Power View -suunnitteluvinkkejä

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Seuraavassa on Power View'n käyttöön Excelissä ja SharePointissa liittyviä vinkkejä, joiden avulla voit luoda vuorovaikutteisia tietonäkymiä Excel-työkirjojen tietomalleista tai SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1) Analysis Services (SSAS) -esiintymissä käyttöönotetuista taulukkomalleista.

Artikkelin sisältö

Power View -raportin luominen

Excelin Power View

Power View SharePointissa

Power View -raportin sovittaminen ikkunaan

Miksi kaaviokuvakkeet näkyvät harmaina?

Mitä kenttäluettelon kuvakkeet tarkoittavat?

Kenttäosion kentät

Taulukoiden nimet

Riviotsikot-kentät

Asetteluosio

Power View -raportin näyttäminen SharePointissa lukutilassa ja koko näytön tilassa

Kohteiden asettaminen limittäin ja sisäkkäin

Visualisoinnin laajentaminen

Visualisoinnin koon muuttaminen

Kumoa

"Valitettavasti emme pysty esittämään tietoja, koska läheisesti liittyvät kentät ovat eri akselilla"

Ratkaisu 1: Poista kenttä

Ratkaisu 2: Luo monistettu kenttä tietomalliin

Katso myös

Power View -raportin luominen

Power View -toiminto Excelissä

On helppoa käynnistää Power View in Microsoft Excel 2013.

Valitse Excelissä Lisää-välilehdeltä Power View.

Lue lisää Excel 2013: n Power View'nkäynnistämisestä.

SharePointin Power View -työkalussa

Käynnistä Power View tietomallista Excelissä (XLSX), jaetusta tietolähteestä (RSDS) tai BISM-yhteystiedostosta (BISM) SharePoint Server 2013:ssa.

Malleja voi olla standard SharePoint Server 2013-tiedostokirjastossa tai PowerPivot-valikoima. Power View-suunnitteluympäristön avautuu ja näet näkymä, johon haluat sijoittaa visualisointeihin.

Lisätietoja on artikkelissa Power View -raporttien luominen, tallentaminen, vieminen ja tulostaminen.

Sivun alkuun

Power View -raportin sovittaminen ikkunaan

Microsoft Excelin Power View -raporttitaulukko (tai SharePointin näkymä) on muista Excel-taulukoista poiketen kiinteän kokoinen, kuten Microsoft Office PowerPoint -dia.

Power View'n koon muuttaminen

Taulukko sovitetaan automaattisesti ikkunan. Kokoa muutetaan, kun avaat lisää ruutuja. Jos esimerkiksi tuot näkyviin Suodattimet-alueen, taulukko sovitetaan jäljellä olevaan ikkunaan. Voit poistaa tämän ominaisuuden käytöstä.

Jos haluat, että taulukkoa ei muokata sopimaan ikkunaan, poista Sovita ikkunaan -kohdan valinta.

Tämän jälkeen voit siirtyä taulukon eri osiin vierittämällä sitä.

Sivun alkuun

Miksi kaaviokuvakkeet näkyvät harmaina?

Kun valintanauhan kohde on poissa käytöstä, se näytetään harmaana. Et voi käyttää tällaisia toimintoja millekään taulukossa tai näkymässä valitsemallesi kohteelle. Jos esimerkiksi taulukossa ei ole koostearvoja, kuten summia tai keskiarvoja, et voi muuntaa sitä kaavioksi. Tässä tapauksessa kaikki kaaviokuvakkeet ovat poissa käytöstä Rakenne-välilehdessä.

Lisää numeerinen kenttä taulukkoon.

Lue lisää summan vaihtamisesta keskiarvoon tai muuhun koostearvoon Power View'ssa

Sivun alkuun

Mitä kenttäluettelon kuvakkeet tarkoittavat?

Näkymän oikeassa reunassa oleva ruutu on kenttäluettelo.

Yläosan kenttäosiossa näytetään taulukot ja kentät tietomallista, johon Power View -raporttisi perustuu. Nämä ovat kentät, jotka voit raporttiisi lisätä.

Alaosassa on asetteluosio. Siinä näytetään kentän asetteluvaihtoehdot visualisoinnille, jonka olet valinnut näkymässä.

Kenttäosion kentät

Voit lisätä näkymään uuden kentän napsauttamalla haluamaasi kenttää. Jos näkymässä on valittuna visualisointi, uusi kenttä lisätään tähän visualisointiin. Jos visualisointia ei ole valittuna, uusi kenttä aloittaa uuden visualisoinnin näkymässä.

Voit myös vetää kentän näkymään. Voit aloittaa uuden taulukon tai lisätä sen olemassa olevaan taulukkoon.

Taulukoiden nimet

Voit tarkistaa taulukon kentät laajentamalla taulukon nimen kenttäosiossa.

Kun napsautat taulukon nimeä, Power View lisää taulukon oletuskentät näkymään. Oletuskentät määritetään tietomallissa, johon raporttisi perustuu.

