PowerPoint-esityksen aloittaminen näytönlukijan avulla

Tarvitsetko apua PowerPoint 2016:n käytössä näytönlukuohjelman kanssa? Pikanäppäimillä voit siirtyä eri PowerPoint-näkymiin, jotta voit luoda, muokata ja esittää esitystäsi.

Näytönlukuohjelmat vaihtelevat sen suhteen, miten ne viittaavat dian sisältöön, kuinka paljon ne lukevat ääneen ja miksi ne nimittävät PowerPoint-ikkunan eri osia. Tämä ohjeaihe sisältää vinkkejä, joiden avulla siirtyminen on entistä helpompaa.

Sisältö

Aloittaminen

Dian sisällön lukeminen Normaali-näkymässä

Dian sisällön lukeminen muissa näkymissä

Tiettyjen näytönlukuohjelmien käyttäminen

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Aloittaminen

Kun avaat esityksen PowerPointissa, kohdistus on esityksen ensimmäisessä diassa. Diat aukeavat Normaali-näkymässä, jossa voit muokata niitä. JAWSissa kuulet "Dian alue". (Lukijassa kuulet ”Muokkausnäkymä”.)

Aina, kun painat F6-näppäintä, kohdistus siirtyy seuraavaa alueeseen PowerPoint-ikkunassa seuraavassa järjestyksessä:

 1. Tilarivi ja zoomauspainikkeet. Siirry tilarivin painikkeiden välillä painamalla sarkainta tai näppäinyhdistelmää Vaihto+Sarkain.

 2. Valintanauha Kun kohdistus on valintanauhassa, voit siirtyä välilehtien välillä nuolinäppäimillä, ja painamalla sarkainta voit siirtyä valintanauhan komentoihin.

  Kun kohdistus on diassa, voit avata valintanauhaan välilehden: paina Alt-näppäintä ja välilehden valintanäppäintä:

  • H (Aloitus)

  • I (Lisää)

  • G (Rakenne)

  • K (Siirtymät)

  • A (Animaatiot)

  • S (Diaesitys)

  • R (Tarkastele)

  • W (Näytä).

  Riippuen kohteen tyypistä, jossa kohdistus on, valintanauha voi sisältää esimerkiksi Kuvatyökalut, Taulukkotyökalut, Kaaviotyökalut, Äänityökalut ja Videotyökalut.

 3. Muistiinpanot-ruutu Lisää esittäjän muistiinpanoja diaan kirjoittamalla Muistiinpanot-ruutuun.

  • Voit sulkea ja avata Muistiinpanot-ruudun painamalla näppäinyhdistelmää Alt+W, P ja sitten N

  . Tilarivi sisältää myös Muistiinpanojen pikakuvakkeen, joka avaa ja sulkee Muistiinpanot-ruudun.

 4. Pikkukuvaruutu Siirtyminen esityksen kaikkien diojen välillä pikkukuvaruudussa oltaessa tapahtuu painamalla ylä- tai alanuolinäppäintä. Useimmat näytönlukuohjelmat tunnistavat diat niiden otsikon ja numeron perusteella.

  • Jos haluat siirtyä pikkukuvasta diaan, jotta voit muokata sen sisältöä, paina F6-näppäintä.

Siirrä kohdistusta päinvastaiseen suuntaan näiden alueiden kautta painamalla Vaihto+F6.

Huomautus:  Kun työskentelet diojen parissa, myös muita tehtäväruutuja saattaa aueta. Tämä saattaa tehdä toimintojen käyttämisestä haastavaa. Paina F6-näppäintä siirtyäksesi myös näiden ruutujen läpi. Näytönlukuohjelmat saattavat tunnistaa ne painikkeen tai kohteen perusteella, johon kohdistus on kohdistettuna eikä ruudun nimen perusteella.

Dian sisällön lukeminen Normaali-näkymässä

Kun kohdistus on dian Normaali-näkymässä, voit muokata ja saada lisätietoja dian sisällöstä. Normaali-näkymä avaa pikkukuvaruudun, dian muokkausalueen ja Muistiinpanot-ruudun.

 • Tuo Normaali-näkymä näkyviin painamalla Alt+W, L.

Diojen otsikoiden lukeminen

Kun kohdistus on pikkukuvaruudussa, näytönlukija lukee diojen otsikot diasta toiseen siirryttäessä. Siirry seuraavaan tai edelliseen diaan painamalla ylänuoli- tai alanuolinäppäintä.

