Outlook Web App Light > Posti

Päivitetty viimeksi 1.2.2018

Outlook Web Appin kevytversio on Outlook Web Appin perusversiota yksinkertaisempi niin ulkoasun kuin toimintojenkin suhteen. Siinä on esimerkiksi vähemmän viestin luku- ja kirjoitusominaisuuksia kuin perusversiossa. Lisätietoja eroavaisuuksista on artikkelissa Outlook Wep Appin perus- ja kevytversioiden vertailu.

Voit tarkastella viestejä valitsemalla siirtymisruudussa Posti. Voit lajitella viestit valitsemalla jonkin sarakeotsikon.

En halua Outlook Web Appin kevytversiota. Mistä löydän perusversion?

Jos et valinnut Outlook Web Appin kevytversiota, kirjaudu ulos ja kirjaudu sitten takaisin sisään käyttämällä tuettua selainta.

Jollet valitsit kevytversion asetuksista, voit vaihtaa takaisin Outlook Web Appin perusversioon seuraavasti:

 1. Valitse kevytversiossa Asetukset > Outlook Web App -versio.

 2. Poista Käytä Outlook Web App Lightia -valintaruudun valinta.

 3. Valitse Tallenna.

Kirjaudu ulos kevytversiosta, sulje selain ja kirjaudu uudelleen sisään tuetussa selaimessa. Sinun on ehkä suljettava kaikki avoimet selainikkunat, ennen kuin voit kirjautua uudelleen sisään.

Outlook Web Appin kevytversio on hyvin yksinkertainen. Et esimerkiksi voi suorittaa seuraavia tehtäviä:

 • Et voi muuttaa fonttia. Outlook Web Appin kevytversiossa viestit ovat vain teksti -muodossa, mikä tarkoittaa, että viesteissä ei voi käyttää lihavointia, alleviivausta, kursiivia, tekstiin sitoutuvia kuvia tai napsautettavia hyperlinkkejä.

 • Outlook Web Appin kevytversiossa ei ole oikeinkirjoituksen tarkistusta. Jos käyttämässäsi selaimessa on oikeinkirjoituksen tarkistustoiminto, voit käyttää sitä.

 • Et voi esikatsella viestiä. Käytettävissä ei ole luku- tai esikatseluruutua.

 • Et voi muuttaa sarakkeiden leveyksiä tai tuoda aihekentän tekstiä enemmän näkyviin luettelonäkymässä.

 • Et voi käyttää erilaisia sähköpostiviestin allekirjoituksia tai valita, millaisiin viesteihin allekirjoitus lisätään.

 • Et voi lähettää viestejä edelleen sääntöjen avulla.

 • Et voi muodostaa tai katkaista yhteyttä muihin sähköpostitileihin.

 • Et voi avata toisen käyttäjän sähköpostilaatikkoa.

 • Et voi tulostaa viestiä.

 • Et voi kopioida viestiä tai liitettä. Voit kopioida viestin sisällön CTRL+C- ja CTRL+V-näppäinyhdistelmillä.

 • Et voi tallentaa viestiä tiedostoksi.

 • Et voi saada viestin saapumisesta kertovaa ilmoitusta.

 • Et voi pyytää viestin luku- tai vastaanottokuittausta.

 • Et voi hallita tehtäviä, huomautuksia tai Saapuneet-kansion sääntöjä.

 • Et voi peruuttaa sähköpostiviestiä.

 • Et voi luoda tai muokata yhteystietoryhmää. Lisätietoja yhteystietojen käyttämisestä on artikkelissa Outlook Web App Light > Yhteystiedot.

Sähköpostiviestit toimitetaan postilaatikkoasi isännöivään palvelimeen. Viestit tallentuvat oletusarvoisesti postilaatikon Saapuneet-kansioon. Uudet viestit näkyvät postikansioissa lihavoituina. Kun viesti avataan, lihavointi poistuu.

Voit lajitella viestejä sarakkeen mukaan valitsemalla sarakeotsikon. Voit esimerkiksi määrittää, että uusimmat viestit näkyvät ensin, valitsemalla Vastaanotettu-sarakeotsikon.

Voit järjestää viestejä myös kansioiden avulla. Postilaatikossasi on tietyt oletuskansiot. Niitä ovat esimerkiksi seuraavat: Kalenteri, Yhteystiedot, Poistetut, Luonnokset, Saapuneet, Roskaposti ja Lähetetyt.

