Reititys ExpressRoute for Office 365:llä

Jotta ymmärtäisit oikein liikenteen reitittämisen Office 365:een Azure ExpressRouten avulla, sinun on ymmärrettävä ExpressRouten keskeiset reititysvaatimukset ja ExpressRoute-piirit ja reititystoimialueet. Ne määrittävät ExpressRouten käytön perustoiminnot, joita Office 365 -asiakkaat käyttävät.

Edellä olevien artikkelien avainkohdat, jotka sinun on hyvä ymmärtää, ovat seuraavat:

 • ExpressRoute-piirejä ei määritetä mihinkään tiettyyn fyysiseen infrastruktuuriin, vaan ne muodostavat loogisen yhteyden, jonka Microsoft määrittää yksittäisen vertaisverkkosijainnin ja vertaisverkon tarjoajan välille puolestasi.

 • ExpressRoute-piirin ja asiakkaan s-avaimen välillä on 1:1-määritys.

 • Jokainen piiri voi tukea kolmea itsenäistä vertaisverkkoyhteyttä (Azuren julkinen vertaisverkko, Azuren yksityinen vertaisverkko ja Microsoftin vertaisverkko); Office 365 edellyttää Microsoftin vertaisverkkoa.

 • Jokaisella piirillä on kiinteä kaistanleveys, joka jaetaan kaikkien vertaisverkkoyhteyksien kesken.

 • Osoitealueen omistajan on vahvistettava sinun omistamiksesi tai määritettävä yksinomaan sinulle kaikki julkiset IPv4-osoitteet ja AS-numerot, joita ExpressRoute-piirissä on tarkoitus käyttää.

 • Virtuaaliset ExpressRoute-piirit ovat yleisesti vikasietoisia ja noudattavat BGP-vakioreitityskäytäntöjä. Tämän vuoksi suosittelemme palveluntarjoajallesi kahta fyysistä piiriä uloskäyntiä kohti aktiivinen/aktiivinen-määrityksessä.

Usein kysyttyjen kysymysten sivulla on lisätietoja tuetuista palveluista, kustannuksista ja määrityksen yksityiskohdista. Artikkelissa ExpressRoute-sijainnit on tietoja yhteyspalvelujen tarjoajista, jotka tarjoavat Microsoft-vertaisverkkojen tuen. Olemme myös kuvanneet Channel 9 -sivustollemme 10-osaisen Azure ExpressRoute for Office 365 Training -sarjan, jossa käsitteet kuvataan tarkemmin.

Office 365 -edustapalvelimia voi käyttää sekä Internetin että ExpressRouten kautta. Nämä palvelimet reitittävät todennäköisesti ExpressRoute-piirien kautta, jos molemmat vaihtoehdot ovat käytettävissä. Tämä aiheuttaa reitin mahdollisen epäsymmetrisyyden, jos liikenne verkosta käsittelee Internet-reittiä ensisijaisena. Epäsymmetriset reitit ovat ongelmallisia, koska tilallisen pakettitarkistuksen suorittavat laitteet voivat estää paluuliikenteen, joka seuraa eri polkua kuin lähtevät paketit seurasivat.

Riippumatta siitä, käynnistätkö yhteyden Office 365:een Internetin vai ExpressRouten kautta, lähteen on oltava julkisesti reititettävä osoite. Monet asiakkaat, jotka käyttävät suoraan Microsoftin vertaisverkkoa, eivät voi käyttää yksityisiä osoitteita, joissa asiakkaiden väliset kaksoiskappaleet ovat mahdollisia.

Seuraavassa on skenaarioita, joissa viestintä Office 365:stä paikalliseen verkkoon aloitetaan. Suosittelemme näiden reitittämistä Internet-reitin kautta verkoston rakenteen yksinkertaistamiseksi.

Jotta Microsoft voi reitittää nämä kaksisuuntaiset liikennevirrat takaisin verkkoosi, BGP-reitit paikallisiin laitteisiisi on jaettava Microsoftin kanssa.

