Outlookin pikanäppäimet

Osa tämän aiheen sisällöstä ei välttämättä koske kaikkia kieliä.

Voit tulostaa tämän ohjeaiheen valitsemalla SARKAINTA painamalla ohjeen yläreunasta Näytä kaikki, painamalla ENTER-näppäintä ja painamalla sitten CTRL+P.

Huomautus: Outlookissa ei voi muuttaa tai mukauttaa pikanäppäimiä. Joitakin vaihtoehtoisia asetuksia on tässä TechCenter-artikkelissa.

Microsoft Office Outlookin pikanäppäimet

Perussiirtymistoiminnot

Toiminto

Paina

Siirtyy sähköpostiin.

CTRL+1

Siirtyy kalenteriin.

CTRL+2

Siirtyy yhteystietoihin.

CTRL+3

Siirtyy tehtäviin.

CTRL+4

Siirtyy muistiinpanoihin.

­­CTRL+5

Siirtyy siirtymisruudun kansioluetteloon.

CTRL+6

Siirtyy pikavalintoihin.

CTRL+7

Siirtyy seuraavaan viestiin (viestin ollessa avoinna).

CTRL+PISTE

Siirtyy edelliseen viestiin (viestin ollessa avoinna).

CTRL+PILKKU

Siirtyy siirtymisruudun, Outlookin pääikkunan, lukuruudun ja Tehtävät-palkin välillä.

F6 tai CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Siirtyy Outlook-ikkunan, siirtymisruudun pienempien ruutujen, lukuruudun ja Tehtävät-palkin osien välillä.

SARKAIN

Siirtyy eri suuntiin siirtymisruudussa.

Nuolinäppäimet

Siirtyy toiseen kansioon.

­­CTRL+Y

Siirtyy hakukenttään.

F3 tai CTRL+E

Siirtyy lukuruudussa edelliseen viestiin.

ALT+YLÄNUOLI tai CTRL+PILKKU tai ALT+PAGE UP.

Siirtyy lukuruudussa sivun alaspäin tekstissä.

VÄLINÄPPÄIN

Siirtyy lukuruudussa sivun ylöspäin tekstissä.

VAIHTO+VÄLINÄPPÄIN

Laajentaa tai tiivistää ryhmän (kun ryhmä on valittuna) siirtymisruudussa.

VAIHTO+PLUSMERKKI tai MIINUSMERKKI

Kutistaa tai laajentaa ryhmän sähköpostiviestiluettelossa.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Siirtyy lukuruudun seuraavaan kenttään.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtyy lukuruudun edelliseen kenttään.

CTRL+SARKAIN

Siirtyy takaisin edelliseen näkymään Outlookin pääikkunassa.

ALT+B, ALT+VASEN NUOLI tai ALT+ASKELPALAUTIN

Siirtyy eteenpäin seuraavaan näkymään Outlookin pääikkunassa.

ALT+OIKEA NUOLI

Valitsee tietopalkin ja näyttää komentojen valikon, jos se on käytettävissä.

CTRL+VAIHTO+W

Haku

Toiminto

Paina

Etsii viestin tai muun kohteen.

CTRL+E

Tyhjentää hakutulokset.

ESC

Laajentaa etsinnän sisältämään Kaikki sähköpostiviestit, Kaikki kalenterimerkinnät tai Kaikki yhteystiedot sen mukaan, missä moduulissa olet.

CTRL+ALT+A

Laajentaa kyselyn muodostimen.

CTRL+ALT+W

Siirtyy erikoishakuun.

CTRL+VAIHTO+F

Luo uuden hakukansion.

CTRL+VAIHTO+P

Etsii tekstiä viestistä tai muusta kohteesta.

F4

Etsii seuraavan esiintymän etsittäessä tekstiä viestistä tai muusta kohteesta.

VAIHTO+F4

Etsii ja korvaa tekstiä, symboleja tai muotoilukomentoja avoimista kohteista. Toimii lukuruudussa avoimessa kohteessa.

CTRL+H

Laajentaa etsinnän sisältämään työpöydän.

CTRL+ALT+K

Merkinnät

Toiminto

Paina

Avaa merkintöjen Merkitse seurattavaksi -valintaikkunan merkinnän määrittämistä varten.

