PowerPoint 2007 -ohjelman pikanäppäimet

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Pikanäppäinten käyttäminen

Tässä ohjeaiheessa kuvatut pikanäppäimet viittaavat yhdysvaltalaiseen näppäimistöön. Muiden näppäimistöjen näppäimet eivät ehkä vastaa täysin yhdysvaltalaisen näppäimistön näppäimiä.

Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, joka edellyttää vähintään kahden näppäimen painamista samanaikaisesti, painettavat näppäimet on erotettu toisistaan plusmerkillä (+). Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, joka edellyttää kahden näppäimen painamista peräkkäin, painettavat näppäimet on erotettu toisistaan pilkulla (,).

Huomautus: Voit tulostaa tämän ohjeaiheen painamalla SARKAINTA ja valitsemalla Näytä kaikki, painamalla ENTER-näppäintä ja painamalla sitten CTRL+P.

Käytönaikainen ohje

Ohjeikkunan pikanäppäimet

Ohjeikkunan kautta voit käyttää koko Officen ohjeen sisältöä. Ohjeikkuna sisältää ohjeaiheet ja muun ohjeen sisällön.

Ohjeikkuna

Toiminto

Paina

Avaa ohjeikkuna.

F1

Sulkee ohjeikkunan.

ALT+F4

Siirry Ohje-ikkunasta aktiiviseen ohjelmaan ja päinvastoin.

ALT+SARKAIN

Siirry takaisin PowerPoint-ohjelman aloitussivulle.

ALT+HOME

Valitse seuraava kohde Ohje-ikkunasta.

SARKAIN

Valitse edellinen kohde Ohje-ikkunasta.

VAIHTO+SARKAIN

Toteuta toiminto valitulle kohteelle.

ENTER

Valitse Ohje-ikkunan Selaa ohjetta: PowerPoint -osassa seuraava tai edellinen kohde.

SARKAIN, VAIHTO+SARKAIN

Laajenna tai pienennä valittu kohde Ohje-ikkunan Selaa ohjetta: PowerPoint -osassa.

ENTER

Valitse seuraava piiloteksti tai hyperlinkki, mukaan lukien ohjeaiheen yläosassa oleva Näytä kaikki tai Piilota kaikki.

SARKAIN

Valitsee edellisen piilotekstin tai hyperlinkin.

VAIHTO+SARKAIN

Toteuta toiminto valitulle Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -vaihtoehdolle, piilotekstille tai hyperlinkille.

ENTER

Siirtää edelliseen ohjeaiheeseen (Takaisin-painike).

ALT+VASEN NUOLI tai ASKELPALAUTIN

Siirtää seuraavaan ohjeaiheeseen (Seuraava-painike).

ALT+OIKEA NUOLI

Vieritä näkyvissä olevan ohjeaiheen tekstiä pienissä erissä ylös- tai alaspäin.

YLÄNUOLI, ALANUOLI

Vierittää näyttöä ylös- tai alaspäin ohjeaiheen näkymässä.

PAGE UP, PAGE DOWN

Näyttää ohjeikkunan komentovalikon. Edellyttää, että ohjeikkuna on aktiivisena (napsauta ohjeikkunassa).

VAIHTO+F10

Pysäyttää edellisen toiminnon (Pysäytä-painike).

ESC

Päivittää ikkunan (Päivitä-painike).

F5

Tulostaa valitun ohjeaiheen.

Huomautus: Jos kohdistin ei ole nykyisessä ohjeaiheessa, paina ensin F6-näppäintä ja paina sitten CTRL+P.

CTRL+P

Vaihtaa yhteystilaa. Sinun pitää ehkä painaa F6-näppäintä useita kertoja.

F6 (kunnes Kirjoita etsittävät sanat -ruutu on aktiivisena), SARKAIN, ALANUOLI

Lisää tekstiä Kirjoita etsittävät sanat -ruutuun. Sinun pitää ehkä painaa F6-näppäintä useita kertoja.

F6

Siirtyy Ohje-ikkunan eri alueisiin. Voit esimerkiksi vaihdella näkymää työkalurivin, Kirjoita etsittävät sanat -ruudun ja hakuluettelon välillä.

F6

Valitse sisällysluettelon puunäkymästä seuraava tai edellinen kohde.

YLÄNUOLI, ALANUOLI

Laajentaa tai tiivistää puunäkymän sisällysluettelosta valitun kohdan.

VASEN NUOLI, OIKEA NUOLI

Microsoft Office -perustoiminnot

Ikkunoiden näyttäminen ja käyttäminen

Toiminto

Paina

Siirry seuraavaan ikkunaan.

