Pivot-taulukon tai pivot-kaavioraportin pivot-tiedot

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Microsoft Excel 2010-kentän tietojen ulkoasun muuttamalla pivot-taulukon tai pivot-taulukkoraportin tietojen-näkymästä. Pivot-taulukon kenttäluettelon avulla voit lisätä, järjestää uudelleen tai poistaa kenttiä tietojen näyttäminen pivot-taulukossa tai pivot-kaavion tarkalleen siinä muodossa, jossa haluat.

Kun teet muutoksia pivot-taulukon kenttäluettelossa, raportin asettelu muuttuu oletusarvon mukaan automaattisesti. Kun ulkoisia tietoja on paljon, voit työskennellä tehokkaammin ottamalla käyttöön manuaalisen päivityksen.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Pivot-taulukon kenttäluettelon käyttäminen

Kenttien lisääminen pivot-taulukon tai pivot-kaavio

Siirtää kenttiä pivot-taulukon tai pivot-kaavio

Poistaa kenttiä pivot-taulukon tai pivot-kaavio

Automaattiset ja manuaaliset päivittää raportin asettelun vaihtaminen

Pivot-taulukon kenttäluettelon käsitteleminen

Kun luot pivot-taulukon, Excel näyttää pivot-taulukon kenttäluettelon, jotta voit lisätä pivot-taulukkoon kenttiä, järjestää kenttiä uudelleen, vaihtaa niiden paikkaa tarpeen mukaan tai poistaa niitä pivot-taulukosta. Oletusarvon mukaan pivot-taulukon kenttäluettelossa näkyy kaksi osaa:

 • Yläreunassa oleva kenttäosa Pivot-taulukon kenttien lisäämistä ja poistamista varten

 • Asetteluosa alareunassa kenttien uudelleenjärjestämistä ja paikan vaihtamista varten

  Pivot-taulukon kenttäluettelo

Voit kiinnittää Pivot-taulukon kenttäluettelon Excel-ikkunan kumpaan reunaan tahansa ja muuttaa sen kokoa vaakasuunnassa. Voit myös poistaa Pivot-taulukon kenttäluettelon kiinnityksen, jolloin voit muuttaa sen kokoa sekä pysty- että vaakasuunnassa.

Jos pivot-taulukon kenttäluettelo ei näy, varmista, että olet napsauttanut mitä tahansa kohtaa pivot-taulukossa.

Jos suljet pivot-taulukon kenttäluettelon, voit tuoda sen uudelleen näkyviin. Napsauta pivot-taulukkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Näytä kenttäluettelo. Voit myös valita valintanauhasta Kenttäluettelo (Pivot-taulukon Pivot-taulukkotyökalujen Asetukset-välilehden Näytä-ryhmä. Pivot-kaavion Pivot-kaaviotyökalujen Analysoi-välilehden Näytä tai piilota -ryhmä).

Jos et näe kentät, jotka haluat käyttää pivot-taulukon kenttäluettelo, päivitä pivot-taulukon tai pivot-kaavioraportin uudet kentät, lasketut kentät, mittojen, lasketut mitat tai dimensiot, jotka olet lisännyt jälkeen edellisen toiminnon (Pivot-taulukkotyökalut, asetukset -välilehti, tiedot -ryhmä).

Kuinka pivot-taulukon kenttäluettelo toimii

On tärkeää ymmärtää, miten pivot-taulukon kenttäluettelo toimii ja miten voit järjestää erilaiset kentät niin, että pivot-taulukko- tai pivot-kaavioraportin ulkoasua määrittäessäsi tulos on sellainen kuin haluat.

Kuinka Pivot-taulukon kenttäluettelo toimii

1. Ulkoinen tietolähde sisältää rakenteellisia tietoja, jotka on järjestetty yhdeksi tai useaksi kentäksi (niitä kutsutaan myös sarakkeiksi). Nämä kentät näkyvät kenttäluettelossa.

2. Kun kenttä siirretään kenttäluettelon raporttisuodatinalueelle, kenttä siirtyy samanaikaisesti myös pivot-taulukkoraportin raporttisuodatinalueelle.

3. Kun kenttä siirretään kenttäluettelon sarakeotsikkoalueelle, kenttä siirtyy samanaikaisesti myös pivot-taulukkoraportin sarakeotsikkoalueelle.

4. Kun kenttä siirretään kenttäluettelon riviotsikkoalueelle, kenttä siirtyy samanaikaisesti myös pivot-taulukkoraportin riviotsikkoalueelle.

5. Kun kenttä siirretään kenttäluettelon arvoalueelle, kenttä siirtyy samanaikaisesti myös pivot-taulukkoraportin arvoalueelle.

