Raporttinäkymät-ikkunan ominaisuuksia PerformancePoint-palveluissa

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Microsoft SharePoint Server 2010: n PerformancePoint-palveluiden avulla voit valvoa ja organisaation suorituskyvyn analysoiminen useita uusia ja parannettuja ominaisuuksia. Voit käyttää raporttinäkymiä, jotka sisältävät kehittyneitä suorituskykyilmaisimia (KPI) tuloskortteja. Voit uusia raportteja, kuten KPI-tietoraportti. Ja voit avata Hajautuspuuta analyysiraporttiin tai tuloskortin arvon. Voit myös käyttää arvosuodattimia, kuten "Top 10-suodatin, voit tarkastella tarkempia tietoja tietyntyyppiset tuloskorttien raporttien ja.

Saat lisätietoja PerformancePointin raporttinäkymien uusista ominaisuuksista lukemalla tämän artikkelin.

Sisältö

KPI: T ja tuloskorteissa parannukset

Tuloskortteja, joissa on alirakenteeseen ja ylärakenteeseen

Tuloskorttien suorituskykyilmaisimet sarakkeet sisältävät

Tuloskortteja, joissa on Lisää kehittyneitä KPI: T

Lasketut arvot

Useita toteutuneita arvoja

Aikatiedot

Varianssi

Uusi raporttityypeistä ja näkymät

KPI-tietoraportti

Analyyttisten Ympyräkaaviot

Hajautuspuun

Arvosuodattimet

Ensimmäiset 10 Arvosuodattimet

Käyttäjän määrittämä Arvosuodattimet

Suorituskykyilmaisimien ja tuloskorttien parannukset

PerformancePointin tuloskorteista uusi Sisällytä tiedostojasi on helpompi seurata ja analysoida organisaation tehokkuuden kehittyneempiä KPI: T ja muita kehittyneitä toimintoja. Voit esimerkiksi käyttää alirakenteeseen ja ylärakenteeseen alemman tai uudempi versio tietotasoja tarkasteleminen oman tuloskortteja. Ja -toiminnossa käytettävät tuloskorttien suorituskykyilmaisimet sarakkeet sisältävät. Voit käyttää myös monimutkaisemman tuloskortteja, jotka käyttävät aikatiedot, lasketut arvot ja useita toteutuneita arvoja suorituskykyä.

Tuloskortit, joissa voidaan siirtyä ala- ja ylärakenteen välillä

Tuloskortin määrityksistä riippuen voit laajentaa tai tiivistää tuloskortin rivejä tarkastellaksesi ala- tai ylätasojen tietoja.

Jos sinulla on esimerkiksi tuloskortti, joka mittaa jälleenmyyntiorganisaation eri tuotteiden myynnin tuottavuutta, tuloskorttisi voi näyttää esimerkiksi tältä:

PerformancePointin tuloskortti, joka on luotu Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksessa

Jos haluat nähdä tietyn luokan yksityiskohtien edistynyt, kuten visualisointi n & lelut voit napsauttamalla plus-merkkiä (+) vieressä luokan ja tuloskortin laajenee automaattisesti edistynyt tietojen näyttämiseen. Valitse tuloskortti voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

PerformancePoint-palvelut

Voit jatkaa laajentaminen tuloskortti, siirry alimmalla tasolla. Seuraava kuva esittää Lataa visualisointi n aliluokan tiedot tietyn tuloskortin alimman tason eli laajennetun luettelon yksittäisissä tuotteissa.

PerformancePoint-palvelut

Edellisessä esimerkissä luokat, alaluokat ja yksittäiset tuotteet täytetään dynaamisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kun tiedot muuttuvat, tuloskortti pysyy ajan tasalla ja näyttää nykyiset tiedot.

Tuloskortissa kohteen vieressä olevan plusmerkin (+) tai miinusmerkin (-) napsauttamisen lisäksi voit käyttää Siirry alirakenteeseen- ja Siirry ylärakenteeseen -komentoja seuraavassa kuvassa näkyvällä tavalla:

PerformancePoint-palvelut

Jos haluat käyttää Siirry ylärakenteeseen- tai Siirry alirakenteeseen -komentoa, napsauta kohdetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Siirry ylärakenteeseen- tai Siirry alirakenteeseen.

