Sarakeleveyden ja rivikorkeuden muuttaminen

Sarakeleveyden ja rivikorkeuden muuttaminen

Voit asettaa laskentataulukon sarakkeen leveyden arvoksi 0–255. Tämä arvo ilmaisee, montako merkkiä voi olla näkyvissä solussa, joka on muotoiltu oletusfontti käyttämällä. Sarakkeen oletusleveys on 8,43 merkkiä. Jos sarakkeen leveys on 0 (nolla), sarake on piilossa.

Voit asettaa rivin korkeuden arvoksi 0–409. Tämä arvo ilmaisee korkeuden pisteinä (1 piste on noin 1/72 tuumaa eli 0,035 cm). Rivin oletuskorkeus on 12,75 pistettä (noin 1/6 tuumaa eli 0,4 cm). Jos rivin korkeus on 0 (nolla), rivi on piilossa.

Jos käytät asettelunäkymää (Näytä-välilehden Työkirjanäkymät-ryhmän Sivun asettelu -painike), voit määrittää sarakkeen leveyden tai rivin korkeuden senttimetreinä. Tässä näkymässä senttimetrit ovat oletusmittayksikkö, mutta se voidaan muuttaa millimetreiksi tai tuumiksi. Valitse Tiedosto-välilehdessä ensin Asetukset, sitten Lisäasetukset-luokka ja lopuksi Näytä-kohdan Viivaimen yksiköt -luettelosta sopiva vaihtoehto.

Sarakkeen asettaminen tietyn levyiseksi

 1. Valitse sarakkeet, joiden leveyttä haluat muuttaa.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Solut-ryhmässä Muotoile.

  Valitse Aloitus-välilehdessä Muotoile.

 3. Valitse Solun koko -kohdassa Sarakeleveys.

 4. Kirjoita haluamasi arvo Sarakeleveys-ruutuun.

 5. Valitse OK.

  Vihje: Voit määrittää yhden sarakkeen leveyden napsauttamalla valittua saraketta hiiren kakkospainikkeella, valitsemalla Sarakeleveys ja kirjoittamalla haluamasi arvon. Valitse sitten OK.

Sarakeleveyden asettaminen sisällön mukaan automaattisesti (Sovita)

 1. Valitse sarakkeet, joiden leveyttä haluat muuttaa.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Solut-ryhmässä Muotoile.

  Valitse Aloitus-välilehdessä Muotoile.

 3. Valitse Solun koko -kohdassa Sovita sarakkeen leveys.

  Huomautus: Voit nopeasti sovittaa laskentataulukon kaikkien sarakkeiden leveyden sisällön mukaan napsauttamalla Valitse kaikki -painiketta ja kaksoisnapsauttamalla minkä tahansa kahden saraketunnuksen välistä reunaa.

Valitse kaikki -painike

Sarakeleveyden asettaminen toisen sarakkeen leveyden mukaan

 1. Valitse sarakkeen solu, jolla on haluamasi leveys.

 2. Paina Ctrl+C-näppäinyhdistelmää tai valitse Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmässä Kopioi.

  Valitse Aloitus-välilehdessä Kopioi

 3. Napsauta kohdesarakkeessa solua hiiren kakkospainikkeella, valitse Liitä määräten ja napsauta sitten Säilytä lähdesarakkeiden leveydet Painikkeen kuva -painiketta.

Laskentataulukon tai työkirjan kaikkien sarakkeiden oletusleveyden muuttaminen

Oletussarakeleveyden arvo ilmaisee, montako merkkiä keskimäärin mahtuu soluun vakiofonttia käytettäessä. Voit määrittää haluamasi arvon laskentataulukon tai työkirjan oletussarakeleveydeksi.

 1. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat muuttaa laskentataulukon oletussarakeleveyttä, napsauta sen taulukonvalitsinta.

  • Jos haluat muuttaa koko työkirjan oletussarakeleveyttä, napsauta taulukonvalitsinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikostapikavalikko.

   Napsauta taulukonvalitsinta

 2. Valitse Aloitus-välilehden Solut-ryhmässä Muotoile.

  Valitse Aloitus-välilehdessä Muotoile.

 3. Valitse Solun koko -kohdassa Oletusleveys.

 4. Kirjoita Vakiosarakeleveys -ruutuun uusi mitta ja valitse OK.

  Vihje: Jos haluat määrittää kaikkien uusien työkirjojen ja laskentataulukkojen oletussarakeleveyden, voit luoda työkirjamallin tai laskentataulukkomallin ja luoda uudet työkirjat tai laskentataulukot tämän mallin pohjalta.

Sarakkeiden leveyden muuttaminen hiirellä

Tee jompikumpi seuraavista:

 • Jos haluat muuttaa yhden sarakkeen leveyttä, vedä saraketunnuksen oikeaa reunaa, kunnes sarakkeen leveys on haluamasi.

