Pikakäynnistyksen määrittäminen sivuston siirtymisrakenteeseen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Pikakäynnistys-osassa on linkkejä, voit valita luettelot ja kirjastot nykyisen sivuston ja voi sisältää myös linkkejä alisivustot ja sivut nykyisen sivuston. Siirtyä eri alueisiin sivuston, kuten luettelon ja kirjaston tai pääsivustosta alisivustoon pikakäynnistyksessä avulla.

Huomautus: Voit myös määrittää ylälinkkipalkin siirtymistä varten. Lisätietoja on artikkelissa Sivuston ylälinkkipalkin määrittäminen.

Sisältö

Ennen aloittamista

Lisätietoja pikakäynnistyksessä

Riittävätkö oikeutesi siirtymisen määrittämiseen?

Onko julkaiseminen käytössä sivustossasi?

Pikakäynnistyksen periytymisen määrittäminen

Julkaisusivuston ylälinkkipalkin periytymisen pikakäynnistyksen määrittäminen

Näytä tai piilota pikakäynnistyksessä

Lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen pikakäynnistyksessä otsikko

Lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen pikakäynnistyksessä otsikon kuin julkaisusivuston ylälinkkipalkin

Lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen pikakäynnistyksessä otsikon julkaisusivuston ylälinkkipalkin

Lisää tai poista luettelon tai kirjaston näkyvästä pikakäynnistyspalkista

Lisää tai poista luettelon tai kirjaston Pikakäynnistys luettelon tai kirjaston asetusten avulla

Pikakäynnistyksen käyttämällä sivustoasetuksiin julkaiseminen sivustojen luettelon tai kirjaston poistaminen

Pikakäynnistyksen julkaisusivustot sivustoasetuksiin käytön luettelon tai kirjaston poistaminen

Pikakäynnistyksen linkin lisääminen

Muun kuin julkaisusivuston ylälinkkipalkin pikakäynnistyksessä linkin lisääminen

Julkaisusivuston pikakäynnistyksessä linkin lisääminen

Muokata, siirtää tai poistaa linkin pikakäynnistyksessä

Muokkaaminen, siirtäminen tai muun kuin julkaisusivuston ylälinkkipalkin pikakäynnistyksessä linkin poistaminen

Muokkaaminen, siirtäminen ja poistaminen julkaisusivuston Quick Launch linkkiä

Valitse pikakäynnistyksessä kohteiden järjestyksen muuttaminen

Muun kuin julkaisusivuston pikakäynnistyksessä kohteiden järjestyksen muuttaminen

Julkaisusivuston Quick Launch kohteiden järjestyksen muuttaminen

Piilottaa tai näyttää yksittäisiä alisivustoja tai sivuja julkaisusivuston ylälinkkipalkin

Pikakäynnistys-kohteiden automaattinen lajitteleminen

Toimet ennen aloittamista

Lisätietoja pikakäynnistyksessä

Voit muokata Pikakäynnistys-aluetta lisäämällä, poistamalla tai muuttamalla linkkien järjestystä. Voit myös näyttää tai piilottaa alisivustojen ja sivujen linkkejä Pikakäynnistys-alueessa, lisätä linkkejä sivuston ulkopuolisiin sivustoihin ja jopa piilottaa Pikakäynnistys-alueen. Pikakäynnistys näkyy useimpien sivustoon kuuluvien sivujen reunassa.

Pikakäynnistyksessä käytetään myös nimitystä Nykyinen siirtymisnäkymä koska voit käyttää sitä ensisijaisesti Siirtyminen nykyisen sivuston ominaisuuksien. Käytettävissä määrittämiseen pikakäynnistyksessä vaihtoehdot vaihtelevat sen mukaan, onko julkaisuominaisuudet on otettu käyttöön oman sivustokokoelma.

Tietoja sen selvittämisestä, onko julkaisuominaisuudet on otettu käyttöön sivustokokoelman sivustojen julkaiseminen käytössä sivustossasi on tämän artikkelin kohdassa.

Seuraavassa on esimerkki Pikakäynnistys-alueesta.

Pikakäynnistys

Riittävätkö oikeutesi siirtymisen määrittämiseen?