ALT+SARKAIN

Siirry edelliseen ikkunaan.

ALT+VAIHTO+SARKAIN

Sulje aktiivinen ikkuna.

CTRL+W tai CTRL+F4

Palauta aktiivisen ikkunan koko sen suurennuksen jälkeen.

CTRL+F5

Siirry ohjelmaikkunassa tehtäväruutu toiseen (myötäpäivään). Sinun on ehkä painettava F6-näppäintä useammin kuin kerran.

Huomautus: Jos F6-näppäimen painaminen ei tuo näkyviin haluamaasi tehtäväruutua, siirrä kohdistus ALT-näppäintä painamalla valintanauhaan, joka on Microsoft Officen sujuva käyttöliittymä -käyttöliittymän osa, ja siirry sitten tehtäväruutuun painamalla CTRL+SARKAIN. Valintanauha on uuden Microsoft Officen sujuva käyttöliittymä -käyttöliittymän osa. Se korvaa useita valikoita ja työkalurivejä, ja kaikki halutut komennot on nyt helpommin löydettävissä yhdestä ainoasta sijainnista.

F6

Siirry ohjelmaikkunassa ruudusta toiseen (myötäpäivään).

VAIHTO+F6

Siirry seuraavaan ikkunaan, kun avoinna on useita ikkunoita.

CTRL+F6

Siirry edelliseen ikkunaan.

CTRL+VAIHTO+F6

Kun tiedostoikkunaa ei ole suurennettu, valitse Siirrä-komento (ikkunan ohjausvalikosta). Siirrä ikkunaa nuolinäppäimillä ja paina lopuksi ESC-näppäintä.

CTRL+F7

Kun tiedostoikkunaa ei ole suurennettu, valitse Muuta kokoa -komento (ikkunan ohjausvalikosta). Muuta ikkunan kokoa nuolinäppäimillä ja paina lopuksi ESC-näppäintä. 

CTRL+F8

Pienennä ikkuna kuvakkeeksi (toimii vain muutamissa Microsoft Office -ohjelmissa).

CTRL+F9

Suurenna tai palauta valittu ikkuna.

CTRL+F10

Kopioi kuva näytöstä Leikepöydälle.

PRINT SCREEN

Kopioi kuva valitusta ikkunasta Leikepöydälle.

ALT+PRINT SCREEN

Fontin vaihtaminen tai koon muuttaminen

Toiminto

Paina

Vaihda fonttia.

CTRL+VAIHTO+F

Muuta fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+P

Suurenna valitun tekstin fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+>

Pienennä valitun tekstin fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+,

Tekstissä tai solussa siirtyminen

Toiminto

Paina

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

VASEN NUOLI

Siirtyy yhden merkin oikealle.

OIKEA NUOLI

Laajentaa valintaa yhden rivin ylöspäin.

YLÄNUOLI

Laajentaa valintaa yhden rivin alaspäin.

ALANUOLI

Siirtyy seuraavaan sanaan vasemmalla.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirry yksi sana oikealle.

CTRL+OIKEA NUOLI

Siirtyy rivin loppuun.

END

Siirtyy rivin alkuun.

HOME

Siirtää edelliseen kappaleeseen.

CTRL+YLÄNUOLI

Siirtää seuraavaan kappaleeseen.

CTRL+ALANUOLI

Siirry tekstiruudun loppuun.

CTRL+END

Siirry tekstiruudun alkuun.

CTRL+HOME

Siirtää Microsoft Office PowerPointissa seuraavan otsikon tai leipätekstin paikkamerkkiin. Jos se on dian viimeinen paikkamerkki, tämä lisää uuden dian, jolla on alkuperäisen dian asettelu.

CTRL+ENTER

Toista viimeisin hakutoiminto.

VAIHTO+F4

Etsi ja korvaa

Toiminto

Paina

Avaa Etsi-valintaikkuna.

CTRL+F

Avaa Korvaa-valintaikkuna.

CTRL+H

Toista viimeisin hakutoiminto.

VAIHTO+F4

Taulukoissa siirtyminen ja työskenteleminen

Toiminto

Paina

Siirtää seuraavaan soluun.

SARKAIN

Siirtää edelliseen soluun.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtää seuraavalle riville.

ALANUOLI

Siirtää edelliselle riville.

YLÄNUOLI

Lisää sarkainmerkki soluun.

CTRL+SARKAIN

Aloittaa uuden kappaleen.

ENTER

Lisää uusi rivi taulukon alareunaan.

