PowerPoint 2007 -ohjelman pikanäppäimet

Pikanäppäinten käyttäminen

Tässä ohjeaiheessa mainitut pikanäppäimet viittaavat yhdysvaltalaiseen näppäimistöasetteluun. Muiden näppäimistöasetteluiden näppäimet eivät ehkä vastaa tämän näppäimistöasettelun näppäimiä.

Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, joka edellyttää vähintään kahden näppäimen painamista samanaikaisesti, painettavat näppäimet on erotettu toisistaan plusmerkillä (+). Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, joka edellyttää kahden näppäimen painamista peräkkäin, painettavat näppäimet on erotettu toisistaan pilkulla (,).

Huomautus: Voit tulostaa tämän aiheen valitsemalla SARKAIMELLA Näytä kaikki, painamalla ENTER-näppäintä ja painamalla sitten CTRL+P-näppäimiä.

Online-ohje

Pikanäppäimet Ohje-ikkunan käyttämistä varten

Ohje-ikkunan avulla voit käyttää kaikki Office-ohjeita. Ohje-ikkunassa näkyvät aiheet ja muu ohjeiden sisältö.

Ohje-ikkunassa

Toimi:

Näppäimet:

Avaa Ohje-ikkuna.

F1

Sulje Ohje-ikkuna.

ALT+F4

Siirry Ohje-ikkunasta aktiiviseen ohjelmaan ja takaisin.

ALT+SARKAIN

Siirry takaisin PowerPoint-ohjelman aloitussivulle.

ALT+HOME

Valitse Ohje-ikkunan seuraava kohta.

SARKAIN

Valitse Ohje-ikkunan edellinen kohta.

VAIHTO+SARKAIN

Suorita toiminto valitulle kohteelle.

ENTER

Valitse Ohje-ikkunan Selaa ohjetta: PowerPoint -osassa seuraava tai edellinen kohde.

SARKAIN, VAIHTO+SARKAIN

Laajenna tai pienennä valittu kohde Ohje-ikkunan Selaa ohjetta: PowerPoint -osassa.

ENTER

Valitse seuraava piiloteksti tai hyperlinkki tai aiheen yläosasta Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -painike.

SARKAIN

Valitse edellinen piiloteksti tai hyperlinkki.

VAIHTO+SARKAIN

Käynnistä valittua Näytä kaikki -painiketta, Piilota kaikki -painiketta, piilotekstiä tai hyperlinkkiä vastaava toiminto.

ENTER

Siirry edelliseen ohjeaiheeseen (Edellinen-painike).

ALT+VASEN NUOLI tai ASKELPALAUTIN

Siirry seuraavaan ohjeaiheeseen (Seuraava-painike).

ALT+OIKEA NUOLI

Vieritä nykyistä ohjeaihetta ylös tai alas vähän kerrallaan.

YLÄNUOLI, ALANUOLI

Vieritä nykyistä ohjeaihetta ylös tai alas paljon kerrallaan.

PAGE UP, PAGE DOWN

Näytä Ohje-ikkunan komentovalikko. Tämä edellyttää, että Ohje-ikkuna on aktiivisena (napsauta hiirellä Ohje-ikkunaa).

VAIHTO+F10

Lopeta viimeisin toiminto (Lopeta-painike).

ESC

Päivitä ikkuna (Päivitä-painike).

F5

Tulosta nykyinen ohjeaihe.

Huomautus: Jos kohdistin ei ole nykyisessä ohjeaiheessa, paina F6-näppäintä ja paina sitten CTRL+P-näppäinyhdistelmää.

CTRL+P

Vaihda yhteystila. Sinun pitää ehkä painaa F6-näppäintä useita kertoja.

F6 (kunnes Kirjoita etsittävät sanat -ruutu on aktiivisena), SARKAIN, ALANUOLI

Kirjoita teksti Kirjoita etsittävät sanat -ruutuun. Sinun pitää ehkä painaa F6-näppäintä useita kertoja.

F6

Siirry Ohje-ikkunan eri alueisiin. Voit esimerkiksi vaihdella näkymää työkalurivin, Kirjoita etsittävät sanat -ruudun ja Etsi-luettelon välillä.

F6

Valitse seuraava tai edellinen kohde sisällysluettelon puunäkymässä.

YLÄNUOLI, ALANUOLI

Laajenna tai kutista valittu kohde sisällysluettelon puunäkymässä.

VASEN NUOLI, OIKEA NUOLI

Microsoft Officen perustoiminnot

Ikkunoiden näyttäminen ja käyttäminen

Toimi:

Näppäimet:

Siirry seuraavaan ikkunaan.

