SharePoint-oletussisältöpaikkamerkkien muokkaaminen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Sisältöpaikkamerkkien ohjausobjektit, jotka määritetään koodinäkymässä merkinnällä <asp:ContentPlaceHolder>, ovat perustyylisivun alueita, joiden sisältö on korvattavissa. Voit muokata perustyylisivun sisältöpaikkamerkkejä, jos haluat ottaa muutokset käyttöön kaikilla kyseiseen perustyylisivuun liitetyillä sisältösivuilla. Vaihtoehtoisesti voit ohittaa minkä tahansa oletussisältöpaikkamerkin yksittäisellä sisältösivulla lisäämällä mukautettua sisältöä. Mukautettu sisältö näkyy oletussisällön paikalla, kun kyseinen sivu näytetään selaimessa.

Tässä artikkelissa esitellään sisältöpaikkamerkit ja näytetään, miten ne voidaan etsiä Perustyylisivu-työkalurivin avulla. Lisäksi tässä artikkelissa luetellaan ja kuvataan kaikki oletussisältöpaikkamerkit, jotka näkyvät Windows SharePoint Services 3.0 -sivuston Oletus.perustyylisivulla, ja annetaan ohjeita sisältöpaikkamerkkien tuottaman sisällön muokkaamisesta.

Tämän artikkelin sisältö

Mistä saa oletussisältöpaikkamerkkien niiden sisältöä?

Etsi sisällön paikkamerkki

Windows SharePoint Services 3.0-sivuston oletusperustyylisivu oletussisältöpaikkamerkkien

Sisällön paikkamerkin sisällön muokkaaminen

Mistä oletussisältöpaikkamerkit saavat sisältönsä?

Oletusarvoisesti suurin osa Oletusperustyylisivu, oletusperustyylisivun Windows SharePoint Services 3.0 , sivuston sisältö ei ole koodattu sivulla. Paljon sisältö tulee ASP.NET SharePoint-verkko-ohjausobjekteja, jonka sisältö on palvelimesta. Kun sisältö-sivu on pyydetty selaimessa, tämä sisältö on palvelimesta ja sivulla. Esimerkiksi teksti "Ryhmäsivusto", joka näkyy ASP.NET SharePoint-Web-ohjausobjekti, joka hakee sisällön palvelin täydentää koti-sivu (default.aspx) oletusarvo vasemmanpuoleisin alueella. Tekstin "Ryhmäsivusto" ei näy sisällä koodinäkymän HTML-tunnisteet. Voit korvata tekstiä mukautettu sisältö käyttämällä Microsoft Office SharePoint Designer 2007myöhemmin Muokkaa sisällön paikkamerkki sisältöäkohdassa kuvatulla tavalla.

Työryhmäsivusto näkyy sisältöpaikkamerkin sisällä

Sivun alkuun

Sisältöpaikkamerkin etsiminen

Sisältöpaikkamerkit näkyvät vain perustyylisivuilla. Jos haluat näyttää sisältöpaikkamerkit Windows SharePoint Services 3.0 -sivustolla, visuaalisten Tyhjät säilöt- ja Näkyvät reunaviivat -apuvälineiden on oltava käytössä. Aseta kohdistin Näytä-valikon kohtaan Visuaaliset apuvälineet ja valitse sitten Tyhjät säilöt ja Näkyvät reunaviivat. Varmista, että Näytä-vaihtoehto on valittuna alivalikossa.

Kun Tyhjät säilöt- ja Näkyvät reunaviivat -painikkeet ovat käytössä, ne korostetaan oranssilla, kuten seuraava kuva osoittaa.

Visuaaliset apuvälineet korostettuna valikossa, kun ne on otettu käyttöön

Voit etsiä sisältöpaikkamerkit rakennenäkymässä helposti Perustyylisivu-työkalurivin avulla.

 1. Avaa Perustyylisivu-työkalurivi asettamalla kohdistin Näytä-valikossa kohtaan Työkalurivit ja valitsemalla sitten Perustyylisivu.

