PHAKU-funktio

PHAKU-funktio on yksi haku- ja viittausfunktioista ja sen avulla voidaan etsiä kohteita taulukosta tai alueelta riveittäin. Voit esimerkiksi etsiä työntekijän sukunimen työntekijänumeron perusteella tai työntekijän puhelinnumeron sukunimen perusteella (kuten puhelinluettelossa).

PHAKU-funktion toiminta perustuu tietojen järjestämiseen siten, että haettu arvo (työntekijän sukunimi) on palautettavan arvon (työntekijän puhelinnumero) vasemmalla puolella.

Syntaksi

PHAKU(hakuarvo; taulukko_matriisi; sar_indeksi_nro; [alue_haku])

Esimerkki:

  • =PHAKU(105,A2:C7,2,TOSI)

  • =PHAKU("Sallinen",B2:E7,2,EPÄTOSI)

Argumentin nimi

Kuvaus

hakuarvo    (pakollinen)

Tämä on haettava arvo. Haettavan arvon on oltava taulukkomatriisissa määrittämäsi solualueen ensimmäisessä sarakkeessa.

Jos esimerkiksi taulukkomatriisi kattaa solut B2:D7, hakuarvon on oltava sarakkeessa B. Katso alla oleva kuva. Hakuarvo voi olla arvo tai solun viittaus.

taulukko_matriisi    (pakollinen)

Solualue, jolta PHAKU etsii hakuarvoa ja palautusarvoa.

Solualueen ensimmäisessä sarakkeessa on oltava hakuarvo (kuten alla olevassa kuvassa sukunimi). Solualueella on oltava myös palautusarvo (kuten alla olevassa kuvassa etunimi).

Katso lisätietoja laskentataulukon alueiden valitsemisesta.

sar_indeksi_nro    (pakollinen)

Sarakenumero (alkaa numerosta 1 taulukkomatriisin vasemmanpuoleisimmasta sarakkeesta), joka sisältää palautusarvon.

alue_haku    (valinnainen)

Totuusarvo, jolla määritetään, hakeeko PHAKU tarkan vai epätarkan vastineen:

  • TOSI olettaa, että taulukon ensimmäinen sarake on lajiteltu numero- tai aakkosjärjestykseen, ja se hakee sitten lähimmän arvon. Tämä on oletusarvoinen menetelmä, jos muuta ei ole määritetty.

  • EPÄTOSI hakee ensimmäisen sarakkeen tarkan arvon.

Seuraavassa kuvassa näytetään, miten laskentataulukon kaava =VLOOKUP("Akers",B2:D5,2,FALSE) palauttaa nimen Karita.

Esimerkki arvosta ja matriisista, jotka tarvitaan VLOOKUP-kaavan luomiseen Excelissä

Esimerkkejä

Jos haluat kokeilla näitä esimerkkejä Excelissä, kopioi seuraavan taulukon tiedot ja liitä ne uuden laskentataulukon soluun A1.

Tunnus

Sukunimi

Etunimi

Tehtävänimike

Syntymäaika

101

Reho

Emma

Myyntiedustaja

8.12.1968

102

Vasala

Frans

Myynti- johtaja

19.2.1952

103

Kestilä

Marja

Myyntiedustaja

30.8.1963

104

Wahlman

Miika

Myyntiedustaja

19.9.1958

105

Niemi

Hannes

Myyntipäällikkö

4.3.1955

106

Aalto

Carita

Myyntiedustaja

2.7.1963

Kaava

Kuvaus

=PHAKU("Sallinen",B2:E7,2,EPÄTOSI)

Etsii taulukko_matriisin B2:E7 ensimmäisestä sarakkeesta (Sarake B) nimeä Sallinen ja palauttaa taulukko_matriisin toisesta sarakkeesta (Sarake C) nimen Teemu. Kaava alue_haku EPÄTOSI palauttaa tarkan vastineen.

=PHAKU(102,A2:C7,2,EPÄTOSI)

Hakee sukunimen tarkkaa vastinetta hakuarvolle102 sarakkeessa A. Nimi Sallinen palautetaan. Jos hakuarvo on 105, nimi Aalto palautetaan.

=JOS(PHAKU(103,A1:E7,2,EPÄTOSI)="Varvikko","Löytyi","Ei löydy")

Tarkistaa, onko työntekijän, jonka tunnus on 103, sukunimi Varvikko. Työntekijätunnuksen 103 nimi on Steen, joten tulos on Ei löydy. Jos nimi "Varvikko" muutetaan kaavassa nimeksi "Steen", tulos on Löytyi.

=KOKONAISLUKU(VUOSI.OSA(PÄIVÄYS(2014;6;30), PHAKU(105;A2:E7;5, EPÄTOSI), 1))

Etsii tilivuodelta 2014 niiden työntekijöiden iät, joiden työntekijätunnus on 105. VUOSI.OSA-funktio vähentää syntymäajan tilivuoden viimeisestä päivästä ja näyttää tuloksen 59 kokonaislukuna käyttämällä KOKONAISLUKU-funktiota.