ALT+SARKAIN

Siirry edelliseen ikkunaan.

ALT+VAIHTO+SARKAIN

Sulje aktiivinen ikkuna.

CTRL+W tai CTRL+F4

Palauta aktiivisen ikkunan koko ennalleen sen jälkeen, kun ikkuna on suurennettu.

CTRL+F5

Siirry ohjelmaikkunassa tehtäväruutu toiseen (myötäpäivään). Sinun on ehkä painettava F6-näppäintä useammin kuin kerran.

Huomautus: Jos F6-näppäimen painaminen ei tuo näkyviin haluamaasi tehtäväruutua, siirrä kohdistus ALT-näppäintä painamalla valintanauhaan, joka on Microsoft Officen sujuva käyttöliittymä -käyttöliittymän osa, ja siirry sitten tehtäväruutuun painamalla CTRL+SARKAIN. Valintanauha on uuden Microsoft Officen sujuva käyttöliittymä -käyttöliittymän osa. Se korvaa useita valikoita ja työkalurivejä, ja kaikki halutut komennot on nyt helpommin löydettävissä yhdestä ainoasta sijainnista.

F6

Siirry ohjelmaikkunan ruudusta toiseen (vastapäivään).

VAIHTO+F6

Kun avoinna on useita ikkunoita, siirry seuraavaan ikkunaan.

CTRL+F6

Siirry edelliseen ikkunaan.

CTRL+VAIHTO+F6

Kun tiedostoikkunaa ei ole suurennettu, valitse Siirrä-komento (ikkunan ohjausvalikosta). Siirrä ikkunaa nuolinäppäimillä ja paina lopuksi ESC-näppäintä.

CTRL+F7

Kun tiedostoikkunaa ei ole suurennettu, valitse Muuta kokoa -komento (ikkunan ohjausvalikosta). Muuta ikkunan kokoa nuolinäppäimillä ja paina lopuksi ESC-näppäintä. 

CTRL+F8

Pienennä ikkuna kuvakkeeksi (ei toimi kaikissa Microsoft Office -sovelluksissa).

CTRL+F9

Suurenna valittu ikkuna tai palauta se ennalleen.

CTRL+F10

Kopioi näytön sisältö Leikepöydälle.

PRINT SCREEN

Kopioi valitun ikkunan sisältö Leikepöydälle.

ALT+PRINT SCREEN

Fontin tai fonttikoon muuttaminen

Toimi:

Näppäimet:

Vaihda fontti.

CTRL+VAIHTO+F

Muuta fontin kokoa.

CTRL+VAIHTO+P

Suurenna valitun tekstin fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+>

Pienennä valitun tekstin fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+,

Siirtyminen tekstissä tai soluissa

Toimi:

Näppäimet:

Siirry yhden merkin verran vasemmalle.

VASEN NUOLI

Siirry yhden merkin verran oikealle.

OIKEA NUOLI

Siirry yhden rivin verran ylöspäin.

YLÄNUOLI

Siirry yhden rivin verran alaspäin.

ALANUOLI

Siirry yhden sanan verran vasemmalle.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirry yhden sanan verran oikealle.

CTRL+OIKEA NUOLI

Siirry rivin loppuun.

END

Siirry rivin alkuun.

HOME

Siirry yhden kappaleen verran ylöspäin.

CTRL+YLÄNUOLI

Siirry yhden kappaleen verran alaspäin.

CTRL+ALANUOLI

Siirry tekstikehyksen loppuun.

CTRL+END

Siirry tekstikehyksen alkuun.

CTRL+HOME

Siirry Microsoft Office PowerPoint -ohjelmassa seuraavan otsikon tai leipätekstin paikkamerkkiin. Jos kyseessä on dian viimeinen paikkamerkki, toiminto lisää uuden dian, jossa on sama rakenne kuin alkuperäisessä diassa.

CTRL+ENTER

Toista edellinen Etsi-toiminto.

VAIHTO+F4

Etsi ja korvaa

Toimi:

Näppäimet:

Avaa Etsi-valintaikkuna.

CTRL+F

Avaa Korvaa-valintaikkuna.

CTRL+H

Toista viimeisin Etsi-toiminto.

VAIHTO+F4

Siirtyminen ja työskenteleminen taulukoissa

Toimi:

Näppäimet:

Siirry seuraavaan soluun.

SARKAIN

Siirry edelliseen soluun.

VAIHTO+SARKAIN

Siirry seuraavalle riville.

ALANUOLI

Siirry edelliselle riville.

YLÄNUOLI

Vie sarkain soluun.

CTRL+SARKAIN

Aloita uusi kappale.