  Vedettävä sarakkeen reuna

 • Jos haluat muuttaa usean sarakkeen leveyttä, valitse haluamasi sarakkeet ja vedä sitten jonkin valittuna olevan saraketunnuksen oikeaa reunaa hiirellä.

 • Jos haluat muuttaa sarakkeiden leveyden sisällön mukaan, valitse muutettavat sarakkeet ja kaksoisnapsauta valittuna olevan saraketunnuksen oikeaa reunaa.

 • Jos haluat muuttaa laskentataulukon kaikkien sarakkeiden leveyttä, napsauta Valitse kaikki -painiketta ja vedä sitten minkä tahansa saraketunnuksen reunaa.

  Valitse kaikki -painike

Rivin asettaminen tietyn korkuiseksi

 1. Valitse rivit, joiden korkeutta haluat muuttaa.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Solut-ryhmässä Muotoile.

  Valitse Aloitus-välilehdessä Muotoile.

 3. Valitse Solun koko -kohdassa Rivikorkeus.

 4. Kirjoita Rivikorkeus-ruutuun haluamasi arvo ja valitse sitten OK.

Rivin korkeuden asettaminen sisällön mukaan

 1. Valitse rivit, joiden korkeutta haluat muuttaa.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Solut-ryhmässä Muotoile.

  Valitse Aloitus-välilehdessä Muotoile.

 3. Valitse Solun koko -kohdassa Sovita rivin korkeus.

  Vihje: Voit nopeasti sovittaa laskentataulukon kaikkien rivien korkeuden sisällön mukaan napsauttamalla Valitse kaikki -painiketta ja kaksoisnapsauttamalla minkä tahansa riviotsikon alla.

Valitse kaikki -painike

Rivin korkeuden muuttaminen hiirellä

Tee jompikumpi seuraavista:

 • Jos haluat muuttaa yhden rivin korkeutta, vedä riviotsikon alareunaa, kunnes rivin korkeus on sellainen kuin haluat.

  Vedettävä reuna

 • Jos haluat muuttaa usean rivin korkeutta, valitse muutettavat rivit ja vedä yhden valittuna olevan riviotsikon alareunaa hiirellä.

 • Jos haluat muuttaa taulukon kaikkien rivien korkeutta, napsauta Valitse kaikki -painiketta ja vedä jonkin riviotsikon alareunaa.

  Valitse kaikki -painike

 • Jos haluat muuttaa rivin korkeuden sisällön mukaan, kaksoisnapsauta riviotsikon alareunaa.

Sivun alkuun

Jos haluat käyttää sarakkeen leveyden ja rivin korkeuden mittayksikkönä senttimetrejä, käytä sivun asettelunäkymää (Näytä-välilehti, Työkirjanäkymät-ryhmä, Sivun asettelu -painike). Sivun asettelunäkymässä voit määrittää sarakkeen leveyden tai rivin korkeuden senttimetreinä. Tässä näkymässä senttimetrit ovat oletusmittayksikkö, mutta se voidaan muuttaa millimetreiksi tai tuumiksi. (Valitse Excel 2007 -sovelluksessa Microsoft Office -painike Office-painikkeen kuva > Excelin asetukset > Lisäasetukset. Valitse Excel 2010 -sovelluksessa Tiedosto > Asetukset > Lisäasetukset.)

Sarakkeen asettaminen tietyn levyiseksi

 1. Valitse sarakkeet, joiden leveyttä haluat muuttaa.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Solut-ryhmässä Muotoile.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Valitse Solun koko -kohdassa Sarakeleveys.

 4. Kirjoita haluamasi arvo Sarakeleveys-ruutuun.

Sarakeleveyden asettaminen sisällön mukaan automaattisesti (automaattinen sovittaminen)

 1. Valitse sarakkeet, joiden leveyttä haluat muuttaa.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Solut-ryhmässä Muotoile.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Valitse Solun koko -kohdassa Sovita sarakkeen leveys.

Vinkki    Voit nopeasti sovittaa laskentataulukon kaikkien sarakkeiden leveyden sisällön mukaan napsauttamalla Valitse kaikki -painiketta ja kaksoisnapsauttamalla minkä tahansa kahden saraketunnuksen välistä reunaa.

Valitse kaikki -painike

Sarakeleveyden asettaminen toisen sarakkeen leveyden mukaan

 1. Valitse sarakkeen solu, jolla on haluamasi leveys.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmässä Kopioi, ja valitse sitten kohdesarake.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Napsauta Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmässä Liitä-painikkeen vieressä olevaa nuolta ja valitse Liitä määräten.

 4. Valitse Liitä-kohdassa Sarakeleveydet.

Laskentataulukon tai työkirjan kaikkien sarakkeiden oletusleveyden muuttaminen

Oletussarakeleveyden arvo ilmaisee, montako merkkiä keskimäärin mahtuu soluun vakiofonttia käytettäessä. Voit määrittää haluamasi arvon laskentataulukon tai työkirjan oletussarakeleveydeksi.