SARKAIN viimeisen rivin lopussa

Tehtäväruutujen käyttäminen

Toiminto

Paina

Siirtyy toisesta ohjelmaikkunan ruudusta tehtäväruutuun. (F6-näppäintä on ehkä painettava useita kertoja.)

F6

Kun tehtäväruutu on aktiivinen, valitse siitä seuraava tai edellinen vaihtoehto.

SARKAIN, VAIHTO+SARKAIN

Näyttää tehtäväruudun valikon kaikki komennot.

CTRL+ALANUOLI

Siirry valitun alivalikon vaihtoehdosta toiseen; siirry valintaikkunassa olevan vaihtoehtojen ryhmän tietyistä vaihtoehdoista toisiin.

ALANUOLI tai YLÄNUOLI

Avaa valittu valikko tai toteuta valitulle painikkeelle määritetty toiminto.

VÄLILYÖNTI tai ENTER

Avaa pikavalikko; avaa valikoimasta valitun kohteen avattava valikko.

VAIHTONÄPPÄIN+F10

Valitse valikon tai alivalikon ollessa näkyvissä kyseisen valikon ensimmäinen tai viimeinen komento.

HOME, END

Vieritä valittua valikoimaluetteloa ylös tai alas.

PAGE UP, PAGE DOWN

Siirry valitun valikoimaluettelon alkuun tai loppuun.

HOME, END

Sulje tehtäväruutu.

CTRL+VÄLILYÖNTI, C

Avaa leikepöytä.

ALT+H, F, O

Toimintotunnisteiden käyttäminen

Toiminto

Paina:

Näytä toimintotunnisteen valikko tai sanoma. Jos toimintotunnisteita on useampia kuin yksi, siirry seuraavaan toimintotunnisteeseen ja näytä sen valikko tai sanoma.

ALT+VAIHTO+F10

Valitse toimintotunnisteen valikon seuraava kohde.

ALANUOLINÄPPÄIN

Valitse toimintotunnisteen valikon edellinen kohde.

YLÄNUOLINÄPPÄIN

Suorita toimintotunnisteen valikon valitun kohteen toiminto.

ENTER

Sulje toimintotunnisteen valikko tai viesti.

ESC

Vihjeitä

 • Voit määrittää asetukset niin, että toimintotunnisteista ilmoitetaan äänimerkillä. Voit ottaa äänimerkit käyttöön, jos tietokoneessa on äänikortti. Lisäksi tietokoneeseen tulee asentaa Microsoft Office -äänet.

 • Voit ladata Microsoft Office -äänet Microsoft Office Online -sivustosta. Kun olet asentanut äänitiedostot, toimi seuraavasti Microsoft Office Access 2007-, Microsoft Office Excel 2007-, Microsoft Office PowerPoint 2007- tai Microsoft Office Word 2007 -ohjelmassa:

  1. Paina ALT + F, Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva ja paina sitten kirjain I Ohjelma-asetukset.

  2. Paina A-näppäintä, kun haluat siirtyä Lisäasetukset-kohtaan tai etsi lisäasetukset YLÄNUOLI- TAI ALANUOLI-näppäimen avulla.

  3. Paina Lisäasetukset-luokan Yleisetkohdassa ALT+F, kun haluat valita Anna äänimerkki toiminnon yhteydessä -valintaruudun. Paina SARKAIN-näppäintä, kunnes valittavana on OK-painike, ja paina sitten ENTER-näppäintä.

   Huomautus: Tämän valintaruudun valitseminen tai valinnan poistaminen vaikuttaa kaikkiin ääntä tukeviin Office-ohjelmiin.

Tehtäväruudun koon muuttaminen

 1. Tuo näkyviin lisäkomentojen valikko painamalla tehtäväruudussa CTRL+VÄLINÄPPÄIN.

 2. Valitse Koko-komento ALANUOLINÄPPÄIMELLÄ ja paina sitten ENTER.

 3. Muuta tehtäväruudun kokoa nuolinäppäimillä. Voit muuttaa kokoa kuvapisteen verran kerrallaan pitämällä CTRL-näppäimen painettuna ja painamalla nuolinäppäintä.

Huomautus: Kun olet lopettanut koon muuttamisen, paina ESC-näppäintä.

Valintaikkunoiden käyttäminen

Toiminto

Paina

Siirtyy seuraavaan asetukseen tai asetusryhmään.

SARKAIN

Siirry edelliseen vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

VAIHTO+SARKAIN

Siirry valintaikkunan seuraavaan välilehteen.

