SharePointin pilviyhdistelmähaun suunnittelu

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

SharePointin pilviyhdistelmähaun käyttöönotto edellyttää tarkkaa suunnittelua. Tämän artikkelin avulla voit suunnitella erittäin luotettavan, turvallisen ja skaalattavan pilviyhdistelmähakuratkaisun.

Millaisia hakupalveluita käyttäjäsi tarvitsevat?

Suunnittele hakuarkkitehtuurisi SharePoint Serverin pilviyhdistelmähakua varten

Miten paikallinen sisältö indeksoidaan?

Miten Active Directory synkronoidaan?

Onko organisaatiollasi luottamuksellista paikallista sisältöä?

Tarkista pilviyhdistelmähaun toimivuus ennen sen käyttäjille tarjoamista

Millaisia hakupalveluita käyttäjäsi tarvitsevat?

Kun olet ottanut pilviyhdistelmähaun käyttöön ja paikallinen sisältösi on indeksoitu kokonaan, Office 365:n hakukeskus näyttää automaattisesti yhdistelmätuloksia Office 365 -indeksistäsi.

Kohdennetut haut: Näillä voit tarkentaa hakuja tiettyihin sisältöihin, esimerkiksi vain videoihin. Jos käytät tällä hetkellä kohdennettua hakua SharePoint Serverin hakukeskuksessa, sinun täytyy luoda se uudelleen Office 365:n SharePoint Onlinen hakukeskuksessa.

Sivustohaku: Nykyinen hakuSharePoint Serverin tiedostokirjastoista lopettaa tulosten palauttamisen, kun siirrät hakuindeksin Office 365:een. Haku toimii nopeiten, kun hakukeskukset ovat samassa ympäristössä kuin hakuindeksi. Hakeminen Office 365:n hakukeskuksesta on siis tehokkaampaa. Jos käyttäjät haluavat tuloksia Office 365:n hakuindeksistä paikallisissa SharePoint-sivustoissa, esimerkiksi SharePoint Server 2010:n nykyisissä ryhmäsivustoissa, voit määrittää haun SharePoint Server 2013:ssa tai SharePoint Server 2016:ssa. Suunnittele SharePoint Server 2013:een tai SharePoint Server 2016:een etätuloslähde, joka hakee tulokset Office 365:n hakuindeksistä, ja suunnittele yhdistelmäkyselyiden käyttö. Koska Office 365:n SharePoint Online käsittelee kyselysi, käyttäjien täytyy käyttää SharePoint Onlinen tukemaa kyselysyntaksia. Saat lisätietoja ohjeartikkeleista Office 365:n tulosten näyttäminen paikallisessa SharePoint Server 2013:ssa pilviyhdistelmähaun avulla ja Office 365:n tulosten näyttäminen paikallisessa SharePoint Server 2016:ssa pilviyhdistelmähaun avulla.

eDiscovery: sinun täytyy määrittää eDiscovery erikseen SharePoint Serverissä, SharePoint Onlinessa ja Office 365:ssä.

Usean sivuston jaettu julkaisuoikeus - usean sivuston jaettu julkaisuoikeus ei ole käytettävissä cloud yhdistelmähaku.

Esikatselut: Kun käyttäjä siirtää hiiren osoittimen Office 365:stä peräisin olevan hakutuloksen kohdalle, toiminto näyttää sisällön tiedot ja sen esikatselun. Tiedot paikallisesta järjestelmästä peräisin olevasta sisällöstä näytetään hakutuloksissa automaattisesti, mutta sinun täytyy määrittää sen esikatselu käyttöön. Suunnittele Office Web Apps Server -palvelinklusteri ja määritä SharePoint Server 2013 käyttämään Office Web Apps Serveriä. Lue ohjeet SharePoint Onlinen paikallisten hakutulosten käyttöönottoon, jos käytät SharePoint Server 2013:a, ja SharePoint Onlinen paikallisten hakutulosten käyttöönottoon, jos käytät SharePoint Server 2016:ta.

Mukautettu käyttäjäkohtainen suodatus - SharePoint Online - Office 365 ei tue mukautettu Käyttäjäkohtainen.

