Office
Kirjaudu sisään

Outlook Web App Light > Kalenteri

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Oman Outlook Web App näyttää alla olevassa kuvassa, jos käytössäsi on te102821288in Outlook Web App. Tämä voi olla, koska olet valinnut kevytversion käyttämisestä tai käytät selaimessa, joka ei tue Outlook Web Appperusversiota.

Outlook Web App Light

Outlook Web Appin kevytversio on perusversiota yksinkertaisempi niin ulkoasun kuin toimintojen suhteen. Kevytversio on HTML-pohjainen, joten se toimii paremmin käyttöä helpottavien toimintojen, kuten näytönlukuohjelmien, kanssa.

Outlook Web Appin kevytversion avulla voit ajoittaa tapaamisia ja kokouksia, mutta siinä on vähemmän ominaisuuksia kuin Outlook Web Appin perusversiossa. Yksityiskohtainen ominaisuusluettelo on kohdassa Outlook Web Appin kevyt- ja perusversioiden vertailu.

Kevytversiossa et voi esimerkiksi suorittaa seuraavia toimintoja:

 • Tarkastella kalenteria viikon tai kuukauden mukaan.

 • määrittää kokousten tai tapaamisten muistutuksia

 • jakaa kalenteria muiden kanssa tai avata jonkun toisen jakamaa kalenteria

 • muuttaa kalenterin väriä tai asettelua

En halua Outlook Web Appin kevytversiota. Mistä löydän perusversion?

Jollet ole valinnut kevytversiota, kirjaudu ulos ja kirjaudu sitten takaisin sisään käyttämällä tuettua selainta.

Jos valinnut kevytversiota asetuksista, näin pääset takaisin Outlook Web Appin perusversioon:

 1. Valitse kevytversiossa Asetukset > Outlook Web App -versio.

 2. Poista Käytä Outlook Web App Lightia -valintaruudun valinta.

 3. Valitse Tallenna.

 4. Kirjaudu ulos kevytversion, sulje selain ja kirjaudu sitten sisään uudelleen käyttämällä tuettua selainta. Voit joutua Sulje kaikki avoimet selainikkunat, ennen kuin kirjaudut uudelleen.

Tämän artikkelin sisältö

Aikataulun tarkasteleminen

Tapaamisten käsitteleminen

Tapaamisen luominen

Tapaamisen tarkasteleminen tai muokkaaminen

Tapaamisen tai kokouksen poistaminen

Kokousten käsitteleminen

Kokouspyynnön tekeminen

Kokouksen peruuttaminen tai muokkaaminen

Kokouspyyntöön vastaaminen

Kokouspyynnön lähettäminen edelleen

Toistuvien kohteiden käsitteleminen

Kohteen määrittäminen toistuvaksi

Toistovälin muuttaminen

Toiston poistaminen

Lisätietoja

Aikataulun tarkasteleminen

Kalenteri näyttää kuluvan päivän tapaamiset ja kokoukset.

 1. Valitse siirtymisruudussa Kalenteri.

 2. Voit tarkastella toista päivää valitsemalla päivämäärän aikataulun vieressä olevasta kuukausinäkymästä.

 3. Voit tarkastella kohteen tietoja tai muuttaa niitä napsauttamalla kohdetta.
  Jos muokkaat toistuvaa kohdetta, kuten viikoittaista kokousta, sinua pyydetään muuttamaan joko kyseinen esiintymä tai kaikki kokouksen esiintymät.

Sivun alkuun

Toisin kuin kokouksiin, jotka sisältävät myös muita käyttäjiä, ainoastaan sinun on osallistuttava tapaamisiin, joihin voi kuulua käynti lääkärissä, lapsen hakeminen koulusta tai projektissa työskentelyyn varaamasi aika. Kun luot kalenteriin tapaamisen, voit määrittää, kuinka muut näkevät kyseisen ajan. Tilanasi voi esimerkiksi olla Varattu tai Poissa.