Voit hallita sivustossa siirtyminen sinun on oltava vähintään kuin oletusryhmään suunnittelijoiden SharePoint-sivuston käyttöoikeudet. Sinulla on tarvittavat käyttöoikeudet siirtymisen sivuston määrittämiseen, jos Sivuston asetukset vaihtoehdon Sivuston toiminnot -valikon Sivuston toiminnot ‑valikko ja sivustot-asetukset-sivun Ulkoasu -kohdassa Siirtyminen -komento on näkyvissä (julkaiseminen sivustoissa, näet sen sijaan, että siirtymisruudunulkoasun ja ilmeenPikakäynnistys ja Ylälinkkipalkki komennot).
Sivuston asetukset -valikko

Onko julkaiseminen käytössä sivustossasi?

Ennen kuin aloitat sivustosi siirtymisasetusten määrittämisen, selvitä, ovatko julkaisuominaisuudet käytössä sivustokokoelmasi sivustoissa. On tärkeä tietää, onko sivustosi julkaisusivusto, koska julkaisusivuston siirtymisasetukset ovat laajempia kuin muissa sivustoissa.

Sivuston asetukset ‑sivun siirtymisasetukset vaihtelevan sivustotyypin mukaan. Alla on kerrottu, miten voit nopeasti selvittää sivuston tyypin:

 1. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikossa Sivuston toiminnot ‑valikko Sivuston asetukset.

 2. Katso Sivuston asetukset ‑sivun linkkiluetteloa (Ulkoasu-kohdan alapuolella).

  • Jos näet linkin, jonka nimi on Siirtyminen, käsitellään julkaisusivuston ja voit määrittää sivustosi asetukset Siirtymisasetukset-sivulla.
   Siirtyminen

  • Jos näet linkit liittyvä ylälinkkipalkkia ja Pikakäynnistys, käsittelet muun kuin julkaisusivuston ja sinulla on enemmän rajattu siirtymisruudun asetukset käytettävissäsi.
   Ulkoasu

Sivun alkuun

Pikakäynnistys-alueen periytymisen määrittäminen

Voit määrittää julkaisun alisivusto pikakäynnistyksessä käyttää samaa pikakäynnistyksessä pääsivusto. Alisivuston perii pääsivuston pikakäynnistyksessä. Vaihtoehtoisesti voit määrittää julkaisun alisivuston pikakäynnistyksessä sivuston yksilölliseksi.

Et voi määrittää julkaisun alisivuston perimään pääsivuston pikakäynnistyksessä. Julkaiseminen alisivuston luominen on yksilöllinen Quick Launch. Tietoja sen selvittämisestä, onko julkaisuominaisuudet on otettu käyttöön sivustokokoelman sivustojen julkaiseminen käytössä sivustossasi on tämän artikkelin kohdassa.

Julkaisusivuston Pikakäynnistys-alueen periytymisen määrittäminen

Kun luot alisivustoa, jossa julkaiseminen on käytössä, et voi määrittää alisivustoa perimään pääsivuston Pikakäynnistys-aluetta. Voit kuitenkin alisivuston luotuasi määrittää Pikakäynnistys-alueen periytymisasetukset Siirtymisasetukset-sivulla.

 1. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikossa Sivuston toiminnot ‑valikko Sivuston asetukset.

 2. Valitse Sivuston asetukset ‑sivun Ulkoasu-kohdasta Siirtyminen.

  Siirtyminen -komento näkyy kohdassa Ulkoasu vain, jos julkaisuominaisuudet on otettu käyttöön sivustossa ja sinulla on vähintään kuin oletusryhmään suunnittelijoiden SharePoint-sivuston käyttöoikeudet.

 3. Toimi Nykyinen siirtymisnäkymä ‑kohdassa seuraavasti:

  • Jos haluat, että sivustossa käyvien käyttäjien on helppo siirtyä sivustokokoelman muihin sivustoihin ja jos haluat sivuston olevan ulkoasultaan yhdenmukainen sivustokokoelman muiden sivustojen kanssa, valitse Näytä samat siirtymiskohteet kuin pääsivusto.

  • Jos haluat, että sivustossa käyvät käyttäjät voivat Pikakäynnistys-alueen avulla siirtyä nykyisen sivuston alapuolella olevasta kohteesta toiseen sekä siirtyä sivustokokoelman rinnakkaisesta alisivustosta toiseen, valitse Näytä nykyinen sivusto, nykyisen sivuston alapuolella olevat siirtymiskohteet ja nykyisen sivuston kanssa samalla tasolla olevat kohteet.

