Sarakkeen summien näyttäminen taulukossa

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Microsoft Office Access 2007 sisältää uuden Summa-rivi-nimisen työkalun, joka helpottaa tietosarakkeen summien laskemista. Voit käyttää summariviä myös muiden laskutoimitusten tekemiseen, kuten keskiarvojen laskemiseen, sarakkeen kohteiden määrän laskemiseen ja tietosarakkeen suurimman tai pienimmän arvon etsimiseen.

Summarivi helpottaa ja nopeuttaa koostefunktioiden käyttämistä. Koostefunktiot laskevat tietoalueen arvoja. Accessin aiemmissa versioissa näitä funktioita oli käytettävä kyselyissä tai Visual Basic for Applications (VBA) -koodissa. Voit edelleen käyttää näitä menetelmiä, mutta summarivin avulla voit käyttää koostefunktiota nopeasti. Tässä artikkelissa esitellään koostefunktiot ja kerrotaan, kuinka niitä käytetään summarivillä.

Valitse haluamasi toimet

Summa- ja muita koostefunktioita ymmärtäminen

Arvojen laskeminen yhteen käyttämällä Summa-rivi

Sarakkeen arvojen määrän laskeminen

Lisätietoja Keskihajonta ja Varianssi-funktioista

Summa-funktion ja muiden koostefunktioiden perustiedot

Koostefunktiot suorittavat laskutoimituksia tietosarakkeissa ja palauttavat yhden ainoan arvon. Voit käyttää koostefunktioita, kun sinun on laskettava yksittäinen arvo, esimerkiksi summa tai keskiarvo. Kun jatkat lukemista, muista, että koostefunktioita käytetään tietosarakkeiden kanssa. Tämä saattaa vaikuttaa itsestäänselvyydeltä, mutta kun suunnittelet tietokantaa ja käytät sitä, pyrit usein keskittymään tietojen riveihin ja yksittäisiin tietoihin – varmistat, että käyttäjät voivat syöttää tietoja kenttään, siirtää kohdistimen vasemmalle ja oikealle ja täyttää seuraavan kentän tiedot ja niin edelleen. Sitä vastoin koostefunktioiden avulla voit keskittyä sarakkeiden tietueryhmiin.

Oletetaan esimerkiksi, että tallennat ja seuraat myyntitietoja Accessin avulla. Voit käyttää koostefunktioita myytyjen tuotteiden määrän laskemiseen yhdessä sarakkeessa, laskea kokonaismyyntisummat toisessa sarakkeessa ja laskea kolmannessa sarakkeessa kunkin tuotteen myynnin keskiarvon.

Seuraavassa taulukossa luetellaan ja kuvataan koostefunktiot, joita Accessissa voi käyttää summarivillä. Muista, että Accessissa on muitakin koostefunktioita, mutta niitä on käytettävä kyselyissä. Jos käytät Access-projektia (Microsoft SQL Server -tietokantaan kytkettyä Access-edustaa), käytettävissäsi on suurempi määrä koostefunktioita. Lisätietoja näistä lisäfunktioista on SQL Serverin online-ohjeessa.

Funktio

Kuvaus

Käytetään seuraavien tietotyyppien kanssa

Käytettävissä Summa-rivillä?

Keskiarvo

Laskee sarakkeen keskiarvon. Sarakkeen on sisällettävä numeerisia tietoja, valuuttatietoja tai päivämäärä-/aika-tietoja. Funktio ohittaa Null-arvot.

Numero, desimaali, valuutta, pvm/klo

Kyllä

Laske

Laskee sarakkeen kohteiden määrän.

Kaikki tietotyypit lukuun ottamatta monimutkaisia toistuvia skalaarinen tietoja, kuten moniarvoisia sarake. Lisätietoja moniarvoisia lue artikkelit Moniarvoisten kenttien ohje ja lisääminen tai muuttaminen hakukentän, jonka avulla voit tallentaa useita arvoja.

Kyllä

Enintään:

Palauttaa kohteen, jonka arvo on korkein. Tekstitietojen osalta korkein arvo on aakkosten viimeinen arvo; Access ei ota kirjainkokoa huomioon. Funktio ohittaa Null-arvot.

Numero, desimaali, valuutta, pvm/klo

Kyllä

Pienin arvo

Palauttaa kohteen, jonka arvo on pienin. Tekstitietojen osalta korkein arvo on aakkosten viimeinen arvo; Access ei ota kirjainkokoa huomioon. Funktio ohittaa Null-arvot.

