Opi siirtymään PowerPointissa helppokäyttöominaisuuksien avulla

Opi siirtymään PowerPointissa helppokäyttöominaisuuksien avulla

Lue ääneen -symboli ja teksti Näytönlukuohjelman sisältö. Tässä aiheessa kerrotaan näytönlukuohjelman käyttämisestä Officen kanssa

Tämä artikkeli on näytönlukuohjelmaa Office-tuotteiden kanssa käyttäville henkilöille ja kuuluu Officen Helppokäyttötoiminnot -sisältöjoukkoon. Yleisluontoisempia ohjeita on Office-tuen aloitussivulla.

PowerPoint 2016 sisältää esityksien käsittelyyn tarkoitettuja helppokäyttötoimintoja käyttäjille, joilla on esimerkiksi käsien toimintakyvyn tai näkökyvyn rajoitteita. Saat lisätietoja omassa laitteessasi toimivista helppokäyttöasetuksista ja -ominaisuuksista artikkelista Laitteen määrittäminen helppokäyttöiseksi Office 365:ssä.

Huomautukset: 

Sisältö

PowerPoint 2016:n asetteluun tutustuminen

Kun avaat PowerPoint 2016 -esityksen tai luot uuden esityksen, esityksen nimi näkyy keskellä näytön yläreunassa. Koska olet normaalinäkymässä, sovelluksen ohjausobjektit, kuten Pienennä ja Sulje, ovat oikeassa yläkulmassa. Pikatyökalurivi sijaitsee oletusarvoisesti näytön vasemmassa yläreunassa. Työkaluriviä voi mukauttaa, ja se sisältää yleisesti käytetyt komennot, kuten Tallenna, Kumoa, Tee uudelleen ja Aloita alusta.

Työkalurivin alla on joukko valintanauhojen välilehtiä, kuten Aloitus, Lisää, Rakenne, Siirtymät, Animaatiot, Diaesitys ja Näytä. Valintanauha on tämän välilehtirivin alapuolella (JAWSissa sitä kutsutaan alemmaksi valintanauhaksi). Kun valitset välilehden, välilehtikohtainen valintanauha tulee näkyviin. Kukin valintanauha sisältää ryhmiksi järjestettyjä komentoja. Jos valitset esimerkiksi Lisää-välilehden, näkyviin tulee valintanauha. Voit valita valintanauhasta erilaisia kohteita, kuten taulukoita, kuvia, muotoja tai kaavoja, ja lisätä niitä esitykseen.

Valintanauhan alapuolella näkyy kolme ruutua. Diat-ruutu on vasemmalla. Se sisältää diojen pikkukuvat tai esityksesi diojen tekstit. Oikealla on aktiivinen dia ja sen alapuolella muistiinpanoruutu. Näytön oikeassa yläkulmassa ovat Näytä-painikkeet ja zoomaussäätimet.

Nämä työkalurivit, ruudut ja ohjausobjektit säilyvät, kunnes siirryt toiseen näkymään.

Siirtyminen näppäimistön avulla

Voit siirtyä PowerPoint 2016:ssa ja tutustua näytön eri maamerkeissä painamalla F6-painiketta. Maamerkit ovat järjestyksessään seuraavat:

 • Aktiivinen dia

 • Oikean alakulman painikkeet ja ohjausobjektit

 • Yläreunan työkalurivi ja valintanauhan välilehdet

 • Diat-ruutu

Paina Sarkain-painiketta (seuraava) tai näppäinyhdistelmää Vaihto+Sarkain (edellinen) selataksesi nykyisen maamerkin näyttöelementtejä. Voit valita kohteen painamalla Enter-näppäintä. Voit selata valikoita tai luetteloita nuolinäppäimillä tehdä valinnan painamalla Enter-näppäintä. Voit esimerkiksi siirtyä aktiivisen dian eri tekstikenttien välillä painamalla sarkainnäppäintä, tai voit siirtyä Diat-ruudun diojen pikkukuvien välillä ylä- ja alanuolinäppäimillä. Voit poistua valikosta tai tilasta painamalla Esc-näppäintä.

