PowerPoint-diojen tai tiivistelmien tulostaminen

Voit käyttää PowerPoint-ohjelmaa diojen tulostamiseen (yksi dia sivua kohti), diojen ja esittäjän muistiinpanojen tulostamiseen tai jäsennyksen tulostamiseen. Voit myös tulostaa esityksen tiivistelmiä (yksi, kaksi, kolme, neljä, kuusi tai yhdeksän diaa kullekin sivulle). Yleisö voi käyttää tiivistelmiä esityksen seuraamiseen tai säilyttää ne myöhempää käyttöä varten.

Tiivistelmät ja muistiinpanot

Tiivistelmässä, jossa on kolme diaa kullakin sivulla, on viivoja, joille yleisö voi kirjoittaa muistiinpanoja.

Voit määrittää tietokoneessasi dian koon, sivun suunnan ja aloitusdian numeron. Voit myös määrittää ja tallentaa tulostusasetukset. (Lisätietoja tulostuksesta PowerPoint 2007:ssä on artikkelissa Diojen tulostaminen.)

 1. Valitse Tiedosto > Tulosta.

 2. Määritä tulostettavien kopioiden määrä.

  Tulostettavien kopioiden määrän valitseminen
 3. Varmista, että valittu tulostin on se, mitä haluat käyttää.

  Yhdistettynä oleva tulostin

  Napsauta alanuolta kuvan mukaisesti, jos haluat nähdä lisää tulostinvaihtoehtoja tai Lisää tulostin -komennon, jonka avulla voit muodostaa yhteyden verkossasi olevaan tulostimeen:

  Käytettävissä olevien tulostimien avattava luettelo
 4. Jos olet määrittänyt haluamasi tulostusasetukset, valitse Tulosta. Muussa tapauksessa jatka asetusten valitsemista (valitse esimerkiksi tulostettavat diat ja muistiinpanojen tai tiivistelmien asettelu) seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Jos olet avannut Tulosta-valintaikkunan, mutta et haluakaan tulostaa, siirry PowerPoint_generic-valintanauhan toiseen välilehteen, kuten Aloitus-välilehteen, niin Tulosta-valintaikkuna sulkeutuu.

Tulostettavien diojen määrittäminen

Oletusarvoisesti Tulosta-valintaikkunan Asetukset-kohdan ensimmäisenä vaihtoehtona on Tulosta kaikki diat.

Jos et halua tulostaa kaikkia dioja, voit kirjoittaa tulostettavien diojen numerot Diat-ruutuun. Kirjoita yksittäisten diojen numerot ja/tai yhdysviivalla erotettu dia-alue, ja erota numerot toisistaan pilkuilla (välilyöntejä ei tarvitse lisätä):

Tulostettavan mukautetun dia-alueen määrittäminen

Jos kirjoitat esimerkiksi 1,3,5-7,10, diat 1,3, 5, 6, 7 ja 10 tulostetaan.

Voit myös napsauttaa alanuolta ja valita Tulosta kaikki diat -vaihtoehdon sijaan jonkun muun vaihtoehdon, kuten Tulosta nykyinen dia tai Tulosta valinta:

Tulostettavien diojen valinnan asetukset
 • Voit tulostaa valitsemasi dian tai diat siirtymällä Aloitus-välilehteen ja valitsemalla normaalinäkymässä diat vasemmalla olevasta pikkukuvaruudusta. Jos haluat valita useita dioja, pidä Ctrl-näppäintä painettuna ja napsauta dioja, jotka haluat tulostaa. Kun olet tehnyt valintasi, valitse Tiedosto > Tulosta ja valitse Tulosta valinta.

 • Jos haluat tulostaa dian, jota käsittelit juuri ennen kuin valitsit Tiedosto > Tulosta, valitse Tulosta valinta -vaihtoehto. (Kun valitset tämän vaihtoehdon, näet tulostettavan dian esikatseluruudussa.)

