PowerPoint-diojen tai -tiivistelmien tulostaminen

Voit käyttää PowerPoint-ohjelmaa diojen tulostamiseen (yksi dia sivua kohti), diojen ja esittäjän muistiinpanojen tulostamiseen tai jäsennyksen tulostamiseen. Voit myös tulostaa esityksen tiivistelmiä (yksi, kaksi, kolme, neljä, kuusi tai yhdeksän diaa kullekin sivulle), joita yleisö voi käyttää esityksen seuraamiseen tai tuleviin tarkoituksiin.

Muistiinpanoja sisältävät tiivistelmät

Tiivistelmässä, jossa on kolme diaa kullakin sivulla, on viivoja, joille yleisö voi kirjoittaa muistiinpanoja.

Ympäristöä säästävä tapa... Vihreä lehti

Ennen kuin tulostat diat tai tiivistelmät yleisölle, harkitse paperin ja musteen säästämistä ja esityksen tallentamista jaettuun sijaintiin. Ennen esitystä voit kertoa yleisölle, minne esitys on tallennettu. Yleisön jäsenet voivat halutessaan tulostaa esityksen tästä sijainnista.

Tietokone

Noudata näitä ohjeita ennen kuin lisäät sisältöä. Jos muutat dian kokoa tai suuntaa sisällön lisäämisen jälkeen, sisältö saatetaan skaalata uudelleen.

 1. Jos käytössäsi on PowerPoint 2016 tai 2013, valitse Rakenne-välilehden Mukauta‑ryhmästä Dian koko > Mukautettu dian koko.

  Jos käytössäsi on PowerPoint 2010, valitse Rakenne-välilehden Sivun asetukset -ryhmästä Sivun asetukset.

 2. Valitse käytettävä paperikoko Dian esitystapa -luettelosta.

  Huomautus: Voit tulostaa piirtoheitinkalvon valitsemalla Piirtoheitinkalvo.

 3. Jos valitset Mukautettu vaiheessa 2, kirjoita tai valitse haluamasi mitat Leveys- ja Korkeus-ruutuihin.

 4. Voit asettaa diojen sivun suunnan valitsemalla Diat-välilehden Suunta-kohdasta Pysty tai Vaaka.

  Huomautus: PowerPoint -ohjelmassa diat ovat oletusarvon mukaan vaakasuuntaisia. Vaikka yhdessä esityksessä voi olla vain yhdensuuntaisia dioja (joko vaaka- tai pystysuuntaisia), voit yhdistää kaksi esitystä, kun haluat käyttää sekä pysty- että vaakasuuntaisia dioja samassa esityksessä. Lisätietoja tästä on ohjeartikkelin Sivun suunnan muuttaminen PowerPoint-esityksessä kohdassa Pysty- ja vaakasuuntaisten diojen käyttäminen samassa esityksessä.

 5. Anna Diojen aloitusnumero -ruutuun numero, jota haluat käyttää ensimmäisessä diassa tai tiivistelmäsivulla ja josta seuraavien diojen numerointi aloitetaan.

 6. Valitse OK.

Voit seuraavien ohjeiden avulla määrittää tulostusasetukset (mukaan lukien kopioiden määrän, tulostimen, tulostettavat diat, diojen määrän yhdellä sivulla, väriasetukset ja paljon muita asetuksia) ja tulostaa diat.

Tarkat tiedot muistiinpanosivujen luomisesta ja tulostamisesta ovat kohdassa Muistiinpanosivujen luominen ja tulostaminen.

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Valitse Tulosta ja kirjoita sitten tulostettavien kopioiden määrä Tulosta-kohdan Kopiot-ruutuun.

 3. Valitse Tulostin-kohdassa käytettävä tulostin. (Jos haluat käyttää väritulostusta, valitse väritulostin.)

 4. Valitse tulostettavat diat Asetukset-kohdassa:

  • Tulosta kaikki diat valitsemalla Kaikki.

  • Jos haluat tulostaa valitsemasi dian tai useita dioja, napsauta Takaisin-nuolta ja valitse diat Aloitus-välilehden Normaali-näkymässä vasemman ruudun Diat-välilehdestä. Pidä CTRL-näppäintä painettuna ja napsauta tulostettavia dioja. Kun olet tehnyt valintasi, valitse Tiedosto > Tulosta > Tulosta kaikki diat > Tulosta valinta.

   Huomautus: Voit palata Normaali-näkymään valitsemalla Näytä-välilehden Esitysnäkymät-ryhmästä Normaali.

  • Jos haluat tulostaa vain näkyvissä olevan dian, valitse Tulosta kaikki diat > Tulosta nykyinen dia.