ENTER

Lisää uusi rivi taulukon loppuun.

SARKAIN viimeisen rivin lopussa

Tehtäväruutujen käyttöönottaminen ja käyttäminen

Toimi:

Näppäimet:

Siirry ohjelmaikkunassa tehtäväruutu toiseen. (Sinun on ehkä painettava F6-näppäintä useammin kuin kerran.)

F6

Kun tehtäväruutu on aktiivinen, valitse siitä seuraava tai edellinen vaihtoehto.

SARKAIN, VAIHTO+SARKAIN

Näytä kaikki komennot tehtäväruudun valikossa.

CTRL+ALANUOLI

Siirry valitun alivalikon vaihtoehdosta toiseen tai valintaikkunan asetusryhmän asetuksesta toiseen.

ALANUOLI tai YLÄNUOLI

Avaa valittu valikko tai käynnistä valittua painiketta vastaava toiminto.

VÄLI tai ENTER

Avaa pikavalikko tai avaa valikoimasta valittuun kohteeseen liittyvä valikko.

VAIHTO+F10

Kun valikko tai alivalikko on avoinna, valitse siitä ensimmäinen tai viimeinen komennon.

HOME, END

Vieritä valittua valikoimaluetteloa ylös tai alas.

PAGE UP, PAGE DOWN

Siirry valitun valikoimaluettelon alkuun tai loppuun.

HOME, END

Sulje tehtäväruutu.

CTRL+VÄLILYÖNTI, C

Avaa leikepöytä.

ALT+H, F, O

Toimintotunnisteiden käyttöönottaminen ja käyttäminen

Toimi:

Näppäimet:

Tuo näkyviin toimintotunnisteen valikko tai sanoma. Jos näkyvissä on useita toimintotunnisteita, siirry seuraavaan toimintotunnisteeseen ja tuo näkyviin sen valikko tai sanoma.

ALT+VAIHTO+F10

Valitse toimintotunnisteen valikosta seuraava vaihtoehto.

ALANUOLI

Valitse toimintotunnisteen valikosta edellinen vaihtoehto.

YLÄNUOLI

Käynnistä toimintotunnisteen valikosta valittua vaihtoehtoa vastaava toiminto.

ENTER

Sulje toimintotunnisteen valikko tai sanoma.

ESC

Vihjeitä

 • Voit määrittää ohjelman antamaan äänimerkin aina, kun toimintotunniste tulee näkyviin. Jotta voisit kuulla äänivihjeet, tietokoneessa on oltava äänikortti ja Microsoft Office Sounds asennettuna.

 • Jos pääset käyttämään Internetiä, voit ladata Microsoft Office Sounds -ohjelman Microsoft Office -Web-sivustosta. Kun olet asentanut äänitiedostot, tee Microsoft Office Access 2007-, Microsoft Office Excel 2007-, Microsoft Office PowerPoint 2007- tai Microsoft Office Word 2007 -ohjelmassa seuraavat toimet:

  1. Paina ALT+F, kun haluat käyttää Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva . Paina sitten I-näppäintä, kun haluat käyttää ohjelman asetuksia.

  2. Paina A-näppäintä, kun haluat siirtyä Lisäasetukset-kohtaan tai etsi lisäasetukset YLÄNUOLI- TAI ALANUOLI-näppäimen avulla.

  3. Paina Lisäasetukset-luokan Yleisetkohdassa ALT+F, kun haluat valita Anna äänimerkki toiminnon yhteydessä -valintaruudun. Paina SARKAIN-näppäintä, kunnes valittavana on OK-painike, ja paina sitten ENTER-näppäintä.

   Huomautus: Tämän valintaruudun valitseminen tai valinnan poistaminen vaikuttaa kaikkiin ääntä tukeviin Office-ohjelmiin.

Tietoruudun koon muuttaminen 

 1. Tuo näkyviin lisäkomentojen valikko painamalla tehtäväruutu CTRL+VÄLINÄPPÄIN.

 2. Valitse Koko-komento ALANUOLINÄPPÄIMELLÄ ja paina sitten ENTER.

 3. Muuta tehtäväruudun kokoa nuolinäppäimillä. Voit muuttaa kokoa kuvapisteen verran kerrallaan pitämällä CTRL-näppäimen painettuna ja painamalla nuolinäppäintä.

Huomautus: Kun olet lopettanut koon muuttamisen, paina ESC-näppäintä.

Valintaikkunoiden käyttäminen

Toimi:

Näppäimet:

Siirry seuraavaan vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

SARKAIN

Siirry edelliseen vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

VAIHTO+SARKAIN

Siirry valintaikkunan seuraavaan välilehteen.