Kun tulostat esittäjän muistiinpanot, yhdellä sivulla on yksi dia ja sen alapuolella on tilaa esittäjän muistiinpanoille. Tulosta-valintaikkunan esikatseluruudusta näet, miltä tulostettava sivu näyttää.

 1. Laajenna vaihtoehtojen luettelo valitsemalla Tulosta-valintaikkunan Asetukset-kohdassa toinen ruutu (joka on oletusarvoisesti Koko sivun diat). Valitse sitten Tulostusasettelu-kohdassa Muistiinpanosivut.

  Muistiinpanot-asettelu
 2. Jos olet määrittänyt haluamasi tulostusasetukset, valitse Tulosta. Muussa tapauksessa jatka asetusten valitsemista tämän artikkelin ohjeiden mukaisesti.

Tulostusasettelu-kohdan muut asetukset ja kaikki Tiivistelmät-kohdan asetukset tulostavat vain diat tai diojen sisällön, eivät esittäjän muistiinpanoja.

Voit tulostaa tiivistelmiä, jolloin sivulla näkyy 1, 2, 3, 4, 6 tai 9 diaa. Jos tulostat kolme diaa sivulle, diat näkyvät sivun vasemmalla puolella ja sivun oikealle puolelle tulostetaan viivoja muistiinpanoja varten. Tämä kolmen dian asettelu on ainoa, jossa on tulostetut viivat muistiinpanoille.

(Jos haluat lisätietoja tiivistelmän rakenteesta, kuten dian asettelujen ja suunnan määrittämisestä tai ylä- ja alatunnisteiden tai taustan muuttamisesta, katso artikkeli Esityksen tiivistelmän luominen tai muuttaminen.)

 1. Laajenna vaihtoehtojen luettelo valitsemalla Tulosta-valintaikkunan Asetukset-kohdassa toinen ruutu (joka on oletusarvoisesti Koko sivun diat). Valitse sitten Tiivistelmät-kohdassa haluamasi sivun asettelu.

  Tiivistelmien tulostamisen asettelu

  Jos tiivistelmäsivu sisältää neljä, kuusi tai yhdeksän diaa, voit valita joko vaakasuuntaisen järjestyksen (katso ensimmäinen alla oleva kuva) tai pystysuuntaisen järjestyksen (katso toinen alla oleva kuva).

  Vaakasuuntainen usean dian asettelu tulostetulla sivulla

  Pystysuuntainen usean dian asettelu tulostetulla sivulla

 2. Jos olet määrittänyt haluamasi tulostusasetukset, valitse Tulosta. Muussa tapauksessa jatka asetusten valitsemista tämän artikkelin ohjeiden mukaisesti.

Jos valitset tämän asetuksen, yhdelle sivulle tulostetaan yksi dia. Tulostettavien sivujen suunta (vaaka tai pysty) määritetään automaattisesti dian asettelun mukaisesti.

 1. Varmista, että Tulosta-valintaikkunan Asetukset-kohdan toisen ruudun valintana on Koko sivun diat. Jos näin ei ole, laajenna vaihtoehtojen luettelo napsauttamalla ohjausobjektin alanuolta. Valitse sitten Tulostusasettelu-kohdassa Koko sivun diat.

  Täysikokoinen dia-asettelu
 2. Jos olet määrittänyt haluamasi tulostusasetukset, valitse Tulosta. Muussa tapauksessa jatka asetusten valitsemista tämän artikkelin ohjeiden mukaisesti.

Muut asetteluasetukset: Tulosta diojen ympärille ohut reunus valitsemalla Kehysdiat. Valitse Sovita paperille, jotta dian sisältö tulostetaan valitsemasi sivukoon ja suunnan mukaisessa enimmäiskoossa. Jos haluat parantaa tarkkuutta tai sekoitetun läpinäkyvän grafiikan ja pehmeiden varjostusten tulostumista tulosteissa, valitse Korkealaatuinen-asetus. Jos valitset Tulosta kommentit ja käsinkirjoitetut merkinnät, esityksen kommentit tulostetaan erilliselle sivulle.

