Power Queryn pikavalikkojen opas

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Huomautus: Power Query tunnetaan haku- ja muuntotoimintoina Excel 2016:ssa. Tässä annetut tiedot koskevat molempia. Lisätietoja on artikkelissa Excel 2016:n haku- ja muuntotoiminnot.

Muokkausruudun pikavalikot vaihtelevat valittuna olevan elementin mukaan. Esimerkiksi taulukon soluilla on oma pikavalikkonsa. Pikavalikko määrittää, millaisia toimintoja valittuihin elementteihin voi tehdä.

Artikkelin sisältö

Solun pikavalikko

Luku- tai päivämäärä ja aika-tyyppi

Luku- tai päivämäärä ja kellonaika-arvojen korvaaminen

Teksti-tyyppi

Tekstiarvojen korvaaminen

Looginen-tyyppi

Loogisten arvojen korvaaminen

Taulukon tai linkki-tyyppi

Sarakkeen pikavalikko

Yhden sarakkeen valinta

Tyypin muuttaminen kulttuuriksi

Usean sarakkeen valinta

Taulukon pikavalikko

Kyselyvaiheen pikavalikko

Online-haku

Solun pikavalikko

Jos haluat suorittaa toiminnon tiettyyn soluun, napsauta solua hiiren kakkospainikkeella. Jokaisella solulla on pikavalikko.

Luku- tai Päivämäärä ja aika -tyyppi

Toiminto

Kuvaus

Lukusuodattimet

Suodattaa taulukon operaattorin perusteella:

 • On yhtä suuri kuin

 • Ei ole yhtä suuri kuin

 • Suurempi kuin

 • Suurempi tai yhtä suuri kuin

 • Pienempi kuin

 • Pienempi tai yhtä suuri kuin

Korvaa arvot

Voit korvata yhden arvon toisella arvolla valituissa sarakkeissa. Luku- tai päivämäärä ja kellonaika-arvojen korvaaminen-kohdassa numero tai päivämäärä ja kellonaika-arvojen korvaaminen.

Siirry alaspäin

Siirtyy solun sisältöön. Toiminto lisää uuden siirtymisvaiheen nykyiseen kyselyyn. Toiminnon voi kumota poistamalla vaiheen Vaiheet-ruudussa.

Lisää uutena kyselynä

Luo uuden kyselyn käyttämällä valitun solun sisältöä kyselyn arvoina. Uuden kyselyn nimi on sama kuin valitun solun sarakeotsikko.

Luku- tai Päivämäärä ja aika -arvojen korvaaminen

 1. Napsauta luku- tai päivämäärä ja aika -solua hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse Korvaa arvot.

 3. Lisää Korvaa arvot -valintaikkunaan Etsittävä arvo ja Korvaa kohteella.

 4. Valitse OK.

Sivun alkuun

Teksti-tyyppi

Toiminto

Kuvaus

Tekstisuodattimet

Suodattaa taulukon operaattorin perusteella:

 • On yhtä suuri kuin

 • Ei ole yhtä suuri kuin

 • Alkaa

 • Loppuu

 • Sisältää

 • Ei sisällä

Korvaa arvot

Voit korvata yhden arvon toisella arvolla valituissa sarakkeissa. Tekstiarvojen korvaaminen-kohdassa tekstiarvojen korvaaminen.

Siirry alaspäin

Siirtyy solun sisältöön. Toiminto lisää uuden siirtymisvaiheen nykyiseen kyselyyn. Toiminnon voi kumota poistamalla vaiheen Vaiheet-ruudussa.

Lisää uutena kyselynä

Luo uuden kyselyn käyttämällä valitun solun sisältöä kyselyn arvoina. Uuden kyselyn nimi on sama kuin valitun solun sarakeotsikko.

Tekstiarvojen korvaaminen

 1. Napsauta tekstisolua hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse Korvaa arvot.

 3. Lisää Korvaa arvot -valintaikkunaan Etsittävä arvo ja Korvaa kohteella.

 4. Jos haluat korvata koko sisällön solut, valitse Vastaa koko solun sisältöä; muutoin Korvaa arvot korvaa kunkin Etsittävä arvo -vastineen.

