SharePoint 2007 -siirtovaihtoehtojen valinta

Microsoft SharePoint Server -tuotteiden (kuten Microsoft SharePoint Server 2007:n) elinkaaren ja tukiajan lopussa päivitykset ja siirtymiset voivat kestää kauan. On hyvä selvittää elinkaaren loppumisen ajankohta ja suunnitella toimet etukäteen.

SharePointin yleiset päivitysstrategiat

SharePoint Server -ympäristö voidaan päivittää useilla tavoilla. Jos käytössäsi on Microsoft Office SharePoint Server 2007 -klusteri, voit tehdä päivityksen esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Tietokannan liittäminen

 • Rinnakkainen päivitys

 • Käytönaikainen päivitys

 • Yhdistelmäpäivitys (käytönaikainen päivitys ja irrotetut tietokannat / erillinen tietokannan liittäminen)

 • SharePoint-yhdistelmät (verkkoyhteys paikalliseen SharePointiin)

 • Tietojen siirtäminen manuaalisesti sivustokokoelmien tai kirjastojen välillä

 • Ohjattu FastTrack-päivitys Office 365:een (SharePoint Online -käyttöönottoavustaja)

 • Siirron ohjelmointirajapinta SharePoint Onlineen (SPO) Office 365:ssä

Mikä sopii sinulle parhaiten?

Käytössäsi olevan klusterin toiminnan ja käyttötarkoituksen tuntemus on hyödyllistä päivityksessä. Tapa, jolla käyttäjät käyttävät SharePoint-klusteria, auttaa vaihtoehtojen valinnassa.

Vihje: Microsoft Office SharePoint Server 2007:ssä on myös vaiheittainen päivitys, jota ei käsitellä tässä. Jos haluat tarkastella vaihekohtaista päivitysartikkelien luetteloa, katso SharePoint Server 2007:n käyttöajan lopun ohjeet.

Muista tarkistaa sen SharePoint-version tuote-elinkaari ja järjestelmävaatimukset, johon päivität. Näin saat selville, milloin seuraava päivitys on tarpeen (jos esimerkiksi pysähdyt SharePoint Server 2010:een tai muuhun vanhaan tuotteeseen suunnittelemista varten, varmista, että tiedät sen elinkaaren loppupäivämäärän), ja voit varmistaa, että käytettävissä oleva laitteisto tukee suunnitelmaasi.

Jos aiot siirtää jotkin tai kaikki SharePoint-sivustosi Office 365:een pilvipalvelussa, lisää tässä vaiheessa kirjanmerkki Office 365:n palvelukuvaukset -linkkiin. Palveluiden kuvauksista saat tietoja SharePoint Onlinen ominaisuuksista ja siitä, miten ne eroavat paikallisesta SharePoint Serveristä. Päivitä toiminnalliset Microsoft Office SharePoint Server 2007 -klusterit. Jos asennuksessa on sivustoja, jotka on poistettu, korjaa ne ennen päivitystä.

Huomautus riskien hallinnasta

Menetelmät, kuten rinnakkainen, ovat tärkeitä päivityksen logiikkamalleissa. Kun teet rinnakkaisen päivityksen, Microsoft Office SharePoint Server 2007 -klusteri säilyy, mutta muodostat siitä seuraavan version klusterin (SharePoint Server 2010) uuteen laitteistoon. Tämä auttaa kolmella tavalla:

 1. Sinulla on paikka, jossa voit tehdä varmuuskopiot Microsoft Office SharePoint Server 2007 -tietokannoista niiden erillistä päivittämistä varten tietokannan liittämisen avulla.

 2. Jos saat selville, että Microsoft Office SharePoint Server 2007 -klusterissasi on käytössä vain vähän kriittisiä tiedostokirjastoja ja muita tietoja, voit siirtää tiedot manuaalisesti Microsoft Office SharePoint Server 2007:stä SharePoint Server 2010:een tai ottaa uuteen versioon mukaan vain tietyt sivustot ja verkot (mikä voi helpottaa työtäsi).

 3. Mitä vähemmän teet muutoksia Microsoft Office SharePoint Server 2007 -palvelinklusteriin, sitä suojatumpia klusterin sisältämät tiedot päivitettäessä ovat.

