Outlook for Macin näppäinoikotiet

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Monet käyttäjät kokevat työskentelevänsä tehokkaammin ulkoisella näppäimistöllä käyttämällä Outlook 2016 for Macin pikanäppäimiä. Liikunta- ja näkörajoitteisten käyttäjien voi olla helpompi käyttää pikanäppäimiä kuin kosketusnäyttöä ja lisäksi ne ovat tärkeä vaihtoehto hiirelle. Tässä artikkelissa kuvataan Outlook 2016 for Macin pikanäppäimet.

Huomautukset: 

  • Artikkelissa esitellyt pikanäppäimien kuvaukset koskevat USA-näppäimistöasettelun mukaista näppäimistöä. Muut näppäimistöasettelut saattavat toimia eri tavalla.

  • Jos pikanäppäin edellyttää vähintään kahden näppäimen painamista samanaikaisesti, näppäimet on erotettu toisistaan plusmerkillä (+). Jos toista näppäintä on painettava heti ensimmäisen näppäimen painamisen jälkeen, näppäimet on erotettu toisistaan pilkulla (,).

  • Joidenkin Mac-käyttöjärjestelmien asetukset tai jotkin apuohjelmat saattavat olla ristiriidassa Office for Macin pikanäppäinten ja toimintonäppäinten kanssa. Lisätietoja pikanäppäinten näppäinmääritysten muuttamisesta on Mac-käyttöjärjestelmän tai apuohjelman Mac-ohjeessa.

  • Jos haluat luoda omia näppäinoikoteitä Office for Macissa, tutustu artikkeliin Mukautetun näppäinoikotien luominen Office 2016 for Macissa

Sisältö

Usein käytetyt pikanäppäimet

Tässä taulukossa esitetään usein käytettävät näppäimistöoikotiet Outlook 2016 for Macissa.

Toiminto

Näppäin

Tallenna kohde

KOMENTO + S

Tulosta kohde

KOMENTO + P

Peruuta viimeisin toiminto.

KOMENTO + Z

Tee uudelleen viimeisin toiminto

KOMENTO + Y

Pienennä aktiivinen ikkuna

KOMENTO + M

Luo uusi kansio siirtymisruutuun

Vaihto + KOMENTO + N

Uuden sähköpostin luominen (Sähköposti-näkymässä)

KOMENTO + N

Piilota lukuruutu tai näytä se oikealla

KOMENTO + kenoviiva ( \ )

Piilota lukuruutu tai näytä se alhaalla

Vaihto + KOMENTO + kenoviiva ( \ )

Siirrä valittu kohde toiseen kansioon

Vaihto + KOMENTO + M

Kopioi valittu kohde toiseen kansioon

Vaihto + KOMENTO + C

Valitse kaikki kohdeluettelon kohteet, jos kohdeluettelo on aktiivisessa ruudussa

KOMENTO + A

Pienennä tai laajenna valintanauha

Optio + KOMENTO + R

Piilota Outlook

KOMENTO +H

Sulje Outlook

KOMENTO + Q

Aloita sanelu

Fn + Fn

Lisää emoji-merkki

Control + KOMENTO + välinäppäin

Ikkunoiden ja valintaikkunoiden käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Siirry postinäkymään

KOMENTO + 1

Siirry kalenterinäkymään

KOMENTO + 2

Siirry yhteystietonäkymään

KOMENTO + 3

Siirry tehtävänäkymään

KOMENTO + 4

Siirry muistiinpanonäkymään

KOMENTO + 5

Avaa Synkronoinnin tila -ikkuna tai tee siitä aktiivinen ikkuna

KOMENTO + 7

Avaa Synkronointivirheet-ikkuna tai tee siitä aktiivinen ikkuna

KOMENTO + 8

Avaa Yhteystietohaku-ikkuna

KOMENTO + 0

Avaa Outlookin Asetukset-valintataulu

KOMENTO + pilkku ( , )

Selaa avoimia ikkunoita eteenpäin

KOMENTO + aaltoviiva ( ~ )