Vihje: Siirrä kohdistus nopeasti ensimmäiseen irralliseen muotoon, kuten tekstiruutuun tai kuvaan, painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Alt+5. Selaa sitten irrallisia muotoja painamalla sarkainta. Palaa normaaliin siirtymiseen painamalla Esc-näppäintä.

Lisätietoja on artikkelissa Pikanäppäinten käyttäminen esitystä luotaessa ja Pikanäppäinten käyttäminen esityksen aikana.

PowerPoint 2016:ssa on helppokäyttöisiä nimiä, jotka näytönlukuohjelmat voivat lukea, kun sovellusta käytetään. Voit käyttää Windowsin omaa Lukija-näytönlukuohjelmaa tai kolmannen osapuolen näytönlukuohjelmaa, esimerkiksi JAWSia. Lisätietoja PowerPoint 2016:n käyttämisestä näytönlukuohjelman avulla on artikkelissa Näytönlukuohjelman käytön aloittaminen PowerPoint-esityksessä.

PowerPoint 2016:een liittyviä huomautuksia

Voit helpottaa sisällön lukemista ja valitsemista suurentamalla kontrastia tai muuttamalla tietokoneen värit käänteisiksi Windowsin suuren kontrastin asetusten avulla. Voit aloittaa suurikontrastisen teeman käyttämisen nopeasti painamalla näppäinyhdistelmää Vasen Alt+Vasen Vaihto+Print Screen ja aktivoimalla sitten suurikontrastisen teeman Enter-näppäimen avulla.

Windowsissa voit valita useista eri suurikontrastisista teemoista. Löydät itsellesi sopivimman teeman seuraavalla tavalla:

 1. Paina Windows-näppäintä ja kirjoita sitten hakuruutuun ”suuri kontrasti”. Näytönlukuohjelma sanoo: Suuren kontrastin asetukset, järjestelmäasetukset.

 2. Paina Enter-näppäintä. Kuulet ”Asetukset-ikkuna, Suurikontrastinen teema”. Kuulet valittuna olevan teeman nimen.

 3. Voit selata suurikontrastisia teemoja ylä- ja alanuolinäppäimillä, kunnes löydät itsellesi sopivan teeman.

 4. Paina sarkainnäppäintä, kunnes kuulet ”Käytä-painike”. Aktivoi sitten valittu teema painamalla Enter-näppäintä.

Kerro-toiminnon käyttäminen

Voit etsiä komennon nopeasti valitsemalla Kerro. Saat lisätietoja Kerro-toiminnosta katsomalla tämän videon: Asioiden hoitaminen nopeasti näytönlukuohjelman ja näppäimistön kanssa Kerro-toiminnon avulla.

Jos haluat käyttää Kerro-toimintoa komennon etsimiseen, toimi seuraavasti:

 1. Valitse solu tai solualue, jossa haluat tehdä toiminnon.

 2. Siirry Kerro-toiminnon muokkauskenttään painamalla näppäinyhdistelmää Alt + Q.

 3. Kirjoita haluamasi komento. Kirjoita esimerkiksi ”luettelomerkit”.

 4. Voit selata hakutuloksia käyttämällä alanuolta. Valitse tulos painamalla Enter-näppäintä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Näytönlukuohjelman käyttäminen diojen kanssa työskentelyyn PowerPointissa

Tekstin lisääminen ja muotoileminen PowerPointissa näytönlukuohjelman avulla

Pikanäppäinten käyttäminen esitystä luotaessa

Esityksen luominen näytönlukuohjelmalla PowerPointissa

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Helppokäyttöisten PowerPoint-esitysten tekeminen

PowerPoint for Android sisältää esityksien käsittelyyn tarkoitettuja helppokäyttötoimintoja käyttäjille, joilla on toimintarajoitteita, kuten rajoitettu käsien toimintakyky tai rajoitettu näkö. Saat lisätietoja omassa laitteessasi toimivista helppokäyttöasetuksista ja -ominaisuuksista artikkelista Laitteen määrittäminen helppokäyttöiseksi Office 365:ssä.