  • Kun haluat tulostaa tietyt diat niiden numeron mukaan, valitse Tulosta kaikki diat > Mukautettu alue ja kirjoita luettelo yksittäisistä dioista, alue tai molemmat. Erota numerot pilkulla ilman välilyöntejä. Esimerkki: 1,3,5-12.

 5. Kun laajennat Koko sivun diat -luettelon, voit käyttää seuraavia toimintoja:

  • Jos haluat tulostaa yhden dian sivua kohti, valitse Tulostusasettelu-kohdassa Koko sivun diat. Jos haluat tulostaa diat ja esittäjän muistiinpanot, valitse Muistiinpanosivut. Jos haluat tulostaa esityksen jäsennyksen, valitse Jäsennys.

   Huomautus: Jos haluat määrittää ja tulostaa mukautetut muistiinpanosivut, siirry kohtaan Muistiinpanosivujen luominen ja tulostaminen.

  • Jos haluat tulostaa yhden dian tai useita dioja samalle sivulle tiivistelmän muodossa, valitse Tiivistelmät-kohdassa yhdelle sivulle tulostettavien diojen määrä sekä tulostussuunta.

   Huomautus: Jos haluat luoda monipuolisempia tiivistelmiä kuin voit luoda PowerPoint-ohjelmalla, voit tulostaa tiivistelmiä Microsoft Wordilla. Lisätietoja tästä on ohjeartikkelissa PowerPoint-tiivistelmien muokkaaminen tai tulostaminen Wordissa.

  • Jos haluat tulostaa diojen ympärille ohuen reunuksen, valitse Kehysdiat. (Peruuta reunan tulostuminen napsauttamalla tätä kohtaa uudelleen.)

  • Jos haluat tulostaa diat tulostimesta valitsemallesi paperille, valitse Sovita paperille.

  • Jos haluat parantaa esimerkiksi tarkkuutta tai sekoitetun läpinäkyvän grafiikan ja pehmeiden varjostusten tulostumista tulosteissa, valitse Korkealaatuinen.

   Vihje: Esityksen korkealaatuinen tulostaminen saattaa kestää normaalia pidempään. Jotta tietokoneesi suorituskyky ei heikkenisi, poista valinta Korkealaatuinen-kohdasta tulostamisen jälkeen.

 6. Valitse Lajittelu-luettelo ja valitse sitten, haluatko tulostaa diat lajiteltuna vai ilman lajittelua.

 7. Valitse Väri-luettelo ja valitse sitten joku seuraavista:

  • Väri – Jos käytät väritulostinta, tämä vaihtoehto tulostaa tulosteet värillisinä.

   Jos haluat estää värillisen taustan tulostumisen, voit joko tulostaa diat harmaasävyisinä (lisätietoja on alla kohdassa Harmaasävy) tai poistaa värilliset taustat esityksestäsi. Poista värilliset taustat valitsemalla Rakenne-välilehden Tausta-ryhmästä Taustatyylit. Valitse sitten Tyyli 1.

  • Harmaasävy – Tämä vaihtoehto tulostaa kuvat harmaasävyisinä. Taustat jätetään valkoisiksi, jotta tekstit erottuisivat paremmin. (Joskus harmaasävyjen käyttö johtaa samaan tulokseen kuin Täysin mustavalkoinen -asetus.)

  • Täysin mustavalkoinen – Kun tämä vaihtoehto on valittuna, tiivistelmä tulostetaan käyttämättä harmaita täyttöjä.

 8. Jos haluat sisällyttää tai muuttaa ylä- tai alatunnisteita, napsauta Muokkaa ylä- ja alatunnistetta -linkkiä ja tee valintasi näyttöön tulevassa Ylä- ja alatunniste -valintaikkunassa.

 9. Kun olet tehnyt haluamasi valinnat, valitse Tulosta.

Jos haluat palauttaa tulostusasetukset ja säilyttää ne oletusasetuksina, toimi seuraavasti:

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Valitse Tulosta ja valitse asetukset tämän artikkelin Tulostusasetusten määrittäminen ja diojen tai tiivistelmien tulostaminen -osiossa kuvatulla tavalla.

 3. Jos käytössäsi on PowerPoint 2013 tai 2016, valitse Tiedosto-välilehdessä Asetukset > Lisäasetukset.

  Jos käytössäsi on PowerPoint 2010, valitse Tiedosto-välilehden Ohje-kohdassa Asetukset > Lisäasetukset.

 4. Valitse Tulostettaessa tämä asiakirja -kohdasta Käytä viimeksi käytettyjä tulostusasetuksia ja valitse sitten OK.

Mac-tietokone

Noudata näitä ohjeita ennen kuin lisäät sisältöä. Jos muutat dian kokoa tai suuntaa sisällön lisäämisen jälkeen, sisältö saatetaan skaalata uudelleen.

