Perustoimintojen tekeminen TalkBackin avulla Excel for Androidissa

Perustoimintojen tekeminen TalkBackin avulla Excel for Androidissa

Lue ääneen -symboli ja teksti Näytönlukuohjelman sisältö. Tässä aiheessa kerrotaan näytönlukuohjelman käyttämisestä Officen kanssa

Tämä artikkeli on näytönlukuohjelmaa Office-tuotteiden kanssa käyttäville henkilöille ja kuuluu Officen Helppokäyttötoiminnot -sisältöjoukkoon. Yleisluontoisempia ohjeita on Office-tuen aloitussivulla.

Käytä Excel for Androidia Androidin oman TalkBack-näytönlukuohjelman avulla, ja voit esimerkiksi luoda työkirjoja ja laskentataulukoita, käyttää lukumuotoilua ja luoda yksinkertaisia kaavoja.

Huomautukset: 

 • Uusia Office 365 -ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille asteittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Lisätietoja uusien ominaisuuksien saamisesta nopeammin on artikkelissa Milloin saan uusimmat ominaisuudet käyttööni Office 365:n Office 2016:ssa?.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät Androidin sisäistä TalkBack-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja TalkBackin käyttämisestä on artikkelissa Androidin helppokäyttötoiminnot.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät tätä sovellusta Android-puhelimen kanssa. Jotkin siirtymis- ja eletoiminnot voivat olla erilaisia Android-tabletissa.

Sisältö

Uuden työkirjan luominen

Excel-tiedostoja kutsutaan työkirjoiksi. Kussakin työkirjassa on taulukoita, joita kutsutaan tavallisesti laskentataulukoiksi tai Excel-taulukoiksi. Voit lisätä työkirjaan niin monta taulukkoa kuin haluat tai järjestää tiedot luomalla uusia työkirjoja.

 1. Luo Excelissä uusi työkirja sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet viestin ”Uusi”, ja kaksoisnapauttamalla sitten näyttöä.

 2. Voit avata tyhjän työkirjan sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet haluamasi työkirjamallin nimen, ja kaksoisnapauttamalla sitten näyttöä.

  Vihje: Jos haluat siirtyä takaisin saavutettuasi luettelon lopun, sipaise vasemmalle, kunnes kuulet oikean työkirjamallin nimen.

 3. Valitse malli kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Uuden laskentataulukon luominen työkirjaan

Vedä työkirjassa sormella näytön vasemmassa alakulmassa, kunnes kuulet viestin ”Lisää taulukko -painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Tietojen lisääminen

Kun kirjoitat tietoja taulukkoon, käsittelet rivejä, sarakkeita ja soluja. Soluihin viitataan niiden sijainnilla taulukon riveillä ja sarakkeissa. Näin ollen solu A1 sijaitsee A-sarakkeen ensimmäisellä rivillä. Uudessa taulukossa A1 on oletusarvoisesti valittuna.

 1. Kun laskentataulukko on näkyvissä, etsi haluamasi solu vetämällä sormella näytössä, ja aktivoi solu sitten kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 2. Avaa toimintovalitsin kaksoisnapauttamalla näyttöä. Kuulet viestin ”Leikkaa-painike”, joka on ponnahduspalkin ensimmäinen kohde.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Muokkaa-painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet viestin ”Näytetään näppäimistö englanti – Yhdysvallat” (näppäimistön kieli määräytyy näppäimistöasetusten mukaan).

 4. Voit kirjoittaa haluamasi luvut tai tekstin vetämällä sormella näppäimistön yli, jolloin kuulet merkit, ja valitsemalla haluamasi merkin nostamalla sormesi.

 5. Vedä sormella näytön oikeassa yläkulmassa, kunnes kuulet viestin ”Syötä-painike”, ja tallenna sitten tiedot kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Lukumuotoilun käyttäminen

Voit näyttää lukujen eri tyypit käyttämällä soluun muotoilua, kuten valuuttaa, prosenttiosuutta tai päivämäärää.

 1. Kun Excel-tiedosto on näkyvissä, etsi haluamasi solu vetämällä sormella näytössä ja valitse sitten muotoiltava solu kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 2. Sipaise yhdellä sormella vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet viestin: ”Lisäasetukset-painike. Aktivoi kaksoisnapauttamalla.” Kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet viestin: ”Välilehtivalikko, Aloitus valittu. Aktivoi kaksoisnapauttamalla.”

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin: ”Lukumuotoilu-valikko. Aktivoi kaksoisnapauttamalla.” Kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet viestin: ”Lukumuotoilu”.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet käytettävissä olevat muodot, kuten Valuutta, Aika ja Prosentti.

 5. Valitse muoto kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  Vihje: Joissakin muotoiluasetuksissa on myös alivalikkoja. Voit kuulla esimerkiksi tällaisen viestin: ”Luku-valikko”. Avaa alivalikko kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Yksinkertaisen kaavan luominen

Voit lisätä, vähentää, kertoa tai jakaa lukuja yksinkertaisten kaavojen avulla.

 1. Valitse haluamasi solu vetämällä sormella näytössä, ja aktivoi solu sitten kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 2. Avaa toimintovalitsin kaksoisnapauttamalla näyttöä. Kuulet viestin ”Leikkaa-painike”, joka on toimintovalitsimen ensimmäinen kohde.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Muokkaa-painike”, ja kaksoisnapauta sitten. Kuulet viestin: ”Näytetään näppäimistö englanti – Yhdysvallat” (näppäimistön kieli määräytyy näppäimistöasetusten mukaan).