Jotkin SharePoint Serveristä tutut hakutoiminnot voivat toimia eri tavalla pilviyhdistelmähaussa. Suunnittele, miten kerrot näistä eroista käyttäjillesi.

Parhaat valinnat: tämä SharePoint Server 2010:n toiminto. Voit käyttää sen asemesta Office 365:n SharePoint Onlinen kyselysääntöjä.

Mukautetut hakualueet: tämä on SharePoint Server 2010:n toiminto. Voit käyttää sen asemesta Office 365:n SharePoint Onlinen tuloslähteitä.

Hakutulosten nostaminen ja laskeminen: tämä on SharePoint Server 2010:n toiminto. Voit käyttää sen asemesta Office 365:n SharePoint Onlinen tuloslähteitä.

Paikallisten hakutulosten poistaminen: SharePoint Serverin keskitetyssä hallinnassa voit valita hakupalvelusovelluksen ja poistaa kaikki kohteet hakuindeksistä indeksin nollaustoiminnolla. Älä käytä tätä toimintoa pilvihakupalvelusovellukselle, sillä se poistaa indeksointihistorian indeksointitietokannoista, mutta se ei poista paikallisia kohteita Office 365:n indeksistä, koska SharePoint Serverin pilvihakupalvelusovelluksen ja Office 365:n hakuindeksin välillä ei ole suoraa viestintää. Nämä paikalliset kohteet jäävät orvoiksi Office 365:n indeksissä. Jos haluat poistaa kaikki paikalliset metatiedot Office 365:n hakuindeksistä, poista kaikki paikalliset sisältölähteet. Kaikki paikalliset kohteet, jotka jäävät Office 365:n hakuindeksiin prosessin jälkeen ovat orpoja kohteita. Lue ohjeet orpokohteiden poistamiseen.

Jotkin SharePoint Serveristä tutut hakutoiminnot eivät ole käytettävissä pilviyhdistelmähaussa. Suunnittele tämän ilmoittaminen käyttäjille.

Useita vuokraajia SharePoint Server 2013:n tai SharePoint Server 2016:n palvelinklusterissa: SharePoint Server 2013:n tai SharePoint Server 2016:n palvelinklusterin voi liittää vain yhteen vuokraajaan Office 365:n SharePoint Onlinessa, joten SharePoint Online ei voi ylläpitää vuokraajien erottelua usean vuokraajan SharePoint Server 2013- tai SharePoint Server 2016 -palvelinklusterissa.

Mukautettujen kohteiden poiminen: tämä ei ole tuettu toiminto Office 365:n SharePoint Onlinen pilviyhdistelmähaussa.

Sisällön monipuolistamispalvelu: tätä ei tueta Office 365:n SharePoint Onlinen pilviyhdistelmähaussa.

Synonyymisanasto - synonyymisanastot eivät ole käytettävissä cloud yhdistelmähaku, koska SharePoint Online - Office 365 ei tue synonyymisanastot.

Suunnittele hakuarkkitehtuurisi SharePoint Serverin pilviyhdistelmähakua varten

Kun otat pilviyhdistelmähakua käyttöön, sinun täytyy luoda myös pilvihakupalvelusovellus SharePoint Server 2013- tai SharePoint Server 2016 -palvelinklusteriisi. Kun luot tämän pilvihakupalvelusovelluksen, sitä pyörittävään palvelimeen luodaan oletushakuarkkitehtuuri. Jokaisella hakuklusterilla voi olla vain yksi pilvihakupalvelusovellus, mutta niillä voi olla useita hakupalvelusovelluksia sen lisäksi.

Pilviyhdistelmähaun arkkitehtuuri koostuu hakukomponenteista ja -tietokannoista, jotka muodostavat topologian, ja palvelimista, jotka isännöivät topologiaa. Sinun täytyy suunnitella topologiasi indeksointikomponenttien määrä. Lisäksi sinun täytyy suunnitella, mitkä palvelimet isännöivät hakukomponentit ja -tietokannat ja mitä laitteistoja ne vaativat.

Ennen kuin voit käyttäminen, lue Lisätietoja cloud yhdistelmähaku Hakutopologian tutuiksi haku-arkkitehtuuri cloud hybrid hakuja hakuosat.

