SiirräTeksti-makrotoiminto

SiirräTeksti-toiminnolla voit tuoda tai viedä tekstiä nykyisen Microsoft Office Access 2007 -tietokanta (.mdb- tai .accdb-tiedoston) tai Microsoft Access -projekti (.adp-tiedoston) ja tekstitiedoston välillä. Voit myös linkki (taulukot) tekstitiedoston tiedot nykyiseen Access-tietokantaan. Kun linkität tekstitiedoston, voit tarkastella tekstitietoja Accessissa, mutta käyttää samalla tietoja vapaasti tekstinkäsittelyohjelmassa. Voit myös tuoda tietoja HTML-tiedoston (*.html) taulukosta tai luettelosta sekä viedä ja linkittää tietoja niihin.

Huomautus: Jos linkität tekstitiedoston tai HTML-tiedoston tietoihin, tiedot ovat Accessissa vain luku -tilassa.

Huomautus: Tätä toimintoa ei sallita, ellei tietokanta ole luotettu. Lisätietoja makrojen ottamisesta käyttöön saat napsauttamalla tämän artikkelin Lisätietoja-kohdan linkkejä.

Määrittäminen

SiirräTeksti-toiminnolla on seuraavat argumentit.

Toiminnon argumentti:

Kuvaus:

Siirtolaji

Suoritettavan siirron laji. Voit tuoda tietoja erotinmerkkejä sisältävä tiedosto tai kiinteäleveyksinen tekstitiedosto tai HTML-tiedostoista, viedä tietoja mainittuihin tiedostoihin sekä linkittää kyseisten tiedostojen tietoihin. Voit myös viedä tietoja Microsoft Office Word 2007 -yhdistämistiedostoon ja luoda kirjeitä, osoitetarroja sekä muita yhdistämisasiakirjoja yhdessä Word-yhdistämisominaisuuden kanssa.

Valitse Makron muodostin -ruudun Toiminnon argumentit -osan Siirtolaji-ruudusta Tuonti, erotinmerkit, Tuonti, kiinteäleveyksinen, Tuonti, HTML, Vienti, erotinmerkit, Vienti, kiinteäleveyksinen, Vienti, HTML, Vienti, yhdistäminen Windows Word -asiakirjaan, Linkittäminen, erotinmerkit, Linkittäminen, kiinteäleveyksinen tai Linkittäminen, HTML. Oletusasetus on Tuonti, erotinmerkit.

Huomautus: Access-projekti (.adp) tukee vain Tuonti, erotinmerkit-, Tuonti, kiinteäleveyksinen-, Vienti, erotinmerkit-, Vienti, kiinteäleveyksinen- ja Vienti, yhdistäminen Windows Word -asiakirjaan -siirtolajeja.

Määrityksen nimi

Tekstitiedoston tuonti- tai linkitysmäärityksen nimi. Kun kyseessä on kiinteäleveyksinen tekstitiedosto, määritä argumentti tai käytä rakenne-tiedostoa. Se täytyy tallentaa samaan kansioon kuin tuotu tai linkitetty tekstitiedosto.

Voit luoda tekstitiedoston tuomis- tai linkittämismäärityksen seuraavasti:

  1. Valitse Ulkoiset tiedot -välilehden Tuo-ryhmästä Tekstitiedosto.

  2. Lisää lähdetekstitiedoston polku Nouda ulkoiset tiedot -valintaikkunan Tiedostonimi-ruutuun.

  3. Napsauta asetusta, jota haluat käyttää tietojen tallentamisessa (tuominen, liittäminen tai linkittäminen), ja valitse OK.

  4. Valitse Ohjattu tekstin tuominen -valintaikkunassa Lisäasetukset.

  5. Määritä määrityksen asetukset haluamallasi tavalla ja valitse Tallenna nimellä.

  6. Kirjoita määritykselle nimi ja valitse OK.

  7. Aiemmin luotuja määrityksiä voi hallita valitsemalla määritysvalintaikkunassa Määritykset.

  8. Sulje määritysvalintaikkuna valitsemalla OK.

Tämän jälkeen voit kirjoittaa määritysnimen tähän argumenttiin aina, kun haluat tuoda tai viedä saman tyyppisen tekstitiedoston.

Erotinmerkkejä sisältäviä tekstitiedostoja voi tuoda, viedä ja linkittää kirjoittamatta tälle argumentille määritysnimeä. Tällöin Access käyttää ohjatun toiminnon valintaikkunan oletusasetuksia. Access käyttää yhdistämistiedostoissa esimääritettyä muotoa, joten tälle argumentille ei tarvitse kirjoittaa määritysnimeä, kun tämän tyyppisiä tiedostoja viedään. Tuonti-/vientimäärityksiä voi käyttää HTML-tiedostojen kanssa, mutta tällöin vain se määrityksen osa merkitsee, joka koskee tietotyypin muotoilua.

Taulukon nimi

Sen Access-taulukon nimi, josta tekstietoja viedään tai johon tekstitietoja tuodaan tai johon linkitetään. Voit myös kirjoittaa sen Access-kysely nimen, josta tietoja on tarkoitus viedä. Tämä on pakollinen argumentti.

Jos valitset Siirtolaji-ruudussa Tuonti, erotinmerkit, Tuonti, kiinteäleveyksinen tai Tuonti, HTML , Access liittää tekstitiedot tähän taulukkoon, jos taulukko on luotu jo aiemmin. Muutoin Access luo tekstitietoja varten uuden taulukon.

