Siirtyminen Skype for Business- ja Lync-asiakasohjelmien käyttöliittymien välillä

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Skype for Business Online -palvelua käyttävät organisaatiot voivat valita Skype for Business -asiakasohjelman käyttäjille joko Skype for Business- tai Skype for Business (Lync) -käyttöliittymän. Valinnan voi tehdä Office 365:n PowerShell-etäistunnon avulla. Oletusasetus on Skype for Business -käyttöliittymä. Jos haluat mieluummin käyttää Lync-asiakaskokemusta, voit näyttää Lync-käyttöliittymän hallitsemalla asiakasohjelman toimintaa ensimmäisessä käynnistyksessä tässä artikkelissa olevien vaiheiden mukaisesti.

Huomautus: Lync 2013 -asiakaskokemus ei ole saatavilla Skype for Business 2016 -asiakasversioissa. Ennen kuin yrität määrittää asiakasympäristön käyttämään Lync 2013 -asiakasohjelmaa, tarkista, että asiakasversio ei ala numerolla 16 (esimerkiksi 16.x.x.x).

Vihje: Jos haluat vaihtaa käyttöliittymää helposti etkä halua manuaalinen toimet-kohdassa Microsoft Download Centeristä PowerShell-komentosarja siirtymisen helpottamiseksi.

Käyttäjien Skype for Business -käyttöliittymän vaihtaminen

Skype for Business Online Windows PowerShell-moduulin avulla voit luoda Windows PowerShell-etäistunnon, joka muodostaa yhteyden Skype for Business Online. Tämä moduuli, jota tuetaan vain 64-bittinen tietokoneissa voi ladata Microsoft Download Centeristä osoitteesta Windows PowerShell-moduulin Skype for Business Online. Muita lisätietoja on artikkelissa tietokoneen Skype for Business Online-hallintaliittymä määrittäminen.

Tärkeää: Global-käytäntöasetus ei vaihda niiden käyttäjien käyttöliittymää, joilla on jo käytössä mukautettu käytäntö. Jos haluat vaihtaa käyttöliittymää mukautettua käytäntöä käyttäville käyttäjille, suorita seuraava komento:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Varoitus: ClientPolicyEnableSkypeUI-käytäntö korvaa käyttäjän käytössä olevan mukautetun käytännön.

Jos haluat ottaa Skype for Business -asiakasohjelman käyttöön kaikille organisaation käyttäjille, avaa PowerShell-etäistunto ja kirjoita seuraava komento:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Jos käytännön määritys onnistuu, näet seuraavan tekstin:

PowerShellin: SkypeUIEnabled

Jos haluat ottaa Skype for Business (Lync) -asiakasohjelman käyttöön kaikille organisaation käyttäjille, avaa PowerShell-etäistunto ja kirjoita seuraava komento:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Jos käytännön määritys onnistuu, näet seuraavan tekstin:

PowerShellin: SkypeUIDisabled

Jos haluat ottaa Skype for Business -asiakasohjelman käyttöön yksittäiselle käyttäjälle organisaatiossa, avaa PowerShell-etäistunto ja kirjoita seuraava komento:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Jos käytännön määritys onnistuu, näet seuraavan tekstin:

Skype for Business Online - käyttöliittymän käyttöönotto

Jos haluat ottaa Skype for Business (Lync) -asiakasohjelman käyttöön yksittäiselle käyttäjälle organisaatiossa, avaa PowerShell-etäistunto ja kirjoita seuraava komento:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI -Identity <username>

Jos käytännön määritys onnistuu, näet seuraavan tekstin:

Skype for Business Online – käyttöliittymä poistettu käytöstä

Jos haluat ottaa Skype for Business -asiakasohjelman käyttöön usealle käyttäjälle organisaatiossa, avaa PowerShell-etäistunto ja kirjoita seuraava komento:

$users = @("sip:bob@contoso.com","sip:fred@contoso.com")
$users | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Jos haluat ottaa Skype for Business (Lync) -asiakasohjelman käyttöön usealle käyttäjälle organisaatiossa, avaa PowerShell-etäistunto ja kirjoita seuraava komento:

