Ottaminen käyttöön ja puhelun laadun Raporttinäkymät-ikkunan käyttämällä Microsoftin Teams ja Skype for Business Online

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Opettele määrittämään puhelun laadun Raporttinäkymät-ikkunan avulla voit seurata puhelun laadun Office 365 organisaatiolle.

Puhelun laadun Dashboard (CQD) Microsoft Teams ja Skype for Business Online avulla voit käyttää tietoja laatua, soitettua puhelua Microsoft Teams ja Skype for Business -palveluita käyttämällä siirtäminen. Tässä aiheessa kerrotaan vaihe vaiheelta, sinun on suoritettava loppuun, Käynnistä tietojen keräämisen.

Huomautus: Yksityiskohtaiset puhelun koontinäytön raportit ovat saatavilla kaikille asiakkaille Tech Preview -asiakirjana.

Uusimmat muutokset ja päivitykset

CQD uusimmat muutokset ovat seuraavat:

 • Sisältää Microsoft TeamsSkype for Business Online tietojen lisäksi.

 • Yhteenvetoraporttien sisältää tuotteen suodattimen Valitse kaikki tiedot, Microsoft Teams tietojen tai Skype for Business Online tiedot.

Katso tästä artikkelista listaluettelo Ulottuvuuksia ja toimenpiteitä, jotka ovat saatavilla Skype for Business Onlinen puhelun laadun koontinäytössä.

Huomautus: Tietoja koontinäytön päivityksistä ja muutoksista saa napsauttamalla koontinäytön Hyviä uutisia! -ilmoituspalkkia. Voit siirtyä puhelun laadun koontinäyttöön.

Aktivoi Microsoft puhelun laadun Dashboard (CQD) Yhteenvetoraporttien

Ennen kuin voit aloittaa CQD, sinun on aktivoitava Office 365 organisaation.

 1. Kirjaudu sisään organisaatiosi Office 365 -järjestelmänvalvojan tilin avulla ja valitse sitten Avaa hallintakeskuksen järjestelmänvalvoja -ruutu.

 2. Valitse vasemassa ruudussa Järjestelmänvalvoja-kohdan alta Skype for Business avataksesi Skype for Business-hallintakeskuksen.

 3. Valitse Skype for Business-hallintakeskuksen vasemmasta ruudusta työkalut ja valitse sitten Skype for Business Onlinen puhelun laadun koontinäyttö.

  Skype for Business -työkalut

 4. Valitse avautuvalla sivulla Kirjaudu sisään yleisen järjestelmänvalvojan tilillä ja anna kysyttäessä tilin tunnistetiedot.

  CQD-kirjautuminen

Kun olet kirjautunut ja ohjelma on aktivoitu, puhelun laadun koontinäyttö aloittaa tietojen keräämisen ja käsittelyn.

Huomautus: Voi kestää muutaman tunnin käsittelemään riittävästi tietoja raporteissa kuvaava tulosten esittämiseksi.

Puhelujen laadun koontinäytön ominaisuudet Skype for Business Onlinessa

Puhelujen laadun koontinäytön yhteenvetoraportit tarjoavat alajoukon ominaisuuksia, jotka on suunniteltu yksityiskohtaisia raportteja varten. Erot kahden version välillä ovat:

Ominaisuus

Yhteenvetoraportit

Yksityiskohtaiset raportit

Sovellusten jakamisen arvot

Ei

Kyllä

Asiakkaiden rakennustietojen tuki

Kyllä

Kyllä

Porautumisanalyysin tuki

Ei

Kyllä

Median luotettavuuden tilastot

Ei

Kyllä

Käyttövalmiit raportit

Kyllä

Kyllä

Yleiskatsausraportit

Kyllä

Kyllä

Käyttäjäkohtainen raporttisetti

Ei

Kyllä

Raporttisetin mukauttaminen (lisää, poista, muokkaa raportteja)

Ei

Kyllä

Videoperustaiset näytön jakamisen luvut

Ei

Kyllä

Videotilastot

Ei

Kyllä

Saatavilla olevien tietojen määrä

Viimeiset 6 kuukautta

Viimeiset 6 kuukautta

Microsoftin Teams tiedot

Kyllä

Kyllä

Käyttövalmiit raportit

Kummatkin puhelun laadun koontinäytön versiot tarjoavat käyttövalmiit raportit, joista saat puhelunlaadun koontilukuja ilman tarvetta luoda uusia raportteja. Kun tiedot on käsitelty taustalla, alat nähdä puhelunlaadun koontilukuja raporteissa.

Yleiskatsausraportit

Kumpikin puhelun laadun koontinäytön versio tarjoaa korkean tason aloituskohdan puhelunlaadun kokonaistiedoille, mutta tiedot esitellään yhteenvetoraporteissa eri tavalla kuin yksityiskohtaisissa raporteissa.