CTRL+VAIHTO+G

Väriluokat

Toiminto

Paina

Poistaa valitun luokan Väriluokat-valintaikkunan luettelosta.

ALT+D

Kohteen tai tiedoston luominen

Toiminto

Paina

Luo tapaamisen.

CTRL+VAIHTO+A

Luo yhteystiedon.

CTRL+VAIHTO+C

Luo jakeluluettelon.

CTRL+VAIHTO+L

Luo faksin.

CTRL+VAIHTO+X

Luo kansion.

CTRL+VAIHTO+E

Luo päivyrimerkinnän.

CTRL+VAIHTO+J

Luo kokouspyynnön.

CTRL+VAIHTO+Q

Luo viestin.

CTRL+VAIHTO+M

Luo muistilapun.

CTRL+VAIHTO+N

Luo uuden Microsoft Office -tiedoston.

CTRL+VAIHTO+H

Lähettää tähän kansioon.

CTRL+VAIHTO+S

Lähettää vastauksen tähän kansioon.

CTRL+T

Luo hakukansion.

CTRL+VAIHTO+P

Luo tehtävän.

CTRL+VAIHTO+K

Luo tehtäväpyynnön.

CTRL+VAIHTO+U

Kaikki kohteet

Toiminto

Paina

Tallentaa.

CTRL+S tai VAIHTO+F12

Tallentaa ja sulkee.

ALT+S

Tallentaa nimellä.

F12

Kumoaa.

CTRL+Z tai ALT+ASKELPALAUTIN

Poistaa kohteen.

CTRL+D

Tulostaa.

CTRL+P

Kopioi kohteen.

CTRL+VAIHTO+Y

Siirtää kohteen.

CTRL+VAIHTO+V

Tarkistaa nimet.

­­CTRL+K

Tarkistaa oikeinkirjoituksen.

F7

Merkitsee seuraamista varten.

CTRL+VAIHTO+G

Välittää eteenpäin.

CTRL+F

Lähettää, postittaa tai kutsuu kaikki.

ALT+S

Ottaa käyttöön kentän muokkauksen (lukuun ottamatta kuvakenäkymää).

F2

Tasaa tekstin vasemmalle.

CTRL+L

Keskittää tekstin.

CTRL+E

Tasaa tekstin oikealle.

CTRL+R

Sähköposti

Toiminto

Paina

Siirtyy Saapuneet-kansioon.

CTRL+VAIHTO+I

Siirtyy Lähtevät-kansioon.

CTRL+VAIHTO+O

Valitsee tilin, jolla viesti lähetetään.

CTRL+SARKAIN (kun kohdistin on Vastaanottaja-rivillä) ja sitten SARKAIMELLA Tilit-painikkeeseen

Tarkistaa nimet.

­­CTRL+K

Lähettää.

ALT+S

Vastaa viestiin.

CTRL+R

Vastaa viestin lähettäjälle ja kaikille vastaanottajille.

CTRL+VAIHTO+R

Välittää viestin eteenpäin.

CTRL+F

Merkitsee viestin muuksi kuin roskapostiksi.

CTRL+ALT+R

Näyttää estetyn ulkoisen sisällön (viestissä).

CTRL+VAIHTO+I

Lähettää kansioon.

CTRL+ VAIHTO+S

Ottaa Normaali-tyylin käyttöön.

CTRL+VAIHTO+N

Tarkistaa uudet viestit.

CTRL+M tai F9

Siirtyy edelliseen kenttään.

YLÄNUOLI

Siirtyy seuraavaan viestiin.

ALANUOLI

Luo uuden viestin (Sähköposti-moduulissa).

CTRL+N

Luo uuden viestin (missä tahansa Outlook-näkymässä).

CTRL+VAIHTO+M

Avaa saapuneen viestin.

CTRL+O

Avaa osoitteiston.

CTRL+VAIHTO+B

Muuntaa HTML- tai RTF-viestin tavalliseksi tekstiksi.

CTRL+VAIHTO+O

Lisää avaamattomaan viestiin viestilipun.

