Päivämäärän ja kellonajan muotojen lisääminen sekä mukauttaminen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Tämä artikkeli sisältää tietoja siitä, miten Microsoft Office Access tallentaa päivämäärä- ja kellonaikatietoja, miten voit lisätä taulukkoihin, lomakkeisiin ja raportteihin päivämäärä- ja kellonaikakenttiä ja miten voit mukauttaa päivämäärän ja kellonajan muotoa tarpeisiisi.

Valitse haluamasi toimet

Päivämäärä- ja kellonaikamuodot

Päivämäärä- ja aikakentän lisääminen

Päivämäärä- ja aikakentän muotoileminen

Päivämäärän lisääminen päivämäärävalitsimella

Muodon määrittäminen päivämäärä- ja kellonaikatietojen lisäämiseksi syöttörajoitteen avulla

Päivämäärien ja kellonaikojen esitystavan muuttaminen muuttamalla Windowsin aluekohtaisia asetuksia

Päivämäärä- ja kellonaikamuodot

Päivämäärän ja kellonajan voi lisätä tietokantaan ja näyttää eri muodoissa. Access näyttää päivämäärän ja kellonajan automaattisesti Yleinen päivämäärä- ja Pitkä kellonaika -muodoissa. Yhdysvalloissa päivämäärät näkyvät muodossa kk/pp/vvvv ja Yhdysvaltojen ulkopuolella muodossa pp/kk/vvvv (kk on kuukausi, pp on päivä ja vvvv on vuosi). Kellonaika näkyy muodossa hh:mm:ss AM/PM (hh on tunti, mm on minuutit ja ss on sekunnit).

Automaattiset päivämäärän ja kellonajan muodot vaihtelevat tietokoneen Microsoft Windowsin Alueelliset asetukset ja kieliasetukset -kohdassa määritetyn asetuksen mukaisesti. Esimerkiksi Euroopassa ja eri puolilla Aasiaa päivämäärä ja kellonaika saattaa olla muodossa 28.11.2006 12:19:12 tai 28/11/2006 12:19:12. Asetus vaihtelee sijainnin mukaan. Yhdysvalloissa päivämäärä ja aika näkyvät muodossa 11/28/2006 12:07:12 PM. Lisätietoja aluekohtaisten ja kieliasetusten muuttamisesta on jäljempänä tämän artikkelin kohdassa Windowsin aluekohtaisten asetusten vaikutus päivämääriin ja aikoihin.

Automaattisia muotoja on mahdollista muuttaa käyttämällä mukautettuja näyttömuotoja. Valittu näyttömuoto ei vaikuta siihen, miten tietoja kirjoitetaan tai miten Access tallentaa kyseiset tiedot. Voit kirjoittaa päivämäärän esimerkiksi eurooppalaisessa muodossa 28.11.2006, mutta taulukossa, lomakkeessa tai raportissa arvo saattaa näkyä muodossa 11/28/2006.

Accessissa on automaattisesti tason tietojen kelpoisuuden tarkistaminen liittyvät päivämäärän ja kellonajan esitysmuoto. Esimerkiksi jos kirjoitat kelvollista päivämäärää, kuten 32.11.2006, näyttöön tulee ja sinulla olisi kirjoittamalla uuden arvon tai muuntaa kentän Pvm. / klo-tietojen tyypin teksti-tietotyypiksi. Kelvollinen päivämääräarvoja 657 434 (tammikuu 1, 100 A.D.) 2,958,465 (31. joulukuuta 9999 A.D.). Kelvollisia aika-arvoja väliltä.0.9999, tai 23:59:59.

Sivun alkuun

Päivämäärä- ja aikakentän lisääminen

Kun haluat käyttää tietokannassa päivämääriä ja kellonaikoja, aloita luomalla päivämäärä- ja aikakenttä yhteen tai useaan tietokannan taulukkoon. Päivämäärä- tai kellonaikakenttien asetukset ovat aina taulukossa, mutta päivämäärä- tai kellonaika-arvon voi näyttää taulukossa, lomakkeessa tai raportissa.