Yhteenvetoraportit tarjoavat yksinkertaistetun, eri välilehtiä käyttämällä esitetyn sivuraporttinäkymän, joka antaa käyttäjien selata puhelun kokonaislaadun tiloja ja -trendejä ja ymmärtää ne nopeasti.

Välilehdet sisältävät seuraavat tiedot:

 • Puhelujen yleinen laatu – tarjoaa tietoja kaikista tietovirroista, eli palvelin-ssiakas-tietovirroista ja asiakas-asiakas-tietovirroista yhteensä sekä erillisistä palvelin-asiakas-tietovirroista ja asiakas-asiakas-tietovirroista, kuukausittaina ja päivittäisinä trendeinä esitettynä.

 • Palvelin – asiakas – tarjoaa lisätietoja palvelimen ja asiakkaan tietovirroista.

 • Palvelin – Palvelin – tarjoaa lisätietoja kahden palvelimen välisistä tietovirroista.

 • Äänen laatuun SLA – on tietoja, jotka sisältyvät Skype for Business Online äänen laatuun SLA puhelut

Puhelujen kokonaislaadun välilehti

Käytä välilehden tietoja arvioimaan puhelujen laatutietoja ja trendejä katsomalla virtalukuja ja heikkoja prosenttiosuuksia. Voit nähdä oikeasta yläkulmassa, mitä värejä ja visuaalisia elementtejä käytetään esittämään näitä lukuja.

CQD-tietoavain

Virrat luokitellaan kolmeen ryhmään: hyvä, heikko ja luokittelematon. On olemassa myös laskennallisia heikko % -arvoja, joista näet heikoksi luokiteltujen tietovirtojen osuuden luokiteltujen tietovirtojen kokonaismäärästä. Koska heikko % = heikot puhelut tietovirrat/ (heikot puhelut tietovirrat+ hyvät puhelut tietovirrat) * 100, suuri luokittelemattomien puheluiden tietovirtojen määrä ei vaikuta heikko % -arvoon. Tiedot Tietoa siitä, millä kriteereillä virrat luokitellaan heikoksi tai hyväksi, löytyvät osoitteesta https://aka.ms/cqd_quality_thresholds

Vasemmalla olevasta asteikosta näet puhelujen lukumääräarvot.

CQD-tietolasku

Käytä oikealla olevaa asteikkoa mitataksesi heikko % -arvot.

CQD-dataprosentti

Voit myös hankkia tosiasialliset numeeriset arvot viemällä hiiren palkin ylle.

Huomautus: Seuraavassa esimerkissä on hyvin pieni näyte tietojoukon ja arvot eivät ole realistisia todellista käyttöönottamiseen.

CQD-tietonumerot

Yleinen tietovirtojen äänenvoimakkuusTietovirtojen kokonaismäärä on tärkeä tekijä sen määrittämisessä, kuinka oleeellisia lasketut heikko-prosentit ovat. Mitä pienempi tietovirran äänenvoimakkuustietovirtojen kokonaismäärä on, sitä vähemmän luotettavia raportoidut heikko-prosenttiarvot ovat.

Palvelin-asiakas-välilehti ja Asiakas-asiakas-välilehti

Nämä kaksi välilehteä tarjoavat lisää tietoja päätepiste-päätepiste-skenaarioissa tapahtuneista tietovirroista. Kummassakin välilehdessä on neljä suljettavaa kutistettavaa osiota, jotka edustavat neljää mediatietovirtojen virtaamisen skenaariota.

 • Langallinen sisällä

 • Langallinen ulkona

 • WiFi sisällä

 • WiFi ulkona

Sisätesti

Käsiteltäessä, CQD taustatietokantaan luokittelee stream sisällä tai ulkopuolella rakennuksen tietojen avulla, jos se on olemassa. Kunkin stream päätepisteet liittyy aliverkon osoite. Jos aliverkon on ladatut rakennuksen tiedot aliverkosta luetteloa, valitse pidetään sisällä. Jos luomisesta ei vielä ole ladattu, valitse sisällä testi aina Luokittele virtaa ulkopuolella. Huomaa, että sisällä testi Server Client skenaarion katsoo vain asiakas-päätepiste. Palvelimet ovat aina ulkopuolella käyttäjän näkökulmasta, koska tämä ei ole laskettu testi.

Langallinen yhteys vs. WiFi

Kuten nimistä voi päätellä, tämä on asiakasyhteyksien tyyppiin perustuva luokittelukriteeri. Palvelin on tässäkin aina langallinen, eikä sitä sisällytetä laskentoihin.