INSERT

Näyttää Merkitse seuraamista varten -valintaikkunan.

CTRL+VAIHTO+G

Merkitsee luetuksi.

CTRL+Q

Merkitsee lukemattomaksi.

CTRL+U

Näyttää valikon, jonka avulla voidaan ladata kuvia, muuttaa automaattisen lataamisen asetuksia tai lisätä lähettäjä turvallisten lähettäjien luetteloon.

CTRL+VAIHTO+W

Etsii tai korvaa.

F4

Etsii seuraavan.

VAIHTO+F4

Lähettää.

CTRL+ENTER

Tulostaa.

CTRL+P

Välittää eteenpäin.

CTRL+F

Välittää eteenpäin liitteenä.

CTRL+ALT+F

Näyttää valitun kohteen ominaisuudet.

ALT+ENTER

Merkitsee ladattavaksi.

CTRL+ALT+M

Poistaa merkinnän ladattavaksi merkityltä.

CTRL+ALT+U

Näyttää lähettämisen ja vastaanottamisen etenemisen.

CTRL+B (kun lähettäminen tai vastaanottaminen on käynnissä)

Kalenteri

Toiminto

Paina

Luo uuden tapaamisen (Kalenteri-moduulissa).

CTRL+N

Luo uuden tapaamisen (missä tahansa Outlook-näkymässä).

CTRL+VAIHTO+A

Luo uuden kokouspyynnön.

CTRL+VAIHTO+Q

Välittää tapaamisen tai kokouksen eteenpäin.

CTRL+F

Vastaa kokouspyyntöön viestillä.

CTRL+R

Vastaa kaikille vastattaessa kokouspyyntöön viestillä.

CTRL+VAIHTO+R

Näyttää kymmenen päivää kalenterissa.

ALT+0

Näyttää yhden päivän kalenterissa.

ALT+1

Näyttää kaksi päivää kalenterissa.

ALT+2

Näyttää kolme päivää kalenterissa.

ALT+3

Näyttää neljä päivää kalenterissa.

ALT+4

Näyttää viisi päivää kalenterissa.

ALT+5

Näyttää kuusi päivää kalenterissa.

ALT+6

Näyttää seitsemän päivää kalenterissa.

ALT+7

Näyttää kahdeksan päivää kalenterissa.

ALT+8

Näyttää yhdeksän päivää kalenterissa.

ALT+9

Siirtyy päivämäärään.

CTRL+G

Vaihtaa kuukausinäkymään.

ALT+= tai CTRL+ALT+4

Siirtyy seuraavaan päivään.

CTRL+OIKEA NUOLI

Siirtyy seuraavaan viikkoon.

ALT+ALANUOLI

Siirtyy seuraavaan kuukauteen.

ALT+PAGE DOWN

Siirtyy edelliseen päivään.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtyy edelliseen viikkoon.

ALT+YLÄNUOLI

Siirtyy edelliseen kuukauteen.

ALT+PAGE UP

Siirtyy viikon alkuun.

ALT+HOME

Siirtyy viikon loppuun.

ALT+END

Siirtyy koko viikko -näkymään.

ALT+MIINUSMERKKI tai CTRL+ALT+3

Siirtyy työviikkonäkymään.

CTRL+ALT+2

Siirtyy edelliseen tapaamiseen.

CTRL+PILKKU tai CTRL+VAIHTO+PILKKU

Siirtyy seuraavaan tapaamiseen.

CTRL+PISTE tai CTRL+VAIHTO+PISTE

Määrittää tapaamisen tai tehtävän toistuvaksi.

CTRL+G

Katso myös kohdat Näkymät, Kalenterin päivä-/viikko-/kuukausinäkymä ja Päiväyskaavio.

Yhteystiedot

Toiminto

Paina

Soittaa uuden puhelun.

CTRL+VAIHTO+D

Etsii yhteystiedon tai muun kohteen.

F3 tai CTRL+E

Syöttää nimen Etsi osoitteistoista -ruutuun.

F11

Siirtyy yhteystietojen taulukko- tai luettelonäkymässä ensimmäiseen määritetyllä kirjaimella alkavaan yhteystietoon.

VAIHTO+kirjain

Valitsee kaikki yhteystiedot.