Selaa avoimia ikkunoita taaksepäin

Vaihto + KOMENTO + aaltoviiva ( ~ )

Sulje aktiivinen ikkuna

KOMENTO + W

Avaa valittu kohde

KOMENTO + O

Siirry ikkunassa seuraavaan asetukseen

Sarkain

Siirry ikkunassa edelliseen asetukseen

Vaihto + Sarkain

Hakutoiminnon käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Hae nykyisestä kansiosta

Optio + KOMENTO + F

Tee tarkennettu haku Outlookissa (lisää Kohde sisältää -suodatin hakuun)

Vaihto + KOMENTO + F

Etsi tekstiä kohteesta

KOMENTO + F

Etsi haettavan tekstin seuraava esiintymä kohteessa

KOMENTO + G

Etsi haettavan tekstin edellinen esiintymä kohteessa

KOMENTO + Vaihto + G

lähettää ja vastaanottaa sähköpostia

Toiminto

Näppäin

Luo uusi viesti

KOMENTO + N

Lähetä avoinna oleva viesti

KOMENTO + Return

Lähetä kaikki Lähtevät-kansiossa olevat viestit ja vastaanota kaikki saapuvat viestit

KOMENTO + K

Lähetä kaikki Lähtevät-kansiossa olevat viestit

Vaihto + KOMENTO + K

Tallenna avoin viesti Luonnokset-kansioon

KOMENTO + S

Lisää liitetiedosto avoimena olevaan viestiin

KOMENTO + E

Avaa Kieliasun tarkistus -valintaikkuna

KOMENTO + kaksoispiste ( : )

Tarkista vastaanottajien nimet avoimissa viesteissä

Control + KOMENTO + C

Vastaa viestin lähettäjälle, tai jos viesti on tullut postituslistalta, vastaa postituslistalle

KOMENTO + R

Vastaa kaikille

Vaihto + KOMENTO + R

Lähetä viesti edelleen

KOMENTO + J

Avaa valittu viesti erillisessä ikkunassa

KOMENTO + O

Poista valitun viestin merkintä

Optio + KOMENTO + heittomerkki ( ' )

Merkitse valittu viesti roskapostiksi

KOMENTO + Vaihto + J

Merkitse valittu viesti muuksi kuin roskapostiksi

KOMENTO + Vaihto + Optio + J

Näytä edellinen viesti

Control + vasen hakasulje ( [ )

Näytä seuraava viesti

Control + oikea hakasulje ( ] )

Siirry postinäkymän edelliseen ruutuun

Vaihto + Control + vasen hakasulje ( [ )

Siirry postinäkymän seuraavaan ruutuun

Vaihto + Control + oikea hakasulje ( ] )

Siirrä valittu viesti kansioon

Vaihto + KOMENTO + M

Pienennä avoimena olevan viestin tai lukuruudun tekstin näyttökokoa

KOMENTO + yhdysmerkki ( - )

Suurenna avoimena olevan viestin tai lukuruudun tekstin näyttökokoa

KOMENTO + plusmerkki ( + )

Vieritä alaspäin seuraavaan tekstinäyttöön, tai jos olet viestin lopussa, näytä seuraava viesti

Välinäppäin

Vieritä ylöspäin edelliseen tekstinäyttöön, tai jos olet viestin alussa, näytä edellinen viesti

Vaihto + välinäppäin

Poista valittu viesti

Delete

Poista valittu viesti pysyvästi

Vaihto + Delete

Poista nykyinen viesti, tai jos viesti-ikkuna on avoinna, sulje se

KOMENTO + Delete

Merkitse valitut viestit luetuiksi

KOMENTO + T

Merkitse valitut viestit lukemattomiksi

Vaihto + KOMENTO + T

Merkitse kaikki kansiossa olevat viestit luetuiksi

Optio + KOMENTO + T

Kalenterin käyttäminen

Toiminto

Paina

Avaa Kalenteri-ikkuna

KOMENTO + 2

Luo uusi tapaaminen

KOMENTO + N

Avaa valittu kalenteritapahtuma

KOMENTO + O

Poista kalenteritapahtuma

Delete

Vaihda näkymän kohdistus kuluvaan päivään

KOMENTO + T

Siirry päivänäkymässä edelliseen päivään. Siirry viikko- tai työviikkonäkymissä edelliseen viikkoon. Siirry kuukausinäkymässä edelliseen kuukauteen.