CTRL+SARKAIN

Siirry valintaikkunan edelliseen välilehteen.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Avaa valittu avattava luettelo.

ALT+ALANUOLI

Avaa luettelon, jos se on suljettu, ja siirtyy vaihtoehtoon luettelossa.

Avattavan luetteloruudun vaihtoehdon ensimmäinen kirjain

Siirry avattavan luettelon vaihtoehdosta toiseen tai vaihtoehtoryhmän vaihtoehdosta toiseen.

Nuolinäppäimet

Sulje valittu avattava luettelo tai peruuta komento ja sulje valintaikkuna.

ESC

Suorita valittuun painikkeeseen liittyvä toiminto tai valitse valintaruutu tai poista valintaruudun valinta.

VÄLINÄPPÄIN

Valitse vaihtoehto tai valitse valintaruutu tai poista valintaruudun valinta.

ALT+vaihtoehdon nimen alleviivattu kirjain

Käynnistä valintaikkunan oletuspainikkeeseen liittyvä toiminto.

ENTER

Valintaikkunoiden muokkaustoimintojen käyttäminen

Muokkausruutu on tyhjä alue, johon voidaan kirjoittaa tai liittää tekstiä, esimerkiksi käyttäjänimi tai kansion polku.

Toimi:

Näppäimet:

Siirry tekstin alkuun.

HOME

Siirry tekstin loppuun.

END

Siirry yhden merkin verran vasemmalle tai oikealle.

VASEN NUOLI, OIKEA NUOLI

Siirry yhden sanan verran vasemmalle.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirry yhden sanan verran oikealle.

CTRL+OIKEA NUOLI

Valitse merkki kohdistimen vasemmalta puolelta tai kumoa sen valinta.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitse merkki kohdistimen oikealta puolelta tai kumoa sen valinta.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitse sana kohdistimen vasemmalta puolelta tai kumoa sen valinta.

CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitse sana kohdistimen oikealta puolelta tai kumoa sen valinta.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitse merkit kohdistimesta tekstin alkuun asti.

VAIHTO+HOME

Valitse merkit kohdistimesta tekstin loppuun asti.

VAIHTO+END

Avaa- ja Tallenna nimellä -valintaikkunoiden käyttäminen

Toimi:

Näppäimet:

Siirry edelliseen kansioon. Painikkeen kuva

ALT+1

Avaa yläkansio (siirry yksi taso ylös) Painikkeen kuva -painike: Avaa nykyistä kansiota yhtä tasoa ylempänä oleva kansio.

ALT+2

Poista Painikkeen kuva -painike: Poista valittu kansio tai tiedosto.

ALT+3 tai DELETE

Luo uusi kansio Painikkeen kuva -painike: Luo uusi kansio.

ALT+4

Näkymät Painikkeen kuva -painike: Siirry kansionäkymästä toiseen.

ALT+5

Työkalut-painike: Näytä Työkalut-valikko.

ALT+L

Avaa valittuun kohteeseen, kuten kansioon tai tiedostoon, liittyvä pikavalikko.

VAIHTO+F10

Siirry valintaikkunan vaihtoehdosta tai alueesta toiseen.

SARKAIN

Avaa Kohde-luettelo.

F4 tai ALT+K

Päivitä tiedostoluettelo.

F5

Siirtyminen valintanauhassa, joka on uuden Officen sujuva käyttöliittymä -käyttöliittymän osa

Voit käyttää mitä tahansa komentoa muutaman näppäimen painalluksella

 1. Paina ALT-näppäintä.

  Kaikkien nykyisessä näkymässä käytettävissä olevien toimintojen päälle tulee näkyviin näppäinvihje. Seuraava esimerkki on Microsoft Office Word -ohjelmasta.

  Valintanauha, jossa näppäinvihjeet ovat näkyvissä

  Yllä oleva kuva on Microsoft Office Online -sivuston Koulutus-osan koulutusmateriaalista.

 2. Paina näppäinvihjeessä haluamasi toiminnon päällä näkyvää kirjainta.

 3. Painamasi kirjainnäppäimen mukaan näyttöön saattaa tulla lisää näppäinvihjeitä. Jos esimerkiksi Aloitus-välilehti on aktiivisena ja painat N-kirjainta, näyttöön tulee Lisää-välilehti sekä kyseisen välilehden ryhmien näppäinvihjeet.

 4. Jatka kirjainnäppäimien painamista, kunnes painat sen komennon tai ohjausobjektin kirjainta, jota haluat käyttää. Joissakin tapauksissa sinun on ensin painettava komennon sisältävän ryhmän kirjainnäppäintä. Voit esimerkiksi siirtyä Fontti-ryhmän Koko-luetteloruutuun painamalla ALT+H, F ja S.