Vaihe 1: kuinka paljon paikallista sisältöä voin indeksoida Office 365:ssä?

Kunkin 1 TT: n alihallintaan on SharePoint OnlinePoolisen tallennustilaa voit indeksoida 1 miljoona kohteiden paikallisen sisällön Office 365hakuindeksiin. Voit hankkia lisää tilaa niin, että kiintiön, kunnes ohjausobjekti 20 miljoonaa kohteiden raja-arvon. Jos haluat indeksoida paikallisen sisällön yli 20 miljoonaa kohteita, ota yhteyttä Microsoft-tuen niin, että tämä kynnysarvo.

Vaihe 2: millaisen pilvihakuarkkitehtuurin tarvitset?

Suosittelemme, että käytä pilviyhdistelmähaussa oletushakuarkkitehtuuria, jonka saat, kun luot pilvihakupalvelusovelluksen:

Kuva, jossa näkyvät hakuklusterin palvelimet ja hakukomponentit.

Harmaat komponentit eivät ole käytössä pilviyhdistelmähaussa, mutta niiden on silti oltava mukana palvelimissa osoitetulla tavalla. Lue lisätietoja käyttämättömistä komponenteista pilviyhdistelmähaun topologian tiedoista.

Vain paikallisen vain yrityksen haku, kuten skaalata haku-arkkitehtuuri. Tärkein ero on se, että cloud yhdistelmähaku se on vain kiinnostavat indeksoinnin komponentti skaalaaminen. Jos haluat hienosäätää selaaminen, noudata ohjeet selaaminen muuttamiseen yrityksen Hakutopologian suorituskykyä koskevat SharePoint 2013: n (ohjeet selaaminen ilmene cloud yhdistelmähaku). Huomaa, että jos selaat paikallisen sisältöä nopeasti, järjestelmä saattaa rajoita Office 365 hakuindeksin suojaaminen Office 365 vuokraajan käyttöä. Jos haku-arkkitehtuuri on kaksi indeksoinnin osia, tämä on johtaa riittävän ja hyväksyttävä indeksointinopeus.

Vaihe 3: millaiset pilvihakuarkkitehtuurin laitevaatimukset ovat?

Suosittelemme virtuaalikoneita hyödyntävää hakuarkkitehtuuria, mutta voit halutessasi käyttää myös fyysisiä koneita. Lue lisätietoja fyysisten tai virtuaalisten palvelinten käytöstä.

Tästä taulukosta näet jokaisen sovellus- tai tietokantapalvelimen vähimmäislaitteistoresurssivaatimukset:

Palvelin

Isännässä

Tallennustila

RAM-muisti

Suoritin1

Sovelluspalvelin

A

100 Gt

16 Gt

1,8 GHz ja neljä suoritinydintä

Tietokantapalvelin

B

100 Gt

16 Gt

1,8 GHz ja neljä suoritinydintä

1Tämä tarkoittaa suoritinydinten määrää, ei suoritinsäikeiden määrää.

Yllä mainittujen lisäksi voimassa ovat myös seuraavat vaatimukset:

 • Varmista, että jokaisessa isäntäpalvelimessa on tarpeeksi levytilaa Windows Server -käyttöjärjestelmän perusasennukselle ja SharePoint Serverin ohjelmatiedostoille. Isäntäpalvelin tarvitsee vapaata levytilaa myös kirjaamiseen ja virheenkorjaukseen, muistivedosten luomiseen, päivittäiseen käyttöön sekä sivutustiedostolle. Yleensä 80 Gt riittää Windows Server -käyttöjärjestelmälle ja SharePoint Serverin ohjelmatiedostoille.

 • Lisää tallennustilaa kunkin tietokantapalvelimen SQL-lokille. Jos et määritä tietokantapalvelinta varmuuskopioimaan tietokantoja usein, SQL-loki vie paljon tallennustilaa. Saat lisätietoja SQL-tietokantojen suunnittelusta tutustumalla SQL Serverin tallennuksen, kapasiteetin ja määrityksen suunnittelun ohjeisiin (SharePoint Server 2013).