Huomautukset: 

Sisältö

Tutustu PowerPoint for Androidin asetteluun

PowerPoint for Androidavautuu oletusarvoisesti Normaali-näkymään. Tässä näkymässä tiedoston nimi näkyy ylhäällä keskellä. Tiedoston nimen alapuolella on valikkorivi, jossa ovat seuraavat kohteet vasemmalta oikealle lueteltuina:

 • Tiedosto

Tiedosto-painikkeen kaksoisnapauttaminen avaaTiedosto-valikon, jossa ovat seuraavat painikkeet ylhäältä alas lueteltuina:

 • Uusi

 • Avaa

 • Tallenna

 • Tallenna nimellä

 • Historia

 • Tulosta

 • Jaa

 • Sulje

 • Palaute

 • Office-sovellukset

 • Diaesitys

Diaesitys-painikkeen kaksoisnapauttaminen avaaDiaesitys-valikon, jossa ovat seuraavat kohteet ja alueet painikkeet ylhäältä alas lueteltuina:

 • Valikkorivi, jolla ovat seuraavat kohteet vasemmalta oikealle lueteltuina:

  • Dian numeron ilmaisin

  • Käsinkirjoitus-kytkin

  • Käsinkirjoitustyökalut-valikko

  • Linkitä näyttö -kytkin

  • Lopeta esitys -painike

 • Diaesitysalue

 • Muistiinpanoalue, jossa on aluetta laajentava kytkin

 • Dialuettelo

 • Lisää dia

 • Jaa

 • Kumoa

 • Voit lisätä uuden dian esitykseen kaksoisnapauttamalla Lisää dia.

 • Voit jakaa esityksen kaksoisnapauttamalla Jaa.

 • Voit kumota edellisen toiminnon kaksoisnapauttamallaKumoa .

Valikkorivin alapuolella on pääsisältöalue, jolla diat ovat näkyvät. Kuulet diojen numeron vedä tällä alueella yhdellä sormella. Voit valita dian napauttamalla sitä. Kaksoisnapauta diaa, niin kuulet viestin: ”Muokkaa-painike”. Voit siirtyä muokkausnäkymään kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Muokkausnäkymässä ovat seuraavat kohteet ylhäältä alas lueteltuina:

 • Ylhäällä: Valikkorivin painikkeet

 • Takaisin

 • Lisäasetukset

 • Huomautuksia

 • Jaa

 • Kumoa

Pääsisältöalue

 • Näyttää yksittäisen muokattavissa olevan dian

Alhaalla: Kerro-painike, pikavalikkorivin painikkeet ja Laajenna/kutista-kytkin

 • Kerro-toiminto

Pikavalikkorivin painikkeet vaihtuvat sen mukaan, mitä pääsisältöalueelta on valittu (esimerkiksi koko dia, taulukko tai diassa oleva tekstiruutu). Oletusarvoisesti siinä on seuraavat kohteet, kun kohdistus on koko diassa:

 • Kerro-toiminto

 • Asettelu

 • Taulukko

 • Kuva

 • Muoto

 • Tekstiruutu

 • Kamera

 • Kumoa

 • Laajenna/kutista-kytkin

Huomautus:  Näiden kohteiden kaksoisnapauttaminen avaa valikon, jossa on lisää vaihtoehtoja.

Laajenna/kutista-kytkimen kaksoisnapauttaminen avaa tai piilottaa Välilehti-valikkorivin, jolla ovat seuraavat kohteet vasemmalta oikealle lueteltuina:

 • Välilehti-valikkoluettelo

 • Kerro-painike

 • Kumoa-painike

 • Tee uudelleen -painike

 • Laajenna/kutista-kytkin

Välilehti-valikkoluettelossa ovat seuraavat välilehdet:

 • Aloitus

 • Lisää

 • Piirrä

 • Rakenne

 • Siirtymät

 • Diaesitys

 • Tarkista

 • Näytä

Valikkoluettelon kohteiden kaksoisnapauttaminen avaa uusia muokkaustoimintoja.