  Huomautus: Jos haluat peruuttaa valitsemasi toiminnon ja piilottaa näppäinvihjeet, paina ALT-näppäintä.

Näppäinkohdistuksen siirtäminen käyttämättä hiirtä

Voit käyttää valintanauhaa näppäimistön avulla myös siirtämällä kohdistusta välilehdissä ja komennoissa, kunnes löydät haluamasi toiminnon. Seuraava taulukko sisältää joitakin tapoja siirtää kohdistusta käyttämättä hiirtä.

Toimi:

Näppäimet:

Valitse valintanauhan aktiivinen välilehti ja aktivoi yhteysavain.

ALT tai F10. Voit palata asiakirjaan ja peruuttaa pikanäppäinten aktivoinnin painamalla jompaa kumpaa näppäintä uudelleen.

Siirry vasemmalle tai oikealle valintanauhan toiseen välilehteen.

Valitse aktiivinen välilehti painamalla F10, ja sitten VASEN NUOLI, OIKEA NUOLI

Näytä tai piilota valintanauha.

CTRL+F1

Näytä valitun komennon pikavalikko.

VAIHTO+F10

Valitse kukin seuraavista ikkunan alueista siirtämällä kohdistusta:

 • Valintanauhan aktiivinen välilehti

 • Mikä tahansa avoin tehtäväruutu

 • Oma asiakirja

F6

Siirrä kohdistus eteen- tai taaksepäin kuhunkin valintanauhan komentoon.

SARKAIN, VAIHTO+SARKAIN

Siirry ylös- tai alaspäin, oikealle tai vasemmalle valintanauhan kohteesta toiseen.

ALANUOLI, YLÄNUOLI, VASEN NUOLI, OIKEA NUOLI

Aktivoi valintanauhan valittu komento tai ohjausobjekti.

VÄLILYÖNTI tai ENTER

Avaa valintanauhan valittu valikko tai valikoima.

VÄLILYÖNTI tai ENTER

Aktivoi valintanauhan komento tai ohjausobjektin arvon muokkaamista varten.

ENTER

Lopeta valintanauhan ohjausobjektin arvon muokkaaminen ja siirrä kohdistus takaisin asiakirjaan.

ENTER

Tuo näyttöön valintanauhan valitun komennon tai ohjausobjektin ohje. (Jos valittuun komentoon ei liity ohjeaihetta, näyttöön tulee ohjelman yleinen ohjeaihe.)

F1

Yleiset tehtävät Microsoft Office PowerPoint -ohjelmassa

Siirtyminen ruutujen välillä

Toimi:

Näppäimet:

Siirry myötäpäivään ruudusta toiseen normaalinäkymässä.

F6

Siirry vastapäivään ruudusta toiseen normaalinäkymässä.

VAIHTO+F6

Siirry Diat- ja Jäsennys-välilehdestä toiseen normaalinäkymän Jäsennys- ja Diat-ruudussa.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Jäsennyksessä työskenteleminen

Toimi:

Näppäimet:

Pienennä kappaleen sisennystä.

ALT+VAIHTO+VASEN NUOLI

Suurenna kappaleen sisennystä.

ALT+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Siirrä valitut kappaleet ylöspäin.

ALT+VAIHTO+YLÄNUOLI

Siirrä valitut kappaleet alaspäin.

ALT+VAIHTO+ALANUOLI

Näytä ensimmäinen otsikkotaso.

ALT+VAIHTO+1

Laajenna otsikon alla oleva teksti.

ALT+VAIHTO+´ (akuuttiaksentti)

Pienennä otsikon alla oleva teksti.

