Projectin pikanäppäimet

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Tärkeää: Jotkin pikanäppäimet ovat vain Project Online -tilaajien käytettävissä. Uusia ominaisuuksia julkaistaan tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi.

Monet käyttäjät löytävät, että Windowsin Project näppäin oikotiet käyttävät ulkoista näppäimistöä, jotta ne toimivat tehokkaammin. Liikunta- ja näkörajoitteisten käyttäjien voi olla helpompi käyttää pikanäppäimiä kuin kosketusnäyttöä ja lisäksi ne ovat tärkeä vaihtoehto hiirelle. Tässä artikkelissa esitellään Windowsin Project pikanäppäimet.

Huomautukset: 

 • Artikkelissa esitellyt pikanäppäimien kuvaukset koskevat USA-näppäimistöasettelun mukaista näppäimistöä. Muut näppäimistöasettelut saattavat toimia eri tavalla.

 • Jos pikakuvake edellyttää kahden tai useamman näppäimen painamista samanaikaisesti, tämä ohjeaihe erottaa näppäimet plusmerkillä (+). Jos toista näppäintä on painettava heti ensimmäisen näppäimen painamisen jälkeen, näppäimet on erotettu toisistaan pilkulla (,).

Artikkelin sisältö

Microsoft Officen perustoiminnot

Microsoft Project -pikanäppäimet

Katso myös

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft Officen perustoiminnot

Valintanauhan ja Kerro-toiminnon käyttäminen näppäimistöllä

 1. Paina ALT-näppäintä.

  Näppäinvihjeet näyttävät, mitkä toiminnot ovat käytettävissä nykyisessä näkymässä.

 2. Paina kirjainta, joka näkyy näppäinvihjeessä sen toiminnon päällä, jota haluat käyttää.

  Vihje: Painamalla Q-näppäintä voit etsiä komennon tai ohjeaiheen.

 3. Sen mukaan, mitä kirjainta painat, näkyviin voi tulla lisää näppäinvihjeitä. Jos esimerkiksi Aloitus-välilehti on aktiivinen ja painat W-kirjainta, Näkymä-välilehti ja sen sisältämien ryhmien näppäinvihjeet tulevat näkyviin.

 4. Jatka kirjainten painamista, kunnes painat sen komennon tai ohjausobjektin kirjainta, jota haluat käyttää. Joissakin tapauksissa ensin on painettava komennon sisältävän ryhmän kirjainta.

  Huomautus: Jos haluat peruuttaa valitsemasi toiminnon ja piilottaa näppäinvihjeet, paina ALT-näppäintä.

Ikkunoiden näyttäminen ja käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Siirry seuraavaan ikkunaan.

Alt+Sarkain

Siirtyy edelliseen ikkunaan.

Alt+Vaihto+Sarkain

Sulkee aktiivisen ikkunan.

Ctrl+W tai Ctrl+F4

Palauttaa aktiivisen ikkunan koon suurentamisen jälkeen.

Ctrl+F5

Siirtää ohjelmaikkunan ruudusta tehtäväruutuun myötäpäivään. F6-näppäintä on ehkä painettava useita kertoja.

F6

Siirtyy ohjelmaikkunan ruudusta toiseen ruutuun vastapäivään.

Vaihto+F6

Siirtyy seuraavaan ikkunaan, jos avoinna on useita ikkunoita.

Ctrl+F6

Siirtyy edelliseen ikkunaan.

Ctrl+Vaihto+F6

Suurentaa tai palauttaa valitun ikkunan.

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

CTRL+F10

Kopioi näytön kuvan leikepöydälle.

Print Screen

Kopioi valitun ikkunan kuvan leikepöydälle.

Alt+Print Screen

Tekstissä tai solussa siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

Vasen nuoli

Siirtyy yhden merkin oikealle.

Oikea nuoli

Laajentaa valintaa yhden rivin ylöspäin.

Ylänuoli

Laajentaa valintaa yhden rivin alaspäin.

Alanuoli

Siirtyy sanan alkuun.

Ctrl+vasen nuoli

Siirtyy sanan loppuun.

Ctrl+Oikea nuoli

Siirtyy rivin loppuun.

End

Siirtyy rivin alkuun.

Home

Siirtyy edelliseen kappaleeseen.

Ctrl+Ylänuoli

Siirtyy seuraavaan kappaleeseen.

Ctrl+Alanuoli

Siirtyy tekstiruudun loppuun.

Ctrl+End

Siirtyy tekstiruudun alkuun.

Ctrl+Home

Taulukoissa siirtyminen ja työskenteleminen

Toiminto

Näppäin

Siirtyy seuraavaan soluun.

Sarkain

Siirtyy edelliseen soluun.

Vaihto+Sarkain

Siirtyy seuraavalle riville.

ALANUOLI

Siirtyy edelliselle riville.

YLÄNUOLI

Lisää välilehden soluun.

Ctrl+Sarkain

Aloittaa uuden kappaleen.

Enter

Lisää uuden rivin taulukon alareunaan.

SARKAIN viimeisen rivin lopussa

Toimintojen käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Tuo näkyviin toiminnon valikon tai viestin. Jos näkyvissä on useita toimintoja, siirtää seuraavaan toimintoon ja näyttää sen valikon tai viestin.

Alt+Vaihto+F10

Valitsee toimintovalikon seuraavan kohteen.

Alanuoli

Valitsee toimintovalikon edellisen kohteen.

Ylänuoli

Suorittaa toimintovalikon valitun kohteen toiminnon.

Enter

Sulkee toimintovalikon tai viestin.

Esc

Valintaikkunoiden käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Siirtyy seuraavaan vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

SARKAIN

Siirtyy edelliseen vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtyy valintaikkunan seuraavaan välilehteen.

Ctrl+Sarkain

Siirtyy valintaikkunan edelliseen välilehteen.

Ctrl+Vaihto+Sarkain

Siirtyy avoimessa avattavassa luettelossa vaihtoehdosta toiseen tai vaihtoehtoryhmästä toiseen.

Nuolinäppäimet

Suorittaa valitun näppäimen toiminnon tai valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

Välilyöntinäppäin

Avaa luettelon, jos se on suljettu, ja siirtyy luettelon kyseiseen vaihtoehtoon.

