaan kuvaus välimuistiprofiilin käyttötarkoituksesta.

 8. Valitse Tee käyttöoikeusluettelotarkistus ‑osasta valintaruutu, joka varmistaa, että kaikkien välimuistin kohteiden tietoturva on kunnossa.

  Vaikka voit poistaa valintaruudun valinnan ja näin nopeuttaa järjestelmän toimintaa, tämä tulee tehdä vain sellaisille sivustoille tai sivujen asetteluille, joiden tiedot eivät edellytä tietoturvan lujittamista.

 9. Ota välimuisti käyttöön valitsemalla Käytössä-osan valintaruutu.

 10. Kirjoita Kesto-osaan sekuntimäärä, jonka välimuistissa oleva versio on käytettävissä.

 11. Valitse Tarkista muutokset ‑osassa valintaruutu, jos haluat vahvistaa kunkin sivupyynnön yhteydessä, että sivusto ei ole muuttunut, ja tyhjentää välimuistin, jos sivustoon tehdään muutoksia.

  Vaikka voit poistaa valintaruudun valinnan ja näin parantaa järjestelmän suorituskykyä, valinnan poistaminen tarkoittaa, että järjestelmä ei tarkista sivustoon tehtyjä päivityksiä Kesto-osassa määritettynä aikana. Tämä voi johtaa siihen, että käyttäjät eivät näe uusimpia tietoja.

 12. Kirjoita mukautettu parametri Muuta mukautetun parametrin mukaan -osassa HttpCachePolicy.SetVaryByCustom ASP.NET 2.0 määritetyn mukaisesti.

  Huomautus: Lisätietoja parametrit tähän ja seuraavissa vaiheissa viittaavat .NET Framework-luokkakirjasto MSDN-sivuston.

 13. Kirjoita mukautettu parametri Muuta HTTP-otsikon mukaan -osassa HttpCachePolicy.VaryByHeaders ASP .NET 2.0 määritetyn mukaisesti.

 14. Kirjoita Muuta kyselyparametri mukaan -osassa kyselyn parametri HttpCachePolicy.VaryByParams ASP .NET 2.0 määritetyn mukaisesti.

 15. Valitse Muuta käyttöoikeuksien mukaan -osan valintaruutu, jotta voit varmistua siitä, että käyttäjillä on oltava identtiset voimassa olevat käyttöoikeudet kaikkiin suojattaviin objekteihin, jotta he voivat tarkastella samaa välimuistissa olevaa sivua kuin muut käyttäjät.

 16. Valitse välimuistin määritetyn mukaisesti HttpCacheability ASP .NET 2.0 välimuistin -osassa.

 17. Valitse Turvallinen todennettua käyttöä varten ‑osassa niiden käytäntöjen valintaruutu, jotka järjestelmänvalvojat ja sivujen asettelujen suunnittelijat voivat ottaa käyttöön todennetuissa käyttötilanteissa.

 18. Valitse Salli kirjoittajien tarkastella välimuistissa olevaa sisältöä ‑osan valintaruutu, jos haluat ohittaa normaalin toiminnan, jolla muokkausoikeuksia käyttävät henkilöt tallentavat sivunsa välimuistiin.

  Ota tämä toimintatapa käyttöön, jos tiedät, että sivu julkaistaan, mutta se ei sisällä mahdollisesti uloskuitattavaa tai luonnosmuodossa olevaa sisältöä, kuten sisältökyselyn WWW-osaa.

 19. Valitse Tallenna.

Sivun alkuun

Sivujen tulostusvälimuistiasetusten määrittäminen sivustokokoelmalle

Vain sivustokokoelman järjestelmänvalvojat voivat määrittää sivustokokoelman sivujen tulostusvälimuistiasetuksia.

 1. Valitse Sivuston toiminnot valikosta Painikkeen kuva , Sivuston asetukset.

 2. Valitse Sivustokokoelman hallinta ‑osasta Sivustokokoelman tulostevälimuisti.

 3. Jos haluat ottaa tulostusvälimuistin käyttöön sivustokokoelmassa, valitse Ota tulostusvälimuisti käyttöön ‑valintaruutu.

  Sivuun tulee näkyviin luettelo välimuistiasetuksista.

 4. Valitse Oletusarvon mukainen sivujen tulostusvälimuistiprofiili ‑osan Anonyymi välimuistiprofiili ‑luettelosta välimuistiprofiili, jota haluat käyttää anonyymeille käyttäjille, ja sitten Todennettu välimuistiprofiili ‑luettelosta välimuistiprofiili, jota haluat käyttää todennetuille käyttäjille.

