Selainyhteensopivan lomakemallin vain InfoPathissa käytettävissä olevan näkymän luominen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Sisältö

Johdanto näkymiin vain InfoPathissa

Tilanteita, joissa käyttäminen

Vaihe 1: Lisää selainyhteensopivan lomakemallin vain InfoPathissa-näkymä

Vaihe 2: Näytä vain selaimen näkymä selainkäyttöisten lomakemallin ollessa avoinna selaimessa

Vaihe 3: Näytä vain InfoPath-näkymä avattaessa selainkäyttöisten lomakemalliin InfoPathissa

Johdanto vain InfoPathissa käytettävissä oleviin näkymiin

Voit suunnitella lomakemallin, jota voivat käyttää kahdentyyppiset käyttäjät – käyttäjät, joiden tietokoneeseen on asennettu Microsoft Office InfoPath, ja käyttäjät, joiden tietokoneeseen ei ole asennettu InfoPathia. Tämäntyyppistä lomakemallia kutsutaan selainyhteensopivaksi lomakemalliksi. Selainyhteensopivassa lomakemallissa kaikki sellaiset InfoPathin ominaisuudet, asetukset ja ohjausobjektit, jotka eivät toimi Web-selaimessa, on piilotettu tai poistettu käytöstä suunnittelutila. Näin niitä ei voi käyttää suunnitteluprosessissa.

Kun olet valmis jakamaan selainyhteensopivan lomakemallin käyttäjien kanssa, julkaiseminen palvelimeen InfoPath Forms Servicesja tee sen selainkäyttöisten. Käyttäjät tarvitsevat lomakkeen avaaminen InfoPath. Jos heillä ei ole asennettu InfoPath-lomakkeen avaaminen selaimessa. Kummassakin tapauksessa lomakemalli ei sisällä InfoPathin ominaisuuksia, asetuksia ja ohjausobjektit, jotka eivät toimi selaimessa.

Jos tiedät, että monien käyttäjien tietokoneisiin on asennettu InfoPath, et ehkä halua rajoittaa lomakemallin rakennetta ominaisuuksien alijoukkoon, joita tuetaan Web-selaimessa. Tällöin voit luoda kaksi selainyhteensopivan lomakemallin näkymää. Yksi näkymä on käyttäjille, jotka avaavat lomakemallin Web-selaimessa. Toinen näkymä on vain käyttäjille, joiden tietokoneeseen on asennettu InfoPath. Tämä vain InfoPathissa käytettävissä oleva näkymä ei näy koskaan Web-selaimessa. Tämän seurauksena voit käyttää tässä näkymässä InfoPathin ominaisuuksia, joita et muussa tapauksessa voisi käyttää, kuten käyttäjärooleja tai pääkomponentti/tietokomponentti-ohjausobjekteja.

Tässä ohjeaiheessa tutustutaan selainyhteensopivan lomakemallin vain InfoPathissa käytettävissä olevan näkymän suunnittelemiseen. Lisäksi siinä on tietoja sellaisen sääntö luomisesta, joka havaitsee, onko lomakkeen avaavan käyttäjän tietokoneeseen asennettu InfoPath. Jos InfoPath on asennettu tietokoneeseen, käyttäjä näkee InfoPath-näkymän. Jos InfoPathia ei ole asennettu, käyttäjä näkee sen sijaan selainnäkymän Web-selaimessa.

Sivun alkuun

Käyttöskenaariot

Kuvitellaan, että työskentelet vakuutusyhtiössä ja suunnittelet korvausvaatimusten käsittelyyn tarkoitettua selainyhteensopivaa lomakemallia. Selainyhteensopivan lomakemallin on oltava sellainen, että sitä voivat käyttää sekä vakuutuksenottajat, jotka avaavat ja täyttävät korvausvaatimuksen yrityksen Web-sivulla, että sisäiset käyttäjät, jotka tarkastelevat ja hyväksyvät korvausvaatimuslomakkeen tiedot. Oletuksena on, että InfoPath on asennettu sisäisten käyttäjien tietokoneisiin, muttei ulkoisten käyttäjien tietokoneisiin. Jotta molemmat käyttäjät voivat käyttää lomaketta, voit suunnitella kaksi eri lomakemallia – yhden, joka on selainyhteensopiva, ja toisen, joka ei ole. On kuitenkin helpompaa ja nopeampaa suunnitella yksi selainyhteensopiva lomakemalli, joka sisältää seuraavat näkymät.

Näkymä 1: ulkoinen, korvausvaatimuksen kirjaamisnäkymä    Tämä on näkymä, jonka vakuutuksenottajat näkevät kirjautuessaan Web-sivulle ja avatessaan korvausvaatimuslomakkeen. Koska et voi tietää, onko vakuutuksenottajan tietokoneeseen asennettu InfoPath, lomakemallin on oltava selainyhteensopiva. Sinun on siis varmistettava, että lomakkeen voi täyttää käyttämällä Web-selainta.