 5. Valitse OK.

Sivun alkuun

Looginen-tyyppi

Toiminto

Kuvaus

Korvaa arvot

Korvaa yhden arvon toisella arvolla valituissa sarakkeissa. Lisätietoja loogisten arvojen korvaamisesta on artikkelissa Loogisten arvojen korvaaminen.

Siirry alaspäin

Siirtyy solun sisältöön. Toiminto lisää uuden siirtymisvaiheen nykyiseen kyselyyn. Toiminnon voi kumota poistamalla vaiheen Vaiheet-ruudussa.

Lisää uutena kyselynä

Luo uuden kyselyn käyttämällä valitun solun sisältöä kyselyn arvoina. Uuden kyselyn nimi on sama kuin valitun solun sarakeotsikko.

Loogisten arvojen korvaaminen

 1. Napsauta loogista solua hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse Korvaa arvot.

 3. Lisää Korvaa arvot -valintaikkunaan Etsittävä arvo ja Korvaa kohteella.

 4. Valitse OK.

Sivun alkuun

Taulukko- tai Linkki-tyyppi

Toiminto

Kuvaus

Siirry alaspäin

Siirtyy solun sisältöön. Toiminto lisää uuden siirtymisvaiheen nykyiseen kyselyyn. Toiminnon voi kumota poistamalla vaiheen Vaiheet-ruudussa.

Lisää uutena kyselynä

Luo uuden kyselyn käyttämällä valitun solun sisältöä kyselyn arvoina. Uuden kyselyn nimi on sama kuin valitun solun sarakeotsikko.

Sarakkeen pikavalikko

Napsauta valittua sarakeotsikkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse kaikkiin sarakkeen soluihin tehtävä toiminto. Jokaisella sarakkeella on pikavalikko.

Yhden sarakkeen valinta

Toiminto

Koskee tyyppejä

Kuvaus

Poista

Kaikki tyypit

Poistaa valitun sarakkeen näkymästä ja käytöstä.

Poista muut sarakkeet

Kaikki tyypit

Poistaa näkymästä ja käytöstä kaikki sarakkeet, joita ei ole valittu.

Käytä ensimmäistä riviä otsikkoina

Kaikki tyypit

Kaikki taulukon otsikot korvataan taulukon ensimmäisen rivin solujen arvoilla.

Tee sarakkeesta kaksoiskappale

Kaikki tyypit

Luo kopio valitun sarakkeen taulukon oikealle puolelle. Uuden sarakkeen nimi on < sarakkeen nimi > Kopioi.

Jaa sarake osiin

(Käytettävissä - Kyselyeditori r foPath)

Teksti-tyyppi

Tekstisarake voidaan jakaa useisiin sarakkeisiin kahdella tavalla:

 • erottimen perusteella;

 • merkkien määrän perusteella.

Lisätietoja tekstisarakkeen jakamisesta on artikkelissa Tekstisarakkeen jakaminen.

Poista kaksoiskappaleet

(Käytettävissä - Kyselyeditori r foPath )

Teksti-, Luku-, Päivämäärä ja aika-,

Looginen-tyypit

Kaikkien rivien poistaminen taulukosta, jossa valitun sarakkeen arvojen kaksoiskappaleet aiempi. Rivin ja ensimmäisen esiintymän arvo joukon ei poisteta. Saat lisätietoja kaksoiskappaleiden poistaminen Poista kaksoiskappaleet.

Korvaa arvot

(Käytettävissä - Kyselyeditori r foPath )

Teksti-, Luku-, Päivämäärä ja aika-,

Looginen-tyypit

Korvaa luettelokohteen sarakkeen toisella arvolla. Saat lisätietoja arvojen korvaaminen solun pikavalikko.

Muuta tyyppi

(Käytettävissä - Kyselyeditori r foPath )

Teksti-, Luku-, Päivämäärä ja aika-,

Looginen-tyypit

Ei ole käytössä Taulukko-, Linkki- ja Tietue-tyypeissä

Muuttaa valitun sarakkeen tyypin uudeksi tyypiksi:

 • Looginen

 • Luku

 • Päivämäärä

 • Päivämäärä/kellonaika

 • Päivämäärä, aika- ja aikavyöhyke

 • Aika

 • Kesto

 • Binaarinen

 • Teksti

 • Tyyppi Kulttuuriksi. Saat lisätietoja Muuta tyyppi kulttuuriksi alkuperän tyypin muuttaminen kulttuuriksi.