 1. Valitse Rakenne-välilehdessä Dian koko > Sivun asetukset.

 2. Valitse käytettävä paperikoko Dian esitystapa -luettelosta.

  Huomautus: Voit tulostaa piirtoheitinkalvon valitsemalla Piirtoheitinkalvo.

 3. Jos valitset Mukautettu vaiheessa 2, kirjoita tai valitse haluamasi mitat Leveys- ja Korkeus-ruutuihin.

 4. Voit asettaa diojen tulostussuunnan valitsemalla Sivun asetukset -valintaikkunan Suunta-kohdasta Pysty tai Vaaka.

  Huomautus: Esityksen kaikissa dioissa on sama suunta. Muistiinpanoissa, tiivistelmissä ja jäsennyksissä voi olla eri suunta kuin esityksen dioissa.

 5. Diojen numerointi:

  1. Valitse Sivun asetukset -valintaikkunan Ylä- ja alatunniste -välilehti.

  2. Valitse Dian numero ja kirjoita sitten Aloituskohta-ruutuun numero, jonka haluat näkyvän ensimmäisen diassa tai tiivistelmässä. Seuraavat diat numeroidaan järjestyksessä.

 6. Valitse Käytä ja valitse sitten OK.

Lisätietoja diakokojen määrittämisestä ja valintojen tallentamisesta tulevia esityksiä varten on kohdassa Diojen kuvasuhteen (koon) muuttaminen PowerPoint 2016 for Macissa.

Esityksissä voi olla graafisia elementtejä, jotka eivät välttämättä näytä samalta tulostettaessa. Diat kannattaa siis esikatsella ennen tulostamista.

Jos käytössäsi on PowerPoint 2016 for Mac

 1. Valitse Tiedosto-valikosta Tulosta > Näytä tiedot.

 2. Valitse Asettelu-luettelosta haluamasi asettelu. Valitse esimerkiksi Tiivistelmät (2 diaa yhdelle sivulle).

  Asettelun esikatselu näkyy Tulosta-valintaikkunan vasemmalla puolella. Voit selata esikatselua eteen- ja taaksepäin-ohjausobjekteilla.

Jos käytössäsi on PowerPoint 2011 for Mac

Voit pikaesikatsella kunkin sivun pikkukuvat:

 1. Valitse Tiedosto-valikosta Tulosta.

 2. Valitse Näytä pikaesikatselu -valintaruutu.

  Jos et näe Näytä pikaesikatselu -valintaruutua, laajenna Tulosta-valintaikkuna napsauttamalla nuolta Tulosta-valintaikkunan laajennusnuoli .

 3. Käy esityksen diat läpi esikatseluruudun nuolten avulla.

Jos haluat esikatsella sivut koko näytön tilassa:

 1. Valitse Tiedosto-valikosta Tulosta.

 2. Valitse Tulosta-valintaikkunasta Esikatselu.

Voit seuraavien ohjeiden avulla määrittää tulostusasetukset (mukaan lukien kopioiden määrän, tulostimen, tulostettavat diat, diojen määrän yhdellä sivulla, väriasetukset ja paljon muita asetuksia) ja tulostaa diat.

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Jos käytössäsi on PowerPoint 2016 for Mac, valitse Tulosta > Näytä tiedot.

 3. Valitse Tulostin-ruudussa käytettävä tulostin. (Jos haluat käyttää väritulostusta, valitse väritulostin.)

 4. Valitse Kopiot-ruudussa tulostettavien kopioiden määrä.

 5. Valitse Diat-kohdan vieressä tulostettavat diat:

  • Jos haluat tulostaa kaikki diat, valitse Kaikki.

  • Voit tulostaa diasarjan valitsemalla Alkaen. Kirjoita sitten dianumerot Alkaen- ja päättyen-ruutuihin.

  • Jos haluat tulostaa valitsemasi dian tai useita dioja, valitse Peruuta ja valitse sitten diat vasemmanpuoleisesta ruudusta Näytä-välilehden Normaali-näkymässä. Pidä komentonäppäintä KOMENTO painettuna ja napsauta tulostettavia dioja. Kun olet tehnyt valintasi, valitse Tiedosto > Tulosta > Valitut diat.

  • Kun haluat tulostaa tietyt diat niiden numeron mukaan, valitse Tulosta kaikki diat > Mukautettu alue ja kirjoita luettelo yksittäisistä dioista numeron mukaan, alue tai molemmat. Erota numerot pilkulla ilman välilyöntejä. Esimerkki: 1,3,5-12.

 6. Jos käytössäsi on PowerPoint 2016 for Mac, valitse Asettelu-luettelosta jokin seuraavista vaihtoehdoista. Jos käytössäsi on PowerPoint 2011 for Mac, tee valinnat Tulosta-ponnahdusikkunassa.

