Sisällysluettelon luominen tai päivittäminen

Voit luoda sisällysluetteloita käyttämällä tekstissä otsikkotyylejä, kuten Otsikko 1, Otsikko 2 ja Otsikko 3, jotka haluat ottaa käyttöön sisällysluettelossa. Microsoft Word etsii otsikot ja lisää tiedostoon sisällysluettelon.

Kun luot sisällysluettelon tällä tavoin, voit päivittää sen automaattisesti, kun tiedostoon tehdään muutoksia.

Microsoft Word 2010 sisältää automaattisten sisällysluettelotyylien valikoiman. Merkitse sisällysluettelon merkinnät ja valitse sitten haluamasi sisällysluettelon tyyli.

Voit myös luoda mukautetun sisällysluettelon valitsemalla haluamasi asetukset ja mukautetut tyylit, jotka olet määrittänyt Sisällysluettelo-valintaikkunassa.

Voit kirjoittaa sisällysluettelon myös manuaalisesti.

Huomautus   Tässä artikkelissa kuvataan sisällysluettelon lisääminen. Artikkelissa ei käsitellä lähdeluetteloita tai kuvaluetteloita.

Sisältö

Sisällysluettelon kirjoittaminen manuaalisesti

Sisällysluettelon luominen automaattisesti

Hakusanojen merkitseminen sisäisten otsikkotyylien avulla

Sisällysluettelon luominen valikoimasta

Mukautetun sisällysluettelon luominen

Sisällysluettelon päivittäminen

Sisällysluettelon poistaminen

Sisällysluettelon kirjoittaminen manuaalisesti

Voit kirjoittaa sisällysluettelon kohdat ja lisätä pisteviivat kohtien ja sivunumeroiden väliin käyttämällä sarkaimia. Nopeampi tapa luoda sisällysluettelo on esitelty kohdassa Sisällysluettelon luominen automaattisesti.

 1. Kirjoita ensimmäinen sisällysluettelon kohta.

 2. Paina SARKAINTA ja kirjoita ensimmäisen kohdan sivunumero.

 3. Valitse sarkainkohdan merkki.

  Huomautus    Jos sarkainkohdan merkkiä ei näy, valitse Aloitus-välilehti ja valitse sitten Kappale-ryhmästä Näytä tai piilota.

 4. Napsauta Sivun asettelu ‑välilehdessä Kappale-valintaikkunan avainta.

 5. Valitse Sarkaimet.

 6. Kirjoita Sarkainkohdan sijainti ‑kohtaan sivunumeron sijainti.

  Huomautus    Jos haluat näkyviin viivaimen, jonka avulla voit kirjoittaa oikeanpuoleisen reunuksen sijainnin, napsauttamalla pystyvierityspalkin yläpäässä olevaa Viivain-painiketta.

 7. Valitse Tasaus-ryhmästä Oikea.

 8. Valitse Täytemerkki-ryhmästä haluamasi vaihtoehto ja valitse sitten OK.

 9. Paina ENTER ja kirjoita sitten seuraava kohta.

 10. Paina SARKAINTA ja kirjoita toisen kohdan sivunumero.

 11. Toista edellä olevia vaiheita, kunnes sisällysluettelo on valmis.

Tärkeää    Jos teet muutoksia tiedoston otsikoihin tai sivuihin, sisällysluettelo täytyy päivittää manuaalisesti.

Sivun alkuun

Sisällysluettelon luominen automaattisesti

Helpoin tapa luoda sisällysluettelo on käyttää sisäisiä otsikkotyyli. Voit luoda myös käytössä oleviin mukautettuihin tyyleihin perustuvan sisällysluettelon. Tai määrittää sisällysluettelon tasot yksittäisten hakusanojen perusteella.

Hakusanojen merkitseminen sisäisten otsikkotyylien avulla

 1. Valitse teksti, jonka haluat lisätä sisällysluetteloon.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Tyylit-ryhmästä haluamasi tyyli.

  Jos esimerkiksi valitsit pääotsikkona käytettävän tekstin, valitse pikatyylien valikoimasta Otsikko 1.

Huomautus   

 • Jos haluamasi tyyli ei ole valikoimassa, laajenna pikatyylien valikoimaa napsauttamalla nuolta.

 • Jos haluttua tyyliä ei ole pikatyylien valikoimassa, avaa Käytä tyylejä -tehtäväruutu painamalla CTRL+VAIHTO+S-näppäinyhdistelmää. Valitse Tyylin nimi -kohdassa haluamasi tyyli.