Muunna

Teksti- ja Päivämäärä ja aika -tyypit

Ei käytössä muissa tyypeissä

Jos kyseessä on tekstiarvo, voit muuttaa tapaa, jolla arvot hahmonnetaan sarakkeessa:

 • Pienet kirjaimet

 • ISOT KIRJAIMET

 • Kukin sana isoilla kirjaimilla

 • Rajaa

 • Tyhjennä

 • JSON

 • XML

Jos kyseessä on Päivämäärä ja aika -arvo, voit muuttaa tapaa, jolla arvot hahmonnetaan sarakkeessa:

 • Päivämäärä

 • Aika

 • Päivä

 • Kuukausi

 • Vuosi

 • Viikonpäivä

Lisää sarake

Kaikki tyypit

Lisää uuden sarakkeen taulukon viimeisen sarakkeen perään. Uuden sarakkeen arvot määritetään valitsemalla lisättävän sarakkeen tyyppi:

 • Custom (Mukautettu) (Voit määrittä itse kaavan, joka laskee uudet arvot.)

 • Index (Indeksi)

Lisätietoja sarakkeen lisäämisestä on artikkelissa Mukautetun sarakkeen lisääminen taulukkoon.

Ryhmittelyperuste

(Käytettävissä voin n Kyselyeditori r foPath )

Teksti-, Luku-, Päivämäärä ja aika-,

Looginen-tyypit

Tekee yhteenvedon tiedoista riviarvojen perusteella. Jos taulukossa on esimerkiksi sarakkeet Alue, Kaupunki ja Väkiluku:

 • Voit ryhmitellä tiedot Alue-sarakkeen mukaan ja laskea joko kaupunkien määrän kullakin alueella tai laskea kunkin alueen väkiluvun laskemalla yhteen kaupunkien väkiluvut.

 • Voit ryhmitellä tiedot Kaupunki-sarakkeen mukaan ja laskea kaupunkien nimien esiintymät.

Lisätietoja rivien ryhmittämisestä on artikkelissa Taulukon rivien ryhmittäminen.

Poista pivot-asetus

(Käytettävissä voin n Kyselyeditori r foPath )

Kaikki tyypit

Muuntaa valitut sarakkeet attribuutti–arvo-pareiksi. Lisätietoja sarakkeiden pivot-asetuksen poistamisesta on artikkelissa Sarakkeiden pivot-asetuksen poistaminen.

Siirrä

Kaikki tyypit

Siirtää valitun sarakkeen eri kohtaan taulukossa. Voit siirtää valitun sarakkeen:

 • vasemmalle

 • oikealle

 • alkuun

 • loppuun

Voit myös vetää ja pudottaa sarakkeita valitun sarakkeen vasemmalle tai oikealle puolelle.

Nimeä uudelleen

Kaikki tyypit

Nimeä valittu sarake uudelleen.

Siirry alaspäin

Kaikki tyypit

Siirtyy sarakkeen sisältöön. Toiminto lisää uuden siirtymisvaiheen nykyiseen kyselyyn. Toiminnon voi kumota poistamalla vaiheen Vaiheet-ruudussa.

Add a New Query (Lisää uusi kysely)

Kaikki tyypit

Luo uuden kyselyn käyttämällä valitun sarakkeen sisältöä kyselyn arvoina. Tämä tapahtuu viittamaalla alkuperäisen kyselyyn uudessa kyselyssä. Uuden kyselyn nimi on sama kuin valitun sarakkeen sarakeotsikko.

Tyypin muuttaminen kulttuuriksi

 1. Napsauta valittua saraketta hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse Muuta tyyppi > Type With Culture (Tyyppi kulttuuriksi).

 3. Valitse Change Type with Culture (Muuta tyyppi kulttuuriksi) -valintaikkunassa muutettava Tietotyyppi ja valitse sitten Culture (Kulttuuri).

 4. Valitse OK.

Sivun alkuun

Usean sarakkeen valinta

Valitse useita sarakkeita (Ctrl+napsautus tai Vaihto+napsautus), napsauta mitä tahansa valittua saraketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten valittuihin sarakkeisiin tehtävä toiminto usean sarakkeen pikavalikosta.

