Pivot-taulukot

Pivot-taulukon tietojen suodattaminen

Pivot-taulukon tietojen suodattaminen

Voit suodattaa tietoja, kun haluat keskittyä pienempään osaan suuresta määrästä Pivot-taulukon tietoja syvällistä analyysia varten. Tämän voi tehdä usealla eri tavalla. Aloita lisäämällä yksi tai useampi osittaja, niin voit suodattaa tietoja nopeasti ja tehokkaasti. Osittajissa on painikkeita, joita napsauttamalla voit suodattaa tietoja. Painikkeet pysyvät näkyvissä tietojen kanssa, joten tiedät aina, mitkä suodatetun Pivot-taulukon kentät ovat näkyvissä tai piilotettuina.

Osittajavalinnat ja korostettu monivalintapainike

Vihje: Nyt Excel 2016:ssa voit valita useita osittajia napsauttamalla selitteen painiketta yllä kuvatulla tavalla.

 1. Napsauta jotakin Pivot-taulukon kohtaa, niin saat valintanauhan Pivot-taulukkotyökalut näkyviin.

  Pivot-taulukkotyökalut-valintanauha sekä Analyysi- ja Rakenne-välilehdet

 2. Jos käytössäsi on Excel 2016 tai 2013, valitse Analysoi > Lisää osittaja.

  Analysoi-välilehden Lisää osittaja -painike

  Jos käytössäsi on Excel 2010 tai 2007, valitse Asetukset > Lisää osittaja > Lisää osittaja.

  Excelin valintanauhan kuva
 3. Valitse Lisää osittajia -valintaikkunassa niiden kenttien ruudut, joille haluat luoda osittajia.

 4. Valitse OK.

  Osittaja ilmestyy jokaiseen Lisää osittajia -valintaikkunassa valitsemaasi kenttään.

 5. Napsauta kussakin osittajassa kohteita, jotka haluat näyttää Pivot-taulukossa.

  Jos haluat valita useamman kuin yhden kohteen, pidä Ctrl-painiketta painettuna ja valitse sitten näytettävät kohteet.

Vihje: Jos haluat muuttaa osittajien ulkoasua, napsauta osittajaa, niin saat valintanauhan Osittajatyökalut näkyviin. Käytä sitten jotakin osittajan tyyliä tai muuta asetuksia Asetukset-välilehdessä.

Muut tavat Pivot-taulukon tietojen suodattamiseen

Voit käyttää mitä tahansa seuraavista suodatusominaisuuksista sen sijaan tai sen lisäksi, että käytät osittajia analysoitavien tarkkojen tietojen näyttämiseen.

Tietojen suodattaminen manuaalisesti

Raporttisuodattimen käyttäminen kohteiden suodattamiseen

Vain tiettyjen tekstien, arvojen ja päivämäärien näyttäminen

Ensimmäisten tai viimeisten 10 kohteen käyttäminen

Näytä tai piilota vain valitut kohteet suodattamalla valinnan mukaan

Suodatusasetusten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Tietojen suodattaminen manuaalisesti

 1. Napsauta Pivot-taulukkoraportissa Riviotsikot- tai Sarakeotsikot-kohdassa olevaa nuolta Avattavan suodatusvalikon nuoli .

  Riviotsikot-suodatin

 2. Poista rivi- ja sarakeotsikoiden luettelon alusta (Valitse kaikki) -valintaruudun valinta ja valitse sitten niiden kohteiden valintaruudut, jotka haluat näyttää Pivot-taulukossa.

  Suodatin-valikoiman Valitse kaikki -valintaruutu

  Jos halut näkyviin enemmän kohteita luettelossa, suurenna suodatinvalikoimaa vetämällä sen oikeassa alakulmassa olevaa kahvaa.

 3. Valitse OK.

  Suodattimen nuoli muuttuu kuvakkeeksi Käytössä olevan suodattimen kuvake ja osoittaa, että suodatin on käytössä. Voit vaihtaa tai poistaa suodattimen valitsemalla Poista suodatin kohteesta <Kentän nimi>.