Näkymä 2: sisäinen, korvausvaatimuksen käsittelynäkymä    Tämä näkymä on tarkoitettu korvausvaatimuksen käsittelijöille, jotka tarkastavat lähetetyn lomakkeen ja reitittävät sen vakuutusyhtiön edustajalle hyväksyntää varten. Kaikkien vakuutusyhtiön työntekijöiden tietokoneeseen on asennettu InfoPath, joten voit suunnitella heille erillisen, vain InfoPathissa käytettävissä olevan näkymän. Toisin kuin korvausvaatimuksen kirjaamisnäkymä, jota käyttävät vain vakuutuksenottajat Web-selaimen avulla, InfoPath-näkymä näytetään vain InfoPathissa, ja se saattaa siksi sisältää ominaisuuksia, ohjausobjekteja ja asetuksia, jotka eivät ole käytettävissä selainyhteensopivassa lomakemallissa.

Sivun alkuun

Vaihe 1: vain InfoPathissa käytettävissä olevan näkymän lisääminen selainyhteensopivaan lomakemalliin

Voit luoda vain InfoPathissa käytettävissä olevan näkymän selainyhteensopivassa lomakemallissa muuttamalla Näkymän ominaisuudet -valintaikkunan asetusta. Tämän asetuksen avulla InfoPathin käyttäjät näkevät näkymän, mutta sen näyttäminen estetään Web-selaimessa.

 1. Avaa selainyhteensopiva lomakemalli.

 2. Napsauta Näkymä-valikosta Hallitse näkymiä.

 3. Valitse Näkymät-tehtäväruudun Toiminnot-kohdasta Lisää uusi näkymä.

 4. Kirjoita Näkymän lisääminen -valintaikkunassa näkymän nimi ja napsauta sitten OK-painiketta.

 5. Kaksoisnapsauta Valitse näkymä -luettelossa näkymää, jonka olet juuri luonut.

 6. Valitse Yleiset-välilehti.

 7. Poista Määritä näkyviin Näytä-valikkoon, kun lomaketta täytetään -valintaruudun valinta.

  Huomautus: Tämän valintaruudun valinnan poistaminen estää käyttäjiä, joiden tietokoneeseen ei ole asennettu InfoPathia, vaihtamasta vain InfoPathissa käytettävissä olevaan näkymään.

 8. Valitse Salli vain InfoPathissa toimivien ominaisuuksien käyttö (näkymä ei tällöin ole käytettävissä Web-selaimissa -valintaruutu ja valitse sitten OK.

 9. Suunnittele lomakemalli tavalliseen tapaan.

  Voit käyttää vain InfoPathissa käytettävissä olevassa näkymässä nyt useita ominaisuuksia, ohjausobjekteja ja asetuksia, jotka eivät muuten olisi käytettävissä selainyhteensopivissa lomakemalleissa. Voit esimerkiksi käyttää vapaasti mitä tahansa Ohjausobjektit-tehtäväruudun ohjausobjektia, sillä valinta ei ole rajoitettu niihin ohjausobjekteihin, jotka toimivat vain selaimessa. Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruudussa ei myöskään näy mitään selainyhteensopivuusvirheitä tai -sanomia.

  Huomautus: Vaikka voit käyttää suurinta osaa InfoPathin ominaisuuksista vain InfoPathissa käytettävissä olevassa näkymässä, tietyt selainyhteensopivaa lomakemallia kokonaisuutena koskevat ominaisuudet ja asetukset ovat edelleen poissa käytöstä tai piilossa. Et voi esimerkiksi ottaa käyttöön digitaalisia allekirjoituksia koko lomakemallissa tai käyttää komentosarjaa näkymässä, koska yksi lomakemallin näkymistä on selainyhteensopiva.

 10. Voit lisätä selainyhteensopivaan lomakemalliin vain InfoPathissa käytettävissä olevia näkymiä toistamalla vaiheet 2–9.

Sivun alkuun

Vaihe 2: vain selaimessa käytettävissä olevan näkymän näyttäminen, kun selainkäyttöinen lomakemalli aukaistaan Web-selaimessa

Tässä osassa tutustutaan sellaisen säännön luomiseen, joka määrää, minkä näkymän käyttäjä näkee ensimmäisenä avatessaan selainyhteensopivaan lomakemalliin perustuvan lomakkeen. Sääntö suoritetaan, kun lomake avataan ensimmäisen kerran ja tietty ehto täyttyy. Tässä tapauksessa ehto liittyy siihen, avaako käyttäjä selainyhteensopivan lomakemallin Web-selaimessa. Jos näin on, lomakemallin vain selaimessa käytettävissä oleva näkymä tulee näkyviin. Tässä näkymässä on vain ominaisuuksia, joita tuetaan selaimessa.