KOMENTO + vasen nuoli

Siirry päivänäkymässä seuraavaan päivään. Siirry viikko- tai työviikkonäkymissä seuraavaan viikkoon. Siirry kuukausinäkymässä seuraavaan kuukauteen.

KOMENTO + oikea nuoli

Siirry kalenterinäkymän edelliseen ruutuun

Vaihto + Control + vasen hakasulje ( [ )

Siirry kalenterinäkymän seuraavaan ruutuun

Vaihto + Control + oikea hakasulje ( ] )

Henkilöiden ja yhteystietojen käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Luo uusi yhteyshenkilö

KOMENTO + N

Avaa valittu yhteyshenkilö

KOMENTO + O

Poista yhteyshenkilö

Delete

Sulje avoinna oleva yhteyshenkilö ja avaa edellinen yhteyshenkilö

Control + vasen hakasulje ( [ )

Sulje avoinna oleva yhteyshenkilö ja avaa seuraava yhteyshenkilö

Control + oikea hakasulje ( ] )

Siirry henkilönäkymän edelliseen ruutuun

Vaihto + Control + vasen hakasulje ( [ )

Siirry henkilönäkymän seuraavaan ruutuun

Vaihto + Control + oikea hakasulje ( ] )

Tehtävien hallinta

Toiminto

Näppäin

Siirrä Tehtävä-ikkunaan

KOMENTO + 4

Luo uusi tehtävä

KOMENTO + N

Avaa valittu tehtävä

KOMENTO + O

Poista tehtävä

Delete

Sulje avoinna oleva tehtävä ja avaa tehtäväluettelon edellinen tehtävä

Control + vasen hakasulje ( [ )

Sulje avoinna oleva tehtävä ja avaa tehtäväluettelon seuraava tehtävä

Control + oikea hakasulje ( ] )

Siirry tehtävänäkymän edelliseen ruutuun

Vaihto + Control + vasen hakasulje ( [ )

Siirry tehtävänäkymän seuraavaan ruutuun

Vaihto + Control + oikea hakasulje ( ] )

Muistiinpanojen käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Siirry Muistiinpanot-ikkunaan

KOMENTO + 5

Luo uusi muistiinpano

KOMENTO + N

Avaa valittu muistiinpano

KOMENTO + O

Poista muistiinpano

Delete

Sulje avoinna oleva muistiinpano ja avaa muistiinpanoluettelon edellinen muistiinpano

Control + vasen hakasulje ( [ )

Sulje avoinna oleva muistiinpano ja avaa muistiinpanoluettelon seuraava muistiinpano

Control + oikea hakasulje ( ] )

Siirry muistiinpanonäkymän edelliseen ruutuun

Vaihto + Control + vasen hakasulje ( [ )

Siirry muistiinpanonäkymän seuraavaan ruutuun

Vaihto + Control + oikea hakasulje ( ] )

Lähetä muistiinpano sähköpostitse

KOMENTO + J

Lähetä muistiinpano sähköpostin HTML-liitteenä

Control + KOMENTO + J

Siirrä kohdistus ensin muistiinpanoon muistiinpanojen luettelossa.

Tekstin muokkaaminen ja muotoilu

Toiminto

Näppäin

Leikkaa valittu teksti leikepöydälle

KOMENTO + X

Kopioi valinta leikepöydälle

KOMENTO + C

Liitä valinta leikepöydältä

KOMENTO + V

Liitä valinta leikepöydältä ja käytä kohteen tyyliä

Vaihto + Optio + KOMENTO + V

Lihavoi valittu teksti.

KOMENTO + B

Kursivoi valittu teksti

KOMENTO + I

Alleviivaa valittu teksti.

KOMENTO + U

Yliviivaa valittu teksti

Vaihto + KOMENTO + X

Lisää hyperlinkki.