  Jos haluat poistaa kaikki suodattimet kerralla, toimi seuraavasti:

  • 2016 tai 2013: napsauta jotakin Pivot-taulukon kohtaa ja valitse sitten Analysoi > Tyhjennä > Poista suodattimet.

  • 2010 tai 2007: napsauta jotakin Pivot-taulukon kohtaa ja valitse sitten Asetukset > Tyhjennä > Poista suodattimet.

  Analysoi-välilehden Poista-painike

Raporttisuodattimen käyttäminen kohteiden suodattamiseen

Huomautus: Raporttisuodatin näkyy nimellä Suodattimet Pivot-taulukon Kentät-ruudussa Excel 2016:ssa ja Excel 2013:ssa. Katso alla olevia näyttökuvia:

Suodatusalue Pivot-taulukon Kentät-ruudussa
Pivot-taulukon Kentät-ruutu Excel 2016:ssa
Raporttisuodatin Pivot-taulukon kenttäluetteloruudussa
Pivot-taulukon kenttäluetteloruutu Excel 2010:ssä

Raporttisuodattimen avulla voit näyttää nopeasti eri arvojoukkoja Pivot-taulukossa. Suodattimessa valitsemasi kohteet näkyvät Pivot-taulukossa. Kohteet, joita et ole valinnut, piilotetaan. Jos haluat näyttää suodatinsivut (arvojoukot, jotka vastaavat valitun raporttisuodattimen kohteita), voit määrittää kyseisen asetuksen.

Raporttisuodattimen lisääminen

 1. Napsauta mitä tahansa kohtaa Pivot-taulukossa.

  Näkyviin tulee Pivot-taulukon kenttäluetteloruutu.

 2. Napsauta Pivot-taulukon kenttäluettelossa alueella olevaa kenttää ja valitse Siirrä raporttisuodattimeen.

  Siirry raporttisuodattimeen

Voit luoda useita raporttisuodattimia toistamalla tämän vaiheen. Raporttisuodattimet näkyvät Pivot-taulukon yläpuolella käytön helpottamiseksi.

 1. Jos haluat vaihtaa kenttien järjestystä, vedä kentät Raporttisuodatin-alueella haluamaasi kohtaan. Raporttisuodattimien järjestys vaikuttaa Pivot-taulukkoon.

Raporttisuodattimien näyttäminen riveillä tai sarakkeissa

 1. Napsauta Pivot-taulukkoa tai Pivot-kaavioon liittyvää Pivot-taulukkoa.

 2. Napsauta mitä tahansa Pivot-taulukon kohtaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Pivot-taulukon asetukset.

 3. Määritä seuraavat asetukset Asettelu ja muotoilu -välilehdessä:

 4. Tee jokin seuraavista Asettelu-kohdan Näytä kentät raporttisuodatusalueessa -luetteloruudussa:

  • Jos haluat näyttää raporttisuodattimet sarakkeissa vasemmalta oikealle, valitse Yli ja sitten alas.

  • Jos haluat näyttää raporttisuodattimet riveillä ylhäältä alas, valitse Alas ja sitten yli.

 5. Kirjoita tai valitse Raporttisuodatinkenttiä sarakkeessa- tai Raporttisuodatinkenttiä rivillä -ruudussa näytettävien kenttien määrä ennen toisen sarakkeen tai rivin valitsemista Näytä kentät raporttisuodatusalueessa -asetuksen perusteella.

Raporttisuodattimen kohteiden valitseminen

 1. Valitse Pivot-taulukossa raporttisuodattimen vieressä oleva alanuolipainike.

  Valitse alanuolipainike (Kaikki)-kohdan vierestä
 2. Jos haluat näyttää kaikkien kohteiden valintaruudun, jotta kohteet on helppo valita kerralla tai valinnat poistaa kerralla tarvittaessa, valitse Valitse useita kohteita -valintaruutu.