Sinulle lähetetyt viestit tallentuvat oletusarvoisesti Saapuneet-kansioon. Voit halutessasi järjestellä viestit hierarkkiseen kansiorakenteeseen ja muuttaa rakennetta tarpeen mukaan. Sinulla voi esimerkiksi olla Oma ryhmä -kansio, jossa on alikansio ryhmän kullekin jäsenelle. Jos joku jäsenistä lähtee ryhmästä, voit poistaa hänen kansionsa. Jos jäsen siirtyy toiseen ryhmään, voit siirtää hänen kansionsa kyseisen ryhmän kansioon.

Viestintäasetuksissa voit määrittää kullakin sivulla näkyvien viestien määrän.

Kansioiden ja niiden sisällön tarkasteleminen

 1. Valitse Kansionhallinta ja valitse sitten siirtymisruudussa, että kaikki kansiot tuodaan näkyviin. Näin voit tarkastella kaikkia Outlook Web Appin kevytversiossa tai muissa sähköpostiohjelmissa, kuten Outlookissa tai Outlook Web Appissa, luotuja kansioita.

 2. Valitse avattavasta luetteloruudusta haluamasi kansio ja valitse sitten vihreä nuoli.

Uuden kansion luominen

 1. Valitse siirtymisruudussa Kansionhallinta.

 2. Valitse Luo uusi kansio -kohdan Luo kansio kohteeseen -luettelosta uuden kansion sijainti.

 3. Kirjoita uuden kansion nimi Kansion nimi -ruutuun.

 4. Valitse Luo.

Viestin siirtäminen toiseen kansioon

 1. Voit valita siirrettävän viestin valitsemalla viestiluettelossa viestin vieressä näkyvän valintaruudun tai avaamalla viestin, jonka haluat siirtää.

 2. Valitse työkaluriviltä Siirrä.

 3. Näyttöön avautuu Siirrä kansioon -ikkuna. Valitse Siirrä-luettelosta kansio, johon haluat siirtää viestin.

 4. Siirrä viesti valitsemaasi kansioon valitsemalla Siirrä.

Jos päätät olla siirtämättä viestiä, sulje ikkuna ja palaa edelliseen näyttöön valitsemalla työkaluriviltä Sulje.

Muut kansioihin liittyvät toiminnot

Kun valitset Kansionhallinta, saat näkyviin kansioihin liittyviä toimintoja. Voit luoda uusia kansioita tai valita Nimeä uudelleen, Siirrä tai Poista.

Et voi

 • kopioida viestiä toiseen kansioon

 • käyttää Outlookissa tai Outlook Web Appissa luotuja arkistokansioita.

Kun poistat kohteen sähköpostilaatikosta, se siirtyy Poistetut-kansioon. Voit siis palauttaa kohteen etsimällä sen Poistetut-kansiosta ja siirtämällä sen takaisin Saapuneet-kansioon.

Voit poistaa kansion koko sisällön alikansioineen valitsemalla Kansionhallinta ja valitsemalla sitten Poista kansio.

Kohteiden poistaminen Poistetut-kansiosta pysyvästi

 1. Valitse Posti-näkymän Poistetut-kansio.

 2. Voit poistaa pysyvästi koko Poistetut-kansion sisällön valitsemalla työkaluriviltä Tyhjennä Poistetut-kansio.

 3. Jos haluat poistaa pysyvästi vain osan Poistetut-kansion sisällöstä, valitse poistettavien kohteiden vieressä olevat valintaruudut ja valitse työkaluriviltä Poista.

 4. Poistetut-kansiossa voi olla käytössä käytäntö, joka poistaa viestit pysyvästi sen jälkeen, kun ne ovat olleet kansiossa tietyn ajan.

Kun luot uuden viestin, käytät uutta viestilomaketta. Sama lomake on käytössä myös silloin, kun vastaat viestiin tai lähetät sen edelleen. Kun vastaat viestiin, otsikkotiedot (vastaanottaja, lähettäjä ja aihe) on täytetty valmiiksi.

Jos haluat käyttää sähköpostin allekirjoitusta, siirry viestintäasetuksiin, missä voit luoda allekirjoituksen tai muokata sitä.

 1. Valitse Posti-näkymän työkaluriviltä Uusi viesti.

 2. Valitse viestin vastaanottajat:

  • Kirjoita viestin vastaanottajien nimet tai sähköpostialiakset Vastaanottaja-, Kopio- ja Piilokopio-kenttiin. Jos nimiä on useita, erota ne toisistaan puolipisteillä. Etsi nimiä vastaavat sähköpostiosoitteet napsauttamalla työkalurivin Tarkista nimet -kuvaketta. Jos nimille löytyy useita vastineita, selvittämättömät nimet näkyvät punaisina ja siirtymisruutuun tulee näkyviin nimiluettelo. Valitse haluamasi nimet luettelosta.