Control + KOMENTO + K

Siirrä kohdistin yksi merkki vasemmalle

Nuoli vasemmalle

Siirrä kohdistin yksi merkki oikealle

Nuoli oikealle

Siirrä kohdistin yksi rivi ylöspäin

Ylänuoli

Siirrä kohdistin yksi rivi alaspäin

ALANUOLI

Siirrä kohdistin nykyisen kappaleen alkuun

Optio + ylänuoli

Siirrä kohdistin nykyisen kappaleen loppuun

Optio + alanuoli

Siirrä kohdistin nykyisen sanan alkuun

Optio + vasen nuoli

Siirrä kohdistin nykyisen sanan loppuun

Optio + oikea nuoli

Sisennyksen pienentäminen

Poista + vasen aaltosulje ( { )

Suurenna sisennystä

Poista + oikea aaltosulje ( } )

Poista kohdistimen vasemmalla puolella oleva merkki tai poista valittu teksti

Delete

Poista kohdistimen oikealla puolella oleva merkki tai poista valittu teksti

Poista

Jos näppäimistössä ei ole Poista -näppäintä, käytä näppäinyhdistelmää FN + Delete.

Lisää sarkainkohta

Sarkain

Siirrä kohdistin rivin alkuun

KOMENTO + vasen nuoli

Siirrä kohdistin rivin loppuun

KOMENTO + oikea nuoli

Siirrä kohdistin viestin tekstin alkuun

KOMENTO + ylänuoli

Siirrä kohdistin viestin tekstin loppuun

KOMENTO + alanuoli

Siirrä kohdistin valitun tekstin alkuun

KOMENTO + Home

Siirrä kohdistin valitun tekstin loppuun

KOMENTO + End

Vieritä ylöspäin

Page Up

Vieritä alaspäin

Page Down

Viestien, yhteyshenkilöiden ja tehtävien merkitseminen seurattaviksi

Toiminto

Näppäin

Merkitse valittu kohde seurattavaksi tämän päivän määräpäivällä

Control + 1

Merkitse valittu kohde seurattavaksi huomisen määräpäivällä

Control + 2

Merkitse valittu kohde seurattavaksi tämän viikon määräpäivällä

Control + 3

Merkitse valittu kohde seurattavaksi ensi viikon määräpäivällä

Control + 4

Merkitse valittu kohde seurattavaksi ilman määräpäivää

Control + 5

Merkitse valittu kohde seurattavaksi ja lisää mukautettu määräpäivä

Control + 6

Merkitse valittu kohde seurattavaksi ja lisää muistutus

Control + yhtäsuuruusmerkki ( = )

Merkitse valittu kohde valmiiksi

Control + nolla ( 0 )

Poista valitun kohteen seurantamerkintä

Optio + KOMENTO + heittomerkki ( ' )

Sisältö

Yleiset Outlook-toiminnot

Toiminto

Näppäin

Käynnistä Outlook käsittelemättä aikatauluja tai yrittämättä muodostaa yhteyttä postipalvelimeen. Tämän toiminnon avulla voit estää yhteysvirheiden vastaanottamisen, kun käytät Outlookia ilman verkkoyhteyttä.

VAIHTO (kun käynnistät Outlookin)

Avaa tietokanta-apuohjelma, kun Outlook on suljettu

Pidä OPTIO-näppäintä painettuna ja valitse sitten Outlook-symboli Dockissa.

Tallenna kohde

KOMENTO + S

Tulosta kohde

KOMENTO + P

Edellisen toiminnon kumoaminen

KOMENTO + Z

Tee uudelleen viimeisin toiminto

KOMENTO + Y

Pienennä aktiivinen ikkuna

KOMENTO + M

Luo uusi kansio siirtymisruutuun

VAIHTO + KOMENTO + N

Piilota lukuruutu tai näytä se oikealla

KOMENTO + \

Piilota lukuruutu tai näytä se alhaalla

VAIHTO + KOMENTO + \

Siirrä valittu kohde toiseen kansioon

VAIHTO + KOMENTO + M

Kopioi valittu kohde toiseen kansioon

VAIHTO + KOMENTO + C

Valitse kaikki kohdeluettelon kohteet, jos kohdeluettelo on aktiivisessa ruudussa