Huomautus: Jos yksi kahdesta tietovirran päätepisteestä on yhdistetty WiFi-verkkoon, se luokitellaan puhelun laadun koontinäytössä WiFi-yhteydeksi.

Voit tarkastella raportteja tuotteen tietojen valitseminen

Yhteenveto ja sijainnin parannetun raporteissa, voit käyttää Tuotteen suodattimen avattavasta näyttämään kaikki tuotteen tiedot, valitse vain Microsoft Teams tietoja tai vain Skype for Business Online tietoja.

Näyttökuvassa näkyy tuotteen suodatin-ohjausobjekti, jossa on kaikki asetukset Microsoftin Teams ja Skype for Business.

Yksityiskohtaisten raporttien- Microsoft Teams tai Skype for Business Online tietoihin osana määrittäminen raportin tietojen suodattaminen ryhmiä dimension avulla.

Lataa rakennustiedot

Puhelun laadun koontinäytön yhteenvetoraporttien raporttinäkymät sisältävät Vuokralaisen tietojen lataaminen    -sivun, johon pääsee valitsemalla Vuokralaisen tietojen lataaminen -linkkitunnisteen oikeasta yläkulmasta. Sivua käytetään siihen, että järjestelmänvalvojat voivat ladata omat tietonsa, kuten IP-osoitteen kartoituksen ja maantieteelliset tiedot, kunkin langattoman AP:n ja sen MAC-osoitteen kartoituksen jne.

CQD-koontinäyttö
 1. Valitse ladattavan datatiedoston tyyppi Käytä Vuokralaisen tietojen lataaminen -sivun avattavaa valikkoa valitaksesi tiedoston tietotyypin lataamista vartenavattavasta valikosta. Tiedoston tietotyyppi ilmaisee tiedoston sisällön (esimerkiksi. "Rakennus" viittaa IP-osoitteen ja rakennuksen kartoitukseen sekä muihin geografisiin tietoihin). Tällä hetkellä tuemme vain "rakennus"-tietotyyppiä. Lisää tietotyyppejä lisätään tulevissa julkaisuissa.

 2. Valittuasi tiedoston tietotyypin valitseKun olet valinnut tiedoston datatyypin, valitse datatiedosto valitsemalla Selaa. valitaksesi datatiedoston.

  • Tiedoston on oltava tsv (sarkaimella erotetut arvot) -tiedosto tai csv (pilkulla erotetut arvot) -tiedosto. Jos käytät csv-tiedostoa, kaikissa kentissä, joissa on pilkku, tulee käyttää lainausmerkkejä tai niistä täytyy poistaa pilkut. Jos esimerkiksi rakennuksen nimi on NY,NY, sen tulisi csv-tiedostossa olla muodossa "NY,NY".

  • Datatiedoston koon ei tule olla yli 50 Mt.

  • Kunkin datatiedoston jokaisen tiedostossa olevan sarakkeen on vastattava ennalta määriteltyä tietotyyppiä, jota käsitellään myöhemmin tässä aiheessa.

 3. Tiedoston valitsemisen jälkeen määritä Aloituspäivämäärä ja valinnaisesti Määritä lopetuspäivämäärä.

 4. Aloituspäivämäärän valitsemisen jälkeen valitse Lataa ladataksesi tiedosto puhelun laadun koontinäytön palvelimelle.

  Ennen tiedoston lataamista se vahvistetaan. Vahvistamisen jälkeen se varastoidaan Azuren blob-objektiin. Jos vahvistaminen epäonnistuu tai tiedostoa ei saada varastoitua Azuren blob-objektiin, näytetään tiedostoon korjaamista pyytävä virheviesti. Seuraava kuva näyttää, että virhe tapahtuu kun sarakkeiden lukumäärä tiedostossa on väärä.

  CQD-esimerkkilatauksen vahvistusvirhe
 5. Jos vahvistamisen aikana ei tapahdu virheitä, tiedoston lataus onnistuu. Voit nähdä ladatut datatiedostot Omat lataukset -taulukossa, joka näyttää täydellisen luettelon kaikista tämänhetkisen vuokralaisen osalta lähetetyistä tiedostoista sivun alaosassa.

  Jokainen tietue näyttää yhden ladatun vuokralaisdatatiedoston ja sen tiedostotyypin, viimeisimmän päivitysajan, ajanjakson, kuvauksen sekä poisto- ja latauskuvakkeet. Voit poistaa tiedoston napsauttamalla taulukon roskakorikuvaketta tai ladata tiedoston napsauttamalla taulukon Lataa-sarakkeessa olevaa latauskuvaketta.