Numero, desimaali, valuutta, pvm/klo

Kyllä

Keskihajonta

Mittaa, kuinka paljon arvot sijoittuvat työtuntien keskiarvo (keskiarvo). Lisätietoja on artikkelissa tämän artikkelin Lisätietoja Keskihajonta- ja Varianssi-funktioista.

Numero, desimaali, valuutta

Kyllä

Summa

Lisää kohteita sarakkeeseen. Toimii ainoastaan numero- ja valuuttatiedoilla.

Numero, desimaali, valuutta

Kyllä

Varianssi

Mittaa tilastollinen varianssi kaikki sarakkeen arvot. Voit käyttää tätä toimintoa vain numero- ja valuutta tiedoissa. Jos taulukko sisältää vähemmän kuin kaksi riviä, Access palauttaa null-arvoa. Lisätietoja varianssi Funktiot-kohdassa Lisätietoja Keskihajonta- ja Varianssi-funktioista, tämän artikkelin.

Numero, desimaali, valuutta

Kyllä

Seuraavassa osassa kuvataan, kuinka kutakin funktiota käytetään Summa-rivillä.

Sivun alkuun

Arvojen laskeminen yhteen Summa-rivin avulla

Jos haluat nopeasti laskea yhteen tietosarakkeen tai käyttää toista koostefunktiota, voit lisätä taulukkoon Summa-rivin, kyselyn tulosjoukon tai jaetun lomakkeen taulukon sisältävän lomakkeen. Summarivit säästävät paljon aikaa, sillä sinun ei tarvitse lisätä funktiota tai kyselyä tai kirjoittaa VBA-koodia.

Muista jatkossa seuraavat asiat:

 • Summa-rivillä olevat funktiot vaihtelevat tietosarakkeen tietotyyppiasetuksen mukaan. Accessissa on esimerkiksi käytettävissä ainoastaan Laske-funktio kentille, joiden tietotyypiksi on määritetty Teksti, sillä tekstitiedoilla ei voi suorittaa matemaattisia funktioita.

 • Summa-rivin ensimmäinen kenttä sisältää sanan Summa, kunnes muutat sen valitsemalla funktion.

 • Et voi lisätä summarivin lisääminen raporttiin. Voit käyttää koostefunktioita raporteissa, mutta sinun on käytettävä muita menetelmiä. Lisätietoja koostefunktioiden ja lauseiden raporteissa on artikkelissa ryhmitelty tai yhteenvetoraportin luominen.

 • Summa-rivi voidaan lisätä taulukkonäkymässä avoinna oleviin taulukoihin ja kyselyihin. Summa-rivi voidaan myös lisätä lomakenäkymässä avoinna olevaan jaettuun lomakkeeseen.

 • Oletusarvon mukaan Access ei käytä Summa-rivejä suodatus- ja lajittelutoimissa.

Seuraavissa jaksoissa kuvataan, kuinka Summa-riviä käytetään taulukkonäkymässä ja jaetussa lomakkeessa.

Summa-rivin lisääminen

 1. Avaa taulukko tai kysely taulukkonäkymään tai avaa jaettu lomake lomakenäkymään napsauttamalla taulukkoa, kyselyä tai lomaketta siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla pikavalikosta Rakennenäkymä tai Lomakenäkymä.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Tietueet-ryhmässä Summat.

  Accessin valintanauhan kuva

  Uusi Summa-rivi tulee näkyviin taulukon tai jaetun lomakkeen tähdellä merkityn rivin alapuolelle.

  Uusi, tyhjä Summa-rivi

  Huomautus: Jos käytät jaettua lomaketta, joka on luotu Accessin aiemmalla versiolla ja muunnettu sen jälkeen uuteen .accdb-muotoon, taulukkonäkymässä ei näy tähdellä merkittyä riviä. Tämä ei vaikuta Summa-riviin millään tavalla.

 3. Napsauta Summa-rivillä kenttää, jonka summan haluat, ja valitse sitten luettelosta SUMMA.

  SUMMA-funktion valitseminen Summa-riviä varten

  Lisätietoja tästä funktiosta on artikkelissa aiemmin tämän artikkelin kohtaan koostefunktioiden.

Summa-rivin poistaminen

 • Valitse Aloitus-välilehden Tietueet-ryhmässä Summat.