$users = @("sip:bob@contoso.com","sip:fred@contoso.com")
$users | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Jos haluat ottaa Skype for Business -asiakasohjelman käyttöön tietylle organisaation käyttäjäryhmälle, avaa PowerShell-etäistunto ja kirjoita seuraava komento:

Get-CsOnlineUser -Filter {Department -eq “Sales”} | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Jos haluat ottaa Skype for Business (Lync) -asiakasohjelman käyttöön tietylle organisaation käyttäjäryhmälle, avaa PowerShell-etäistunto ja kirjoita seuraava komento:

Get-CsOnlineUser -Filter {Department -eq “Sales”} | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Huomautukset: Käyttäjän nimi on sen käyttäjätilin nimi, jolle käytäntö määritetään. Käyttäjätilin nimen voi antaa seuraavissa muodoissa:

 • käyttäjän SIP-osoite

 • käyttäjän täydellinen käyttäjätunnus

 • käyttäjän toimialue\käyttäjänimi

 • käyttäjän Active Directory -näyttönimi.

Windows PowerShellin avulla hallita Lync Onlineen

Skype for Business Online -käytäntöasetukset

Tässä taulukossa on käyttöympäristön kuvaus, kun käytäntö määritetään ensimmäisen kerran:

Järjestelmänvalvojan käytäntöasetus

Näytetty käyttöliittymä

Käytäntöä ei ole määritetty.

Käyttäjä jatkaa Skype for Business -asiakasohjelman käyttöliittymän käyttöä.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Käyttäjä jatkaa Skype for Business -asiakasohjelman käyttöliittymän käyttöä.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Käyttäjää pyydetään siirtymään Skype for Business (Lync) -asiakasohjelman käyttöliittymään. Siirtymisen voi tehdä myöhemmin.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Käyttäjä käyttää Skype for Business -asiakasohjelman käyttöliittymää.

Grant-CsClientPolicy-PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI -Identity <username>

Käyttäjää pyydetään siirtymään Skype for Business (Lync) -asiakasohjelman käyttöliittymään. Järjestelmänvalvoja voi muuttaa asetusta myöhemmin niin, että käyttäjä siirretään käyttämään Skype for Business -asiakasohjelman käyttöliittymää.

Tässä taulukossa on käyttöympäristön kuvaus käytännön muutoksen jälkeen:

Järjestelmänvalvojan käytäntöasetus

Skype for Business (Lync) -käyttöliittymä

Skype for Business -käyttöliittymä

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Käyttäjää pyydetään siirtymään Skype for Business -asiakasohjelman käyttöliittymään.

Käyttäjä jatkaa Skype for Business -asiakasohjelman käyttöliittymän käyttöä.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Käyttäjä jatkaa Skype for Business (Lync) -käyttöliittymän käyttöä.

Käyttäjää pyydetään siirtymään Skype for Business (Lync) -asiakasohjelman käyttöliittymään.

Käytäntöä ei ole määritetty.

Käyttäjät eivät näe Skype for Business (Lync) -asiakasohjelman käyttöliittymää, jos käytäntöä ei ole määritetty. Käyttäjät käyttävät aina Skype for Business -asiakasohjelman käyttöliittymää.

Käyttäjä jatkaa Skype for Business -asiakasohjelman käyttöliittymän käyttöä.

Tässä taulukossa näkyvät kaikki mukautetut verkkokäytännöt. Uusien luotujen käytäntöjen avulla järjestelmänvalvojat voivat säilyttää vanhan mukautetun käytännön joustavammin siirtyessään EnableSkypeUI-lippujen välillä. Voit myöntää käyttäjille jonkin alla olevista käytännöistä käyttämällä yllä olevia cmdlet-komentoja.