Riviotsikot-kentät

Taulukon koosteet ovat Sigma-merkillä ∑ merkittyjä kenttiä. Kooste on numeroarvo, joka ilmaisee jonkin kokoa, määrää, asteikkoa, tärkeyttä tai laajuutta. Koosteet määritetään mallissa, johon raporttisi perustuu. Jos haluat luoda kaaviovisualisoinnin, tarvitset ainakin yhden koosteen.

Lue lisää taulukon toiminnan ominaisuuksien määrittämisestä Power View -raporteille.

Voit käyttää koosteena myös kenttää, joka ei ole kooste. Jos sinulla on esimerkiksi Tuotteen nimi -kenttä, voit lisätä sen taulukkoon ja määrittää sille Count-funktio. Katso Summan vaihtaminen keskiarvoon tai muuhun koostearvoon Power View'ssä.

Power View'n laskinkuvake Taulukon lasketut kentät on merkitty Power View'n laskinkuvake Laskimen symboli. Näitä kutsutaan joskus lasketut mitat. Jokaisen lasketun kentän on oma kaava DAX-KIELEN avulla luotu. Et voi muuttaa koosteen, esimerkiksi jos summan, se voi olla vain summan.

Lue lisätietoja visualisointien luomisesta Power View'ssa.

Sivun alkuun

Asetteluosio

Asetteluosion elementit riippuvat siitä, millaisen visualisoinnin olet valinnut näkymässä. Jos olet valinnut esimerkiksi kaavion, näet kentät Arvo-, Akseli- ja Sarja-ruuduissa. Tässä on joitain toimia, joita voit tehdä asetteluosiossa:

Vedä kentät kenttäluettelon kenttäosasta kenttäluettelon asetteluosan ruutuun. Tämä lisää ne näkymässä valittuun visualisointiin.

Voit poistaa kenttiä asetteluosiosta. Tämä ei poista niitä mallista.

Voit vaihtaa koostetoimintoa asetteluosiossa. Useimmat koosteet ovat oletusarvoisesti summia. Voit muuttaa koosteiden oletusasetuksia pysyvästi käyttämällä Power Pivotia. Voit muuttaa koostetta myös tilapäisesti napsauttamalla kentän nimen vieressä olevaa nuolta Arvot-ruudussa ja valitsemalla sitten Keskiarvo-, Vähintään-, Enintään- tai Määrä-toiminnon.

Voit muuntaa koosteeksi kentän, joka ei ole kooste. Lisätietoja on artikkelissa Summan vaihtaminen keskiarvoon tai muuhun koostearvoon Power View'ssa.

Ruutusäilön luominen Esimerkiksi jos olet valinnut kaavion, voit luoda ruudut vetämällä kenttä ruudun valinta. Lisätietoja on artikkelissa Power View-ruudut.

Voit luoda kerrannaisia vetämällä kentän asetteluosion johonkin pysty- tai vaakasuuntaiseen kerrannaisruutuun. Lisätietoja on kohdassa Kerrannaisten visualisointi Power View'ssä.

Sivun alkuun

Power View -raportin näyttäminen SharePointissa lukutilassa ja koko näytön tilassa

Raportti vie lukutilassa koko selainikkunan. Koko näytön tilassa raportti vie nimensä mukaisesti koko näytön tilan, kuten PowerPoint-diaesitys. Tätä tilaa käytetään Power View'n esittelyssä.

Valitse Aloitus-välilehdessä Lukutila tai Koko näytön tila.

Valintanauha ja kenttäluettelo ovat piilotettuina molemmissa tiloissa, jotta visualisoinnin näkymillä olisi enemmän tilaa. Suodatinalue pysyy samassa tilassa kuin suunnittelutilassa: jos se oli näkyvissä siellä, on se näkyvissä myös lukutilassa tai koko näytön tilassa.

Voit siirtyä lukutilassa ja koko näytön tilassa raportin näkymien välillä nuolinäppäimillä tai vasemman alakulman moninäkymäkuvakkeen avulla. Voit käyttää raporttivisualisointeja samalla tavalla kuin suunnittelutilassa.

Et kuitenkaan voi muokata raporttia lukutilassa ja koko näytön tilassa. Et esimerkiksi voi siirtää tai poistaa visualisointeja tai muuttaa niiden kokoa etkä kopioida, poistaa tai järjestää uudelleen näkymiä.

Voit poistua koko näytön tilasta ja palata edelliseen tilaan – olipa se sitten luku- tai suunnittelutila – painamalla ESC-näppäintä.

Sivun alkuun

Kohteiden asettaminen limittäin ja sisäkkäin

Näkymän kohteet voivat olla limittäin tai kokonaan toistensa päällä. Voit esimerkiksi asettaa pienemmän kaavion sisäkkäin isomman sisään. Suunnittelun parantamiseksi voit myös tuoda kohteita eteenpäin tai kokonaan eteen sekä viedä niitä taaksepäin tai kokonaan taakse.