Pivot-taulukon kenttäluettelon kenttien siirtämisohjeet

Seuraavassa on ohjeita arvo-, nimi- ja ulottuvuuskenttien siirtämisestä kenttäosasta asetteluosan neljälle eri raporttialueelle kentän asettelun luomiseksi.

 • Arvokentät    Jos valitset vain numeerisen kentän valintaruudun, se siirretään oletusarvoisesti arvoalueelle.

 • Rivi- ja sarakekentät    Voit lisätä kentän ainoastaan kerran joko Raporttisuodatin-, Riviotsikot- tai Sarakeotsikot-alueelle riippumatta siitä, onko tietotyyppi numeerinen vai ei-numeerinen. Jos yrität lisätä saman kentän useammin kuin kerran esimerkiksi asetteluosan Riviotsikot- ja Sarakeotsikot-alueille, kyseinen kenttä poistetaan automaattisesti alkuperäiseltä alueelta ja lisätään uudelle alueelle.

 • Toimenpiteet    Online Analytical Processing (OLAP)-tietolähde on usein useita kenttiä eli mitat järjestetty hierarkiassa eri dimensioiden, hierarkioiden ja tasojen. Napsauta Laajenna Plusruutu ja tiivistää Miinusruutu painikkeet, kunnes löydät haluamasi kentät.

  Voit siirtää riviotsikko-, sarakeotsikko- ja raporttisuodatinalueille vain hierarkioita, attribuutteja ja nimettyjä joukkoja.

  Voit siirtää arvoalueelle vain mittoja, laskettuja mittoja ja suorituskykyilmaisimia (KPI).

Pivot-taulukon kenttäluettelonäkymän muuttaminen

Pivot-taulukon kenttäluettelolla on viisi erilaista näkymää, jotka on suunniteltu ja optimoitu erilaisia pivot-taulukkotehtäviä varten.

 1. Jos haluat vaihtaa näkymää, napsauta Pivot-taulukkokenttäluettelon yläreunassa olevaa Kenttäluettelot-painiketta.

  Pivot-taulukon kenttäluettelon Näytä-painike

 2. Valitse luettelosta joku seuraavista näkymistä:

Kenttien ja alueiden osat pinottu

Tämä on oletusnäkymä, joka on tarkoitettu pientä kenttämäärää varten.

Kenttien ja alueiden osat vierekkäin

Tämä näkymä on tarkoitettu kenttien lisäämiseen ja poistamineen, kun kullakin alueella on yli neljä kenttää.

Vain kenttien osa

Tämä näkymä sopii käytettäväksi, kun halutaan lisätä ja poistaa useita kenttiä.

Vain alueiden osa (2 x 2)

Tämä näkymä sopii käytettäväksi, kun halutaan järjestää uudelleen useita kenttiä.

Vain alueiden osa (1 x 4)

Tämä näkymä sopii käytettäväksi, kun halutaan järjestää uudelleen useita kenttiä.

Vihje    Valitse kenttäluettelon kenttäosan ja alueiden osa pinottu ja kenttäluettelon kenttäosan ja alueiden osa-rinnakkais näkymät-voit muuttaa jokaisen osan korkeuden ja leveyden viemällä osoittimen-osassa erotinta, kunnes osoitin muuttuu kaksipäinen pystysuuntainen nuoli Kaksipäinen pystysuuntainen nuoli tai kaksipäinen vaakasuuntainen nuoli Kaksipäinen vaakasuuntainen nuoli mukaan vetäminen kaksipäinen nuoli ylös tai alas tai vasemmalle tai oikealle haluamaasi paikkaan , ja valitse joko valitsemalla kaksipäinen nuoli tai paina ENTER-näppäintä.

Sivun alkuun

Kenttien lisääminen pivot-taulukkoon tai pivot-kaavioon

Kun olet luonut pivot-taulukko- tai pivot-kaavioraportin, olet valmis lisäämään raportissa näytettävät tietokentät. Yleensä valitaan yksi kenttä kullekin asetteluosan alueelle. Jos kuitenkin haluat nähdä jossain tietyssä kentässä eri arvot, voit lisätä Arvot-alueelle useita kentän kopioita.

Jos pivot-taulukkoraportti on yhdistetty ulkoiseen tietolähteeseen, joka sisältää paljon tietoja, voit suodattaa yhden tai useita kenttiä ennen kenttien lisäämistä raporttiin. Tämä voi lyhentää raportin päivitysaikaa.

Näytettävien kenttien lisääminen

Voit lisätä pivot-taulukkoon tai pivot-kaavioon kenttiä pivot-taulukon kenttäluettelossa suorittamalla seuraavia toimia:

 • Voit sijoittaa kentän asetteluosan tietylle alueelle valitsemalla haluamasi kentän valintaruudun Valitse raporttiin lisättävät kentät -ruudusta. Voit halutessasi järjestää kentät uudelleen myöhemmin.

