Sisällysluettelon luominen

Voit luoda sisällysluetteloita valitsemalla otsikkotyylit, kuten Otsikko 1, Otsikko 2 ja Otsikko 3, jotka haluat ottaa käyttöön sisällysluettelossa. Microsoft Office Word etsii valittua tyyliä vastaavat otsikot, muotoilee ja sisentää luettelokohdan otsikkotyyliä käyttämällä ja lisää sitten sisällysluettelon asiakirjaan.

Microsoft Office Word 2007 -ohjelmassa on valikoima, joka sisältää useita sisällysluettelotyylejä. Merkitse sisällysluettelon merkinnät ja valitse sitten haluamasi sisällysluettelon tyyli. Office Word 2007 luo automaattisesti sisällysluettelon merkityistä otsikoista.

Valitse kohta, josta haluat lisätietoja

Sisällysluettelon hakusanojen merkitseminen

Sisällysluettelon luominen

Sisällysluettelon poistaminen

Sisällysluettelon hakusanojen merkitseminen

Helpoin tapa luoda sisällysluettelo on käyttää sisäisiä otsikkotyyli. Voit luoda myös käytössä oleviin mukautettuihin tyyleihin perustuvan sisällysluettelon tai määrittää sisällysluettelon tasot yksittäisten hakusanojen perusteella.

Hakusanojen merkitseminen sisäisten otsikkotyylien avulla

 1. Valitse otsikko, jossa haluat käyttää otsikkotyyliä.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Tyylit-ryhmästä haluamasi tyyli.

  Word Ribbon Image

  Jos esimerkiksi valitsit pääotsikkona käytettävän tekstin, valitse pikatyylien valikoimasta Otsikko 1.

Huomautus   

 • Jos haluamasi tyyli ei ole valikoimassa, laajenna pikatyylien valikoimaa napsauttamalla nuolta.

 • Jos haluamasi tyyli ei ole pikatyylien valikoimassa, avaa Käytä tyylejä -tehtäväruutu painamalla CTRL+VAIHTO+S. Valitse Tyylin nimi -kohdassa haluamasi tyyli.

Yksittäisten hakusanatekstien merkitseminen

Jos haluat lisätä sisällysluetteloon tekstejä, joita ei ole muotoiltu otsikoiksi, voit merkitä yksittäiset hakusanatekstit jäljempänä esitetyllä tavalla.

 1. Valitse teksti, jonka haluat lisätä sisällysluetteloon.

 2. Valitse Viittaukset-välilehden Sisällysluettelo-ryhmästä Lisää teksti.

  Word Ribbon Image

 3. Valitse taso, jolla haluat merkitä valinnan. Voit käyttää esimerkiksi Taso 1 -asetusta, kun haluat merkitä sisällysluettelon päätason.

 4. Toista vaiheet 1–3, kunnes olet merkinnyt kaikki yksittäiset tekstit, jotka haluat lisätä sisällysluetteloon.

Sivun alkuun

Sisällysluettelon luominen

Kun olet merkinnyt sisällysluettelon hakusanat, voit luoda sisällysluettelon.

Sisäisiin otsikkotyyleihin perustuvan sisällysluettelon luominen

Käytä tätä menetelmää, jos olet luonut asiakirjan otsikkotyylejä käyttämällä.

 1. Napsauta kohtaa, johon haluat lisätä sisällysluettelon. Tavallisesti sisällysluettelo lisätään asiakirjan alkuun.

 2. Valitse Viittaukset-välilehden Sisällysluettelo-ryhmästä Lisää sisällysluettelo ja valitse sitten haluamasi sisällysluettelolaji.

  Word Ribbon Image

  Huomautus   Kun haluat valita lisäasetuksia, valitse Lisää sisällysluettelo. Näyttöön tulee Sisällysluettelo-valintaikkuna.

Mukautettuihin tyyleihin perustuvan sisällysluettelon luominen

Käytä tätä menetelmää, jos olet määrittänyt otsikot käyttämällä mukautettuja tyylejä. Voit valita tyyliasetukset, joita Word käyttää sisällysluettelon luomiseen.

 1. Napsauta sitä asiakirjan kohtaa, johon haluat lisätä sisällysluettelon.

 2. Valitse Viittaukset-välilehden Sisällysluettelo-ryhmästä Sisällysluettelo ja valitse sitten Lisää sisällysluettelo.

 3. Valitse Asetukset.

 4. Valitse Käytettävissä olevat tyylit -kohdassa tyyli, jota olet käyttänyt asiakirjan otsikkoteksteissä.

 5. Kirjoita Taso-kohdassa tyylin nimen viereen numero 1–9, kun haluat määrittää otsikkotyylin tason.

  Huomautus    Jos haluat käyttää vain mukautettuja tyylejä, poista Otsikko 1 -tyylin kaltaisten sisäisten tyylien tason ilmaisevat numeroarvot.

 6. Lisää kaikki haluamasi otsikkotyylit sisällysluetteloon toistamalla vaiheet 4 ja 5.

 7. Valitse OK.

 8. Valitse sisällysluettelo asiakirjan lajin mukaan:

  • Tulostettava asiakirja    Jos luot tulostettuna sivuna luettavaksi tarkoitetun asiakirjan, valitse sisällysluettelo, joka sisältää kunkin kohdan otsikon ja sivunumeron. Lukijat voivat silloin kääntää haluamansa sivun esiin.

  • Online-asiakirja    Jos luot online-tilassa Wordissa luettavaksi tarkoitetun asiakirjan, voit muotoilla sisällysluettelon kohdat hyperlinkeiksi. Lukijat voivat silloin siirtyä haluamaansa kohtaan napsauttamalla sitä sisällysluettelossa.

 9. Jos haluat käyttää jotakin valmista muotoilua, valitse se Muotoilut-ruudusta.

 10. Valitse muut haluamasi sisällysluettelon asetukset.

Sisällysluettelon päivittäminen

Jos olet lisännyt tai poistanut otsikkoja tai muita sisällysluettelon kohtia asiakirjassa, voit nopeasti päivittää sisällysluettelon.

 1. Valitse Viittaukset-välilehden Sisällysluettelo-ryhmästä Päivitä taulukko.

  Word Ribbon Image

 2. Valitse Päivitä vain sivunumerot tai Päivitä koko luettelo.

Sivun alkuun

Sisällysluettelon poistaminen

 1. Valitse Viitteet-välilehden Sisällysluettelo-ryhmässä Sisällysluettelo.

  Word Ribbon Image

 2. Valitse Poista sisällysluettelo.

Sivun alkuun

Käyttö: Word 2007Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kyllä Ei

Miten voimme parantaa?

255 merkkiä jäljellä

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!

Tukiresurssit

Vaihda kieli