Sisällysluettelon luominen valikoimasta

Kun olet merkinnyt sisällysluettelon hakusanat, voit luoda sisällysluettelon.

 1. Napsauta kohtaa, johon haluat lisätä sisällysluettelon. Tavallisesti sisällysluettelo lisätään tiedoston alkuun.

 2. Valitse Viittaukset-välilehden Sisällysluettelo-ryhmästä Sisällysluettelo ja valitse sitten haluamasi sisällysluettelolaji.

Huomautus    Voit määrittää enemmän asetuksia,  kuten näytettävien otsikkotasojen määrän,  avaamalla Sisällysluettelo-valintaikkunan valitsemalla Lisää sisällysluettelo. Lisätietoja asetuksista on kohdassa Sisällysluettelon muotoileminen.

Mukautetun sisällysluettelon luominen

 1. Valitse Viittaukset-välilehden Sisällysluettelo-ryhmästä Lisää sisällysluettelo ja valitse sitten Lisää sisällysluettelo.

 2. Voit tehdä Sisällysluettelo-valintaikkunassa seuraavia toimia:

  • Jos haluat muuttaa sisällysluettelossa näytettävien otsikkotasojen määrää, kirjoita haluamasi luku Yleiset-osan Näytä tasot -kohtaan.

  • Jos haluat muuttaa sisällysluettelon ulkoasun, valitse Muotoilut-luettelosta haluamasi muotoilu. Esikatselu- ja Web-esikatselu-alueista näet, miltä valintasi näyttää.

  • Jos haluat vaihtaa tekstin ja sivunumeron välissä olevan viivan tyylin, valitse Täytemerkki-luettelosta haluamasi vaihtoehto.

  • Jos haluat muuttaa tapaa, jolla otsikkotasot näytetään sisällysluettelossa, valitse Muokkaa. Valitse Tyyli-valintaikkunassa muutettava taso ja valitse sitten Muokkaa. Muokkaa tyyliä -valintaikkunassa voit vaihtaa fontin, koon ja sisennyksen.

 3. Voit käyttää sisällysluettelossa mukautettuja tyylejä valitsemalla Asetukset ja toimimalla sitten seuraavasti:

  1. Valitse Käytettävissä olevat tyylit -kohdasta tyyli, jota olet käyttänyt tiedoston otsikkoteksteissä.

  2. Kirjoita Taso-kohdassa tyylin nimen viereen luku 1–9, kun haluat määrittää otsikkotyylin tason.

   Huomautus    Jos haluat käyttää vain mukautettuja tyylejä, poista Otsikko 1 -tyylin kaltaisten sisäisten tyylien tason ilmaisevat numeroarvot.

  3. Lisää kaikki haluamasi otsikkotyylit sisällysluetteloon toistamalla vaiheet 1 ja 2.

  4. Valitse OK.

 4. Valitse sisällysluettelo tiedoston tyypin mukaan:

  1. Tulostettava tiedosto    Jos luot tulostettuna sivuna luettavaksi tarkoitetun tiedoston, valitse sisällysluettelo, joka sisältää kunkin kohdan otsikon ja sivunumeron. Lukijat voivat silloin kääntää haluamansa sivun esiin.

  2. Online-tiedosto    Jos luot online-tilassa Wordissa luettavaksi tarkoitetun tiedoston, voit muotoilla sisällysluettelon kohdat hyperlinkeiksi. Lukijat voivat silloin siirtyä haluamaansa kohtaan napsauttamalla sitä sisällysluettelossa.

Sisällysluettelon päivittäminen

Jos olet lisännyt tai poistanut otsikkoja tai muita sisällysluettelon kohtia tiedostossa, voit nopeasti päivittää sisällysluettelon.

 1. Valitse Viittaukset-välilehden Sisällysluettelo-ryhmästä Päivitä taulukko.

 2. Valitse Päivitä vain sivunumerot tai Päivitä koko luettelo.

Sisällysluettelon poistaminen

 1. Valitse Viitteet-välilehden Sisällysluettelo-ryhmässä Sisällysluettelo.

 2. Valitse Poista sisällysluettelo.

Sivun alkuun

Käyttö: Word 2010Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kyllä Ei

Miten voimme parantaa?

255 merkkiä jäljellä

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!

Tukiresurssit

Vaihda kieli