Kun määrität vertaisverkkoyhteyden Microsoftin vertaisverkon reititystoimialueen avulla ja sinulle on myönnetty tarvittavat käyttöoikeudet, näet kaikki ExpressRouten kautta käytettävissä olevat PaaS- ja SaaS-palvelut. ExpressRoutelle suunniteltuja Office 365 -palveluja voidaan hallita BGP-yhteisöjen tai reittisuodattimien avulla.

Muut sovellukset, kuten Office 365 Video, ovat Office 365 -sovelluksia. Office 365 Videossa on kuitenkin kolme eri osaa: portaali, suoratoistopalvelu ja sisältöverkko. Portaali sijaitsee SharePoint Onlinessa, suoratoistopalvelu Azure-mediapalveluissa ja sisältöverkko Azure CDN:ssä. Nämä osat on kuvattu seuraavassa taulukossa.

Osa

Pohjana oleva sovellus

Sisältyykö SharePoint Onlinen BGP-yhteisöön?

Käyttö

Office 365 Video -portaali

SharePoint Online

Kyllä

Määritys, lataaminen palvelimeen

Office 365 Video -suoratoistopalvelu

Azure Media Services

Ei

Suoratoistopalvelu, jota käytetään, jos videota ei saada CDN:stä

Office 365 Video -sisältöverkko

Azure CDN

Ei

Videon pääasiallinen lataus-/suoratoistonlähde. Lisätietoja Office 365 Videon verkkokäytöstä.

Kaikki Office 365:n ominaisuudet, jotka ovat käytettävissä Microsoftin vertaisverkossa, on lueteltu Office 365:n päätepisteitä käsittelevässä artikkelissa sovellustyypin ja täydellisen toimialuenimen mukaan. Syy taulukoissa mainitun täydellisen toimialuenimen käyttöön on, että siten asiakkaat voivat hallita liikennettä PAC-tiedostojen tai muiden välityspalvelinmääritysten avulla. Katso oppaamme Office 365:n päätepisteiden hallinnasta esimerkiksi PAC-tiedostojen kohdalla.

Microsoft on käyttänyt yleismerkkiä toimialueessa joissakin tilanteissa, joissa vähintään yksi täydellinen alitoimialuenimi ilmoitetaan eri tavalla kuin ylemmän tason toimialueena toimiva yleismerkki. Tämä tapahtuu yleensä silloin, kun yleismerkki edustaa pitkää luetteloa palvelimista, jotka kaikki ilmoitetaan ExpressRoutelle ja Internetiin, ja mukana on pieni osajoukko kohteita, jotka ilmoitetaan vain Internetiin, tai päinvastoin. Erot on kuvattu seuraavassa taulukossa.

Tässä taulukossa näkyvät yleismerkkiä käyttävät täydelliset toimialuenimet, jotka ilmoitetaan sekä Internetiin että Azure ExpressRoutelle, sekä täydelliset alitoimialuenimet, jotka ilmoitetaan vain Internetiin.

ExpressRoutelle ja Internet-piireille ilmoitettava yleismerkkiä käyttävä toimialue

Vain Internet-piireille ilmoitettava täydellinen alitoimialuenimi

*.microsoftonline.com

click.email.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com

provisioningapi.microsoftonline.com

adminwebservice.microsoftonline.com

*.officeapps.live.com

nexusRules.officeapps.live.com

nexus.officeapps.live.com

odc.officeapps.live.com

odc.officeapps.live.com

cdn.odc.officeapps.live.com

ols.officeapps.live.com

ocsredir.officeapps.live.com

ocws.officeapps.live.com

ocsa.officeapps.live.com

PAC-tiedostojen on yleensä tarkoitus lähettää verkkopyynnöt suoraan ExpressRoutelle ilmoitettuihin päätepisteisiin ja kaikki muut verkkopyynnöt välityspalvelimeen. Jos määrität PAC-tiedoston tällä tavalla, muodosta PAC-tiedosto seuraavassa järjestyksessä:

 1. Sisällytä täydelliset alitoimialuenimet yllä olevan taulukon toisesta sarakkeesta PAC-tiedoston alkuun, jotta liikenne lähetetään välityspalvelimeen. Voit käyttää Office 365 -päätepisteiden hallintaa koskevan artikkelin yhteydessä olevaa PAC-esimerkkitiedostoa.