  • Jos haluat tulostaa yhden dian koko sivulle, valitse Diat.

  • Jos haluat tulostaa yhden dian tai useita dioja samalle sivulle tiivistelmän muodossa, valitse Tiivistelmät-kohdassa yhdelle sivulle tulostettavien diojen määrä.

   Huomautus: Jos haluat luoda monipuolisempia tiivistelmiä kuin voit luoda PowerPoint-ohjelmalla, voit tulostaa tiivistelmiä Microsoft Wordilla. Lisätietoja tästä on ohjeartikkelissa PowerPoint-tiivistelmien muokkaaminen tai tulostaminen Wordissa.

  • Jos haluat tulostaa esityksen ja esittäjän muistiinpanot, valitse Muistiinpanot.

  • Jos haluat tulostaa esityksen jäsennyksen, valitse Jäsennys.

 7. Jos haluat muuttaa tulostussuuntaa, valitse pysty- tai vaakasuunnan kuvake.

 8. Valitse Tulostus-kohdassa jokin seuraavista vaihtoehdoista.

  Huomautus: PowerPoint 2011:ssä voit joutua napsauttamaan nuolta Tulosta-valintaikkunan laajennusnuoli ja laajentamaan siten Tulosta-valintaikkunan.

  • Väri – Jos käytät väritulostinta, tämä vaihtoehto tulostaa tulosteet värillisinä. Jos haluat estää värillisen taustan tulostumisen, voit joko tulostaa diat harmaasävyisinä (lisätietoja on alla kohdassa Harmaasävy) tai poistaa värilliset taustat esityksestäsi. Poista värilliset taustat valitsemalla Rakenne-välilehdessä Muotoile tausta. Valitse sitten Piilota taustakuvat.

  • Harmaasävy – Tämä vaihtoehto tulostaa kuvat harmaasävyisinä. Taustat jätetään valkoisiksi, jotta tekstit erottuisivat paremmin. (Joskus harmaasävyjen käyttö johtaa samaan tulokseen kuin Täysin mustavalkoinen -asetus.) Katso alla olevasta taulukosta harmaasävyasetusten tarkka kuvaus.

  • Täysin mustavalkoinen – Kun tämä vaihtoehto on valittuna, tiivistelmä tulostetaan käyttämättä harmaita täyttöjä.

 9. Jos haluat ottaa ylä- ja alatunnisteet käyttöön tai muuttaa niitä, napsauta Ylä-/alatunniste-painiketta ja tee haluamasi valinnat. Diat voivat sisältää vain alatunnisteita. Muistiinpanot ja tiivistelmät voivat sisältää ylä- ja alatunnisteita. Tallenna muutokset valitsemalla Käytä kaikissa.

 10. Kun olet tehnyt haluamasi valinnat, valitse Tulosta.

Objekti

Näkyy harmaasävyisenä:

Näkyy suuren kontrastin mustavalkoisena:

Teksti

Musta

Musta

Tekstin varjostus

Piilotettu

Piilotettu

Kohokuvio

Piilotettu

Piilotettu

Täytöt

Harmaasävy

Valkoinen

Kehykset

Musta

Musta

Täyttökuvio

Harmaasävy

Valkoinen

Rivit

Musta

Musta

Objektin varjostus

Harmaasävy

Musta

Bittikarttakuvat

Harmaasävy

Harmaasävy

Dian tausta

Valkoinen

Valkoinen

Kaaviot

Harmaasävy

Harmaasävy

PowerPoint Online

Voit PowerPoint Onlinella tulostaa dioja ja käyttää niitä monisteina, tai lisätä tulosteisiin esittäjän muistiinpanot ja käyttää niitä visuaalisena apuvälineenä esityksen aikana.

Tärkeää: PDF-katseluohjelma tarvitaan tulostamiseen PowerPoint Onlinessa. Jos sellaista ei vielä ole, voit ladata sen verkosta. Seuraavassa on luettelo (maksuttomista) tuetuista PDF-katseluohjelmista.

 1. Valitse Tiedosto-välilehdessä Tulosta > Tulosta PDF-tiedostoon.

 2. Jos haluat tarkastella PDF-tiedostoksi muunnettua esitystä, valitse Napsauta tätä, kun haluat avata PDF-tiedoston.

 3. Käytä tulostimen asetuksia ja valitse haluamasi tulostusasettelun asetukset. Tulosta esitys sen jälkeen.

  Huomautus: PDF-tiedosto avautuu uudessa ikkunassa. Voit sulkea sen, kun lopetat tulostamisen.

Jaa Facebook Facebook Twitter Twitter Sähköposti Sähköposti

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Hienoa! Haluatko antaa muuta palautetta?

Miten voimme parantaa?

Kiitos palautteesta!

×