Siirron arviointitarkistus: Pitkät OneDrive-URL-osoitteet

Opi korjaamaan pitkien OneDrive-URL-osoitteiden ongelmia siirron aikana.

Yleistä

Kun siirrät OneDrive-sivuston lähteestä kohdeympäristöön, OneDrive-URL-osoitteen muoto muuttuu. Lähdeympäristössä OneDrive-sivustot ovat muodossa https://onedrive.contoso.com/personal/domain_user. Kohdeympäristössä URL-osoitteen Domain_User-osa muuttuu käyttäjän täydellistä käyttäjätunnusta vastaavaksi. Se näyttää tältä: https://onedrive.contoso.com/personal/user_contoso_com.

Esimerkki:

Jos olet käyttänyt tätä tiedostoa:

https://OneDrive.contoto.com/personal/contoso_bobsmith/Documents/Folder1/Folder2/ProjectA.docx

Tiedoston hakemistonimi on seuraava:

 • Personal/contoso_bobsmith/Documents/Folder1/Folder2

Huomautus: SharePoint-tiedoston hakemistopolussa on 256 merkin rajoitus.

Siirron jälkeen tiedostopolku näyttää seuraavalta.

Personal/bobsmith_contoso_com/Documents/Folder1/Folder2

Huomaa, että URL-osoite on nyt neljä merkkiä pidempi kuin aiemmin. Pituuden muutos voi olla suurempi sen mukaan, miten täydelliset käyttäjätunnukset on muotoiltu yrityksessäsi.

Jos lähdeympäristön edellinen tiedosto oli 255 merkkiä, siirron jälkeen pituus olisi 259 merkkiä, mikä ylittää tietokannan tukeman rajan. Tämä johtaa siihen, että sisältöä ei voi siirtää.

Olemme tunnistaneet 4 eri paikkaa, joissa virheitä todennäköisesti tapahtuu pitkien osoitteiden vuoksi. Tuloksena on 4 erilaista raporttia, jotka koskevat pitkiä osoitteita. Tarkistustulosraportit-osassa käsitellään kukin raportti ja tarvittava korjaus.

Tietojen siirto

Pitkiin URL-osoitteisiin johtava lähdesisällön siirto epäonnistuu. Tämä aiheuttaa siirtotöiden epäonnistumisen, mikä pidentää siirtoprojektia tarpeettomasti.

Tärkeää: Jos sivuston määrityksenä on Ei käyttöoikeutta (lukittu), SharePoint ohittaa sen. Luettelon lukituista sivustokokoelmista näet Lukitut sivustot -tarkistuksen tulosteessa.

Siirron valmistelu

Tutustu raportteihin ja noudata kunkin raportin suositeltua korjausta. Korjaukseen liittyy yleensä sisällön siirtäminen lähemmäs sivustokokoelman päätasoa.

Siirron jälkeen

Vahvista, että sisältö on siirretty.

Tarkistustulosraportit

Tämä tarkistus johtaa 4 kohdetiedostoon. Jokainen tiedosto liittyy tiettyyn pitkän URL-osoitteen ongelmaan, joka aiheuttaa virheitä siirrossa. LongODBUrl-AllDocs-detail.csv   . Tietyn tiedoston polun pituuteen liittyy kaksi rajoitusta:

 • Palvelimen suhteellinen polku tiedoston sisältävään kansioon on enintään 256 merkkiä. Käytetään seuraavaa esimerkkitiedostoa:

  https://OneDrive.contoto.com/Personal/contoso_bobsmith/Documents/Folder1/Folder2/ProjectA.docx

  Hakemiston nimi olisi seuraava: Personal/contoso_bobsmith/Documents/Folder1/Folder2

  Siirron jälkeen tiedostopolku näyttää seuraavalta. Huomaa, että URL-osoite on nyt pidempi kuin aiemmin: Personal/bobsmith_contoso_com/Documents/Folder1/Folder2