  • Lisätietoja on artikkelissa Outlook Web App Light > Osoitteisto.

 3. Kirjoita Aihe-ruutuun lyhyt otsikko.

 4. Kirjoita viesti tekstiosaan.

 5. Lähetä viesti vastaanottajille valitsemalla viestityökaluriviltä Lähetä.

 6. Jos et halua lähettää viestiä heti, valitse viestityökaluriviltä Tallenna tai Sulje. Viesti tallentuu Luonnokset-kansioon, ja se säilyy siellä, kunnes avaat ja lähetät sen.

Muut viestityökalurivin asetukset

 • Kun valitset huutomerkin, viestin tärkeysasteeksi määritetään Suuri.

 • Kun valitset alanuolen, viestin tärkeysasteeksi määritetään Pieni.

 • Voit lisätä liitteen valitsemalla paperiliitinkuvakkeen tai valitsemalla aiheen alapuolelta Liitteet.

Viestintäasetuksissa voit määrittää kullakin sivulla näkyvien viestien määrän sekä toiminnot kohteen siirtämisen tai poistamisen jälkeen tai kun viestissä on lukukuittaus. Et voi muuttaa uusien viestien tarkistusväliä, koska posti on saatavilla heti, kun sähköpostipalvelin vastaanottaa sen. Voit tarkistaa uudet saapuneet viestit päivittämällä selaimen sivun.

 1. Valitse siirtymisruudussa Posti.

 2. Valitse haluamasi viestin sisältävä kansio. Jos kansio ei ole näkyvissä, tuo näkyviin kaikki käytettävissä olevat kansiot määrittämällä, että kaikki kansiot tuodaan näkyviin. Valitse haluamasi kansio luettelosta ja siirry kansioon valitsemalla nuoli. Uudet sähköpostiviestit saapuvat aina Saapuneet-kansioon ja näkyvät lihavoituina.

 3. Avaa viesti valitsemalla viestin otsikko.

 4. Voit siirtyä nykyisen kansion edelliseen tai seuraavaan viestiin käyttämällä työkalurivin siirtymisnuolia. Nuolet näkyvät myös sivun alareunassa.

Kun avaat sähköpostiviestin, seuraavat tiedot näkyvät viestin otsikko-osassa:

 • Aihe: viestin aihe.

 • Lähettäjä: lähettäjän tai lähettäjäorganisaation nimi tai sähköpostiosoite.

 • Lähetetty: viestin lähetyspäivämäärä ja -aika.

 • Vastaanottaja: ensisijaisten vastaanottajien nimet tai sähköpostiosoitteet.

 • Kopio: kopion vastaanottajien nimet tai sähköpostiosoitteet.

Saat lisätietoja lähettäjästä tai vastaanottajasta (esimerkiksi henkilön osoitteen tai puhelinnumeron) valitsemalla Lähettäjä-, Vastaanottaja- tai Kopio-rivillä olevan nimen.

Varoitus: Joidenkin vastaanottamiesi sähköpostiviestien otsikossa voi olla Näytä Web-sivuna -linkki. Jos tämä linkki on näkyvissä, alkuperäinen viesti sisältää elementtejä, jotka on estetty, koska ne ovat aiheuttaneet mahdollisen tietoturvariskin. Tällaisia elementtejä ovat Java-sovelmat ja ActiveX-komponentit. Kun valitset linkin, voit tarkastella viestiä suodattamattomassa muodossa erillisessä selainikkunassa. Ennen kuin viesti avautuu, näkyviin tulee sanoma, jossa varoitetaan, että estetyn sisällön tarkastelemiseen liittyy tietoturvariski.

Kun vastaat viestiin, näyttöön avautuu uusi viestilomake. Vastaanottajien nimet ovat valmiina Vastaanottaja- ja Kopio-kentissä. Voit tarvittaessa lisätä tai poistaa nimiä. Kun lähetät viestin edelleen, kaikkien vastaanottajien osoitteet on kirjoitettava itse.

Voit määrittää poissaoloviestin, joka lähetetään kaikille, joilta saat viestin poissa ollessasi.

Viestin lähettäjälle vastaaminen

 1. Valitse viestin lukulomakkeen työkaluriviltä Vastaa. Kun valitset Vastaa-kohdan, Vastaanottaja-ruudussa on valmiina alkuperäisen viestin lähettäjä.