  Accessin valintanauhan kuva

Huomautus: Summa-riviä ei voi leikata tai poistaa, sen voi vain ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä. Voit kuitenkin kopioida Summa-rivin ja liittää sen toiseen tiedostoon, esimerkiksi Microsoft Office Excel 2007 -työkirjaan tai Microsoft Office Word 2007 -asiakirjaan. Seuraavissa vaiheittaisissa ohjeissa kerrotaan, kuinka Summa-rivi kopioidaan.

Summa-rivin kopioiminen toiseen tiedostoon

 1. Korosta koko rivi napsauttamalla rivinvalitsinta eli Summa-rivin oikeassa tai vasemmassa päässä olevaa ruutua. 

  1. Valitse Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmästä Kopioi.

  Accessin valintanauhan kuva

  TAI

  Paina CTRL+C.

 2. Avaa kohdetiedosto, johon haluat liittää tiedot.

 3. Valitse kohdetaulukon, kyselyjoukon tai lomakkeen viimeinen rivi.

 4. Valitse Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmästä Liitä.

  Accessin valintanauhan kuva

Sivun alkuun

Sarakkeen arvojen määrän laskeminen

Käytä Määrä-funktiota, kun sinun on laskettava sarakkeen kohteiden määrä. Määrä-funktio toimii ainoastaan yhdessä tietosarakkeessa ja palauttaa ainoastaan yhden arvon. Funktio toimii kaikkien tietotyyppien kanssa.

Sarakkeiden kohteiden laskeminen

 1. Avaa taulukko, kyselyn tulosjoukko tai lomake. Voit käyttää mitä tahansa näkymä paitsi rakennenäkymää.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Tietueet-ryhmässä Summat.

  Accessin valintanauhan kuva

  Uusi Summa-rivi tulee näkyviin taulukon tähti-rivin alapuolelle.

 3. Valitse kenttä, jonka haluat laskea, ja valitse LASKE luettelosta yhteensä -riviltä. Lisätietoja tästä funktiosta on kohdassa tietoja summa- ja muita koostefunktioita, tämän artikkelin.

  Huomautus: Access ei laske funktion arvoa, ennen kuin vahvistat tekemäsi muutokset. Voit tehdä tämän antamalla toiseen kenttään uuden arvon tai tekemällä tiedoista uuden kyselyn painamalla F9.

Sivun alkuun

Lisätietoja Keskihajonta- ja Varianssi-funktioista

Keskihajonta- ja Varianssi-funktiot laskevat tilastollisia arvoja. Ne laskevat erityisesti, mihin kohtiin arvot ryhmittyvät keskiarvon ympärille normaalijakaumassa (kellokäyrässä).

Oletetaan esimerkiksi, että keräät satunnaisesti kymmenen saman työstökoneen stanssaamaa työkalua ja mittaat niiden murtumislujuuden. Tässä prosessissa testataan laite ja laaduntarkkailun tehokkuus. Jos lasket keskimääräisen murtumislujuuden, voit havaita, että työkalujen valtaosan murtumislujuus on lähellä niiden keskiarvoa, kun taas joidenkin lujuus on suurempi ja joidenkin pienempi. Jos kuitenkin lasket ainoastaan keskimääräisen murtumislujuuden, arvo ei kerro, kuinka laadunvalvontaprosessi toimii, sillä muutama poikkeuksellisen luja tai heikko työkalu voi siirtää keskiarvoa ylös- tai alaspäin.

Varianssi- ja Keskihajonta-funktiot ratkaisevat tämän ongelman ilmoittamalla, kuinka lähellä keskiarvoa arvot ovat. Mitä pienemmät arvot jompikumpi näistä funktioista murtumislujuuden osalta palauttaa, sitä paremmin toimivaa prosessia ne ilmaisevat, sillä tällöin vain harvojen työkalujen murtumislujuus on keskiarvon ylä- tai alapuolella.

Täydellinen varianssin ja keskihajonnan kuvaus ei kuulu tämän artikkelin piiriin. Saat niitä koskevia lisätietoja useista tilastotiedettä koskevista Web-sivustoista. Muista kuitenkin nämä säännöt, kun käytät Varianssi- ja Keskihajonta-funktioita:

 • Funktiot ohittavat Null-arvot.

 • Varianssi -funktio käyttää seuraavaa kaavaa:
  Kaava

 • Keskihajonta -funktio käyttää seuraavaa kaavaa:
  Kaava

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×