 2. Sisällytä kaikki tässä artikkelissa mainitut, ExpressRoutelle ilmoitettaviksi merkityt täydelliset alitoimialuenimet ensimmäisen osan alle, jolloin liikenne lähetetään suoraan ExpressRoute-piiriin.

 3. Sisällytä kaikki muut verkon päätepisteet tai säännöt näiden kahden merkinnän alle, jolloin liikenne lähetetään välityspalvelimeen.

Tässä taulukossa näkyvät yleismerkkiä käyttävät toimialueet, jotka ilmoitetaan vain Internet-piireille, sekä täydelliset alitoimialuenimet, jotka ilmoitetaan sekä Internet-piireille että Azure ExpressRoutelle. Edellä käsiteltyyn PAC-tiedostoon liittyen alla olevan taulukon toisen sarakkeen täydelliset toimialuenimet näkyvät siinä muodossa, jossa ne ilmoitetaan ExpressRoutelle viitatussa linkissä. Tämä tarkoittaa, että ne sisällytettäisiin tiedoston toisen ryhmän merkintöihin.

Vain Internet-piireille ilmoitettava yleismerkkiä käyttävä toimialue

ExpressRoutelle ja Internet-piireille ilmoitettava täydellinen alitoimialuenimi

*.office.com

*.outlook.office.com

home.office.com

outlook.office.com

portal.office.com

www.office.com

*.office.net

agent.office.net

*.office365.com

outlook.office365.com

smtp.office365.com

*.outlook.com

*.protection.outlook.com

*.mail.protection.outlook.com

autodiscover-<vuokraaja>.outlook.com

*.windows.net

login.windows.net

Halutun Office 365 -sovelluksen reitittäminen edellyttää useiden avaintekijöiden määrittämistä.

 1. Mikä on sovelluksen vaatima kaistanleveys? Näytteenotto nykyisestä käyttömäärästä on ainoa luotettava menetelmä tämän määrittämiseen organisaatiossa.

 2. Mitä uloskäyntisijainteja haluat verkkoliikenteen käyttävän verkosta poistumiseen? Suunnittele Office 365:n verkkoviive mahdollisimman pieneksi, sillä se vaikuttaa suorituskykyyn. Koska Skype for Business käyttää reaaliaikaista ääntä ja videokuvaa, se on erityisen altis verkkoviiveelle.

 3. Jos haluat kaikkien verkkosijaintien tai niiden osajoukon tai alijoukon hyödyntävän ExpressRoutea.

 4. Mistä sijainneista valitsemasi verkkotarjoaja tarjoaa ExpressRouten?

Kun selvität vastaukset näihin kysymyksiin, voit valmistella ExpressRoute-piirin, joka vastaa kaistanleveys- ja sijaintitarpeita. Lisää apua verkkosuunnitteluun saat Office 365:n verkkoasetusoppaasta ja tutustumalla esimerkkitapaukseen, miten Microsoft käsittelee verkon suorituskyvyn suunnittelua.

Esimerkki 1: Yksi maantieteellinen sijainti

Tässä esimerkissä on skenaario kuvitteellista Trey Research -yritystä varten. Sillä on yksi maantieteellinen sijainti.

Trey Researchin työntekijät saavat muodostaa yhteyden vain Internet-palveluihin ja -sivustoihin, jotka tietoturvaosaston nimenomaisesti sallii kahden lähtevän välityspalvelimen kautta. Ne ovat yrityksen verkon ja Internet-palveluntarjoajan välissä.