Avattavassa luettelossa olevan vaihtoehdon ensimmäinen kirjain

Valitsee vaihtoehdon tai lisää valintaruutuun valintamerkin tai poistaa sen.

Alt+vaihtoehdon alleviivattu kirjain

Avaa valitun avattavan luettelon.

Alt+Alanuoli

Sulkee valitun avattavan luettelon, peruuttaa komennon tai sulkee valintaikkunan.

Esc

Suorittaa valintaikkunan oletuspainikkeen toiminnon.

ENTER

Muokkausruutujen käyttäminen valintaikkunoissa

Muokkausruutu on tyhjä ruutu, johon syöte kirjoitetaan tai liitetään. Syöte voi olla esimerkiksi käyttäjänimi tai kansion polku.

Toiminto

Näppäin

Siirtyy merkinnän alkuun.

Home

Siirtyy merkinnän loppuun.

End

Siirtyy yhden merkin verran vasemmalle tai oikealle.

Vasen nuoli tai Oikea nuoli

Siirtää sanan alkuun.

Ctrl+vasen nuoli

Siirtyy sanan loppuun.

Ctrl+Oikea nuoli

Valitsee vasemmalla puolella olevan merkin tai peruuttaa sen valinnan.

Vaihto+Vasen nuoli

Valitsee oikealla puolella olevan merkin tai peruuttaa sen valinnan.

Vaihto+Oikea nuoli

Valitsee vasemmalla puolella olevan sanan tai peruuttaa sen valinnan.

Ctrl+Vaihto+Vasen nuoli

Valitsee oikealla puolella olevan sanan tai peruuttaa sen valinnan.

Ctrl+Vaihto+Oikea nuoli

Valitsee lisäyskohdasta merkinnän alkuun.

Vaihto+Home

Valitsee lisäyskohdasta merkinnän loppuun.

Vaihto+End

Tiedostojen perushallinta

Toiminto

Näppäin

Avaa projektitiedoston (näyttää Avaa-valintaikkunan).

Ctrl+F12

Avaa projektitiedoston (näyttää Avaa-välilehden Backstage-näkymässä).

Ctrl+O

Tallentaa projektitiedoston.

Ctrl+S

Luo uuden projektin.

Ctrl+N

Tulostaa tiedoston (näyttää Tulosta-välilehden Backstage-näkymässä).

CTRL+P

Avaa- ja Tallenna nimellä -valintaikkunoiden käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Näyttää Avaa-valintaikkunan.

Ctrl+F12

Näyttää Avaa-välilehden Backstage-näkymässä.

Ctrl+O

Näyttää Tallenna nimellä -valintaikkunan.

F12

Avaa valitun kansion tai tiedoston.

Enter

Avaa yläkansion.

Askelpalautin

Poistaa valitun kansion tai tiedoston.

Del

Tuo näyttöön valitun kohteen, esimerkiksi kansion tai tiedoston, pikavalikon.

Vaihto+F10

Siirtyy seuraavaan asetukseen.

Sarkain

Siirtyy edelliseen asetukseen.

Vaihto+Sarkain

Avaa Kohde-luettelon.

F4 tai ALT+1

Microsoft Project -pikanäppäimet

Käytä pääikkunaa

Toiminto

Näppäin

Siirry aktiivisten valintaikkunoiden ja pääsovelluksen välillä.

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

Alt+F6

Avaa valitun kohteen pikavalikko (hiiren kakkospainikevalikko).

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

Vaihto+F10

Aktivoi valintanauha.

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

F10

Aktivoi näkymän jakaja.

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

Alt+Vaito+F6

Näytä valitun sarakkeen pikasuodatuksen avattava valikko.

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

Alt + Vaihto + F3

Ota nykyinen suodatin uudelleen käyttöön.

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

Ctrl+F3

Avaa valitun solun objektivalikko.

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

Alt+Vaihto+F10

Verkkokaavion käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Siirtyy toiseen verkkokaavioruutuun.

Nuolinäppäimet

Lisää valintaan verkkokaavioruutuja.

Vaihto+nuolinäppäimet

Siirtyy verkkokaavioruutuun.

Huomautus:  Sinun on ensin määritettävä manuaalinen sijoittaminen. Valitse siirrettävä ruutu. Valitse Muotoile ja valitse sitten Asettelu. Napsauta Salli ruutujen manuaalinen sijoittaminen.

Ctrl+nuolinäppäimet

Siirtyy ylimpään verkkokaavioruutuun projektissa tai näkymässä.

Ctrl+Home tai Vaihto+Ctrl+Home

Siirtyy alimpaan verkkokaavioruutuun projektissa.

Ctrl+End tai Vaihto+Ctrl+End

Siirtyy äärimmäisenä vasemmalla olevaan verkkokaavioruutuun projektissa.

Home tai Vaihto+Home

Siirtyy äärimmäisenä oikealla olevaan verkkokaavioruutuun projektissa.

End tai Vaihto+End

Siirtyy yhden ikkunan korkeuden verran ylöspäin.

Page Up tai Vaihto+Page Up

Siirtyy yhden ikkunan korkeuden verran alaspäin.

Page Down tai Vaihto+Page Down

Siirtyy yhden ikkunan leveyden verran vasemmalle.

Ctrl+Page Up tai Vaihto+Ctrl+Page Up

Siirtyy yhden ikkunan leveyden verran oikealle.

Ctrl+Page Down tai Vaihto+Ctrl+Page Down

Valitsee verkkokaavioruudusta seuraavan kentän.

Enter tai sarkain

Valitsee verkkokaavioruudusta edellisen kentän.

VAIHTO+ENTER

OfficeArt-objektien käyttäminen.

OfficeArt-muotojen siirtäminen.

Toiminto

Näppäin

Siirtää muotoa vähittäin ylös, alas, oikealle tai vasemmalle.

Nuolinäppäimet

Suurentaa muodon leveyttä 10 %.

Vaihto+Oikea nuoli

Pienentää muodon leveyttä 10 %.

Vaihto+Vasen nuoli

Suurentaa muodon korkeutta 10 %.