TalkBack-näytönlukuohjelman, kosketusliikkeiden ja ulkoisen näppäimistön pikanäppäinten käyttäminen

PowerPoint for Androidia voi käyttää TalkBack-näytönlukuohjelman avulla. Kun Android TalkBack on käytössä, kuulet puhutun kuvauksen kaikesta, mitä laitteessasi valitset tai aktivoit. Tämä sisältää komennot, sijainnit, luettelot ja painikkeet sekä PowerPointin näyttöjen, valikoiden ja ponnahdusikkunoiden sisällöt.

Lisätietoja TalkBackin käyttämisestä on artikkelissa Androidin käytön aloittaminen TalkBackin avulla.

Lisätietoja kosketuksen käyttämisestä TalkBackissa on artikkelissa Kosketuksella tutkiminen ja TalkBack.

Jos käytät ulkoista näppäimistöä, tutustu artikkeliin TalkBack-pikanäppäimien käyttäminen.

TalkBackin ottaminen käyttöön

Voit ottaa TalkBackin käyttöön joko Android-puhelimen asennuksen yhteydessä tai myöhemmin asennuksen jälkeen. Voit myös aktivoida pikakuvakkeen, jolla TalkBackin voi ottaa käyttöön. Saat ohjeet kohdasta TalkBackin ottaminen käyttöön.

 1. Ota TalkBack käyttöön asennuksen jälkeen valitsemalla Asetukset > Esteettömyys.

 2. Napauta TalkBack ja ota se käyttöön napauttamalla vaihtovalitsinta.

 3. Valitse OK.

Yleisen ja paikallisen pikavalikon käyttäminen

Kun siirryt käyttämällä TalkBackia, käytettävissä on kaksi pikavalikkoa, joiden avulla löydät asetukset ja ohjausobjektit. Yleinen pikavalikko sisältää komennot, jotka toimivat kaikkialla. Paikallisen pikavalikon komennot riippuvat siitä, mikä kohde on valittuna.

Lisätietoja yleisestä ja paikallisesta pikavalikosta (kontekstivalikosta) on artikkelissa Yleisten ja paikallisten kontekstivalikoiden käyttäminen.

Kerro-toiminnon käyttäminen

Käytä Kerro-toimintoa, jos haluat saada lisätietoja asetuksista, suorittaa tehtävän nopeasti tai tarkistaa asetuksen tai välilehden sijainnin näytöllä.

Saat lisätietoja Kerro-toiminnosta artikkelista Työskentelyn nopeuttaminen Kerro-toiminnolla.

 1. Sipaise PowerPoint-esityksen muokkausnäkymässä vasemmalle tai oikealle yhdellä sormella, kunnes kuulet viestin: ”Kerro-painike. Aktivoi kaksoisnapauttamalla.” Kaksoisnapauta sitten näyttöä yhdellä sormella. Kuulet viestin: ”Kerro, mitä haluat tehdä.”

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin: ”Tekstiruutu, kerro, mitä haluat tehdä.” Kaksoisnapauta sitten näytöllä. Kuulet viestin: ”Näyttää <näppäimistön kieli> -näppäimistön.”

 3. Kirjoita hakusana liu'uttamalla sormeasi näytön alareunassa olevan näppäimistön yli, kunnes kuulet merkin, jotka haluat kirjoittaa, ja nosta sitten sormi. Kun kirjoitat, hakutulosten luettelo avautuu.

 4. Voit selata hakutuloksia sipaisemalla yhdellä sormella vasemmalle tai oikealle. Kuulet hakutulokset. Joissakin tuloksissa voi olla alivalikkoja, joissa on lisää vaihtoehtoja. TalkBack kertoo hakutulokset ja alivalikot. Kuulet: ”<Hakutulos> -valikko, aktivoi kaksoisnapauttamalla.” Avaa valikko kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 5. Valitse tulos kaksoisnapauttamalla näyttöä.