Vihje: Joskus näytönlukuohjelman kohdistus katoaa eikä se lue dian otsikkoa. Jos näin tapahtuu, voit yrittää siirtää kohdistuksen pois PowerPoint-ikkunasta ja takaisin pikkukuviin painamalla Alt+Sarkain-näppäinyhdistelmää kaksi kertaa.

Paikkamerkin sisällön lukeminen

Kun kohdistus on dian Normaali-näkymässä, käytä seuraavia pikanäppäimiä paikkamerkkejä varten:

 • Siirry yhdestä paikkamerkistä toiseen painamalla sarkainta tai näppäinyhdistelmää Vaihto+Sarkain.

  Näytönlukuohjelmat tunnistavat paikkamerkin tyypin. Jos paikkamerkki sisältää tekstiä ja vaihtoehtoista tekstiä, lukija lukee tekstin sellaisenaan. Jos se sisältää mediaa, lukija tunnistaa mediatyypin. JAWSissa videot, joissa ei ole vaihtoehtoista tekstiä, tunnistetaan mediaksi. (Lukijassa teksti luetaan vain, kun se on valittuna.)

 • Aseta lisäyskohta paikkamerkkiin ja lue tai muokkaa tekstiä painamalla F2-näppäintä. Palauta kohdistus paikkamerkkiin painamalla F2-näppäintä.

 • Jos haluat kuulla näytönlukijan kuvailevan tekstimuotoiluja, kuten taustaväriä, fontin väriä, kokoa ja tyyliä, siirry sarkaimella paikkamerkkiin ja käytä näytönlukijan pikakuvaketta. Paina JAWSissa Insert+F (Lisää+F).

Taulukoiden lukeminen

Kun kohdistus on dian Normaali-näkymässä, käytä seuraavia pikanäppäimiä taulukoissa:

 • Siirry taulukkoon painamalla sarkainta tai näppäinyhdistelmää Vaihto+Sarkain. Näytönlukuohjelmat lukevat ensin sarakeotsikot ja sen jälkeen solun sisällön. (Lukijassa luetaan taulukoiden otsikot ja solut vain, kun ne ovat valittuina.)

 • Aseta lisäyskohta soluun painamalla F2-näppäintä. Paina sitten sarkainta tai käytä nuolinäppäimiä siirtyäksesi yksittäisiin soluihin.

 • Palauta kohdistus taulukon paikkamerkkiin painamalla F2-näppäintä.

Kaavioiden lukeminen

Näytönlukuohjelmat lukevat kaaviot kuvina, myös kaavion nimen ja sen työkaluvihjeen, mutta ne eivät kerro mitään muita tietoja.

Luettelon objektien lukeminen

Valintaruutu näyttää kaikki objektit diassa siinä järjestyksessä, jossa ne on luotu. Käytä seuraavia pikanäppäimiä Valintaruudussa työskennellessäsi:

 • Avaa Valintaruutu painamalla Alt+H, G ja sitten P. Näytönlukuohjelmat tunnistavat objektin, jossa kohdistus on – joko nykyisessä diassa valittuna olevan objektin tai painikkeen Valintaruudussa, kuten Näytä kaikki.

 • Etsi ja valitse objektit käyttämällä nuolinäppäimiä. Objekti on valittuna diassa ja myös Valintaruudussa.

 • Siirrä kohdistus dian alueelta Valintaruutuun painamalla F6-näppäintä.

 • Sulje Valintaruutu painamalla Alt+H, G ja sitten P.

Huomautus: Diaesityksessä näytönlukija lukee objektit järjestyksessä alhaalta ylöspäin. Voit muuttaa tätä järjestystä Valintaruudussa Siirrä eteenpäin ja Siirrä taaksepäin -painikkeiden avulla.

Dian sisällön lukeminen muissa näkymissä

Normaali-näkymän lisäksi PowerPoint sisältää useita muitakin näkymiä diojen käsittelyyn. Kussakin näkymässä on yksilöllisiä ominaisuuksia. Seuraavat näkymät ovat erityisen hyödyllisiä:

 • Jäsennys. Näyttää dian sisällön pelkästään tekstinä. Avaa Jäsennysnäkymä painamalla Alt+W, P ja sitten O. Voit siirtyä pikkukuvien ja jäsennyksen välillä Normaali-näkymässä painamalla Ctrl+Vaihto+Sarkain. Kuulet sanat "Jäsennys-välilehti" ja "Pikkukuvat-välilehti."

  Huomautus: Lukija ei toisinaan ilmoita Jäsennysnäkymää sen jälkeen, kun näppäinyhdistelmää Alt+W,P,O on painettu.