Käytönaikaisen päivityksen kaltaiset menetelmät toimivat suoraan Microsoft Office SharePoint Server 2007 -klusterissa, jolloin sinulla on tavallista vähemmän helppoja vaihtoehtoja hylätä polku ja aloittaa uudelleen uudessa ympäristössä. Suorita mahdollisimman monia suojaustoimenpiteitä (ota esimerkiksi alkuperäisestä ympäristöstä varmuuskopiot ja testaa ne). Jos esimerkiksi Microsoft Office SharePoint Server 2007 -klusterisi on virtuaalinen ja kopioitu varmuuskopiointi- ja palautustarkoituksissa, varmuuskopioi ja palauta uusimmat tietokannat ennen päivityksen palveluajankohtaa. Kun tiedät, että voit tarvittaessa palauttaa tietokannan varmuuskopiot, saat suojaa vikatilanteita vastaan ja myös mielenrauhaa.

Vihje: Päivityksen parhaiden käytäntöjen tiedostot ovat olemassa Microsoft Office SharePoint Server2007:ää, SharePoint Server 2010:tä, SharePoint Server 2013:a ja SharePoint Server 2016:ta varten. Voit myös etsiä Microsoft-kumppaneita, joilla on kokemusta päivittämisestä tai siirtymisestä Office 365:een.

Tee oma suunnitelmasi

Päivittäminen edellyttää suunnitelman tekemistä, eikä sama suunnitelma sovellu kaikkiin tilanteisiin. Suunnitelma voi olla hyvinkin yksinkertainen: ”Luo Office 365 -tilaus SharePoint Onlineen, rekisteröi toimialue ja uudelleenohjaa käyttäjät tallentamaan tiedostonsa sinne”. Suunnitelma voi kuitenkin olla paljon monimutkaisempikin. Päätä suunnitelma itse omien tarpeidesi ja käyttäjien tarpeiden mukaan.

Huomautus: On riskialtista käyttää ohjelmistoja, joiden elinkaari on päättynyt. Niitä tuotteita, joiden tuki on päättynyt, ei enää korjata ongelmien ilmetessä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että jos uusia tietoturvauhkia ilmenee, suojauskorjauksia ei ole, koska elinkaarensa lopussa olevia tuotteita ei enää tueta. Vältä tällaista tilannetta.

Tutustu ensin klusteriisi

Päivityspäätöstesi tulisi perustua siihen, mitä klusteri tekee organisaatiossasi. Minkä tarpeen se täyttää? Mikä sen rooli on? Yrityksen eri klustereilla voi olla erilainen rooli. Jotkin SharePoint-klusterit voivat olla kriittisiä ja toiset varmuuskopioita varten luotuja tiedostoarkistoja. Jos klusteri taas täyttää useita rooleja samalla kertaa, sinun on ehkä tiedettävä, mitä sivustokokoelmat, verkot tai jopa tiedostokirjastot tekevät, mitä mukautuksia on olemassa ja miten tärkeitä ne ovat. Tietojen analysointi tällä tasolla voi tuntua työläältä, mutta toimialueen hallinnan varmistaminen ennen sen päivittämistä tai siirtämistä säästää aikaa ja vaivaa. Kun tunnet kaikki osat ja tärkeimmät ominaisuudet, tiedät myös, mitä ei enää tarvita ja mistä voidaan luopua. Tämä tietämys on vain hyödyksi tulevaisuudessa.

Mitä siis käyttäjät pitävät SharePoint Server -klusterisi tärkeimpänä ominaisuutena?

 • Sisäiset SharePoint-ominaisuudet

 • Suurien tietomäärien korpus (esimerkiksi tiedostoarkisto)

 • Käytettävyys

 • Klusterin kriittiset sovellukset, verkko-osat tai tiedostot (tehtäväkriittinen klusteri)

 • Täytettävät yhteensopivuusstandardit

 • Mukautukset

Jos suoritat SharePoint-klusterista joitakin yrityksellesi oleellisia toimintoja, kuten jos käytät sitä asiakkaan kriittisten palveluvaatimustietojen suurena luettelona, voit valita vaihtoehdon Kriittiset sovellukset ja myös vaihtoehdon Käytettävyys. Tällöin yrityksellesi aiheutuisi vaikutuksia vain, jos SharePoint olisi poissa käytöstä jonkin aikaa. Voit vastaavasti valita vaihtoehdon Mukautukset, koska klusterin tarjoamat kriittiset palvelut perustuvat mukautettuun koodiin, sivustomäärityksiin tai useisiin yhdessä toimiviin mukautuksiin.