 2. Valitse sisältöpaikkamerkin ohjausobjekti napsauttamalla nuolta ja valitsemalla sitten sisältöpaikkamerkin ohjausobjekti, jonka haluat paikallistaa.

Seuraavassa kuvassa Perustyylisivu-työkaluriviltä valitaan PlaceHolderTitleBreadcrumb.

Perustyylisivu-työkalurivi

Kun sisältöpaikkamerkki valitaan rakennenäkymästä, se näyttää samalta kuin seuraavassa kuvassa. Välilehdellä näkyy paikkamerkin tunnus.

Sisältöpaikkamerkki-välilehti sellaisena kuin se näkyy rakennenäkymässä
Sisältöpaikkamerkki-välilehti sellaisena kuin se näkyy rakennenäkymässä

Kun valitset sisältöpaikkamerkin Perustyylisivu-työkalurivin avulla, sisältöpaikkamerkki valitaan myös Pikatunnistevalitsin-kohdassa.

Vihje: Jos Pikatunnistevalitsin-kohtaa ei näy, valitse Näytä-valikosta Pikatunnistevalitsin.

Sisältöpaikkamerkki sellaisena kuin se näkyy pikatunnistevalitsimessa
Sisältöpaikkamerkki sellaisena kuin se näkyy Pikatunnistevalitsin

Voit käyttää Perustyylisivu-työkaluriviä rakenne- tai koodinäkymässä.

Sivun alkuun

Oletussisältöpaikkamerkit Windows SharePoint Services 3.0 -sivuston Oletus.perustyylisivulla

Oletusarvon mukaan Windows SharePoint Services 3.0 -sisältösivuilla käytetään seuraavassa taulukossa lueteltuja sisältöpaikkamerkkejä. Tässä taulukossa määritetään sisältöpaikkamerkit ja selitetään, mitä kukin niistä edustaa sivulla.

Windows SharePoint Services 3.0 -ohjelman yhteiskäyttöominaisuudet (kuten SharePoint-luettelot ja kirjastot) edellyttävät suurinta osaa Default.master-kohdan oletusarvoisista sisällön paikkamerkeistä, eikä niitä siksi pitäisi poistaa.

Jos haluat esikatsella tässä lueteltuja oletussisältöpaikkamerkkejä, käytä Perustyylisivu-työkaluriviä edellisessä osassa kuvatulla tavalla.

Sisältöpaikkamerkki

Kuvaus

PlaceHolderBodyAreaClass

Sivun ylätunnisteen lisäleipätekstityylit

PlaceHolderBodyLeftBorder

Pääsivun leipätekstin reunaelementti

PlaceHolderBodyRightMargin

Pääsivun leipätekstin oikea reunus

PlaceHolderCalendarNavigator

Näyttää kalenterissa siirtymiseen tarkoitetun päivämäärävalitsimen, kun kalenteri näkyy sivulla

PlaceHolderFormDigest

"Lomakekäsittely"-suojausohjausobjekti

PlaceHolderGlobalNavigation

Yleinen siirtymislinkkipolku

PlaceHolderHorizontalNav

Sivun ylin siirtymisvalikko

PlaceHolderLeftActions

Vasemman siirtymisalueen alalaita

PlaceHolderLeftNavBar

Vasen siirtymisalue

PlaceHolderLeftNavBarBorder

Vasemman siirtymispalkin reunaelementti

PlaceHolderLeftNavBarDataSource

Vasemman siirtymisvalikon tietolähde

PlaceHolderLeftNavBarTop

Vasemman siirtymisalueen ylälaita

PlaceHolderMain

Sivun pääsisältö

PlaceHolderMiniConsole

Kohta, jossa näkyvät sivutason komennot, esimerkiksi WIKI-komennot, kuten Muokkaa sivua, Historia ja Saapuvat linkit