Siirry ylärakenteeseen -komennolla voit siirtyä ylemmälle tietotasolle.

Siirry alirakenteeseen -komennolla voit siirtyä alempaan tietotasoon.

Sivun alkuun

Tuloskortit, joiden sarakkeissa on suorituskykyilmaisimia

Nyt voit luoda tuloskortteja, joiden sarakkeissa on useita suorituskykyilmaisimia. Tällä tavalla voit tarkastella tuloskortin kullakin rivillä useampia tietoja. Tuloskortti, jonka sarakkeissa on suorituskykyilmaisimia, voi näyttää esimerkiksi tältä:

PerformancePointin tuloskortti, joka on luotu Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksessa

Edellisessä esimerkissä tuloskortin sisältää kahden KPI: N sarakkeiden: Myynnin suorituskyky ja myynnin reunukset.

Sivun alkuun

Tuloskortit, joissa on hienostuneempia suorituskykyilmaisimia

Nyt voit käyttää tuloskortteja, jossa on kehittyneempiä suorituskykyilmaisimia. Sinulla voi olla esimerkiksi suorituskykyilmaisimia, jotka mittaavat suorituskykyä käyttämällä kaavoja ja laskutoimituksia (tällaiset suorituskykyilmaisimet käyttävät laskettuja suorituskykyarvoja). Sinulla voi olla myös suorituskykyilmaisimia, jotka vertailevat useita arvoja tavoitteeseen (tällaisilla suorituskykyilmaisimilla on useita todellisia arvoja). Sinulla voi jopa olla suorituskykyilmaisimia, jotka käyttävät erityisiä kaavoja, joiden avulla näytetään tietoja dynaamisilta ajanjaksoilta, kuten Viimeisen puolen vuoden aikana tai Vuoden alusta (tällaiset suorituskykyilmaisimet käyttävät aikatietoja). Nyt sinulla voi olla myös suorituskykyilmaisimia, jotka näyttävät etäisyyden tavoitteeseen (tällaiset suorituskykyilmaisimet näyttävät varianssin).

Vaikka tuloskorteissa voi olla kehittyneitä suorituskykyilmaisimia, tuloskortit ovat silti yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä. Tuloskortti, jossa on kehittyneitä suorituskykyilmaisimia, voi näyttää esimerkiksi tältä:

PerformancePointin tuloskortti, joka on luotu Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksessa

Lasketut suorituskykyarvot

Seuraavassa kuvassa on korostettuna Sales reunukset-KPI. Tämän KPI: N käyttää lasketut arvot, onko suorituskyvyn käyttöön tai poistaminen käytöstä kohde.

PerformancePoint-palvelut

Kun suorituskykyilmaisimissa käytetään laskettuja suorituskykyarvoja, SharePoint Server käyttää tietokantojen tietojen näyttämiseen yhtä tai useampaa kaavaa. Tämä ominaisuus mahdollistaa myös useiden eri tietolähteiden käyttämisen yhdessä suorituskykyilmaisimessa.

Useat todelliset arvot

Seuraavassa kuvassa on korostettuna myynnin suorituskyvyn KPI: N. Tämän KPI: N käyttää useita toteutuneita arvoja, onko suorituskykyyn käyttöön tai poistaminen käytöstä kohde.

PerformancePoint-palvelut

Aikatiedot

Seuraavassa kuvassa myynti suorituskyvyn suorituskykyilmaisimen yksi sarake näkyy korostettuna. Tämän KPI: N käyttää aikatiedot näyttää vuoden päivämäärä suorituskykyä.

PerformancePoint-palvelut

Tuloskortti pysyy ajan tasalla, eikä raporttinäkymien järjestelmänvalvojan tarvitse tehdä mitään muutoksia tuloskorttiin tai siihen liittyviin kyselyihin.

Varianssi

Seuraavassa kuvassa on korostettuna myynti reunukset KPI: N yhden sarakkeen. Tämä KPI on määritetty näyttämään, onko suorituskyky- tai tavoitteesta sekä kuinka paljon ylä- tai alapuolelle kohde.

PerformancePoint-palvelut

Sivun alkuun

Uudet raporttityypit ja näkymät

Nyt voit käyttää raporttinäkymissä kolmea uutta PerformancePointin näkymätyyppiä: KPI-tietoraporttia, analyysien ympyräkaavioita ja hajautuspuuta.