 • Palvelimen suhteellinen polku tiedostoon tai kansioon on yhteensä enintään 260 merkkiä. Käytetään seuraavaa esimerkkitiedostoa:

  https://OneDrive.contoto.com/Personal/contoso_bobsmith/Documents/Folder1/Folder2/ProjectA.docx

  Palvelimen suhteellinen polku tiedostoon näyttää seuraavalta: Personal/contoso_bobsmith/Documents/Folder1/Folder2/ProjectA.docx

Jos tämä raportti sisältää tiedostoja, omistajien on siirrettävä tiedostot lyhyempiin polkuihin tai poistettava tiedostot. Esimerkiksi ProjectA.docx voidaan siirtää kansioon suoraan Documents-kohdan alle tai tiedosto voidaan poistaa, jos sitä ei enää tarvita.

Sarake

Kuvaus

SiteId

Yksilöllinen tunniste sivustokokoelmalle, johon siirto vaikuttaa.

SiteURL

URL-osoite sivustokokoelmaan, johon siirto vaikuttaa.

SiteOwner

Sivustokokoelman omistaja.

SiteAdmins

Sivustokokoelman järjestelmänvalvojiksi ilmoitettujen henkilöiden luettelo.

SiteSizeInMB

Sivustokokoelman koko megatavuina [Mt]

NumOfWebs

Sivustokokoelman verkkojen lukumäärä.

ContentDBName

Sivustokokoelmaa isännöivän sisällön tietokannan nimi.

ContentDBServerName

Sisällön tietokantaa isännöivän SQL-palvelimen nimi.

ContentDBSizeInMB

Sivustokokoelmaa isännöivän sisällön tietokannan koko.

LastContentModifiedDate

Päivämäärä/aika, jona sivustokokoelman sisältöä muokattiin.

TotalItemCount

Sivustokokoelmasta löydettyjen kohteiden kokonaismäärä.

Osumat

Sivustokokoelmalle kirjattujen pyyntöjen lukumäärä. Perustuu käytön kirjaamispalvelun tietoihin. Jos käytön kirjaamispalvelu ei ole käytettävissä, rivillä näkyy -.

DistinctUsers

Niiden yksittäisten käyttäjien lukumäärä, jotka ovat käyttäneet sivustokokoelmaa. Perustuu käytön kirjaamispalvelun tietoihin. Jos käytön kirjaamispalvelu ei ole käytettävissä, rivillä näkyy -.

DaysOfUsageData

Niiden päivien lukumäärä, jonka ajan kirjauspalvelu säilyttää tietoja. Tämä antaa tietoa Osumat- sekä DistinctUsers-tietoja varten. Jos tämän ominaisuuden arvo on esimerkiksi 14 päivää, Osumat- ja DistinctUsers-tiedot näytetään viimeisen 14 päivän ajalta.

UPN

Täydellinen käyttäjätunnus, jonka avulla määritettiin URL-osoitteen pituuden ero. Jos UPN on ***, omistajan SharePoint-profiiliin ei ole määritetty täydellistä käyttäjätunnusta. Tällöin käytettiin SharePoint-profiilisäilön UserPrincipalName-arvojen keskipituutta.

URLLengthDifference

URL-osoitteiden määrä kasvaa, kun sivusto nimetään uudelleen.

File

Tiedosto, joka on korjattava.

ScanID

Yksilöllinen tunniste, joka viittaa SharePointin siirron arviointityökalun tiettyyn käyttökertaan.

LongODBUrl-NavNodes-detail.csv    Siirtymissolmujen URL-osoitteiden pituusrajoitus on 260 merkkiä. Tämä voi johtaa URL-kentän enimmäispituuden ylittämiseen.

Sinulla on esimerkiksi OneDrive-sivusto osoitteessa https://OneDrive.contoso.com/personal/contoso_bobsmith. Sivustossa on Raportit-niminen linkki pikakäynnistyksessä ja linkin URL-osoite osoittaa kohteeseen https://onedrive.contoso.com/personal/contoso_bobsmith/documents/folder1/...folderN/Reports. Siirron yhteydessä SharePoint päivittää URL-osoitteen osoittamaan kohteeseen /bobsmith_contoso_com/. URL-osoitteen pidentäminen voi johtaa yli 260 merkin pituuteen, minkä vuoksi siirto epäonnistuu.