Tapaamisen luominen

 1. Valitse kalenterityökalurivillä Uusi tapaaminen.

 2. Kirjoita Aihe-ruutuun lyhyt kuvaus tapaamisesta.

 3. Kirjoita Sijainti-ruutuun tapaamisen sijainti.

 4. Valitse Alkamisaika- ja Päättymisaika-luetteloissa sopivat päivämäärät ja ajat.

 5. Valitse Näytä aika muodossa -luettelossa kuvaus, jonka haluat näkyvän aikataulussasi tapaamisen ajan. Muut näkevät valitsemasi tilan (Varattu, Alustava, Käytettävissä tai Poissa) tarkastellessaan aikatauluasi.

 6. Voit kirjoittaa viestin tekstiosaan lisätietoja, kuten tapaamiseen mukaan otettavia asioita. Voit myös lisätä tapaamiseen liitteen napsauttamalla paperiliitinkuvaketta.

 7. Valitse Tallenna ja sulje.
  Valitsemalla Peruuta voit sulkea tapaamisen tallentamatta sitä ja palata kalenterinäkymään.

Tapaamisen tarkasteleminen tai muokkaaminen

 1. Valitse kohta, jonka haluat tarkastella tai muokata päivämäärä. Jos haluamasi kalenteri ei oletusarvo, valitse se siirtymisruudun Omat kalenterit -osa. Jos etsit päivämäärää on kuluvana kuukautena, siirry haluamasi kuukausi kuukauden nimen vieressä Viime kuussa ja Viime kuussa nuolien avulla.

 2. Napsauta sen merkinnän aihetta, jonka haluat avata. Kun avaat toistuvan kohteen, Outlook Web App avaa vain valitun päivämäärän, ei sarjaa. Voit tehdä muutoksia toistuvaan sarjaan valitsemalla työkalurivillä Muokkaa sarjaa tai napsauttamalla Muokkaa sarjaa -linkkiä työkalurivin alla.

 3. Tee haluamasi muutokset.

 4. Valitse Tallenna ja sulje.

Tapaamisen tai kokouksen poistaminen

 1. Etsi ja avaa merkintä, jonka haluat poistaa.

 2. Valitse Poista.

 3. Jos poistat kokouspyynnön, sinua pyydetään lähettämään osallistujille peruutusilmoitus.

 4. Jos poistat toistuvan kohteen, voit poistaa vain nykyisen esiintymän, kaikki esiintymät tietystä päivämäärästä lähtien tai kaikki esiintymät päivämäärästä riippumatta.

Sivun alkuun

Kokousten käsitteleminen

Kokous on toisen henkilön kanssa jaettu tapaaminen. Kun teet kokouspyynnön, ajan ja aiheen määrittämisen lisäksi sinun on lisättävä kutsuttavien osallistujien luettelo. Voit myös lisätä resursseja, kuten kokoushuoneen tai projektorin. Jos pyynnön vastaanottajat ovat organisaation osoitteistossa, voit tarkastella heidän käytettävyyttään. Useimmat vastaanottajat voivat hyväksyä kutsun, hyväksyä sen alustavasti tai hylätä kutsun. Kokouspyynnöt voivat tapaamisten tapaan koskea yhtä kokousta tai toistuvia kokouksia.

Kokouspyynnön tekeminen

 1. Valitse kalenterityökalurivillä Uusi kokouspyyntö.

 2. Kirjoita Vastaanottaja - ja Valinnainen -ruutuihin haluat vastaanottaa kokouspyynnön henkilöiden nimet. Valitse Lisäasetukset-työkalurivin Tarkista nimet -kuvaketta. Jos haluat lisätietoja osallistujien lisääminen kokouspyyntöön kohdassa ”kuinka voin osoite kokouksen request?” Outlook Web App Light > osoitteisto.

 3. Voit määrittää kokoushuoneen tai laitteen, joita haluat käyttää kokouksen aikana, kirjoittamalla resurssin tai kokoushuoneen Resurssit-ruutuun.