KPI-tietoraportti

Raporttinäkymän KPI-tietoraportin avulla voit tarkastella tuloskorttien suorituskykyilmaisimien tarkempia tietoja. Voit tarkastella KPI-tietoraportissa esimerkiksi seuraavia tietoja:

  • suorituskykyilmaisimissa käytetyt arvot

  • tulosten laskentatapa ja yksittäisten tulosten raja-arvot

  • muiden tuloskortin käyttäjien lähettämät kommentit.

Raporttinäkymän KPI-tietoraportti voi näyttää esimerkiksi tältä:

KPI-tietoraportti, jossa on lisätietoja PerformancePointin tuloskortin arvoista

Tuloskortti näytetään aina samalla sivulla raporttinäkymän KPI-tietoraportin kanssa. Tämä johtuu siitä, että KPI-tietoraportissa näytettävät tiedot riippuvat siitä, mitä tuloskortin tietoja napsautat. Kun haluat tarkastella KPI-tietoraportin tietoja, voit napsauttaa mitä tahansa tuloskortin arvoa. Jos haluat nähdä, miten tuloskortin arvot on laskettu, napsauta solua Tavoite-arvosarakkeessa.

Sivun alkuun

Analyysien ympyräkaaviot

Nyt voit käyttää raporttinäkymissä analyysien ympyräkaavioita. Analyysin ympyräkaavio on samankaltainen kuin analyysin viiva- tai palkkikaavio. Käyttäjät voivat tarkastella seuraavaa tietotasoa napsauttamalla kaavion segmenttiä. Käyttäjät voivat myös siirtyä alemmille tietotasoille ja näyttää jonkin toisen dimension SQL Server Analysis Services -kuutiosta.

Analyysin ympyräkaavio voi näyttää seuraavalta:

Analyysin ympyräkaavio PerformancePointissa

Hajautuspuu

Voit avata hajautuspuun tarkastellaksesi joidenkin tuloskorttien ja raporttien tietoja. Hajautuspuu on käytettävissä toimintona, jota voidaan käyttää PerformancePointin analyysiraporteissa ja tuloskorteissa, joissa käytetään Analysis Servicesin tietoja.

Hajautuspuun avulla voidaan tarkastella sitä, miten raportin tai tuloskortin arvo voidaan jakaa osiin siihen vaikuttavien jäsenten kesken. Hajautuspuu lajittelee tulokset automaattisesti ja käyttää tietojen näyttämisessä lajiteltua histogrammia. Tällä tavalla näet nopeasti tiettyyn raportin arvoon eniten vaikuttavat jäsenet. Voit myös tarkastella yksittäisten jäsenten välisiä trendejä, jotka vaikuttavat kokonaisarvoon.

Huomautus: Avaaminen ja käyttäminen Hajautuspuun, jotta edellyttää Microsoft Silverlight 2 tai Silverlight 3 asennettuna tietokoneeseen. Lisäksi sen mukaan, kuinka tuloskortin tai analyysinäkymä on määritetty, voit ehkä ei voi avata Hajautuspuun.

Hajautuspuun kakkospainikkeella yksittäisiä arvoa, kuten vaiheessa viivakaaviossa palkin palkkikaaviossa, kiila ympyräkaavion tai ruudukon tai tuloskortin solua. Tämän jälkeen voit valita Hajautuspuun. Hajautuspuun avautuu uusi ikkuna, jossa voit joko edistynyt tietojen alirakenteeseen tai voit tarkastella ulottuvuus on eri tietokuutioon tiedoissa siirtyminen.

Hajautuspuu voi näyttää esimerkiksi tältä:

PerformancePoint-palveluissa käytettävissä oleva analyysinäkymä

Hajautuspuun avulla voit myös tarkastella tietyn dimension jäsenen jäsenominaisuuksia seuraavassa kuvassa näkyvällä tavalla:

PerformancePoint-palvelut

Sivun alkuun

Arvosuodattimet

Raporttinäkymät-sivun yläreunassa näkyvien arvosuodattimien lisäksi voit käyttää arvosuodattimia myös useimmissa tuloskorteissa ja raporteissa. PerformancePointin raporttinäkymäkohteilla on kaksi pääarvosuodatintyyppiä: Top 10 -arvosuodattimet ja käyttäjän määrittämät arvosuodattimet.