Tapa, jolla päätät jakaa tietoja hakukomponenteista ja käyttöjärjestelmästä tallennusratkaisuun, vaikuttaa hakutehokkuuteen. Alla on annettu hyviä suosituksia:

 • Windows Serverin käyttöjärjestelmätiedostot, SharePoint Serverin ohjelmatiedostot ja lokit kannattaa jakaa kolmeen erilliseen tallennusasemaan tai -osioon, joilla on normaali suorituskyky.

 • Hakukomponenttitiedot kannattaa tallentaa erilliseen tallennusasemaan tai -osioon, jolla on hyvä suorituskyky.

Vihje: Voit määrittää hakukomponenttitiedoille haluamasi sijainnin, kun asennat SharePoint Serverin isäntään. Kaikki isännän tietoja tallentavat hakukomponentit tallentavat tiedot tähän sijaintiin. Jos haluat vaihtaa tätä sijaintia myöhemmin, sinun täytyy asentaa SharePoint Server uudelleen tähän isäntään.

Varmista, että tallennusratkaisu on riittävä nopea huolehtimaan hakukomponenttien ja -tietokantojen liikenteestä. Indeksointitietokanta on ainut pilviyhdistelmähakuarkkitehtuurin komponentti, jolla on IOPS-vaatimuksia. Indeksointitietokanta vaatii keskitasoisen tai hyvän IOPS-suorituskyvyn. Yleensä kuormitus I/O-alijärjestelmille on 10 IOPS:ää per tiedosto per sekunti.

Pilvihakupalvelusovelluksen topologia koostuu samantyyppisistä hakukomponenteista ja -tietokannoista kuin SharePoint Server 2013:n ja SharePoint Server 2016:n vakiohakupalvelusovelluksen topologia. Niissä on kuitenkin joitakin eroja.

Pilviyhdistelmähaun käyttämättömät hakukomponentit ja -palvelimet: pilviyhdistelmähaussa Office 365 käsittelee sisällön, tallentaa indeksi ja käsittelee analyysit. Pilvihakupalvelusovellus ei käytä omaa sisällönkäsittelykomponenttia, indeksointikomponenttia, analyysikäsittelykomponenttia, linkkitietokantaa tai analyysitietokantaan. Nämä komponentit ja tietokannat ovat vapaina.

Pilviyhdistelmähaun hakukomponenttien ja -tietokantojen vuorovaikutus: hakukomponentit ja -tietokannat ovat vuorovaikutuksessa eri tavoin pilvihakupalvelusovelluksen ja vakiohakupalvelusovelluksen topologioissa:

Kuva, jossa näkyvät sisältölähteet, hakuklusteri ja hakukomponentit sekä Office 365. Tieto kulkee sisältölähteistä indeksointikomponentin kautta Office 365:een.
 1. Indeksointikomponentti hakee sisällön paikallisesta klusterista ja lähettää sen Office 365:n hakuindeksiin. Se on vuorovaikutuksessa sisältölähteiden kanssa yhdistimien avulla. Se tallentaa indeksoitavien kohteiden tilapäiset ja historialliset tiedot tavallisen indeksointikomponentin tavoin.

 2. Hakuhallintakomponentti suorittaa järjestelmäprosesseja, jotka ovat pakollisia haun tukemiseksi, aivan kuten tavallisessa hakupalvelusovelluksessa.

 3. Suosittelemme kaikkien hakujen suorittamista Office 365:stä, sillä pilviyhdistelmähaku on optimoitu tähän. Voit kuitenkin määrittää sivustohaun SharePoint Serverissä hakemaan hakutulokset Office 365:n hakuindeksistä. Jos määrität paikallisen sivustokokoelman haun tekemään kyselyitä Office 365:n indeksistä, tämä kyselykäsittelykomponentti välittää kyselyt hakuruudusta Office 365:n indeksiin ja tulokset Office 365:n indeksistä hakuruutuun.

Miten paikallinen sisältö indeksoidaan?

Voit vaikuttaa indeksoinnin tehokkuuteen ja haun ajantasaisuuteen sillä, miten hallitset indeksointeja. Tähän vaikuttaa esimerkiksi se, käytätkö sisältölähteitä tehokkaasti, miten ajoitat indeksoinnit ja millaisia sääntöjä käytä indeksoinnissa. Tutustu SharePoint Server 2013:n indeksoinnin parhaisiin käytäntöihin, sillä paikallisen haun indeksointiohjeet pätevät myös pilviyhdistelmähakuun.