Vaihto+Ylänuoli

Pienentää muodon korkeutta 10 %.

Vaihto+Alanuoli

Suurentaa muodon leveyttä 1 %.

Ctrl+Vaihto+Oikea nuoli

Pienentää muodon leveyttä 1 %.

Ctrl+Vaihto+Vasen nuoli

Suurentaa muodon korkeutta 1 %.

Ctrl+Vaihto+Ylänuoli

Pienentää muodon korkeutta 1 %.

Ctrl+Vaihto+Alanuoli

Kiertää muotoa oikealle 15 astetta.

Alt+Oikea nuoli

Kiertää muotoa vasemmalle 15 astetta.

ALT+VASEN NUOLI

OfficeArt-objektien ja -tekstin valitseminen ja kopioiminen

Toiminto

Näppäin

Valitsee objektin (teksti valittuna objektin sisällä).

Esc

Valitsee objektin (objekti valittuna).

Sarkain tai Vaihto+Sarkain, kunnes haluamasi objekti on valittu

Valitsee objektin sisällä olevan tekstin (objekti valittuna).

Enter

Valitsee useita muotoja.

Pidä Ctrl-näppäintä alhaalla ja napsauta muotoja

Valitsee useita tekstiä sisältäviä muotoja.

Pidä Vaihtonäppäin painettuna ja napsauta muotoja

Leikkaa valitun objektin.

Ctrl+X

Kopioi valitun objektin.

Ctrl+C

Liittää leikatun tai kopioidun objektin.

Ctrl+V

Liittää määräten.

Ctrl+Alt+V

Kopioi vain muotoilun.

Ctrl+Vaihto+C

Liittää vain muotoilun.

Ctrl+Vaihto+V

Liittää määräten.

Ctrl+Alt+V

Ryhmittää muotoja, kuvia tai WordArt-objekteja.

Ctrl+G kun olet valinnut ryhmään lisättävät kohteet

Poistaa muotojen, kuvien tai WordArt-objektien ryhmittelyn.

Ctrl+Vaihto+G kun olet valinnut purettavan ryhmän

Kumoaa edellisen toiminnon.

Ctrl+Z

Tekee edellisen toiminnon uudelleen.

Ctrl+Y

Lisää seuraavan objektin monivalintaan.

Ctrl+napsautus

Lisää seuraavan objektin monivalintaan: sallii tekstiruudun tekstin napsauttamisen tekstiruudun lisäämiseksi monivalintaan.

VAIHTO+napsautus

OfficeArtin-tekstin ja tekstiruutujen muokkaaminen

Toiminto

Näppäin

Kutistaa valinnan.

Esc

Valitsee koko tekstin.

Ctrl+A

Poistaa sanan kohdistimen vasemmalta puolelta.

Ctrl+Askelpalautin

Poistaa sanan kohdistimen oikealta puolelta.

Ctrl+Del

Kumoa.

Ctrl+Z

Tee uudelleen.

Ctrl+Y

Siirtyy sanan alkuun.

Ctrl+vasen nuoli

Siirtyy sanan loppuun.

Ctrl+Oikea nuoli

Siirtyy rivin alkuun.

Home

Siirtyy rivin loppuun.

End

Siirtyy edelliseen kappaleeseen.

Ctrl+Ylänuoli

Siirtyy seuraavaan kappaleeseen.

Ctrl+Alanuoli

Siirtyy objektin tekstin alkuun.

Ctrl+Home

Siirtyy objektin tekstin loppuun.

Ctrl+End

Näkymissä ja ikkunoissa siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Aktivoi syöttörivin kentän tekstin muokkausta varten.

F2

Aktivoi valikkorivin.

F10 tai ALT

Aktivoi projektin ohjausvalikon.

Alt+Yhdysmerkki tai Alt+Välinäppäin

Aktivoi jakopalkin.

Vaihto+F6

Sulkee ohjelmaikkunan.

Alt+F4

Näyttää kaikki suodatetut tehtävät tai kaikki suodatetut resurssit.

F3

Näyttää Kentän asetukset -valintaikkunan.

Alt+F3

Avaa uuden ikkunan.

Vaihto+F11

Pienentää valinnan yhteen kenttään.

Vaihto+Askelpalautin

Palauttaa lajittelujärjestyksen tunnusjärjestykseksi ja poistaa ryhmittelyn käytöstä.

Vaihto+F3

Valitsee piirrosobjektin.

F6

Näyttää tehtävän tiedot.

Vaihto+F2

Näyttää resurssin tiedot.

Vaihto+F2

Näyttää varauksen tiedot.

Vaihto+F2

Ottaa Lisää valintaan -tilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Vaihto+F8

Ottaa automaattisen laskennan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Ctrl+F9

Ottaa Laajenna valintaa -tilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

F8

Siirtyy vasemmalle, oikealle, ylöspäin tai alaspäin tulostuksen esikatseluikkunan eri sivujen tarkastelemista varten.

ALT+nuolinäppäimet

Projektin jäsentely

Toiminto

Näppäin

Piilottaa alitehtävät.

Alt+Vaihto+Yhdysmerkki tai Alt+Vaihto+Miinusmerkki (numeronäppäimistössä)

Sisentää valitun tehtävän.

Alt+Vaihto+Oikea nuoli

Näyttää alitehtävät.

Alt+Vaihto+= tai Alt+Vaihto+Plusmerkki (numeronäppäimistössä)

Näyttää kaikki tehtävät.

Alt+Vaihto+* (numeronäppäimistön tähti)

Ulontaa valitun tehtävän.

ALT+VAIHTO+VASEN NUOLI

Valintaikkunassa valitseminen ja muokkaaminen

Toiminto

Näppäin

Siirtyy lomakkeen alaosassa olevissa kentissä kentästä toiseen.

Nuolinäppäimet

Siirtyy lomakkeen alaosassa oleviin taulukoihin.

Alt+1 (vasen) tai Alt+2 (oikea)

Siirtyy seuraavaan tehtävään tai resurssiin.

Enter

Siirtyy edelliseen tehtävään tai resurssiin.

Vaihto+Enter

Taulukkonäkymässä valitseminen ja muokkaaminen

Näkymässä muokkaaminen

Toiminto

Näppäin

Lisää uusi tehtävä.