  Huomautus    Oletusarvon mukaan numeeriset kentät lisätään Riviotsikot -alueelle, numeeriset kentät lisätään arvot -alueeseen ja Online Analytical Processing (OLAP)-päivämäärä ja Aikahierarkiat lisätään Sarakeotsikot -alueelle.

 • Voit sijoittaa kentän asetteluosan tietylle alueelle napsauttamalla kentän nimeä hiiren kakkospainikkeella Valitse raporttiin lisättävät kentät -ruudussa ja valitsemalla sitten Lisää raporttisuodattimeen, Lisää sarakeotsikoihin, Lisää riviotsikoihin tai Lisää arvoihin.

 • Jos haluat vetää kentän asetteluosan tietylle alueelle, valitse kenttä Valitse raporttiin lisättävät kentät -ruudussa ja vedä se kenttäosasta haluamaasi asetteluosaan.

Useiden kenttäkopioiden lisääminen arvoalueelle

Pivot-taulukkoraportin, joka perustuu tiedot Excel-laskentataulukon tai ulkoisen tietolähteen tietoja ei - OLAP Online Analytical Processing haluat ehkä lisätä saman kentän useammin kuin kerran arvot -alueelle. Voit tehdä tämän onko tietotyyppi on numeerinen tai ei-numeerinen. Jos esimerkiksi haluat laskutoimitukset-rinnakkais, kuten käyttökate- ja katetuottoa, vähimmäis- ja myynnin tai asiakkaan määrät ja prosenttiosuus yhteensä asiakkaiden vertailu.

 1. Valitse kenttä pivot-taulukon kenttäluettelon Valitse raporttiin lisättävät kentät -ruudusta ja vedä se asetteluosan Arvot-alueelle.

 2. Luo kentästä niin monta kopiota kuin haluat niitä Arvot-alueelle toistamalla vaihe 1.

 3. Muuta yhteenvetofunktiota tai mukautettua laskentaa haluamallasi tavalla pivot-taulukon kussakin kentän kopiossa.

  Vihje    Voit myös muuttaa kopioitujen kenttien nimiä tarpeen mukaan pivot-taulukossa.

Huomautukset    

 • Kun lisäät Arvot-alueelle kaksi tai useampia kenttiä, riippumatta siitä, ovatko ne saman kentän kopioita vai eri kenttiä, kenttäluettelo lisää Arvot-alueelle automaattisesti Arvosarake-otsikon. Voit käyttää tätä kenttää siirtääksesi kenttää ylös- ja alaspäin Arvot-alueella. Voit siirtää Arvosarake-otsikon Sarakeotsikot-alueelle tai Riviotsikot-alueelle. Et kuitenkaan voi siirtää Arvosarake-otsikkoa Raporttisuodattimet-alueelle.

 • Voit lisätä kentän ainoastaan kerran joko Raporttisuodatin-, Riviotsikot- tai Sarakeotsikot-alueelle riippumatta siitä, onko tietotyyppi numeerinen vai ei-numeerinen. Jos yrität lisätä saman kentän useammin kuin kerran esimerkiksi asetteluosan Riviotsikot- ja Sarakeotsikot-alueille, kyseinen kenttä poistetaan automaattisesti alkuperäiseltä alueelta ja lisätään uudelle alueelle.

 • Toinen tapa lisätä sama kenttä Arvot-alueelle on sellaisen kaavan (kutsutaan myös lasketuksi sarakkeeksi) käyttäminen, jonka kaavassa käytetään samaa kenttää.

Tietojen suodattaminen ennen kenttien lisäämistä

 • Pidä hiiren osoitinta Pivot-taulukon kenttäluettelon Valitse raporttiin lisättävät kentät -ruudussa olevan kentän nimen päällä ja napsauta sitten kentän nimen vieressä olevaa avausnuolta.

  Valitse Suodatin-valikosta haluamasi suodatusasetukset.

Sivun alkuun

Pivot-taulukon tai pivot-kaavion kenttien järjestäminen uudelleen

Voit järjestää pivot-taulukon kenttäluetteloon aiemmin lisätyt kentät uudelleen tai muuttaa kenttien paikkaa asetteluosan alaosassa olevia neljää aluetta käyttämällä seuraavasti:

Pivot-taulukko

Kuvaus

Arvot

Käytetään numeeristen tietojen yhteenvetojen näyttämiseen.

Riviotsikot

Käytetään numeeristen tietojen yhteenvetojen näyttämiseen.