CTRL+A

Luo uuden, valitulle yhteyshenkilölle osoitetun viestin.

CTRL+F

Luo valitulle yhteystiedolle päivyrimerkinnän.

CTRL+J

Luo uuden yhteystiedon (Yhteystiedot-moduulissa).

CTRL+N

Luo uuden yhteystiedon (missä tahansa Outlook-näkymässä).

CTRL+VAIHTO+C

Avaa yhteystietolomakkeen valittua yhteystietoa varten.

CTRL+O tai CTRL+VAIHTO+ENTER

Luo uuden jakeluluettelon.

CTRL+VAIHTO+L

Tulostaa.

CTRL+P

Päivittää jakeluluettelon jäsenten luettelon.

F5

Siirtyy toiseen kansioon.

­­CTRL+Y

Avaa osoitteiston.

CTRL+VAIHTO+B

Siirtyy erikoishakuun.

CTRL+VAIHTO+F

Avaa avoimessa yhteystiedossa seuraavan luettelossa olevan yhteystiedon.

CTRL+VAIHTO+PISTE

Sulkee yhteystiedon.

ESC

Avaa verkkosivun valittua yhteystietoa varten (jos sisältyy yhteystietoon).

CTRL+VAIHTO+X

Avaa Osoitteen tarkistus -valintaikkunan.

ALT+D

Näyttää yhteystietolomakkeen Internet-kohdassa Sähköposti 1 -tiedot.

ALT+VAIHTO+1

Näyttää yhteystietolomakkeen Internet-kohdassa Sähköposti 2 -tiedot.

ALT+VAIHTO+2

Näyttää yhteystietolomakkeen Internet-kohdassa Sähköposti 3 -tiedot.

ALT+VAIHTO+3

Sähköiset käyntikortit -valintaikkunassa

Toiminto

Paina

Avaa Lisää-luettelon.

ALT+A

Valitsee Otsikko-ruudussa olevan tekstin, kun valittuna on kenttä, jolle on määritetty otsikko.

ALT+B

Avaa Käyntikorttikuvan lisääminen -valintaikkunan.

ALT+C

Siirtää kohdistimen Muokkaa-ruudun alkuun.

ALT+E

Valitsee Kentät-ruudun.

ALT+F

Valitsee avattavan Kuvan kohdistus -luettelon.

ALT+G

Valitsee taustan värivalikoiman.

ALT+K, sen jälkeen ENTER

Valitsee avattavan Asettelu-luettelon.

ALT+L

Poistaa valitun kentän Kentät-ruudusta.

ALT+R

Tehtävät

Toiminto

Paina

Näyttää tai piilottaa Tehtävät-palkin.

ALT+F2

Hyväksyy tehtäväpyynnön.

ALT+C

Hylkää tehtäväpyynnön.

ALT+D

Etsii tehtävän tai muun kohteen.

CTRL+E

Avaa Siirry kansioon -valintaikkunan.

­­CTRL+Y

Luo uuden tehtävän (Tehtävät-moduulissa).

CTRL+N

Luo uuden tehtävän (missä tahansa Outlook-näkymässä).

CTRL+VAIHTO+K

Luo uuden tehtäväpyynnön.

CTRL+VAIHTO+U

Avaa valitun kohteen.

CTRL+O

Tulostaa valitun kohteen.

CTRL+P

Valitsee kaikki kohteet.

CTRL+A

Poistaa valitun kohteen.

CTRL+D

Välittää tehtävän eteenpäin liitteenä.

CTRL+F

Vaihtaa siirtymisruudun, tehtäväluettelon ja Tehtävät-palkin välillä.

VAIHTO+SARKAIN

Avaa valitun kohteen päivyrimerkintänä.

CTRL+J

Kumoaa viimeisimmän toiminnon.

CTRL+Z

Merkitsee kohteen tai merkitsee valmiiksi.

INSERT

Tekstin muotoileminen

Toiminto

Paina

Näyttää Muotoile-valikon.

ALT+O

Näyttää Fontti-valintaikkunan.

CTRL+VAIHTO+P

Vaihtaa (valitun tekstin) kirjainkokoa.

