PowerPoint Onlinen pikanäppäimet

Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka voit käyttää PowerPoint Onlinen toimintoja Ctrl- ja Alt-pikanäppäinten sekä toimintonäppäinten avulla.

Pikanäppäinten käyttäminen esitystä luotaessa

Vihje    Jos pikanäppäinkomennossa painetaan useita näppäimiä samanaikaisesti , näppäimet on erotettu toisistaan plusmerkillä (+). Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, jossa on ensin painettava yhtä näppäintä ja välittömästi sen jälkeen toista näppäintä, painettavat näppäimet on erotettu toisistaan pilkulla (,).

Lukunäkymä

Toiminto

Pikanäppäin

Seuraava dia

N

Edellinen dia

P

Siirry tiettyyn diaan

G, kirjoita numero, Sarkain, Enter

Diaesitysnäkymä

Toiminto

Pikanäppäin

Seuraava dia

N

Edellinen dia

P

Siirry tiettyyn diaan

G, kirjoita numero, Sarkain, Enter

Poistu diaesityksestä

Esc

Muokkausnäkymä

Valintanauhassa ja ruuduissa siirtyminen

Jos haluat siirtyä PowerPoint Onlinessa tehtäväruudusta toiseen, paina näppäinyhdistelmää Ctrl+F6. Tehtäväruudusta toiseen siirtyminen etenee seuraavasti (vasemmalta oikealle):

 1. diaruutu

 2. kommenttiruutu (jos avattuna)

 3. huomautusruutu (jos avattuna)

 4. tilarivi

 5. yläpalkki

 6. valintanauha

 7. pikkukuvaruutu

Toiminto

Pikanäppäin

Siirry vasemmalta oikealle seuraavasta näytön osasta toiseen: pikkukuvaruutu, valintanauha, diaruutu ja huomautusruutu

Ctrl+F6

Vastakkainen suunta: Siirry oikealta vasemmalle seuraavasta näytön osasta toiseen: huomautusruutu, diaruutu, valintanauha ja pikkukuvaruutu

Vaihto+Ctrl+F6

Siirry toiseen valintanauhan välilehteen

Sarkain, Enter

Suorita valittuna oleva valintanauhan komento

Enter

Siirry valintanauhan komennosta toiseen

Sarkain

Siirry valintanauhan toimintoryhmästä toiseen

Ctrl + Vasen nuoli tai Oikea nuoli

Diojen muokkaaminen

Toiminto

Pikanäppäin

Luo uusi dia valittuna olevan pikkukuvan jälkeen

Ctrl+M

Siirry vasemmalta oikealle dian paikkamerkistä toiseen

Sarkain

Valitse nykyinen paikkamerkki tai muokkaa sitä

Enter tai F2

Lopeta paikkamerkin tekstin muokkaaminen

F2

Kopioi dia

Ctrl+C

Liitä dia

Ctrl+V

Kumoa

Ctrl+Z

Tee uudelleen

Ctrl+Y

Muuta pikkukuvien järjestystä, kun pikkukuvaruutu on valittuna:

 • Siirrä diaa yksi paikka ylöspäin

 • Siirrä diaa yksi paikka alaspäin

 • Siirrä dia ensimmäiseksi

 • Siirrä dia viimeiseksi

Ctrl+Ylänuoli

Ctrl+Alanuoli

Ctrl+Vaihto+Ylänuoli

Ctrl+Vaihto+Alanuoli

Lisäyskohdan siirtäminen paikkamerkeissä ja muistiinpanoissa

Toiminto

Pikanäppäin

Yksi merkki oikealle

Oikea nuoli

Yksi merkki vasemmalle

Vasen nuoli

Yksi sana oikealle

Ctrl+Oikea nuoli

Yksi sana vasemmalle

Ctrl+Vasen nuoli

Ylöspäin yhden rivin verran

Ylänuoli

Alaspäin yhden rivin verran

Alanuoli

Yksi kappale ylöspäin

Ctrl+Ylänuoli

Yksi kappale alaspäin

Ctrl+Alanuoli

Rivin alkuun

Home

Rivin loppuun

End

Paikkamerkin tai muistiinpanojen alkuun

Ctrl+Home

Paikkamerkin tai muistiinpanojen loppuun

Ctrl+End

Sisällön valitseminen: valinnan laajentaminen

Toiminto

Pikanäppäin

Yksi merkki oikealle

Vaihto+Oikea nuoli

Yksi merkki vasemmalle

Vaihto+Vasen nuoli

Yksi sana oikealle

Vaihto+Ctrl+Oikea nuoli

Yksi sana vasemmalle

Vaihto+Ctrl+Vasen nuoli

Yksi rivi ylöspäin

Vaihto+Ylänuoli

Yksi rivi alaspäin

Vaihto+Alanuoli

Yksi kappale ylöspäin

Vaihto+Ctrl+Ylänuoli

Yksi kappale alaspäin

Vaihto+Ctrl+Alanuoli

Kappaleen alkuun

Vaihto+Home

Kappaleen loppuun

Vaihto+End

Paikkamerkin tai muistiinpanojen alkuun

Vaihto+Ctrl+Home

Paikkamerkin tai muistiinpanojen loppuun

Vaihto+Ctrl+End

Koko paikkamerkki tai kaikki muistiinpanot

Ctrl+A

Tekstin muokkaaminen

Toiminto

Pikanäppäin

Leikkaa

Ctrl+X

Kopioi

Ctrl+C

Liitä

Ctrl+V

Lisää hyperlinkki

Ctrl+K

Kumoa

Ctrl+Z

Tee uudelleen

Ctrl+Y

Tasaa teksti vasemmalle

CTRL+J

Muodon muokkaaminen

Toiminto

Pikanäppäin

Siirrä: Siirrä muotoa vähittäin oikealle

Oikea nuoli

Siirrä: Siirrä muotoa vähittäin vasemmalle

Vasen nuoli

Siirrä: Siirrä muotoa vähittäin ylöspäin

Ylänuoli

Siirrä: Siirrä muotoa vähittäin alaspäin

Alanuoli

Järjestä: Vie muoto taakse

Ctrl+Vaihto+[

Järjestä: Siirrä muotoa taaksepäin

Ctrl+[

Järjestä: Vie muoto eteen

Ctrl+Vaihto+]

Järjestä: Siirrä muotoa eteenpäin

Ctrl+]

Tekstin muotoileminen

Toiminto

Pikanäppäin

Lihavoi

Ctrl+B

Kursivoi

Ctrl+I

Alleviivaa

Ctrl+U

Tasaa vasemmalle

Ctrl+L

Tasaa oikealle

Ctrl+R

Tasaa keskelle

Ctrl+E

Kommentit

Kommenttien pikanäppäimet toimivat vain silloin, kun kommenttiruutu on käytössä ja valittuna.

Toiminto

Pikanäppäin

Lisää uusi kommentti

Alt+N

Vastaa kommenttiin

Alt+R

Siirry kommentista toiseen

Sarkain

Huomautus    Tässä artikkelissa kuvatut pikanäppäimet toimivat yhdysvaltalaisessa näppäimistöasettelussa. Muut näppäimistöasettelut saattavat toimia eri tavalla.

Käyttö: PowerPoint OnlineOliko näistä tiedoista hyötyä?

Kyllä Ei

Miten voimme parantaa?

255 merkkiä jäljellä

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!

Tukiresurssit

Vaihda kieli