CTRL+SARKAIN

Siirry valintaikkunan edelliseen välilehteen.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Avaa valittu avattava luettelo.

ALT+ALANUOLI

Avaa luettelon, jos se on suljettu, ja siirtyy vaihtoehtoon luettelossa.

Avattavan luetteloruudun vaihtoehdon ensimmäinen kirjain

Siirry avoimen luettelon vaihtoehdosta toiseen tai asetusryhmän asetuksesta toiseen.

Nuolinäppäimet

Sulje valittu avattava luettelo tai peruuta komento ja sulje valintaikkuna.

ESC

Suorita valitun painikkeen toiminto tai valitse valintaikkuna tai poista sen valinta.

VÄLILYÖNTI

Valitse vaihtoehto tai valitse valintaikkuna tai poista sen valinta.

ALT+vaihtoehdon nimen alleviivattu kirjain

Toteuta valintaikkunan oletuspainikkeelle määritetty toiminto.

ENTER

Valintaikkunoiden muokkausruutujen käyttäminen

Muokkausruutu on tyhjä alue, johon voidaan kirjoittaa tai liittää tekstiä, esimerkiksi käyttäjänimi tai kansion polku.

Toiminto

Paina

Siirry merkinnän alkuun.

HOME

Siirry merkinnän loppuun.

END

Siirry yhden merkin verran vasemmalle tai oikealle.

VASEN NUOLI, OIKEA NUOLI

Siirry yksi sana vasemmalle.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirry yksi sana oikealle.

CTRL+OIKEA NUOLI

Valitse yksi merkki vasemmalle tai peruuta sen valinta.

VAIHTONÄPPÄIN+VASEN NUOLI

Valitse yksi merkki oikealle tai peruuta sen valinta.

VAIHTONÄPPÄIN+OIKEA NUOLI

Valitse yksi sana vasemmalle tai peruuta sen valinta.

CTRL+VAIHTONÄPPÄIN+VASEN NUOLI

Valitse yksi sana oikealle tai peruuta sen valinta.

CTRL+VAIHTONÄPPÄIN+OIKEA NUOLI

Valitse merkit kohdistimesta tekstin alkuun asti.

VAIHTO+HOME

Valitse merkit kohdistimesta tekstin loppuun asti.

VAIHTO+END

Avaa- ja Tallenna nimellä -valintaikkunoiden käyttäminen

Toiminto

Paina:

Siirry edelliseen kansioon. Painikkeen kuva

ALT+1

Yhden tason ylöspäin Painikkeen kuva painike: Avaa yläkansion Avaa kansio-kansio.

ALT+2

Poista Painikkeen kuva -painike: Poista valittu kansio tai tiedosto.

ALT+3 tai DELETE

Luo uusi kansio Painikkeen kuva -painike: Luo uusi kansio.

ALT+4

Näkymät -painike Painikkeen kuva : Siirry kansionäkymästä toiseen.

ALT+5

Työkalut-painike: Avaa Työkalut-valikko.

ALT+L

Näytä valitun kohteen, esimerkiksi kansion tai tiedoston, pikavalikko.

VAIHTO+F10

Siirry valintaikkunan vaihtoehtojen tai alueiden välillä.

SARKAIN

Avaa Kohde-luettelo.

F4 tai ALT+I

Päivittää tiedostoluettelon.

F5

Siirtyminen valintanauhassa, joka on uuden Officen sujuva käyttöliittymä -käyttöliittymän osa

Komentojen käyttäminen yksinkertaisilla näppäinyhdistelmillä

 1. Paina ALT-näppäintä.

  Jokaisen sellaisen toiminnon kohdalla näkyy näppäinvihje, joka on käytettävissä nykyisessä näkymässä. Seuraava esimerkki on Microsoft Office Wordista.

  Valintanauha, jossa näppäinvihjeet ovat näkyvissä

 2. Paina näppäinvihjeessä haluamasi toiminnon päällä näkyvää kirjainta.

 3. Painamasi kirjainnäppäimen mukaan näyttöön saattaa tulla lisää näppäinvihjeitä. Jos esimerkiksi Aloitus-välilehti on aktiivisena ja painat N-kirjainta, näyttöön tulee Lisää-välilehti sekä kyseisen välilehden ryhmien näppäinvihjeet.

 4. Jatka kirjainnäppäimien painamista, kunnes painat sen komennon tai ohjausobjektin kirjainta, jota haluat käyttää. Joissakin tapauksissa sinun on ensin painettava komennon sisältävän ryhmän kirjainnäppäintä. Voit esimerkiksi siirtyä Fontti-ryhmän Koko-luetteloruutuun painamalla ALT+H, F ja S.