VAIHTO+F3

Muuttaa kaikki kirjaimet kapiteelikirjaimiksi.

CTRL+VAIHTO+K

Lihavoi tekstin.

CTRL+B

Lisää luettelomerkit.

CTRL+VAIHTO+L

Kursivoi tekstin.

CTRL+I

Suurentaa sisennystä.

CTRL+T

Pienentää sisennystä.

CTRL+VAIHTO+T

Tasaa vasemmalle.

CTRL+L

Keskittää.

CTRL+E

Alleviivaa.

CTRL+U

Suurentaa fonttikokoa.

CTRL+] tai CTRL+VAIHTO+>

Pienentää fonttikokoa.

CTRL+[ tai CTRL+VAIHTO+<

Leikkaa.

CTRL+X tai VAIHTO+DEL

Kopioi.

CTRL+C tai CTRL+INS

Huomautus: CTRL+INS ei ole käytettävissä lukuruudussa.

Liittää.

CTRL+V tai VAIHTO+INS

Poistaa muotoilut.

CTRL+VAIHTO+Z tai CTRL+VÄLILYÖNTI

Poistaa seuraavan sanan.

CTRL+VAIHTO+H

Sovittaa kappaleen reunusten väliin.

CTRL+VAIHTO+J

Käyttää tyylejä.

CTRL+VAIHTO+S

Luo riippuvan sisennyksen.

CTRL+T

Lisää hyperlinkin.

­­CTRL+K

Tasaa kappaleen vasemmalle.

CTRL+L

Tasaa kappaleen oikealle.

CTRL+R

Pienentää riippuvaa sisennystä.

CTRL+VAIHTO+T

Poistaa kappaleen muotoilun.

CTRL+Q

Web-tietojen lisääminen kohteisiin

Toiminto

Paina

Muokkaa kohteen sisältämää URL-osoitetta.

Pidä CTRL-näppäin alhaalla ja napsauta hiiren painiketta.

Määrittää Web-selaimen.

Pidä VAIHTONÄPPÄIN alhaalla ja napsauta hiiren painiketta.

Lisää hyperlinkin.

­­CTRL+K

Tulostuksen esikatselu.

Toiminto

Paina

Avaa esikatselun.

Paina ALT+F ja sitten V

Jos haluat tulostaa avoimessa ikkunassa olevan kohteen, paina ALT+F, W ja sitten V

Tulostaa esikatselun.

ALT+P

Avaa Sivun asetukset -valintaikkunan esikatselusta.

ALT+S tai ALT+V

Zoomaa.

ALT+Z

Sulkee esikatselun.

ALT+C

Lähetys ja vastaanotto

Toiminto

Paina

Käynnistää kaikkien niiden lähetys- ja vastaanottoryhmien lähetyksen tai vastaanoton, joiden Sisällytä tämä ryhmä lähetykseen ja vastaanottoon (F9) -valintaruutu on valittu. Lähetykseen tai vastaanottoon voidaan sisällyttää aiheet, koko kohteet, tietyt kansiot, tiettyä kokoa pienemmät kohteet tai mikä tahansa muu määritetty yhdistelmä.

F9

Käynnistää nykyisen kansion kohteiden (koko kohteet eli otsikko, sisältö ja liitteet) lähetyksen tai vastaanoton.

VAIHTO+F9

Käynnistää lähetyksen tai vastaanoton.

CTRL+M

Määrittää lähetys- ja vastaanottoryhmät.

CTRL+ALT+S

Visual Basic -editori

Toiminto

Paina

Avaa Visual Basic -editorin.

ALT+F11

Makrot

Toiminto

Paina

Toistaa makron.

ALT+F8

Lomakkeet

Toiminto

Paina

Tallentaa lomakkeen rakennenäkymän.

CTRL+ALT+VAIHTO+F12

Tallentaa lomakkeen tiedot.

CTRL+VAIHTO+F11

Luo uuden Microsoft Office InfoPath -lomakkeen.

Napsauta InfoPath-kansiota ja paina sitten CTRL+N.

Sivun alkuun

Näkymät

Taulukkonäkymä

Yleistä

Toiminto

Paina

Avaa kohteen.