  • Jos haluat, että Pikakäynnistys-alueessa näkyvät vain nykyisen sivuston alapuolella olevat kohteet, valitse Näytä vain nykyisen sivuston alapuolella olevat siirtymiskohteet.

   Nykyinen siirtymisnäkymä

 4. Toimi Nykyinen siirtymisnäkymä ‑kohdassa seuraavasti:

  • Jos haluat näyttää nykyisen sivuston alisivustot Pikakäynnistys-alueessa, valitse Näytä alisivustot.

  • Jos haluat näyttää nykyisen sivuston sivut Pikakäynnistys-alueessa, valitse Näytä sivut.

  • Jos haluat rajoittaa Pikakäynnistys-alueessa näkyvien sivusto- ja sivulinkkien määrää, kirjoita haluamasi arvo Tällä siirtymistasolla näytettävien dynaamisten kohteiden enimmäismäärä ‑kohtaan.

 5. Valitse OK.

Sivun alkuun

Pikakäynnistys-alueen näyttäminen ja piilottaminen

Pikakäynnistys-alue määritetään oletusarvoisesti näkymään useimmissa luotavissa sivustoissa. Alueen voi tarpeen mukaan myös piilottaa. Voit esimerkiksi määrittää Pikakäynnistys-alueen näkymään ylimmän tason sivustossa, mutta piilottaa sen alisivustoissa. Asetusta voi muuttaa milloin tahansa. Asetusta muutetaan samalla tavalla julkaisusivustoissa ja muissa sivustoissa.

 1. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikossa Sivuston toiminnot ‑valikko Sivuston asetukset.

 2. Valitse Sivuston asetukset ‑sivun Ulkoasu-kohdasta Puunäkymä.

  Huomautus: Puunäkymä -komento näkyy Ulkoasu -kohdassa vain, jos sinulla on vähintään käyttöoikeudet, jotka lisätään oletusarvoisesti SharePointin suunnittelija-ryhmään kyseisessä sivustossa.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat näyttää Pikakäynnistys-alueen, valitse Ota pikakäynnistys käyttöön.

  • Jos haluat piilottaa pikakäynnistyksessä, poista Ota pikakäynnistys.

   Pikakäynnistyksen näyttäminen ja piilottaminen

 4. Valitse OK.

Sivun alkuun

Pikakäynnistys-alueen otsikon lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen

Otsikoita käyttämällä voit ryhmitellä sivuston Pikakäynnistys-alueen linkit esimerkiksi oletusarvoisten Luettelot- ja Kirjastot-otsikoiden alle. Ryhmien avulla käyttäjien on helppo etsiä sivustostasi haluamansa tiedot.

Asetukset pikakäynnistyksessä siirtymiseen Julkaisusivusto ja julkaiseminen sivustot. Tietoja sen selvittämisestä, onko julkaisuominaisuudet on otettu käyttöön oman sivustokokoelmasivustojen julkaiseminen käytössä sivustossasi on tämän artikkelin kohdassa.

Pikakäynnistys-alueen otsikon lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen muussa kuin julkaisusivustossa

 1. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikosta Sivuston toiminnot ‑valikko Sivuston asetukset.

 2. Valitse Ulkoasu-osassa Pikakäynnistys.

Huomautus: Pikakäynnistys-komento näkyy Ulkoasu-kohdassa vain, jos julkaisuominaisuuksia ei ole otettu käyttöön sivustossasi ja sinulla on vähintään SharePoint-sivuston Suunnittelijat-ryhmän oletusarvoiset oikeudet.

 1. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat lisätä uuden otsikon, valitse Uusi otsikko. Kirjoita otsikon URL-osoite ja kuvaus sekä valitse OK. URL-osoite voi olla mikä tahansa kelvollinen polku, kuten kyseisen sivuston kansio, organisaation intranet-sivuston osa tai Internet-sijainnin linkki. Otsikoiden URL-osoite on valinnainen tieto.

  • Muokkaa otsikkoa, napsauta Muokkaa painikkeen Muokkaa otsikon vieressä. Tee tarvittavat muutokset URL-osoite ja kuvaus ja valitse sitten OK.