Trey Research aikoo käyttää Azure ExpressRoute for Office 365:tä ja tunnistaa, että jotakin liikennettä, kuten sisältöverkoille tarkoitettua liikennettä, ei voi reitittää ExpressRoute for Office 365 -yhteyden kautta. Koska kaikki liikenne on jo oletusarvoisesti reititetty välityspalvelinlaitteisiin, nämä pyynnöt toimivat edelleen entiseen tapaan. Kun Trey Research määrittää, että ne voivat täyttää Azure ExpressRoute -reititysvaatimukset, ne luovat piirin, määrittävät reitityksen ja linkittävät uuden ExpressRoute-piirin virtuaaliseen verkkoon. Kun Azure ExpressRoute -peruskokoonpano on valmis, Trey Research käyttää Microsoftin julkaisemaa #2 PAC -tiedostoa asiakaskohtaisia tietoja sisältävän liikenteen reitittämiseen suorien ExpressRoute for Office 365 -yhteyksien kautta.

Kuten seuraavassa kaaviossa näkyy, Trey Research pystyy täyttämään vaatimuksen Office 365 -liikenteen reitittämisestä Internetin kautta ja liikenteen osajoukon ExpressRouten kautta käyttämällä reitityksen ja lähtevän liikenteen välityspalvelimen määritysmuutosten yhdistelmää.

 1. Microsoftin julkaisemaa #2 PAC -tiedostoa käytetään reitittämään liikenne Azure ExpressRoute for Office 365:n erillisen Internet-uloskäyntipisteen kautta.

 2. Asiakkaat on määritetty oletusarvoiseen reititykseen Trey Researchin välityspalvelimia kohti.

Tässä esimerkkiskenaariossa Trey Research käyttää lähtevän liikenteen välityspalvelinlaitetta. Laite voi olla jokin useista eri laitteista, eikä sen tarvitse olla välityspalvelinlaite. Vastaavasti käyttäjät, jotka eivät käytä Azure ExpressRoute for Office 365:tä, voivat käyttää tätä menetelmää reitittämään liikennettä silläkin kustannuksella, että tunnettuihin suuren määrän päätepisteisiin osoitettu liikenne tarkistetaan.

Exchange Onlinen, SharePoint Onlinen ja Skype for Business Onlinen suurimman volyymin täydelliset toimialuenimet ovat seuraavat:

ExpressRouten asiakkaan reunaverkko
 • outlook.office365.com, outlook.office.com

 • <vuokraajan nimi>.sharepoint.com, <vuokraajan nimi>-my.sharepoint.com, <vuokraajan nimi>-<sovellus>.sharepoint.com

 • *.Lync.com sekä muun kuin TCP-liikenteen IP-alueet

 • *broadcast.officeapps.live.com, *excel.officeapps.live.com, *onenote.officeapps.live.com, *powerpoint.officeapps.live.com, *view.officeapps.live.com, *visio.officeapps.live.com, *word-edit.officeapps.live.com, *word-view.officeapps.live.com, office.live.com

Lue lisätietoja välityspalvelinasetusten käyttöönotosta ja hallinnasta Windows 8:ssa ja sen varmistamisesta, ettei välityspalvelin rajoita Office 365:tä.

Koska Trey Researchilla on vain yksi ExpressRoute-piiri, sillä ei ole korkeaa käytettävyyttä. Jos Treyn ExpressRoute-yhteyttä palveleva tunnistuslaitepari vikaantuu, käytettävissä ei ole toista ExpressRoute-piiriä, johon voitaisiin siirtyä. Tämä on ongelmallista Trey Researchille, koska Internetin käyttäminen varajärjestelmänä vaatii manuaalista uudelleenmääritystä ja joissakin tilanteissa uudet IP-osoitteet. Jos Trey haluaa lisätä korkean käytettävyyden, yksinkertaisin ratkaisu on lisätä uusia ExpressRoute-piirejä kuhunkin sijaintiin ja tehdä piirien määrityksestä aktiivinen-aktiivinen.