 1. Napsauta siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella taulukkoa, jota haluat käsitellä, ja valitse sitten Rakennenäkymä.

 2. Valitse taulukon suunnittelunäytön yläosasta tyhjä rivi.

 3. Kirjoita Kentän nimi -sarakkeeseen uuden kentän nimi.

 4. Valitse Tietotyyppi-sarakkeessa luettelosta Pvm./klo ja tallenna taulukko.

  Uuden kentän pitäisi näyttää seuraavalta kentän nimeä lukuun ottamatta:

  Kyselyn suunnittelu sekä uusi päivämäärä- ja aikakenttä

Kun päivämäärä- ja aika-arvot tallennetaan lukuina, päivämäärä- ja aikatiedoilla voidaan tehdä laskutoimituksia. Voit esimerkiksi laskea (kellokortin) työtuntien kokonaismäärän tai laskun iän. Lisätietoja päivämääräarvojen laskemisesta on artikkelissa Päiväys-funktio.

Sivun alkuun

Päivämäärä- ja aikakentän muotoileminen

Accessissa on useita ennalta määritettyjä muotoja päivämäärä- ja kellonaikatietoja varten, mutta voit myös määrittää mukautetun muodon, jos valmiit muodot eivät vastaa tarpeitasi. Jos et valitse ennalta määritettyä etkä mukautettua muotoa, Accessin oletusmuoto on Yleinen pvm. -muoto pp.k.vvvv h:mm:ss.

Esimääritetyn muodon käyttäminen

 1. Napsauta siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella taulukkoa, jota haluat käsitellä, ja valitse sitten Rakennenäkymä.

 2. Valitse muotoiltava Pvm./klo-kenttä rakenneruudukon yläosasta.

 3. Napsauta alaosassa Muoto-ominaisuuden ruutua ja valitse sitten muoto avattavasta luettelosta.

 4. Kun olet valinnut muodon, Ominaisuuden päivittämisvaihtoehtojen toimintotunniste Ominaisuuden päivityksen toimintotunniste tulee näkyviin, ja voit käyttää uutta muotoa taulukon kentät ja lomakeohjausobjektit, jotka loogisesti perivät. Jos haluat ottaa muutokset käyttöön kaikkialla tietokannan, napsauta toimintotunnistetta ja valitse sitten Päivitä muoto koko kenttänimi on käytössä. Kenttänimi on tässä tapauksessa pvm. / klo-kentän nimi.

 5. Voit ottaa muutokset käyttöön koko tietokannassa, kun näyttöön tulee Ominaisuuksien päivittäminen -valintaikkuna, jossa näkyvät ne lomakkeet ja muut objektit, jotka perivät uuden muodon. Valitse Kyllä.

 6. Tallenna muutokset ja siirry sitten taulukkonäkymään tarkistamaan, vastaako muoto tarpeitasi.

Huomautus: Esimääritetyn muodon esitystapa voi määräytyä kokonaan tai osittain Windowsin aluekohtaisten asetusten mukaan.

Ennalta määritettyjen muotojen taulukko ja esimerkkejä    

Muoto

Kuvaus

Esimerkki

Yleinen pvm.

(Oletusarvo) Päivämääräarvot näkyvät lukuina ja aika-arvot tunteina, minuutteina ja sekunteina. Access käyttää molempia arvolajeja varten Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa määritettyjä päivämäärä- ja aikaerottimia. Jos arvossa ei ole aikaosaa, Access näyttää vain päivämäärän. Jos arvossa ei ole päivämäärää, Access näyttää vain ajan.

30.6.2008 10:10:42

Pitkä päivämäärä

Vain päivämääräarvot näytetään Windowsin aluekohtaisten asetusten Pitkä päivämäärä -muodon mukaan.

Maanantai, 29. elokuuta 2006

Keskipitkä pvm.

Päivämäärä näytetään muodossa dd.mm.yyyy, mutta siinä käytetään Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa määritettyä päivämääräerotinta.

29.08.2006
29/08/2006

Lyhyt pvm.