 2. Viestin aihe näkyy Aihe-ruudussa.

 3. Alkuperäisen viestin teksti on kopioituna viestin tekstiosassa. Kirjoita vastauksesi lähettäjän alkuperäiseen viestiin tai sen yläpuolelle.

Vastaaminen lähettäjälle ja kaikille muille viestin vastaanottajille

 1. Valitse viestin lukulomakkeen työkaluriviltä Vastaa kaikille. Kun valitset Vastaa kaikille, Vastaanottaja- ja Kopio-ruuduissa näkyvät valmiina alkuperäisen viestin lähettäjä ja kaikki muut vastaanottajat.

 2. Viestin aihe näkyy Aihe-ruudussa.

 3. Alkuperäisen viestin teksti on kopioituna viestin tekstiosassa. Kirjoita vastauksesi lähettäjän alkuperäiseen viestiin tai sen yläpuolelle.

Viestin lähettäminen edelleen

 1. Valitse viestin lukulomakkeen työkaluriviltä Välitä.

 2. Kirjoita Vastaanottaja-ruutuun sähköpostiosoite, johon haluat lähettää viestin edelleen.

 3. Alkuperäisen viestin teksti on kopioituna viestin tekstiosassa. Jos haluat lisätä viestiin omaa tekstiä, kirjoita se lähettäjän alkuperäisen viestin joukkoon tai sen yläpuolelle.

Kun viesti on valmis, valitse viestin työkaluriviltä Lähetä.

Liite voi olla missä tahansa ohjelmassa luotu tiedosto, esimerkiksi Word-asiakirja, Excel-laskentataulukko, .wav-tiedosto tai bittikarttatiedosto. Voit liittää minkä tahansa omassa tietokoneessasi tai verkossa käytettävissä olevan tiedoston mihin tahansa Outlook Web App-sovelluksessa luotuun kohteeseen. Voit myös poistaa kohteessa olevia liitteitä.

Jos viesti sisältää liitteen, viestiluettelossa näkyy kyseisen viestin kohdalla paperiliitinkuvake Kalenterinäkymässä kalenterimerkinnän kulmassa näkyy paperiliitinkuvake. Kun merkintä avataan, liiteluettelo tulee näkyviin. Yhteystietoon liittyvä liiteluettelo tulee näkyviin, kun yhteystieto avataan.

Kun liitteen sisältävä kohde avataan, liitetyn tiedoston nimi näkyy liiteluettelossa. Tietyt liitteet, kuten .txt- ja .gif-tiedostot, voi avata selaimella.

Tiedoston liittäminen sähköpostiviestiin tai muuhun kohteeseen

 1. Kun luot viestin, tapaamisen tai yhteystiedon, valitse kohteessa Liitteet. Viestin otsikossa on Liitteet-linkki. Kalenterimerkinnöissä Liitteet-linkki on työkalurivillä. Jos kyseessä on kokousmerkintä, linkki on viestin tekstiosan yläpuolella. Yhteystiedon Liitteet-linkki on yhteystietosivun alareunassa.

 2. Kirjoita tiedoston polkusiirtymisruutuun tai valitse Selaa ja etsi tiedosto.

 3. Kun olet löytänyt liitettävän tiedoston, lisää se liiteluetteloon valitsemalla Avaa.

 4. Kun valitset Liitä, tiedosto tulee näkyviin Liitteet-kohtaan. Toista vaiheet 1–3 kunkin liitettävän tiedoston osalta.

 5. Voit palata käsiteltävään lomakkeeseen valitsemalla työkalurivillä Valmis. Valitsemasi tiedostot näkyvät nyt otsikossa Liitteet-kohdan vieressä.

Ohjelma saattaa katkaista pitkät tiedostonimet ennen tiedostojen liittämistä. Tämä ei vaikuta tiedostojen sisältöön. Jos käytössäsi on esimerkiksi Internet Explorer 6 SP2 tai uudempi versio, liitetiedoston nimen enimmäispituus on 76 merkkiä. Jos tiedostonimeä lyhennetään vastaamaan tätä rajoitusta, nimen ensimmäiset kaksi merkkiä voivat muuttua. Internet Explorerin aiemmat versiot korvaavat pitkän tiedostonimen, jolla on yleinen nimi (esimerkiksi tiedosto[1].txt).