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

Lisää

Peruuttaa merkinnän.

Esc

Tyhjentää tai nollaa valitun kentän.

Ctrl+Del

Kopioi valitut tiedot.

Ctrl+C

Leikkaa valitut tiedot.

Ctrl+X

Poistaa valitut tiedot.

Del

Poistaa rivin, jossa on valittu solu.

Ctrl+Miinusmerkki (numeronäppäimistössä)

Täyttää alaspäin.

Ctrl+D

Näyttää Etsi-valintaikkunan.

Ctrl+F tai Vaihto+F5

Jatkaa Etsi-valintaikkunassa hakutuloksissa seuraavana olevaan esiintymään.

Vaihto+F4

Käyttää Siirry-komentoa (Muokkaa-valikko).

F5

Linkittää tehtävät.

Ctrl+F2

Liittää kopioidut tai leikatut tiedot.

Ctrl+V

Pienentää valinnan yhdeksi kentäksi.

Vaihto+Askelpalautin

Kumoaa edellisen toiminnon.

Ctrl+Z

Poistaa tehtävien linkityksen.

Ctrl+Vaihto+F2

Määrittää tehtävän manuaalisesti ajoitetuksi.

Ctrl+Vaihto+M

Määrittää tehtävän automaattisesti ajoitetuksi.

Ctrl+Vaihto+A

Näkymässä siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Siirtyy projektin alkuun (aikajana).

Alt+Home

Siirtyy projektin loppuun (aikajana).

Alt+End

Siirtää aikajanaa vasemmalle.

Alt+Vasen nuoli

Siirtää aikajanaa oikealle.

Alt+Oikea nuoli

Siirtyy rivin ensimmäiseen kenttään.

Home tai Ctrl+Vasen nuoli

Siirtyy ensimmäiselle riville.

Ctrl+Ylänuoli

Siirtyy ensimmäisen rivin ensimmäiseen kenttään.

Ctrl+Home

Siirtyy rivin viimeiseen kenttään.

End tai Ctrl+Oikea nuoli

Siirtyy viimeisen rivin viimeiseen kenttään.

Ctrl+End

Siirtyy viimeiselle riville.

Ctrl+Alanuoli

Reunaruudussa siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Siirtää kohdistusta reunaruudun ja oikealla olevan näkymän välillä.

F6

Valitsee reunaruudussa eri ohjausobjektit, jos kohdistus on reunaruudussa.

Sarkain

Valitsee valintaruudut ja painikkeet tai poistaa niiden valinnan, jos kohdistus on reunaruudussa.

Välinäppäin

Näkymässä valitseminen

Toiminto

Näppäin

Laajentaa valintaa yhden sivun verran alaspäin.

Vaihto+Page Down

Laajentaa valintaa yhden sivun verran ylöspäin.

Vaihto+Page Up

Laajentaa valintaa yhden rivin verran alaspäin.

Vaihto+Alanuoli

Laajenna valintaa yhden rivin verran ylöspäin.

Vaihto+Ylänuoli

Laajentaa valintaa rivin ensimmäiseen kenttään.

Vaihto+Home

Laajentaa valintaa rivin viimeiseen kenttään.

Vaihto+End

Laajentaa valintaa tietojen alkuun.

Ctrl+Vaihto+Home

Laajentaa valintaa tietojen loppuun.

Ctrl+Vaihto+End

Laajentaa valintaa ensimmäiseen riviin.

Ctrl+Vaihto+Ylänuoli

Laajentaa valintaa viimeiseen riviin.

Ctrl+Vaihto+Alanuoli

Laajentaa valintaa ensimmäisen rivin ensimmäiseen kenttään.

Ctrl+Vaihto+Home

Laajentaa valintaa viimeisen rivin viimeiseen kenttään.

Ctrl+Vaihto+End

Valitsee kaikki rivit ja sarakkeet.

Ctrl+Vaihto+Välinäppäin

Valitsee sarakkeen.

Ctrl+Välinäppäin

Valitsee rivin.

Vaihto+Välinäppäin

Siirtyy valinnan sisällä yhden kentän verran alaspäin.

Enter

Siirtyy valinnan sisällä yhden kentän verran ylöspäin.

Vaihto+Enter

Siirtyy valinnan sisällä yhden kentän verran oikealle.

Sarkain

Siirtyy valinnan sisällä yhden kentän verran vasemmalle.

Vaihto+Sarkain

Syöttörivissä valitseminen ja muokkaaminen

Toiminto

Näppäin

Hyväksyy merkinnän.

Enter

Peruuttaa merkinnän.

Esc

Poistaa merkin kohdistimen vasemmalta puolelta.

Askelpalautin

Poistaa merkin kohdistimen oikealta puolelta.

Delete

Poistaa sanan kohdistimen oikealta puolelta.

Ctrl+Del

Laajentaa valinnan tekstin loppuun.

Vaihto+End

Laajentaa valinnan tekstin alkuun.

Vaihto+Home

Ottaa korvaustilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Lisääminen

Aikajanan käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Siirtää aikajanan yhden sivun verran vasemmalle.

Alt+Page Up

Siirtää aikajanan yhden sivun verran oikealle.

Alt+Page Down

Siirtää aikajanan projektin alkuun.

Alt+Home

Siirtää aikajanan projektin loppuun.

Alt+End

Vierittää aikajanaa vasemmalle.

Alt+Vasen nuoli

Vierittää aikajanaa oikealle.

Alt+Oikea nuoli

Näyttää pienemmät aikayksiköt.

Ctrl+ / (numeronäppäimistön vinoviiva)

Näyttää suuremmat aikayksiköt.

CTRL+* (numeronäppäimistön tähti)

Työryhmän työsuunnitteluapuohjelman käyttö

Toiminto

Näppäin

Laajenna tai kutista resurssi- tai ryhmittelyriviä.

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

Alt + Vaihto + + tai - -

Vieritä aikajanaa vasemmalle.

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

ALT+VASEN NUOLI

Vierittää aikajanaa oikealle.

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

Alt+Oikea nuoli

Ajoita uudelleen ajoitettu tehtävä.