Sarakeotsikot

Käytetään kenttien näyttämiseen sarakkeina raportin yläreunassa. Sarake, joka sijaitsee alempana, muodostaa yläpuolellaan olevan sarakkeen alemman tason.

Raporttisuodatin

Käytetään raportin suodattamiseen raporttisuodattimessa valitun kohteen mukaan.

Pivot-kaaviot

Kuvaus

Arvot

Käytetään numeeristen tietojen yhteenvetojen näyttämiseen.

Akselin kenttä (luokat)

Käytetään kenttien näyttämiseen akseleina kaaviossa.

Selitekentät (sarja)

Käytetään kenttien näyttämiseen kaavion selitteessä.

Raporttisuodatin

Käytetään raportin suodattamiseen raporttisuodattimessa valitun kohteen mukaan.

Voit järjestää Pivot-taulukkoraportin kentät uudelleen napsauttamalla jollakin alueella olevan kentän nimeä ja valitsemalla sitten jonkin seuraavista komennoista:

Siirrä ylöspäin

Siirtää kenttää yhden paikan ylöspäin alueella.

Siirrä alaspäin

Siirtää kenttää yhden paikan alaspäin alueella.

Siirrä alkuun

Siirtää kentän alueen alkuun.

Siirrä loppuun

Siirtää kentän alueen loppuun.

Siirrä raporttisuodattimeen

Siirtää kentän raporttisuodatinalueelle.

Siirrä riviotsikoihin

Siirtää kentän riviotsikkoalueelle.

Siirrä sarakeotsikoihin

Siirtää kentän sarakeotsikkoalueelle.

Siirrä arvoihin

Siirtää kentän arvoalueelle.

Arvokentän asetukset, Kentän asetukset

Avaa Kentän asetukset- tai Arvokentän asetukset -valintaikkunan. Jos haluat lisätietoja kustakin asetuksesta, napsauta valintaikkunan yläreunassa olevaa Ohje-painiketta painikkeen kuva .

Vihje    Voit myös siirtää kenttiä kenttäosan ja asetteluosan alueen välillä sekä muiden osien välillä napsauttamalla kentän nimeä ja vetämällä sitten hiirellä.

Sivun alkuun

Kenttien poistaminen pivot-taulukosta tai pivot-kaaviosta

Voit poistaa kentän pivot-taulukon kenttäluettelosta toimimalla seuraavasti:

 • Tyhjennä poistettavan kentän valintaruutu Valitse raporttiin lisättävät kentät -ruudussa.

  Huomautus    Valintaruudun tyhjentäminen poistaa kentän kaikki ilmentymät raportista.

 • Napsauta poistettavaa kenttää asettelualueella ja valitse sitten Poista kenttä.

 • Voit myös napsauttaa asetteluosassa olevaa kenttää, pitää sitä painettuna ja vetää sen pivot-taulukon kenttäluettelon ulkopuolelle.

Sivun alkuun

Vaihtaminen raportin asettelun automaattisen tai manuaalisen päivittämisen välillä

Kun teet muutoksia pivot-taulukon kenttäluettelossa, raportin asettelu muuttuu oletusarvon mukaan automaattisesti. Kun ulkoisia tietoja on paljon, voit työskennellä tehokkaammin ottamalla käyttöön manuaalisen päivityksen. Kun otat käyttöön manuaalisen päivityksen, voit lisätä, siirtää tai poistaa kenttiä pivot-taulukon kenttäluettelosta nopeasti. Et kuitenkaan voit käyttää raportteja ennen kuin vaihdat takaisin automaattisiin päivityksiin.

 1. Voit ottaa pivot-taulukkoraportin manuaalisen päivityksen käyttöön valitsemalla pivot-taulukon kenttäluettelon alareunassa olevan Siirrä asettelun päivittämistä -valintaruudun.

  Varoitus    Jos raportin manuaalinen päivitys on käytössä, pivot-taulukon kenttäluettelon sulkeminen, vaihtaminen Vain kentät -näkymään tai poistuminen Excelistä hylkää kaikki pivot-taulukkoraporttiin tekemäsi muutokset ilman vahvistusta.

 2. Tee haluamasi kenttien asettelumuutokset pivot-taulukon kenttäluettelossa ja päivitä sitten pivot-taulukkoraportin asettelu manuaalisesti napsauttamalla Päivitä.

 3. Kun lopetat raportin ulkoasun muokkaamisen kenttäluettelossa, palaa automaattisiin päivityksiin tyhjentämällä Siirrä asettelun päivittämistä -valintaruutu.

Huomautus    Pivot-taulukkoraportin automaattinen päivitys tulee käyttöön aina, kun avaat työkirjan.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×