Projektin tallentaminen

Voit tallentaa projektin suunnitelma useisiin erilaisiin hyödyllisiin tiedostomuoto, mukaan lukien Microsoft Projectin, Microsoft Excelin työkirjat ja malli, joita voidaan käyttää tulevissa projekteissa.

Jos käytät Project Professional 2010 -ohjelmaa, voit tallentaa projektin myös yhteiskäyttöä varten ennen sen julkaisemista.

Huomautus: Project 2010 -ohjelman kokeiluversion avulla ei voi tallentaa projekteja.

Valitse haluamasi toimet

Projektin tallentaminen

Projektin tallentaminen mallina

Projektin tallentaminen yhteiskäyttöä varten

Paikallisen projektitiedoston tallentaminen Project Server -palvelimeen

Projektin tallentaminen

Project Standard 2010-ohjelman käyttäjät ja Project Professional 2010 -ohjelman käyttäjät, joilla on yhteys Project Server -palvelimeen, tallentavat projektit eri tavalla. Tässä osiossa kuvataan molemmat vaihtoehdot.

Projektin tallentaminen Project Standard 2010 -ohjelmalla

 1. Napsauta Tiedosto-välilehti ja napsauta sitten Tallenna.

 2. Jos tämä on ensimmäinen kerta, kun tallennat projektia, kirjoita sen nimi Tiedostonimi-ruutuun ja valitse sitten Tallenna.

  Huomautus: Jos tallennat tiedoston, jossa on useat projektit, sinun on ehkä annettava projektin nimi.

Voit tallentaa projektin toisessa tiedostomuodossa.

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Valitse Tallenna ja lähetä.

 3. Valitse Tiedostotyypit-kohdasta Tallenna projekti tiedostona.

 4. Valitse oikean puolen Projektitiedoston tyypit- tai Muut tiedostotyypit -kohdasta tyyppi, jonka mukaisena haluat tallentaa tiedoston.

  Projektitiedoston voi tallentaa toisessa muodossa kahdella tavalla.

  • Kaksoisnapsauta tiedostotyyppiä, jonka mukaisena haluat tallentaa tiedoston.

  • Napsauta kerran tiedostotyyppiä, jonka mukaisena haluat tallentaa tiedoston, ja valitse sitten

   Tallenna nimellä -painike

 5. Kirjoita tiedoston tiedostonimi.

 6. Valitse Tallenna.

Voit tallentaa projektin seuraavissa tiedostomuodoissa:

 • Project 2007

 • Project 2000 - 2003

 • PDF (Portable Document Format)

 • XPS (XML-paperimääritys)

 • Excel-työkirja

 • TXT (sarkaimin erotettu teksti)

 • CSV (tiedosto, jonka arvot on erotettu luetteloerottimilla)

 • XML

Projektin tallentaminen Project Professional 2010 -ohjelmalla

Project Professional 2010 -ohjelmalla voit tallentaa projektin seuraavilla tavoilla:

Projektin tallentaminen Project Server -palvelimeen

Projektin tallentaminen ei tarkoita samaa kuin projektin kuittaaminen sisään tai julkaiseminen. Kun tallennat projektisi Project Server -palvelimeen, se on yhä uloskuitattu sinulle, eikä kukaan muu voi muokata sitä. Sulje projekti, jos haluat kuitata sen sisään Project Server -palvelimeen. Jos haluat luovuttaa projektin ryhmän jäsenten käyttöön, julkaise se.

 1. Napsauta Tiedosto-välilehti ja napsauta sitten Tallenna.

 2. Jos tämä on ensimmäinen kerta, kun tallennat projektia, kirjoita projektin nimi Tallenna Project Serveriin -valintaikkunan Nimi-ruutuun.

 3. Jos haluat määrittää projektiin yrityksen mukautettuja kenttiä, valitse mukautetun kentän Arvo-kenttä ja sitten arvo. Sinun on annettava tiedot pakollisiin mukautettuihin kenttiin, jotka on merkitty kentän nimen perässä olevalla tähtimerkillä (*).

 4. Valitse Tallenna.

 5. Kun olet tallentanut projektin, voit halutessasi tarkistaa, onko projekti kuitattu sisään Project Serveriin vai ulos siitä. Valitse Tiedosto-välilehti ja valitse sitten Avaa. Tarkista projektin tila Avaa-valintaikkunassa.

 6. Jos haluat kuitata projektin sisään Project Server -palvelimeen, napsauta Tiedosto-välilehti ja napsauta sitten Sulje.