 4. Voit tarkistaa mahdollisten osallistujien ja resurssien käytettävyyden valitsemalla Aikatauluavustaja. Näkyviin tulee luettelo mahdollisista ajoista sekä osallistujien käytettävyys. Valitse haluamasi aika.
  Mahdolliset ajat määräytyvät osallistujien työaikojen mukaan. Jos yksi tai useampi osallistuja on kaukaisella aikavyöhykkeellä, et välttämättä näe saatavilla olevia aikoja.

 5. Pyydä vastaus tähän kutsuun -valintaruutu on valittuna oletusarvoisesti. Jos et halua kokouspyynnön vastaanottajien lähettävän vastausta, tyhjennä valintaruudun valinta.

 6. Kirjoita kokouksen aihe Aihe-ruutuun.

 7. Kirjoita Sijainti-ruutuun kokouksen sijainti. Jos olet valinnut Resurssin, se näkyy Sijainti-kentässä automaattisesti.

 8. Valitse Alkamisaika- ja Päättymisaika-luetteloissa sopivat päivämäärät ja ajat.

 9. Valitse Näytä aika muodossa -luettelossa kuvaus, jonka haluat näkyvän aikataulussasi kokouksen ajan. Muut näkevät valitsemasi tilan (Varattu, Alustava, Käytettävissä tai Poissa) tarkastellessaan omaa aikatauluasi sekä kaikkien osallistujien aikatauluja.

 10. Kirjoita viestin tekstiosaan viesti, jonka haluat lähettää kokouspyynnön mukana. Voit myös lisätä kokouspyyntöön liitteen napsauttamalla paperiliitinkuvaketta.

 11. Valitse Lähetä.

Sivun alkuun

Kokouksen peruuttaminen tai muokkaaminen

Voit muokata kokousta:

 1. Etsi ja avaa alkuperäinen kokouspyyntö kalenterissa.

 2. Tee tarvittavat muutokset.

 3. Jos yhden tai useamman osallistujan kanssa oli aikatauluristiriita, valitse Aikatauluavustaja tarkastellaksesi mahdollisia aikoja ja käytettävyyksiä. Se auttaa löytämään sopivamman ajan.

 4. Voit lähettää päivityksen kaikille osallistujille valitsemalla Lähetä päivitys.

Voit peruuttaa kokouksen seuraavasti:

 1. Etsi ja avaa kokous, jonka haluat peruuttaa.

 2. Jos haluat sisällyttää viestin, kuten kokouksen peruutuksen syyn, voit kirjoittaa viestin kokouslomakkeen tekstiosaan.

 3. Valitse Poista.

 4. Sinua pyydetään lähettämään osallistujille peruutusilmoitus.

 5. Jos peruutat toistuvan kokouksen, voit poistaa vain nykyisen esiintymän, kaikki esiintymät tietystä päivämäärästä lähtien tai kaikki esiintymät päivämäärästä riippumatta. Kun olet tehnyt valintasi, valitse Lähetä peruutus tehdäksesi muutoksen ja ilmoittaaksesi asiasta osallistujille.

Kokouspyyntöön vastaaminen

Muut käyttäjät voivat kutsua sinut kokouksiin Outlook Web App -kalenteria käyttämällä. Nämä kokouspyynnöt näkyvät viesteinä Saapuneet-kansiossa.

 1. Voit avata kokouspyynnön napsauttamalla sitä Saapuneet-kansiossa.

 2. Valitse Hyväksy lisätäksesi kokouksen kalenteriin ja kertoaksesi kokouksen järjestäjälle osallistumisestasi. Valitse Alustava lisätäksesi kokouksen kalenteriin ja kertoaksesi kokouksen järjestäjälle mahdollisesta osallistumisestasi. Valitse Hylkää kertoaksesi kokouksen järjestäjälle, että et osallistu kokoukseen.

