Raporttinäkymien luominen PerformancePointin Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksella

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

PerformancePointin Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksella voit luoda raporttinäkymiä organisaatiollesi. Raporttinäkymä on tuloskortti- ja raporttinäkymien kokoelma, jota raporttinäkymän käyttäjät voivat katsella verkkoselaimella. Tässä artikkelissa kerrotaan PerformancePoint-raporttinäkymistä, ja siinä on linkkejä lisätietoihin.

Vihje: Lisätietoja raporttinäkymän luomisesta ja käyttöönottamisesta on kohdassa Organisaation suorituskyvyn näyttävän PerformancePoint-raporttinäkymän suunnittelu ja käyttöönotto.

Artikkelin sisältö

Mikä on PerformancePoint-raporttinäkymä?

Mitä ominaisuuksia PerformancePoint-raporttinäkymillä on?

Miten PerformancePoint-raporttinäkymä luodaan?

Mikä on PerformancePoint-raporttinäkymä?

Raporttinäkymä on kokoelma näkymiä, joita näytetään verkkoselaimessa, ja jotka on suunniteltu antamaan käyttäjille heidän tarvitsemansa tiedot yhdellä silmäyksellä. Raporttinäkymällä näet helposti ajantasaiset tiedot. Raporttinäkymien monimutkaisuus ja käyttötarkoitus vaihtelee. Joissakin raporttinäkymissä on yksi tai kaksi yksinkertaista raporttia, jotka on suunniteltu näyttämään perustietoja. Joissakin muissa raporttinäkymissä on laaja raporttivalikoima sekä tuloskortteja, jotka on suunniteltu niin, että käyttäjät voivat etsiä tietoja ja nähdä kaikki tapahtumat, joista tietyt raporttiarvot muodostuvat.

PerformancePoint-raporttinäkymät luodaan PerformancePoint-palveluja käyttämällä. PerformancePoint-raporttinäkymissä on usein ominaisuuksia ja toimintoja, jotka nostavat ne muuntyyppisten raporttinäkymien yläpuolelle. PerformancePoint-raporttinäkymän voi määrittää esimerkiksi niin, että tietoja näytetään sen mukaan, mitä käyttäjät napsauttavat. Voit yhdistää tuloskorttikohteita muihin raportteihin. Voit myös määrittää raporttinäkymän suodattimet, joita voidaan käyttää uudelleen monilla eri raporttinäkymillä ja monilla raporttinäkymän sivuilla. Voit luoda raporttinäkymiä, jotka näyttävät tietoja eri tietolähteistä, kuten muilla palvelimilla ylläpidetyistä raporteista ja tuloskorteista, jotka näyttävät useammasta kuin yhdestä tietolähteestä peräisin olevia tietoja.

Sivun alkuun

Mitä ominaisuuksia PerformancePoint-raporttinäkymillä on?

PerformancePoint-raporttinäkymät ovat usein hyvin interaktiivisia ja näyttävät ajantasaisia tietoja dynaamisesti. PerformancePoint-raporttinäkymät voivat käsittää myös tiettyjä muita ominaisuuksia. Seuraavassa taulukossa on kuvattu joitakin saatavilla olevista ominaisuuksista:

Ominaisuus/kohde

Kuvaus

Uudelleenkäytettävät raporttinäkymäkohteet

Voit sisällyttää raporttinäkymiin uudelleenkäytettäviä kohteita monin tavoin:

 • Sinä ja muut raporttinäkymien tekijät voivat luoda SharePoint-luetteloihin ja asiakirjakirjastoihin tallennettavia PerformancePoint-raporttinäkymäkohteita, kuten näkymiä, suodattimia ja raporttinäkymiä. Sinä ja muut raporttinäkymien tekijät voivat helposti käyttää näitä kohteita uudelleen yhdessä tai useammassa raporttinäkymässä.

 • Voit luoda raporttinäkymälle suodattimen ja käyttää samaa suodatinta monilla eri sivuilla. Kun raporttinäkymien käyttäjä valitsee kohteen suodattimesta, tätä valintaa sovelletaan kaikkiin kyseistä suodatinta käyttäviin sivuihin.

 • Voit sisällyttää muilla palvelimilla ylläpidettyjä näkymiä, kuten SQL Server Reporting Services -raportteja ja Excel Services -raportteja.

Kehittyneet suodatustoiminnot

Voit luoda monenlaisia raporttinäkymien suodattimia, kuten moniulotteiseen lausekkeeseen (MDX) perustuvia kyselyitä, aikatietolausekkeita tai nimettyjä joukkoja, jotka on määritelty tietolähteessä.

Voit myös määrittää, miten suodattimet toimivat raporttinäkymässä, määrittämällä yhteyskaavan. Voit määrittää suodattimen näyttämään esimerkiksi vain ryhmän 10 ensimmäistä kohdetta aina, kun raporttinäkymän käyttäjä käyttää tätä suodatinta raportissa tai tuloskortissa.

Aikatieto

Voit soveltaa aikatietotoimintoa raporttinäkymiin monin eri tavoin:

Voit luoda raporttinäkymälle nykyiseen päivämäärään liittyviä dynaamisia tietosuodattimia. Voit luoda suodattimen esimerkiksi näyttämään tuloksia liikkuville ajanjaksoille, kuten "Viimeiset kuusi kuukautta" tai "Viime viikko". Voit myös luoda kalenterikomponenttia käyttävän suodattimen, joka näyttää tulokset tietyltä päivämäärältä.