  Tämä optimoi välimuistin käytön sivustossa sallittujen todennusmenetelmien perusteella. Sivujen tulostusvälimuistiprofiilit vaikuttavat erityisesti portaalijulkaisusivuihin.

 5. Tee Sivujen tulostusvälimuistikäytäntö -osassa vähintään yksi seuraavista toimenpiteistä:

  • Jos haluat määrittää erilaiset välimuistiprofiilit julkaisusivustoille, valitse Julkaisusivustot voivat käyttää eri sivujen tulostusvälimuistiprofiilia -valintaruutu.

  • Jos haluat määrittää erilaiset välimuistiprofiilit sivujen asetteluille, valitse Sivujen asettelut voivat käyttää eri sivujen tulostusvälimuistiprofiilia -valintaruutu.

 6. Jos haluat tuoda näkyviin sivustokokoelman sivujen välimuistia koskevia lisätietoja, valitse Välimuistitietojen virheenkorjaus ‑osasta Ota sivujen välimuistitietojen virheenkorjaus käyttöön ‑valintaruutu.

  Tietoihin sisältyy sivun edellinen hahmontamispäivä ja ‑aika.

 7. Valitse OK.

Sivun alkuun

Sivujen tulostusvälimuistiasetusten määrittäminen sivustotasolla

Voit määrittää julkaisusivuston sivujen tulostusvälimuistiasetukset seuraavassa kerrotulla tavalla. Vain käyttäjät, joilla on täydet käyttöoikeudet sivustoon, voivat määrittää sivujen tulostusvälimuistiasetuksia.

 1. Valitse Sivuston toiminnot valikosta Painikkeen kuva , Sivuston asetukset.

 2. Valitse Sivuston hallinta -kohdasta Sivuston tulostevälimuisti.

 3. Tee Anonyymi välimuistiprofiili -kohdassa jompikumpi seuraavista:

 4. Valitse Peri profiili < profiilinimi >perimään koko sivuston anonyymin profiilin, jonka määritit sivustokokoelman tulostusvälimuistin asetukset-sivulla.

 5. Jos haluat valita jonkin toisen anonyymin sivun välimuistiprofiilin, valitse Valitse sivujen tulostusvälimuistiprofiili.

 6. Tee Todennettu välimuistiprofiili -kohdassa jompikumpi seuraavista:

 7. Jos haluat periä Sivustokokoelmien tulostusvälimuistin asetukset ‑sivussa määritetyn sivustonlaajuisen todennetun profiilin, valitse Peri profiili <profiilin nimi>.

 8. Jos haluat valita erilaisen todennus välimuistin sivun, valitse profiili Valitse sivun tulosteen välimuistiprofiilin .

 9. Ota käyttöön asetus s alisivustot sivustokokoelman, valitse Käytä näitä asetuksia kaikissa alisivustoja valintaruudun valinta.

 10. Valitse OK .

Sivun alkuun

Sivujen tulostusvälimuistiasetusten määrittäminen sivujen asetteluille

Voit määrittää kussakin sivun asettelussa käytettävät todennetut ja anonyymit välimuistiprofiilit seuraavassa kerrotulla tavalla. Sivun asettelujen tulostusvälimuistiasetusten määrittäminen edellyttää vähintään Suunnittelija-oikeuksia sivustoon.

 1. Valitse Sivuston toiminnot valikosta Painikkeen kuva , Sivuston asetukset.

 2. Valitse Valikoimat-kohdasta Perustyylisivut ja sivuasettelut.

 3. Valitse Perustyylisivujen valikoima -sivulta sen sivun asettelun nimi, jossa haluat ottaa välimuistiprofiilin käyttöön, napsauta näkyviin tulevaa nuolta ja valitse sitten Kuittaa ulos.

 4. Valitse sivun asettelu uudelleen, napsauta näkyviin tulevaa nuolta ja valitse sitten Muokkaa ominaisuuksia.

 5. Tee jompikumpi tai molemmat seuraavista toimista:

 6. Valitse Todennettu välimuistiprofiilin todennetut välimuistiprofiilin, jota haluat käyttää sivun asettelu-ruudussa.

 7. Valitse Anonyymi välimuistiprofiilin -ruudussa anonyymi välimuistiprofiilin, jota haluat käyttää sivun asettelu.

  Huomautus: Joissakin sivustoissa, sinun on ehkä saatat joutua valitsemalla Sivun asetteluSisältötyyppi -osasta, ennen kuin näet profiilin välimuistiasetukset.

 8. Valitse Tallenna.

 9. Osoita sisään kuitattavan sivun asettelun nimeä, napsauta näkyviin tulevaa nuolta ja valitse sitten Kuittaa sisään.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×