Miten Active Directory synkronoidaan?

Kun paikallinen sisältösi on indeksoitu, jäsennetty ja salattu, myös jokaisen kohteen käyttöoikeusluettelot indeksoidaan. Office 365:n hakuindeksi tallentaa ne yhdessä kohteen kanssa, joten järjestelmän täytyy tunnistaa paikallinen käyttäjä samaksi henkilöksi kuin Office 365:ssä. Kun olet määrittänyt Active Directory -synkronoinnin paikallisen verkon (Windows Server Active Directory) ja Office 365 -vuokraajan (Windows Azure Active Directory) välille, järjestelmä yhdistää ja kääntää käyttöoikeusluettelot oikeille käyttäjille, minkä ansiosta käyttäjät saavat heille räätälöidyt tulokset Office 365:n indeksistä.

Synkronoi aktiivinen kansioita kahdella eri tavalla:

 • hakemistosynkronointi ja salasanojen synkronointi

 • hakemistosynkronointi ja kertakirjautuminen.

Jos valitset kertakirjautumisvaihtoehdon, voit määrittää myös salasanojen synkronoinnin, jos haluat käyttää sitä varakeinona kertakirjautumiselle, mutta sinun täytyy joka tapauksessa määrittää toinen niistä (salasanojen synkronointi tai kertakirjautuminen). Lue lisätietoja näistä kahdesta tavasta Office 365:n integrointi paikallisten ympäristöjen kanssa -ohjeartikkelista.

Jotkin organisaatiot määrittää käyttöoikeudet paikalliseen sisältöön jollain Windows Server Active Directoryn (AD) oletuskäyttöoikeusryhmillä, esimerkiksi Toimialuekäyttäjät-ryhmällä.

Azure Active Directory Connect -synkronointityökalu jättää jotkin kohteet oletusarvoisesti synkronoinnin ulkopuolelle. Työkalu jättää pois synkronoinnista käyttöoikeusryhmät, joiden IsCriticalSecurityObject-määritteen arvo on True. Toimialuekäyttäjät on tällainen käyttöoikeusryhmä. Siksi toimialuekäyttäjien ryhmään kuuluvien käyttäjien käyttöoikeudet eivät ole käytettävissä Azure Active Directoryssa (AAD). Vaikka käyttäjällä olisi käyttöoikeudet paikalliseen sisältöön, hän ei saa tuloksia hakiessaan sisältöä.

Määritä käyttöoikeudet, käyttämällä ryhmä, joka ei ole IsCriticalSecurityObject = TOSI, kuten ryhmällä todennetut käyttäjät-ryhmän tai mukautetun ryhmän. Katso ehdot lukuun ottamatta objektit ja haluat lisätietoja odottamattomat synkronoinnin tulokset luettelo on useita objekteja ei synkronoida Azure Active Directory-synkronointityökalu käytettäessä.

Onko organisaatiollasi luottamuksellista paikallista sisältöä?

Joillain organisaatioilla on paikallista sisältöä, joka katsotaan luottamukselliseksi erilaisten lakien tai säädösten nojalla tai geopoliittisista syistä. Joissakin tapauksissa on kiellettyä lisätä metatietoja luottamuksellisesta paikallisesta sisällöstä Office 365:n hakuindeksiin. Joskus taas paikallisen luottamuksellisen metatiedot voidaan lisätä Office 365:n hakuindeksiin, mutta luottamuksellisen sisällön hakutulosten avaaminen on sallittua vain rajoitetuille käyttäjille.

Seuraavassa on kaksi esimerkkiä siitä, miten voit määrittää yhdistelmähaku noudattaa näitä rajoitukset:

Määritä pilviyhdistelmähaku ja luottamuksellisen sisällön käyttöoikeudet huolellisesti, jotta vain oikeat käyttäjät voivat käyttää sitä hakutuloksista.

Määritä pilviyhdistelmähaku yhdessä usean lähteen yhdistelmähaun kanssa.

