Sarkainkohtien määrittäminen, tyhjentäminen tai poistaminen

Voit luoda helposti muotoiltavia asiakirjoja sarkainkohtien avulla. Voit Wordin asiakirjan asetteluvaihtoehtojen avulla luoda esimerkiksi sisällysluettelon tai hakemiston määrittämättä yksittäistä sarkainkohtaa.

Wordssa on myös valmis taulukko, ylä- ja alatunniste, kansilehti sekä muita sivuasetteluvaihtoehtoja. Näiden vaihtoehtojen ansiosta sinun ei tarvitse lisätä sarkainkohtia.

Vihje: Erilaisten Word-versioiden vuoksi monissa toimenpiteissä viitataan Aloitus-välilehteen. Voit Word 2016ia varten käyttää myös Asettelu-välilehteä. Voit Word 2013ia, Word 2010ia ja Word 2007ia varten käyttää myös Sivun asettelu -välilehteä.

Käytetystä Word-versiosta riippumatta sarkainkohdat asetetaan (lisätään) samalla tavoin vaakaviivaimella. Oletusarvoisesti viivaimella ei ole sarkainkohtia, kun avaat uuden tyhjän asiakirjan. Puolen tuuman välein on kuitenkin asetettu oletusarvoinen sarkainväli.

Ennen kuin aloitat sarkainkohtien asettamisen (lisäämisen), sinun kannattaa tutustua sarkainvalitsimeen ja käytettävissä oleviin sarkainkohtiin.

Määritä viivaimeen Sarkaimen valitsimella yksi seitsemästä sarkaimesta: vasen, keskittävä, oikea, desimaali, palkki, 1. rivin sisennys, riippuva sisennys.

Sarkainvalitsin on pieni ruutu viivaimen kulmassa äärivasemmalla. Kun napsautat sarkainvalitsimen päällä, näet seuraavaksi kuvatun sarkaimen.

Välilehden kuva

Vasen-sarkain

Teksti tasataan sarkainkohdan oikealla puolella.

Keskittävä sarkain -painike

Keskitä-sarkain

Teksti keskitetään kirjoitettaessa.

Välilehden kuva

Oikea-sarkain

Teksti tasataan oikealle ja ulotetaan vasemmalle.

Välilehden kuva

Desimaali-sarkain

Luvut tasataan desimaalin vasemmalla puolella. Et voi käyttää Desimaali-sarkainta eri merkin, kuten yhdysmerkin tai et-merkin, ympärillä olevien lukujen tasaamiseen.

Palkkisarkain-painike

Palkki-sarkain

Tekstiä ei aseteta Palkki-sarkaimella. Sarkainkohtaan lisätään sen sijaan pystysuora palkki.

Painikkeen kuva

Ensimmäisen rivin sisennys

Viivaimen yläosassa olevan ensimmäisen rivin sisennyksen avulla voit sisentää kappaleen ensimmäisen rivin tekstiä.

Painikkeen kuva

Riippuva sisennys

Viivaimen alaosassa olevan riippuvan sisennyksen avulla voit sisentää tekstin kappaleen toisella rivillä ja kaikilla sen jälkeisillä riveillä.

Voit määrittää nopeasti sarkainkohdan asiakirjaan valitsemalla sarkainkohdan ja napsauttamalla viivaimen kohtaa, jossa haluat sarkaimen näkyvän.

Word-asiakirjan viivain näytetään välilehtien kanssa

 • Napsauta viivaimen vasemmanpuoleisimmassa reunassa haluamaasi sarkainkohtaa sarkainvalitsimessa ja napsauta sitten viivaimen sijaintia, johon haluat määrittää sarkainkohdan.

  Huomautus: Eikö asiakirjan yläreunassa näy viivainta? Napsauta Näytä > Viivain. Jos haluat nähdä sarkainkohtamerkit asiakirjassa, valitse Aloitus-välilehdessä Näytä tai piilota Kappalemerkki-ikoni .

Vinkkejä

 • Jos haluat siirtää määrittämäsi sarkaimen, vedä se uuteen sijaintiin viivaimella.