ALT+VAIHTO+PLUS

Muotojen, kuvien, kehysten, objektien ja WordArt-tekstien käsitteleminen

Muodon lisääminen

 1. Paina ja vapauta ALT-näppäin ja paina sitten peräkkäin näppäimiä N, S ja H, jotta saat näkyviin Muodot.

 2. Selaa muotojen luokkia nuolinäppäimien avulla ja valitse haluamasi muoto.

 3. Lisää valitsemasi muoto painamalla CTRL+ENTER.

Kehyksen lisääminen

 1. Paina ALT-näppäintä ja paina sitten N-näppäintä.

 2. Siirry Tekstikehys-kohtaan painamalla SARKAIN-näppäintä. Vaihtoehto sijaitsee Lisää-välilehden Teksti-ryhmässä.

 3. Paina CTRL+ENTER, kun haluat lisätä tekstikehyksen.

Objektin lisääminen

 1. Paina nopeasti ALT-näppäintä, paina N-näppäintä ja paina sitten J-näppäintä, kun haluat valita Objekti-vaihtoehdon.

 2. Selaa objektit käyttämällä nuolinäppäimiä.

 3. Paina CTRL+ENTER, kun haluat lisätä objektin.

WordArt-objektin lisääminen

 1. Paina ja vapauta ALT-näppäin ja paina sitten peräkkäin näppäimiä N ja W, jotta saat näkyviin WordArt-objektit.

 2. Valitse haluamasi WordArt-tyyli nuolinäppäimien avulla ja paina sitten ENTER-näppäintä.

 3. Kirjoita haluamasi teksti.

Muodon valitseminen

Huomautus: Jos kohdistin on tekstissä, paina ESC-näppäintä.

 • Voit valita yksittäisen muodon, kun siirryt eteenpäin objektien välillä painamalla SARKAINTA (tai taaksepäin painamalla VAIHTO+SARKAIN), kunnes koonmuuttokahvat näkyvät sen muodon päällä, jonka haluat valita.

 • Jos haluat valita useita kohteita, käytä valintaruutua.

Muotojen, kuvien tai WordArt-objektien ryhmitteleminen ja ryhmityksen purkaminen

 • Jos haluat ryhmitellä muotoja, kuvia tai WordArt-objekteja, valitse ryhmiteltävät kohteet ja paina CTRL+G.

 • Kun haluat purkaa ryhmityksen, valitse ryhmä ja paina sitten CTRL+VAIHTO+G.

Ruudukon tai apuviivojen piilottaminen tai näyttäminen

Toimi:

Näppäimet:

Näytä tai piilota ruudukko.

VAIHTO+F9

Näytä tai piilota apuviivat.

ALT+F9

Muodon määritteiden kopioiminen

 1. Valitse muoto, jonka määritteet haluat kopioida.

  Jos valitset muodon, johon on liitetty tekstiä, kopioit tekstin ulkoasun ja tyylin sekä muodon määritteet.

 2. Kopioi objektin määritteet painamalla CTRL+VAIHTO+C.

 3. Valitse objekti, johon haluat kopioida määritteet, painamalla SARKAINTA tai näppäinyhdistelmää VAIHTO+SARKAIN.

 4. Paina CTRL+VAIHTO+V.

Tekstin tai objektien valitseminen

Toimi:

Näppäimet:

Valitse merkki kohdistimen oikealta puolelta.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitse merkki kohdistimen vasemmalta puolelta.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitse sanan loppuun.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitse sanan alkuun.

CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitse yhden rivin verran ylöspäin.

VAIHTO+YLÄNUOLI

Valitse yhden rivin verran alaspäin.

VAIHTO+ALANUOLI

Valitse objekti (teksti valittuna objektin sisällä).

ESC

Valitse objekti (objekti valittuna).

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN, kunnes haluamasi objekti on valittu

Valitse objektin sisällä oleva teksti (objekti valittuna).

ENTER

Valitse kaikki objektit.

CTRL+A (Diat-välilehdessä)

Valitse kaikki diat.

CTRL+A (Dialajittelunäkymässä)

Valitse koko teksti.

CTRL+A (Jäsennys-välilehdessä)

Tekstin ja objektien poistaminen ja kopioiminen

Toimi:

Näppäimet:

Poista merkki kohdistimen vasemmalta puolelta.

ASKELPALAUTIN

Poista sana kohdistimen vasemmalta puolelta.

CTRL+ASKELPALAUTIN

Poista merkki kohdistimen oikealta puolelta.

DELETE

Poista sana kohdistimen oikealta puolelta.

CTRL+DELETE

Leikkaa valittu objekti.

CTRL+X

Kopioi valittu objekti.

CTRL+C

Liitä leikattu tai kopioitu objekti.

CTRL+V

Kumoa edellinen toiminto.

CTRL+Z

Tee viime toiminto uudelleen.

CTRL+Y

Kopioi vain muotoilu.

CTRL+VAIHTO+C

Liitä vain muotoilu.

CTRL+VAIHTO+V

Liitä määräten.

CTRL+ALT+V

Liikkuminen tekstissä

Toimi:

Näppäimet:

Siirry yhden merkin verran vasemmalle.

VASEN NUOLI

Siirry yhden merkin verran oikealle.

OIKEA NUOLI

Siirry yhden rivin verran ylöspäin.

YLÄNUOLI

Siirry yhden rivin verran alaspäin.