PowerPoint for Androidin käyttäminen puheentunnistuksella

Puheentunnistuksen työkalujen avulla voit käyttää PowerPoint for Androidia äänikomennoilla kosketuksella siirtymisen tai ulkoisen näppäimistön sijaan. Lisätietoja Voice Access -sovelluksen lataamisesta ja käyttöön ottamisesta on artikkelissa Voice Accessin käytön aloittaminen.

Näkymän lähentäminen tai loitontaminen

Voit esimerkiksi tarkastella diassa olevaa kuvaa lähentämällä esityksen sisältöä.

Lähennä diaa asettamalla kaksi sormea näyttöön ja vetämällä sitten sormia eri suuntiin. Loitonna uudelleen nipistämällä sormia toisiaan kohti.

Vaihtoehtoisten tekstien lukemisen salliminen TalkBackille

Saat käsityksen esityksessä olevasta kuvasta, taulukosta, tekstiruudusta tai muodosta kuuntelemalla niiden vaihtoehtoisen tekstin (jos se on saatavilla).

 1. Voit siirtyä diassa olevaan objekti,in sipaisemalla vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet viestin: ”<Vaihtoehtoisen tekstin otsikko> <objektityyppi> <vaihtoehtoisen tekstin kuvaus>”. Mukautetut toiminnot, aktivoi kaksoisnapauttamalla”.

 2. Voit siirtyä pois objektista sipaisemalla vasemmalle tai oikealle.

Värien kontrastin muuttaminen ja värien muuttaminen käänteisiksi

Voit helpottaa sisällön lukemista ja valitsemista suurentamalla kontrastia tai muuttamalla värit käänteisiksi laitteessasi.

Huomautus: Värien kontrastin muuttaminen ja värien muuttaminen käänteisiksi ovat kokeellisia ominaisuuksia. Ne eivät välttämättä toimi kaikkien painikkeiden ja pintojen kanssa.

 1. Sipaise missä tahansa näkymässä kahdella sormella näytön yläreunasta alaspäin. Kuulet viestin: ”Ilmoituksen tummennettu värisävy.” Ilmoitusalue avautuu.

 2. Sipaise kahdella sormella näytön yläreunasta alaspäin. ”Kuulet sen asetuksen nimen, jonka kohdalla kohdistus on.”

 3. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet viestin: ”Avaa Asetukset-painike. Aktivoi kaksoisnapauttamalla.” Kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet viestin: ”Asetukset”.

 4. Napauta mitä tahansa näytön kohtaa ja sipaise sitten vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet viestin: ”Helppokäyttötoiminnot, aktivoi kaksoisnapauttamalla.” Kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet viestin: ”Helppokäyttötoiminnot.”

 5. Tee toinen tai molemmat seuraavista toimista:

  • Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin: ”Suuren kontrastin teksti, kokeellinen, poista käytöstä, aktivoi kaksoisnapauttamalla.” Kaksoisnapauta sitten kohdetta. Kuulet viestin: ”Käytössä.”

  • Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin: ”Käänteiset värit , kokeellinen, saattaa vaikuttaa suorituskykyyn, poista käytöstä, aktivoi kaksoisnapauttamalla.” Kaksoisnapauta sitten kohdetta. Kuulet viestin: ”Käytössä.”

Helppokäyttöisten PowerPoint-esitysten luominen

Voit parantaa tekstiruutujen, muotojen, taulukoiden ja kuvien helppokäyttöisyyttä muotoilemalla niitä PowerPoint for Androidissa. Vihjeitä esityksen helppokäyttöisyyden parantamisesta on artikkelissa Helppokäyttöisten PowerPoint-esitysten tekeminen.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Näytönlukuohjelman käyttäminen diojen kanssa työskentelyyn PowerPointissa

Tekstin lisääminen ja muotoileminen PowerPointissa näytönlukuohjelman avulla

Esityksen luominen näytönlukuohjelmalla PowerPointissa

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Helppokäyttöisten PowerPoint-esitysten tekeminen

PowerPoint Mobile sisältää esityksien käsittelyyn tarkoitettuja helppokäyttötoimintoja käyttäjille, joilla on toimintarajoitteita, kuten rajoitettu käsien toimintakyky tai rajoitettu näkö.