Viimeinen skenaario, eli Office 365 -liikenteen reitittäminen ExpressRouten kautta, toimii perustana vieläkin monimutkaisemmalle reititysarkkitehtuurille. Osa liikenteestä on voitava reitittää Internetiin ja osa ExpressRouteen riippumatta esimerkiksi sijaintien määrästä, sijaintien maanosasta ja ExpressRoute-piirien määrästä.

Jos asiakkailla on useita sijainteja useilla maantieteellisillä alueilla, on lisäksi vastattava seuraaviin kysymyksiin:

 1. Tarvitaanko ExpressRoute-piiri jokaisessa sijainnissa? Jos käytössä on Skype for Business Online tai olet huolestunut SharePoint Onlinen tai Exchange Onlinen viiveherkkyydestä, vikasietoista aktiivinen-aktiivinen ExpressRoute-piiriä suositellaan kaikkiin sijainteihin. Lisätietoja on Skype for Businessin median laatua ja verkkoyhteyttä käsittelevässä oppaassa.

 2. Jos ExpressRoute-piiriä ei ole käytettävissä tietyllä alueella, miten Office 365:een tuleva liikenne pitäisi reitittää?

 3. Mikä on paras menetelmä liikenteen konsolidointiin, jos verkossa on useita pieniä sijainteja?

Jokainen näistä muodostaa yksilöllisen haasteensa, joka edellyttää oman verkkosi ja Microsoftin tarjoamien vaihtoehtojen arvioimista.

Huomioon otettava asia

Arvioitavat verkon osat

Piirejä vähintään kahdessa sijainnissa

Suosittelemme vähintään kahta piiriä, joiden määritys on aktiivinen-aktiivinen. 

Kustannuksia, viivettä ja kaistanleveystarpeita on verrattava.

Käytä BGP-reittikustannuksia, PAC-tiedostoja ja NATia useiden piirien hallintaan.

Reititys sijainneista, joissa ei ole ExpressRoute-piiriä

Suosittelemme uloskäyntiä ja DNS-selvitystä mahdollisimman lähelle Office 365:lle pyynnön lähettänyttä henkilöä.

DNS-edelleenlähetyksen avulla etätoimistot voivat löytää sopivan päätepisteen.

Etätoimistossa olevien asiakkaiden käytettävissä on oltava reitti, josta on pääsy ExpressRoute-piiriin.

Pienen toimiston konsolidointi

Käytettävissä olevaa kaistanleveyttä ja datakäyttöä pitää verrata huolellisesti.

Huomautus: Microsoft käsittelee ExpressRoutea ensisijaisena Internetiin verrattuna, jos reitti on käytettävissä, riippumatta sen fyysisestä sijainnista.

Kaikki nämä seikat on otettava huomioon jokaisessa yksilöidyssä verkossa. Seuraavassa on esimerkki.

Esimerkki 2: Useita maantieteellisiä sijainteja

Tässä esimerkissä on skenaario kuvitteellista Humongous Insurance -yritystä varten. Sillä on useita maantieteellisiä sijainteja.

Humongous Insurancella on toimistoja kaikkialla maailmassa. Se haluaa ottaa käyttöön Azure ExpressRoute for Office 365:n pitääkseen suurimman osan Office 365 -liikenteestään suorissa verkkoyhteyksissä. Humongous Insurancella on toimistoja myös kahdessa muussa maanosassa. Työntekijät etätoimistossa, jossa ExpressRouten käyttäminen ei ole mahdollista, on reititettävä takaisin toiseen tai molempiin ensisijaisista tiloista, jotta he voivat käyttää ExpressRoute-yhteyttä.