ALANUOLI

Siirry yhden sanan verran vasemmalle.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirry yhden sanan verran oikealle.

CTRL+OIKEA NUOLI

Siirry rivin loppuun.

END

Siirry rivin alkuun.

HOME

Siirry yhden kappaleen verran ylöspäin.

CTRL+YLÄNUOLI

Siirry yhden kappaleen verran alaspäin.

CTRL+ALANUOLI

Siirry tekstikehyksen loppuun.

CTRL+END

Siirry tekstikehyksen alkuun.

CTRL+HOME

Siirry seuraavan otsikon tai leipätekstin paikkamerkkiin. Jos kyseessä on dian viimeinen paikkamerkki, toiminto lisää uuden dian, jossa on sama rakenne kuin alkuperäisessä diassa.

CTRL+ENTER

Siirry ja toista edellinen Etsi-toiminto.

VAIHTO+F4

Liikkuminen ja työskenteleminen taulukoissa

Toimi:

Näppäimet:

Siirry seuraavaan soluun.

SARKAIN

Siirry edelliseen soluun.

VAIHTO+SARKAIN

Siirry seuraavalle riville.

ALANUOLI

Siirry edelliselle riville.

YLÄNUOLI

Lisää sarkain soluun.

CTRL+SARKAIN

Aloita uusi kappale.

CTRL+ENTER

Lisää uusi rivi taulukon loppuun.

SARKAIN viimeisen rivin lopussa

Linkitettyjen tai upotettujen objektien muokkaaminen

 1. Valitse haluamasi objekti painamalla VAIHTO+SARKAIN-näppäinyhdistelmää.

 2. Paina VAIHTO+F10, kun haluat tuoda pikavalikon näyttöön.

 3. Valitse laskentataulukko-objekti ja valitse sitten Muokkaa painamalla ALANUOLI.

Merkkien ja kappaleiden muotoileminen ja tasaaminen

Fontin tai fonttikoon muuttaminen

Toimi:

Näppäimet:

Avaa Fontti-valintaikkuna fontin vaihtamista varten.

CTRL+VAIHTO+F

Avaa Fontti-valintaikkuna fontin koon muuttamista varten.

CTRL+VAIHTO+P

Suurenna fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+>

Pienennä fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+,

Merkkimuotojen käyttäminen

Toimi:

Näppäimet:

Avaa Fontti-valintaikkuna merkkien muotoilun muuttamista varten.

CTRL+T

Muuta kirjainten muotoilua lauseiden tai isojen ja pienten kirjainten suhteen.

VAIHTO+F3

Lihavoi.

CTRL+B

Alleviivaa.

CTRL+U

Kursivoi.

CTRL+I

Käytä alaindeksimuotoilua (automaattinen välistys).

CTRL+YHTÄLÄISYYSMERKKI

Käytä yläindeksimuotoilua (automaattinen välistys).

CTRL+VAIHTO+PLUS

Poista manuaalinen merkkien muotoilu (esimerkiksi alaindeksi ja yläindeksi).

CTRL+VÄLINÄPPÄIN

Lisää hyperlinkki.

CTRL+K

Tekstimuotojen kopioiminen

Toimi:

Näppäimet:

Kopioi tekstimuodot.

CTRL+VAIHTO+C

Liitä tekstimuodot.

CTRL+VAIHTO+V

Kappaleiden tasaaminen

Toimi:

Näppäimet:

Keskitä kappale.

CTRL+E

Tasaa kappaleen molemmat reunat.

CTRL+J

Tasaa kappale vasemmalle.

CTRL+L

Tasaa kappale oikealle.

CTRL+R

Esityksen pitäminen

Voit käyttää seuraavia pikanäppäimiä koko näytössä esitettävän esityksen ohjaamiseen.

Toimi:

Näppäimet:

Käynnistä esitys alusta.

F5

Suorita seuraava animaatio tai siirry seuraavaan diaan.

N, ENTER, PAGE DOWN, OIKEA NUOLI, ALANUOLI tai VÄLILYÖNTI

Suorita edellinen animaatio tai palaa edelliseen diaan.

P, SIVU YLÖS, VASEN NUOLI, YLÄNUOLI tai VÄLINÄPPÄIN

Siirry diaan numero.

numero+ENTER

Näytä tyhjä musta dia tai palaa esitykseen tyhjästä mustasta diasta.

B tai PISTE

Näytä tyhjä valkoinen dia tai palaa esitykseen tyhjästä valkoisesta diasta.

W tai PILKKU

Pysäytä tai käynnistä uudelleen automaattinen esitys.

S

Lopeta esitys.

ESC tai YHDYSMERKKI

Poista huomautukset näytöstä.