  Valitse useita kohteita
 3. Voit nyt valita raportissa näytettävien kohteiden vieressä olevat valintaruudut. Jos haluat valita kaikki kohteet, valitse valintaruutu (Kaikki).

 4. Valitse OK. Tämä painike on käytettävissä, kun vähintään yksi valintaruutu on valittuna.

  Raporttisuodatin näyttää nyt suodatetut kohteet.

  Suodatetut kohteet raporttisuodattimen suodatinarvon perusteella

Huomautus: Jos OLAP -tietolähteenä on Microsoft SQL Server Analysis Services (versio 2005 tai uudempi), voit valita vain lasketun jäsenen, jos se on yksittäinen kohde. Useita kohteita ei voi valita, jos kyseiset kohteet ovat laskettuja jäseniä.

Raporttisuodattimen sivujen näyttäminen erillisissä laskentataulukoissa

 1. Napsauta mitä tahansa kohtaa vähintään yhden raporttisuodattimen sisältävässä Pivot-taulukossa (tai Pivot-kaavioon liittyvässä Pivot-taulukossa).

 2. Jos käytössäsi on Excel 2016 tai 2013, napsauta Analyysi-välilehdessä Pivot-taulukko-ryhmän Asetukset-kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Näytä raporttisuodatinsivut.

  Näytä raporttisuodattimen sivut -vaihtoehto

  Jos käytössäsi on Excel 2010 tai 2007, napsauta Asetukset-välilehdessä Pivot-taulukko-ryhmän Asetukset-kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Näytä raporttisuodattimen sivut.

  Pivot-taulukkotyökalut-kohdan Asetukset-välilehden Pivot-taulukko-ryhmä

 3. Valitse Näytä raporttisuodatinsivut -valintaikkunassa raporttisuodattimen kenttä ja valitse sitten OK.

Vain tiettyjen tekstien, arvojen ja päivämäärien näyttäminen

 1. Napsauta Pivot-taulukossa hiiren kakkospainikkeella mitä tahansa tekstiä, arvoa tai tietokentän nimeä ja valitse sitten Otsikkosuodattimet, Arvosuodattimet tai Päivämääräsuodattimet.

 2. Napsauta vertailuoperaattorikomentoa, jota haluat käyttää.

  Jos esimerkiksi haluat suodattaa tekstin, joka alkaa tietyllä merkillä, valitse Alkaa tai, jos haluat suodattaa tiettyjä merkkejä sisältävän tekstin mukaan, valitse Sisältää.

  Huomautus: Otsikkosuodattimet eivät ole käytettävissä, jos rivi- tai sarakeotsikkokentät eivät sisällä tekstimuotoisia otsikoita.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Kirjoita Otsikkosuodatin <Kentän nimi> -valintaikkunaan teksti, jonka perusteella haluat suodattaa tiedot.

   Jos esimerkiksi haluat suodattaa tekstin, joka alkaa J-kirjaimella, kirjoita J tai, jos haluat suodattaa tekstin, joka sisältää sanan "kukka", kirjoita kukka.

   Jos Pivot-taulukko perustuu johonkin muuhun kuin OLAP-tietolähteeseen, voit käyttää seuraavia yleismerkkejä hakeaksesi tiettyjä merkkejä sisältäviä tietoja.

Käytä

Etsittävä teksti

? (kysymysmerkki)

Mikä tahansa merkki
Esimerkiksi k?ila löytää tekstit "keila" ja "kiila"

* (tähti)

Miten monta merkkiä tahansa
Esimerkiksi *aja löytää tekstit "laaja" ja "varaaja"

~ (tilde), jota seuraa ?, * tai ~

Kysymysmerkki, tähti tai tilde
Esimerkiksi v06~? löytää tekstin "v06?"

 • Kirjoita Arvosuodatin <Kentän nimi> -valintaikkunaan teksti, jonka perusteella haluat suodattaa tiedot.

 • Kirjoita Päivämääräsuodatin <Kentän nimi> -valintaikkunaan teksti, jonka perusteella haluat suodattaa tiedot.