 1. Laajenna vaihtoehtojen luettelo valitsemalla Tulosta-valintaikkunan Asetukset-kohdassa toinen ruutu (joka on oletusarvoisesti Koko sivun diat). Valitse sitten Tulostusasettelu-kohdassa Jäsennys.

  Jäsennyksen tulostamisen asettelu
 2. Jos olet määrittänyt haluamasi tulostusasetukset, valitse Tulosta. Muussa tapauksessa jatka asetusten valitsemista tämän artikkelin ohjeiden mukaisesti.

Yhdistettynä oleva tulostin

Tulostimen ominaisuudet -painikkeella voit valita seuraavat:

 • Valitse tulostusväline Paperi ja laatu -välilehdellä: Tavallinen paperi, Läpinäkyvyys, Korttikartonki, Kiiltopaperi, ja niin edelleen.

 • Valitse kuvien tulostuslaatu: Tämä asetus vaihtelee tulostimen mukaan, mutta valittavana voivat olla esimerkiksi asetukset 600 x 600 dpi ja suuritarkkuuksisempi 1200 x 1200 dpi.

 • Valitse tulostussuunta: PowerPoint valitsee yleensä oikean tulostussuunnan jo valitsemiesi asetusten perusteella. Voit kuitenkin halutessasi valita tulostussuunnan (Pysty tai Vaaka) Tulostimen ominaisuudet -valintaikkunassa.

Napsauta Väri-luetteloa ja valitse sitten jokin seuraavista:

Tulosta-valintaikkunan väriasetukset

Vaihtoehto

Kuvaus

Väri

Jos käytät väritulostinta, tämä vaihtoehto tulostaa tulosteet värillisinä.

Jos haluat estää värillisen taustan tulostumisen, voit joko tulostaa diat harmaasävyisinä (lisätietoja on alla kohdassa Harmaasävy) tai poistaa värilliset taustat esityksestäsi. Poista värilliset taustat valitsemalla Rakenne-välilehden Tausta-ryhmästä Taustatyylit ja valitsemalla sitten Tyyli 1.

Harmaasävy

Kun tämä vaihtoehto on valittuna, kuvat tulostetaan harmaasävyisinä. Taustat jäävät valkoisiksi, jotta tekstit erottuvat paremmin. (Joskus harmaasävyjen käyttö johtaa samaan tulokseen kuin Täysin mustavalkoinen -asetus.)

Täysin mustavalkoinen

Kun tämä vaihtoehto on valittuna, tiivistelmä tulostetaan käyttämättä harmaita täyttöjä.

Jos haluat säilyttää samat tulostusasetukset tietyssä esityksessä, toimi seuraavasti:

 1. Valitse Tiedosto-välilehdessä Asetukset > Lisäasetukset.

 2. Valitse joko Käytä viimeksi käytettyjä tulostusasetuksia tai Käytä tulostuksessa seuraavia oletusasetuksia. Jos valitset jälkimmäisen vaihtoehdon, määritä haluamasi asetukset, kuten mitä asettelua käytetään ja tulostetaanko piilotetut diat:

  Tietyn esityksen tulostamisen oletusasetusten määrittäminen

Nämä asetukset koskevat vain yhtä esitystä. Niitä ei sovelleta kaikkiin tämän jälkeen tulostettaviin esityksiin.

Macissa voit määrittää dian koon, sivun suunnan ja aloitusdian numeron, esikatsella esitystä ja määrittää tulostusasetukset.

Noudata näitä ohjeita ennen kuin lisäät sisältöä. Jos muutat dian kokoa tai suuntaa sisällön lisäämisen jälkeen, sisältö saatetaan skaalata uudelleen.