  Huomautus: Jos haluat peruuttaa toiminnon ja piilottaa näppäinvihjeet, paina ALT-näppäintä uudelleen.

Näppäimistön kohdistuksen muuttaminen ilman hiirtä

Voit käyttää valintanauhaa näppäimistön avulla myös siirtämällä kohdistusta välilehdissä ja komennoissa, kunnes löydät haluamasi toiminnon. Seuraava taulukko sisältää joitakin tapoja siirtää kohdistusta käyttämättä hiirtä.

Toiminto

Paina

Valitse valintanauhan aktiivinen välilehti ja aktivoi valintanäppäimet.

ALT tai F10. Voit siirtyä takaisin asiakirjaan ja peruuttaa valintanäppäimet painamalla jompaakumpaa näppäintä uudelleen.

Siirtyy vasemmalle tai oikealle valintanauhan toiseen välilehteen.

Valitse aktiivinen välilehti painamalla F10, ja sitten VASEN NUOLI, OIKEA NUOLI

Näytä tai piilota valintanauha.

CTRL+F1

Näytä valitun komennon pikavalikko.

VAIHTO+F10

Siirrä kohdistusta niin, että ikkunan seuraavat alueet valitaan:

 • valintanauhan aktiivinen välilehti

 • avoimet tehtäväruudut

 • asiakirja.

F6

Siirtää kohdistuksen eteen- tai taaksepäin kuhunkin valintanauhan komentoon.

SARKAIN, VAIHTO+SARKAIN

Siirtyy ylös- tai alaspäin tai oikealle tai vasemmalle valintanauhan kohteesta toiseen.

ALANUOLI, YLÄNUOLI, VASEN NUOLI, OIKEA NUOLI

Aktivoi valintanauhan valittu komento tai ohjausobjekti.

VÄLILYÖNTI tai ENTER

Avaa valintanauhan valittu valikko tai valikoima.

VÄLILYÖNTI tai ENTER

Aktivoi valintanauhan komento tai ohjausobjekti arvon muokkausta varten.

ENTER

Lopeta valintanauhan ohjausobjektin arvon muokkaaminen ja siirrä kohdistus takaisin tiedostoon.

ENTER

Avaa valintanauhan valitun komennon tai ohjausobjektin ohje. (Jos valittuun komentoon ei liity ohjeaihetta, näyttöön tulee ohjelman yleinen ohjeaihe.)

F1

Yleiset tehtävät Microsoft Office PowerPointissa

Siirtyminen ruutujen välillä

Toiminto

Paina

Siirry myötäpäivään ruudusta toiseen normaalinäkymässä.

F6

Siirry vastapäivään ruudusta toiseen normaalinäkymässä.

VAIHTO+F6

Siirry Diat- ja Jäsennys-välilehdestä toiseen normaalinäkymän Jäsennys- ja Diat-ruudussa.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Jäsennyksessä työskenteleminen

Toiminto

Paina

Pienennä kappaleen sisennystä.

ALT+VAIHTO+VASEN NUOLI

Suurenna kappaleen sisennystä.

ALT+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Siirrä valitut kappaleet ylöspäin.

ALT+VAIHTO+YLÄNUOLI

Siirrä valitut kappaleet alaspäin.

ALT+VAIHTO+ALANUOLI

Näytä ensimmäinen otsikkotaso.

ALT+VAIHTO+1

Laajenna otsikon alla oleva teksti.

ALT+VAIHTO+´ (akuuttiaksentti)

Pienennä otsikon alla oleva teksti.