  • Jos haluat poistaa otsikon, valitse Muokkaa painikkeen Muokkaa otsikon vieressä, valitse Poistaja valitse sitten OK.

   Tärkeää: Kun poistat otsikon muun kuin julkaisusivuston Pikakäynnistys-alueesta, myös kaikki otsikon alapuolella olevat linkit poistetaan.

Pikakäynnistys-alueen otsikon lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen julkaisusivustossa

 1. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikosta Sivuston toiminnot ‑valikko Sivuston asetukset.

 2. Valitse Ulkoasu-osassa Siirtyminen.

  Huomautus: Siirtyminen-komento näkyy Ulkoasu-kohdassa vain, jos julkaisuominaisuudet ovat käytössä sivustossasi ja sinulla on vähintään SharePoint-sivuston Suunnittelijat-ryhmän oletusarvoiset oikeudet.

 3. Napsauta Siirtymisnäkymän muokkaaminen ja lajitteleminen ‑osan Nykyinen siirtymisnäkymä ‑kohdassa haluamaasi otsikkoa ja toimi sitten seuraavasti:

  • Jos haluat lisätä otsikon, valitse Lisää otsikko.

  • Jos haluat muokata otsikkoa, valitse otsikko ja valitse sitten Muokkaa.

  • Jos haluat poistaa otsikon, valitse Poista.

   Nykyinen siirtymisnäkymä

   Huomautus: Kun poistat otsikon julkaisusivuston Pikakäynnistys-alueesta, otsikon alapuolella olevia linkkejä ei poisteta, vaan ne näkyvät otsikoina sen jälkeen, kun niiden alkuperäinen otsikko on poistettu.

 4. Voit määrittää esiin tulevassa WWW-valintaikkunassa seuraavat asiat, kun lisäät tai muokkaa jotakin kohdetta:

  • Otsikko. Kirjoita siirtymiskohteen otsikko siinä muodossa, jossa haluat sen näkyvän. Otsikko on pakollinen tieto.

  • URL-osoite Kirjoita otsikon tai linkin URL-osoite. Otsikon URL-osoite on valinnainen tieto.

   Jos haluat, että URL-osoite avautuu muussa kuin sivuston selainikkunassa, valitse Avaa linkki uudessa ikkunassa.

  • Kuvaus. Kirjoita otsikon kuvaus. Kuvaus on valinnainen tieto.

  • Käyttäjäryhmän. Jos haluat rajoittaa näkyvyyttä, kirjoita tai Selaa yleisön otsikon. Vain määrittämäsi käyttäjäryhmät näkevät linkin otsikko ja kaikkea otsikon alla. Jos et kirjoita käyttäjäryhmää, kaikki käyttäjäryhmät näkevät linkin. Yleisön on valinnainen.

   Siirtymisotsikko-valintaikkuna

 5. Valitse OK.

Sivun alkuun

Luettelon tai kirjaston lisääminen Pikakäynnistys-alueeseen tai poistaminen siitä

Kun luot luettelon tai kirjaston, voit määrittää, että sen linkki lisätään automaattisesti Pikakäynnistys-alueeseen. Voit muuttaa tämän asetuksen myöhemmin muokkaamalla luettelon, kirjaston tai sivuston asetuksia.

Asetukset pikakäynnistyksessä siirtymiseen Julkaisusivusto ja julkaiseminen sivustot. Tietoja sen selvittämisestä, onko julkaisuominaisuudet on otettu käyttöön oman sivustokokoelmasivustojen julkaiseminen käytössä sivustossasi on tämän artikkelin kohdassa.

Luettelon tai kirjaston lisääminen Pikakäynnistys-alueeseen tai poistaminen siitä luettelo- tai kirjastoasetusten avulla

Seuraavat toimintaohjeet koskevat julkaiseminen ja julkaisun sivustoihin.

 1. Valitse Pikakäynnistys-alueesta Kaikki sivuston sisältö.

 2. Napsauta luettelon tai kirjaston nimeä.

 3. Valitse valintanauhan luettelo tai kirjasto -välilehti ja valitse sitten Luetteloasetukset tai Kirjaston asetukset.
  Luettelon asetukset

  Välilehden nimi voi vaihdella luettelon tai kirjaston tyypin mukaan. Esimerkiksi Kalenteri-luettelosta on Kalenteri -välilehti.