Vietäviä tietoja ei voi määrittää SQL-merkkijono/-lauseke, kun SiirräTeksti-toimintoa käytetään. Sen sijaan, että käytät SQL-lausetta, luo kysely ja määritä sitten kyselyn nimi Taulukon nimi -argumenttiin.

Tiedostonimi

Sen tekstitiedoston nimi, josta tietoja tuodaan tai johon tietoja viedään tai linkitetään. Sisällytä nimeen koko polku. Tämä on pakollinen argumentti.

Access luo uuden tekstitiedoston, kun viet tietoja Accessista. Jos tiedostonimi on sama kuin aiemmin luodun tekstitiedoston nimi, Access korvaa aiemmin luodun tekstitiedoston.

Jos haluat tuoda tai linkittää HTML-tiedoston yksittäisen taulukon tai luettelon, voit käyttää HTML-taulukon nimi -argumenttia.

Sisältää kenttien nimet

Määrittää, sisältääkö tekstitiedoston ensimmäinen rivi kenttien nimet. Jos valitset Kyllä, Access käyttää tämän rivin nimiä kenttien niminä Access-taulukossa, kun tekstitietoja tuodaan tai linkitetään. Jos valitset Ei, Access käsittele ensimmäisen rivin normaalina tietorivinä. Oletusasetus on Ei.

Access jättää tämän argumentin huomiotta Windows Wordin yhdistämistiedostoissa, koska kenttien nimien täytyy olla ensimmäisellä rivillä.

Kun Access-taulukko tai -valintakysely viedään erotinmerkkejä sisältävään tai kiinteäleveyksiseen tekstitiedostoon, Access lisää taulukon tai hakukyselyn kenttien nimet tekstitiedoston ensimmäiselle riville, jos olet valinnut tälle argumentille asetuksen Kyllä.

Jos tuot tai linkität kiinteäleveyksisen tekstitiedoston ja valitset tässä ruudussa Kyllä, kenttien nimet täytyy erotella ensimmäisellä rivillä kenttäerottimella, joka on määritetty tuonti-/vientimäärityksessä. Jos viet tietoja kiinteäleveyksiseen tekstitiedostoon ja valitset tälle argumentille asetuksen Kyllä, Access lisää kenttien nimet tekstitiedoston ensimmäiselle riville tätä erotinta käyttäen.

HTML-taulukon nimi

HTML-tiedoston taulukon tai luettelon nimi, joka on tarkoitus tuoda tai linkittää. Tämä argumentti jätetään huomiotta, jos Siirtolaji-argumentin arvoksi on määritetty jokin muu kuin Tuonti, HTML tai Linkittäminen, HTML. Jos tämä argumentti jätetään tyhjäksi, tuotava tai linkitettävä kohde on HTML-tiedoston ensimmäinen taulukko tai luettelo.

HTML-kentän taulukon tai luettelon nimi määräytyy <CAPTION>-tunnisteen tekstin mukaan, jos <CAPTION>-tunniste on käytössä. Jos <CAPTION>-tunnistetta ei ole, nimi määräytyy <TITLE>-tunnisteen tekstin mukaan. Jos useassa taulukossa tai luettelossa on sama nimi, Access erottaa ne lisäämällä kunkin nimen loppuun luvun; esimerkiksi Työntekijät1 ja Työntekijät2.

Koodisivu

koodisivu kanssa käytettävän merkistö nimi.

Huomautuksia

Access-hakukyselyjen tiedot voi viedä tekstitiedostoihin. Access vie kyselyn tulosjoukko ja käsittelee sitä samalla tavalla kuin taulukkoa.

Aiemmin luotuun Access-taulukkoon liitettävien tekstitietojen täytyy olla yhteensopivia taulukon rakenteen kanssa.

  • Jokaisen tekstin kentän täytyy olla samaa kentän tietotyyppi kuin vastaava taulukon kenttä.

  • Kenttien täytyy olla samassa järjestyksessä (paitsi jos Sisältää kenttien nimet -argumentin arvoksi määritetään Kyllä; tällöin tekstin kenttien nimien täytyy vastata taulukon kenttien nimiä).

Tämä toiminto on vastaava kuin toiminto, joka suoritetaan valitsemalla Ulkoiset tiedot -välilehden Tuo- tai Vie-ryhmästä Tekstitiedosto. SiirräTeksti-toiminnon argumentit vastaavat Tekstitiedosto-komennolla käynnistetyn ohjatun toiminnon asetuksia.

tip

Tuonti-/vientimääritykseen tallennetaan tiedot, joita Access tarvitsee voidakseen tuoda, viedä ja linkittää tekstitiedoston. Tallennettujen määritysten avulla voit tuoda, viedä ja linkittää tekstitietoja vastaavanlaisiin tekstitiedostoihin (ja vastaavanlaisista tekstitiedostoista). Jos esimerkiksi myyntiluvut tulevat joka viikko tekstitiedostona pääkoneesta, voit luoda ja tallentaa määrityksen tämän tyyppisiä tietoja varten ja käyttää sitä aina, kun lisäät myyntilukuja Access-tietokantaan.

Huomautus: Jos linkitetystä tekstitiedosta tehdään kysely tai se suodatetaan, kysely tai suodatin kirjainkoon huomioon ottava.

Jos haluat suorittaa SiirräTeksti-toiminnon VBA (Visual Basic for Applications) -moduulissa, käytä DoCmd-objektin TransferText-menetelmää.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×