ALT+VAIHTO+PLUS

Muotojen, kuvien, ruutujen, objektien ja WordArt-objektien käsitteleminen

Muodon lisääminen

 1. Paina ja vapauta ALT-näppäin ja paina sitten peräkkäin näppäimiä N, S ja H, jotta saat näkyviin Muodot.

 2. Selaa muotojen luokkia nuolinäppäimien avulla ja valitse haluamasi muoto.

 3. Lisää valitsemasi muoto painamalla CTRL+ENTER.

Ruudun lisääminen

 1. Paina ALT-näppäintä ja paina sitten N-näppäintä.

 2. Siirry Tekstikehys-kohtaan painamalla SARKAIN-näppäintä. Vaihtoehto sijaitsee Lisää-välilehden Teksti-ryhmässä.

 3. Paina CTRL+ENTER, kun haluat lisätä tekstikehyksen.

Objektin lisääminen

 1. Paina nopeasti ALT-näppäintä, paina N-näppäintä ja paina sitten J-näppäintä, kun haluat valita Objekti-vaihtoehdon.

 2. Selaa objektit käyttämällä nuolinäppäimiä.

 3. Paina CTRL+ENTER, kun haluat lisätä objektin.

WordArt-objektin lisääminen

 1. Paina ja vapauta ALT-näppäin ja paina sitten peräkkäin näppäimiä N ja W, jotta saat näkyviin WordArt-objektit.

 2. Valitse haluamasi WordArt-tyyli nuolinäppäimien avulla ja paina sitten ENTER-näppäintä.

 3. Kirjoita haluamasi teksti.

Muodon valitseminen

Huomautus: Jos kohdistin on tekstissä, paina ESC-näppäintä.

 • Voit valita yksittäisen muodon, kun siirryt eteenpäin objektien välillä painamalla SARKAINTA (tai taaksepäin painamalla VAIHTO+SARKAIN), kunnes koonmuuttokahvat näkyvät sen muodon päällä, jonka haluat valita.

 • Jos haluat valita useita kohteita, käytä valintaruutua.

Muotojen, kuvien tai WordArt-objektien ryhmitteleminen ja ryhmityksen purkaminen

 • Jos haluat ryhmitellä muotoja, kuvia tai WordArt-objekteja, Valitse kohteet, jotka haluat ryhmitellä ja paina sitten CTRL + G.

 • Jos haluat purkaa ryhmittelyn, Valitseryhmä, ja paina sitten CTRL + VAIHTO + G.

Ruudukon tai apuviivojen piilottaminen tai näyttäminen

Toiminto

Paina

Näytä tai piilota ruudukko.

VAIHTO+F9

Näytä tai piilota apuviivat.

ALT+F9

Muodon määritteiden kopioiminen

 1. Valitse muoto, jonka määritteet haluat kopioida.

  Jos valitset muodon, johon on liitetty tekstiä, kopioit tekstin ulkoasun ja tyylin sekä muodon määritteet.

 2. Kopioi objektin määritteet painamalla CTRL+VAIHTO+C.

 3. Valitse objekti, johon haluat kopioida määritteet, painamalla SARKAINTA tai näppäinyhdistelmää VAIHTO+SARKAIN.

 4. Paina CTRL+VAIHTO+V.

Tekstin tai objektien valitseminen

Toiminto

Paina

Valitse merkki kohdistimen oikealta puolelta.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitse merkki kohdistimen vasemmalta puolelta.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitse sanan loppuun.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitse sanan alkuun.

CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitse yhden rivin verran ylöspäin.

VAIHTO+YLÄNUOLI

Valitse yhden rivin verran alaspäin.

VAIHTO+ALANUOLI

Valitse objekti (teksti valittuna objektin sisällä).

ESC

Valitse objekti (objekti valittuna).

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN, kunnes haluamasi objekti on valittu

Valitse objektin sisällä oleva teksti (objekti valittuna).

ENTER

Valitse kaikki objektit.

CTRL+A (Diat-välilehdessä)

Valitse kaikki diat.

CTRL+A (Dialajittelunäkymässä)

Valitse koko teksti.

CTRL+A (Jäsennys-välilehdessä)

Tekstin ja objektien poistaminen ja kopioiminen

Toiminto

Paina

Poista merkki kohdistimen vasemmalta puolelta.

ASKELPALAUTIN

Poista sana kohdistimen vasemmalta puolelta.

CTRL+ASKELPALAUTIN

Poista merkki kohdistimen oikealta puolelta.

DEL

Poista sana kohdistimen oikealta puolelta.

CTRL+DEL

Leikkaa valittu objekti.

CTRL+X

Kopioi valittu objekti.

CTRL+C

Liitä leikattu tai kopioitu objekti.

CTRL+V

Kumoa viimeisin toiminto.

CTRL+Z

Tee viimeisin toiminto uudelleen.

­­CTRL+Y

Kopioi vain muotoilu.

CTRL+VAIHTO+C

Liitä vain muotoilu.

CTRL+VAIHTO+V

Liitä määräten.

CTRL+ALT+V

Tekstissä siirtyminen

Toiminto

Paina

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

VASEN NUOLI

Siirtyy yhden merkin oikealle.

OIKEA NUOLI

Laajentaa valintaa yhden rivin ylöspäin.

YLÄNUOLI

Laajentaa valintaa yhden rivin alaspäin.

ALANUOLI

Siirtyy seuraavaan sanaan vasemmalla.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirry yksi sana oikealle.