 4. Valitse Luettelon asetukset- tai Kirjaston asetukset ‑sivun Yleiset asetukset ‑osassa Otsikko, kuvaus ja siirtyminen.

 5. Toimi Yleiset asetukset ‑sivun Siirtyminen-osassa seuraavasti:

  • Jos haluat lisätä kohteen Pikakäynnistys-alueeseen, valitse Kyllä.

  • Jos haluat poistaa kohteen Pikakäynnistys-alueesta, valitse Ei.

 6. Luettelon näyttäminen Pikakäynnistys-alueessa

 7. Valitse Tallenna.

Luettelon tai kirjaston poistaminen Pikakäynnistys-alueesta muiden kuin julkaisusivustojen sivustoasetusten avulla

 1. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikosta Sivuston toiminnot ‑valikko Sivuston asetukset.

 2. Valitse Ulkoasu-osassa Pikakäynnistys.

 3. Valitse linkki Muokkaa vieressä olevaa Muokkaa -painiketta, valitse Poistaja valitse sitten OK.

  Huomautus: Kun linkki (esimerkiksi otsikko) poistetaan Pikakäynnistys-alueesta, myös kaikki sen alapuolella olevat linkit poistetaan.

Luettelon tai kirjaston poistaminen Pikakäynnistys-alueesta julkaisusivustojen sivustoasetusten avulla

Jos julkaisuominaisuudet on otettu käyttöön sivustossa, voit poistaa luettelon tai kirjaston Pikakäynnistys-alueesta nopeasti Siirtymisasetukset-sivulla.

 1. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikosta Sivuston toiminnot ‑valikko Sivuston asetukset.

 2. Valitse Ulkoasu-osassa Siirtyminen.

  Huomautus: Siirtyminen-komento näkyy Ulkoasu-kohdassa vain, jos julkaisuominaisuudet ovat käytössä sivustossasi ja sinulla on vähintään SharePoint-sivuston Suunnittelijat-ryhmän oletusarvoiset oikeudet.

 3. Siirtymisnäkymän muokkaaminen ja lajitteleminen -osassa valitsemalla kohteen Nykyinen siirtymisnäkymä , jotka haluat poistaa, ja valitse sitten Poista.

  Nykyinen siirtymisnäkymä

  Huomautus: Jos Siirtymisnäkymän muokkaaminen ja lajitteleminen ‑osassa on sekä yleiseen että nykyiseen siirtymisnäkymään liittyviä luetteloita, valitse Pikakäynnistys-alueesta poistettavat kohteet Nykyinen siirtymisnäkymä ‑kohdasta.

 4. Valitse OK.

Sivun alkuun

Linkin lisääminen Pikakäynnistys-alueeseen

Luettelo- ja kirjastolinkkien lisäksi voit lisätä sivuston Pikakäynnistys-alueeseen myös mukautettuja linkkejä. Voit esimerkiksi lisätä linkin kohteeseen, jota organisaation henkilöt käyttävät säännöllisesti. Tällainen kohde voi olla esimerkiksi asiakirja, kalenteritapahtuma, toinen sivusto tai Internet-sijainnin linkki.

Asetukset pikakäynnistyksessä siirtymiseen Julkaisusivusto ja julkaiseminen sivustot. Tietoja sen selvittämisestä, onko julkaisuominaisuudet on otettu käyttöön oman sivustokokoelmasivustojen julkaiseminen käytössä sivustossasi on tämän artikkelin kohdassa.

Linkin lisääminen Pikakäynnistys-alueeseen muussa kuin julkaisusivustossa

 1. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikosta Sivuston toiminnot ‑valikko Sivuston asetukset.

 2. Valitse Ulkoasu-osassa Pikakäynnistys.

  Huomautus: Pikakäynnistys-komento näkyy Ulkoasu-kohdassa vain, jos julkaisuominaisuuksia ei ole otettu käyttöön sivustossasi ja sinulla on vähintään SharePoint-sivuston Suunnittelijat-ryhmän oletusarvoiset oikeudet.