Tärkein periaate on saada Office 365:een tuleva liikenne Microsoftin tietokeskukseen mahdollisimman nopeasti. Tässä esimerkissä Humongous Insurancen on päätettävä, pitäisikö sen etätoimistot reitittää Internetin kautta Microsoftin tietokeskukseen millä tahansa yhteydellä mahdollisimman nopeasti, vai pitäisikö sen etätoimistot reitittää sisäisen verkon kautta Microsoftin tietokeskukseen ExpressRoute-yhteydellä mahdollisimman nopeasti.

Microsoftin tietokeskukset, verkot ja sovellusarkkitehtuuri on suunniteltu niin, että maailmanlaajuisesti hajautunutta viestintää palvellaan mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Tämä on yksi maailman suurimmista verkoista. Office 365:een lähetettävät pyynnöt, jotka viipyvät asiakasverkoissa tarpeettoman pitkään, eivät voi hyödyntää tätä arkkitehtuuria.

Humongous Insurancen tilanteessa yrityksen pitäisi edetä sen mukaan, mitä sovelluksia se aikoo käyttää ExpressRouten kautta. Jos yritys on esimerkiksi Skype for Business Online-asiakas tai se aikoo hyödyntää ExpressRoute-yhteyttä muodostaessaan yhteyden ulkoisiin Skype for Business Online -kokouksiin, Skype for Business Onlinen mediasisällön laatua ja verkkoyhteyksiä käsittelevässä oppaassa suositeltu malli tarjoaa ExpressRoute-lisäyhteyden kolmatta sijaintia varten. Tämä voi olla verkkokäytön näkökulmasta kalliimpaa. Pyyntöjen reitittäminen maanosasta toiseen ennen niiden toimittamista Microsoftin tietokeskukseen voi aiheuttaa huonon tai kelvottoman käyttökokemuksen Skype for Business Online -kokousten ja -viestinnän aikana.

Jos Humongous Insurance ei käytä tai ei suunnittele hyödyntävänsä Skype for Business Onlinea millään tavalla, Office 365:een lähetettävän verkkoliikenteen reitittäminen takaisin maanosaan, jossa on ExpressRoute-yhteys, voi olla mahdollista, mutta se voi aiheuttaa tarpeettomia viipeitä tai TCP:n ruuhkautumista. Molemmissa tapauksissa Internetiin lähetettävän liikenteen reitittäminen Internetin paikalliseen sivustoon on suositeltavaa, jotta voidaan hyödyntää Office 365:n käyttämiä sisältöverkkoja.

ExpressRouten useat maantieteelliset alueet

Kun Humongous Insurance suunnittelee usean maantieteellisen sijainnin strategiaansa, sen on otettava huomioon useita esimerkiksi piirien kokoa, piirien määrää ja vikasietoisuutta koskevia asioita.

Käyttämällä ExpressRoutea yhdessä sijainnissa niin, että useat alueet pyrkivät käyttämään piiriä, Humongous Insurance haluaa varmistaa, että Office 365 -yhteydet etätoimistosta lähetetään pääkonttoria lähimpään Office 365 -tietokeskukseen ja että pääkonttorisijainti vastaanottaa ne. Tällöin Humongous Insurance toteuttaa DNS-välityksen, mikä vähentää pääkonttoria lähimpänä olevan Internet-uloskäyntipisteen Office 365 -yhteyden edellyttämän meno-paluuliikenteen ja DNS-hakujen määrää. Tämä estää asiakasta selvittämästä paikallista edustapalvelinta ja takaa, että edustapalvelin, johon henkilö muodostaa yhteyden, on lähellä pääkonttoria, jossa Humongous Insurancella on peering-järjestely Microsoftin kanssa. Voit myös tutustua ehdollisen edelleenlähettäjän määrittämiseen toimialuenimeen.