 1. Valitse Rakenne-välilehdessä Dian koko > Sivun asetukset.

 2. Valitse käytettävä paperikoko Dian esitystapa -luettelosta.

  Huomautus: Voit tulostaa piirtoheitinkalvon valitsemalla Piirtoheitinkalvo-vaihtoehdon.

 3. Jos valitsit vaihtoehdon Mukautettu vaiheessa 2, kirjoita tai valitse haluamasi mitat Leveys- ja Korkeus-ruuduissa.

 4. Voit asettaa diojen sivun suunnan valitsemalla Sivun asetukset -valintaikkunan Suunta-kohdasta Pysty tai Vaaka.

  Huomautus: Esityksen kaikissa dioissa on sama suunta. Muistiinpanoissa, tiivistelmissä ja jäsennyksissä voi olla eri suunta kuin esityksen dioissa.

 5. Diojen numerointi:

  1. Valitse Sivun asetukset -valintaikkunassa Ylä- ja alatunniste.

  2. Valitse Dian numero ja kirjoita sitten Aloituskohta-ruutuun numero, jonka haluat näkyvän ensimmäisessä diassa tai tiivistelmässä. Seuraavat diat numeroidaan järjestyksessä.

 6. Valitse Käytä ja valitse sitten OK.

Lisätietoja diakokojen määrittämisestä ja valintojen tallentamisesta tulevia esityksiä varten on kohdassa Diojen kuvasuhteen (koon) muuttaminen PowerPoint 2016 for Macissa.

Esityksissä voi olla graafisia elementtejä, jotka eivät välttämättä näytä samalta tulostettaessa. Siksi diat kannattaa esikatsella ennen tulostamista.

Jos käytössäsi on PowerPoint 2016 for Mac:

 1. Valitse Tiedosto-valikosta Tulosta > Näytä tiedot.

 2. Valitse haluamasi asettelu Asettelu-luettelosta. Valitse esimerkiksi Tiivistelmät (2 diaa yhdelle sivulle).

  Asettelun esikatselu näkyy Tulosta-valintaikkunan vasemmalla puolella. Voit selata esikatselua eteen- ja taaksepäin-ohjausobjekteilla.

Jos käytössäsi on PowerPoint 2011 for Mac

Kunkin sivun pikkukuvien nopea esikatselu:

 1. Valitse Tiedosto-valikossa Tulosta.

 2. Valitse Näytä pikaesikatselu -valintaruutu.

  Jos et näe Näytä pikaesikatselu -valintaruutua, laajenna nuolta Tulosta-valintaikkunan laajennusnuoli napsauttamalla Tulosta-valintaikkuna.

 3. Käy esityksen diat läpi esikatseluruudun nuolten avulla.

Sivujen esikatselu koko näytön tilassa:

 1. Valitse Tiedosto-valikossa Tulosta.

 2. Valitse Tulosta-valintaikkunasta Esikatselu.

Seuraavien ohjeiden avulla voit määrittää tulostusasetukset (muun muassa kopioiden määrän, tulostimen, tulostettavat diat, diojen määrän yhdellä sivulla ja väriasetukset) ja tulostaa diat.

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Jos käytössäsi on PowerPoint 2016 for Mac, valitse Tulosta > Näytä tiedot.

 3. Valitse käytettävä tulostin Tulostin-ruudusta. (Jos haluat käyttää väritulostusta, valitse väritulostin.)

 4. Anna tulostettavien kopioiden määrä Kopiot-ruutuun.

 5. Valitse tulostettavat diat Diat-kohdan vierestä:

  • Jos haluat tulostaa kaikki diat, valitse Kaikki.

  • Jos haluat tulostaa diasarjan, valitse Alkaen. Kirjoita sitten dianumerot Alkaen- ja päättyen-ruutuihin.

  • Voit tulostaa valitsemasi dian tai diat valitsemalla Peruuta ja valitsemalla sitten diat vasemmanpuoleisesta ruudusta Näytä-välilehden Normaali-näkymässä. Pidä komentonäppäintä KOMENTO painettuna ja napsauta tulostettavia dioja. Kun olet tehnyt valintasi, valitse Tiedosto > Tulosta > Valitut diat.