 3. Voit tarkistaa aikataulusi ennen kokouksen hyväksymistä valitsemalla työkalurivillä Kalenteri.

 4. Jos valitset Muokkaa vastausta ennen lähettämistä, näkyviin tulee viesti-ikkuna, johon voit kirjoittaa viestin kokouspyynnön lähettäjälle, kun valitset Hyväksy, Alustava tai Hylkää. Jos haluat lisätä vastaanottajia kokousvastauksellesi, voit lisätä heidät Vastaanottaja- tai Kopio-ruutuun.

 5. Jos haluat lähettää vastauksesi mukana viestin, voit kirjoittaa sen tekstiruutuun. Voit esimerkiksi kertoa, miksi et todennäköisesti osallistu kokoukseen.

 6. Kun viesti on valmis, valitse Lähetä.

Kokouspyynnön lähettäminen edelleen

 1. Avaa kokouspyyntö.

 2. Valitse työkalurivillä Välitä

 3. Kirjoita Vastaanottaja -ruutuun sähköpostiosoite, johon haluat lähettää pyynnön edelleen.

 4. Alkuperäisen viestin teksti kopioituu viestin tekstiosaan. Voit lisätä tekstiä lähettäjän alkuperäiseen viestiin tai sen yläpuolelle.

 5. Valitse Lähetä.

Sivun alkuun

Toistuvien kohteiden käsitteleminen

Monet kokoukset, tapaamiset ja tapahtumat toistuvat säännöllisesti tietyllä aikavälillä. Voit määrittää kohteen toistuvaksi sen sijaan, että luot uuden kalenterikohteen jokaiselle kerralle.

Kohteen määrittäminen toistuvaksi

 1. Luo uusi tapaaminen tai kokouspyyntö tai avaa jo aikataulussa näkyvä kohde.

 2. Valitse työkalurivillä Toista.

 3. Valitse Tapaamisaika-kohdassa olevien Aloita- ja Kesto-luetteloiden avulla toistuvan kohteen alkamis- ja päättymisajat. Aseta päivämääräksi päivä, jolloin haluat toistuvuuskaavan alkavan.

 4. Valitse Päivittäin, Viikoittain, Kuukausittain tai Vuosittain määrittääksesi, kuinka usein tapaaminen tai kokous toistuu. Tapaamiset toistuvat oletusarvoisesti viikoittain.

 5. Voit määrittää lisäasetukset Toistuvuuskaava-kohdassa. Toistuvuuskaavan asetukset riippuvat siitä, valitsitko kohdan Päivittäin, Viikoittain, Kuukausittain vai Vuosittain.

 6. Valitse Toistuvuusalue-kohdassa, milloin haluat toistuvuuskaavan alkavan ja päättyvän. Voit määrittää, että toistuvuusalueella ei ole päättymispäivää, että se päättyy tietyn kertamäärän jälkeen tai tiettynä päivämääränä.

 7. Tallenna muutokset valitsemalla Tallenna.

Toistovälin muuttaminen

 1. Kalenteriin Avaa tapaaminen tai kokous, jota haluat muuttaa. Valitse Muokkaa sarjaa.

 2. Valitse tapaamisen tai kokouksen työkalurivillä Toista.

 3. Tee Toisto-valintaikkunassa haluamasi muutokset toistuvuuskaavaan.

 4. Tallenna muutokset valitsemalla Tallenna.

Toiston poistaminen

Voit poistaa kokouspyynnön tai tapaamisen toistoja.

 1. Avaa poistettava tapaaminen tai kokous napsauttamalla sitä.

 2. Valitse Poista.

 3. Voit poistaa yhden toiston, kaikki toistot tietystä päivämäärästä lähtien tai kaikki toistot päivämäärästä riippumatta.

 4. Valitse haluamasi vaihtoehto, ja valitse sitten Tallenna ja sulje tapaamisen tai Lähetä peruutus kokouksen.

Sivun alkuun

Lisätietoja

Kalenteriasetusten sekä esimerkiksi työviikon määritysohjeet ovat artikkelissa Asetukset > Kalenteri.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×