  Jos Pivot-taulukko perustuu OLAP-tietolähteeseen, päivämääräsuodattimiin tarvitaan OLAP-kuution kenttähierarkian kellonaikatietotyyppi. Jos päivämäärä syötetään tekstikenttään tekstinä, päivämääräsuodatin ei ole käytettävissä.

Vihje: Voit poistaa otsikko-, päivämäärä- tai arvosuodattimen napsauttamalla rivi- tai sarakeotsikon nuolta Käytössä olevan suodattimen kuvake ja valitsemalla sitten Otsikkosuodatin, Päivämääräsuodatin tai Arvosuodatin ja valitsemalla lopuksi Tyhjennä suodatin.

Ensimmäisten tai viimeisten 10 kohteen käyttäminen

Voit myös käyttää suodattimia, kun haluat näyttää 10 ensimmäistä tai viimeistä arvoa tai tietoja, jotka täyttävät tietyt ehdot.

 1. Napsauta Pivot-taulukossa nuolta Avattavan suodatusvalikon nuoli Riviotsikot- tai Sarakeotsikot-kohdassa, valitse Arvosuodattimet ja valitse sitten Ensimmäiset 10.

 2. Tee Ensimmäiset 10 -suodatin <Kentän nimi> -valintaikkunassa seuraavat toimet:

  1. Valitse ensimmäisessä ruudussa Suurimmat tai Pienimmät.

  2. Kirjoita toiseen ruutuun jokin luku.

  3. Valitse kolmannessa ruudussa asetus, jota haluat käyttää suodatuksessa.

   • Jos suodatat kohteiden määrän mukaan, valitse Kohteet.

   • Jos suodatat prosentin mukaan, valitse Prosentti.

   • Jos suodatat summan mukaan, valitse Summa.

  4. Valitse neljännessä ruudussa haluamasi kenttä.

Näytä tai piilota vain valitut kohteet suodattamalla valinnan mukaan

 1. Valitse Pivot-taulukon kentässä vähintään yksi kohde, jonka haluat suodattaa valinnan mukaan.

  Voit valita useita erillisiä kohteita pitämällä CTRL-näppäintä alhaalla kohteita valitessasi.

 2. Napsauta kohdetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Suodatin.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Voit tarkastella valittuja kohteita valitsemalla Säilytä vain valitut kohteet.

  • Voit piilottaa valitut kohteet valitsemalla Piilota valitut kohteet.

   Vihje:  Voit näyttää piilotetut kohteet uudelleen poistamalla suodattimen. Napsauta toista kohdetta samassa kentässä hiiren kakkospainikkeella, valitse Suodatin ja valitse sitten Tyhjennä suodatin.

Suodatusasetusten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Jos haluat käyttää useampia suodattimia kenttää kohden tai jos et halua näyttää Suodatin-painiketta Pivot-taulukossa, voit ottaa nämä ja muut suodatusasetukset käyttöön tai poistaa ne käytöstä seuraavalla tavalla:

 1. Napsauta jotakin Pivot-taulukon kohtaa, niin saat valintanauhan Pivot-taulukkotyökalut näkyviin.

  Pivot-taulukkotyökalut-valintanauha sekä Analyysi- ja Rakenne-välilehdet

 2. Valitse Asetukset-välilehden Pivot-taulukko-ryhmässä Asetukset.

  Analysoi-välilehden Asetukset-painike

 3. Valitse Pivot-taulukon asetukset -valintaikkunan Kokonaissummat ja suodattimet -välilehti.

 4. Toimi Suodattimet-kohdassa seuraavasti:

  • Jos haluat käyttää useita suodattimia samassa kentässä, valitse Salli usea suodatin kenttää kohden -valintaruutu. Jos et halua käyttää useita suodattimia samassa kentässä, poista valintaruudun valinta.