KOMENTO + A

Pienennä tai laajenna valintanauha

OPTIO + KOMENTO + R

Piilota Outlook

KOMENTO +H

Sulje Outlook

KOMENTO + Q

Ikkunat ja valintaikkunat

Toiminto

Näppäin

Siirry postinäkymään

KOMENTO + 1

Siirry kalenterinäkymään

KOMENTO + 2

Siirry yhteystietonäkymään

KOMENTO + 3

Siirry tehtävänäkymään

KOMENTO + 4

Siirry muistiinpanonäkymään

KOMENTO + 5

Avaa Edistyminen-ikkuna tai tee siitä aktiivinen ikkuna

KOMENTO + 7

Avaa virheloki tai tee siitä aktiivinen ikkuna

KOMENTO + 8

Avaa My Day

KOMENTO + 9

Avaa Yhteystietohaku-ikkuna

KOMENTO + 0

Avaa Asetukset-valintaikkuna

KOMENTO + PILKKU (,)

Avaa mediaselain

CONTROL + KOMENTO + M

Selaa avoimia ikkunoita eteenpäin

KOMENTO + ~ (TILDE)

Selaa avoimia ikkunoita taaksepäin

VAIHTO + KOMENTO + ~ (TILDE)

Sulje aktiivinen ikkuna

KOMENTO + W

Avaa valittu kohde

KOMENTO + O

Siirry eteenpäin valintaikkunan ruuduissa

SARKAIN

Siirry taaksepäin valintaikkunan ruuduissa

VAIHTO + SARKAIN

Haku

Toiminto

Näppäin

Tee perushaku Outlookissa

OPTIO + KOMENTO + F

Tee tarkennettu haku Outlookissa

VAIHTO + KOMENTO + F

Etsi tekstiä kohteesta

KOMENTO + F

Etsi haettavan tekstin seuraava esiintymä kohteessa

KOMENTO + G

Etsi haettavan tekstin edellinen esiintymä kohteessa

KOMENTO + VAIHTO + G

Kumoa käynnissä oleva haku

KOMENTO + PISTE

Sähköposti

Toiminto

Näppäin

Uuden viestin luominen

KOMENTO + N

Lähetä avoinna oleva viesti

KOMENTO + RIVINVAIHTONÄPPÄIN

Lähetä kaikki Lähtevät-kansiossa olevat viestit ja vastaanota kaikki saapuvat viestit

KOMENTO + K

Lähetä kaikki Lähtevät-kansiossa olevat viestit

VAIHTO + KOMENTO + K

Tallenna avoin viesti Luonnokset-kansioon

KOMENTO + S

Lisää liitetiedosto avoimena olevaan viestiin

KOMENTO + E

Avaa Kieliasun tarkistus -valintaikkuna

KOMENTO + KAKSOISPISTE (:)

Tarkista vastaanottajien nimet avoimissa viesteissä

CONTROL + KOMENTO + C

Vastaa viestin lähettäjälle, tai jos viesti on tullut postituslistalta, vastaa postituslistalle

KOMENTO + R

Vastaa kaikille

VAIHTO + KOMENTO + R

Lähetä viesti edelleen

KOMENTO + J

Avaa valittu viesti erillisessä ikkunassa

KOMENTO + O

Poista valitun viestin merkintä

OPTIO + KOMENTO + HEITTOMERKKI (')

Merkitse valittu viesti roskapostiksi

KOMENTO + VAIHTO + J

Merkitse valittu viesti muuksi kuin roskapostiksi

KOMENTO + VAIHTO + OPTIO + J

Näytä edellinen viesti

CONTROL + [

Näytä seuraava viesti

CONTROL + ]

Siirrä valittu viesti kansioon

VAIHTO + KOMENTO + M

Pienennä avoimena olevan viestin tai lukuruudun tekstin näyttökokoa

KOMENTO + YHDYSMERKKI (-)