Päivämääräarvot näytetään Windowsin aluekohtaisten asetusten Lyhyt päivämäärä -muodon mukaan.

29.8.2006
29/8/2006

Pitkä klo

Näytetään tunnit, minuutit ja sekunnit (sekä AM tai PM). Access käyttää Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa määritettyä aikaerotinta.

10:10:42 AM

12 tunnin klo

Näytetään tunnit ja minuutit (sekä AM tai PM). Access käyttää Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa määritettyä aikaerotinta.

10:10

Lyhyt klo

Näytetään vain tunnit ja minuutit. Access käyttää Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa määritettyä aikaerotinta.

10:10

Mukautetun muodon käyttäminen

Kun käytät Pvm./klo-kentässä mukautettua muotoa, voit yhdistää eri muotoja käyttämällä kahta osaa, joista toinen on päivämäärää ja toinen kellonaikaa varten. Tässä tapauksessa osat erotetaan toisistaan puolipisteellä. Voit esimerkiksi yhdistää Yleinen pvm.- ja Pitkä klo -muodot seuraavasti: pp/k/vvvv;h:mm:ss.

Vihje: Access 2010 -version lausekkeenmuodostimessa on IntelliSense, joten näet, mitä argumentteja lausekkeeseen tarvitaan. 

 1. Napsauta siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella taulukkoa, jota haluat käsitellä, ja valitse sitten Rakennenäkymä.

 2. Valitse Pvm./klo-kenttä rakenneruudukon yläosasta.

 3. Napsauta alaosassa Muoto-ominaisuuden ruutua ja kirjoita muoto.

Taulukko mukautetun muodon paikkamerkeistä ja erottimista    

Merkin

Kuvaus

Päivämääräerotin

Ohjaa sitä, mihin Access sijoittaa päivien, kuukausien ja vuosien erottimen. Käytä Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa määritettyä erotinta. Esimerkiksi amerikanenglannissa se on vinoviiva (/).

Aikaerotin

Ohjaa sitä, mihin Access sijoittaa tuntien, minuuttien ja sekuntien erottimet. Käytä Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa määritettyä erotinta. Esimerkiksi amerikanenglannissa se on kaksoispiste (:).

c

Näyttää yleisen päivämäärän muodon.

d tai dd

Näyttää kuukaudenpäivän yksi- tai kaksinumeroisena. Jos haluat yhden numeron, käytä yhtä paikkamerkkiä. Jos haluat kaksi numeroa, käytä kahta paikkamerkkiä.

ddd

Näyttää viikonpäivän lyhyessä muodossa.

dddd

Kirjoittaa kaikki viikonpäivät kokonaan.

ddddd

Näyttää Lyhyt pvm. -muodon.

dddddd

Näyttää Pitkä pvm. -muodon.

w

Näyttää viikonpäivän numeron.

m tai mm

Näyttää kuukauden yksi- tai kaksinumeroisena.

mmm

Näyttää kuukauden nimen lyhyessä muodossa. Esimerkiksi tammikuun lyhenne on tammi.

mmmm

Kirjoittaa kuukausien nimet kokonaan

q

Näyttää nykyisen kalenterineljänneksen numeron (1–4). Jos esimerkiksi palkkaat työntekijän toukokuussa, neljänneksen arvona näkyy 2.

y

Näyttää vuoden päivän 1–366.

yy

Näyttää vuoden kaksi viimeistä numeroa.

Huomautus: On suositeltavaa kirjoittaa ja näyttää vuoden kaikki neljä numeroa.

yyyy

Näyttää vuoden kaikki numerot muodossa 0100–9999.

Aikaerotin

Ohjaa sitä, mihin Access sijoittaa tuntien, minuuttien ja sekuntien erottimen. Käytä Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa määritettyä erotinta. Lisätietoja näistä asetuksista on kohdassa Windowsin aluekohtaisten asetusten vaikutus päivämääriin ja aikoihin.

h tai hh

Näyttää tunnit yksi- tai kaksinumeroisina.

n tai nn

Näyttää minuutit yksi- tai kaksinumeroisina.

s tai ss

Näyttää sekunnit yksi- tai kaksinumeroisina.

tttt

Näyttää Pitkä klo -muodon.