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

Ctrl+nuolinäppäimet

Avaa tehtävän tiedot -valintaikkuna.

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

Valitse tehtävä ja paina Enter-näppäintä

Määritä tehtävä uudelleen.

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

Ctrl+ylänuoli tai alanuoli

Aikajananäkymän käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Selaa elementtityyppejä – tehtäväpalkki, välitavoite, kuvaselite ja aikajanapalkki – kun yksi elementti on jo valittuna.

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

Sarkain tai alanuoli

Selaa elementtityyppejä vastakkaisessa järjestyksessä – aikajanapalkki, kuvaselite, välitavoite, tehtäväpalkki – kun yksi elementti on jo valittuna.

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

Vaihto+Sarkain tai vasen nuoli

Siirry edelliseen tai seuraavaan samantyyppiseen kohteeseen, esimerkiksi seuraavaan välitavoitteeseen.

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

Vasen nuoli tai Oikea nuoli

Vieritä aikajanaa vasemmalle.

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

ALT+VASEN NUOLI

Vierittää aikajanaa oikealle.

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

Alt+Oikea nuoli

Siirrä kohdetta ylös tai alas seuraavaan kanavaan tai aikajanapalkkiin.

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

Ctrl+ylänuoli tai alanuoli

Avaa tehtävän tiedot -valintaikkuna.

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

Vaihto+F2

Katso myös

Projectin helppokäyttötoimintojen ominaisuudet

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on jokin toimintarajoite tai kysymyksiä helppokäyttöisyydestä, ota yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun teknisen tuen saamiseksi. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on koulutettu monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käyttöön. Saat siltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustossa.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Online-ohje

Ohje ikkunan käyttäminen

Ohjeikkunan kautta voit käyttää koko Officen ohjeen sisältöä. Ohjeikkuna sisältää ohjeiden aiheet ja muun ohjeen sisällön.

Ohjeikkuna

Toiminto

Näppäin

Avaa ohjeikkunan.

F1

Sulkee ohjeikkunan.

ALT+F4

Siirtää ohjeikkunan ja aktiivisen ohjelman välillä.

ALT+SARKAIN

Palaa ohjelman nimen aloitus sivulle.

ALT+HOME

Valitsee ohjeikkunan seuraavan kohteen.

SARKAIN

Valitsee ohjeikkunan edellisen kohteen.

VAIHTO+SARKAIN

Suorittaa valitun kohdan toiminnon.

ENTER

Valitse Ohje ikkunan Selaa ohjelman nimi-ohje -osiossa seuraava tai edellinen kohde.

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Laajenna tai kutista valittu kohde Ohje ikkunan Selaa ohjelman nimi-ohje -osassa.

ENTER

Valitsee seuraavan piilotekstin tai hyperlinkin tai ohjeaiheen alussa olevan Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -painikkeen.

SARKAIN

Valitsee edellisen piilotekstin tai hyperlinkin.

VAIHTO+SARKAIN

Suorittaa valitun Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -painikkeen, piilotekstin tai hyperlinkin toiminnon.

ENTER

Siirtää edelliseen ohjeaiheeseen (Takaisin-painike).

ALT+VASEN NUOLI tai ASKELPALAUTIN

Siirtää seuraavaan ohjeaiheeseen (Seuraava-painike).

ALT+OIKEA NUOLI

Vierittää näyttöä jonkin verran ylös- tai alaspäin ohjeaiheen näkymässä.

YLÄNUOLI tai ALANUOLI

Vierittää näyttöä ylös- tai alaspäin ohjeaiheen näkymässä.

PAGE UP tai PAGE DOWN

Muuttaa sitä, näkyykö ohjeikkuna aktiivisen ohjelman yhteydessä (vierekkäin) vai erillään siitä (erikseen).

ALT+U

Näyttää ohjeikkunan komentovalikon. Edellyttää, että ohjeikkuna on aktiivisena (napsauta ohjeikkunassa).

VAIHTO+F10

Pysäyttää edellisen toiminnon (Pysäytä-painike).

ESC

Päivitä ikkuna (Päivitä -painike).

F5

Tulostaa valitun ohjeaiheen.

Huomautus: Jos kohdistin ei ole nykyisessä ohjeaiheessa, paina F6-näppäintä ja paina sitten näppäinyhdistelmää CTRL+P.

CTRL+P

Muuttaa yhteystilaa.

F6, ALANUOLI

Kirjoita teksti Kirjoita etsittävät sanat -ruutuun.

F6, ALANUOLI

Siirtyy ohjeikkunan alueesta toiseen, esimerkiksi työkalurivistä Kirjoita etsittävät sanat -ruutuun tai Haku-luetteloon.

F6

Valitsee puunäkymän sisällysluettelosta seuraavan tai edellisen kohdan.

ALANUOLI tai YLÄNUOLI

Laajentaa tai tiivistää puunäkymän sisällysluettelosta valitun kohdan.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Microsoft Officen perustoiminnot

Officen sujuva valinta nauhan käyttäminen näppäimistöllä

 1. Paina ALT-näppäintä.

  Näppäinvihjeet näyttävät, mitkä toiminnot ovat käytettävissä nykyisessä näkymässä.

 2. Paina kirjainta, joka näkyy näppäinvihjeessä sen toiminnon päällä, jota haluat käyttää.

 3. Sen mukaan, mitä kirjainta painat, näkyviin voi tulla lisää näppäinvihjeitä. Jos esimerkiksi Aloitus-välilehti on aktiivinen ja painat W-kirjainta, Näkymä-välilehti ja sen sisältämien ryhmien näppäinvihjeet tulevat näkyviin.

 4. Jatka kirjainten painamista, kunnes painat sen komennon tai ohjausobjektin kirjainta, jota haluat käyttää. Joissakin tapauksissa ensin on painettava komennon sisältävän ryhmän kirjainta.

  Huomautus: Jos haluat peruuttaa valitsemasi toiminnon ja piilottaa näppäinvihjeet, paina ALT-näppäintä.

  Vihje: Jos seuranta ikkuna ei saa kohdistusta sen jälkeen, kun olet valinnut sen näppäin vihjeillä, paina ALT-näppäintä ja paina sitten näppäin yhdistelmää CTRL + SARKAIN.