Suurenna avoimena olevan viestin tai lukuruudun tekstin näyttökokoa

KOMENTO + +

Vieritä alaspäin seuraavaan tekstinäyttöön, tai jos olet viestin lopussa, näytä seuraava viesti

VÄLINÄPPÄIN

Vieritä ylöspäin edelliseen tekstinäyttöön, tai jos olet viestin alussa, näytä edellinen viesti

VAIHTO + VÄLILYÖNTI

Poista valittu viesti

DELETE

Poista nykyinen viesti, tai jos viesti-ikkuna on avoinna, sulje se

KOMENTO + DELETE

Merkitse valitut viestit luetuiksi

KOMENTO + T

Merkitse valitut viestit lukemattomiksi

VAIHTO + KOMENTO + T

Merkitse kaikki kansiossa olevat viestit luetuiksi

OPTIO + KOMENTO + T

Kalenteri

Toiminto

Näppäin

Luo uusi tapaaminen

KOMENTO + N

Avaa valittu kalenteritapahtuma

KOMENTO + O

Poista kalenteritapahtuma

DELETE

Vaihda näkymän kohdistus kuluvaan päivään

KOMENTO + T

Avaa Näytä päivämäärä -valitsin

VAIHTO + KOMENTO + T

Siirry päivänäkymässä edelliseen päivään. Siirry viikko- tai työviikkonäkymissä edelliseen viikkoon. Siirry kuukausinäkymässä edelliseen kuukauteen.

KOMENTO + VASEN NUOLI

Siirry päivänäkymässä seuraavaan päivään. Siirry viikko- tai työviikkonäkymissä seuraavaan viikkoon. Siirry kuukausinäkymässä seuraavaan kuukauteen.

KOMENTO + OIKEA NUOLI

Yhteystiedot

Toiminto

Näppäin

Uuden yhteyshenkilön luominen

KOMENTO + N

Tallenna ja sulje yhteyshenkilö

KOMENTO + RIVINVAIHTONÄPPÄIN

Avaa valittu yhteyshenkilö

KOMENTO + O

Poista yhteyshenkilö

DELETE

Sulje avoinna oleva yhteyshenkilö ja avaa edellinen yhteyshenkilö

CONTROL + [

Sulje avoinna oleva yhteyshenkilö ja avaa seuraava yhteyshenkilö

CONTROL + ]

Tehtävät

Toiminto

Näppäin

Luo uusi tehtävä

KOMENTO + N

Tallenna ja sulje tehtävä

KOMENTO + RIVINVAIHTONÄPPÄIN

Avaa valittu tehtävä

KOMENTO + O

Poista tehtävä

DELETE

Sulje avoinna oleva tehtävä ja avaa tehtäväluettelon edellinen tehtävä

CONTROL + [

Sulje avoinna oleva tehtävä ja avaa tehtäväluettelon seuraava tehtävä

CONTROL + ]

Muistiinpanot

Toiminto

Näppäin

Luo uusi muistiinpano

KOMENTO + N

Avaa valittu muistiinpano

KOMENTO + O

Poista muistiinpano

DELETE

Sulje avoinna oleva muistiinpano ja avaa muistiinpanoluettelon edellinen muistiinpano

CONTROL + [

Sulje avoinna oleva muistiinpano ja avaa muistiinpanoluettelon seuraava muistiinpano

CONTROL + ]

Lähetä muistiinpano sähköpostiviestinä

KOMENTO + J

Lähetä muistiinpano sähköpostiviestin liitteenä

CONTROL + KOMENTO + J

Tekstin muokkaaminen ja muotoileminen

Toiminto

Näppäin

Leikkaa valittu teksti leikepöydälle

KOMENTO + X

Kopioi valinta leikepöydälle

KOMENTO + C

Kopioi valinta leikepöydälle

CONTROL + OPTIO + C

Sijoita valinta leikepöydältä

KOMENTO + V

Sijoita leike leikepöydältä

CONTROL + OPTIO + V

Sijoita valinta leikepöydältä ja käytä kohteen tyyliä

VAIHTO + OPTIO + KOMENTO + V

Lihavoi valittu teksti.