 4. Luo solussa kaava, kirjoita yhdistelmä lukuja ja laskentaoperaattoreita vetämällä sormella näppäimistön yli ja nostamalla sormi haluamassasi kohdassa. Kirjoita esimerkiksi plus- (+), miinus- (-), tähti- (*) tai vinoviivamerkki (/) yhteenlaskua, vähentämistä, kertomista ja jakamista varten (tässä järjestyksessä). Kirjoita esimerkiksi =2+4, =4-2, =2*4 tai =4/2.

 5. Kirjoita haluamasi luvut tai teksti ja vedä sitten sormella näppäimistön yli oikeassa alakulmassa, kunnes kuulet viestin ”Syötä”, ja nosta sitten sormesi. Excel suorittaa laskutoimituksen ja tulos näkyy solussa.

Työn tallentaminen

Excel tallentaa automaattisesti työsi, mutta voit muuttaa tiedoston nimeä ja valita tiedoston sijainnin.

Tiedoston kopion tallentaminen

 1. Kun Excel-tiedosto on näkyvissä, voit muuttaa tiedoston nimeä sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet viestin ”Tiedosto-painike”, ja avaamalla sitten Tiedosto-valikon kaksoisnapauttamalla näyttöä. Kuulet viestin: ”Tiedosto-valikko avattu”.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet valikkokohteen ”Tallenna nimellä -painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet viestin: ”Kirjoita tiedostonimi”.

 3. Jos haluat muuttaa tiedostonimeä, sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Kirjoita tiedostonimi. Muokkausruutu (ja oletusnimi)”. Sipaise sitten oikealle, kunnes kuulet viestin ”Tyhjennä-painike”, ja tyhjennä sitten tiedoston nykyinen nimi kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 4. Sipaise vasemmalle, kunnes kuulet viestin ”Kirjoita tiedostonimi. Muokkausruutu”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet viestin: ”Näytetään näppäimistö englanti – Yhdysvallat” (näppäimistön kieli määräytyy näppäimistöasetusten mukaan).

 5. Voit kirjoittaa haluamasi nimen vetämällä sormella näppäimistön yli, jolloin kuulet merkit, ja valitsemalla haluamasi merkin nostamalla sormesi.

 6. Kun olet kirjoittanut uuden nimen, sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Tallenna-painike” ja tallenna sitten tiedosto kaksoisnapauttamalla.

Tiedoston sijainnin valitseminen

 1. Kun Excel-tiedosto on näkyvissä, voit muuttaa tiedoston sijaintia sipaisemalla vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet viestin ”Tiedosto-painike”, ja avaamalla sitten Tiedosto-valikon kaksoisnapauttamalla näyttöä. Kuulet viestin: ”Tiedosto-valikko avattu”.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet valikkokohteen ”Tallenna nimellä -painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet viestin ”Kirjoita tiedostonimi”.

 3. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet viestin: ”Paikat”. Sipaisemalla oikealle kuulet sijainnit, joihin voit tallentaa tiedoston, kuten OneDrive ja Tämä laite. Valitse sijainti kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  Vihje: Joissakin asetuksissa on ehkä alivalikko. Valitse sijainti kaksoisnapauttamalla ja valitse alivalikko napauttamalla uudelleen.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Tallenna-painike” ja tallenna sitten tiedosto valittuun sijaintiin kaksoisnapauttamalla.

  Vihje: Jos yrität tallentaa tiedoston nimellä, joka on jo olemassa, kuulet viestin ”Korvataanko tiedosto?”. Sipaise oikealle, kunnes kuulet haluamasi toiminnon mukaan viestin ”Peruuta-painike” tai ”Korvaa-painike”. Vahvista valinta kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Työn tulostaminen

Varmista, että laitteeseen on yhdistetty tulostin.

 1. Kun Excel-tiedosto on näkyvissä, sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Tiedosto-painike”, ja avaa sitten Tiedosto-valikko kaksoisnapauttamalla näyttöä. Kuulet viestin: ”Tiedosto-valikko avattu”.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Tulosta”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 3. Kuulet viestin: ”Tulosta. Valmistellaan tiedostoa tulostamista varten. Valitse Peruuta, jos haluat lopettaa. Tiedosto-valikko suljettu. Taustatulostus.” Esikatselu avautuu.

  Huomautus: Saatat kuulla myös viestin: ”Salli Excelin käyttää Microsoftin online-palvelua valmistellakseen tiedostoja tulostamista varten?” Sipaise oikealle, kunnes kuulet haluamasi toiminnon mukaan viestin ”Salli-painike” tai ”Kiellä-painike”. Vahvista valinta kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Avattava luettelo”. Valitse tulostin. Muuta kaksoisnapauttamalla” ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Etsi haluamasi tulostin sipaisemalla oikealle ja aktivoi se kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 6. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Tulosta-painike”, ja kaksoisnapauta näyttöä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Ulkoisen näppäimistön käyttäminen Excel for Androidin avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Opi siirtymään Excelissä helppokäyttötoimintojen avulla

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on toimintarajoite tai helppokäyttöisyyteen liittyviä kysymyksiä, saat teknistä apua ottamalla yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on saanut koulutusta monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käytöstä. Saat heiltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustolla.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×