Ikkunoiden näyttäminen ja käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Siirry seuraavaan ikkunaan.

ALT+SARKAIN

Siirtyy edelliseen ikkunaan.

ALT+VAIHTO+SARKAIN

Sulkee aktiivisen ikkunan.

CTRL+W tai CTRL+F4

Palauttaa aktiivisen ikkunan koon suurentamisen jälkeen.

CTRL+F5

Siirtää ohjelmaikkunan ruudusta tehtäväruutuun myötäpäivään. F6-näppäintä on ehkä painettava useita kertoja.

Huomautus: Jos et saa haluamaasi tehtävä ruutua näkyviin painamalla F6-näppäintä, siirrä kohdistus valikko riville tai valinta nauhaan painamalla ALT-näppäintä, joka on Officen sujuva valinta nauhan osa, ja siirry sitten tehtävä ruutuun painamalla näppäin yhdistelmää CTRL + SARKAIN.

F6

Siirtää ohjelmaikkunan ruudusta toiseen ruutuun vastapäivään.

VAIHTO+F6

Siirtää seuraavaan ikkunaan, jos avoinna on useita ikkunoita.

CTRL+F6

Siirtää edelliseen ikkunaan.

CTRL+VAIHTO+F6

Kun tiedostoikkuna ei ole suurennettuna, suorittaa Siirrä-komennon (ikkunan Ohjaus-valikossa). Siirrä ikkunaa painamalla nuoli näppäimiä. Kun olet lopettanut, paina ESC-näppäintä.

CTRL+F7

Kun tiedostoikkuna ei ole suurennettuna, suorittaa Koko-komennon (ikkunan Ohjaus-valikossa). Muuta ikkunan kokoa painamalla nuoli näppäimiä. Kun olet lopettanut, paina ESC-näppäintä.

CTRL+F8

Pienentää ikkunan kuvakkeeksi (toimii vain joissakin Microsoft Office -ohjelmissa).

CTRL+F9

Suurentaa tai palauttaa valitun ikkunan.

CTRL+F10

Kopioi näytön kuvan leikepöydälle.

PRINT SCREEN

Kopioi valitun ikkunan kuvan leikepöydälle.

ALT+PRINT SCREEN

Fontin tai sen koon muuttaminen

Toiminto

Näppäin

Vaihtaa fonttia.

CTRL+VAIHTO+F

Muuttaa fontin kokoa.

CTRL+VAIHTO+P

Suurenna valitun tekstin fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+>

Pienennä valitun tekstin fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+<

Tekstissä tai solussa siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

VASEN NUOLINÄPPÄIN

Siirtyy yhden merkin oikealle.

OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Laajentaa valintaa yhden rivin ylöspäin.

YLÄNUOLI

Laajentaa valintaa yhden rivin alaspäin.

ALANUOLI

Siirtää sanan alkuun.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtyy sanan loppuun.

CTRL+OIKEA NUOLI

Siirtyy rivin loppuun.

END

Siirtyy rivin alkuun.

ALOITUS

Siirtyy edelliseen kappaleeseen.

CTRL+YLÄNUOLI

Siirtyy seuraavaan kappaleeseen.

CTRL+ALANUOLI

Siirtyy tekstiruudun loppuun.

CTRL+END

Siirtyy tekstiruudun alkuun.

CTRL+HOME

Toistaa viimeisen Etsintä-toiminnon.

VAIHTO+F4

Taulukoissa siirtyminen ja työskenteleminen

Toiminto

Näppäin

Siirry seuraavaan soluun.

SARKAIN

Siirry edelliseen soluun.

VAIHTO+SARKAIN

Siirry seuraavalle riville.

ALANUOLI

Siirry edelliselle riville.

YLÄNUOLI

Lisää välilehti soluun.

CTRL+SARKAIN

Aloita uusi kappale.

ENTER

Lisää uuden rivin taulukon alareunaan.

SARKAIN viimeisen rivin lopussa

Toimintojen käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Tuo näkyviin toiminnon valikon tai viestin. Jos näkyvissä on useita toimintoja, siirtää seuraavaan toimintoon ja näyttää sen valikon tai viestin.

ALT+VAIHTO+F10

Valitsee toimintovalikon seuraavan kohteen.

ALANUOLI

Valitsee toimintovalikon edellisen kohteen.

YLÄNUOLI

Suorittaa toimintovalikon valitun kohteen toiminnon.

ENTER

Sulkee toimintovalikon tai viestin.

ESC

Vihjeitä

 • Voit määrittää asetukset niin, että toiminnoista ilmoitetaan äänimerkillä. Voit ottaa äänimerkit käyttöön, jos tietokoneessa on äänikortti. Lisäksi tietokoneeseen tulee asentaa Microsoft Office Sounds.

 • Jos sinulla on käytössäsi World Wide Web, voit ladata Microsoft Officen äänet Microsoft Office.com-verkkosivustosta.

Valintaikkunoiden käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Siirtyy seuraavaan vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

SARKAIN

Siirtyy edelliseen vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtyy valintaikkunan seuraavaan välilehteen.

CTRL+SARKAIN

Siirtyy valintaikkunan edelliseen välilehteen.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Siirtää avoimessa avattavassa luettelossa vaihtoehdosta toiseen tai vaihtoehtoryhmästä toiseen.

Nuolinäppäimet

Suorittaa valitun näppäimen toiminnon tai valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

VÄLILYÖNTI

Avaa luettelon, jos se on suljettu, ja siirtyy luettelon kyseiseen vaihtoehtoon.

Avattavassa luettelossa olevan vaihtoehdon ensimmäinen kirjain

Valitsee vaihtoehdon tai lisää valintaruutuun valintamerkin tai poistaa sen.

ALT ja vaihtoehdon alleviivattu kirjain

Avaa valitun avattavan luettelon.

ALT+ALANUOLI

Sulkee valitun avattavan luettelon, peruuttaa komennon tai sulkee valintaikkunan.

ESC

Suorittaa valintaikkunan oletuspainikkeen toiminnon.