CTRL+OIKEA NUOLI

Siirtyy rivin loppuun.

END

Siirtyy rivin alkuun.

HOME

Siirtää edelliseen kappaleeseen.

CTRL+YLÄNUOLI

Siirtää seuraavaan kappaleeseen.

CTRL+ALANUOLI

Siirry tekstiruudun loppuun.

CTRL+END

Siirry tekstiruudun alkuun.

CTRL+HOME

Siirtyy seuraavan otsikon tai leipätekstin paikkamerkkiin. Jos kyseessä on dian viimeinen paikkamerkki, toiminto lisää uuden dian, jossa on sama rakenne kuin alkuperäisessä diassa.

CTRL+ENTER

Siirry ja toista edellinen Etsi-toiminto.

VAIHTO+F4

Taulukoissa siirtyminen ja työskenteleminen

Toiminto

Paina

Siirtää seuraavaan soluun.

SARKAIN

Siirtää edelliseen soluun.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtää seuraavalle riville.

ALANUOLI

Siirtää edelliselle riville.

YLÄNUOLI

Lisää sarkainmerkki soluun.

CTRL+SARKAIN

Aloittaa uuden kappaleen.

ENTER

Lisää uusi rivi taulukon alareunaan.

SARKAIN viimeisen rivin lopussa

Linkitettyjen tai upotettujen objektien muokkaaminen

 1. Valitse haluamasi objekti painamalla VAIHTO+SARKAIN-näppäinyhdistelmää.

 2. Paina VAIHTO+F10, kun haluat tuoda pikavalikon näyttöön.

 3. Valitse laskentataulukko-objekti ja valitse sitten Muokkaa painamalla ALANUOLI.

Merkkien ja kappaleiden muotoileminen ja tasaaminen

Fontin tai sen koon muuttaminen

Toiminto

Paina

Avaa Fontti-valintaikkuna fontin muuttamista varten.

CTRL+VAIHTO+F

Avaa Fontti-valintaikkuna fontin koon muuttamista varten.

CTRL+VAIHTO+P

Suurenna fonttikokoa.

CTRL+>

Pienennä fonttikokoa.

CTRL+<

Merkkimuotojen käyttäminen

Toiminto

Paina

Avaa Fontti-valintaikkuna merkkien muotoilun muuttamista varten.

CTRL+T

Muuta kirjainten muotoilua lauseiden tai isojen ja pienten kirjainten suhteen.

VAIHTO+F3

Lihavoi.

CTRL+B

Alleviivaa.

CTRL+U

Kursivoi.

CTRL+I

Lisää alaindeksimuotoilu (automaattinen välistys).

CTRL+ YHTÄLÄISYYSMERKKI

Lisää yläindeksimuotoilu (automaattinen välistys).

CTRL+VAIHTO+PLUSMERKKI

Poista manuaalinen merkkien muotoilu (esimerkiksi alaindeksi ja yläindeksi).

CTRL+VÄLINÄPPÄIN

Lisää hyperlinkki.

­­CTRL+K

Tekstimuotojen kopioiminen

Toiminto

Paina

Kopioi muotoilu.

CTRL+VAIHTO+C

Liitä muotoilu.

CTRL+VAIHTO+V

Kappaleiden tasaaminen

Toiminto

Paina

Keskitä kappale.

CTRL+E

Tasaa kappaleen molemmat reunat.

CTRL+J

Tasaa kappale vasemmalle.

CTRL+L

Tasaa kappaleen oikealle.

CTRL+R

Esityksen pitäminen

Voit käyttää seuraavia pikanäppäimiä esitettävän esityksen koko näytön tilassa.

Toiminto

Paina

Käynnistä esitys alusta.

F5

Suorita seuraava animaatio tai siirry seuraavaan diaan.

N, ENTER, PAGE DOWN, OIKEA NUOLI, ALANUOLI tai VÄLILYÖNTI

Suorita edellinen animaatio tai palaa edelliseen diaan.

P, SIVU YLÖS, VASEN NUOLI, YLÄNUOLI tai VÄLINÄPPÄIN

Siirry dianumeroon.

numero+ENTER

Näytä tyhjä musta dia tai palaa esitykseen tyhjästä mustasta diasta.

B tai PISTE

Näytä tyhjä valkoinen dia tai palaa esitykseen tyhjästä valkoisesta diasta.

W tai PILKKU

Pysäytä tai käynnistä uudelleen automaattinen esitys.

S

Lopeta esitys.

ESC tai YHDYSMERKKI

Poista huomautukset näytöstä.