Jos suljet projekti-ikkunan tai yrität poistua Projectista tallentamatta viimeisimpiä muutoksia, Sulje-valintaikkuna ilmestyy näyttöön.

 1. Suorita Tallenna muutokset -osiossa joku seuraavista toimista:

  • Tallenna projektiin tehdyt muutokset napsauttamalla Tallenna.

  • Sulje projekti tallentamatta muutoksia napsauttamalla Hylkää muutokset.

 2. Suorita Sisään kuittaaminen -osiossa joku seuraavista toimista:

  • Kuittaa projekti takaisin Project Server -palvelimeen napsauttamalla Kuittaa sisään.

  • Jos haluat, että projekti on edelleen kuitattu sinulle, napsauta Pidä projekti uloskuitattuna. Tässä tapauksessa kukaan muu ei voi tehdä muutoksia projektiin.

Jos haluat, että muutoksesi näkyvät Project Web Access -käyttäjille, sinun on julkaistava projektisuunnitelma.

Projektin tallentaminen paikallisesti

 1. Napsauta Tiedosto-välilehti ja napsauta sitten Tallenna nimellä.

 2. Napsauta Tallenna Project Serveriin -valintaikkunasta Tallenna tiedostona.

 3. Suorita Tallenna tiedostona -valintaikkunassa joku seuraavista toimista:

  • Jos haluat tallentaa yrityksen yleinen malli kaikki muut kohteet lukuun ottamatta mukautettuja kenttiä, napsauta Kaikki yrityksen mukautetut kentät ja yleisen mallin kohteet.

  • Jos haluat tallentaa yrityksen yleisestä mallista vain ne kohteet, joita käytetään tässä projektissa, napsauta Vain tällä hetkellä ladatut yrityksen mukautetut kentät ja yleisen mallin kohteet.

 4. Valitse tiedoston tallennuskohde ja napsauta sitten Tallenna.

Voit tallentaa projektin toisessa tiedostomuodossa.

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Valitse Tallenna ja lähetä.

 3. Valitse Tiedostotyypit-kohdasta Tallenna projekti tiedostona.

 4. Valitse oikean puolen Projektitiedoston tyypit- tai Muut tiedostotyypit -kohdasta tyyppi, jonka mukaisena haluat tallentaa tiedoston.

  Projektitiedoston voi tallentaa toisessa muodossa kahdella tavalla.

  • Kaksoisnapsauta tiedostotyyppiä, jonka mukaisena haluat tallentaa tiedoston.

  • Napsauta kerran tiedostotyyppiä, jonka mukaisena haluat tallentaa tiedoston, ja valitse sitten

   Tallenna nimellä -painike

 5. Kirjoita tiedoston tiedostonimi.

 6. Valitse Tallenna.

Voit tallentaa projektin seuraavissa tiedostomuodoissa:

 • Project 2007

 • Project 2000 - 2003

 • PDF (Portable Document Format)

 • XPS (XML-paperimääritys)

 • Excel-työkirja

 • TXT (sarkaimin erotettu teksti)

 • CSV (tiedosto, jonka arvot on erotettu luetteloerottimilla)

 • XML

Sivun alkuun

Projektin tallentaminen mallina

Jos haluat käyttää nykyistä projektia uuden projektin perustana, voit tallentaa sen mallina.

 1. Napsauta Tiedosto-välilehti ja napsauta sitten Tallenna nimellä.

 2. Project Professional -käyttäjät: Jos projekti, jonka haluat tallentaa mallina, on tallennettu Project Server -palvelimeen, toimi seuraavasti:

  1. Valitse Tallenna Project Serveriin -valintaikkunasta Tallenna tiedostona.

  2. Valitse Tallenna tiedostona -valintaikkunasta Vain tällä hetkellä ladatut yrityksen mukautetut kentät ja yleisen mallin kohteet, jos haluat tallentaa yrityksen yleisestä mallista vain ne kohteet, joita käytetään tässä projektissa.

 3. Valitse asema ja kansio, johon haluat tallentaa mallin.

 4. Kirjoita mallin nimi Tiedostonimi-ruutuun.

 5. Napsauta Tallennusmuoto-ruudusta joko Malli (*.mpt) tai Microsoft Project 2007 -mallit (*.mpt).

 6. Valitse Tallenna.

 7. Valitse niiden tietojen valintaruudut, jotka haluat poistaa projektitiedostosta ja valitse Tallenna.

  Huomautus: Voit poistaa perusaikataulun tiedot, todellinen, korvaus, kiinteät kustannukset tiedot ja tehtävän julkaisutilan.