Kuva, jossa näkyy pilviyhdistelmähakua, yhdistettyä hakua useista lähteistä ja yrityshakua hyödyntävä ratkaisu.
 • Suunnittele SharePoint Serverin pilvihakupalvelusovelluksen sisältölähteet siten, että ne kattavat kaiken paikallisen sisällön luottamuksellista sisältöä lukuun ottamatta. Indeksoidun sisällön metatiedot lisätään Office 365:n hakuindeksiin.

 • Suunnittele SharePoint Serverin yrityshaku indeksoimaan luottamuksellinen paikallinen sisältö. Saat lisätietoja SharePoint Server 2013:n haun suunnitteluohjeista. Suunnittele hakupalvelusovelluksen sisältölähteet, jotka kattavat luottamuksellisen sisällön. Indeksoidun luottamuksellisen sisällön metatiedot lisätään SharePoint Serverin hakuindeksiin.

 • Jos käyttäjäsi tarvitsevat Office 365:n hakuindeksin tuloksia paikallisissa SharePoint-sivustoissa, suunnittele SharePoint Serverin yhdistelmähaku useasta lähteestä näyttämään tulokset sekä SharePoint Serverin että Office 365:n hakuindeksistä. Saat lisätietoja ohjeartikkelista SharePoint Server 2013:n usean lähteen yhdistelmähaun suunnitteleminen.

Tarkista pilviyhdistelmähaun toimivuus ennen sen käyttäjille tarjoamista

Kun olet luonut ja määrittänyt pilvihakupalvelusovelluksen ja suorittanut täyden indeksoinnin, Office 365:n hakukeskus näyttää sekä paikallisia hakutuloksia että verkkohakutuloksia. Suosittelemme, että tarkistat uuden haun toimivuuden ja hienosäädät sitä erillisessä hakukeskuksessa siten, että alkuperäinen hakutoiminto pysyy muuttumattomana.

Mukautetun tuloslähde, joka rajoittaa oman haun keskukset Office 365 , jos haluat näyttää vain Office 365 sisällön suunnitteleminen. Seuraavassa kuvassa näkyy ympäristössä, jossa voit vahvistaa ja hienosäätää hakutuloksia hybrid näyttämistavan:

Esimerkki siitä, miten sisällön Lisää Office 365-hakemiston sekä SharePoint sisällön palvelinfarmiin ja Office 365: stä.
 1. Paikallinen sisältö: tämän sisällön metatiedot lisätään Office 365in hakuindeksiin indeksoinnin yhteydessä.

 2. Office 365:n sisältö: tämän sisällön metatiedot lisätään Office 365in hakuindeksiin indeksoinnin yhteydessä.

 3. Oletusarvo (tai aiemmin luotu) Office 365 hakukeskuksen. Voit luoda mukautetun hakutulosten lähteen hakukeskuksen, joka rajoittaa hakutulosten vain Office 365 sisällön näyttämiseksi. Jos käytät SharePoint Server 2013 Lue, miten siinä luominen SharePoint Server 2013: n mukautettu hakutulosten lähteen, jos käytät SharePoint Server 2016 Lue, miten siinä luominen SharePoint Server 2016 mukautetun hakutulosten lähteen.

 4. Uusi Office 365:n hakukeskus: Täällä voit tarkista ja hienosäätää sitä, miten yhdistelmähaun tulokset näytetään. Tämä hakukeskus käyttää oletustulosjoukkoa ja näyttää hakutulokset sekä paikallisesta sisällöstä että Office 365:n sisällöstä. Määrität käyttöoikeudet niin, että vain testaajat ja järjestelmänvalvojat voivat käyttää tätä sivustoa.

Huomautus: Vaikka voit pitää alkuperäisen haun ennallaan hienosäädön aikana, et voi pitää alkuperäistä Office Delve -palvelua ennallaan. Kun paikallisen sisällön metatiedot lisätään Office 365:n hakuindeksiin, Delve näyttää tämän sisällön.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Lue lisää cloud yhdistelmähaku SharePoint
Cloud yhdistelmähaku määrittäminen SharePoint Server 2013: n
cloud yhdistelmähaku määrittäminen SharePoint Server 2016
yhdistelmähaku SharePointissa

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×