  • Jos haluat sisällyttää suodatettuja kohteita kokonaissummiin tai jättää ne pois kokonaissummista, valitse Sisällytä suodatetut kohteet kokonaissummiin -valintaruutu tai poista sen valinta, ja valitse sitten Merkitse kokonaissummat tähdellä (*) -valintaruutu tai poista sen valinta. Jos valitset valintaruudun, tähti (*) ilmestyy kokonaissummiin niiden kenttien ulkopuolelle, joiden visuaaliset kokonaissummat on poistettu käytöstä. Tämä asetus on käytettävissä vain Pivot-taulukoissa, jotka on yhdistetty MDX-lausekkeen kieltä tukevaan OLAP-tietolähteeseen. Se vaikuttaa Pivot-taulukon kaikkiin kenttiin.

  • Jos haluat sisällyttää suodatettuja kohteita nimettyjen sarjojen kokonaissummiin tai jättää ne pois kokonaissummista, valitse Sisällytä suodatetut kohteet joukon kokonaissummiin -valintaruutu tai poista sen valinta. Tämä asetus on käytettävissä ainoastaan Pivot-taulukoissa, jotka on yhdistetty OLAP-tietolähteeseen.

  • Jos haluat sisällyttää suodatetut kohteet välisummiin tai jättää ne pois välisummista, valitse Laske suodatettujen sivun kohteiden välisumma -valintaruutu tai poista sen valinta.

 5. Jos haluat näyttää tai piilottaa kenttien selitteet ja suodatusluettelot, valitse Näytä-välilehti ja valitse sitten Näytä kenttien selitteet ja suodatusluettelot -valintaruutu tai poista sen valinta.

 1. Napsauta Pivot-taulukon missä tahansa kohdassa, jotta saat näkyviin Pivot-taulukon välilehdet (Analysoi Pivot-taulukko ja Rakenne) valintanauhassa.

 2. Napsauta Analysoi Pivot-taulukko > Lisää osittaja.

 3. Valitse Lisää osittajia -valintaikkunassa niiden kenttien ruudut, joille haluat luoda osittajia.

 4. Valitse OK.

  Osittaja ilmestyy jokaiseen Lisää osittajia -valintaikkunassa valitsemaasi kenttään.

 5. Napsauta kussakin osittajassa kohteita, jotka haluat näyttää Pivot-taulukossa.

Vihje: Jos haluat muuttaa osittajien ulkoasua, napsauta osittajaa, jotta saat näkyviin valintanauhan Osittaja-välilehden. Käytä sitten osittajan tyyliä tai muuta asetuksia erilaisten välilehtiasetusten avulla.

Muut tavat Pivot-taulukon tietojen suodattamiseen

Voit käyttää mitä tahansa seuraavista suodatusominaisuuksista sen sijaan tai sen lisäksi, että käytät osittajia analysoitavien tarkkojen tietojen näyttämiseen.

Tietojen suodattaminen manuaalisesti

Raporttisuodattimen käyttäminen kohteiden suodattamiseen

Ensimmäisten tai viimeisten 10 kohteen käyttäminen

Näytä tai piilota vain valitut kohteet suodattamalla valinnan mukaan

Suodatusasetusten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Tietojen suodattaminen manuaalisesti

 1. Napsauta Pivot-taulukkoraportissa Riviotsikot- tai Sarakeotsikot-kohdassa olevaa nuolta Avattavan suodatusvalikon nuoli .

 2. Poista rivi- ja sarakeotsikoiden luettelon alusta (Valitse kaikki) -valintaruudun valinta ja valitse sitten niiden kohteiden valintaruudut, jotka haluat näyttää Pivot-taulukossa.

 3. Suodattimen nuoli muuttuu kuvakkeeksi Käytössä olevan suodattimen kuvake ja osoittaa, että suodatin on käytössä. Voit vaihtaa tai poistaa suodattimen valitsemalla Poista suodatin kohteesta <Kentän nimi>.

  Jos haluat poistaa kaikki suodattimet kerralla, napsauta Analysoi Pivot-taulukko -välilehteä > Poista > Poista suodattimet.