 • Voit tunnistaa tarkan sijainnin, johon määritit sarkainkohdan, kaksoisnapsauttamalla sarkainta. Esiin avautuu Sarkaimet-valintaruutu, joka näyttää tarkan sijainnin Sarkainkohdan sijainti -ruudussa.

 • Voit vahvistaa tasauksen luomallesi tekstille, joihin määritit sarkainkohdat, painamalla sarkainta.

 • Kun valitset useita kappaleita, vain ensimmäisen kappaleen sarkaimet näkyvät viivaimella.

Voit nopeasti poistaa minkä tahansa sarkainkohdan, jonka määritit vaakaviivaimella.

Huomautus: Jos viivain ei näy asiakirjan yläreunassa, napsauta Näytä > Viivain. Jos sarkainkohtamerkki ei näy asiakirjassa, napsauta Aloitus-välilehden Kappale-ryhmässä Näytä tai piilota Kappalemerkki-ikoni .

 • Poista sarkainkohta viivaimesta vetämällä sitä.

  Sarkain näkyy korostettuna viivaimessa.

  Huomautus: Kun vapautat hiiren painikkeen, sarkainkohta katoaa ja teksti siirtyy seuraavaan sarkainkohtaan tai oletussarkainkohtaan, joita on puolen tuuman välein.

Alla olevasta kuvasta näkyy, että teksti on tasattu sarkainkohtiin, jotka on lisätty asiakirjaan. Oikealle tasattu sarkainkohta on 0,75 tuuman kohdalla ja vasemmalle tasattu sarkainkohta on 1,25 tuuman kohdalla.

Esimerkissä näkyvä teksti on tasattu viivaimen sarkainkohtiin.

Sarkainkohtien poistamisen jälkeen teksti siirtyy puolen tuuman välein oletussarkainsijainteihin seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla.

Esimerkissä näkyy teksti sarkainkohtien poistamisen jälkeen. .

Voit määrittää sarkaimet Sarkaimet- valintaruudun avulla. Kun käytät Sarkaimet-valintaruutua, saat tarkemmat sarkainsijainnit ja voit myös lisätä tietyn merkin (täytemerkin) sarkaimen eteen.

 1. Napsauta Aloitus-välilehden Kappale-ryhmässä Kappale-valintaruudun käynnistintä ja napsauta sitten Sarkaimet.

  Kappale-valintaikkunan avain

 2. Kirjoita Sarkainkohdan sijainti -ruutuun sijainti (mittaus) viivaimella, johon haluat määrittää sarkainkohdan.

  Sarkaimet-valintaikkuna

 3. Valitse Tasaus-kohdassa Vasen, Keskitä, Oikea, Desimaali tai Palkki.

 4. Valitse Täytemerkki-kohdassa 1 ei mitään, 2 pistettä, 3 katkoviivaa tai 4 alleviivausta, jotta voit määrittää vaihtoehtojen 2, 3 ja 4 tapauksessa merkkisarjan, joka linkittää esimerkiksi osan otsikon sivunumeroon.

  Esimerkki pistetäytemerkin käytöstä

 5. Napsauta Määritä > OK.

Voit poistaa kaikki määrittämäsi sarkainkohdat tai vain poistaa yhden tai useamman.

 1. Napsauta Aloitus-välilehden Kappale-ryhmässä Kappale-valintaruudun käynnistintä ja napsauta sitten Sarkaimet.

 2. Valitse jokin seuraavista:

  • Voit poistaa yksittäisen sarkainkohdan valitsemalla Sarkainkohdan sijainti -luettelosta sarkainkohdan sijainnin, napsauttamalla Poista ja napsauttamalla sitten OK.

   Välilehdet-valintaikkunan asetukset ovat näkyvissä.

  • Jos haluat poistaa kaikki sarkainkohdat, napsauta Poista kaikki > OK.

Voit myös poistaa sarkaimet Etsi- ja Korvaa-komentojen avulla. Katso lisätietoja kohdasta Oletussarkainvälien poistaminen

Voit lisätä ensimmäisen rivin sisennyksen tai riippuvan sisennyksen. Ensimmäisen rivin sisennyksen avulla voit määrittää kappaleen ensimmäisen tekstirivin ja tasata kaikki seuraavat rivit vasemmalle. Riippuvan sisennyksen avulla kappaleen toinen tekstirivi ja kaikki seuraavat rivit sisennetään enemmän kuin enemmän rivi.