Sivun alkuun

Projektin tallentaminen yhteiskäyttöä varten

Huomautus: Jotta voit tallentaa projektin yhteiskäyttöä varten, tarvitset Project Professional 2010 -ohjelman.

Jos sinun täytyy jakaa projektisuunnitelmasi jonkun sellaisen kanssa, jolla ei ole Project Serveriä, voit tallentaa sen paikallisesti, lähettää sen tarkistettavaksi ja kuitata sen sitten takaisin sisään Project Server -palvelimeen.

Tärkeää: Projektin jakavalla henkilöllä on oltava Project 2010 -ohjelma asennettuna.

 1. Napsauta Tiedosto-välilehti ja napsauta sitten Tallenna nimellä.

 2. Napsauta Tallenna Project Serveriin -valintaikkunasta Tallenna tiedostona.

 3. Suorita Tallenna tiedostona -valintaikkunassa joku seuraavista toimista:

  • Jos haluat tallentaa yrityksen yleinen malli kaikki kohteet, napsauta Kaikki yrityksen mukautetut kentät ja yleisen mallin kohteet.

  • Jos haluat tallentaa yrityksen yleisestä mallista vain ne kohteet, joita käytetään tässä projektissa, napsauta Vain tällä hetkellä ladatut yrityksen mukautetut kentät ja yleisen mallin kohteet.

 4. Valitse Tallenna.

 5. Valitse asema ja kansio, johon haluat tallentaa projektin.

 6. Kirjoita jaetun projektin nimi Tiedostonimi-ruutuun.

  Vihje: Lisää projektitiedoston nimen loppuun sana jaettumerkiksi siitä, että kyseessä on jaettu projekti.

 7. Lähetä tallennettu tiedosto eteenpäin, jotta muutokset voidaan tehdä suoraan projektisuunnitelmaan.

Huomautus: Kun projekti on yhteiskäytössä, et voi avata tiedostoa muokattavaksi Project Serverillä.

Jaetun tiedoston tallentaminen takaisin Project Serveriin

Kun yhteiskäytössä olleeseen tiedostoon on tehty kaikki muutokset, tallenna muutokset Project Serveriin.

 1. Avaa jaettu tiedosto sillä tietokoneella, jolla tallensit sen yhteiskäyttöön, ja muodosta yhteys Project Serveriin.

  Huomautus: Jaetun tiedoston voi tallentaa takaisin Project Serveriin vain tietokoneesta, johon olet alunperin tallentanut sen yhteiskäyttöä varten.

 2. Napsauta Tiedosto-välilehti, napsauta Tallenna nimellä ja napsauta sitten Tallenna.

  Tiedoston palvelimelle tallennettua versio päivitetään ja sitä voidaan muokata uudelleen.

Huomautus: 

 • Jos haluat tehdä lisää muutoksia jaettuun projektiin sen jälkeen, kun se on tallennettu takaisin Project Serveriin, sinun on tallennettava projekti yhteiskäyttöä varten uudelleen. Jaetun tiedoston voi tallentaa takaisin Project Serveriin vain kerran.

 • Jos jaettu tiedosto menetetään tai sitä ei voi käyttää jostain syystä, palvelimen järjestelmänvalvoja voi pakottaa projektin sisäänkuittauksen Project Server -palvelimessa.

Sivun alkuun

Paikallisen projektitiedoston tallentaminen Project Server -palvelimeen

Huomautus: Jos haluat tallentaa paikallisesti tallennetun projektin Project Server -palvelimeen, tarvitset Project Professional 2010 -ohjelman.

Jos projekti on tallennettu paikallisesti, voit tallentaa kyseisen projektin Project Server -palvelimeen, jotta muut organisaation jäsenet voivat käyttää sitä.

 1. Avaa Project ja muodosta yhteys Project Serveriin.

 2. Avaa projekti, jonka olet tallentanut paikallisesti.

 3. Napsauta Tiedosto-välilehti ja napsauta sitten Tallenna nimellä.

 4. Kirjoita projektin nimi Tallenna Project Serveriin -valintaikkunan Nimi-ruutuun.

 5. Jos haluat sisällyttää projektiin yrityksen mukautettuja kenttiä, valitse mukautetun kentän Arvo-kenttä ja sitten arvo.

 6. Valitse Tallenna.

 7. Jos haluat kuitata projektin sisään Project Server -palvelimeen, valitse Tiedosto-välilehti ja valitse sitten Sulje.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×