ENTER

Muokkausruutujen käyttäminen valintaikkunoissa

Muokkausruutu on tyhjä ruutu, johon syöte kirjoitetaan tai liitetään. Syöte voi olla esimerkiksi käyttäjänimi tai kansion polku.

Toiminto

Näppäin

Siirtyy merkinnän alkuun.

HOME

Siirtyy merkinnän loppuun.

END

Siirtää yhden merkin verran vasemmalle tai oikealle.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Siirtää sanan alkuun.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtyy sanan loppuun.

CTRL+OIKEA NUOLI

Valitsee vasemmalla puolella olevan merkin tai peruuttaa sen valinnan.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee oikealla puolella olevan merkin tai peruuttaa sen valinnan.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee vasemmalla puolella olevan sanan tai peruuttaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee oikealla puolella olevan sanan tai peruuttaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee lisäyskohdasta merkinnän alkuun.

VAIHTO+HOME

Valitsee lisäyskohdasta merkinnän loppuun.

VAIHTO+END

Käytä Avaa ja Tallenna nimellä -valintaikkunoita

Toiminto

Näppäin

Siirtyy edelliseen kansioon.

ALT+1

Avaa yläkansion.

ALT+2

Sulje valinta ikkuna ja avaa verkko haku sivusi.

ALT+3

Poistaa valitun kansion tai tiedoston.

ALT+3

Luo uusi kansio.

ALT+4

Vaihtaa käytettävissä olevien kansio näkymien välillä.

ALT+5

Näytä Työkalut -valikko.

ALT+L

Tuo näyttöön valitun kohteen, esimerkiksi kansion tai tiedoston, pikavalikon.

VAIHTO+F10

Siirry asetusten tai alueiden välillä valintaikkunassa

SARKAIN

Avaa luettelon.

F4 tai ALT+K

Päivittää tiedosto luettelon.

F5

Microsoft Project 2010

Verkko kaavio-näkymän käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Siirtyy toiseen verkkokaavioruutuun.

Nuolinäppäimet

Lisää valintaan verkkokaavioruutuja.

VAIHTO+nuolinäppäimet

Siirtyy verkkokaavioruutuun.

Huomautus: Manuaalinen sijoittelu on asetettava ensin. Valitse siirrettävä ruutu. Valitse muoto -väli lehdessä asettelumuoto -ryhmässä. Napsauta Salli ruutujen manuaalinen sijoittaminen.

CTRL + nuoli näppäimet

Siirtyy ylimpään verkkokaavioruutuun projektissa tai näkymässä.

CTRL + HOME tai VAIHTO + CTRL + HOME

Siirtyy alimpaan verkkokaavioruutuun projektissa.

CTRL + END tai VAIHTO + CTRL + END

Siirtyy äärimmäisenä vasemmalla olevaan verkkokaavioruutuun projektissa.

HOME tai VAIHTO + HOME

Siirtyy äärimmäisenä oikealla olevaan verkkokaavioruutuun projektissa.

END tai VAIHTO + END

Siirtyy yhden ikkunan korkeuden verran ylöspäin.

PAGE UP tai VAIHTO + PAGE UP

Siirtyy yhden ikkunan korkeuden verran alaspäin.

PAGE DOWN tai VAIHTO + PAGE DOWN

Siirtyy yhden ikkunan leveyden verran vasemmalle.

CTRL + PAGE UP tai VAIHTO + CTRL + PAGE UP

Siirtyy yhden ikkunan leveyden verran oikealle.

CTRL + PAGE DOWN tai VAIHTO + CTRL + PAGE DOWN

Valitsee verkkokaavioruudusta seuraavan kentän.

ENTER tai SARKAIN

Valitsee verkkokaavioruudusta edellisen kentän.

VAIHTO+ENTER

Näkymissä ja ikkunoissa siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Aktivoi ohjaus valikko.

ALT+VÄLINÄPPÄIN

Aktivoi syöttörivin kentän tekstin muokkausta varten.

F2

Aktivoi valikkorivin.

F10 tai ALT

Aktivoi projektin ohjausvalikon.

ALT+YHDYSMERKKI

Aktivoi jakopalkin.

VAIHTO+F6

Sulkee ohjelmaikkunan.

ALT+F4

Näyttää kaikki suodatetut tehtävät tai kaikki suodatetut resurssit.

F3

Näyttää Kentän asetukset -valintaikkunan.

ALT + F3

Avaa uuden ikkunan.

VAIHTO+F11

Pienentää valinnan yhteen kenttään.

VAIHTO + askel palautin

Palauttaa lajittelujärjestyksen tunnusjärjestykseksi ja poistaa ryhmittelyn käytöstä.

VAIHTO+F3

Valitsee piirrosobjektin.

F6

Näyttää tehtävän tiedot.

VAIHTO + F2

Näyttää resurssin tiedot.

VAIHTO + F2

Näyttää varauksen tiedot.

VAIHTO + F2

Ottaa Lisää valintaan -tilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

VAIHTO + F8

Ottaa automaattisen laskennan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

CTRL+F9

Ottaa Laajenna valintaa -tilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

F8

Siirtyy vasemmalle, oikealle, ylöspäin tai alaspäin tulostuksen esikatseluikkunan eri sivujen tarkastelemista varten.

ALT + nuoli näppäimet

Projektin jäsentely

Toiminto

Näppäin

Piilottaa alitehtävät.

ALT + VAIHTO + yhdysviiva tai ALT + VAIHTO + miinus merkki (numero näppäimistön miinus merkki)

Sisentää valitun tehtävän.

ALT+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Näyttää alitehtävät.

ALT + VAIHTO + = tai ALT + VAIHTO + plusmerkki (numero näppäimistön plusmerkki)

Näyttää kaikki tehtävät.

ALT + VAIHTO + * (numero näppäimistön tähti)

Ulontaa valitun tehtävän.

ALT+VAIHTO+VASEN NUOLI

Valintaikkunassa valitseminen ja muokkaaminen

Toiminto

Näppäin

Siirtyy lomakkeen alaosassa olevissa kentissä kentästä toiseen.

Nuolinäppäimet

Siirtyy lomakkeen alaosassa oleviin taulukoihin.