ENTER

Valitsee kaikki kohteet.

CTRL+A

Siirtyy näytössä alimmaisena olevaan kohteeseen.

PAGE DOWN

Siirtyy näytössä ylimmäisenä olevaan kohteeseen.

PAGE UP

Kasvattaa tai vähentää valittuja kohteita yhden kohteen verran.

VAIHTO+YLÄNUOLI tai VAIHTO+ALANUOLI

Siirtyy seuraavaan tai edelliseen kohteeseen valittua aluetta laajentamatta.

CTRL+YLÄNUOLI tai CTRL+ALANUOLI

Valitsee aktiivisen kohteen tai peruuttaa sen valinnan.

CTRL+VÄLILYÖNTI

Päivittää näkymän.

F5

Ryhmä valittuna

Toiminto

Paina

Laajentaa kaikki ryhmät.

CTRL+VAIHTO+PLUSMERKKI

Tiivistää ryhmän.

CTRL+MIINUSMERKKI

Laajentaa valitun ryhmän.

VAIHTO+PLUSMERKKI

Kutistaa valitun ryhmän.

MIINUSMERKKI

Valitsee edellisen ryhmän.

YLÄNUOLI

Valitsee seuraavan ryhmän.

ALANUOLI

Valitsee ensimmäisen ryhmän.

HOME

Valitsee viimeisen ryhmän.

END

Valitsee laajennetun ryhmän ensimmäisen näkyvän kohteen tai ensimmäisen kohteen näytön ulkopuolella oikealla.

OIKEA NUOLI

Kaikki ryhmät

Toiminto

Paina

Tiivistää kaikki ryhmät.

CTRL+MIINUSMERKKI

Laajentaa kaikki ryhmät.

CTRL+VAIHTO+PLUSMERKKI

Kalenterin päivä-/viikko-/kuukausinäkymä

Kaikki kolme

Toiminto

Paina

Näyttää 1–9 päivää.

ALT+päivien määrää vastaava numeronäppäin

Näyttää 10 päivää.

ALT+0 (NOLLA)

Siirtyy viikkoihin.

ALT+MIINUSMERKKI

Siirtyy kuukausiin.

ALT+=

Siirtyy kalenterin, tehtäväluettelon ja kansioluettelon välillä.

CTRL+SARKAIN tai F6

Valitsee edellisen tapaamisen.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtyy edelliseen päivään.

VASEN NUOLI

Siirtyy seuraavaan päivään.

OIKEA NUOLI

Siirtyy samaan viikonpäivään seuraavalla viikolla.

ALT+ALANUOLI

Siirtyy samaan viikonpäivään edellisellä viikolla.

ALT+YLÄNUOLI

Päivänäkymä

Toiminto

Paina

Valitsee kellonajan, jolloin työpäivä alkaa.

HOME

Valitsee kellonajan, jolloin työpäivä päättyy.

END

Valitsee edellisen aikalohkon.

YLÄNUOLI

Valitsee seuraavan aikalohkon.

ALANUOLI

Valitsee aikalohkon näytön yläreunasta.

PAGE UP

Valitsee aikalohkon näytön alareunasta.

PAGE DOWN

Laajentaa tai supistaa valittua aikaa.

VAIHTO+YLÄNUOLI tai VAIHTO+ALANUOLI

Siirtää tapaamista ylös- tai alaspäin.

Kun kohdistin tapaamisessa, ALT+YLÄNUOLI tai ALT+ALANUOLI

Muuttaa tapaamisen alkamis- tai päättymisaikaa.

Kun kohdistin on tapaamisessa, ALT+VAIHTO+YLÄNUOLI tai ALT+VAIHTO+ALANUOLI

Siirtää valitun kohteen samalle viikonpäivälle seuraavalla viikolla.

ALT+ALANUOLI

Siirtää valitun kohteen samalle viikonpäivälle edellisellä viikolla.

ALT+YLÄNUOLI

Viikkonäkymä

Toiminto

Paina

Siirtyy valitun päivän työntuntien alkuun.

HOME

Siirtyy valitun päivän työntuntien loppuun.

END

Siirtyy ylöspäin yhden sivunäkymän valitussa päivässä.