=JOS(ONPUUTTUU(PHAKU(105;A2:E7;2;EPÄTOSI)) = TOSI, "Työntekijää ei löydy", PHAKU(105;A2:E7;2;EPÄTOSI))

Jos sarakkeessa on työntekijä, jonka tunnus on 105, funktio palauttaa työntekijän sukunimen, joka on Aalto. Muussa tapauksessa funktio palauttaa tekstin "Työntekijää ei löydy". ONPUUTTUU-funktio (katso lisätietoja ON-funktioista) palauttaa arvon TOSI, kun PHAKU-funktio palauttaa virhearvon #PUUTTUU.

=PHAKU(104;A2:E7;3;EPÄTOSI) & " " & PHAKU(104;A2:E7;2;EPÄTOSI) & " on " & PHAKU(104;A2:E7;4;EPÄTOSI)

Etsii työntekijän, jonka tunnus on 104, ja yhdistää kolmessa solussa olevat arvot yhdeksi lauseeksi Esko Sario on Myyntiedustaja.

Yleisiä ongelmia

Ongelma

Mistä ongelma johtuu?

Väärä arvo palautettiin

Jos alue_haku on TOSI tai se on jätetty pois, ensimmäinen sarake on lajiteltava numero- tai aakkosjärjestykseen. Jos ensimmäistä saraketta ei ole lajiteltu, palautusarvo voi olla odottamaton. Lajittele ensimmäinen sarake tai hae tarkka vastine EPÄTOSI-funktiolla.

#PUUTTUU! solussa

  • Jos alue_haku on TOSI ja hakuarvo on pienempi kuin taulukko_matriisin ensimmäisen sarakkeen pienin arvo, palautetaan virhearvo #PUUTTUU!.

  • Jos alue_haku on EPÄTOSI, #PUUTTUU!-virhearvo tarkoittaa, ettei tarkkaa lukua löydy.

Lue lisää laskentataulukkovirheistä, kuten #PUUTTUU ja #VIITTAUS!.

#VIITTAUS solussa

Jos sar_indeksi_nro on suurempi kuin taulukkomatriisin sarakkeiden määrä, palautetaan virhearvo #VIITTAUS!.

#ARVO! solussa

Jos taulukko_matriisi on pienempi kuin 1, palautetaan virhearvo #ARVO!.

#NIMI? solussa

#NIMI? -virhearvo tarkoittaa yleensä, että kaavasta puuttuvat lainausmerkit. Kun etsit henkilön nimeä, varmista, että nimi on lainausmerkeissä kaavassa. Kirjoita esimerkiksi nimi muodossa "Sallinen" kaavassa =PHAKU("Sallinen",B2:E7,2,EPÄTOSI).

Parhaat käytännöt

Tee näin

Miksi

Käytä suoria viittauksia alue_haussa

Suorien viittausten avulla voit täyttää kaavan siten, että se suorittaa haun aina samalla hakualueella.

Katso lisätietoja suorien soluviittausten käyttämisestä.

Älä tallenna luku- tai päivämääräarvoja tekstinä.

Kun etsit lukua tai päivämääräarvoja, varmista, että taulukko_matriisi-argumentin ensimmäisen sarakkeen tiedot on tallennettu tekstiarvoina. Muussa tapauksessa PHAKU-funktio saattaa palauttaa virheellisen tai odottamattoman arvon.

Ensimmäisen sarakkeen lajitteleminen

Lajittele taulukko_matriisin ensimmäinen sarake ennen PHAKU-funktion käyttämistä, jos alue_haku on TOSI.

Yleismerkkien käyttäminen

Jos alue_haku on EPÄTOSI ja hakuarvo on teksti, hakuarvo-argumentissa voi käyttää yleismerkkejä, kuten kysymysmerkkiä (?) ja tähtikertomerkkiä (*). Kysymysmerkki vastaa mitä tahansa yksittäistä merkkiä ja tähtikertomerkki mitä tahansa merkkijonoa. Jos haluat löytää tekstissä olevan kysymysmerkin tai tähtikertomerkin, kirjoita aaltoviiva (~) merkin eteen.

Esimerkiksi =VLOOKUP("Fontan?",B2:E7,2,FALSE) hakee kaikki muodot nimestä "Sallinen". Viimeiset kirjaimet voivat vaihdella.

Varmista, ettei tiedoissa ole virheellisiä merkkejä.

Kun etsit tekstiarvoja ensimmäisestä sarakkeesta, tarkista, että ensimmäisen sarakkeen tietojen alussa tai lopussa ei ole välilyöntejä ja etteivät tiedot sisällä epäyhtenäisesti käytettyjä suoria (' tai ") ja kaarevia (‘ tai “) lainausmerkkejä tai tulostumattomia merkkejä. Muussa tapauksessa PHAKU-funktio saattaa palauttaa odottamattoman arvon.

Lopussa olevat välilyönnit täytyy ehkä poistaa, jotta saat tarkat tulokset. KokeileSIIVOA-funktiota tai POISTA.VÄLIT-funktiota.

Liittyviä aiheita

Käyttö: Excel Starter, Excel for Mac 2011, Excel 2016 for Mac, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016, Excel 2007, Excel OnlineOliko näistä tiedoista hyötyä?

Kyllä Ei

Miten voimme parantaa?

255 merkkiä jäljellä

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!

Vaihda kieli