PlaceHolderNavSpacer

Vasemman siirtymisalueen leveys

PlaceHolderPageDescription

Sivun sisällön kuvaus

PlaceHolderPageImage

Sivun kuvake sivun vasemmassa yläosassa

PlaceHolderSearchArea

Hakuruutualue

PlaceHolderSiteName

Sivuston nimi

PlaceHolderTitleAreaClass

Sivun ylätunnisteen lisätyylit

PlaceHolderTitleAreaSeparator

Näyttää otsikkoalueen varjostukset

PlaceHolderTitleBreadcrumb

Pääsisällön linkkipolkualue

PlaceHolderPageTitleInTitleArea

Sivun otsikko, joka näkyy välittömästi linkkipolkujen alapuolella

PlaceHolderTitleLeftBorder

Otsikkoalueen vasen reuna

PlaceHolderTitleRightMargin

Otsikkoalueen oikea reunus

PlaceHolderTopNavBar

Yläsiirtymisalue

PlaceHolderUtilityContent

Sivun alaosan ylimääräinen sisältö

SPNavigation

Oletusarvon mukaan tyhjä Windows SharePoint Services 3.0 -järjestelmässä. Voidaan käyttää sivun muokkauksen lisäohjausobjekteja varten.

WSSDesignConsole

Sivun muokkauksen ohjausobjektit, kun sivu on Muokkaa sivua -tilassa (valitse selaimessa Sivuston toiminnot ja valitse sitten Muokkaa sivua)

Sivun alkuun

Sisältöpaikkamerkin sisällön muokkaaminen

Jos haluat, että sisältöpaikkamerkkiin tekemäsi muutokset otetaan käyttöön koko sivustolla, muokkaa sisältöpaikkamerkkiä perustyylisivulla. Voit muokata sisältöä myös yksittäisellä sisältösivulla, jolloin ohitat oletussisällön, jonka perustyylisivu antaa kyseiselle sisältösivulle.

Huomautus: Voit tehdä muutoksia koko perustyylisivun sisältöön, ei ainoastaan sisältöpaikkamerkkien sisältöön. Perustyylisivuun tehdyt muutokset otetaan käyttöön kaikilla sisältösivuilla, jotka on liitetty kyseiseen perustyylisivuun.

Sisältöpaikkamerkkiin tehtyjen muutosten ottaminen käyttöön koko sivustolla

Kun muutat perustyylisivua, muutokset otetaan käyttöön kaikilla sivuilla, jotka on liitetty kyseiseen perustyylisivuun. Seuraavassa esimerkissä muutetaan sivuston nimitekstiä perustyylisivulla valitsemalla PlaceHolderSiteName-sisältöpaikkamerkki ja korvaamalla sitten oletussisältö mukautetulla sisällöllä. Kun tallennat sivun, muutokset näkyvät kaikilla sivuilla, jotka on liitetty kyseiseen perustyylisivuun.

 1. Avaa Default.master kaksoisnapsauttamalla Kansioluettelo-kohdassa ensin _catalogs-kansiota, sitten masterpage-kansiota ja lopuksi kohdetta default.master.

 2. Avaa Perustyylisivu-työkalurivi Näytä-valikosta asettamalla kohdistin kohtaan Työkalurivit ja valitsemalla sitten Perustyylisivu.

 3. Etsi muokattava sisältöpaikkamerkki Perustyylisivu-työkalurivin avulla.

  Noudata esimerkkiä napsauttamalla Perustyylisivu-työkalurivillä olevaa nuolta ja valitsemalla sitten luettelosta PlaceHolderSiteName.

 4. Valitse projektin ominaisuus valitsemalla Työryhmäsivusto-teksti.

  Rakennenäkymässä valitun PlaceHolderSiteName-sisältöpaikkamerkin sisällä näkyvä projektin ominaisuus
  Rakennenäkymässä valitun PlaceHolderSiteName-sisältöpaikkamerkin sisällä näkyvä projektin ominaisuus
 5. Kirjoita sivuston uusi nimi ja tallenna sitten muutokset napsauttamalla Tiedosto-valikosta Tallenna.

  Näkyviin tulee sanoma, joka varoittaa, että muutosten tallentaminen mukauttaa sivun sivustomäärityksestä. Valitse Kyllä.