Jos SharePoint on täyttänyt kyseiset vaatimukset ilman, että sinun olisi tarvinnut tehdä mitään muuta ohjelmiston sisäisten toimintojen käytön lisäksi, ja yleensä päivität sen ja suoritat normaalit hallinta- ja ylläpitotoimet, olet ehkä valinnut vaihtoehdon Sisäinen SharePoint. Tämä voi myös olla syy käyttää vanhaa SharePoint-versiota. Se toisin sanoen jo tekee kaiken tarvitsemasi, eikä sinun ole tarvinnut päivittää sitä ennen kuin nyt Microsoft Office SharePoint Server 2007:n elinkaaren lopussa.

Kun luot luettelomerkeillä varustetun luettelon, luot ehdot päivitystä varten. Päivityksen on toisin sanoen oltava tämän palkin mukainen, jotta se otetaan huomioon. Näin voit jättää pois menetelmiä, jotka eivät ole kyseisellä hetkellä tarpeidesi mukaisia.

Yksinkertainen mallisuunnitelma

Saattaa olla tarpeen hankkia tavallista laajempi yksimielisyys johdon ja muiden järjestelmänvalvojien kesken siitä, mitä polkua SharePoint-päivityksessä käytetään. SharePoint Server -järjestelmänvalvojat tekevät usein yhteistyötä esimerkiksi Microsoft SQL Server -järjestelmänvalvojien ja verkko- ja tietoturvatiimien kanssa. Jos sidosryhmien jäseniä on paljon, päivitys- ja siirtämissuunnitelmaa varten on ehkä luotava sopimus tai sitä on muutettava. Jos esimerkiksi siirrät tiedot niin, että osa yrityksestäsi käyttää Office 365:n SharePoint Onlinea, suorituskykyä on todennäköisesti säädettävä tai testattava organisaation verkossa. E]Työryhmille, joita muutos koskee, on ilmoitettava etukäteen.

Yksikertaisessa mallissani näytän SharePoint-järjestelmänvalvojan ehdotuksen ja kuvailen sitten suunnitelman, jonka kaikki sidosryhmän jäsenet ovat hyväksyneet. Dokumentoi hyväksynnät ja päätökset selvyyden vuoksi.

Suunnitelma alkaa klusterin syvällisen analysoinnin jälkeen, ja siinä pyritään tunnistamaan klusterin rooli, kipupisteet ja muut tärkeät tiedot, joiden avulla päivitysvaihtoehtoja voidaan rajata. Tämän jälkeen SharePoint-järjestelmänvalvoja tekee päivitysehdotuksen, ja sidosryhmän jäsenet hyväksyvät toimenpidesuunnitelman.

Oma luettelomerkeillä varustettu luetteloni, joka sisältää tärkeimmät tiedot:

Käytettävyys, SharePointin sisäiset ominaisuudet ja yhteensopivuusstandardit.

 • Useimmat tiedot ovat kolmessa sivustokokoelmassa, joista kehitystiimin käyttämä Kokoustyötila on erityisen tärkeä ja vilkkaassa maailmanlaajuisessa käytössä useilla aikavyöhykkeillä.

 • On myös 17 muuta laajasti käytettyä sivustoa.

 • Kaksi tiedostokirjastoa (Kokoustyötila ja Tiedostot pääsivustokokoelmassa) ovat suurimmat (yli 8 000 tiedostoa kummassakin). Meillä on paljon arkistoituja tiedostoja ja luettelo laskentataulukkoliitteistä.

 • On olemassa 14 luetteloa kirjastoista, joissa on arkaluonteisia tietoja. Niiden TÄYTYY olla yhteensopivuusstandardien mukaisia.

 • Meidän TÄYTYY voida suorittaa pitotoimintoja ja e-discovery-hakuja missä tahansa.

 • Osan tiedoista TÄYTYY pysyä paikallisina InfoSec-sääntöjen vuoksi.

Päivitys- ja siirtovaihtoehdot:

Kyllä

Ei

Tietokantojen päivittäminen tietokannan liittämisen avulla

Käytönaikainen päivitys

Päivittäminen rinnakkaisten klusterien avulla

Yhdistelmäpäivitys

Siirron ohjelmointirajapinta SPO:hon Office 365:ssä (henkilökohtaiset sivustotiedot)

SharePoint-yhdistelmä (ei tarvita vielä)

Joidenkin kriittisten tietojen manuaalinen siirtäminen SharePoint Onlineen

Ohjattu FastTrack-päivitys Office 365:een

Ehdotettu suunnitelmani:

Paikallinen päivitys, jossa SharePoint-versiot rinnakkain, jotkin virtualisoituina niin, että voimme päivittää tietokannat ensin. Siirry SharePoint 2007:stä SharePoint 2010:een. Järjestelmänvalvojat ja kehittäjät testaavat tuloksena olevaa klusteria. Käyttäjät testaavat tuloksena olevaa klusteria. Korjaa vakavat ongelmat tässä vaiheessa. Tee uudelleen rinnakkainen päivitys SharePoint 2010 -tietokannoista SharePoint 2013:een. Testaa. Käyttäjien suorittama testaus/pilottikokeilu. Korjaa vakavat ongelmat tässä vaiheessa.