AM/PM

Näyttää 12 tunnin kellon arvojen jäljessä merkinnän AM tai PM. Access asettaa arvon tietokoneen järjestelmän kellon mukaan.

A/P tai a/p

Näyttää 12 tunnin kellon arvojen jäljessä merkinnän A, P, a tai p. Access asettaa arvon tietokoneen järjestelmän kellon mukaan.

AMPM

Näyttää 12 tunnin kellon arvot, mutta käyttää Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa määritettyjä aamupäivän ja iltapäivän ilmaisimia. Lisätietoja näistä asetuksista on kohdassa Windowsin aluekohtaisten asetusten vaikutus päivämääriin ja aikoihin.

Välilyönti, + - $ ()

Voit käyttää muotojen merkkijonoissa välilyöntejä, matemaattisia merkkejä (+ -) ja valuuttasymboleja ($ ¥ £) tarpeen mukaan. Jos haluat käyttää yleisiä matemaattisia symboleja, kuten keno- tai vinoviivoja (\ tai /) ja tähteä (*), ympäröi ne lainausmerkeillä.

"Literaaliteksti"

Ympäröi teksti, jonka haluat käyttäjien näkevän, lainausmerkeillä.

\

Pakottaa Accessin näyttämään heti seuraavan merkin. Vaikutus on sama kuin ympäröitäessä merkki lainausmerkeillä.

*

Kun tähteä käytetään, sitä seuraavasta merkistä tulee täyttömerkki eli merkki, jolla täytetään välilyöntien kohdat. Access näyttää tekstin yleensä vasemmalle tasattuna ja täyttää arvon oikealla puolella olevan alueen välilyönneillä. Voit lisätä täyttömerkkejä mihin tahansa kohtaan muodon merkkijonossa, ja Access täyttää välilyöntien kohdat määritetyllä merkillä.

[väri]

Käyttää väriä muodon osan kaikissa arvoissa. Kirjoita nimi sulkeisiin ja käytä jotakin seuraavista nimistä: musta, sininen, syaani, vihreä, magenta, punainen, keltainen ja valkoinen. Esimerkiksi pppp[vaaleanpunainen] näyttää päivän vaaleanpunaisena

Kun olet kirjoittanut muodon, Ominaisuuden päivittämisvaihtoehtojen toimintotunniste Ominaisuuden päivityksen toimintotunniste tulee näkyviin ja avulla voit käyttää muotoilua taulukon kentät ja lomakeohjausobjektit, jotka loogisesti perivät. Jos haluat ottaa muutokset käyttöön kaikkialla tietokannan, napsauta toimintotunnistetta ja valitse sitten Päivitä muoto koko kenttänimi on käytössä. Kenttänimi on tässä tapauksessa pvm. / klo-kentän nimi.

Jos valitset, että muutokset koskevat koko tietokantaa, näyttöön tulee Ominaisuuksien päivittäminen -valintaikkuna, jossa näkyvät ne lomakkeet ja muut objektit, jotka perivät uuden muodon. Ota muoto käyttöön valitsemalla Kyllä.

Tallenna muutokset, siirry taulukkonäkymään ja tarkista, vastaako muoto tarpeita.

Sivun alkuun

Päivämäärän lisääminen päivämäärävalitsimella

Voit lisätä päivämäärän taulukkoon usealla eri tavalla. Jos päivämäärävalitsin on käytettävissä, se on nopea vaihtoehto.

Huomautus: Päivämäärävalitsin ei ole käytettävissä, jos Pvm./klo-kentässä on käytössä syöttörajoite.

 1. Napsauta kenttää, johon haluat lisätä päivämäärän. Jos päivämäärävalitsin on käytettävissä, kalenterikuvake on näkyvissä.

 2. Napsauta kalenterikuvaketta. Kalenterin ohjausobjekti ilmestyy näkyviin.

  Kalenteriohjausobjekti

 3. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Syötä kuluvan päivän päivämäärä napsauttamalla Tänään.