  Huomautus: Jos et ole tyytyväinen perustyylisivuun tehtyjä muutoksia, voit aina palauttaa sen sivustomääritykseksi. Lisätietoja on artikkelissa sivustomääritykseksi mukautetun sivun palauttaminen.

Muutokset otetaan käyttöön kaikilla sivuilla, jotka on liitetty kyseiseen perustyylisivuun.

Huomautus: Muutoksia ei oteta käyttöön sisältösivulla, jos sisältösivu jo ohittaa perustyylisivun sisällön.

Sisältöpaikkamerkkiin tehtyjen muutosten ottaminen käyttöön vain yhdellä sisältösivulla

Kun muutat yksittäistä sisältösivua, muutokset otetaan käyttöön ainoastaan kyseisellä sivulla. Kun lisäät sisältöpaikkamerkkiin mukautettua sisältöä sisältösivulla, ohitat oletussisällön, jonka perustyylisivu antaa kyseiselle sisältöpaikkamerkille, luomalla sivulle sisältöohjausobjektin. Seuraavassa esimerkissä muutetaan sivuston nimitekstiä oletuskotisivulla valitsemalla PlaceHolderSiteName-sisältöpaikkamerkki ja korvaamalla sisältö mukautetulla tekstillä. Kun tallennat sivun, muutokset otetaan käyttöön vain Default.aspx-sivulla.

 1. Kaksoisnapsauta Kansioluettelo-kohdassa kohdetta default.aspx.

 2. Valitse Työryhmäsivusto-teksti ja napsauta sitten nuolta, joka näkyy sisältöpaikkamerkin oikeassa yläkulmassa.

  Työryhmäsivusto näkyy rakennenäkymässä PlaceHolderSiteName-sisältöpaikkamerkin sisällä

  Huomaa välilehdellä oleva sana (Perustyyli). Se tarkoittaa, että sisältöalue näyttää perustyylisivun sisällön. Tätä aluetta ei voi muokata.

 3. Valitse Luo mukautettu sisältö.

  Yleiset sisältötehtävät -luettelo

  Huomaa välilehdellä oleva sana (Mukautettu). Se tarkoittaa, että tämän alueen mukautettu sisältö ohittaa perustyylisivun sisällön. Tätä aluetta voi nyt muokata.

 4. Valitse projektin ominaisuus valitsemalla Työryhmäsivusto-teksti.

  Rakennenäkymässä valitun PlaceHolderSiteName-sisältöpaikkamerkin sisällä näkyvä projektin ominaisuus
  Rakennenäkymässä valitun PlaceHolderSiteName-sisältöpaikkamerkin sisällä näkyvä projektin ominaisuus
 5. Kirjoita uusi sivuston nimi kotisivulle ja tallenna tekemäsi muutokset valitsemalla Tiedosto-valikosta Tallenna.

  Näkyviin tulee sanoma, joka varoittaa, että muutosten tallentaminen mukauttaa sivun sivustomäärityksestä. Valitse Kyllä.

  Huomautus: Jos et ole tyytyväinen perustyylisivuun tehtyjä muutoksia, voit aina palauttaa sen sivustomääritykseksi. Lisätietoja on artikkelissa sivustomääritykseksi mukautetun sivun palauttaminen.

Muutokset otetaan käyttöön ainoastaan Default.aspx-sivulla.

Voit palauttaa perustyylisivun oletussisällön valitsemalla Työryhmäsivusto-tekstin, napsauttamalla ohjausobjektin oikeassa yläkulmassa olevaa nuolta ja valitsemalla sitten Palaa oletusarvoiseen pääkohteen sisältöön.

Näkyviin tulee sanoma, joka varoittaa, että jos valitset perustyylisivun sisällön oletussisällöksi, kaikki sivun tämän alueen sisältö poistetaan. Jos haluat palauttaa perustyylisivun sisällön ja hävittää näin tämän alueen kaiken mukautetun sisällön, valitse Kyllä.

Tallenna tekemäsi muutokset valitsemalla Tiedosto-valikosta Tallenna.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×