Huomautukset: 

Sisältö

PowerPoint Mobilen asetteluun tutustuminen

Kun avaat PowerPoint Mobile -sovelluksen, Käyttäjätili-painike on näkymän oikeassa yläkulmassa. Painikkeen alla on PowerPoint -sovelluksen otsikkorivi. Otsikkorivin alla on Uusi- ja Selaa-painikkeet. Painikkeiden alla pääsisältöalueella on luettelo äskettäin muokkaamistasi esityksistä.

Lukunäkymä

Kun avaat PowerPoint Mobile -esityksen tai aloitat uuden esityksen luonnin, esitys avataan lukunäkymässä. Esityksen nimi on keskitetty näytön yläreunaan. Nimen alla vasemmalla on Tiedosto-painike. Painikkeen oikealla puolella ovat seuraavat painikkeet: Esitä, Uusi dia, Jaa ja Kumoa.

Esityksen kaikki diat näkyvät pikkukuvina painikkeiden alapuolella.

Muokkausnäkymä

Voit siirtyä lukunäkymästämuokkausnäkymään kaksoisnapauttamalla näytössä sitä diaa, jota haluat muokata. Kuulet viestin ”Mukautettu”. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Pikavalikko, Muokkaa-painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Muokkausnäkymä avautuu. Kuulet viestin ”Dia-ruutu”. Kohdistus on pääsisältöalueella.

Esityksen nimi on keskitetty näytön yläreunaan. Nimen alla vasemmalla on Takaisin-painike. Painikkeen oikealla puolella ovat seuraavat painikkeet: Etsi, Muistiinpanot, Esitä ja Kumoa.

Painikkeiden alla on pääsisältöalue, joka vie suurimman osan näytön tilasta. Valittu dia näkyy tässä.

Pääsisältöalueen alla on Muistiinpanot-ruutu, jos se on aktivoitu.

Muistiinpanot-ruudun tai pääsisältöalueen alla on pikatyökalurivi. Se näyttää painikkeet, jotka liittyvät alueeseen tai kohteeseen, joka on valittu diassa pääsisältöalueella. Lisäasetukset-painike on oikeassa reunassa työkalurivillä. Kun kaksoisnapautat painiketta, päävalikko avautuu pääsisältöalueen alla.

Päävalikon yläpuolella on valikkorivi. Nykyisen välilehden nimi on vasemmassa reunassa valikkorivillä. Välilehden asetukset on lueteltu välilehden nimen alla. Kaksoisnapauttamalla välilehden nimeä voit avata välilehtivalikon, jossa kaikki saatavana olevat välilehdet näkyvät. Valikkorivillä olevan välilehden nimen oikealla puolella on seuraavat painikkeet: Kerro-toiminto, Kumoa, Tee uudelleen ja Lisäasetukset (laajennettuna).

Voit siirtyä Muokkausnäkymästälukunäkymään sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”Ei käytössä, Edellinen-painike” ja kaksoisnapauttamalla sitten näyttöä.

Siirtyminen kosketustoimintojen avulla

 • Voit siirtyä PowerPoint Mobile -sovelluksessa ja selata näytön osia sipaisemalla vasemmalle tai oikealle.

 • Valitse kohde kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 • Selaa valikoita tai luetteloita sipaisemalla vasemmalle tai oikealle. Valitse kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 • Poistu pikavalikosta piirtämällä nopeasti Z-muoto kahdella sormella.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Näytönlukuohjelman käyttäminen diojen kanssa työskentelyyn PowerPointissa

Tekstin lisääminen ja muotoileminen PowerPointissa näytönlukuohjelmalla

Esityksen luominen näytönlukuohjelmalla PowerPointissa

Tee PowerPoint-esityksistä helppokäyttöisiä

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on toimintarajoite tai helppokäyttöisyyteen liittyviä kysymyksiä, saat teknistä apua ottamalla yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on saanut koulutusta monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käytöstä. Saat heiltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustolla.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×