  • Jos haluat tulostaa tietyt diat niiden numeron mukaan, valitse Tulosta kaikki diat > Mukautettu alue ja kirjoita tulostettavien yksittäisten diojen numerot, numeroalue tai molemmat. Erota numerot pilkuilla ilman välilyöntejä. Esimerkki: 1,3,5-12.

 6. Jos käytössäsi on PowerPoint 2016 for Mac, valitse Asettelu-luettelosta jokin seuraavista vaihtoehdoista. Jos käytössäsi on PowerPoint 2011 for Mac, tee valinnat Tulosta-ponnahdusikkunassa.

  • Jos haluat tulostaa yhden dian koko sivulle, napsauta Diat.

  • Jos haluat tulostaa yhden dian tai useita dioja samalle sivulle tiivistelmän muodossa, valitse Tiivistelmät-kohdassa yhdelle sivulle tulostettavien diojen määrä.

  • Jos haluat tulostaa esityksen esittäjän muistiinpanojen kanssa, valitse Muistiinpanosivut.

  • Jos haluat tulostaa esityksen jäsennyksen, valitse Jäsennys.

 7. Jos haluat muuttaa tulostussuuntaa, valitse pysty- tai vaakasuunnan kuvake

 8. Valitse Tulostus-kohdassa jokin seuraavista vaihtoehdoista.

  Huomautus: PowerPoint 2011:ssä voit joutua napsauttamaan nuolta Tulosta-valintaikkunan laajennusnuoli Tulosta-valintaikkunan laajentamiseksi.

  • Väri – Jos käytät väritulostinta, tämä vaihtoehto tulostaa tulosteet värillisinä. Jos haluat estää värillisen taustan tulostumisen, voit joko tulostaa diat harmaasävyisinä (lisätietoja on alla kohdassa Harmaasävy) tai poistaa värilliset taustat esityksestäsi. Poista värilliset taustat valitsemalla Rakenne-välilehdessä Muotoile tausta ja valitsemalla sitten Piilota taustakuvat.

  • Harmaasävy Kun tämä vaihtoehto on valittuna, kuvat tulostetaan harmaasävyisinä. Taustat jätetään valkoisiksi, jotta tekstit erottuvat paremmin. (Joskus harmaasävyjen käyttö johtaa samaan tulokseen kuin Täysin mustavalkoinen -asetus.) Katso alla olevasta taulukosta harmaasävyasetusten tarkka kuvaus.

  • Täysin mustavalkoinen – Kun tämä vaihtoehto on valittuna, tiivistelmä tulostetaan käyttämättä harmaita täyttöjä.

 9. Jos haluat ottaa ylä- ja alatunnisteet käyttöön tai muuttaa niitä, napsauta Ylä-/alatunniste-painiketta ja tee haluamasi valinnat. Diat voivat sisältää vain alatunnisteita. Muistiinpanot ja tiivistelmät voivat sisältää ylä- ja alatunnisteita. Tallenna muutokset valitsemalla Käytä kaikissa.

 10. Kun olet tehnyt haluamasi valinnat, valitse Tulosta.

Objekti

Näkyy harmaasävyisenä

Näkyy suuren kontrastin mustavalkoisena

Teksti

Musta

Musta

Tekstin varjostus

Piilotettu

Piilotettu

Kohokuvio

Piilotettu

Piilotettu

Täytöt

Harmaasävy

Valkoinen

Kehykset

Musta

Musta

Täyttökuvio

Harmaasävy

Valkoinen

Viivat

Musta

Musta

Objektin varjostus

Harmaasävy

Musta

Bittikarttakuvat

Harmaasävy

Harmaasävy

Dian tausta

Valkoinen

Valkoinen

Kaaviot

Harmaasävy

Harmaasävy

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×