 1. Avaa selainyhteensopiva lomakemalli, joka sisältää vain InfoPathissa käytettävissä olevan näkymän.

 2. Valitse Työkalut-valikosta Lomakkeen asetukset.

 3. Valitse Luokka-luettelosta Avaaminen ja tallentaminen.

 4. Valitse Avaamistoimi-kohdassa Säännöt.

 5. Valitse Lomakkeiden avaamisen säännöt -valintaikkunassa Lisää.

 6. Kirjoita säännölle Säännöt-valintaikkunassa kuvaava nimi, kuten Sääntö 1: vaihda selainnäkymään.

 7. Määritä säännön käyttötilanne valitsemalla Määritä ehto.

 8. Valitse ensimmäisestä Käytä sääntöä, kun tämä ehto toteutuu -kohdan alapuolella olevasta ruudusta Lauseke.

 9. Kirjoita toiseen ruutuun xdEnvironment: IsBrowser()ja valitse sitten OK.

 10. Valitse Sääntö-valintaikkunasta Lisää toiminto.

 11. Valitse Toiminto-luettelosta Näkymän vaihtaminen.

 12. Valitse Näkymä-luettelosta selainnäkymä, johon haluat vaihtaa, ja valitse sitten OK.

 13. Jos haluat estää muiden sääntöjen käsittelemisen tämän säännön jälkeen (nykyisen tapahtuman osalta), valitse Sääntö-valintaikkunan Lopeta sääntöjen käsittely, kun tämä sääntö on valmis -valintaruutu.

  Sääntö, jonka olet juuri luonut, suoritetaan, kun lomakemalli avataan ja määrittämäsi ehto – eli käyttäjän ympäristö on Web-selain – täyttyy.

Sivun alkuun

Vaihe 3: vain InfoPathissa käytettävissä olevan näkymän näyttäminen, kun selainkäyttöinen lomakemalli aukaistaan InfoPathissa

Tässä osassa lisäät selainyhteensopivaan lomakemalliin toisen säännön. Sääntö suoritetaan, kun lomake avataan ensimmäisen kerran ja tietty ehto täyttyy. Sääntö liittyy siihen, onko selainyhteensopivan lomakemallin avaavan käyttäjän tietokoneeseen asennettu InfoPath. Jos Infopath on asennettu, näkyviin tulee lomakemallin vain InfoPathissa käytettävissä oleva näkymä. Koska tämä näkymä näkyy vain InfoPathissa, se voi sisältää laajan valikoiman InfoPath-ominaisuuksia.

 1. Avaa selainyhteensopiva lomakemalli, joka sisältää vain InfoPathissa käytettävissä olevan näkymän.

 2. Valitse Työkalut-valikosta Lomakkeen asetukset.

 3. Valitse Luokka-luettelosta Avaaminen ja tallentaminen.

 4. Valitse Avaamistoimi-kohdassa Säännöt.

 5. Valitse Lisää.

 6. Kirjoita säännölle Säännöt-valintaikkunassa kuvaava nimi, kuten Sääntö 1: vaihda InfoPath-näkymään.

 7. Määritä säännön käyttötilanne valitsemalla Määritä ehto.

 8. Valitse ensimmäisestä Käytä sääntöä, kun tämä ehto toteutuu -kohdan alapuolella olevasta ruudusta Lauseke.

 9. Kirjoita toiseen ruutuun ei (xdEnvironment: IsBrowser()).

 10. Valitse Ja.

 11. Valitse ensimmäisen ehdon alla olevassa ruudussa Lauseke.

 12. Kirjoita toiseen ruutuun ei (xdEnvironment: IsMobile()), ja valitse sitten OK.

 13. Valitse Sääntö-valintaikkunasta Lisää toiminto.

 14. Valitse Toiminto-valintaikkunan Toiminto-luettelosta Näkymän vaihtaminen.

 15. Valitse Näkymä-luettelosta vain InfoPathissa käytettävissä oleva näkymä, johon haluat vaihtaa, ja valitse sitten OK.

 16. Jos haluat estää muiden sääntöjen käsittelemisen tämän säännön jälkeen (nykyisen tapahtuman osalta), valitse Sääntö-valintaikkunan Lopeta sääntöjen käsittely, kun tämä sääntö on valmis -valintaruutu.

  Sääntö, jonka olet juuri luonut, suoritetaan, kun lomakemalli avataan ja määrittämäsi ehto – eli käyttäjän ympäristö on InfoPath eikä Web-selain tai mobiililaite – täyttyy.

Sivun alkuun

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×