 3. Valitse Uusi siirtymislinkki.

 4. Kirjoita URL-osoite, esimerkiksi http://contoso/reports, ja linkin kuvaus.

 5. Valitse otsikko -osassa otsikko, jonka alle haluat linkin näkyvän.

  Uusi siirtymislinkki

 6. Valitse OK.

Linkin lisääminen Pikakäynnistys-alueeseen julkaisusivustossa

 1. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikosta Sivuston toiminnot ‑valikko Sivuston asetukset.

 2. Valitse Ulkoasu-osassa Siirtyminen.

  Huomautus: Siirtyminen-komento näkyy Ulkoasu-kohdassa vain, jos julkaisuominaisuudet ovat käytössä sivustossasi ja sinulla on vähintään SharePoint-sivuston Suunnittelijat-ryhmän oletusarvoiset oikeudet.

 3. Valitse Nykyinen siirtymisnäkymä pikakäynnistyksen siirtymisnäkymän muokkaaminen ja lajitteleminen -osassa.

  Nykyinen siirtymisnäkymä

 4. Valitse Lisää linkki.

  Jos valitset otsikon, linkki lisätään sen alle. Jos valitset kohteen, linkki lisätään samalle tasolle kuin valittu kohde.

 5. Toimi Siirtymislinkki-kohdassa seuraavasti:

  • Otsikko Kirjoita linkin otsikko siinä muodossa, jossa haluat sen näkyvän. Otsikko on pakollinen tieto.

  • URL-osoite Kirjoita linkin URL-osoite. URL-osoite on pakollinen tieto.

   Jos haluat, että URL-osoite avautuu muussa kuin sivuston selainikkunassa, valitse Avaa linkki uudessa ikkunassa.

  • Kuvaus. Kirjoita linkin kuvaus. Kuvaus on valinnainen tieto.

  • Käyttäjäryhmän. Jos haluat rajoittaa näkyvyyttä, kirjoita tai Selaa yleisön linkin. Vain määrittämäsi käyttäjäryhmät näkevät linkin. Jos et kirjoita käyttäjäryhmää, kaikki käyttäjäryhmät näkevät linkin. Yleisön on valinnainen.

   Siirtymislinkki-valintaikkuna

 6. Valitse OK.

Sivun alkuun

Pikakäynnistyspalkin linkin muokkaaminen, siirtäminen ja poistaminen

Asetukset pikakäynnistyksessä siirtymiseen Julkaisusivusto ja julkaiseminen sivustot. Tietoja sen selvittämisestä, onko julkaisuominaisuudet on otettu käyttöön oman sivustokokoelmasivustojen julkaiseminen käytössä sivustossasi on tämän artikkelin kohdassa

Pikakäynnistys-alueen linkin muokkaaminen, siirtäminen ja poistaminen muussa kuin julkaisusivustossa

 1. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikosta Sivuston toiminnot ‑valikko Sivuston asetukset.

 2. Valitse Ulkoasu-osassa Pikakäynnistys.

  Huomautus: Pikakäynnistys-komento näkyy Ulkoasu-kohdassa vain, jos julkaisuominaisuuksia ei ole otettu käyttöön sivustossasi ja sinulla on vähintään SharePoint-sivuston Suunnittelijat-ryhmän oletusarvoiset oikeudet.

 3. Valitse Muokkaa painikkeen Muokkaa , jota haluat muokata tai poistaa linkin ja tee sitten jompikumpi seuraavista:

  • Muokkaa linkkiä tekemällä tarvittavat muutokset ja valitsemalla OK.

  • Siirrä linkki pikakäynnistyspalkin kohdasta toiseen valitsemalla Otsikko-luettelosta uusi otsikko, jonka alla linkin on tarkoitus näkyä, ja valitsemalla OK.

  • Poista linkki valitsemalla Poista ja valitsemalla OK.

Pikakäynnistys-alueen linkin muokkaaminen, siirtäminen ja poistaminen julkaisusivustossa

 1. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikosta Sivuston toiminnot ‑valikko Sivuston asetukset.

 2. Valitse Ulkoasu-kohdassa Siirtyminen.

  Huomautus: Siirtyminen-komento näkyy Ulkoasu-kohdassa vain, jos julkaisuominaisuudet ovat käytössä sivustossasi ja sinulla on vähintään SharePoint-sivuston Suunnittelijat-ryhmän oletusarvoiset oikeudet.