E

Siirry seuraavaan diaan, jos seuraava dia on piilotettu.

H

Aseta uudet ajoitukset harjoituksen aikana.

T

Käytä alkuperäisiä ajoituksia harjoituksen aikana.

O

Etene hiiren napsautuksella harjoituksen aikana.

M

Palaa ensimmäiseen diaan.

1+ENTER

Näytä piilotettu osoitin uudelleen tai muuta osoitin kynäksi.

CTRL+P

Näytä piilotettu osoitin uudelleen tai muuta osoitin nuoleksi.

CTRL+A

Piilota osoitin ja siirtymispainike välittömästi.

CTRL+H

Piilota osoitin ja siirtymispainike 15 sekunnin kuluttua.

CTRL+U

Tuo näyttöön pikavalikko.

VAIHTO+F10

Siirry dian ensimmäiseen tai seuraavaan hyperlinkkiin.

SARKAIN

Siirry dian viimeiseen tai edelliseen hyperlinkkiin.

VAIHTO+SARKAIN

Suorita hiiren napsauttamista vastaava toiminto valitulle hyperlinkille.

ENTER, kun hyperlinkki on valittuna

Vihje: Voit tuoda näyttöön ohjausobjektien luettelon painamalla esityksen aikana F1.

Web-esitysten selaaminen

Seuraavien näppäimien avulla Web-esitystä voidaan katsella Microsoft Internet Explorer 4.0:ssa tai sitä uudemmassa selainversiossa.

Toimi:

Näppäimet:

Siirry Web-esityksessä eteenpäin hyperlinkkien, osoiterivin ja linkkirivin avulla.

SARKAIN

Siirry Web-esityksessä taaksepäin hyperlinkkien, osoiterivin ja linkkirivin avulla.

VAIHTO+SARKAIN

Suorita hiiren napsauttamista vastaava toiminto valitulle hyperlinkille.

ENTER

Siirry seuraavaan diaan.

VÄLI

Siirry edelliseen diaan.

ASKELPALAUTIN

Valintaruututoiminnon käyttäminen

Voit käyttää valintaruudussa seuraavia pikanäppäimiä.

Toimi:

Näppäimet:

Avaa valintaruutu.

ALT, J, D, A ja sitten P

Siirrä kohdistusta ruudusta toiseen.

F6

Näytä pikavalikko.

VAIHTO+F10

Siirrä kohdistus yksittäiseen kohteeseen tai ryhmään.

YLÄNUOLI tai ALANUOLI

Siirrä kohdistus ryhmän kohteesta pääryhmään.

VASEN NUOLI

Siirrä kohdistus ryhmästä kyseisen ryhmän ensimmäiseen kohteeseen.

OIKEA NUOLI

Laajenna aktiivinen ryhmä ja kaikki sen alaryhmät.

* (vain numeronäppäimistössä)

Laajenna aktiivinen ryhmä.

+ (vain numeronäppäimistössä)

Kutista aktiivinen ryhmä.

- (vain numeronäppäimistössä)

Siirrä kohdistus kohteeseen ja valitse kohde.

VAIHTO+YLÄNUOLI tai VAIHTO+ALANUOLI

Valitse aktiivinen kohde.

VÄLI tai ENTER

Peruuta aktiivisen kohteen valinta.

VAIHTO+VÄLILYÖNTI tai VAIHTO+ENTER

Siirrä valittu kohde eteenpäin.

CTRL+VAIHTO+F

Siirrä valittu kohde taaksepäin.

CTRL+VAIHTO+B

Näytä tai piilota aktiivinen kohde.

CTRL+VAIHTO+S

Nimeä aktiivinen kohde uudelleen.

F2

Siirrä kohdistusta valintaruudussa puunäkymän ja Näytä kaikki- ja Piilota kaikki -painikkeiden välillä.

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN 

Kutista kaikki ryhmät.

ALT+VAIHTO+1

Laajenna kaikki ryhmät.

ALT+VAIHTO+9

Jos haluat määrittää mukautettuja pikanäppäimiä valikkokohteille, nauhoitetuille makroille ja Visual Basic for Applications (VBA) -koodille Office PowerPoint 2007 -ohjelmassa, tarvitset kolmannen osapuolen apuohjelman, kuten Shortcut Manager for PowerPoint -sovelluksen, joka on ladattavissa kohteesta OfficeOne Add-Ins for PowerPoint.

Jaa Facebook Facebook Twitter Twitter Sähköposti Sähköposti

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Hienoa! Haluatko antaa muuta palautetta?

Miten voimme parantaa?

Kiitos palautteesta!

×