Huomautus:  Jotkin pikavalikon kohteet eivät ole käytettävissä tietyissä usean sarakkeen valinnoissa.

Toiminto

Kuvaus

Poista sarakkeet

(Käytettävissä voin n Kyselyeditori r foPath )

Poistaa valitut sarakkeet näkymästä ja käytöstä.

Poista muut sarakkeet

(Käytettävissä voin n Kyselyeditori r foPath)

Poistaa näkymästä ja käytöstä kaikki sarakkeet, joita ei ole valittu.

Poista kaksoiskappaleet

Kaikkien rivien poistaminen taulukosta, jossa valitun sarakkeen arvojen kaksoiskappaleet aiempi. Rivin ja ensimmäisen esiintymän arvo joukon ei poisteta. Saat lisätietoja kaksoiskappaleiden poistaminen Poista kaksoiskappaleet.

Arvojen korvaaminen

Korvaa luettelokohteen sarakkeen toisella arvolla. Saat lisätietoja arvojen korvaaminen solun pikavalikko.

Muuta tyyppi

Muuttaa valitun sarakkeen tyypin uudeksi tyypiksi:

 • Looginen

 • Luku

 • Päivämäärä

 • Päivämäärä/kellonaika

 • Päivämäärä, aika- ja aikavyöhyke

 • Aika

 • Kesto

 • Binaarinen

 • Teksti

 • Tyyppi Kulttuuriksi. Saat lisätietoja Muuta tyyppi kulttuuriksi alkuperän tyypin muuttaminen kulttuuriksi.

Muunna

(Käytettävissä voin n Kyselyeditori r foPath)

Jos kyseessä on tekstiarvo, voit muuttaa tapaa, jolla arvot hahmonnetaan sarakkeessa:

 • Pienet kirjaimet

 • ISOT KIRJAIMET

 • Kukin sana isoilla kirjaimilla

 • Rajaa

 • Tyhjennä

 • JSON

 • XML

Jos kyseessä on Päivämäärä ja aika -arvo, voit muuttaa tapaa, jolla arvot hahmonnetaan sarakkeessa:

 • Päivämäärä

 • Aika

 • Päivä

 • Kuukausi

 • Vuosi

 • Viikonpäivä

Merge Column (Yhdistä sarake)

Ryhmittelyperuste

(Käytettävissä voin n Kyselyeditori r foPath)

Tekee yhteenvedon tiedoista riviarvojen perusteella. Jos taulukossa on esimerkiksi sarakkeet Alue, Kaupunki ja Väkiluku:

 • Voit ryhmitellä tiedot Alue-sarakkeen mukaan ja laskea joko kaupunkien määrän kullakin alueella tai laskea kunkin alueen väkiluvun laskemalla yhteen kaupunkien väkiluvut.

 • Voit ryhmitellä tiedot Kaupunki-sarakkeen mukaan ja laskea kaupunkien nimien esiintymät.

Lisätietoja rivien ryhmittämisestä on artikkelissa Taulukon rivien ryhmittäminen.

Poista pivot-asetus

(Käytettävissä voin n Kyselyeditori r foPath)

Muuntaa valitut sarakkeet määrite-arvo-pareiksi. Tietoja pivot-asetus on artikkelissa sarakkeiden Poista pivot-asetus.

Siirrä

Siirtää valitun sarakkeen eri kohtaan taulukossa. Voit siirtää valitun sarakkeen:

 • vasemmalle

 • oikealle

 • alkuun

 • loppuun

Voit myös vetää ja pudottaa sarakkeita valitun sarakkeen vasemmalle tai oikealle puolelle.

Sivun alkuun

Taulukon pikavalikko

Taulukkokuvaketta ( Taulukon kuvake ), joita edustaa taulukon pikavalikon tehdä koko taulukkoa koskevia toimintoja.

Toiminto

Kuvaus

Käytä ensimmäistä riviä otsikkoina

(Käytettävissä voin n Kyselyeditori r foPath)

Tekee taulukon ensimmäisen rivin arvoista sarakeotsikoita.