Esimerkki riippuvasta kappaleesta

 • Tee jompikumpi seuraavista:

  • Vedä Ensimmäisen rivin sisennys Painikkeen kuva viivaimen yläosassa sijaintiin, josta haluat kappaleen ensimmäisen rivin alkavan.

  • Vedä Riippuva sisennys Painikkeen kuva viivaimen alaosassa sijaintiin, josta haluat kappaleen toisen rivin ja sen jälkeisten rivien alkavan.

  Huomautus: Jos viivainta ei näy asiakirjan yläreunassa, napsauta Näytä > Viivain.

Kun käsittelet lukuja, kuten esimerkiksi valuuttaa, voit helposti tasata ne sarakkeessa oikein määrittämällä desimaalisarkaimen.

 1. Jos asiakirjan yläreunassa ei näy viivainta, valitse Näytä ja tarkista sitten Viivain-ruutu.

 2. Napsauta sarkaimen valitsinta viivaimen vasemmassa reunassa pari kertaa, kunnes näet desimaalisarkaimen: Välilehden kuva .

  Viivain, jossa on desimaalisarkain

 3. Napsauta sitä viivaimen kohtaa, johon haluat lisätä desimaalipilkun. Voit siirtää desimaalipilkkua myöhemmin napsauttamalla ja vetämällä sitä.

  Vihje: Jos kaksoisnapsautat desimaalisarkainta viivaimessa, Sarkaimet-ruutu tuo näkyviin lisää asetuksia. Voit lisätä sarkaimia tällä ruudulla tai napsauttamalla viivainta.

 4. Napsauta asiakirjaa, johon haluat kirjoittaa luvun, ja paina sitten sarkainnäppäintä. Kun kirjoitat luvun, desimaalipilkut tasautuvat sarkaimessa. Tee sama seuraavalle riville ja luvut tasautuvat desimaalipilkussa.

  Desimaalisarkain-kohdan luvut

Jos haluat käyttää muuta erotinta kuin desimaalipilkkua, voit valita erottimen käyttämällä Windowsin ohjauspaneelia.

Huomautus: Tämän asetuksen muuttaminen vaikuttaa kaikkiin lukumuotoiluihin eikä ainoastaan Wordissa käytettäviin muotoiluihin.

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Ohjauspaneeli > Aika-, kieli- ja alueasetukset.

 2. Valitse Alue-valintaikkunassa Muotoilut-välilehti ja sitten Lisäasetukset.

 3. Valitse Mukauta muotoilu -valintaikkunassa Numerot-välilehti ja valitse sitten avattavasta Desimaalisymboli-luettelosta haluamasi erotin ja valitse sitten OK.

Täytemerkit ovat erikoismerkkejä – pisteitä, ajatusviivoja, alleviivauksia –, jotka luovat visuaalisen yhteyden sarkainkohtien välille. Täytemerkkejä käytetään yleensä sisällysluettelossa tai hakemistossa.

Huomautus: Jos haluat käyttää sarkainkohtia ja täytemerkkejä sisällysluettelon muotoiluun, voit Wordin avulla luoda sisällysluettelon automaattisesti.

 1. Kirjoita teksti, jonka haluat näkyvän ennen täytemerkkiä.

 2. Määritä vaakaviivaimella haluamasi sarkainkohta ja kaksoisnapsauta sitä.

 3. Valitse Sarkaimet-valintaruudun Täytemerkki-kohdassa 1 ei mitään, 2 pistettä, 3 katkoviivaa tai 4 alleviivausta merkkijonojen määrittämiseksi vaihtoehtojen 2, 3 ja 4 tapauksessa ja yhteyden luomiseksi sarkainkohtien välille.

  Esimerkki pistetäytemerkin käytöstä

 4. Napsauta OK, ja paina sitten sarkainta.

Vihje: Kun aloitat uuden rivin painamalla Enter, muotoiltu sarkainkohta on käytettävissä.

Jos määrität manuaaliset sarkainkohdat, määrittämäsi manuaaliset sarkainkohdat keskeyttävät oletussarkainkohdat. Viivaimella määritetyt manuaaliset sarkainkohdat kumoavat oletussarkainkohtien asetukset. Muista, että oletussarkainkohdat määritetään puolen tuuman välein.