  CQD-omien latauksien taulukko

Vuokralaisdatatiedoston muoto ja rakennustietojen tiedostorakenne

Lataamasi datatiedoston muodon tulee täyttää seuraavat vaatimukset, jotta se läpäisee ennen lataamista tehtävän tarkistuksen.

 • Tiedoston on oltava joko tsv-tiedosto, joka tarkoittaa, että sarakkeet on kussakin rivissä että sarakkeet onkunkin rivin sarakkeet on erotettu sarkaimella, tai csv-tiedosto, jossa jokainen sarake on erotettu pilkulla.

 • Tiedoston sisältö ei sisällä taulukon otsikkoja. Tiedoston ensimmäisen rivin tuleekin siis sisältää oikeita tietoja - ei otsikkoja kuten "Verkko" jne.

 • Kunkin sarakkeen tietotyyppi voi olla ainoastaan merkkijono, numero tai totuusarvo. Jos se on numero, arvon on oltava numeroarvo; jos se on totuusarvo, arvon on oltava joko 0 tai 1.

 • Joka sarakkeessa, jossa tiedostotietotyyppi on merkkijono, tietojoukko voi olla tyhjä (mutta se pitää silti erottaa sopivalla erottajalla, esimerkiksi. sarakkeella tai pilkulla). Tämä lisää kyseiseen kenttään tyhjän merkkijonoarvon.

 • Jokaista riviä kohti on oltava 14 saraketta ja jokaisessa sarakkeessa on oltava seuraava tietotyyppi, minkä lisäksi sarakkeiden tulee olla seuraavassa taulukossa luetellussa järjestyksessä:

Sarakkeen nimi

Tietotyyppi

Esimerkki

Verkko

Merkkijono

192.168.1.0

VerkonNimi

Merkkijono

USA/Seattle/SEATTLE-SEA-1

VerkonAlue

Numero

26

RakennuksenNimi

Merkkijono

SEATTLE-SEA-1

OmistajuusTyyppi

Merkkijono

Contoso

RakennusTyyppi

Merkkijono

IT-pääteasema

RakennusToimistoTyyppi

Merkkijono

Koneenrakennus

Postitoimipaikka

Merkkijono

Seattle

Postinumero

Merkkijono

98001

Maa

Merkkijono

US

Osavaltio

Merkkijono

WA

Alue

Merkkijono

MSUS

InsideCorp

Bool

1

ExpressRoute

Bool

0

Tärkeää: 

 • Verkon aluetta voidaan käyttää edustamaan superverkkoa (yhdistelmä useita aliverkkoja, joilla on yksi reititysetuliite). Kaikki uusien rakennusten lähetykset tarkistetaan sen varalta, menevätkö niiden alueet päällekäin. Jos olet aiemmin ladannut rakennustiedoston, sinun tulisi ladata nykyinen tiedosto ja sitten ladata se uudelleen havaitaksesi ylitykset ja korjataksesi asian ennen uudelleen lataamista. Kaikki aiemmin ladatuissa tiedostoissa havaittavat ylitykset voivat johtaa aliverkkojen vääriin kartoituksiin raporteissa oleviin rakennuksiin.

 • Tietyt VPN-toteutukset eivät raportoi aliverkon tietoja tarkasti. Suosittelemme, että kun lisäät VPN-alaverkkoa rakennustiedostoon, aliverkolle ei määritetä vain yhtä kohtaa vaan jokaiselle osoitteelle VPN-aliverkossa lisätään erillinen kohta erillisienä 32-bittisinä verkkona. Joka rivillä voi olla sama rakennuksen metadata. Esimerkiksi sinulla pitäisi olla 256 riviä 172.16.8.0/24:lle niin, että joka osoitteelle 172.16.18.0/32:n ja 172.16.18.255/32:n välissä on yksi rivi, nämä mukaan lukien.

Mediatyypin valitseminen yksityiskohtaisissa raporteissa

Yksityiskohtaisten raporttien tukevat katsoo laatu- ja media-luotettavuutta ääni, video, jakaminen ja jakaminen mediatyyppejä perustuvat näyttö. Dimensiot, toimenpiteiden ja suodattimet, jotka koskevat yksittäisen mediatyypin on etuliitteenä ”ääni”, ”Video”, ”AppSharing” tai ”VBSS”.

Puhelujen laadun koontinäytön (CQD) mittasuhteet.

Jos haluat tarkastella dimensioiden ja toimenpiteiden yksittäiselle tyypin, uusi MediaType-dimensio ja Suodata voidaan tarvita. Lisätä esimerkiksi antaaksesi raportti, joka sisältää yhteensä istunnon laskee yli eri mediatyyppejä MediaType-dimensio.

Puhelujen laadun koontinäytön (CQD) tietovirtojen kokonaismäärä.

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×