PAGE UP

Siirtyy alaspäin yhden sivunäkymän valitussa päivässä.

PAGE DOWN

Siirtää tapaamista ylöspäin, alaspäin, vasemmalle tai oikealle.

ALT+YLÄNUOLI, ALT+ALANUOLI, ALT+VASEN NUOLI tai ALT+OIKEA NUOLI

Muuttaa valitun aikalohkon pituutta.

VAIHTO+VASEN NUOLI, VAIHTO+OIKEA NUOLI, VAIHTO+YLÄNUOLI tai VAIHTO+ALANUOLI tai VAIHTO+HOME tai VAIHTO+END

Kuukausinäkymä

Toiminto

Paina

Siirtyy viikon ensimmäiseen päivään.

HOME

Siirtyy samaan viikonpäivään edellisellä sivulla.

PAGE UP

Siirtyy samaan viikonpäivään seuraavalla sivulla.

PAGE DOWN

Päiväyskaavio

Toiminto

Paina

Siirtyy nykyisen viikon ensimmäiseen päivään.

ALT+HOME

Siirtyy nykyisen viikon viimeiseen päivään.

ALT+END

Siirtyy samaan viikonpäivään edellisellä viikolla.

ALT+YLÄNUOLI

Siirtyy samaan viikonpäivään seuraavalla viikolla.

ALT+ALANUOLI

Käyntikortit- tai Osoitekortit-näkymä

Yleistä

Toiminto

Paina

Valitsee kyseisen kortin luettelosta.

Yksi tai useita kirjaimia nimestä, jonka mukaan kortti on tallennettu, tai lajittelujärjestyksen määräävän kentän nimestä.

Valitsee edellisen kortin.

YLÄNUOLI

Valitsee seuraavan kortin.

ALANUOLI

Valitsee luettelon ensimmäisen kortin.

HOME

Valitsee luettelon viimeisen kortin.

END

Valitsee nykyisen sivun ensimmäisen kortin.

PAGE UP

Valitsee seuraavan sivun ensimmäisen kortin.

PAGE DOWN

Valitsee lähimmän kortin seuraavasta sarakkeesta.

OIKEA NUOLI

Valitsee lähimmän kortin edellisestä sarakkeesta.

VASEN NUOLI

Valitsee aktiivisen kortin tai peruuttaa sen valinnan.

CTRL+VÄLILYÖNTI

Laajentaa valintaa edelliseen korttiin ja peruuttaa aloituskohdan jälkeisten korttien valinnan.

VAIHTO+YLÄNUOLI

Laajentaa valintaa seuraavaan korttiin ja peruuttaa aloituskohtaa edeltävien korttien valinnan.

VAIHTO+ALANUOLI

Laajentaa valintaa edelliseen korttiin aloituskohdasta välittämättä.

CTRL+VAIHTO+YLÄNUOLI

Laajentaa valintaa seuraavaan korttiin aloituskohdasta välittämättä.

CTRL+VAIHTO+ALANUOLI

Laajentaa valintaa luettelon ensimmäiseen korttiin.

VAIHTO+HOME

Laajentaa valintaa luettelon viimeiseen korttiin.

VAIHTO+END

Laajentaa valintaa edellisen sivun ensimmäiseen korttiin.

VAIHTO+PAGE UP

Laajentaa valintaa viimeisen sivun viimeiseen korttiin.

VAIHTO+PAGE DOWN

Siirtyminen avoinna olevan kortin kenttien välillä

Varmista, että kortista on valittu kenttä, ennen kuin käytät seuraavia pikanäppäimiä. Kenttä valitaan sitä napsauttamalla tai painamalla F2 kortin ollessa valittuna.

Toiminto

Paina

Siirtyy seuraavaan kenttään. Kortin viimeisestä kentästä siirrytään seuraavan kortin ensimmäiseen kenttään.

SARKAIN

Siirtyy edelliseen kenttään. Kortin ensimmäisestä kentästä siirrytään edellisen kortin viimeiseen kenttään.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtyy seuraavaan kenttään tai lisää rivin moniriviseen kenttään.