Ongelman korjaamiseksi raporttikansio pitäisi siirtää lähelle /documents/-kirjaston päätasoa ja päivittää sen jälkeen pikakäynnistyslinkki. Toinen vaihtoehto on poistaa pikakäynnistyslinkki.

Sarake

Kuvaus

SiteId

Yksilöllinen tunniste sivustokokoelmalle, johon siirto vaikuttaa.

SiteURL

URL-osoite sivustokokoelmaan, johon siirto vaikuttaa.

SiteOwner

Sivustokokoelman omistaja.

SiteAdmins

Sivustokokoelman järjestelmänvalvojiksi ilmoitettujen henkilöiden luettelo.

SiteSizeInMB

Sivustokokoelman koko megatavuina [Mt]

NumOfWebs

Sivustokokoelman verkkojen lukumäärä.

ContentDBName

Sivustokokoelmaa isännöivän sisällön tietokannan nimi.

ContentDBServerName

Sisällön tietokantaa isännöivän SQL-palvelimen nimi.

ContentDBSizeInMB

Sivustokokoelmaa isännöivän sisällön tietokannan koko.

UPN

Täydellinen käyttäjätunnus, jonka avulla määritettiin URL-osoitteen pituuden ero. Jos UPN on ***, omistajan SharePoint-profiiliin ei ole määritetty täydellistä käyttäjätunnusta. Tällöin käytettiin SharePoint-profiilisäilön UserPrincipalName-arvon keskipituutta.

URLLengthDifference

URLLengthDifference URL-osoitteiden määrä kasvaa, kun sivusto nimetään uudelleen.

WebURL

URL-osoite verkkosivustoon, jossa on siirtymissolmu.

NavigationNodeLocation

Siirtymissolmuotsikot, jotka näyttävät, missä siirtymissolmu sijaitsee. Siirtymissolmuja voi olla monella tasolla, ja tämä auttaa virheellisen solmun paikantamisessa.

NavigationNodeTitle

Sen siirtymissolmun otsikko, johon vaikutus kohdistuu.

NavigationNodeURL

URL-osoite, joka on liian pitkä sivuston uudelleennimeämisen jälkeen.

ScanID

Yksilöllinen tunniste, joka viittaa SharePointin siirron arviointityökalun tiettyyn käyttökertaan.

LongODBUrl-Perms-detail.csv    Käyttöoikeudet, jotka on määritetty objektille SharePointissa, jäljitetään kyseisen objektin URL-osoitteella. Jos olet määrittänyt kansion käyttöoikeudet, SharePoint tallentaa suhteellisen polun kansioon. Jos olet määrittänyt kohteen käyttöoikeudet, SharePoint tallentaa palvelimen suhteellisen polun kohteeseen.

Tällöin käyttöoikeuksiin liittyvät URL-osoitteet päivitetään sivuston siirron aikana. Tämä voi johtaa virheisiin, jos uusi URL-osoite on liian pitkä.

Tämä korjataan siirtämällä objekti, jota asia koskee, lähemmäs sivustokokoelman päätasoa. Toinen vaihtoehto on poistaa erilliset käyttöoikeudet raportin kohteista.

Sarake

Kuvaus

SiteId

Yksilöllinen tunniste sivustokokoelmalle, johon siirto vaikuttaa.

SiteURL

URL-osoite sivustokokoelmaan, johon siirto vaikuttaa.

SiteOwner

Sivustokokoelman omistaja.

SiteAdmins

Sivustokokoelman järjestelmänvalvojiksi ilmoitettujen henkilöiden luettelo.

SiteSizeInMB

Sivustokokoelman koko megatavuina [Mt]

NumOfWebs

Sivustokokoelman verkkojen lukumäärä.