 • Harkitse, täyttävätkö haun liitetty yhdistelmä ja SPO tarpeesi.

 • Harkitse FastTrack-tuen käyttöä, jos haluat päivittää SharePoint Onlinen tästä.

 • Määritä, voidaanko jotkin sivustokokoelmat purkaa Office 365 -tilaukseen. (Office 365 on monien yhteensopivuusstandardien mukainen. Office 365:ssä on eDiscovery-toiminto, ja se voi suorittaa pitotoimintoja yhteensopivuuskeskuksen kautta.)

Muutoin jatka rinnakkaista päivitystä SharePoint Server 2016:een.

Huomautus: Päivitystä suunnittelevien järjestelmänvalvojien tekemien suositusten ja varsinaisen prosessin välissä ovat keskustelut niiden sidosryhmien jäsenten kanssa, joita päivitys koskee. Joskus taloudelliset seikat pakottavat järjestelmänvalvojat muuttamaan suunnitelmia. Taloudellisesta päätöksestä riippumatta sinun pitäisi tulevaisuutta varten dokumentoida, mikä hyväksytty suunnitelma on. Se voisi näyttää seuraavanlaiselta:

Oma toimintasuunnitelmani:

Paikallisesti käytämme virtuaalista ympäristöä oletusarvoisen SharePoint Server 2010:n ja 2013:n rakentamisessa. SharePoint Server 2016 rakennetaan uuteen laitteistoon, joka täyttää 2016:n järjestelmävaatimukset. Päivitämme tietokantaliitosten avulla tietokannat SharePoint 2007:stä kaikkien versioiden kautta SharePoint Server 2016:een. Tärkeimmät mukautukset luodaan uudelleen ja testataan SharePoint Server 2016 -ympäristössä tässä vaiheessa, jos alkuperäiset ominaisuudet eivät täytä tarpeitamme. Jos onnistumme, meillä on uudessa laitteistossa paikallinen klusteri ja päivitetyt tietokannat sekä entistä vähemmän mukautuksia. Liitämme päivitetyt sisältötietokannat uusiin sivustokokoelmiin SharePoint Server 2013:ssa, suoritamme testauksen, suoritamme käyttäjätestauksen/pilottikokeilun ja siirrämme sitten toimialuenimipalvelimen uuteen SharePoint Server 2016 -ympäristöön todellista käyttöä varten.

 • Emme tällä hetkellä harkitse liitettyä yhdistelmää SharePoint Server 2016:n ja SharePoint Onlinen välille.

 • Arviolta 35 prosenttia sivustoistamme voidaan muuttaa uusiksi henkilökohtaisia toimialueita käyttäviksi SPO-sivustoiksi tai lopulta OneDrive for Business -tallennustiloiksi. Etsitkö muita mahdollisuuksia muuntaa sivustoja tai reitittää uusia sivustoja SPO:hon?

 • Jotkin siirtymän näistä osista suoritetaan manuaalisesti vetämällä ja pudottamalla henkilökohtaisiin OneDrive for Business -sivustoihin ja jotkin siirron ohjelmointirajapinnan avulla.

Täsmällisten vaiheiden tai tiettyihin päivitysohjeisiin liittyvien useiden linkkien tulisi olla suunnitelman mukaisia. MOSS 2007 -tietokonetta ei pitäisi poistaa käytöstä, ja virtuaaliympäristöt tulisi säilyttää vertailun vuoksi. Päivitys on kuitenkin valmis, kun käyttäjät uudelleenohjataan SharePoint Server 2016:een.

Usein tärkeimmät seikat menetelmän valitsemisessa ovat päivityksen kokonaiskustannukset ja aikakustannukset (lisätietoja tästä on SharePoint-siirron ohjeartikkelissa). Etukäteissuunnittelusta on kuitenkin hyötyä odotusten asettamisessa, oikeiden valintojen tekemisessä ja onnistumisen määrittelemisessä.

Aiheeseen liittyvät linkit

Microsoftin elinkaarikäytäntö ja elinkaarihaku

Päivityksessä tai siirtymisessä auttavien Microsoft-kumppanien etsiminen

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×