E

Siirry seuraavaan diaan, jos seuraava dia on piilotettu.

H

Aseta uudet ajoitukset harjoituksen aikana.

T

Käytä alkuperäisiä ajoituksia harjoituksen aikana.

O

Etene hiiren napsautuksella harjoituksen aikana.

M

Palaa ensimmäiseen diaan.

1+ENTER

Näytä piilotettu osoitin uudelleen tai muuta osoitin kynäksi.

CTRL+P

Näytä piilotettu osoitin uudelleen tai muuta osoitin nuoleksi.

CTRL+A

Piilota osoitin ja siirtymispainike heti.

CTRL+H

Piilota osoitin ja siirtymispainike 15 sekunnin kuluttua.

CTRL+U

Tuo näyttöön pikavalikko.

VAIHTO+F10

Siirry dian ensimmäiseen tai seuraavaan hyperlinkkiin.

SARKAIN

Siirry dian viimeiseen tai edelliseen hyperlinkkiin.

VAIHTO+SARKAIN

Suorita valitun hyperlinkin "hiirtä napsauttamalla"-toiminto.

ENTER, kun hyperlinkki on valittuna

Vihje: Voit tuoda näyttöön ohjausobjektien luettelon painamalla esityksen aikana F1.

Web-esitysten selaaminen

Seuraavien näppäimien avulla Web-esitystä voidaan katsella Microsoft Internet Explorer 4.0:ssa tai sitä uudemmassa selainversiossa.

Toiminto

Paina

Siirry Web-esityksessä eteenpäin hyperlinkkien, osoiterivin ja linkkirivin avulla.

SARKAIN

Siirry Web-esityksessä taaksepäin hyperlinkkien, osoiterivin ja linkkirivin avulla.

VAIHTO+SARKAIN

Suorita valitun hyperlinkin "hiirtä napsauttamalla"-toiminto.

ENTER

Siirry seuraavaan diaan.

VÄLINÄPPÄIN

Siirry edelliseen diaan.

ASKELPALAUTIN

Valintaruudun käyttäminen

Voit käyttää valintaruudussa seuraavia pikanäppäimiä.

Toiminto

Paina

Avaa valintaruutu.

ALT, J, D, A ja sitten P

Siirrä kohdistusta ruudusta toiseen.

F6

Näytä pikavalikko.

VAIHTO+F10

Siirrä kohdistus yksittäiseen kohteeseen tai ryhmään.

YLÄNUOLI tai ALANUOLI

Siirrä kohdistus ryhmän kohteesta pääryhmään.

VASEN NUOLI

Siirrä kohdistus ryhmästä kyseisen ryhmän ensimmäiseen kohteeseen.

OIKEA NUOLI

Laajenna aktiivinen ryhmä ja kaikki sen alaryhmät.

* (vain numeronäppäimistössä)

Laajenna aktiivinen ryhmä.

+ (vain numeronäppäimistössä)

Kutista aktiivinen ryhmä.

- (vain numeronäppäimistössä)

Siirrä kohdistus kohteeseen ja valitse kohde.

VAIHTO+YLÄNUOLI tai VAIHTO+ALANUOLI

Valitse aktiivinen kohde.

VÄLILYÖNTI tai ENTER

Peruuta aktiivisen kohteen valinta.

VAIHTO+VÄLILYÖNTI tai VAIHTO+ENTER

Siirrä valittu kohde eteenpäin.

CTRL+VAIHTO+F

Siirrä valittu kohde taaksepäin.

CTRL+VAIHTO+B

Näytä tai piilota aktiivinen kohde.

CTRL+VAIHTO+S

Nimeä aktiivinen kohde uudelleen.

F2

Siirrä kohdistusta valintaruudussa puunäkymän ja Näytä kaikki- ja Piilota kaikki -painikkeiden välillä.

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Kutista kaikki ryhmät.

ALT+VAIHTO+1

Laajenna kaikki ryhmät.

ALT+VAIHTO+9

Jos haluat määrittää mukautettuja pikanäppäimiä valikkokohteille, nauhoitetuille makroille ja Visual Basic for Applications (VBA) -koodille Office PowerPoint 2007 -ohjelmassa, tarvitset kolmannen osapuolen apuohjelman, kuten Shortcut Manager for PowerPoint -sovelluksen, joka on ladattavissa kohteesta PowerPointin OfficeOne-apuohjelmat.

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Jaa Facebook Facebook Twitter Twitter Sähköposti Sähköposti

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Hienoa! Haluatko antaa muuta palautetta?

Miten voimme parantaa?

Kiitos palautteesta!

×