ContentDBName

Sivustokokoelmaa isännöivän sisällön tietokannan nimi.

ContentDBServerName

Sisällön tietokantaa isännöivän SQL-palvelimen nimi.

ContentDBSizeInMB

Sivustokokoelmaa isännöivän sisällön tietokannan koko.

UPN

UPN Täydellinen käyttäjätunnus, jonka avulla määritettiin URL-osoitteen pituuden ero. Jos UPN on ***, omistajan SharePoint-profiiliin ei ole määritetty täydellistä käyttäjätunnusta. Tällöin käytettiin SharePoint-profiilisäilön UserPrincipalName-arvon keskipituutta.

URLLengthDifference

URL-osoitteiden määrä kasvaa, kun sivusto nimetään uudelleen.

WebURL

URL-osoite suojattua objektia isännöivään verkkoon.

SecuredObject

Tämä on suojatun objektin URL-osoite, joka on liian pitkä sivuston uudelleennimeämisen jälkeen. Jos lisäät käyttöoikeuksia tiedostoon, tämä on palvelimen suhteellinen polku tiedostoon. Jos lisäät käyttöoikeuksia kansioon, tämä on palvelimen suhteellinen polku kansioon.

ScanID

Yksilöllinen tunniste, joka viittaa SharePointin siirron arviointityökalun tiettyyn käyttökertaan.

LongODBUrl-Deps-detail.csv    Tietyillä tiedostoilla voi olla muita riippuvuuksia. Nämä riippuvuudet jäljitetään URL-osoitteella. Jos riippuvuustieto on liian pitkä siirron aikana, siirto ei onnistu.

Raportissa täytyy ottaa huomioon seuraavat kaksi rajoitusta:

 • FullURL on enintään 260 merkkiä. Tämä on tiedosto, jolla on riippuvuuksia. Jos FullURL on liian pitkä, asian voi korjata joko poistamalla tiedoston tai siirtämällä sen lähemmäs sivustokokoelman päätasoa.

 • DependencyDescription on enintään 270 merkkiä. Tämä on FullURL-osoitteeseen liittyvä riippuvuus. DependencyDescription-ongelman voi korjata joko poistamalla riippuvuuden tai siirtämällä sen lähemmäs sivustokokoelman päätasoa.

Sarake

Kuvaus

SiteId

Yksilöllinen tunniste sivustokokoelmalle, johon siirto vaikuttaa.

SiteURL

URL-osoite sivustokokoelmaan, johon siirto vaikuttaa.

SiteOwner

Sivustokokoelman omistaja.

SiteAdmins

Sivustokokoelman järjestelmänvalvojiksi ilmoitettujen henkilöiden luettelo.

SiteSizeInMB

Sivustokokoelman koko megatavuina [Mt]

NumOfWebs

Sivustokokoelman verkkojen lukumäärä.

ContentDBName

Sivustokokoelmaa isännöivän sisällön tietokannan nimi.

ContentDBServerName

Sisällön tietokantaa isännöivän SQL-palvelimen nimi.

ContentDBSizeInMB

Sivustokokoelmaa isännöivän sisällön tietokannan koko.

UPN

Täydellinen käyttäjätunnus, jonka avulla määritettiin URL-osoitteen pituuden ero. Jos UPN on ***, omistajan SharePoint-profiiliin ei ole määritetty UserPrincipalName-tunnusta. Tällöin käytettiin SharePoint-profiilisäilön UserPrincipalName-arvon keskipituutta.

URLLengthDifference

URL-osoitteiden määrä kasvaa, kun sivusto nimetään uudelleen.

FullURL

URL-osoite tiedostoon, jolla on riippuvuuksia.

DependencyDescription

DependencyDescription Riippuvuuteen liittyvä kuvaus. Tämä voi olla URL-osoite, joka nimetään uudelleen.

ScanID

Yksilöllinen tunniste, joka viittaa SharePointin siirron arviointityökalun tiettyyn käyttökertaan.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×