ALT + 1 (vasen) tai ALT + 2 (oikea)

Siirtyy seuraavaan tehtävään tai resurssiin.

ENTER

Siirtyy edelliseen tehtävään tai resurssiin.

VAIHTO+ENTER

Taulukkonäkymässä valitseminen ja muokkaaminen

Näkymässä muokkaaminen

Toiminto

Näppäin

Peruuttaa merkinnän.

ESC

Tyhjentää tai nollaa valitun kentän.

CTRL+DELETE

Kopioi valitut tiedot.

CTRL+C

Leikkaa valitut tiedot.

CTRL+X

Poistaa valitut tiedot.

DELETE

Poistaa rivin, jossa on valittu solu.

CTRL + miinus merkki (numero näppäimistössä)

Täyttää alaspäin.

CTRL+D

Näyttää Etsi-valintaikkunan.

CTRL + F tai VAIHTO + F5

Jatkaa Etsi-valintaikkunassa hakutuloksissa seuraavana olevaan esiintymään.

VAIHTO+F4

Käyttää Siirry-komentoa (Muokkaa-valikko).

F5

Linkittää tehtävät.

CTRL + F2

Liittää kopioidut tai leikatut tiedot.

CTRL+V

Pienentää valinnan yhdeksi kentäksi.

VAIHTO + askel palautin

Kumoaa edellisen toiminnon.

CTRL+Z

Poistaa tehtävien linkityksen.

CTRL + VAIHTO + F2

Määrittää tehtävän manuaalisesti ajoitetuksi.

CTRL+VAIHTO+M

Määrittää tehtävän automaattisesti ajoitetuksi.

CTRL+VAIHTO+A

Näkymässä siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Siirtyy projektin alkuun (aikajana).

ALT+HOME

Siirtyy projektin loppuun (aikajana).

ALT+END

Siirtää aikajanaa vasemmalle.

ALT+VASEN NUOLI

Siirtää aikajanaa oikealle.

ALT+OIKEA NUOLI

Siirtyy rivin ensimmäiseen kenttään.

HOME tai CTRL + vasen nuoli

Siirtyy ensimmäiselle riville.

CTRL+YLÄNUOLI

Siirtyy ensimmäisen rivin ensimmäiseen kenttään.

CTRL+HOME

Siirtyy rivin viimeiseen kenttään.

END tai CTRL + oikea nuoli

Siirtyy viimeisen rivin viimeiseen kenttään.

CTRL+END

Siirtyy viimeiselle riville.

CTRL+ALANUOLI

Reunaruudussa siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Siirtää kohdistusta reunaruudun ja oikealla olevan näkymän välillä.

CTRL + SARKAIN tai CTRL + VAIHTO + SARKAIN

Valitsee reunaruudussa eri ohjausobjektit, jos kohdistus on reunaruudussa.

SARKAIN

Valitsee valintaruudut ja painikkeet tai poistaa niiden valinnan, jos kohdistus on reunaruudussa.

VÄLILYÖNTI

Näkymässä valitseminen

Toiminto

Näppäin

Laajentaa valintaa yhden sivun verran alaspäin.

VAIHTO+PAGE DOWN

Laajentaa valintaa yhden sivun verran ylöspäin.

VAIHTO+PAGE UP

Laajentaa valintaa yhden rivin verran alaspäin.

VAIHTO+ALANUOLI

Laajenna valintaa yhden rivin verran ylöspäin.

VAIHTO+YLÄNUOLI

Laajentaa valintaa rivin ensimmäiseen kenttään.

VAIHTO+HOME

Laajentaa valintaa rivin viimeiseen kenttään.

VAIHTO+END

Laajentaa valintaa tietojen alkuun.

CTRL + VAIHTO + HOME

Laajentaa valintaa tietojen loppuun.

CTRL + VAIHTO + END

Laajentaa valintaa ensimmäiseen riviin.

CTRL+VAIHTO+YLÄNUOLI

Laajentaa valintaa viimeiseen riviin.

CTRL+VAIHTO+ALANUOLI

Laajentaa valintaa ensimmäisen rivin ensimmäiseen kenttään.

CTRL + VAIHTO + HOME

Laajentaa valintaa viimeisen rivin viimeiseen kenttään.

CTRL + VAIHTO + END

Valitsee kaikki rivit ja sarakkeet.

CTRL + VAIHTO + väli näppäin

Valitsee sarakkeen.

CTRL+VÄLINÄPPÄIN

Valitsee rivin.

VAIHTO+VÄLILYÖNTI

Siirtyy valinnan sisällä yhden kentän verran alaspäin.

ENTER

Siirtyy valinnan sisällä yhden kentän verran ylöspäin.

VAIHTO+ENTER

Siirtyy valinnan sisällä yhden kentän verran oikealle.

SARKAIN

Siirtyy valinnan sisällä yhden kentän verran vasemmalle.

VAIHTO+SARKAIN

Syöttörivissä valitseminen ja muokkaaminen

Toiminto

Näppäin

Hyväksyy merkinnän.

ENTER

Peruuttaa merkinnän.

ESC

Poistaa merkin kohdistimen vasemmalta puolelta.

ASKELPALAUTIN

Poistaa merkin kohdistimen oikealta puolelta.

DELETE

Poista yksi sana kohdistimen oikealta puolelta.

CTRL+DELETE

Laajentaa valinnan tekstin loppuun.

VAIHTO+END

Laajentaa valinnan tekstin alkuun.

VAIHTO+HOME

Ottaa korvaustilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

INSERT

Aikajanan käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Siirtää aikajanan yhden sivun verran vasemmalle.

ALT+PAGE UP

Siirtää aikajanan yhden sivun verran oikealle.

ALT+PAGE DOWN

Siirtää aikajanan projektin alkuun.

ALT+HOME

Siirtää aikajanan projektin loppuun.

ALT+END

Vieritä aikajanaa vasemmalle.

ALT+VASEN NUOLI

Vierittää aikajanaa oikealle.

ALT+OIKEA NUOLI

Näyttää pienemmät aikayksiköt.

CTRL +/(numero näppäimistön vinoviiva)

Näyttää suuremmat aikayksiköt.

CTRL + * (numero näppäimistön tähti)

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×