  • Valitse nykyisen kuukauden päivä napsauttamalla päivämäärää.

  • Jos haluat valita eri kuukauden ja päivän, käytä Seuraava- ja Edellinen-painikkeita.

Sivun alkuun

Muodon määrittäminen päivämäärä- ja kellonaikatietojen lisäämiseksi syöttörajoitteen avulla

Jos haluat pakottaa käyttäjät kirjoittamaan päivämäärän ja kellonajan tietyssä muodossa, käytä syöttörajoitetta. Jos käytössä on esimerkiksi eurooppalaisen päivämäärämuodon syöttörajoite, tietokannan käyttäjät eivät voi syöttää päivämääriä muissa muodoissa. Syöttörajoitteita voi käyttää taulukon kentissä, kyselytulosjoukoissa sekä lomakkeiden ja raporttien ohjausobjekteissa.

Voit määrittää syöttörajoitteeksi tietyn muodon ja käyttää samojen tietojen näyttömuotona toista muotoa. Voit määrittää syöttörajoitteen edellyttämään esimerkiksi, että päivämäärä syötetään muodossa VVVV.KK.PP, ja määrittää sen jälkeen päivämäärän näyttömuodoksi PP-KKK-VVVV, jotta päivämäärä näkyy muodossa 24-heinäkuu-2008.

Lisätietoja syöttörajoitteista on artikkelissa Syöttörajoitteen luominen tietyssä muodossa syötettäviä kenttien tai ohjausobjektien arvoja varten.

Syöttörajoitteen lisääminen

 1. Napsauta siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella taulukkoa, jota haluat käsitellä, ja valitse sitten Rakennenäkymä.

 2. Jos taulukko ei sisällä tekstikenttää, valitse rakenneruudukon yläosasta tyhjä rivi, napsauta Tietotyyppi-saraketta, valitse Teksti ja tallenna muutokset.

 3. Valitse päivämäärä- ja aikakenttä ja napsauta sitten rakenneruudukon alaosan Yleinen-välilehden Syöttörajoite-ominaisuutta.

  1. Huomautus: Syöttörajoitteessa on kolme osaa, jotka on erotettu toisistaan puolipisteillä. Ensimmäinen osa on pakollinen, ja muut ovat vapaavalintaisia. Ensimmäinen osa määrittää rajoitemerkkijonon ja koostuu paikka- ja literaalimerkeistä. Toinen osa määrittää, halutaanko rajoitteen merkit ja kentän tiedot tallentaa. Kirjoita 0, jos haluat tallentaa rajoitteen ja tiedot. Kirjoita 1, jos haluat tallentaa vain tiedot. Kolmas osa määrittää tietojen sijainnin osoittavan paikkamerkin. Oletusarvon mukaan Access käyttää alaviivaa (_). Jos haluat käyttää jotakin muuta merkkiä, voit kirjoittaa sen haluamaasi paikkaan rajoitemerkkijonossa tai voit kirjoittaa sen rajoitteen kolmanteen osaan. Oletusarvon mukaan syöttörajoitteen merkkipaikkaan voidaan kirjoittaa vain yksi merkki tai välilyönti.

 4. Kirjoita Syöttörajoite-ominaisuuskenttään 00 LLL 0000;0;_ ja paina ENTER-näppäintä.

  1. Access lisää syöttörajoitteeseen useita merkkejä, joten sen muoto on nyt 00\LLL\0000;0;_

 5. Kun olet kirjoittanut rajoitteen, näyttöön tulee Ominaisuuden päivitysvaihtoehdot -toimintotunniste, jonka avulla voit käyttää rajoitetta niissä muissa taulukoiden kentissä ja lomakkeiden ohjausobjekteissa, jotka perisivät sen loogisesti. Jos haluat ottaa muutokset käyttöön kaikkialla tietokannassa, napsauta toimintotunnistetta Ominaisuuden päivityksen toimintotunniste ja valitse sitten Päivitä Syöttörajoite kaikissa kohteissa, joissa Kentän nimi on käytössä. Tässä tapauksessa Kentän nimi on päivämäärä- ja aikakentälle antamasi nimi.