 • Dialajittelu. Näyttää kaikki diat järjestyksessä vaakasuunnassa riveittäin, jotta voit leikata, kopioida, liittää ja järjestellä dioja uudelleen helposti. Näytönlukuohjelmat tunnistavat diat niiden otsikon ja numeron perusteella. Avaa Dialajittelu-näkymä painamalla Alt+W, I. Voit palata Normaali-näkymään painamalla Alt+W, L.

 • Lukunäkymä Tarjoaa keinon esityksen tarkasteluun samaan tapaan kuin Diaesitys-näkymässä, mutta ei koko näytön kokoisena. Avaa Lukunäkymä painamalla Alt+W, D. Palaa edelliseen näkymään painamalla Esc-näppäintä.

 • Dian perustyyli. Tämän avulla voit tehdä rakenteeseen muutoksia, joita käytetään kaikissa dioissa. Avaa Dian perustyyli -näkymä painamalla Alt+W, M. Dian perustyyli (Alt+M) -välilehti lisätään valintanauhaan Tiedosto- ja Aloitus-välilehtien väliin. Sulje Dian perustyyli -näkymä painamalla Alt+M, C.

 • Diaesitys Tarjoaa diojen esittämisen koko ruudun kokoisina. Aloita diaesitys painamalla F5-näppäintä. Voit siirtyä eteenpäin painamalla N, välilyöntinäppäintä tai Page Down -näppäintä. Voit siirtyä takaisin painamalla P, askelpalautinta tai Page Up -näppäintä. Jos haluat lopettaa, paina Esc-näppäintä. Lisätietoja on artikkelissa Pikanäppäinten käyttäminen esityksen aikana.

Tiettyjen näytönlukuohjelmien käyttäminen

PowerPoint toimii suositun näytönlukuohjelman, JAWSin, kanssa. Se toimii myös ohjelman Window-Eyes kanssa sekä Lukijan kanssa, joka on Windowsin mukana tuleva näytönlukuohjelma.

Seuraavat osat sisältävät vinkkejä näiden näytönlukijoiden käyttämiseen PowerPointin kanssa.

JAWS

JAWS tarjoaa apua erityisesti PowerPointin parissa työskentelyyn. Paina JAWS-ikkunassa F1-näppäintä. Kirjoita hakuruutuun PowerPoint.

JAWS lukee kommentteja, kun siirrät lisäyskohdan kommenttitekstiin. JAWS ei pysty lukemaan kaavioiden tai SmartArt-grafiikkaobjektien sisältöä tai erottamaan, onko diassa oleva kohde video- vai äänikohde.

JAWS ei tunnista kaikkia dian muokkausnäkymiä nimen perusteella. Kun esimerkiksi siirrät kohdistuksen Dialajittelu-näkymään tai Muistiinpanosivulle, JAWS sanoo: "Poistutaan valikoista”. Kun siirryt Jäsennysnäkymään, jos JAWS sanoo "Tyhjä" dian numeron ja otsikon sijaan, kokeile kohdistuksen siirtämistä toiseen ikkunaan ja takaisin PowerPointiin: paina Alt+Sarkainta kaksi kertaa.

Voit tarvittaessa poistaa virtuaalisen kohdistimen käytöstä painamalla Insert+Z (Lisää+Z).

Window-Eyes

Voit lukea dioja Diaesitys-näkymässä painamalla Ctrl+Vaihto+A, jolloin selaustila käynnistyy. Voit lukea dian kaiken sisällön painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Vaihto+R.

Poista selaustila käytöstä painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Vaihto+A.

Lukija

Monien objektien kohdalla Lukija kuvailee korkeintaan objektin tyypin ja vaihtoehtoisen tekstin.

Lukija ei kuvaile tekstin muotoilua, animaatioita tai siirtymiä. Se ei lue kommentteja, kaavioita, ylä- tai alatunnisteita

Lukija lukee Lukunäkymässä ainoastaan diojen otsikot. Lukija ei lue dian sisältöä Diaesitys-näkymässä.

Kun kohdistus on pikkukuvaruudussa, kuulet dian numeron ja sanan "Kuva". Kun kohdistus on diassa, kuulet dian numeron ja sanan ”Dia”.

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on toimintarajoite tai helppokäyttöisyyteen liittyviä kysymyksiä, saat teknistä apua ottamalla yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on saanut koulutusta monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käytöstä. Saat heiltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustolla.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Lisätietoja

Esityksen luominen näytönlukuohjelmalla

Pikanäppäinten käyttäminen esitystä luotaessa

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×