Visualisoinnin järjestyksen määrittäminen Power View'ssä

Valitse visualisointi suunnittelualueella.

Rakenne-välilehdessä

Tuo eteenpäin

Siirtää etualalle.

Vie taaksepäin

Siirtää taka-alalle.

Vihje:  Jos jokin visualisointi on toisen visualisoinnin oikean yläkulman edessä, takana olevan visualisoinnin suodattimen tai ponnahdusikkunan valitseminen voi olla vaikeaa Tuo takana oleva visualisointi eteenpäin suodatusta varten ja siirrä se sitten takaisin.

Jos lisäät uuden visualisoinnin, kun näkymä on jo täynnä, Power View asettaa sen näkymän muiden kohteiden päälle.

Sivun alkuun

Visualisoinnin laajentaminen

Kaikki näkymän visualisoinnit ovat ponnahdusikkuna-kohtaa painike Power View'n ponnahdusikkuna oikeassa yläkulmassa. Kun painiketta napsautetaan, visualisoinnin näkyy Laajenna koko Power View-näkymän, tai jos olet lukutilassa ja koko näytön kokoiseksi koko tila-tilassa. Tämä on vain tilapäinen. Raportin muiden on edelleen underneath ja kun napsautat ponnahdusikkunan-kuvaketta uudelleen, visualisoinnin palauttaa sen kohtaan raportin.

Huomautus: Ruutujen ei ole ponnahdusikkunan-painiketta.

Visualisoinnin koon muuttaminen

Visualisoinnin koko muuttuu automaattisesti kun lisäät visualisointiin uusia kenttiä. Voit muuttaa niiden kokoa myös manuaalisesti.

  1. Valitse haluamasi visualisointi.

  2. Vie hiiren osoitin visualisoinnin koonmuuttokahvojen päälle (koonmuuttokahva ilmestyy, kun viet hiiren osoittimen visualisointia ympäröivän harmaan katkoviivan keskelle). Osoitin muuttuu kaksipäiseksi nuoleksi Kaksipäinen nuoli -koonmuunto-osoitin Power View'ssa .

  3. Muuta visualisointi haluamasi kokoiseksi vetämällä kaksipäisestä nuolesta.

Huomautus: Kun muutat visualisoinnin koon manuaalisesti, sen koko ei enää muutu automaattisesti lisätessäsi uusia kenttiä. Visualisoinnin viereen ilmestyy vierityspalkki, jonka avulla voit selata visualisoinnin sisältöä. Kun haluat koon muuttuvan taas automaattisesti, kaksoisnapsauta koonmuuttokahvoja.

Kumoa

Yksi Power View'ssä suunnittelemisen parhaista puolista on, että kaikki tehdyt toiminnot voi kumota. Tämän ansiosta voit vapaasti kokeilla mitä tahansa, koska voit kumota tekemäsi toiminnon vaivatta. Voit kumota useita vaiheita niiden tekojärjestyksessä.

Power View Kumoa Tee uudelleen

Huomautus:  Excelissä Power View -taulukoissa on omat Kumoa- ja Tee uudelleen -painikkeensa. Ne ovat Power View -välilehden suuret eteenpäin ja taaksepäin osoittavat nuolet.

"Valitettavasti emme pysty esittämään tietoja, koska läheisesti liittyvät kentät ovat eri akselilla"

Näet tämän ilmoituksen Power View'ssa, jos visualisoinnissa on sama kenttä useammalla kuin yhdellä alueella – esimerkiksi sekä akseli- että selitealueilla.

Jos Power View -raportteja luodaan SharePointissa (RDLX-tiedostot) SQL Server Analysis Servicesin moniulotteisella mallilla, tämän sanoman voi nähdä jopa eri kentillä, jos ne "liittyvät toisiinsa" (jos niillä on joitakin samoja avainkenttiä). Tämä rajoitus johtuu siitä, että tuki on lisätty moniulotteisille malleille.

Ratkaisu 1: Poista kenttä

Poista kenttä kaikilta alueilta yhtä lukuun ottamatta. Jos sinulla on esimerkiksi pylväskaavio ja sama alue on sekä akselilla että selitteessä, poista se selitteestä ja jätä se akselille.

Ratkaisu 2: Luo monistettu kenttä tietomalliin

Jos sinulla on Power View -raportin tietomallin käyttöoikeus, luo kentästä kopio. Oletetaan, että sinulla on pylväskaavio, jossa on Maa-kenttä sekä akselilla että selitteessä. Kyseisessä tietomallissa luo laskettu sarake kaavalla "=[Maa]" ja anna sille nimeksi "Maa2". Vedä sitten Power View'ssa Maa akselille ja Maa2 selitteeseen.

Katso myös

Power View- ja Power Pivot -videot

Opetusohjelma: Tietojen tuonti Excel ja tietomallin luominen

Power View: Tietojen tarkasteleminen, visualisointi ja esittäminen

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×