 1. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat muuttaa laskentataulukon oletussarakeleveyttä, napsauta sen taulukonvalitsinta.

  • Jos haluat muuttaa koko työkirjan oletussarakeleveyttä, napsauta taulukonvalitsinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikostapikavalikko.

   Excel-taulukon välilehdet

 2. Valitse Aloitus-välilehden Solut-ryhmässä Muotoile.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Valitse Solun koko -kohdassa Oletusleveys.

 4. Kirjoita Sarakkeen oletusleveys -ruutuun uusi mitta.

Vinkki    Jos haluat määrittää kaikkien uusien työkirjojen ja laskentataulukkojen oletussarakeleveyden, voit luoda työkirjamallin tai laskentataulukkomallin ja luoda uudet työkirjat tai laskentataulukot tämän mallin pohjalta. Jos haluat lisätietoja, katso artikkeli Työkirjan tai laskentataulukon tallentaminen malliksi.

Sarakkeiden leveyden muuttaminen hiirellä

Tee jompikumpi seuraavista:

 • Jos haluat muuttaa yhden sarakkeen leveyttä, vedä saraketunnuksen oikeaa reunaa, kunnes sarakkeen leveys on haluamasi.

  Vedettävä sarakkeen reuna

 • Jos haluat muuttaa usean sarakkeen leveyttä, valitse haluamasi sarakkeet ja vedä sitten jonkin valittuna olevan saraketunnuksen oikeaa reunaa hiirellä.

 • Jos haluat muuttaa sarakkeiden leveyden sisällön mukaan, valitse muutettavat sarakkeet ja kaksoisnapsauta valittuna olevan saraketunnuksen oikeaa reunaa.

 • Jos haluat muuttaa laskentataulukon kaikkien sarakkeiden leveyttä, napsauta Valitse kaikki -painiketta ja vedä sitten minkä tahansa saraketunnuksen reunaa.

  Valitse kaikki -painike

Rivin asettaminen tietyn korkuiseksi

 1. Valitse rivit, joiden korkeutta haluat muuttaa.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Solut-ryhmässä Muotoile.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Valitse Solun koko -kohdassa Rivikorkeus.

 4. Kirjoita haluamasi arvo Rivikorkeus-ruutuun.

Rivin korkeuden asettaminen sisällön mukaan

 1. Valitse rivit, joiden korkeutta haluat muuttaa.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Solut-ryhmässä Muotoile.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Valitse Solun koko -kohdassa Sovita rivin korkeus.

Vinkki    Voit nopeasti sovittaa laskentataulukon kaikkien rivien korkeuden sisällön mukaan napsauttamalla Valitse kaikki -painiketta ja kaksoisnapsauttamalla minkä tahansa riviotsikon alla.

Valitse kaikki -painike

Rivin korkeuden muuttaminen hiirellä

Tee jompikumpi seuraavista:

 • Jos haluat muuttaa yhden rivin korkeutta, vedä riviotsikon alareunaa, kunnes rivin korkeus on sellainen kuin haluat.

  Vedettävä reuna

 • Jos haluat muuttaa usean rivin korkeutta, valitse muutettavat rivit ja vedä yhden valittuna olevan riviotsikon alareunaa hiirellä.

 • Jos haluat muuttaa taulukon kaikkien rivien korkeutta, napsauta Valitse kaikki -painiketta ja vedä jonkin riviotsikon alareunaa.

  Valitse kaikki -painike

 • Jos haluat muuttaa rivin korkeuden sisällön mukaan, kaksoisnapsauta riviotsikon alareunaa.

Sivun alkuun

Tiesitkö?

Jos sinulla ei ole Office 365 -tilausta tai uusinta Office-versiota, voit kokeilla sitä nyt:

Kokeile Office 365:tä tai Excelin uusinta versiota

Onko sinulla jokin funktioihin liittyvä kysymys?

Lähetä kysymys Excel-yhteisön keskustelupalstalle

Auta meitä parantamaan Exceliä

Onko sinulla ehdotuksia siitä, miten voimme parantaa seuraavaa Excel-versiota? Jos on, lue aiheet Excel User Voice -palvelussa

Katso myös

Sarakeleveyden ja rivikorkeuden muuttaminen Excel for Macissä

Sarakeleveyden ja rivikorkeuden muuttaminen Excel Onlinessa

Yleiskuva kaavoista Excelissä

Viallisten kaavojen ratkaiseminen

Kaavojen virheiden etsiminen ja korjaaminen

Excelin pika- ja toimintonäppäimet

Excelin funktiot (aakkosjärjestyksessä)

Excelin funktiot (luokittain)

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×