Raporttisuodattimen käyttäminen kohteiden suodattamiseen

Raporttisuodattimen avulla voit näyttää nopeasti eri arvojoukkoja Pivot-taulukossa. Suodattimessa valitsemasi kohteet näkyvät Pivot-taulukossa. Kohteet, joita et ole valinnut, piilotetaan. Jos haluat näyttää suodatinsivut (arvojoukot, jotka vastaavat valitun raporttisuodattimen kohteita), voit määrittää kyseisen asetuksen.

Raporttisuodattimen lisääminen

 1. Napsauta mitä tahansa kohtaa Pivot-taulukossa.

  Näkyviin tulee Pivot-taulukon kentät -ruutu.

 2. Napsauta Pivot-taulukon kenttäluettelossa alueella olevaa kenttää ja valitse Siirrä raporttisuodattimeen.

Voit luoda useita raporttisuodattimia toistamalla tämän vaiheen. Raporttisuodattimet näkyvät Pivot-taulukon yläpuolella käytön helpottamiseksi.

 • Jos haluat muuttaa kenttien järjestystä Suodattimet-alueella voit joko vetää kentät haluamaasi paikkaan tai kaksoisnapsauttaa kenttää ja valita Siirrä ylös tai Siirrä alas. Raporttisuodattimien järjestys vaikuttaa vastaavasti Pivot-taulukkoon.

Raporttisuodattimien näyttäminen riveillä tai sarakkeissa

 1. Napsauta Pivot-taulukkoa tai Pivot-kaavioon liittyvää Pivot-taulukkoa.

 2. Napsauta mitä tahansa Pivot-taulukon kohtaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Pivot-taulukon asetukset.

 3. Määritä seuraavat asetukset Asettelu-välilehdessä:

  1. Tee jokin seuraavista Raporttisuodatin-alueen Järjestä kentät -luetteloruudussa:

   • Jos haluat näyttää raporttisuodattimet riveillä ylhäältä alas, valitse Alas ja sitten yli.

   • Jos haluat näyttää raporttisuodattimet sarakkeissa vasemmalta oikealle, valitse Yli ja sitten alas.

  2. Kirjoita tai valitse Raporttisuodatinkenttiä sarakkeessa -ruudussa näytettävien kenttien määrä ennen toisen sarakkeen tai rivin valitsemista (edellisessä vaiheessa määrittämäsi Järjestä kentät -asetuksen perusteella).

Raporttisuodattimen kohteiden valitseminen

 1. Valitse Pivot-taulukossa raporttisuodattimen vieressä oleva alanuolipainike.

 2. Voit nyt valita raportissa näytettävien kohteiden vieressä olevat valintaruudut. Jos haluat valita kaikki kohteet, napsauta (Kaikki)-kohdan vieressä olevaa valintaruutua.

  Raporttisuodatin näyttää nyt suodatetut kohteet.

Raporttisuodattimen sivujen näyttäminen erillisissä laskentataulukoissa

 1. Napsauta mitä tahansa kohtaa vähintään yhden raporttisuodattimen sisältävässä Pivot-taulukossa (tai Pivot-kaavioon liittyvässä Pivot-taulukossa).

 2. Napsauta Analysoi Pivot-taulukko (valintanauhassa) > Asetukset > Näytä raporttisuodatinsivut.

 3. Valitse Näytä raporttisuodatinsivut -valintaruudussa raporttisuodattimen kenttä ja napsauta sitten OK.

Ensimmäisten tai viimeisten 10 kohteen käyttäminen

Voit myös käyttää suodattimia, kun haluat näyttää 10 ensimmäistä tai viimeistä arvoa tai tietoja, jotka täyttävät tietyt ehdot.

 1. Napsauta Pivot-taulukossa Riviotsikot- tai Sarakeotsikot-kohdan vieressä olevaa nuolta Avattavan suodatusvalikon nuoli .

 2. Napsauta kohdetta valinnassa hiiren kakkospainikkeella ja napsauta sitten Suodatin > 10 tärkeintä tai 10 alinta.

 3. Kirjoita luku ensimmäiseen ruutuun.

 4. Valitse toisessa ruudussa asetus, jota haluat käyttää suodatuksessa. Saatavilla ovat seuraavat vaihtoehdot:

  • Jos suodatat kohteiden määrän mukaan, valitse Kohteet.