 3. Valitse Siirtymisnäkymän muokkaaminen ja lajitteleminen ‑osan Nykyinen siirtymisnäkymä ‑kohdassa linkki, jota haluat muuttaa, ja toimi sitten seuraavasti:

  • Jos haluat muokata linkkiä, valitse Muokkaa, tee tarvittavat muutokset ja valitse sitten OK.

  • Jos haluat siirtää linkin toiseen paikkaan Pikakäynnistys-alueessa, valitse Siirrä ylös tai Siirrä alas.

  • Jos haluat poistaa linkin, valitse Poista.

   Nykyinen siirtymisnäkymä

 4. Valitse OK.

Sivun alkuun

Pikakäynnistyspalkin kohteiden järjestyksen muuttaminen

Voit muuttaa järjestystä, jossa otsikot ja linkit näkyvät pikakäynnistyksessä. Voit tehdä tämän vaiheet vaihtelevat sen mukaan, onko julkaisuominaisuudet on otettu käyttöön sivustossa. Tietoja sen selvittämisestä, onko julkaisuominaisuudet on otettu käyttöön oman sivustokokoelmasivustojen julkaiseminen käytössä sivustossasi on tämän artikkelin kohdassa.

Pikakäynnistys-alueen kohteiden järjestyksen muuttaminen muussa kuin julkaisusivustossa

Jos kyseessä on muu kuin julkaisusivusto, voit muuttaa linkkien järjestystä vain tietyn otsikon alla. Käytössä voi olla esimerkiksi Luettelot-otsikko, jonka alla on Kalenterit- ja Tehtävät-aiheisia linkkejä. Voit siirtää Luettelot-otsikon Pikakäynnistys-alueen kohdasta toiseen, mutta Kalenteri- ja Tehtävät-kohteiden järjestystä voi muuttaa vain Luettelot-otsikon alla. Jos haluat siirtää Kalenteri- tai Tehtävät-linkit jonkin muun otsikon alle, muokkaa ensin linkkiä ja määritä se jonkin toisen otsikon alle.

 1. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikossa Sivuston toiminnot ‑valikko Sivuston asetukset.

 2. Valitse Sivuston asetukset ‑sivun Ulkoasu-kohdasta Pikakäynnistys.

  Huomautus: Pikakäynnistys -komento näkyy Ulkoasu -kohdassa vain, jos sinulla on vähintään käyttöoikeudet, jotka lisätään oletusarvoisesti SharePointin suunnittelija-ryhmään kyseisessä sivustossa.

 3. Valitse Muuta järjestystä.

 4. Valitse vaihtoehto, jos haluat muuttaa järjestystä, jossa otsikot ja linkit näkyvät.

  Muuta järjestystä

 5. Valitse OK.

Pikakäynnistys-alueen kohteiden järjestyksen muuttaminen julkaisusivustossa

 1. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikosta Sivuston toiminnot ‑valikko Sivuston asetukset.

 2. Valitse Ulkoasu-osassa Siirtyminen.

  Huomautus: Siirtyminen-komento näkyy Ulkoasu-kohdassa vain, jos julkaisuominaisuudet ovat käytössä sivustossasi ja sinulla on vähintään SharePoint-sivuston Suunnittelijat-ryhmän oletusarvoiset oikeudet.

 3. Valitse siirtymisnäkymän muokkaaminen ja lajitteleminen -osassa haluat siirtää kohteen ja valitse sitten Siirrä ylös tai Siirrä alas , kunnes olet siirtynyt kohde haluamaasi paikkaan.

  Nykyinen siirtymisnäkymä

  Huomautus: Jos Siirtymisnäkymän muokkaaminen ja lajitteleminen ‑osassa on sekä yleiseen että nykyiseen siirtymisnäkymään liittyviä luetteloita, valitse Nykyinen siirtymisnäkymä ‑kohdasta kohteet, joiden järjestystä haluat muuttaa Pikakäynnistys-alueessa.