Liitteiden poistaminen kohteesta

 1. Avaa viesti ja valitse otsikossa Liitteet.

 2. Valitse Liitteet-kohdassa poistettavien tiedostojen vieressä olevat valintaruudut.

 3. Valitse Poista.

 4. Tallenna muutokset ja palaa kohteeseen valitsemalla Valmis.

Liitteet eivät kopioidu, kun vastaat viestiin. Tiedoston paikalle tulee paikkamerkkikuvake. Jos haluat, että liitteet pysyvät mukana, älä vastaa viestiin, vaan lähetä se edelleen. Jos haluat muokata liitetiedostoja, ne on ladattava ensin tietokoneeseen.

Liitteen lukeminen tai tallentaminen

 • Valitse liitetiedoston nimi. Voit joko avata liitteen asianmukaisella sovelluksella tai tallentaa liitteen levylle.

 • Voit avata tietyntyyppiset liitteet myös verkkosivuiksi ja tarkastella niitä selaimella valitsemalla Avaa Web-sivuna -vaihtoehdon. Seuraavat tiedostotyypit voi avata verkkosivuiksi:

  • Word

  • Excel

  • PowerPoint

  • Adobe Acrobatin .pdf-tiedostot

Varoitus: Älä avaa liitettä, ellet luota sisältöön ja sen lähettäneeseen henkilöön. Liitteet ovat yleinen tietokonevirusten levittämistapa. Suosittelemme, että käytät Avaa Web-sivuna -vaihtoehtoa, ellet ole varma liitteen luotettavuudesta. Lisätietoja on artikkelissa Outlook Web App Light > Avaa Web-sivuna.

Liitteen lähettäminen

Jotta voit lähettää muokatun liitteen, sen luomiseen käytetyn sovelluksen on oltava asennettuna tietokoneessasi. Jos esimerkiksi haluat muokata Word-tiedostoliitettä, tietokoneessasi on oltava Word asennettuna.

 1. Avaa viesti, joka sisältää alkuperäisen liitteen.

 2. Valitse liite ja tallenna se tietokoneeseen valitsemalla Tallenna.

 3. Avaa liite tallennussijainnista ja tee haluamasi muutokset.

 4. Tallenna muutokset ja sulje tiedosto.

 5. Palaa Outlook Web Appiin ja avaa sitten alkuperäinen viesti.

 6. Jos haluat poistaa viestistä alkuperäisen liitteen ja liittää muokkaamasi version viestiin, valitse Vastaa.

 7. Jos haluat sisällyttää viestiin sekä alkuperäisen liitteen että muokkaamasi version, valitse Välitä.

Muita liitteitä koskevia huomioon otettavia asioita

 • Oman organisaatiosi käyttämä tai sähköpostiviestiesi vastaanottajien organisaation käyttämä virustentorjuntaohjelmisto saattaa poistaa jotkin liitteet tai estää niiden toimittamisen. Jos sinulla on liitteiden tukeen liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä organisaatiosi tekniseen tukihenkilöstöön.

 • Yksittäisen liitteen enimmäiskoko on Outlook Web Appissa oletusarvoisesti 10 megatavua. Koko viestin sallittu enimmäiskoko (kaikki liitteet mukaan luettuina) on oletusarvoisesti 25 tai 35 megatavua sen mukaan, mikä postilaatikon isännöintipalvelu on käytössä. Postilaatikkosi liite- ja viestikohtaiset kokorajoitukset ovat sähköpostin järjestelmänvalvojan määrittämiä, ja ne voivat poiketa oletusrajoituksista.

 • Yksittäiseen viestiin lisättävien liitetiedostojen enimmäismäärä on oletusarvon mukaan 125. Järjestelmänvalvoja määrittää liitteiden enimmäismäärän, joten se voi poiketa oletusarvosta.

Jos odottamasi sähköposti ei ole Saapuneet-kansiossa, kokeile seuraavia toimenpiteitä:

 • Tarkista roskapostikansio.

 • Jos sähköposti on liitetyllä tilillä, viestit haetaan Outlook Web Appin kevytversioon kerran tunnissa.

 • Varmista lähettäjältä, että viesti on lähetetty kyseiseen sähköpostiosoitteeseen.

 • Päivitä selainnäkymä. Viestit ovat luettavissa heti, kun palvelin vastaanottaa ne.

Lisätietoja sähköpostin lukemiseen ja lähettämiseen liittyvistä asetuksista on artikkelissa Asetukset > Viestit.

Salasanan vaihtamiseen liittyviä ohjeita on artikkelissa Asetukset > Vaihda salasana.

Outlook Web App Light > Sähköpostiturvallisuus

Outlook Web App Light > Osoitteisto

Outlook Web App Light > Yhteystiedot

Sivun alkuun

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×