 6. Jos valitset, että muutokset koskevat koko tietokantaa, näyttöön tulee Ominaisuuksien päivittäminen -valintaikkuna, jossa näkyvät ne lomakkeet ja muut objektit, jotka perivät uuden muodon.

 7. Ota muoto käyttöön valitsemalla Kyllä ja valitse sitten Tallenna.

Sivun alkuun

Päivämäärien ja kellonaikojen esitystavan muuttaminen muuttamalla Windowsin aluekohtaisia asetuksia

Windows tukee useita eri kieliä sekä näitä kieliä käyttävien maiden/alueiden päivämäärä- ja kellonaikamuotoja. Aluekohtaisten asetusten päivämäärä- ja kellonaikamuodot puolestaan vaikuttavat joihinkin tai kaikkiin ennalta määritettyihin ja mukautettuihin näyttömuotoihin, joita Access-tiedoissa käytetään. Oletetaan esimerkiksi, että syötät päivämääräarvon ja käytät päivämääräerottimena vinoviivaa: 8/29/2006. Seuraavaksi käytät päivämäärä- ja aikakentässä Yleinen pvm. -näyttömuotoa. Kun tarkastelet tietoja, vinoviivat näkyvät tai eivät näy sen mukaan, mikä merkki aluekohtaisissa asetuksissa on määritetty.

Access käyttää Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa määritettyjä päivämäärä- ja aikaerottimia, valuuttasymboleita ja muita merkkejä, ellet korvaa niitä mukautetulla näyttömuodolla.

Seuraavassa kerrotaan, kuinka aluekohtaiset asetukset määritetään ja kuinka niitä muutetaan.

Valitse Windows Vista   

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta Painikkeen kuva ja valitse sitten Ohjauspaneeli.

 2. Kaksoisnapsauta kello, kieli- ja alueasetukset.

  Huomautus: Jos käytät perinteistä näkymää, kaksoisnapsauta kohtaa Alue- ja kielikohtaiset asetukset.

  Näyttöön tulee Aluekohtaiset ja kieliasetukset -valintaikkuna.

 3. Valitse Muotoilut-välilehti.

 4. Valitse Nykyinen muotoilu -kohdasta Mukauta tätä muotoa.

  Näyttöön tulee Mukauta aluekohtaiset asetukset -valintaikkuna.

 5. Valitse välilehti, joka sisältää asetukset, joita haluat muuttaa, ja tee haluamasi muutokset.

Microsoft Windows XP (klassinen näkymä)   

 1. Napsauta Windowsin tehtäväpalkin Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Ohjauspaneeli.

 2. Kaksoisnapsauta Ohjauspaneelissa Aluekohtaiset ja kieliasetukset.

  Näyttöön tulee Aluekohtaiset ja kieliasetukset -valintaikkuna.

 3. Valitse Aluekohtaiset asetukset -välilehti.

 4. Valitse standardit ja muotoilut-kohdassa Mukauta.

  Näyttöön tulee Mukauta aluekohtaiset asetukset -valintaikkuna.

 5. Valitse välilehti, joka sisältää asetukset, joita haluat muuttaa, ja tee haluamasi muutokset.

Microsoft Windows XP (luokiteltu näkymä)   

 1. Napsauta Windowsin tehtäväpalkin Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Ohjauspaneeli.

  Näyttöön tulee Ohjauspaneeli.

 2. Valitse Päivämäärä-, aika-, kieli- ja alueasetukset.

  Näyttöön tulee Päivämäärä-, aika-, kieli- ja alueasetukset -valintaikkuna.

 3. Valitse Muuta numeroiden, päivämäärän ja kellonajan esittämistapa.

  Näyttöön tulee Aluekohtaiset ja kieliasetukset -valintaikkuna.

 4. Napsauta Standardit ja muotoilut -kohdan Mukauta-painiketta.

  Näyttöön tulee Mukauta aluekohtaiset asetukset -valintaikkuna.

 5. Valitse välilehti, joka sisältää asetukset, joita haluat muuttaa, ja tee haluamasi muutokset.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×