  • Jos suodatat prosentin mukaan, valitse Prosentti.

  • Jos suodatat summan mukaan, valitse Summa.

 5. Voit hakuruudussa etsiä halutessasi tiettyä arvoa.

Näytä tai piilota vain valitut kohteet suodattamalla valinnan mukaan

 1. Valitse Pivot-taulukon kentässä vähintään yksi kohde, jonka haluat suodattaa valinnan mukaan.

 2. Napsauta kohdetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Suodatin.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Voit tarkastella valittuja kohteita valitsemalla Säilytä vain valitut kohteet.

  • Voit piilottaa valitut kohteet valitsemalla Piilota valitut kohteet.

   Vihje:  Voit näyttää piilotetut kohteet uudelleen poistamalla suodattimen. Napsauta toista kohdetta samassa kentässä hiiren kakkospainikkeella, valitse Suodatin ja valitse sitten Tyhjennä suodatin.

Suodatusasetusten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Jos haluat käyttää useampia suodattimia kenttää kohden tai jos et halua näyttää Suodatin-painiketta Pivot-taulukossa, voit ottaa nämä ja muut suodatusasetukset käyttöön tai poistaa ne käytöstä seuraavalla tavalla:

 1. Napsauta jotakin Pivot-taulukon kohtaa, niin saat valintanauhan Pivot-taulukon välilehdet näkyviin.

 2. Napsauta Analysoi Pivot-taulukko -välilehdessä Asetukset.

  1. Napsauta Pivot-taulukon asetukset -valintaikkunan Asettelu-välilehteä.

  2. Valitse Asettelu-alueella Salli usea suodatin kenttää kohden -ruudun valinta tai poista sen valinta sen mukaan, mitä tarvitset.

  3. Napsauta Näyttö-välilehteä ja valitse sitten Kentän selitteet ja suodattimet -valintaruutu tai poista sen valinta tai näytä tai piilota kentän selitteiden ja suodattimien avattavat valikot.

Voit tarkastella ja käyttää Pivot-taulukoita Excel Onlineissa. Tietojen suodattamisessa voit käyttää manuaalisia suodatustoimintoja sekä Excelin työpöytäsovelluksessa luotuja osittajia. Et voi luoda uusia osittajia Excel Onlineissa.

Voit suodattaa Pivot-taulukon tietoja jommallakummalla seuraavista tavoista:

 • Jos haluat käyttää manuaalista suodatinta, napsauta Riviotsikot- tai Sarakeotsikot-kohdan nuolta ja valitse sitten sopivat suodatusasetukset.

Pivot-taulukon tietojen suodatusasetukset

 • Jos Pivot-taulukossa on osittajia, napsauta kohteita, joiden haluat näkyvän kussakin osittajassa.

Valitut kohteet osittajassa

Jos käytössäsi on Excelin työpöytäsovellus, voit avata työkirjan valitsemalla Avaa Excelissä ja käyttää sitten lisäsuodattimia tai luoda uusia osittajia Pivot-taulukon tiedoille. Tee näin:

Valitse Avaa Excelissä ja suodata Pivot-taulukon tietoja.

Painike muokkaamiseen Excelissä

Tietoja Excel Online -sovelluksen uusimmista päivityksistä on Microsoft Excel -blogissa.

Jos olet kiinnostunut muista Office-sovelluksista ja -palveluista, kokeile tai osta niitä Office.com-sivustossa.

Katso myös

Video: Kohteiden suodattaminen Pivot-taulukossa

Pivot-taulukon luominen laskentataulukoiden tietojen analysointia varten

Pivot-taulukon luominen ulkoisten tietojen analysointia varten

Pivot-taulukon luominen useissa taulukoissa olevien tietojen analysointia varten

Tietojen lajitteleminen Pivot-taulukossa

Pivot-taulukon tietojen ryhmittely tai ryhmittelyn purkaminen

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×