SUUNTAUS (SUUNTAUS-funktio)

Tässä artikkelissa kuvataan Microsoft Excelin SUUNTAUS-funktion kaavasyntaksi ja käyttö.

Kuvaus

Palauttaa lineaarisen trendin arvoja. Sovittaa pienimmän neliösumman menetelmällä suoran tunnettu_y- ja tunnettu_x-matriiseihin. Palauttaa suoran y-arvot määrittämääsi uusi_x-matriisiin.

Syntaksi

SUUNTAUS(tunnettu_y; [tunnettu_x]; [uusi_x]; [vakio])

SUUNTAUS-funktion syntaksissa on seuraavat argumentit:

 • Tunnettu_y    Pakollinen. Y-arvojen joukko, joka tunnetaan kaavasta y = mx + b.

  • Jos tunnettu_y-matriisissa on vain yksi sarake, funktio käsittelee tunnettu_x-matriisin kutakin saraketta erillisenä muuttujana.

  • Jos tunnettu_y-matriisissa on vain yksi rivi, funktio käsittelee tunnettu_x-matriisin kutakin riviä erillisenä muuttujana.

 • Tunnettu_x    Pakollinen. Valinnainen x-arvojen joukko, joka jo mahdollisesti tunnetaan kaavasta y = mx + b.

  • Tunnettu_x-matriisi voi sisältää yhden tai usean muuttujien joukon. Jos käytetään vain yhtä muuttujaa, tunnettu_y- ja tunnettu_x-matriisit voivat olla minkä tahansa muotoisia alueita, kunhan niiden ulottuvuus on sama. Jos käytetään montaa muuttujaa, tunnettu_y-matriisin on oltava vektori (eli alue, jonka korkeus on yksi rivi tai jonka leveys on yksi sarake).

  • Jos tunnettu_x-matriisi jätetään pois, sen oletetaan olevan matriisi {1;2;3;...}, joka on yhtä suuri kuin tunnettu_y-matriisi.

 • Uusi_x    Pakollinen. Uusia x-arvoja, joille SUUNTAUS-funktio palauttaa vastaavat y-arvot.

  • Uusi_x-argumentin on sisällettävä sarake (tai rivi) jokaiselle uudelle muuttujalle samalla tavalla kuin tunnettu_x-argumentissa. Jos tunnettu_y-matriisi on yhdessä sarakkeessa, tunnettu_x-matriisilla ja uusi_x-argumentilla on oltava sama määrä sarakkeita. Jos tunnettu_y-matriisi on yhdellä rivillä, tunnettu_x- ja uusi_x-argumenttien on sisällettävä sama määrä rivejä.

  • Jos jätät pois uusi_x-argumentin, sen oletetaan olevan sama kuin tunnettu_x-matriisin.

  • Jos sekä tunnettu_x-matriisi että uusi_x-argumentti puuttuvat, niiden oletetaan olevan matriisi {1;2;3;...}, joka on saman kokoinen kuin tunnettu_y.

 • Vakio    Valinnainen. Totuusarvo, joka määrittää, onko vakion b oltava yhtä suuri kuin 0.

  • Jos vakio-argumentin arvo on TOSI tai se jätetään pois, b lasketaan normaalisti.

  • Jos vakio-argumentti on EPÄTOSI, b:n arvoksi asetetaan 0 ja m-arvot sovitetaan niin, että y = mx.

Huomautuksia

 • Lisätietoja siitä, kuinka Microsoft Excel sovittaa suoran tietoihin, saat LINREGR-funktion ohjeesta.

 • Voit sovittaa SUUNTAUS-funktiolla tietoihin myös polynomikäyrän laskemalla regression eri potensseihin korotetun saman muuttujan suhteen. Jos esimerkiksi sarakkeessa A on y-arvot ja sarakkeessa B on x-arvot, voit täyttää sarakkeeseen C arvot x^2, sarakkeeseen D arvot x^3, ja niin edelleen. Sen jälkeen voit laskea sarakkeiden B, C, D ja niin edelleen regression sarakkeen A suhteen.

 • Matriiseja palauttavat kaavat on kirjoitettava matriisikaavoina.

  Huomautus: Excel Onlinessa ei voi luoda matriisikaavoja.

 • Kun kirjoitat matriisivakion esimerkiksi tunnettu_x-argumentiksi, erota saman rivin arvot toisistaan puolipisteillä ja rivit toisistaan kenoviivoilla.

Esimerkki

Kopioi esimerkkitiedot seuraavaan taulukkoon ja lisää se uuden Excel‑laskentataulukon soluun A1. Kaavat näyttävät tuloksia, kun valitset ne, painat F2-näppäintä ja sitten Enter-näppäintä. Voit säätää sarakkeiden leveyttä, että näet kaikki tiedot.

Kuukausi

Kustannus

Kaava (vastaava kustannus):

Reaaliaikaiset tulokset

1

133 890 €

=SUUNTAUS(A2:A13,B2:B13)

133 953 €

2

135 000 €

134 972 €

3

135 790 €

135 990 €

4

137 300 €

137 008 €

5

138 130 €

138 026 €

6

139 100 €

139 044 €

7

139 900 €

140 062 €

8

141 120 €

141 081 €

9

141 890 €

142 099 €

10

143 230 €

143 117 €

11

144 000 €

144 135 €

12

145 290 €

145 153 €

Kuukausi

Kaava (ennustettu kustannus)

 

Reaaliaikaiset tulokset

13

=SUUNTAUS(B2:B13;A2:A13;A15:A19)

146 172 €

14

147 190 €

15

148 208 €

16

149 226 €

17

150 244 €

Reaaliaikaiset tulokset -sarakkeessa alueet D2:D13 ja D15:D19 sisältävät yhden kaavan, jota käytetään kaikissa alueen soluissa. Kirjoita kaava =SUUNTAUS(A2:A13,B2:B13) solualueeseen D2:D13, kun kaikki sen solut ovat valittuina, ja kirjoita kaava sitten matriisikaavana CTRL+VAIHTO+ENTER-näppäinyhdistelmää painamalla.

Toimi samoin solualueella D15:D19 kaavaa =SUUNTAUS(B2:B13,A2:A13,A15:A19) käyttämällä. Voit kopioida nämä kaavat soluista C2 ja A15.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×