  • Ensimmäiset 10 Arvosuodattimet. Ensimmäiset 10-Arvosuodatin avulla voit näyttää ylin (tai alin) jäsenet ryhmän. Voit pitää oletusasetus on 10, tai voit määrittää eri näytettävien kohteiden määrä.

  • Käyttäjän määrittämä Arvosuodattimet. Arvosuodatin avulla voit määrittää kohteet, jotka haluat näyttää ehdot. Voit esimerkiksi määrittää kohteet, joiden arvo on pienempi kuin (tai suurempi kuin) suodattimen numeerinen arvo, joka määritetään. Vaihtoehtoisesti voit määrittää kohteet, joissa on arvoja, jotka määrität tietyn alueen suodattimen.

Voit käyttää molempia arvosuodatintyyppejä useimmissa raporttinäkymän kohteissa.

Vihje: Kun haluat käyttää Arvosuodattimet yhdistäminen tuloskortteihin ja raportteihin, tekemäsi muutokset tallentuvat ei ole SharePoint-palvelimeen. Haluat ehkä viedä tulokset Microsoft PowerPointiin tai Microsoft Excelissä, Tallenna työsi.

Top 10 -arvosuodattimet

Kuten nimestäkin voi päätellä, Top 10 -arvosuodatin mahdollistaa tietyn ryhmän 10 parhaan jäsenen tulosten tarkastelemisen helposti. Top 10 -suodatin ei kuitenkaan välttämättä rajoitu pelkästään ryhmän 10 parhaan jäsenen tuloksiin. Voit määrittää Top 10 -suodattimen ehdot haluamallasi tavalla. Voit esimerkiksi määrittää Top 10 -suodattimen näyttämään 10 ryhmän heikointa jäsentä. Voit myös muuttaa näytettävien tietojen lukumäärää, kuten esimerkiksi Top (tai Pienimmät) 3 -kohdetta.

Top 10 -arvosuodattimen avulla voit keskittyä nopeasti vain niihin kohteisiin, joita haluat tarkastella raporttinäkymässä. Oletetaan esimerkiksi, että käytät analyysikaaviota, joka näyttää eri tuoteluokkien myyntimäärät. Organisaatiosi myymien tuoteluokkien määrästä riippuen analyysikaavio voi näyttää esimerkiksi tältä:

PerformancePoint-palvelut

Voit yksinkertaistaa raportin tietoja helposti käyttämällä arvosuodattimia. Voit käyttää esimerkiksi Top 10 -suodatinta ja tuoda näyttöön ainoastaan 10 eniten myytyä tuoteryhmää. Saat nämä tiedot näyttöön, kun napsautat kaaviota hiiren kakkospainikkeella, valitset Suodatin ja valitset sitten Top 10. Kaavio päivittyy näyttämään tulokset seuraavassa kuvassa kuvatulla tavalla:

PerformancePoint-palvelut

Sivun alkuun

Käyttäjän määrittämät arvosuodattimet

Samalla tavalla kuin Top 10 -arvosuodattimien käyttäjän määrittämien arvosuodattimien avulla voidaan tarkastella raportin tai tuloskortin tiettyjä kohteita helposti. Tällaisia suodattimia kutsutaan käyttäjän määrittämiksi arvosuodattimiksi, koska käyttäjä määrittää niiden ehdot itse. Oletetaan esimerkiksi, että käytät analyysikaaviota, joka näyttää eri tuoteluokkien myyntimäärät ja että kaaviosi näyttää seuraavalta:

PerformancePoint-palvelut

Jos olet kiinnostunut tuotteiden myynnistä tietyn ajanjakson aikana sen sijaan, että haluaisit tarkastella eniten tai vähiten myytyjä kohteita, voit käyttää käyttäjän määrittämää arvosuodatinta. Kun haluat käyttää käyttäjän määrittämää suodatinta, napsauta analyysinäkymää hiiren kakkospainikkeella, valitse Suodata ja valitse sitten Arvosuodattimet. Näyttöön tulee Arvosuodatin-valintaikkuna, jossa voit määrittää tarkasteltavat tulokset, seuraavassa kuvassa näkyvällä tavalla:

PerformancePoint-palveluiden avulla luotu analyysinäkymä

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×