 4. Valitse OK.

Sivun alkuun

Yksittäisten alisivustojen tai sivujen näyttäminen ja piilottaminen julkaisusivustossa

Jos käsittelet julkaisusivuston, voit piilottaa alisivustojen ja sivujen näyttäminen pikakäynnistyspalkissa estää osallistujia. Piilottaa siirtymisruudun kohteet yksi etuna on se, että voit estää heitä näkymisen käyttäjille samalla, kun he edelleen näkyvän siirtymishierarkiassa, joiden avulla voit hallita sivuston Siirtymisasetukset-sivulla. Jos haluat näyttää kohteen uudelleen, voit valita sen ja valitsemalla Näytä palauttaminen sivuston siirtymispalkkiin. Tietoja sen selvittämisestä, onko julkaisuominaisuudet on otettu käyttöön sivuston julkaiseminen käytössä sivustossasi on tämän artikkelin kohdassa.

 1. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikosta Sivuston toiminnot ‑valikko Sivuston asetukset.

 2. Valitse Ulkoasu-kohdassa Siirtyminen.

  Huomautus: Siirtyminen-komento näkyy Ulkoasu-kohdassa vain, jos julkaisuominaisuudet ovat käytössä sivustossasi ja sinulla on vähintään SharePoint-sivuston Suunnittelijat-ryhmän oletusarvoiset oikeudet.

 3. Napsauta Siirtymisnäkymän muokkaaminen ja lajitteleminen ‑osan Nykyinen siirtymisnäkymä ‑kohdassa alisivustoa tai sivua, jonka haluat näyttää tai piilottaa.

 4. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat piilottaa kohteen, valitse Piilota.

  • Voit näyttää kohteen, joka oli aiemmin piilotetut, valitsemalla Näytä.

   Piilota

   Huomautukset: 

   • Piilota- ja Näytä-komennot ovat käytettävissä vain, jos siirtymiskohteet ovat alisivustoja tai sivuja. Luetteloita, kirjastoja tai linkkejä ei voi piilottaa.

   • Kun valitset kohteen, joka on näkyvissä Pikakäynnistys-alueessa, vain Piilota-vaihtoehto on käytettävissä. Kun valitset kohteen, joka on piilotettuna Pikakäynnistys-alueessa, vain Näytä-vaihtoehto on näkyvissä.

 5. Valitse OK.

Sivun alkuun

Pikakäynnistys-alueen kohteiden automaattinen lajitteleminen

Jos käsittelet sivustoa, jossa on käytössä julkaisuominaisuudet, voit määrittää siirtymiskohteet lajitellaan automaattisesti esimerkiksi otsikon mukaan. Tietoja sen selvittämisestä, onko julkaisuominaisuudet on otettu käyttöön sivuston julkaiseminen käytössä sivustossasi on tämän artikkelin kohdassa.

Tärkeää: Lajitteluasetukset koskevat sekä Pikakäynnistys-aluetta että ylälinkkipalkkia. Tekemäsi muutokset vaikuttavat kumpaankin näistä siirtymiselementeistä.

 1. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikosta Sivuston toiminnot ‑valikko Sivuston asetukset.

 2. Valitse Ulkoasu-kohdassa Siirtyminen.

  Huomautus: Siirtyminen-komento näkyy Ulkoasu-kohdassa vain, jos julkaisuominaisuudet ovat käytössä sivustossasi ja sinulla on vähintään SharePoint-sivuston Suunnittelijat-ryhmän oletusarvoiset oikeudet.

 3. Valitse Lajittelu-osassa Lajittele automaattisesti, jos haluat, että alisivustot, siirtymislinkit, luettelot, kirjastot ja sivut lajitellaan automaattisesti nousevaan tai laskevaan aakkos- tai numerojärjestykseen otsikon, luontipäivämäärän tai edellisen muokkauspäivämäärän mukaan.

  Huomautus: Jos haluat lajitella kaikki siirtymiskohteet manuaalisesti sivuja lukuun ottamatta, valitse Lajittele manuaalisesti ja valitse sitten Lajittele sivut automaattisesti ‑valintaruutu. Vain sivut lajitellaan Automaattinen lajittelu ‑osassa määritettyjen asetusten mukaan.

  Lajitteleminen

  1. Valitse Automaattinen lajittelu ‑osassa Lajitteluperuste-luettelosta kohde (otsikko, luontipäivämäärä tai muokkauspäivämäärä), jonka mukaan haluat suorittaa lajittelun.

  2. Määritä lajittelujärjestys valitsemalla joko vaihtoehto nousevassa järjestyksessä (A, B, C tai 1, 2, 3) tai laskevassa järjestyksessä (C, B, A tai 3, 2, 1).

  3. Valitse OK.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×