Voit luoda tuloskortteja, joissa on dynaamisia aikajaksoja, kuten "Nykyinen vuosi" tai "Edellinen vuosi".

Kehittyneet tuloskortit

Voit luoda kehittyneitä toimintoja sisältäviä tuloskortteja monin eri tavoin:

 • Voit luoda suorituskykyilmaisimia, joilla on useita todellisia arvoja. Tämä tarkoittaa, että jokaisella suorituskykyilmaisimella voi olla useita arvoja, kaikki samalla rivillä.

 • Voit luoda laskettuihin arvoihin perustuvia suorituskykyilmaisimia. Voit esimerkiksi määrittää tavoitearvoja, jotka perustuvat laskelmaan, kuten edellisen arvon kertomiseen jollakin luvulla.

 • Voit lisätä tuloskorttiin dimensiohierarkian, jolloin laajenna/tiivistä-toiminnot ovat automaattisesti käytettävissä.

Muissa raporteissa suodattimina käytettävät tuloskorttien suorituskykyilmaisimet

Voit liittää tuloskortissa olevat suorituskykyilmaisimet (KPI:t) muihin raportteihin Raporttinäkymät-sivulla. Kun raporttinäkymän käyttäjät valitsevat jonkin suorituskykyilmaisimen, siihen liitetyt raportit päivittyvät automaattisesti näyttämään kyseistä suorituskykyilmaisinta koskevia tietoja.

KPI-tietoraportit

Voit luoda KPI-tietoraportteja ja liittää niitä tuloskortteihin, jotta raporttinäkymän käyttäjät saavat lisätietoja tuloskortissa olevista suorituskykyilmaisimista. Kun raporttinäkymän käyttäjät napsauttavat jotakin tuloskortin solua, KPI-tietoraportti päivittyy automaattisesti näyttämään lisätietoja tuloskortin arvosta.

Erittäin vuorovaikutteiset raportit

Voit luoda erittäin vuorovaikutteisia raportteja, kuten analyysinäkymiä (kuten ympyräkaavioita, palkkikaavioita, viivakaavioita ja ruudukkoja), tuloskortteja ja strategiakarttoja. Näiden näkymien avulla raporttinäkymien käyttäjät voivat tehdä seuraavia toimia:

 • tutkia tietoja helposti yksityiskohtaisempien tai yleisempien tietojen näkymässä

 • katsoa tiettyjä tietoja käyttämällä suodattimia

 • avata näkymän uudessa selainikkunassa

 • viedä näkymän Microsoft PowerPointiin tai Microsoft Exceliin

 • katsoa, miten ryhmän jäsenet ovat vaikuttaneet johonkin raportin arvoon, avaamalla hajautuspuun uudessa selainikkunassa analyysikaaviosta, ruudukosta tai tuloskortista, joka käyttää SQL Server -analyysipalveluihin tallennettuja tietoja.

Muokattavat Raporttinäkymät-sivut

Voit muokata raporttinäkymää määrittämällä raporttinäkymien alueet tietyn kokoisiksi ja määrittämällä käytettävät perustyylisivumallit.

Raporttinäkymät-sivut, jotka sisältävät PerformancePoint-kohteita ja muita SharePoint-kohteita

Voit luoda raporttinäkymiä, jotka yhdistävät Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksella luomiasi raportteja, tuloskortteja ja suodattimia, tai muita kohteita, joita luot SharePoint-sivuston muokkaustilaa tai SharePoint Designeria käyttämällä.

Sivun alkuun

Miten PerformancePoint-raporttinäkymä luodaan?

Kun luot PerformancePoint-raporttinäkymää, käytät yleensä Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovellusta. Ylemmällä tasolla menetelmä on seuraava:

 1. Suunnittele raporttinäkymä. Päätä, mitä tietoja haluat näyttää, mihin tiedot tallennetaan, keitä käyttäjät ovat ja mikä on paras tapa toimittaa käyttäjille heidän tarvitsemansa tiedot. Katso lisätietoja kohdasta Raporttinäkymän suunnittelu.

 2. Luo raporttinäkymäkohteet, kuten tietoyhteydet, tuloskortit, raportit, suodattimet ja Raporttinäkymät-sivut. Muista tallentaa kukin kohde, kun olet luonut sen. Lisätietoja on seuraavissa ohjeaiheissa:

 3. Määritä ja kokoa raporttinäkymien sivut. Määritä kullakin sivulla käytettävä asettelu ja lisää kohteita sivulla oleviin raporttinäkymän alueisiin. Lisätietoja on artikkelissa Raporttinäkymät-sivujen kokoaminen ja kohteiden yhteenlinkittäminen Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksella.

 4. Liitä suodattimet tuloskortteihin ja raportteihin. Voit halutessasi liittää suodattimen sivun jokaiseen kohteeseen, mutta se ei ole välttämätöntä. Voit myös liittää yhteen kohteeseen useamman suodattimen, jos haluamasi suodatin toimii kyseisen kohteen kanssa. Lisätietoja on artikkelissa Suodattimen liittäminen raporttiin tai tuloskorttiin.

 5. Ota raporttinäkymä käyttöön SharePoint Serverissä. Lisätietoja on artikkelissa PerformancePoint-raporttinäkymän käyttöönotto.

 6. Tarkista ja testaa raporttinäkymä ja varmista, että kaikki toimii oikein.

 7. Voit halutessasi tehdä muutoksia raporttinäkymän kohteisiin ja ottaa raporttinäkymän sitten uudelleen käyttöön. Muista kertoa raporttinäkymästä muille käyttäjille ja näyttää, miten sitä käytetään.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×