Käytännön nimi

EnableSkypeUI

ClientPolicyDefaultPhoto

ClientPolicyDefaultPhotoDisableSkypeUI

Epätosi

ClientPolicyNoIMURL

ClientPolicyNoIMURLDisableSkypeUI

Epätosi

ClientPolicyNoIMURLPhoto

ClientPolicyNoIMURLPhotoDisableSkypeUI

Epätosi

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingI

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingDisableSkypeUI

Epätosi

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURL

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLDisableSkypeUI

Epätosi

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLPhoto

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLPhotoDisableSkypeUI

Epätosi

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingPhoto

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingPhotoDisableSkypeUI

Epätosi

Pääset alkuun Windows PowerShellin käytössä tutustumalla seuraaviin artikkeleihin:

Asiakasohjelmien toiminta ensimmäisessä käynnistyksessä

Kun käyttäjät käynnistävät Skype for Businessin ensimmäisen kerran, näkyviin tulee aina Skype for Business -käyttöliittymä, vaikka olisit valinnut Lync-asiakaskokemuksen määrittämällä asiakaskäytännöksi Lync-asiakaskokemuksen (Grant-CsClientPolicy –PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI) edellä kuvatulla tavalla. Usean minuutin jälkeen käyttäjiä pyydetään siirtymään Lync-tilaan.

Jos haluat näyttää Lync-käyttöliittymän, kun käyttäjät käynnistävät Skype for Business -asiakasohjelman ensimmäisen kerran, voit tehdä sen noudattamalla seuraavia ohjeita ennen asiakasohjelman ensimmäistä käynnistystä päivityksen jälkeen:

 1. Noudata tässä artikkelissa aiemmin annettuja ohjeita ja vahvista, että asiakaskäytäntö on määritetty poistamaan Skype for Business -käyttöliittymä käytöstä.

 2. Päivitä käyttäjän tietokoneen järjestelmärekisteri. Tämä kannattaa tehdä ennen kuin Skype for Business -asiakasohjelma käynnistetään ensimmäisen kerran, ja se tehdään vain kerran. Lisätietoa ryhmäkäytäntöobjektin luomisesta, jotta voit päivittää rekisterin toimialueeseen liitetyssä tietokoneessa, on tämän artikkelin myöhemmässä osassa.

  Luo [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]   -avaimessa uusi binaariarvo.

  Arvon nimi -kohdan pitää olla EnableSkypeUI    ja Arvon tiedot -kohdan arvona 00 00 00 00   .

  Avaimen pitäisi näyttää seuraavalta:

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]

  "CanSharePptInCollab"=dword:00000001

  "CanShareOneNoteInCollab"=dword:00000001

  "CanAppShareInCollab"=dword:00000001

  "EnableSkypeUI"=hex:00,00,00,00

Lync-käyttöliittymä tulee nyt näkyviin, kun Skype for Business -asiakasohjelma käynnistetään ensimmäisen kerran.

Aloitusnäytön opetusohjelman näytön hallinta

Kun käyttäjät avaavat Skype for Business -asiakasohjelman, näkyviin tulee oletusarvoisesti aloitusnäyttö ja opetusohjelma 7 Quick tips most people ask for (Seitsemän yleisimmin pyydettyä pikavihjettä). Voit poistaa aloitusnäytön näyttämisen käytöstä, mutta silti mahdollistaa opetusohjelman käytön lisäämällä asiakastietokoneeseen seuraavan rekisteriarvon:

Luo [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync]   -avaimessa uusi DWORD (32-bittinen) -arvo   . Arvon nimi    -kohdan pitää olla IsBasicTutorialSeenByUser    ja Arvon tiedot    -kohdan arvona 1   .

Avaimen pitäisi näyttää seuraavalta:

"IsBasicTutorialSeenByUser"=dword:00000001

Opetusohjelman poistaminen käytöstä

Jos et halua, että käyttäjät voivat käyttää opetusohjelmaa, voit poistaa sen käytöstä seuraavalla rekisteriarvolla:

Luo [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync]   -avaimessa uusi DWORD (32-bittinen) -arvo   . Arvon nimi    -kohdan pitää olla TutorialFeatureEnabled    ja Arvon tiedot    -kohdan arvona 0   .

"TutorialFeatureEnabled"=dword:00000000

Voit ottaa opetusohjelman uudelleen käyttöön määrittämällä Arvot tiedot    -kohdan arvoksi 1   .