KOMENTO + B

Kursivoi valittu teksti

KOMENTO + I

Alleviivaa valittu teksti.

KOMENTO + U

Yliviivaa valittu teksti

VAIHTO + KOMENTO + X

Siirrä kohdistin yksi merkki vasemmalle

VASEN NUOLINÄPPÄIN

Siirrä kohdistin yksi merkki oikealle

OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Siirrä kohdistin yksi rivi ylöspäin

YLÄNUOLI

Siirrä kohdistin yksi rivi alaspäin

ALANUOLI

Siirrä kohdistin nykyisen kappaleen alkuun

OPTIO + YLÄNUOLI

Siirrä kohdistin nykyisen kappaleen loppuun

OPTIO + ALANUOLI

Siirrä kohdistin nykyisen sanan alkuun

OPTIO + VASEN NUOLI

Siirrä kohdistin nykyisen sanan loppuun

OPTIO + OIKEA NUOLI

Poista kohdistimen vasemmalla puolella oleva merkki tai poista valittu teksti

DELETE

Poista kohdistimen oikealla puolella oleva merkki tai poista valittu teksti

Poista

Jos näppäimistössä ei ole Poista -näppäintä, käytä näppäinyhdistelmää FN + DELETE.

Lisää sarkainkohta

SARKAIN

Siirrä kohdistin rivin alkuun

KOMENTO + VASEN NUOLI

Siirrä kohdistin rivin loppuun

KOMENTO + OIKEA NUOLI

Siirrä kohdistin viestin tekstin alkuun

KOMENTO + YLÄNUOLI

Siirrä kohdistin viestin tekstin loppuun

KOMENTO + ALANUOLI

Siirrä kohdistin valitun tekstin alkuun

KOMENTO + HOME

Siirrä kohdistin valitun tekstin loppuun

KOMENTO + END

Vieritä ylöspäin

PAGE UP

Vieritä alaspäin

PAGE DOWN

Viestien, yhteyshenkilöiden ja tehtävien merkitseminen seurattaviksi

Toiminto

Näppäin

Merkitse valittu kohde seurattavaksi tämän päivän määräpäivällä

CONTROL + 1

Merkitse valittu kohde seurattavaksi huomisen määräpäivällä

CONTROL + 2

Merkitse valittu kohde seurattavaksi tämän viikon määräpäivällä

CONTROL + 3

Merkitse valittu kohde seurattavaksi ensi viikon määräpäivällä

CONTROL + 4

Merkitse valittu kohde seurattavaksi ilman määräpäivää

CONTROL + 5

Merkitse valittu kohde seurattavaksi ja lisää mukautettu määräpäivä

CONTROL + 6

Merkitse valittu kohde seurattavaksi ja lisää muistutus

CONTROL + =

Merkitse valittu kohde valmiiksi

CONTROL + 0

Poista valitun kohteen seurantamerkintä

OPTIO + KOMENTO + ' (HEITTOMERKKI)

Ohjeikkuna

Toiminto

Näppäin

Avaa Oulookin Ohje-valikko

VAIHTO + KOMENTO + ?

Vieritä ohjeaiheen alkuun näyttö kerrallaan

PAGE UP

Vieritä ohjeaiheen loppuun näyttö kerrallaan

PAGE DOWN

Vieritä ohjeaiheen alkuun rivi kerrallaan

YLÄNUOLI

Vieritä ohjeaiheen loppuun rivi kerrallaan

ALANUOLI

Kopioi valinnan leikepöydälle.

KOMENTO + C

Sulkee ohjeikkunan.

KOMENTO + W

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Näytönlukijan avulla voit tutkia ja selata Outlookin sähköpostissa

Perustoiminnot sähköpostin käyttämiseksi näytönlukuohjelmalla Outlookissa

Perustoiminnot kalenterin käyttämiseksi näytönlukuohjelmalla Outlookissa

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on jokin toimintarajoite tai kysymyksiä helppokäyttöisyydestä, ota yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun teknisen tuen saamiseksi. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on koulutettu monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käyttöön. Saat siltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustossa.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×