 1. Napsauta Aloitus-välilehden Kappale-ryhmässä Kappale-valintaruudun käynnistintä.

 2. Napsauta Kappale-välilehdestä Sarkaimet.

 3. Sarkaimet-valintaruudun Oletussarkainkohta-ruudussa.

  • Kirjoita tilan määrä (mittayksikkö), jonka haluat sarkainkohtien välille.

  • Napsauta ylä- tai alanuolta ja valitse vakiomittayksikkö (esimerkiksi 4).

 4. Napsauta OK.

Voit poistaa asiakirjan oletussarkainvälit ja sarkainkohtamerkit valitsemalla ja poistamalla ne manuaalisesti. Tai voit poistaa useita sarkainkohtia tai kaikki sarkainkohdat käyttämällä Etsi- ja Korvaa-komentoja.

 1. Napsauta Aloitus-välilehdessä Korvaa.

 2. Kirjoita ^tEtsittävä-ruutuun ja jätä Korvaava-ruutu tyhjäksi.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat poistaa yhden sarkaimen kerralla, napsauta Etsi seuraava ja sitten Korvaa asiakirjan selaamiseksi.

  • Jos haluat poistaa kaikki sarkaimet kerralla, napsauta korvaa kaikki.

Jos haluat poistaa asiakirjaan lisätyn sarkainkohdan, vedä sarkainkohdan symboli pois viivaimesta.

Sarkain näkyy korostettuna viivaimessa.

Kun vapautat hiiren painikkeen, sarkainkohta katoaa ja teksti siirtyy seuraavaan sarkainkohtaan tai vakiosarkainkohtaan, joita on puolen tuuman välein.

Esimerkiksi alla olevasta kuvasta näkyy, että teksti on tasattu sarkainkohtiin, jotka on lisätty asiakirjaan. Oikealle tasattu sarkainkohta on 0,75 tuuman kohdalla ja vasemmalle tasattu sarkainkohta on 1,25 tuuman kohdalla.

Esimerkissä näkyvä teksti on tasattu viivaimen sarkainkohtiin.

Kun sarkainkohdat on poistettu, teksti siirtyy vakiosarkainkohtiin, joita on puolen tuuman välein.

Esimerkissä näkyy teksti sarkainkohtien poistamisen jälkeen. .

Huomautus: Jos viivain ei näy asiakirjan yläreunassa, saat sen näkyviin valitsemalla Näytä > Viivain. Jos sarkainkohdan merkit eivät näy asiakirjassa, valitse Aloitus ja valitse sitten Näytä tai piilota.

Vakiosarkainkohtien poistaminen

Voit poistaa vakiosarkainkohdat poistamalla asiakirjan sarkainkohdan merkit valitsemalla ja poistamalla ne manuaalisesti. Voit myös poistaa kerralla useita etsimällä ja korvaamalla kohdat.

 1. Kirjoita asiakirjan oikeassa yläkulmassa olevaan Lisää asiakirjasta haettava tekstikohta hakuruutuun ^t.

 2. Osoita suurennuslasia ja valitse sitten Korvaa.

  Korvaa-vaihtoehto on korostettuna Haku-ruudussa.

 3. Jätä Korvaava-ruutu tyhjäksi.

 4. Voit selata asiakirjaa ja poistaa yhden sarkaimen kerralla valitsemalla Etsi ja sitten Korvaa.

 5. Voit poistaa kaikki sarkaimet kerralla valitsemalla Korvaa kaikki.

Kaikkien tai useiden välilehtien poistaminen

Nopea tapa poistaa useita sarkainkohtia samanaikaisesti on tehdä niin Sarkaimet-valintaikkunassa.

 1. Valitse teksti, joka sisältää poistettavat sarkainkohdat.

 2. Valitse Muotoile-valikosta Sarkaimet.

 3. Valitse Sarkainkohdat-kohdan luettelossa poistettava sarkainkohta ja sitten miinusmerkki (-). Jos haluat poistaa kaikki sarkainkohdat, valitse Tyhjennä kaikki.

  Sarkaimet-valintaikkuna

 4. Kun olet valmis, valitse OK.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×