Rekisterin muokkaaminen toimialueeseen liitetyssä tietokoneessa ryhmäkäytäntöobjektin luonnin avulla

Rekisterin päivitys, jotta Lync-asiakaskokemus näytetään, kun Skype for Business -asiakasohjelma käynnistetään ensimmäisen kerran, tulee tehdä vain kerran. Jos päivität rekisterin ryhmäkäytäntöobjektin avulla, sinun pitää luoda uusi arvo määrittämällä objekti arvon tietojen päivittämisen sijaan. Kun ryhmäkäytäntöobjekti on käytössä ja uutta arvoa ei ole olemassa, ryhmäkäytäntöobjekti luo sen ja määrittää Arvon tiedot -kohdan arvoksi 0.

Seuraavassa kerrotaan, miten voit muokata rekisteriä niin, että Lync-asiakaskokemus tulee näkyviin, kun Skype for Business käynnistetään ensimmäisen kerran. Tämän menettelyn avulla voit myös päivittää rekisterin poistamaan aloitusnäytön opetusohjelman käytöstä aiemmin kuvatulla tavalla.

Luo Ryhmäkäytäntöobjekti

 1. Käynnistä ryhmäkäytäntöjen hallintakonsoli.

  Lisätietoja Ryhmäkäytäntöjen hallintakonsoli käyttämisestä on artikkelissa Ryhmäkäytäntöjen hallintakonsoli.

 2. Napsauta Ryhmäkäytäntöobjektit-solmua hiiren kakkospainikkeella ja valitse valikossa Uusi.

 3. Kirjoita ryhmäkäytäntöobjektin nimi Uusi ryhmäkäytäntöobjekti -valintaikkunaan, esimerkiksi MakeLyncDefaultUI, ja valitse sitten OK.

 4. Napsauta uutta, juuri luomaasi ryhmäkäytäntöobjektia hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten valikossa Muokkaa.

 5. Valitse RyhmäkäytäntöobjektieditorissaKäyttäjäasetukset, Asetukset ja Windows-asetukset ja valitse sitten Rekisteri-solmu.

 6. Napsauta Rekisteri-solmua hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Uusi > Rekisterikohde.

 7. Päivitä seuraavat tiedot New Registry Properties (Uudet rekisteröintiominaisuudet) -valintaikkunassa:

  Kenttä

  Valittava tai kirjoitettava arvo

  Toiminto

  Luo

  Rakenne

  HKEY_CURRENT_USER

  Avainpolku

  Software\Microsoft\Office\Lync

  Arvon nimi

  EnableSkypeUI

  Arvon tyyppi

  REG_BINARY

  Arvon tiedot

  00000000

 8. Tallenna muutokset valitsemalla OK ja sulje sitten ryhmäkäytäntöobjekti.

Seuraavaksi sinun pitää linkittää luomasi ryhmäkäytäntöobjekti käyttäjäryhmään, jolle haluat määrittää käytännön, kuten OU.

Määritä käytäntö Ryhmäkäytäntöobjekti avulla

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella ryhmäkäytäntöjen hallintakonsolissa sitä OU:ta, jolle haluat määrittää käytännön, ja valitse sitten Link to an existing GPO (Linkitä olemassa olevaan ryhmäkäytäntöobjektiin).

 2. Valitse Ryhmäkäytäntöobjektin valitseminen -valintaikkunassa luomasi ryhmäkäytäntöobjekti ja valitse sitten OK.

 3. Avaa kohdekäyttäjän tietokoneessa komentokehote ja kirjoita seuraava komento:

  gpupdate /target:user   

  Ryhmäkäytäntöobjektin käyttöönoton aikana näkyviin tulee sanoma "Päivitetään käytäntöä...". Kun päivitys on valmis, näkyviin tulee sanoma "Käyttäjäkäytännön päivittäminen on suoritettu loppuun onnistuneesti".

 4. Kirjoita komentokehotteeseen seuraava komento:

  gpresult /r   

  Alla pitäisi näkyä "Assigned Group Policy Objects" (Määritetyt ryhmäkäytäntöobjektit) sekä luomasi ryhmäkäytäntöobjektin nimi.

Voit myös tutkia rekisterin ja tarkistaa, että ryhmäkäytäntöobjekti on päivittänyt rekisterin onnistuneesti käyttäjän tietokoneessa. Avaa rekisterieditori ja siirry [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]   -avaimeen. Jos ryhmäkäytäntöobjekti päivitti rekisterin onnistuneesti, näkyvissä on EnableSkypeUI-niminen arvo, jonka arvo on 0.

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×