Tässä skenaariossa etätoimistosta tuleva liikenne selvittäisi Office 365:n edustainfrastruktuurin Pohjois-Amerikassa ja hyödyntäisi Office 365:tä yhteydessä taustapalvelimiin Office 365 -sovelluksen arkkitehtuurin mukaan. Esimerkiksi Exchange Online päättäisi yhteyden Pohjois-Amerikassa, ja kyseiset edustapalvelimet muodostaisivat yhteyden taustapostilaatikkopalvelimeen kaikilla vuokraajan oleskelupaikoilla. Kaikilla palveluilla on laajalti jaettu etuovipalvelu, joka koostuu yksittäislähetys- ja mikä tahansa lähetysmuoto -kohteista.

Jos Humongous Insurancella on suuria toimistoja monissa maanosissa, on suositeltavaa käyttää vähintään kahta aktiivinen-aktiivinen-piiriä jokaisella alueella, jotta viiveherkät sovellukset, kuten Skype for Business Online, eivät kärsi pitenevästä viiveestä. Jos kaikki toimistot ovat samassa maanosassa tai ne eivät käytä reaaliaikaista yhteistyötä, yhdistetyn tai jaetun uloskäynnin käyttäminen on asiakaskohtainen päätös. Kun käytettävissä on useita piirejä, BGP-reititys varmistaa vikasietoisuuden, jos jokin piiri ei enää ole käytettävissä.

Lisätietoja reititysmääritystenesimerkeistä on osoitteessa https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/expressroute-config-samples-nat/.

Valikoiva ExpressRoute-reititys voi olla tarpeen esimerkiksi testauksen takia tai otettaessa ExpressRoute käyttöön käyttäjien osajoukolle. Käytettävissä on erilaisia työkaluja, joilla asiakkaat voivat valikoivasti reitittää Office 365 -verkko-liikenteen valikoivasti ExpressRouten kautta:

 1. Reittien suodattaminen tai eriyttäminen – BGP-reittien salliminen Office 365:een ExpressRouten kautta aliverkkojen alijoukkoon tai reitittimiin. Tämä reitittää valikoivasti asiakasverkon osan tai fyysisen toimistosijainnin. Tämä on yleistä ExpressRoute for Office 365:n porrastetussa käyttöönotossa ja se määritetään BGP-laitteisiisi.

 2. PAC tiedostot tai URL-osoitteet – ohjaavat Office 365:een lähetetyn verkkoliikenteen tiettyihin täydellisiin toimialuenimiin reititettäväksi tiettyyn polkuun. Tämä muodostaa reitityksen valikoivasti asiakastietokoneen mukaan PAC-tiedoston käyttöönoton perusteella.

 3. Reittien suodattaminen – reittisuodattimet ovat tapa käyttää tuettujen palvelujen alijoukkoa Microsoftin peering-järjestelyn kautta.

 4. BGP-yhteisöt – suodattaminen BGP-yhteisötunnisteiden perusteella antaa asiakkaalle mahdollisuuden määrittää, mitkä Office 365 -sovellukset käyttävät liikenteessään ExpressRoutea ja mitkä Internetiä.

Tämän lyhyen linkin avulla pääset takaisin: https://aka.ms/erorouting

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Office 365:n verkkoyhteydet
Azure ExpressRoute for Office 365
ExpressRoute for Office 365:n yhteyksien hallinta
Verkon suunnittelu käyttäen ExpressRoute for Office 365:tä
ExpressRoute for Office 365:n käyttöönotto
Skype for Business Onlinen mediasisällön laatu ja verkkoyhteyksien suorituskyky
Verkon optimointi Skype for Business Onlinelle
ExpressRoute ja QoS Skype for Business Onlinessa
Puheluvirta ExpressRouten avulla
BGP-yhteisöjen käyttö ExpressRoute for Office 365 -tilanteissa
Office 365:n suorituskyvyn parantaminen perusaikatauluilla ja suorituskykyhistorialla
Office 365:n suorituskyvyn vianmäärityssuunnitelma
Office 365:n URL-osoitteet ja IP-osoitealueet
Office 365:n verkon ja suorituskyvyn parantaminen

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×