Poista kaksoiskappaleet

(Käytettävissä voin n Kyselyeditori r foPath)

Poistaa kaikki rivit Power Query -taulukosta, jossa valittujen sarakkeiden arvot muodostavat kaksoiskappaleen aiemmista arvoista. Arvojoukon ensimmäisen esiintymän sisältävää riviä ei poisteta.

Poista virheet

(Käytettävissä voin n Kyselyeditori r foPath)

Poista rivit, joissa on virheitä tällä hetkellä valituissa sarakkeissa.

Lisää sarake

(Käytettävissä voin n Kyselyeditori r foPath)

Lisää uuden sarakkeen taulukon viimeisen sarakkeen perään. Uuden sarakkeen arvot määritetään valitsemalla lisättävän sarakkeen tyyppi:

 • Custom (Mukautettu) (Voit määrittä itse kaavan, joka laskee uudet arvot.)

 • Index (Indeksi)

Lisätietoja sarakkeen lisäämisestä on artikkelissa Mukautetun sarakkeen lisääminen taulukkoon.

Säilytä ylimmät rivit

(Käytettävissä voin n Kyselyeditori r foPath)

Määrittää taulukossa säilytettävien rivien määrän ylhäältä laskien.

Säilytä ylimmät sata riviä

Säilyttää taulukon ylimmät 100 riviä.

Säilytä rivialue

(Käytettävissä voin n Kyselyeditori r foPath)

Määrittää taulukossa säilytettävän rivialueen Ensimmäinen rivi- ja Number of rows (Rivien määrä) -arvojen avulla.

Poista ylimmät rivit

(Käytettävissä voin n Kyselyeditori r foPath)

Poista taulukosta ylimmät n riviä

Poista vaihtoehtoiset rivit

(Käytettävissä voin n Kyselyeditori r foPath)

Poistaa taulukosta vaihtoehtoiset rivit Ensimmäinen poistettava rivi-, Poistettavien rivien määrä- ja Säilytettävien rivien määrä -arvojen avulla.

Yhdistä

(Käytettävissä voin n Kyselyeditori r foPath)

Luoda uuden kyselyn Esikatselu -ruudukossa kaksi kyselyt. Yhden kyselyn tulos sisältää kaikki sarakkeet ensisijaisen taulukon yhden sarakkeen toimiva siirtymislinkki liittyvän taulukon, joka sisältää yhteen sarakkeeseen. Lisätietoja kyselyiden yhdistämisestä on artikkelissa kyselyiden yhdistäminen.

Liitä

(Käytettävissä voin n Kyselyeditori r foPath)

Luo uuden kyselyn, joka sisältää kaikki rivit ja sitten toisen kyselyn kaikki rivit ensimmäistä kyselyn Esikatselu -ruudukossa. Lisätietoja liittämiskyselyistä on artikkelissa liittämiskyselyt.

Sivun alkuun

Kyselyvaiheen pikavalikko

Voit muokata kyselyvaihetta tai muuttaa kyselyvaiheen paikkaa napsauttamalla kyselyvaihetta hiiren kakkospainikkeella.

Toiminto

Kuvaus

Asetusten muokkaaminen

Muokkaa valitun vaiheen määrittävän funktion arvoja.

Nimeä uudelleen

Antaa vaiheelle uuden nimen. Tästä on hyötyä, jos haluat antaa vaiheille merkityksellisiä nimiä tai erottaa saman työvaiheen, kuten sarakkeen lisäämisen, eri esiintymät toisistaan.

Poista

Poistaa tämän vaiheen vuosta. Huomaa: tämä voi aiheuttaa virheitä, jos myöhemmät vaiheet ovat riippuvaisia tästä vaiheesta.

Poista loppuun saakka

Poistaa tämän ja kaikki sen jälkeen tulevat vaiheet vuosta.

Siirrä ylös

Siirtää valitun vaiheen yhden paikan lähemmäksi vuon alkua.

Siirrä alas

Siirtää valitun vaiheen yhden paikan lähemmäksi vuon loppua.

Sivun alkuun

Online-haku

Napsauta hiiren kakkospainikkeella tietolähteen yhteenvetokohdetta Online-haku -ruudussa.

Toiminto

Kuvaus

Siirry lähteeseen

Siirtyy valitun tietolähdekohteen lähdeverkkosivulle.

Käyttöehdot

Siirtyy valitun tietolähdekohteen käyttöehtosivulle.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×