ENTER

Siirtyy edelliseen kenttään poistumatta aktiivisesta kortista.

VAIHTO+ENTER

Tuo kohdistimen aktiiviseen kenttään tekstin muokkaamista varten.

F2

Siirtyminen kentän sisällä

Varmista, että kortista on valittu kenttä, ennen kuin käytät seuraavia pikanäppäimiä. Kenttä valitaan sitä napsauttamalla tai painamalla F2 kortin ollessa valittuna.

Toiminto

Paina

Lisää rivin moniriviseen kenttään.

ENTER

Siirtyy rivin alkuun.

HOME

Siirtyy rivin loppuun.

END

Siirtyy monirivisen kentän alkuun.

PAGE UP

Siirtyy monirivisen kentän loppuun.

PAGE DOWN

Siirtyy edelliselle riville monirivisessä kentässä.

YLÄNUOLI

Siirtyy seuraavalle riville monirivisessä kentässä.

ALANUOLI

Siirtyy edelliseen merkkiin kentässä.

VASEN NUOLI

Siirtyy seuraavaan merkkiin kentässä.

OIKEA NUOLI

Aikajananäkymä (Tehtävät- tai Päivyri-moduulissa)

Kohde valittuna

Toiminto

Paina

Valitsee edellisen kohteen.

VASEN NUOLI

Valitsee seuraavan kohteen.

OIKEA NUOLI

Valitsee useita vierekkäisiä kohteita.

VAIHTO+VASEN NUOLI tai VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee useita erillään olevia kohteita.

CTRL+VASEN NUOLI+VÄLILYÖNTI tai CTRL+OIKEA NUOLI+VÄLILYÖNTI

Avaa valitut kohteet.

ENTER

Tuo esiin näytöllisen nyt näkyviä kohteita edeltäviä kohteita.

PAGE UP

Tuo esiin näytöllisen nyt näkyvien kohteiden jälkeisiä kohteita.

PAGE DOWN

Valitsee aikajanan ensimmäisen kohteen (jos kohteita ei ole ryhmitelty) tai ryhmän ensimmäisen kohteen.

HOME

Valitsee aikajanan viimeisen kohteen (jos kohteita ei ole ryhmitelty) tai ryhmän viimeisen kohteen.

END

Näyttää (valitsematta) aikajanan ensimmäisen kohteen (jos kohteita ei ole ryhmitelty) tai ryhmän ensimmäisen kohteen.

CTRL+HOME

Näyttää (valitsematta) aikajanan viimeisen kohteen (jos kohteita ei ole ryhmitelty) tai ryhmän viimeisen kohteen.

CTRL+END

Ryhmä valittuna

Toiminto

Paina

Laajentaa ryhmän.

ENTER tai OIKEA NUOLI

Tiivistää ryhmän.

ENTER tai VASEN NUOLI

Valitsee edellisen ryhmän.

YLÄNUOLI

Valitsee seuraavan ryhmän.

ALANUOLI

Valitsee aikajanan ensimmäisen ryhmän.

HOME

Valitsee aikajanan viimeisen ryhmän.

END

Valitsee laajennetun ryhmän ensimmäisen näkyvän kohteen tai ensimmäisen kohteen näytön ulkopuolella oikealla.

OIKEA NUOLI

Aikayksikkö valittuna päivien aika-asteikolta

Toiminto

Paina

Siirtyy taaksepäin aikajanalla näkyvien jaksojen kokoisissa aikajaksoissa.

VASEN NUOLI

Siirtyy eteenpäin aikajanalla näkyvien jaksojen kokoisissa aikajaksoissa.

OIKEA NUOLI

Kun alempi aika-asteikko on valittu, valitsee ylemmän aika-asteikon.

VAIHTO+SARKAIN

Kun ylempi aika-asteikko on valittu, valitsee alemman aika-asteikon.

SARKAIN

Kun alempi aika-asteikko on valittu, valitsee näytön ensimmäisen kohteen tai näytön ensimmäisen ryhmän, jos kohteet on ryhmitelty.

SARKAIN

Sivun alkuun

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Hienoa! Haluatko antaa muuta palautetta?

Miten voimme parantaa?

Kiitos palautteesta!

×